Вы находитесь на странице: 1из 20

СПРАВКА

Выдана Лопатински Владиславу 18.10.2002 года рождения, в том, что


он действительно обучался в Публичном учреждении Теоретическом лицее
имени Н.В. Гоголя мун. Бэлць и окончил его в 2021 году согласно Учебного
плана для начального, гимназического и лицейского образования
по национальному куррикулуму Республики Молдова.
Лопатински Владиславу (Lopatinschi Vladislav) был выдан 07.07.2021
года Диплом на степень бакалавра серии AB000315386, регистрационный
номер 32100271181.
Согласно Кодексу об образовании Республики Молдова № 152
от 17.07.2014 года учебное заведение со статусом лицея имеет право на
выдачу документа об образовании – Диплома о лицейском образовании
государственного образца.
Данный документ дает право на продолжение обучения в высших
учебных заведениях Молдовы и за ее пределами.
Справка выдана для предъявления по месту требования.
СПРАВКА
Выдана Костецки Анастасии 09.01.2003 года рождения, в том, что
она действительно обучалась в Публичном учреждении Теоретическом лицее
имени Н.В. Гоголя мун. Бэлць и окончила его в 2021 году согласно Учебного
плана для начального, гимназического и лицейского образования
по национальному куррикулуму Республики Молдова.
Костецки Анастасии (Kostețki Anastasia) был выдан 07.07.2021 года
Диплом на степень бакалавра серии AB000315385, регистрационный номер
32100271178.
Согласно Кодексу об образовании Республики Молдова № 152
от 17.07.2014 года учебное заведение со статусом лицея имеет право
на выдачу документа об образовании – Диплома о лицейском образовании
государственного образца.
Данный документ дает право на продолжение обучения в высших
учебных заведениях Молдовы и за ее пределами.
Справка выдана для предъявления по месту требования.

В соответствии с ч. (4) ст.16 Кодекса Республики Молдова


об образовании №152 от 17.07.2014 года оценивание результатов обучения на
всех уровнях осуществляется с помощью отметок от «1» до «10» и оценок
«отлично», «очень хорошо», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», «зачет», «незачет» или посредством дескрипторов.
Соответствие отметок оценивания результатов обучения
Республики Польша и Республики Молдова следующее:

Scala de notare Scala de notare


(6 puncte) (10 puncte)
6 10,00
5 8,32
4 6,66
3 5,00
1,2 1,2,3,4

Cправка выдана по месту требования

№ Предмет Основное содержание


1 Русский язык Грамматика. Текст. Стилистика. Культура речи.
2 Русская Русская литература XVIII, XIX, XX веков.
литература
3 Румынский язык Clasa 10
D.Cantemir – un principe al culturii românești
Gh. Asachi-deschizător de drumuri noi
-Portretul de creaţie a lui Gh. Asachi.
-Gh.Asachi-deschizător de drumuri noi.
V.Alecsandri. Poemul Dan, căpitan de plai.
M. Eminescu. Scrisoarea III
V. Alecsandri. Pastelul Concertul în luncă
Iu.Hasdeu. Basmul Prinţesa – fluture.
M. Eminescu. Poezia Dorinţa.
M. Eminescu. Poezia De ce nu-mi vii.
I. Slavici. Nuvela Moara cu noroc
I.L.Caragiale. Schiţa Bacalaureat.
I. Creangă. Povestea D. Prepeleac.
II. V. Alecsandri. Povestirea Istoria unui galben.
Limba română
ADOLESCENTUL ŞI SOCIETATEA
Oameni şi caractere
Arta comunicării
Moda şi eu
Să nu uităm de cei mai trişti ca noi
ADOLESCENTUL ŞI LUMEA
Călătorii
ADOLESCENTUL ŞI ARTA, CULTURA
Preferinţe
Codul bunelor maniere
ADOLESCENTUL ŞI PATRIA
Clasa 11
Adolescentul şi societatea
Oameni şi caractere
Arta comunicării
Adolescentul şi natura
Ecologie
Adolescentul şi lumea
Copilăria
Mass-media
Codul bunelor maniere
Adolescentul şi patria
Adolescentul şi valorile tradiţiei
În drum spre o formulă contemporană: „semănătorii viitorului”
• G. Coşbuc Trei, doamne, şi toţi trei;
• O. Goga Bătrîni;
• M. Sadoveanu Baltagul.
Poeţi filozofi – întemeietori ai literaturii contemporane
Poezia sensibilităţii pure
Adolescentul şi valorile lumii moderne Eminesciana
• I. Vatamanu Eminescu în noi;
Gr. Vieru Legămînt; D. Matcovschi Eminescu;
Elanul romantic şi notaţia realistă
• D. Matcovschi Părinţii;
Proza lirică de respiraţie rurală
• I. Druţă Frunze de dor.
Ecologia sufletului şi a naturii
• I. Druţă Păsările tinereţii
noastre, Pămîntul, apa şi virgulele;
• N. Dabija De dragoste, Recital la o casă de copii, Paşii lui
Orfeu (două opere la alegere);
• N. Labiş Moartea căprioarei;
• L. Lari Testament, Doina, Tei înfloriţi (două opere la alegere)
Clasa 12
Adolescentul şi societatea
Oameni şi caractere
Oameni şi sentimente
Arta comunicării
• Ce înseamnă a ceda?
• Mioriţa;
• Gh. Asachi Dochia şi Traian;
• M. Eminescu Călin, file de poveste ş.a.
Umanismul
• D. Cantemir Descrierea Moldovei (fragment);
• Gh. Asachi La Patrie.
Clasicismul
• C. Stamati Neneaca, cuconaşul ei şi dascălul;
• A. Donici Doi cîini;
• Gr. Alexandrescu Câinele şi căţelul;
• C. Negruzzi Calipso.
Romantismul
• V. Alecsandri Legenda ciocârliei,
Adolescentul şi lumea
Tradiţii şi obiceiuri, acasă şi în lume
• Relaţia dintre sexe la diferite popoare.
• Legi scrise şi nescrise în cultura diferitor popoare.
Codul bunelor maniere
Adolescentul şi patria
Obiceiuri şi tradiţii ale minorităţilor naţionale/etniilor
conlocuitoare din Republica Moldova
• M. Eminescu Luceafărul. Cezara.
Realismul
• I. Slavici Mara;
• L. Rebreanu Ciuleandra;
• Ion Druţă.
Naturalismul
B. Şt. Delavrancea HagiTudose.
Simbolismul
• Al. Macedonski Rondelul rozelor ce mor;
• I. Minulescu Romanţa
zilelor de ieri, Celei ce trece;
• G. Bacovia Decor, Decembre, Scîntei galbene,
Moină, Seară tristă.
4 Немецкий язык Clasa 10
MEDIUL PERSONAL AL ELEVULUI
•Adolescentul secolul XXI: interese,
provocări și decizii.
•Moda și stilurile vestimentare.
•Profesii. Vocații, aptitudini și domenii
profesionale. Alegerea profesiei: planuri și
proiecte de viitor.
•Sănătate. Modul de viață sănătos.
Sporturi neobișnuite.
•Beneficiile lecturii.
MEDIUL FAMILIAL
•Familia. Climatul familial. Relațiile părințicopii. Drepturi și
responsabilități.
•Locuința – zonă prietenoasă familiei.
MEDIUL ȘCOLAR
•Cultura şcolară. Drepturile și obligațiile
elevului. Situații de conflict la școală: cauze
și consecințe.
•Succesul școlar. Învățarea eficientă.
Proiecte școlare și extracurriculare.
•Senatul elevilor: roluri și responsabilități.
MEDIUL NATURAL
•Scimbările climaterice globale. Riscuri
pentru floră și faună.
•Utilizarea rațională a resurselor naturale.
•Eco-Cetățeanul activ. Importanța reciclării.
MEDIUL CULTURAL
•Țara limbii studiate : simboluri și valori
naționale. Elemente de geografie.
•Limba țării studiate: mijloc de
comunicare și transmitere a valorilor
culturale din țara studiată.
•Patrimoniul istoric. Evenimente
istorice importante din țara limbii studiate
•Personalități ilustre din țara limbii studiate
și din țara de origine (pictură, sculptură,
muzică, literatură, știință, istorie).
•Evenimente culturale : festivaluri,
carnavaluri și sărbători. Tradiții și obiceiuri.
•Literatura (nuvele, texte de ficțiune,
romane, povestitri, piese de teatru).
•Orașe/obiective turistice şi culturale
(muzee, galerii de artă, statui și monumente,
parcuri naturale/ de agrement, site-uri
istorice, etc.).
MEDIUL SOCIAL ȘI INFORMAȚIONAL
•Implicare în proiecte sociale.
•Turism și călătorii (utilizarea aparatelor
publice: bancomate, aparate de plată a
facturilor, aparate de băuturi, distribuitor
automat de snack-uri și sandwich-uri).
•Cumpărături și publicitate
•Grupuri sociale: interacțiune și influențe.
•Rețele de socializare. Protecţia datelor cu
caracter personal. Conflictele online
•Scrisoarea și e-mail-ul: trecut sau
modernitate? Scrisori celebre.
Clasa 11
MEDIUL PERSONAL AL ELEVULUI
•Adolescentul secolului XXI: portofoliul și CVul personal.
•Stiluri de viață: dietă, sport, nutriție.
Jocurile Olimpice. Sporturi și activități extreme
•Stilurile vestimentare și personalitatea.
•Profesii. Ocupații tradiționale și moderne.
Activități de voluntariat.
•Lectura. Dezvoltarea personală prin lectură.
MEDIUL FAMILIAL
•Familia. Familii celebre. Rolul familiei în
societate. Generații și interese.
•Locuința secolului XXI. Locuințe neobișnuite.
MEDIUL ȘCOLAR
•Școli neobișnuite și inovatoare.
•Bibliotecile lumii.
•Motivația și succesul școlar. Strategii de
învățare eficientă. Parteneriate școlare.
•Relația profesor - elev: norme de interacțiune și colaborare.
MEDIUL NATURAL
•Poluarea mediului: cauze și soluții. Sănătatea
mediului și calitatea vieții.
•Ecotehnologiile.
•Fenomene meteorologice extreme.
MEDIUL CULTURAL
•Țări din spațiul cultural al limbii studiate.
•Instituțiile politice ale statului limbii
studiate.
•Sistemul educaţional din țara limbii studiate.
•Conștiința și expresia culturală.
•Personalități ilustre din țara limbii studiate și
din țara de origine (pictură, sculptură, muzică,
literatură, știință, istorie).
•Literatura (nuvele, texte de ficțiune, romane,
povestitri, piese de teatru).
•Evenimente culturale : festivaluri, carnavaluri
și sărbători. Tradiții și obiceiuri.
•Muzee tradiționale și moderne. Noaptea
muzeelor.
•Stiluri de viață din țara limbii studiate și din
țara de origine. Similitudini și diferențe.
Stereotipuri și prejudecăți.
•Experiențe interculturale. Șocul cultural.
•Sporturi populare în țara limbii studiate.
MEDIUL SOCIAL ȘI INFORMAȚIONAL
•Implicare în proiecte sociale și civice.
•Mijloace de transport. Transportul „verde” al
viitorului.
•Lumea contemporană (servicii publice online:
achitarea facturilor, cumpărăturile şi rezervarea
biletelor).
•Diversitatea umană și incluziunea socială.
Strategii eficiente de comunicare. Prevenirea și
gestionarea conflictelor.
•Cultura digitală.
•Mass-media. Știri și actualități.
Clasa 12
MEDIUL PERSONAL AL ELEVULUI
•Tinerii și societatea modernă. Adolescenți de
succes - experiențe personale.
•Probleme globale: dependența de droguri și alcool,
șomajul, violența.
•Stiluri de viață. Respectul de sine. Managementul
timpului și productivitatea.
Condiția fizică. Tulburări de alimentație.
•Sport. Jocurile paralimpice.
•Dezvoltarea în carieră. Succesul profesional.
Competențele secolului XXI. Învățarea pe tot
parcursul vieții. Implicare în proiecte sociale și
civice.
•Lectura – stimulator al creativității.
MEDIUL FAMILIAL
•Familia. Valori familiale. Relații armonioase în
familie.
•Locuința. Casa inteligentă. Locuința de vis.
MEDIUL ȘCOLAR
•Școala viitorului. Comunități educaţionale online.
•Școli de vară, stagii și programe de instruire
naționale și internaționale.
•Concurență și competitivitate școlară.
Stresul școlar. Managementul stresului școlar.
•Festivitatea de absolvire a școlii.
MEDIUL NATURAL
•Cultura ecologică – cale spre o dezvoltare durabilă.
•Efectul de seră: cauze și soluții.
•Energia regenerabilă. Beneficii.
MEDIUL CULTURAL
•Sistemul educaţional din țara limbii studiate.
Universități celebre.
•Personalități ilustre din țara limbii studiate și din
țara de origine (pictură, sculptură, muzică, literatură,
știință, istorie). Contribuție și impact.
•Progresul științific/informațional/tehnic și impactul
social/cultural.
•Literatura (nuvele, texte de ficțiune, romane,
povestitri, piese de teatru).
•Evenimente culturale: festivaluri, carnavaluri și
sărbători. Tradiții și obiceiuri.
•Patrimoniul cultural. Protecția și valorificarea lui.
•Călătoriile în ţările unde se vorbește limba
studiată. Comportamente verbale și non verbale în
contextul cultural.
•Mass-media în țara limbii studiate.
MEDIUL SOCIAL ȘI INFORMAȚIONAL
•Turism urban şi rural. Oportunităţi şi riscuri.
(orientarea în spațiu, utilizarea hărţilor, diagramelor,
ghidurilor turistice, broşurilor, etc.)
•Destinaţii turistice. Planificarea unei călătorii.
Rezervări online.
•Echitatea socială: etică și valori umane.
•Diversitatea culturală – provocări și perspective în
societatea modernă.
•Tehnologii digitale – provocări educative.
5 Математика 10 класс
I. Элементы теории множеств и математической логики
II. Степени.Корни. Логарифмы
III. Одночлены. Многочлены.
Алгебраические дроби
Функции
Степенная функция. Функция радикал.
Показательная функция. Логарифмическая функция.
IV. Элементы тригонометрии.
Геометрические фигуры на плоскости
11 класс
I. Последовательности действительных чисел.
II. Пределы функций.
Непрерывные функции
III. Дифференцируемые функции. Применение
производной
IV. Комплексные числа
V. Матрицы. Определители. Системы линейных уравнений
Стереометрия
Геометрические преобразования пространстве.
12 класс
I. Первообразная.
Неопределенный интеграл
III. Элементы комбинаторики. Бином Ньютона.
IV. Элементы математической статистики, элементы теории
вероятностей и финансового исчисления/
IV.1. Элементы математической статистики и финансового
исчисления
IV.2. Элементы теории вероятностей
V. Многогранники
VI. Тела вращения
6 Fizică. Astronomie a X-a
Mecanica
I. Cinematica
II. Dinamica
III. Impulsul mecanic. Lucrul și energia mecanică
IV. Elemente de statică
V. Oscilații și unde mecanice
a XI-a
Fizica moleculară și termodinamică
I. Noțiuni termodinamice de bază. Teoria cinetico-moleculară a
gazului ideal (TCM)
II. Bazele termodinamicii
Electrodinamica
III. Electrostatica
IV. Electrocinetică
V. Curentul electric în diferite medii
a XII-a
I. Electromagnetism
II. Curent electric alternativ
III. Oscilații și unde electromagnetice
Fizica modernă
IV. Elemente de fizică cuantică
V. Elemente de fizică a atomului și a nucleului atomic
VI. Elemente de astronomie
VII. Tabloul științific al lumii și contribuția fizicii la
dezvoltarea societății

7 Chimie a X-a
Общая и неорганическая химия.
1. Основные понятия и законы химии.
Химические реакции.
2. Строение атома и периодический закон.
3. Химическая связь и строение вещества.
4. Растворы. Электролитическая диссоциация.
5. Окислительно-восстановительные процессы.
6. Неметаллы.
7. Металлы.
8. Значение и роль неорганических веществ для
жизни и здоровья человека.
a XI-a
Органическая химия.
1. Теоретические основы органической химии.
2. Углеводороды (Алканы. Циклоалканы.
Галогенопроизводные алканов. Алкены. Алкины.
Алкадиены. Арены. Природные источники
углеводородов и их переработка).
3. Функциональные производные углеводородов
(Спирты. Фенолы. Амины. Карбонильные
соединения: альдегиды и кетоны. Карбоновые
кислоты и сложные эфиры.).
a XII-a
Органическая, аналитическая и общая химия.
1. Органические соединения с биологическим и
промышленным значением.
1.1. Жизненно важные органические соединения
(Жиры. Углеводы. Аминокислоты, белки.
Витамины. Ферменты).
1.2. Синтетические высокомолекулярные
соединения.
1.3. Обобщение курса органической химии.
2. Реакции в производстве и в химическом
анализе.
2.1. Закономерности протекания химических
реакций.
2.2. Понятие о химической технологии.
2.3. Понятие о химическом анализе
3. Химическое разнообразие и единство мира
веществ.
8 Biologie a X-a
I. Biologia ca știință
•Științe biologice și metode de cercetare
•Științe biologice în Republica Moldova
II. Caracteristici generale ale organismelor
•Însușiri generale ale organismelor: metabolismul,
reproducerea, creșterea, dezvoltarea, sensibilitatea
III. Celula, unitate morfofuncțională a organismelor
•Compoziția chimică a celulei: substanțe anorganice (apă,
săruri minerale) și substanțe organice (hidrați de carbon, lipide,
proteine), ADN, ARN, ATP
•Structura celulei procariote și a celulei eucariote: celulă
vegetală și celulă animală
•Organizarea celulelor în țesuturi: țesuturi vegetale și țesuturi
animale
IV. Sistematica organismelor
•Sistematica organismelor* la nivel de regn, filum/
încrengătură și clasă
•Virusuri – forme acelulare de viață
•Regnul Monera: Bacterii
•Regnul Protiste:
– Încrengătura Rizopode
– Filumul Alge verzi
•Regnul Ciuperci:
– Filumul Bazidiomicete
•Regnul Plante:
–Filumuri:Gimnosperme, Angiosperme. Clase:
Monocotiledonate, Dicotiledonate
•Regnul Animale:
–Încrengătura Celenterate. Clasa Hidrozoare
–Încrengături: Viermi lați, Viermi cilindrici, Viermi inelați –
caracteristici generale
–Încrengătura Moluște. Clasa Gasteropode
–Încrengătura Artropode. Clasa Insecte
–Încrengătura Cordate. Clase: Pești osoși, Pești cartilaginoși,
Amfibieni, Reptile, Păsări, Mamifere
a XI-a
I. Sistemul nervos la om
•Sistemul nervos la om: neuronul, sistemul nervos central și
sistemul nervos periferic
•Activitatea nervoasă superioară: procese corticale
fundamentale (învățarea și memoria), reflexele
•Afecțiuni ale sistemului nervos
•Igiena sistemului nervos
II. Recepția senzorială la om
•Organe senzoriale și stimuli
•Analizatorul vizual și stimuli vizuali
•Analizatorul auditiv și stimuli sonori
•Analizatorul cutanat și stimuli tactili, termici și de durere
•Afecțiuni ale analizatorilor la om
•Igiena organelor de simț
III. Reglarea umorală la om
•Sistemul endocrin la om
•Maladii endocrine la om
IV. Sistemul locomotor și locomoția la om
•Anatomia sistemului osos la om
•Anatomia sistemului muscular la om
•Afecțiuni ale sistemului locomotor la om
•Igiena sistemului locomotor la om
V. Circulația substanțelor în organism
•Sistemul cardiovascular la om: inima și vasele
sangvine
•Compoziția sângelui, grupele sangvine
•Afecțiuni ale sistemului circulator la om
•Igiena sistemului circulator
VI. Respirația la om
•Sistemul respirator la om
•Afecțiuni ale sistemului respirator
•Igiena sistemului respirator
VII. Nutriția la om
•Alimentele și importanța lor pentru organism
•Sistemul digestiv la om
•Afecțiuni ale sistemului digestiv
•Igiena sistemului digestiv
VIII. Excreția la om
•Sistemul excretor și excreția la om
•Afecțiuni ale sistemului excretor la om
•Igiena sistemului excretor la om
IX. Sistemul reproducător și reproducerea la om
•Sistemul reproducător la om
•Dezvoltarea postnatală la om
•Afecțiuni ale sistemului reproducător. Igiena sistemului
reproducător
a XII-a
I. Bazele geneticii
•Bazele moleculare ale eredității: acizi nucleici, gene
•Bazele materiale ale eredității: cromozomi
•Legile mendeliene de transmitere a caracterelor ereditare
(încrucișarea monohibridă)
•Moștenirea caracterelor cuplate cu sexul
•Moștenirea grupelor sangvine
•Variabilitatea neereditară și ereditară a organismelor
•Mutațiile și factorii mutageni
•Genetica umană. Ereditatea normală și patologică la om
•Metode de studiu a eredității umane
II. Ameliorarea organismelor
•Caracteristici ale ameliorării organismelor
•Ameliorarea animalelor
•Ameliorarea plantelor
•Ameliorarea microorganismelor
III. Ecologia și protecția mediului
•Niveluri de integrare și organizare a materiei vii
•Ecosisteme naturale și artificiale
•Relații trofice: lanțuri și rețele trofice, piramide ecologice
•Echilibrul dinamic în cadrul ecosistemului

9 География
10 Istoria românilor a X-a
şi universală I. Epoca antică și medievală
•Civilizațiile antichității
–Indo-europenizarea. Popoare şi limbi indo-europene.
Formarea popoarelor antice în Asia şi Europa*
–Civilizaţiile Orientului Antic*
–Civilizaţia Elenă.* Colonizarea greacă
–Civilizaţia Romană
–Civilizaţiile străvechi în spaţiul românesc şi formarea
tracogeto-dacilor*
–Geto-dacii şi lumea greacă
Formarea popoarelor antice în Asia şi Europa*
–Civilizaţiile Orientului Antic*
–Civilizaţia Elenă.* Colonizarea greacă
–Civilizaţia Romană
–Civilizaţiile străvechi în spaţiul românesc şi formarea
tracogeto-dacilor*
–Geto-dacii şi lumea greacă
Formarea popoarelor antice în Asia şi Europa*
–Civilizaţiile Orientului Antic*
–Civilizaţia Elenă.* Colonizarea greacă
–Civilizaţia Romană
–Civilizaţiile străvechi în spaţiul românesc şi formarea
tracogeto-dacilor*
–Geto-dacii şi lumea greacă
Formarea popoarelor antice în Asia şi Europa*
–Civilizaţiile Orientului Antic*
–Civilizaţia Elenă.* Colonizarea greacă
–Civilizaţia Romană
–Civilizaţiile străvechi în spaţiul românesc şi formarea
tracogeto-dacilor*
–Geto-dacii şi lumea greacă
•Forme de organizare politico-statală în antichitate
–Modele de organizare politică în lumea antică: de la oraşe –
state la imperii*
–Modele de organizare politică în Grecia antică
–Imperiul lui Alexandru Macedon. Elenismul
–Forme de organizare politico-statală în Roma antică
–Marile imperii şi impactul lor asupra civilizaţiei antice*
–Apariţia statului la geto-daci *
–Dacia pe timpul lui Burebista
–Fărâmiţarea statului dac şi refacerea unităţii lui pe timpul
lui Decebal
–Dacia şi Imperiu Roman: războaiele daco-romane;
romanizarea geto-dacilor
•Economie şi societate în lumea antică
–Viaţa economică în lumea antică. Forme de proprietate.
Economia geto-dacilor*
–Structuri sociale în statele lumii antice. * Organizarea socială
la geto-daci
–Modul de viaţă în societatea antică orientală, greacă şi
romană.* Modul de viaţă la geto-daci *
–Traco-geto-dacii în viziunea autorilor anticii
•Cultura popoarelor antice
–Cultura antică – scrisul, literatura, filosofia, ştiinţa *
–Cultura antică – arta, religie, mitologie *
–Cultura şi religia geto-dacilor
–Apariţia şi răspândirea creştinismului.* Creştinarea
dacoromanilor *
•Marile Migraţiuni şi declinul lumii antice
–Criza societăţii antice şi formele ei de manifestare.
–Marile migraţiuni şi declinul lumii antice. Căderea Imperiului
Roman de Apus.
–Contribuţia civilizaţiei antice la făurirea tezaurului civilizaţiei
universale *
II. Epoca Medievală
•Formarea Popoarelor şi statelor medievale
–Geneza societăţii medievale. Constituirea noilor popoare în
Europa*
–Etnogeneza românească
–Migratorii din Epoca Medievală timpurie şi impactul lor
asupra românilor *
–Formarea şi particularităţile statelor medievale în Europa
(sec. V-XI)
–Fărâmiţarea feudală. Centralizarea statelor în Europa
–Imperiul Roman de Răsărit (sec. IV-VII). Imperiul Bizantin în
secolele VII -XV*
–Monarhiile absolutiste şi caracteristicile lor
–Obştea sătească la români – factor de continuitate şi unitate
românească
–Formaţiuni prestatale româneşti în Transilvania, la Sud şi
Est de Carpaţi*
–Premisele constituirii statelor medievale. Formarea statului
în Transilvania
–Constituirea Ţării Româneşti
–Constituirea Ţării Moldovei
–Similitudini şi sincronisme în procesul de formare a statelor
medievale româneşti *
•Economie, Societate şi Organizare politică în evul mediu
–Viaţa economică în societatea medievală. Apariţia şi
dezvoltarea oraşelor medievale
–Economia Ţărilor Române (sfârşitul sec. XIV – mijlocul sec.
XVII) *
–Viaţa socială în Epoca Medievală. Ierarhia feudală
–Structuri şi relaţii sociale în Ţările Române (sfârşitul sec. XIV
– mijlocul sec. XVII)*
–Instituţiile în statul medieval occidental *
–Rolul bisericii creştine în Epoca Medievală şi relaţiile ei cu
puterea politică *
–Organizarea politică internă a Ţărilor Române în sec. XIV
mij. sec. XVII
–Expansiunea arabă.* Cruciadele medievale
•Evoluţia statelor medievale româneşti
–Consolidarea poziţiei Moldovei şi Ţării Româneşti în timpul
domniei lui Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun
–Ţările Române în lupta antiotomană de la mijlocul secolului
al XV-lea. Iancu de Hunedoara şi Vlad Ţepeş
–Epoca lui Ştefan cel Mare
–Situaţia politică a Ţării Româneşti şi ale Moldovei în prima
jumătate a secolului al XVI-lea
–Regimul de suzeranitate otomană şi formele lui de
manifestare
–Războiul antiotoman de sub conducerea lui Mihai Viteazul
–Unirea politică a Ţărilor Române
–Situaţia politică a Ţărilor Române în primele decenii ale
secolului al XVII-lea
•Cultura şi Religia în evul mediu
–Cultura şi religia în Evul Mediu: literatura, artele,
învăţământul, ştiinţa, filosofia*
–Cultura şi spiritualitatea românească în evul mediu *
–Monumente de arhitectură laică şi ecleziastică medievală
românească*
–Unitatea culturală a românilor în contextul civilizaţiei
occidentale şi orientale*
•Civilizaţia europei în perioada trecerii de la medieval la
modern
–Apariţia spiritului şi elementului modern în Europa
Occidentală
–Marile descoperiri geografice
–Renaşterea şi Umanismul
–Manifestări ale umanismului în spaţiul românesc
–Cărturarii moldoveni – călăuze spirituale ale neamului
românesc (G.Ureche, M. Costin, I. Neculce, N. Milescu-
Spătaru, D. Cantemir)
–Reforma şi Contrareforma
–Războiul de 30 de ani
Extensie curriculară:
I. Epoca antică
Teorii cu privire la antropogeneză**
–Teorii istorice cu referire la constituirea civilizaţiilor antice**
–Forme de guvernare în lumea antică: tirania, oligarhia,
plutocraţia, democraţia. Despotismul oriental **
–Influenţe elenistice în lumea barbară**
–Civilizaţia traco-geto-dacică – parte componentă a civilizaţiei
europene **
–Imperiul Roman şi teritoriile extraprovinciale **
–Cetatea geto-dacică de la Butuceni – Orhei **
–Principalele căi comerciale din lumea antică. **
–Reformele agrare ale fraţilor Gracchus **
–Marile sisteme religioase orientale: religia egipteană,
mesopotamiană, hinduismul, budhismul, daoismul,
confucianismul **
–Creştinismul – temelia spirituală a culturii europene **
–Vocaţia universală a creştinismului **
II. Epoca Medievală
–Expansiunea europeană. Formarea imperiilor coloniale **
–Teorii cu privire la etnogeneza românească **
–Războaiele şi caracterul lor în evul mediu. Războiul de 100
de ani **
–Călători străini despre civilizaţia din spaţiul românesc în
evul mediu**
a XI-a
I. Epoca modernă
•Economie şi Societate (mijlocul sec. al XVII-lea – mijlocul
sec. al XIX-lea)
–Societatea preindustrială. Mercantilismul*
–Revoluţia agrară şi consecinţele ei*
–Revoluţia industrială – transformări cu caracter modernizator
–Economia Ţărilor Române
–Structuri şi relaţii sociale în Europa Occidentală *
–Procese demografice. Urbanizarea: capitală şi provincie*
–Viaţa socială în Ţările Române*
–Mod de viaţă şi de gândire în Europa Occidentală şi în Ţările
Române*
•Revoluţiile social-politice în epoca modernă (mijlocul sec. al
XVII-lea – mijlocul sec. al XIX-lea)
–Anglia: de la monarhie absolută la monarhie parlamentară
–Iluminisul – revoluţia ideilor
–Războiul de independenţă al coloniilor engleze din America
de Nord
–Franţa de la monarhie absolută la republică
–Epoca napoleoniană şi impactul ei asupra societăţii europene
–Absolutismul luminat în Europa secolului al XVIII-lea*
–Ţările Române sub regim fanariot
–Revoluţia sub conducerea lui Tudor Vladimirescu din 1821
–Ţările Române între 1822-1848.* Principatele Române între
suzeranitate otomană şi protectorat rusesc.* Caracterul
contradictoriu al Regulamentelor Organice*
–Europa „Sfintei Alianţe”.* Mişcări revoluţionare in Europa
(1815-1848)*
–„Primăvara popoarelor”. Anul revoluţionar 1848 în Europa*
–Revoluţia din 1848-1849 în Ţările Române*
–Drepturile naturale ale omului în actele revoluţiilor moderne.
Primele acte constituţionale referitoare la drepturile şi
libertăţile omului din Anglia, SUA şi Franţa
•Relaţiile internaţionale (mijlocul sec. al XVII-lea – mijlocul
sec. al XIX-lea)
–Relaţiile internaţionale de la Pacea de la Westfalia la
–Congresul de la Viena*
–Principatele Române în contextul „Problemei orientale”.
–Anul 1812 în istoria românilor
•Basarabia sub dominaţie ţaristă: de la autonomie la gubernie
–Lichidarea autonomiei Basarabiei: etape, evenimente,
consecinţe
–Economia Basarabiei în componenţa Imperiului Rus
–Politici sociale ale ţarismului şi colonizarea Basarabiei
–Reformele ţariste în Basarabia şi consecinţele lor
•State naţionale şi multinaţionale în a doua jumătate a sec. al
XIX-lea
–Contextul formării naţiunilor*
–Doctrinele social-politice
–Regimuri politice în Europa*
–Unirea Principatelor Române
–Reformele lui A.I.Cuza şi modernizarea societăţii româneşti.
–Instituirea monarhiei contituționale. Constituţia din 1866
–Unificarea Italiei şi Germaniei
–Imperiul Rus şi Imperiul Austro-Ungar*
–Consolidarea statului federativ nord-american
–Epoca „Meiji” în Japonia*
•Economie şi societate (1850-1914)
–Civilizaţia industrială. Industrializarea şi consecinţele ei
–Constituirea capitalismului monopolist *
–Economia României (1878-1914) *
•Relațiile internaționale şi sistemul colonial mondial (mijlocul
sec. al XIX-lea – începutul sec. XX)
–Europa între afirmarea naţiunilor şi rivalităţile Marilor puteri
–Obţinerea independenţei României
–Politica externă a României (1878-1914). România şi
războaiele balcanice*
–Evoluţia sistemului colonial*
•Cultură şi Civilizaţie în epoca modernă
–Curente literare şi artistice din perioada modernă*
–Realizările ştiinţei şi tehnicii în epoca modernă
–Viaţa cotidiană în epoca modernă*
–Cultura Ţărilor Române/României în epoca modernă*
–Influenţe culturale occidentale în Ţările Române*
–Cultura în Basarabia sub dominaţie ţaristă*
Extensie curriculară:
–Europa modernă: o lume a contrastelor **
–Noile ideologii şi manifestări ale regimurilor liberale şi
democratice în epoca modernă**
–Specificul dezvoltării socio-economice a statelor balcanice**
–Proiecte politice privind organizarea Ţărilor Române **
–Colonialismul – forme de dependenţă economică şi politică**
–Particularităţi ale dezvoltării economice a statelor din Asia,
Africa şi America Latină**
–Mentalitati colective/mod de gândire în epoca modernă**
–Contribuţia culturii epocii moderne la făurirea civilizaţiei
contemporane**
–Educaţia şi cetăţeanul (în baza unui model dintr-o ţară din
epoca modernă)**
a XII-a
I. Epoca contemporană
•Lumea la începutul secolului XX
–Lumea la începutul Epocii Contemporane *
–Rivalitatea marilor puteri şi ameninţarea păcii*
–Primul Război Mondial – conflict pentru reîmpărţirea lumii*
–România în Primul Război Mondial.
–Consecinţele Primului Război Mondial
–Basarabia în anii 1917-1918
–Marea Unire din 1918
•Diplomaţie şi Conflict în perioada interbelică
–Sistemului Versailles-Washington şi Noua Ordine
Internaţională
–Liga Naţiunilor: între intenţie şi realitate*
–România şi Sistemul de la Versailles
–Sistemul de tratate în perioada interbelică.* Politica
conciliatoristă a marilor puteri*
–Politica externă a României în perioada interbelică. Nicolae
Titulescu – diplomat al păcii
–Relaţiile româno-sovietice în perioada interbelică
–Pactul Ribbentrop-Molotov şi impactul lui asupra destinului
popoarelor din Europa
•Politică, Economie şi Societate în perioada interbelică
–Caracteristici generale şi specifice ale regimurilor politice
din perioada interbelică
–România de la democraţie la autoritarism*
–Constituirea RASSM: politici şi impact
Particularităţi şi similitudini ale evoluţiei economice a statelor
lumii între 1918 şi 1939*
–„Marea Depresiune”. New Deal – model pentru depăşirea
crizei economice
–Politici de consolidare a statului naţional român. Noul cadru
de dezvoltare economică a României interbelice*
–Basarabia în componenţa României Mari*
•Al doilea război mondial – impact asupra contemporanietăţii
–Al Doilea Război Mondial. Strategii şi acţiuni militare în
război (1939-1945)*
–Anul 1940 în istoria românilor. Formarea RSSM şi instaurarea
regimului comunist
–Participarea României în cel de-al Doilea Război Mondial:
cauze, evenimente şi consecinţe
–Basarabia şi Transnistria în perioada celui de-al Doilea
Război Mondial
–Diplomaţie şi coaliţii în perioada celui de-al Doilea Război
Mondial *
–Crime împotriva umanităţii: GULAG. Holocaust. Katyn
–Consecinţele celui de Al Doilea Război Mondial
•Politică , Economie şi Societate în perioada postbelică
–State democratice în perioada postbelică*
–Fenomenul Miracolului economic: Germania şi Japonia
–Regimuri totalitare şi autoritare in perioada postbelică*
–URSS în perioada postbelică
–Reinstaurarea regimului comunist în RSSM. Colectivizarea
forţată, foametea şi deportările
–Politica „Centrului” în RSSM: economie, societate şi mod de
viaţă
–Politica conducerii sovietice din RSSM în domeniul culturii
şi ştiinţei
–Instaurarea regimului comunist în Ţările Europei Centrale şi
de Est*
–Formarea Lumii bipolare. Războiul Rece
–Organizaţii internaţionale şi rolul lor în lume*
–Integrarea economică europeană. Crearea şi evoluţia Uniunii
Europene*
–Focare de război în a doua jumătate a secolului XX-începutul
secolului XXI*
•Mişcări de emancipare social-politică în secolul XX
–Mişcări anticomuniste în Europa postbelică*
–Rezistenţa anticomunistă în RSSM*
–Acţiuni de emancipare în Asia şi Africa. Problemele ţărilor
decolonizate *
–Căderea regimurilor comuniste în Europa*
–Proclamarea suveranităţii şi independenţei Republicii
Moldova. Simbolurile de stat
•Republica Moldova la etapa actuală
–Democratizarea vieţii politice.* Constituţia Republicii
Moldova*
–Viaţa social-economică în Republica Moldova*
–Războiul de pe Nistru
–Minorităţile etnice din Republica Moldova*
–Unitatea teritorială autonomă cu statut special Găgăuzia
(Gagauz-Yeri)*
–Politica externă a Republicii Moldova. Perspectivele integrării
europene a Republicii Moldova*
•Cultură şi Civilizaţie în secolul XX- înc. sec. XXI
Realizările tehnice şi ştiinţifice din epoca contemporană
–Contribuţia poporului român la dezvoltarea patrimoniului
universal*
–Cultura şi ştiinţa în Republica Moldova
–Impactul tehnologiilor asupra vieţii cotidiene şi asupra
mediului
•Problemele globale ale sec. XX- înc. sec. XXI
–Problemele globale: pericole pentru omenire*
–Consecinţele problemelor globale şi modalităţi de
supraveţuire a omenirii
–Migraţii în lumea actuală*
–Virtuţi şi valori contemporane. Sisteme educaţionale
eficiente*
Extensie curriculară:
–Personalităţi notorii ale mişcării de renaştere în Basarabia –
destin uman, destin politic**
–Diplomaţia românească . Take Ionescu şi Alexandru
VaidaVoievod**
–Revoluţia din februarie 1917. Lovitura de stat bolşevică.
Teoria şi practica bolşevismului **
–Experimentele bolşevice în economia RASSM**
–Controversele lumii în perioada interbelică**
–Războaiele şi declinul civilizaţiilor**
–Noile politici economice la sf. sec. XX – înc. sec. XXI**
–Politici sociale şi consumul de masă. Ocupaţii şi statute
profesionale în sec. XX-XXI**
–Ocupaţii şi statut profesional în Republica Moldova**
–Modele de sisteme economice contemporane**
–Represiuni politice în regimurile dictatoriale**
–Civilizaţia contemporană: unitate, diversitate, integrare**
–Presa Republicii Moldova după anul 1991– reflecţii despre
Renaşterea naţională**
–Nume de străzi, prenume, patronimic – dovezi ale
schimbărilor politice**
–Monumente din localitate – mesaj istoric şi memorie
colectivă**
–Vizita la muzeu – oportunitate de cercetare şi afirmare**
–Eroi necunoscuţi din localitatea mea**
–Istoria localităţii – locuri, oameni, evenimente**
–Problemele globale: Securitatea alimentară. Separatismul.
Inteligenţa artificială**

Вам также может понравиться