Вы находитесь на странице: 1из 39

FONETIKA

Silabus, I
Pojam fonetike i fonologije unutar lingvistike
Razlika izmeu jezika i govora
Razlika izmeu glasa i slova
Ruski alfabet
Pojam fona
Pojam fonema
Pojam alofona

(Indo-European)

[East]Slavic / Slavonic language
(Church Slavonic, Proto-Slavic)
/, . .
, ,

, , ,


. .


lingvistika, linguistics
fonetika, phonetics
fonologija, phonology
morfologija, morphology

. lingua, ae, f. jezik (tjelesni organ), jezik kao sredstvo ljudske komunikacije
lingvistika, jezikoslovlje
,
, jezikoslovac / lingvist

, , , . .

. , ;
> , fonem, phoneme
glasoslovlje
phoneticus George Zoega
De origine et usu obeliscorum,

,
(speech science)

opa
fonetika pojedinih jezika ( )

/ opisna / deskriptivna

dijakronijska
sinkronijska


, , , ,
, . .


:

(, / kroz+ , , vrijeme)
/ ee
, ;
( ) >


(, , / s, zajedno s)
,
, , ,
, . 18 - 19 -
,

, ;


,
.
, 2000: 11

. , , ,
, morfem, morpheme
oblikoslovlje
, ,

,
Jezik govor

; (, ),
(, )
,
Jezik govor

= knjievni, standardni jezik

,
()
Jezik govor
-

,
(- )
Glas slovo

,

glas / glasnik izgovara se
,

slovo / grafem ita se
rije
a , alfabet; *,*azbuka ; 33
+ (alfa + beta); +
(az = jaz > ja osobna zamjenica)


/
/
/ ()
Hrvatska grafija
hrvatski jezik upotrebljava latinicu (30 slova)
hrvatska latinica sastoji se i od dijakritikih znakova koje je uveo Ljudevit Gaj
prema njemu i nosi naziv gajica

irilica < naziv prema sv. irilu, tvorci irilovi uenici)


oblikovana prema grkomu alfabetu
glagoljica sv. iril i Metod
ruska irilica ima 33 znaka / slova, od ega 2 znaka u suvremenome ruskom
jeziku ne predstavljaju foneme (, )
, , , ,
[i](fonem, phoneme), ()
/ / ()
fon, phone

, ;

( ),
/
,
(. . ),
, . .

, .
=
. : spavaica spavaica
fonem glasovna jedinica slui kao oblik materijalizacije zvuka u glas te
omoguuje razlikovanje morfema
fonem se realizira u govoru, ali ne kao upravo
taj oblik iz svijesti, ve njegova najuestalija inaica (v. alofon), verzija koja je
najee u upotrebi
npr., u hrvatskome fonem /n/ nee kod prosjenoga govornika zvuati kao []
v. Ana Anka (banka)

, ;

,
(varijanta, inaica)

. //, ,
. , ,
groe
alofon (. - ), allophone
Silabus, II
Povijesni pregled najistaknutijih ruskih fonetiara i fonologa
Moskovska i Lenjingradska fonoloka kola
Problematika broja ruskih samoglasnika

( )
,, . . (1757)

Heinrich Willhelm LUDOLPH (1655-1712)


Grammatica Russica, Oxford, 1696

,
=
loquendum est russice, scribendum est sclauonice (Oxford, 1696: 546)


/ Smotrickyj (1578-1633)
-
, Vilnius, 1619
4
:
1)
2)
3)


(1702 / 1709 1779 / 1780)
,
--
,
(Anfangs-Grnde der Russischen Sprache)
,
1750 - . -
,
, (),
. . (. )

, , ,
( )
( )
, , ,
(,
)
()


(1711 1765)
o


(1757)
:
1)
2)


,
(*, )

,

,
.
, , .

() :
, , ,
, , ,
.
, , , ,
, ,
, , ,

.

(1730 1791)
-
, ,
( 18 - , 1981 - )
,
= ,

:
1) (Orthoepia)
2) (Prosodia)

3) (Orthographia)
4) (Etymologia)
5) (Syntaxis)


Jan Ignaci Neisav Baudouin de Courtenay
(1845 - 1929)


1862 - . - ,
1867 1868 . (, , )
1870 - . -
XIV
1871 - . -

:
1875 - . -


(,
, )
(), -
, ,
1918 - . -
()

,

. :
.

:( )


(1880 1944),,

, ,1912 - . -
(
)
1943 - . -()
e :1926 - . -

30 - [] .
XX .
, ,
. .

N. S. Trubetzkoy: Grundzge der Phonologie, 1939


, , ,/ (distinktivne karakteristike /
razlikovna obiljeja; distinctive features)
> ,
> , ,
( )


(parole)
(langue)2 ()
(, -)
. , :
. .
. .

. .
( )
:
. . , . . ,
. . , . . ,
. .
:
. :
. .
. .
. .
. .
:


(), ,


-
3-
?
6

5
,

:
; i mutabile
phonological variation

1.
, ,
!

, !
, !
2.
, !
,
:
.
3.
, ,
:
, ,
!

1.
, ,
!
! !
, !
2.
, !
,
, ,
, !
3.
, ,
.
, ,
.
4.
, ,
.
, ,

5.
, ,
!
! !
, !
Silabus III
Artikulacija
Govorni organi
Govorni lanac
Glasovni sustav ruskoga jezika
Podjela na samoglasnike i suglasnike
Ruski naglasak

Samoglasnici definicija i tvorba


Samoglasnici pod naglaskom
Vokalski trokut
Labijalizacija
Punoglasje

, articulus, lanak, zglob
-


o

(palatalnost)>

palataliziranost, glasovi su umekani, prizvuk glasa j

( )

,

// ,
// ,
//, // ,
// ,
//, // ,

,

:

;
(larynx)
,

,
,
( ) (

, , ( )
, , ,


, . .

(palatum) (velum)

, ,
,(pharynx)


Govorni lanac
(komunikacija)

, ,

,
, ,()

,
, ,
e,
(zalihosnost) ,
()

glasovi govora
speech sounds

/ []
/ []
samoglasnik, vokal < vox, vocalis, vowel
suglasnik, konsonant < consonans, consonant
(slogotvoran)

. /r/ :
rt, krv, smrt, prst, vrt, srdela, cvrkut, hra
/l/ :
trudl, krnicl, krmenadl, nicl, fascikl, bicikl (* i u standardnome), artik(a)l
/
/


( ,
)
,
/

:

' '
' '
' '
' '
' '
' '

(zamak, dvorac lokot)


(muka, jad brano)
(organ orgulje)
(g. sg. lica n. pl. lica)
(n. jd. pismo n. pl. pisma)
(ii (on) ide)

Hrvatski naglasak
hrvatski je standardni naglasak tonski ili melodian
ine ga 4 tipa akcenta
podijeljeni su prema duljini i kratkoi, te uzlaznosti i silaznosti
kratkosilazni , rna, rme
dugosilazni , mjka, bjka

kratkouzlazni , mgla, kabnica


dugouzlazni , rzlika, rzlaz

,
()
+ '
.:

[f-s^du']
'
[^te'-b]
' [s- va'nm]

;

5, . . 6
.

2 ()
1.
2.
(, -)
. , :
. .
. .
. .
( )
:
. . , . . ,
. . , . . ,
. .
:
1.

2.
3.


. :

. .
. .
. .
. .

:
1.
2.
3. (), ,
e
4.

3-
?
6

5
,

:
; i mutabile
phonological variation


samoglasniki / vokalski trokut
() /


-
-
, e,

,
(prednji) ,
(srednji)
,

(stranji) ,
,
(visoki, zatvoreni) , ,
), = ,
(niski, otvoreni)

/
/
/
/
/
/

/ ,
/ ,
/ ,
/ ,
/ ,
/ ,

. labium, -ii, n. (labia, -orum)


'; '


,
;
, ,

,() /


-
-
, e,

,
(prednji)

- ,

(srednji)

- ,

- ,

(stranji)

,

(visoki, zatvoreni) - , ,
(srednji, poluotvoreni) - ,
(niski, otvoreni)


-
/ / - ,
/ / - ,
/ / - ,
/ / - ,
/ / - ,
/ / - ,

. labium, -ii, n. (labia, -orum)


;
-

,
;
, ,

,
Silabus, IV

Samoglasnici u nenaglaenim pozicijama

Veza naglaska i sloga

Redukcija

Kvantitativna redukcija

Kvalitativna redukcija

Akanje

Okanje

Ikanje

, (
):

( , ,
)>()

- () ,
(.
)
- , a


. reducere, reductio (reduco, 3.)

; [o]

(, )
o ,
;


:


()


,

()

//, // //

// //
,

, [^]

/ , []

()
(
)

: , , *, *
,
,
( )

()

//

, - //, //

[], []

-
, , ,
:
* ,
:
() ; ()

Intonacija
Intonacijska konstrukcija
Intonacijske konstrukcije u ruskome

, intonare (intono, 1., intonatio),
,
, (), ,


( )
( < ,
)


/
, . .

, , , ,
.

7 ()

1
()

1


.
,

2

?

3
,
,


( )
( )


, /

.
? ?

? ?

6
=


7

/

, , ,

I , > 3

II / , > 1

I
, > 2

II, , > 1

Silabus VI
Suglasnici
Podjela prema etiri kriterija
Udio zvuka i uma
Zvunost bezvunost
Podjela prema nainu tvorbe

, ,
, ,


,
suglasnik / konsonant
consonans, consono, 1. (consonare = oriti se, razlijegati se; consonus =
suglasan, skladan)


, : , , , ,


,
,
(, : , ; , )


:( )


1. :

zvonanici, sonanti (sono, 1. = zveati, odjekivati)
umnici, turbulenti (turbulentus, 3 = nemiran, buan)


. - ; - ; - ; - ;
hrv. m, n, nj, l, lj, r, j, v. (. ofca, nofci, lofci, hrenofke )

- =
,

-


:
-
-
-
-
(- )
-

:
-
-


hrvtski zvuni:
b, d, d, , g, z,
hrvatski bezvuni:
p, t, , , k, s,


2.
podjela suglasnika prema nainu tvorbe uma


( )

(--; )
/ ()
()


nosni / nazali (nasalis < nasus, -i, m. = nos)boni / laterali
lateralis (latus, -ris, n. = bok, strana)
treperavi / vibranti
vibrans, -ntis (vibro, 1. = mahati, tresti)


,

: .:
, , ,

hrv.: m, n, nj
: .
,

hrv.:
l, lj
nj
: . ,

hrv. r

NB: ljlikvidi, tekui suglasnici prema nainu na koji zrana struja prolazi kroz usnu
upljinu

. . jer jel
uzroni se veznik upotrebljava umjesto upitne rijei i obrnuto
j, vu hrvatskome su oba glasa sonanti, tj. sonantni spiranti / strujni
struja prolazi kroz tjesnac o ije se stijenke tare


:
/ / / /
/ /
/

zatvorni / okluzivi / eksplozivi / praskavci

tjesnanici / frikativi


, ,


frikate / sliveni / sloeni / poluzatvorni glasovi

, ,

:
.:
-
-
-
-
-
- ;
hrv.: p, b, d, t, k, g

:
.:
-
-
-
-
-
(- )
-
()

hrv.: f, s, , z, , h

.: ,

hrv.: c, , , d,

Silabus VII

[t + s]
[t + ]
[t + ]
[(t) d + ]
[(t) d' + ]

Podjela prema mjestu tvorbe


Podjela prema mjestu tvorbe uma

Podjela prema mjestu tvorbe uma/ :
, , , ( , ),
, ,

:
, , ,
3 , ,

:
: , , , ,
: , , , , , , , , , , , , , , , + (), , d, , lj, nj- (; dvousneni, bilabijalni):
- , - , - ;
p, b, m
- (-; zubnousneni, labiodentalni):
- ', - ';
v, f


: prednjojezini
(; zubni / dentalni): - , - , - - , - , - ,
;
t, d, s, z, c, n
- (; alveolarni*):
[, , , ', ', - ']

alveole prostor izmeu korijena zubi i poetka nepca
predstavljaju pasivan organ
aktivan je jezik koji, ili vrhom titra na alveolama (r), ili dotie alveole (l)

e / a
srednjojezini / palatalni

, , , , d, , j, nj, lj
palatum tvrdo nepce, svod

a
stranjonepani / velarni
velum meko nepce
- , - , -
k, g, h

Silabus VIII

Palatalizacija

a
e a
(articulus, -i, m. = lanak, zglob)
, ,
( , , )

;
,

,

Silabus, IV
Samoglasnici u nenaglaenim pozicijama
Veza naglaska i sloga
Redukcija
Kvantitativna redukcija
Kvalitativna redukcija
Akanje
Okanje
Ikanje

a , (
):

( , ,
)


>()

() ,

(.
)

, a

. reducere, reductio (reduco, 3.)

; [o]


(, )

o ,
;

: ,

()


,

()

//, // //

// //
,

, [^]

/ , []

()

(
)

: , , *, *
,
,
( )

()

//


, //, //

['], [']

, , ,

* ,

() ; ()