Вы находитесь на странице: 1из 7

Hodina 2

Вправи для правильної вимови.


Тренуємо вимову: скоромовки та вірші.
1.

Дієслово «бути»/Sloveso «byť».


Дієслово «мати»/Sloveso «mať».
2.

Формули ввічливості.
3. Знайомство та звертання.

Nota bene !!!

Голосні звуки в сучасній словацькій літературній мові поділяються на три групи:

короткі голосні: [a], [ä], [o], [u], [e], [i].

довгі голосні: [á], [ó], [ú], [é], [í].

дифтонги: [ia], [ie], [iu], [ô].

Довгі голосні не залежать від наголосу, вони можуть бути як наголошені , так і
ненаголошені: nóta – notár.

Літера ó зустрічається лише в запозичених словах, які закінчуються суфіксами –


dión, -fób, -fón, -gón, -lóg, -lón, -nóm, -rón, наприклад: štadión, vagón, citrón,
kupón, akordeón, klaustrofób.

Літери é зустрічається тільки всередині слів. é – тільки в іншомовних словах:


lexéma, siréna, tragédia. ú – в незапозичених словах: múdry, skúška, hlúpy,
každú.

Літера ä ніколи не пишеться на початку слова, а лише після губних приголосних


b, p, v, m.

~1~
Hodina 2

Вправа 1. Читайте слова, звертаючи увагу на вимову голосного ä:


bábä, holúbä, žriebä, mäkký, mäkčeň, mäso, mäsiar, mäta, mädliť, najmä, mätiem,
zmätok, pamäť, pamätník, zapamätať si, smädný, päsť, zápästie, päť, pätina,
pätnásť, päťdesiat, päta, podpätok, úpätie.

Вправа 2. Читайте слова, чітко вимовляючи дифтонг ô:


bôb, bôčik, bôľ, bôr, dedinôčka, dôchodca, dôjsť, dôležitý, dôkaz, dôraz, dôrazný,
dôsledok, dôstojný, dôverný, dôvod, dôvtipný, hrôza, hôrka, hôrny, chôdza, knôť, kôľ,
kôň, kôra, kôstka.

Вправа3. При читанні слів розрізняйте вимову дифтонга ô від артикуляції


звукосполучення vo:

Dôrazný – dvor ôsmy – v osmine skôr – skvost

Dôvera – dvoriť potôčik – potvora stôl – stvol

Chôdza – chvost kôš – voš vôkol – v okoli

Kôra – kvórum sôch – svoj vôbec – vovábiť

Вправа 4. Тренуйте вимову дифтонга ô, порівнюючи його з


артикуляцією о:

Hora – hôr boh – bôžik bolieť – bôľ

Kosa – kôs bok – bôčik chodiť – chôdza

Osoba – osôb dedina – dedinôčka lahodný – lahôdka

Socha – sôch fialka – fialôčka mohol – môžem

Stopa – stôp hora – hôrka moja – môj

Voda – vôd krok – krôčik osem – ôsmy

Kôl – kola noha – nôžka podojiť – pôdoj

Kôň – koňa potok – potôčik porodiť – pôrod

Nôž – noža rok – rôčik postiť sa – pôst

Stôl – stola sirota – sirôtka rozličný – rôzny

Vôl – vola život – živôtik voňať – vôňa

~2~
Hodina 2

Вправа 5. Прочитайте слова, звертаючи увагу на вимову дифтонгів ia, ie:

Bieliť sa – belica priať – prať svietiť – svätiť

Čiapkať – čľapkať priechod – prechod štiepiť – štepiť

Dielo – delo priestrel – prestrel vie – vije

Diviak – divák prietok – pretiecť vieru – veru

Dokiaľ – dokaľ riad – rad vie to – veto

Hrianka – hranka riadiť – radiť zahriať sa – zahrať sa

Miesto – mesto zriadiť – zradiť rieku – reku

Вправа6: Прочитайте слова, звертаючи увагу на вимову дифтонга iu:

Bytu – bytiu, pánu – paniu, nevädzu – cudziu, rybu – rybiu – urob ju, krešú – krajšiu,
objatú – objatiu – objať ju, želanú – želaniu, spálňu – spaniu, skáliu – skoľ ju.

Вправа 7: Тренуйте вимову дифтонгів та довгих голосних, читаючи


словацькі вірші:

Fujara miesto dvierok sú tam prsty,

Fujara je samá dierka, každu pieseň majú v hrsti.

na tých dierkach žiadne dvierka,

Povedala snežienka:

„Oziabu mi kolienka!

Lebo moja podkolienka

nedosiahne na kolienka!“

S
nežienka

~3~
Hodina 2

Дієслово «бути»\ Sloveso byť

Дієслово «бути» (byť) – в словацькій мові належить до першої десятки слів з


найвищим показником використання. На відміну від української мови, яка має
тільки одну форму теперішнього часу (є), словацька мова зберігає всі форми
словозміни цього дієслова. У теперішньому і майбутньому часах воно
змінюється за особами і числами. У минулому – за родами, особами і числами.
У минулому – за родами, особами та числами.

Теперішній час (Prítomný čas) Минулий час (Minulý čas)

Особ Однина Множина Особ Однина Множина


а Singulár Plurál а Singulár Plurál
Osoba Osoba
1-a ja som my sme 1-a bol, -a, -o som boli sme

2-a ty si vy ste 2-a bol, -a, -o si boli ste


3-a on, ona, ono je Oni, ony sú 3-a Bol, -a, -o Boli

Майбутній час \ Budúci čas

Особ Однина Множина


а
Singulár Plurál
Osoba

1-a ja budem my budeme

2-a ty budeš vy budete

3-a on, ona, ono bude Oni, ony budú

~4~
Hodina 2

Вправа: Змініть форму множини дієслова byť на однину:

Sme študenti. – Som študent.


Ste žiaci? – Ty si žiak?

To sú knihy. To sú zošity. My sme športovci. Vy ste podnikatelia. Ony sú učiteľky.


Oni sú policajti. Sme priatelia. Sme smutní. Sme lekári. Sme inžinierky. Vy ste
Slováci? My sme Ukrajinci. Vy ste lekári. Ste pacienti ? Ste čašníčky ? Ste
sekretarky? Sú tam. Sme tu.

Дієслово «мати» \ Sloveso mať

Теперішній час (Prítomný čas) Минулий час (Minulý čas)

Особ Однина Множина


а Singulár Plurál Особ Однина Множина
Osoba а Singulár Plurál
1-a (ja) mám (my) máme Osoba
1-a Mal, -a, -o, som Mali sme
2-a (ty) máš (vy) máte
2-a Mal, -a, -o si Mali ste
3-a (on, ona, (oni, ony) majú
ono) má 3-a Mal, -a, -o Mali

Майбутній час \ Budúci čas

Особ Однина Множина


а
Singulár Plurál
Osoba

1-a (ja) budem mať (my) budeme mať

2-a (ty) budeš mať (vy) budete mať

3-a (on,ona,ono) bude mať (oni, ony) budú mať

Вправа 1: Поставте дієслово мати у відповідну форму:

Študuj, (mať) na to. Moj priateľ (mať) ísť na služobnú cestu. Katka s Vladom (mať)
dnes svadbu. Sused (mať) peknú dcéru. Starý otec (nemať) vysokú školu. (Mať)
predstavu, ako to urobiť. (Mať) si nájsť čas na dobrý odpočinok.
~5~
Hodina 2

Вправа 2: Прочитайте речення та перекладіть їх. Трансформуйте дієслова


змінивши значення числа:

Máte pravdu. – Máš pravdu. Nemám domácu úlohu. – Nemáme domácu


úlohu.

Mám veľké problémy. Má dobrú náladu. Máte chutné víno. Máme ťa radi. Cez víkend
nemajú kam ísť. Máte už navarené a upratané? Počkám, mám dosť času. Má
známeho na colnici. Zlí študenti majú smolu. Odvčera mám nádchu.

Вправа 3: Поставте запитання за зразком.

Mám sedem sesterníc. - Koľko máš sesterníc?

Mám dvoch bratov. Mám veľa času. Mám päť jabĺk. Mám veľa kníh. Mám šesť
fotografií. Mám osem článkov. Mám veľa kamarátov. Mám desať otázok. Mám deväť
obrazov. Mám sedem dní dovolenky. Mám málo korún. Mám päť ruží. Mám šesť
kolegýň. Mám málo publikácií. Mám veľa rýb v akváriu.

Формули ввічливості:
Ďakujeme Дякуємо
Ďakujem pekne Гарно дякую
Nie je za čo Нема за що
Úprimne ďakujem Щиро дякую
Za málo/Rado sa stalo Нема за що
Srdečná vďaka Щире спасибі
Som vám veľmi vďačná Я Вам дуже вдячна
Ďakujem za pozornosť Дякую за увагу
Ste veľmi milý Ви дуже люб'язні

Знайомство \ Zoznámenie
Chcel-a by som sa s vami/tebou Я хотів/хотіла би з вами/тобою
zoznámiť познайомитись
Možem sa s vami/tebou zoznámiť? Можна з вами/тобою познайомитись?
Ako sa volá(š) \ te ? Як вас\тебе звати?
Volám sa Jana Pekarová Мене звати Яна Пекарова
Volám sa Peter Мене звати Петер
Teší ma (Veľmi ma teší) Дуже приємно
~6~
Hodina 2

Dovoľte aby som vám predstavil (a) Дозвольте вам представити


svojho priateľa Mira мого друга Міра
svoju spolužiačku Zdenku мою однокурсницю Зденку
Rada by som vas zoznámila so Я би вас хотіла познайомити зі своєю
svojou dcérou Lenkou дочкою Ленкою
Vy sa ešte nepoznáte ? Ви ще не знайомі?
Poznáte už moju kolegyňu Ви вже знайомі з моєю колегою
Katku Slávikovú ? Каткою Славіковою?
Zoznámili ste sa už s panom Ви вже познайомилися з паном
Kolárom? Коларом?
Ahoj ja som Paľo (Zuzka) Привіт я Пальо (Зузка).

~7~

Вам также может понравиться