Вы находитесь на странице: 1из 44

Paya o-ooy 4

1. lekce -
U 9/ 1.1
?
: , , ,
?


U 9/ 1.2 .
: .
: , 1891 .
: , 25 .
: , . , , .
.
: 5191 .
: .
: .
: , .
: . ,
.
U 10/ 1.3 ) , :
-
-
-
-
-
- e ,
- ,
-
-- -
- ,
- e ,
- , -
- e ,
-
-
- e ,
- ,
U 12/ 2.3 .
)
:
, , , , ,
:
, , , ,
:
, , ,
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
:

, , , , , , , ,
, , , ,
, , , , ,

:
:
:
:
:
:

, , ,
, , ,
, , ,
, ,
, , , , , , ,
, , ,

U 12/ 2.4 ?
/ / , /
, / ,
,
, , , /
, ,
, ,
,
/ ,

U 13/ 2.6 ?

,
, , ,
U 14/ 3.1 ) ?
( )
( )
( )
) ?
, .
, .
, .
U 15/ 3.2 ) -?
10.15
14.30
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
21.45
:
?
17.15
?

16.30

-?

22.45

():
?
6.45
?
12.30
?

19.15

/

/
/

/

U 15/ 3.3 :
.
.

Host pijedou ve tyi hodiny.


Host pijedou asi ve tyi hodiny.

.
.

Konkurz (sout) zan v pt hodin.


Konkurz (sout) zan asi v pt hodin.

. Koncert zan v deset hodin.


. Koncert zan asi v deset hodin.
U 16/ 3.4 eknte kamardovi:
, .
, .
, .
, ,
.
, ,
.
U 16/ 3.5 ?


U 17/ 3.6 ?


Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
U 17/ 3.7 ) -?
Bajkal je nejhlub jezero na svt.
Je to jedno z nejzajmavjch jezer.
) ?


U 18/ 3.8 ) .
) .
( ) ,
, , .
U 18/ 1.4 ?

, 78 866
, 10 505 445 (2012 .)
, , , , , .....
, , , , , 4 :
.
, +20 , 0C
: , , , ......
: , , , , .......

, 1 241 664 (2012 .)
U 19/ 1.5 ?
Nap.:
?
!
_________
!
?
, .
__________
, .
25 .
__________
?
.
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
U 23/ 3.1 . .
) !
( ) .
U 24/ 3.2 .
U 24/ 3.3 ?
milovnci, pivrenci aktivnho odpoinku (rekreace)
spolen pekonan obte (pekky)
stravovn 3x denn
vait na ohni
vybaven na try
cena se pipotv
U 24/ 3.5 ?
.
....... (str. 23, 1. odstavec)
.
....... (str. 23, 3. odstavec)
, , .
........ (str. 23 posledn odstavec)
.
: (str. 23)
16 .
.(str. 24)
.
.
(str. 24 posledn odstavec)
U 25/ 3.6 , ?

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
Pracovn seit
PS 4/ 1 ) ?
1 -
2
3 -
4 -5
6
7
8 -
9 -
PS 4/ 2 ?
:
, , , , ,
:
, , , ,
,
PS 4/ 3 .

vyhnanec
stydliv

hork, tepl

mu (o pohlav)

manelka

stanice (vlakov)

znmka (ve kole),


oznaen

PS 5/ 5 ? ? ? ? Nap.:

siln, mohutn
vze
hok
manel
ena (o pohlav)
zastvka (tramvaje)
znmka (potovn),
znaka (vrobku

PS 6/ 6 ) Pelote vyznaen slova.

zmrzl, zamrzl

pokrauje, trv

pln, naprost, cel

snhov boue, vnice

zvedl se

mezi
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4

najednou, neekan
objevila se
dostal jsem se, ocitl jsem se
potrub
roztl

PS 7/ 7 ?
, ,
, ,
, ,
, , ,
, ,
PS 7/ 8 ? Pouijte dva zpsoby vyjadovn.
22.15 /10.15

()
14.45 /02.45

() () ()
13.00 /01.00

()
13.30 /01.30

()
12.00 /24.00


18.30 /06.30

()
17.15 /05.30

/ ()
PS 8/ 9 .
.
.
.
.
.
PS 8/ 9 ) slovky dopite slovy.

) .
-, .
. .
PS 9/ 11 .
, , , ,
, , ,
() .
? ?
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
PS 9/ 12 .
() ?
?
?
?
?
?
() ?
?
_________________________________________________________________________________________
2. lekce -
U 29/ 1.1 .
, .
, ,
.
.
. ,
.
, ,
.
, . .
,
.
U 31/ 2.2 Utvote slovn spojen se slovy:
)
:

:
,
:
, , ,
:
,
:
, , ,
)

:
:
-:
:
:

,
, ,
-
,
,

:
:
:

, ,
, ,

U 31/ 2.3 ?

,
,
,

,
,

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
U 31/ 2.4 ?


U 31/ XXL ?, ,
U 32/ 3.1 ) ?
)
() ,
. , .
.
U 32RKter slovesn vazby odlin od etiny ji znte?

, , , ,

, , , ,

, , ,

, ,

, ,

U 33/ 3.2 ) ?


Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
) ?
?
?
?
?
Urete rod podstatnch jmen a utvote 1. pd j..
:
=
6. p., 1. pd j..:
:
=
4. p., 1. pd j..:
: =
7. p., 1. pd j..:
:
=
2. p., 1. pd j..:
:
=
6. p., 1. pd j..:
:
=
2. p., 1. pd j..:
:
=
4. p., 1. pd j..:
:
=
6. p., 1. pd j..:
:
=
4. p., 1. pd j..:
:
=
6. p., 1. pd j..:
:
=
6. p., 1. pd j..:
Vechna tato podstatn jmna jsou enskho rodu.
U 34/ 3.4 ) , .

U 35/ 3.5 ?

U 35/ 3.6 ?.................................................................................................................................................................................
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4


...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

()


U 36/ 3.8 .
. , ,
. -
. . ,
-
. , , . ,
, .
U 37/ 1.3 ) , , ?


, , ,
, , , ,
, , , , , ,

, , , , ,
, ,

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
U 38/ XXL ?
,
()

, ,

hjit (bt pro nco) nco,


vystupovat (bt) proti nemu
druhy rostlin, ivoich
zasahovat do ivota rostlin,
poruovat
istota vody
zachovvat, chrnit istotu
vzduchu
organizovat podpisvou kampa
chemizace zemdlstv
radioaktivn odpad
radioaktivn nebezpe (bezpe)
zven koncentrace kodlivin
radioaktivn ltky
tragdie v ernobylu
vstava jadernch elektrren
rozen rezervac
vyhazovat odpadky, zbytky, odpad
odpadkov ko
tdit
prmyslov a komunln zneitn
bezodpadov technologie

U 39/ 1.6 a) .

=
zulechovat, zdokonalovat, zjemovat vkus,
chovn

=
pramen, zdlo eky ap.
zdroj
pramen svtla ap.
(psemn) pramen, zdroj

=
inspirace, podnt

=
zsoby, zdroje

=
nevyerpateln, nepebern, hojn

=
prmyslov vroba

=
zvtovat, zvyovat

=
poet obyvatel

=
slbnout, vyerpvat se

=
zstat

=
msto

=
(zmnit) od zkladu, pln

=
nedoten, panensk

=
sttn rezervace
) Pravopis:

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
U 42/ 3.2 .

=
elv mld

=
elv mlata

=
elv hnzda
U 42/ 3.4 . Nap.:
.
.
, .
.
.
U 43/ 3.5 ) Zopakujte si pzvuk ve slov .
jedn..
mno..
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
6.
6.
7.
7.
) .
( )
()
()

()
( )

()
()

()
()

()
()

()
()

()

U 43/ 3.6 ?
?
1- :
.
?
. : .
?
. :
, , , .
?
. .
?
. : Carreta Carreta.
?
. .
?
. :
.
?
. :
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
, ,
, .

Pracovn seit
PS 11/1 a) ?
, , ,
,
,
PS 11/2 ?

PS 11/3 ?
Nap.:

, ,

, ,

, , ,

, , , ,

, , ,

, ,
PS 12/4 , .
Nap.:
.
.
.
.
-.
.
PS 12/5 .+ libovoln odpov,
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
PS 13/6 ) Rozdlte podstatn jmna do dvou skupin.
musk rod

ensk rod

) .

PS 13/7 .

, , ,
,
,
,
PS 14/8 .

,
?

,
?

,
?

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4

,
?

,
?

PS 15/9 Slova v zvorkch dejte do sprvnho tvaru.


,

,
,
,

PS 15/10 Z nabdky vyberte sprvn een.


1.
-
9.
2.

10.
3.
-
11.
4.
-
12.
5.
-
13.
6.
-
14.
7.
-
15.
8.

-
-
-
-
-
-
-

PS 16/11 .
Nap.:
Lid maj sklon k tomu, aby se dily momentlnmi zjmy a nepemleli o potomcch a o tom, jakou produ
jim (po sob) zanechaj. Svt je rozdlen nrodnostnmi, nboenskmi, politickmi a jinmi barirami, ale
Zem je jen jedna. A chrnit j mus vichni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. lekce - !
U 49/ 1.2 ) ?
, .
.
.
, .
.
-2.
) ?
-2.
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
, .
.
.
.
, .
, .
U 49/ 1.3 ?
, , .
?
.
, .
?
?

.
.
.
.
.
.

U 49/ 2.1 ) Pro jsou tato slova snadno srozumiteln?


Jsou to internacionalizmy
U 50/ 2.1 ) ?
: ,
:
:
:
:
:
:
:
: , , ,
:
:
: , , ,
: ,
:
:
:
:
:
: , , , ,
: ,
:
: , , , ,
:
:
) Doplte dvojice podstatnch jmen muskho a enskho rodu

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
U 50 ) .
.
.
.
U 50/ 2.2 ?

jednolkov (dvojlkov) pokoj

=
=

pokoj v hotelu, slo, velikost, vtisk


()

U 51/ 2.3 ) ?
. .

libovoln odpov, v textu je:

, ?

. .

) ,

,

U 52 Kter adov slovky maj pzvunou koncovku ?
, , ,
U 52/ XXL ?
1

sk
2

postel
3

stl (jdeln)
4

stolek (konferenn)
5

idle
6

keslo
7

rdiov pijma, rdio


8

WC
9

sprcha
10

lednika
11

lampa
12

televize
13

telefon
14

gau

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
U 54/ 2.6. ?
.
.
.
.
.
.
U 54/ 2.7. (, ) ?
Doplovat je mon libovolnou osobu ve sprvnm tvaru:

+ (, )
+ chybjc vrazy:

U 55/ 3.1 ) -:

()U 57/ 3.3 ) ?+ libovoln pedmt
) .
( ) , ().
?
, .
.
U 58/ 3.4 ?

1.
1.
2.
2.
3.
3.

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
U 59/ 3.5 ) .

()
()

) .
, -. . ,
-, -. ,
( / ).
) Pevete cvien ) do mnonho sla.
, -. . ,
-, -. ,
( / ).
U 60/ 3.6 ? .

__________

Pan Makov nev, zda bude moci ekat na pana Pavelku (pivtat, uvtat pana Pavelku).
Nemohla ci, zda na nj ude ekat na letiti.
Zeptala se, zda (jestli) letadlo SA pilt na eremetvo.
__________
Pan Makov bude ekat na kolegu, jestlie (kdy) konference skon do 11 hodin.
Na pana Pavelku pok Zuzana a Dima, jestlie (kdy) se pan Makov nevrt do pl dvanct.
Jestlie (kdy) budou mt penze, vezmou si taxi.
U 61/ 3.7 Kolika zpsoby je mono peloit vty do etiny?
)
Jestli bude v sobotu hezky (hezk poas), pojedu na nvtvu ke svmu pteli.
Kdy bude v sobotu hezky (hezk poas), pojedu na nvtvu ke svmu pteli.
Bude-li v sobotu hezky (hezk poas), pojedu na nvtvu ke svmu pteli.
Pokud bude v sobotu hezky (hezk poas), pojedu na nvtvu ke svmu pteli.
Jestlie bude u od rna pret, budu si st nebo poslouchat hudbu.
Kdy bude u od rna pret, budu si st nebo poslouchat hudbu.
Bude-li u od rna pret, budu si st nebo poslouchat hudbu.
Pokud bude u od rna pret, budu si st nebo poslouchat hudbu.
)
Ale ona nev, zda je mon rezervovat (objednat si) lstky na veern pedstaven.
Ale ona nev, je-li mon rezervovat (objednat si) lstky na veern pedstaven.
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
Ale ona nev, zda je pan Novk ubytovn (bydl) tak v ptm poschod.
Ale ona nev, je-li pan Novk ubytovn (bydl) tak v ptm poschod.
Ale ona nev, zda se ekologick konference kon v budov hotelu.
Ale ona nev, kon-li se ekologick konference v budov hotelu.
Ale ona nev, zda je obd ji od dvou hodin.
Ale ona nev, je-li obd ji od dvou hodin.
Ale ona nev, zda v hotelu prodvaj pohledy.
Ale ona nev, prodvaj-li v hotelu pohledy.
Ale ona nev, zda jsou jet voln pokoje.
Ale ona nev, jsou-li jet voln pokoje.
U 61/ 3.8 ) .
, , .
, .
20 .
, ?
) .
, .
() , .
, () ,
( ) .
) .
.
, .
.
, !
.
, . , .
.
, , ?
.
, , .
.
, ?
U 63/ 3.10 ) -.

)
.
, .
, ?
U 63/ 3.10 )
Jsou mon libovoln varianty odpovd.

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
) .
, () .
, .
, , .
, .
) .
, ?
, , ?
Jsou mon libovoln varianty odpovd.
U 64/ 1.2 ) , .
Jsou mon libovoln varianty odpovd.
) ?
unaven
=

odpoinout si
=

sednout si
=

lavice
=
,
usnout
=

opozdit se
=

spchat
=

povimnout si
=

konen
=

dokat se
=

omluvit se
=

nezvratn sloveso
nezvratn sloveso

nezvratn sloveso
nezvratn sloveso

) .
Jsou mon libovoln odpovdi.
U 65/ 1.4 ?
1. () ?
2. () ?
3. () ?
4. () ?
5. () ?
6. () ?
7. () ?
U 66/ 1.5 ), ) .
Jsou mon libovoln odpovdi.
U 65/ 1.6 ) .
, ! () !
, ! . , ?
.
,
.
, . . ?
.
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
U 70/ 2.1 .
, .
.

.
-,
.
.
.
, , .
, , , , , , ,
, - (), , , , , ,
, , , , , .
U 72/ 3.2 ?
20- .

1923 .
30-
.

.

.

.
.

U 72/ 3.3 .
.
.
, , .
, .
1932 .
.
-104.
.
-2 1980 , II
.

.
****************************************************************************************
Pracovn seit
PS 17/ 1 ) ?
, ,
, ,
, ,
,
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
PS 17/2 .
1 =
2 =
3 =

1
1
2
2
2
2
1
3
1
1

1
1
1
1
2
2
2
1
1
1

PS 18/3 ) Doplte sloveso nebo podstatn jmno.

) Doplte esk nebo rusk ekvivalent

tden

nedle

erven

krsn

zapamatovat si

zapomenout

pjmen

rodina

odlet

vlet

obchod

asopis
PS 19/4 ?
Jsou mon libovoln varianty odpovdi.
PS 19/5 ) ?
.
.
.
.
.
.
.
) .
.
.
.
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
PS 20/6 Doplte do vt pedloky a utvote sprvn tvary slov.
,
, , ,
, 5-

PS 21/7 ? ?


() ?

,
.

PS 22/8 Nahrate vyznaen vrazy jinmi se stejnm vznamem.


PS 22/9 Pevete vty do jinho asu.


PS 23/10 Doplte nebo .

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4

PS 23/11 . Uijte podmiovac zpsob.


, , .
, , .
, , .
, .
, .
PS 24/12 -.
, .
, .
, .
, .
PS 24/13 ) .
() . , . ,
. () -. (
). () , . .
() , ,
(). , ( )
1861 .
) Jsou mon rzn varianty.

PS 25/14 Jsou mon rzn varianty.


PS 25/15 , , .

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
4. lekce - ?
U 80/ 1.1 ) ?
.
.
.
) .
(, , ).
.
, , , ,
.
, .
U 80/ 1.2 ) .

) ?
.
U 81/ 2.2 ) .
V restauraci Praha va esk nrodn jdla. Jak jdla m rd? (Co rd j?)
Obd to je pedkrm, polvka a hlavn jdlo.
Serjoa dl (pipravuje, pe) koly.
Maminka va veei.
Co rda va?
V bufetu Meljonka va dobe.
Musme se pipravovat na vyuovn.
) .
:

U 82/ 2.3 )
:
:
:
:
:
:

Uvete slova pbuzn se slovy:


,
,
,
,
,
,

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
:
:

,
,

) Doplte vidov dvojice.


U 82/2.4 ?
)


=
=
=
=
=
=
=

idle
houba
zel
zelenina
tvrd
pedkrm
chutn

U 82/ 2.5 ) ? ?

U 82 ?
1. olej
:
2. mslo

1. slo
2. velikost
3. pokoj
4. kousek, skutek
5. vtisk

1. mr
2. svt

1. hodina
2. kol
3. ponauen

1. djiny
2. djepis
3. historka
4. prbh (nemoci)

1. steda
2. okol, prosted

1. jeden
2. sm

U 83 / 2.5 ) ? ?Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
U 83 Jakou spolenou vlastnost maj tato podstatn jmna?
Jsou nesklonn.
U 83/ 2.6 .
Mon jsou rzn varianty odpovd.
U 84/ 2.7 ) , , ?
?
8.15 , 14.30 ,
19.00 .
9.00 , 15.00 ,
19.00 .
7.30 , 14.30 ,
18.45 .
8.30 , 14.45
, 19.40
.
) .
.
, .
.
.
() .
.
U 84/ 2.8 ) ?
Mon jsou libovoln varianty odpovd.
U 85/ 2.9 ) ?
Mon jsou rzn varianty odpovd.
) .
, .
, .
, .
, , ( ) ,
, , , .
, , : , ?
!
U 86/ 3.1 ) .
Naobdvejte se s nmi! (Poobdvejte s nmi!)
Bute tu jako doma!
Vezmte si (nabdnte si) jet dort!
piroky!

Promite prosm!
Nebojte se, ve je v podku!
Promite, jak je vae jmno a pjmen? Ochutnejte
Porate mi, co mm ochutnat!

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
Pedstavte mne va babice!
Seznamte mne s va sestrou!

Podvejte se, jakho mm chytrho psa!

) Kolik rznch zakonen maj tvary rozkazovacho zpsobu v rutin?


- (-)
- (-)
- (-)
U 87/ 3.2 ?

U 89/ 3.4 Slovesa v zvorce uijte v rozkazovacm zpsobu.

U 89/ 3.5 ?

, ,

U 90/ 3.6
:
.
, .
.
.
.
.
, ?
:
, ?
:
. .
U 91/ 3.7 Zamte jednotn slo za mnon a opan.

____________

U 91/ 3.8 ?Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4

U 92/ 3.9 .
()
()

()
()
()
()
U 93/ 3.10 ) .
Dobrou chu!
Jestli mte hlad a ze, pak jezte a pijte, co mte rdi.
Ale nezapomete: lovk mus jst a pt (kvli tomu), aby mohl t. Nem t (kvli tomu), aby jedl a pil.
Proto jezte a pijte s mrou!
) .
:
!
!
!
!
U 94/ 3.10 ) ? ?

+ odpovdi. Mohou bt rzn varianty odpovd.


U 95/ 1.3 ) ?

= krbat (loupat) brambory

= poezat si prst

= poli recepty
U 96/ 1.4 .
.
.
.
.
, .
.
.
, ( ) .
U 96/ 1.5 Najdte rozdly mezi eskm a ruskm textem.
Odpovdi budou individuln.

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
U 97/ 1.7 ) .
, ?
, . . , ()
.
? , ?
, .
U 100/ 3.1 ) Uvete ti esk vznamy ruskho slova .
1. jednn, chovn, in
2. dj, pbh, udlost romnu ap.
3. djstv, jednn, akt hry ap.
U 102/ 3.4 , ?
To je ale nesmysl (hloupost)!
Co to m jako bt?
dnou chu to nem, jenom to smrd!
Vc u nic nen (nemte)?
Odraj (okubvaj, okrdaj) jenom ciz (doslova projdjc).
******************************************************************************************
Pracovn seit
PS 26/ 1) ?
,
,
,
, , , ,
,
,
PS 26/ 2 Urete spolen znaky, podle kterch jsou slova rozdlena do skupin.
slova
, ,
, , , ,
, , ,
, ,
, ,
, , ,
, , ,
, , ,

spolen znak
objekty pi orientaci ve mst, turistika
potraviny
podstatn jmna rodu stednho
nesklonn podstatn jmna
slovesa dokonavho vidu
slova s mkkm znakem po l
slova se zdvojenou souhlskou
mkk pdavn jmna

PS 27/ 3) ? ? ? ?
= 1, = 2, = 3, = 4
2
4
3
4
1
2
) Utvote s kadm uvedenm slovem dv vty.
Mohou bt rzn varianty een.
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
PS 27/ 4 .
, , .
, ( , ) , ( ) .
, , , , .
PS 28/ 5
, .
, .
, .
, .
, () .
, .
.
, .
, .
PS 28/ 6 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PS 29/ 7 ?


,
()


PS 30/ 8 .
, ()
, ()
, ()
, ()
PS 30/ 9 ?

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4

PS 31/ 10 Doplte tvary slovesa a v ptomnm ase.


PS 31/ 11 , , , , .
een m rzn varianty.
PS 31/ 12 .
()
()
() , ()
, ()
()

()
PS 32/ 13
een m rzn varianty.
PS 33/ 14
een m rzn varianty.
PS 33/ 15 . .

1.

2.

3.

4.

?

13.459.3014.45

17.45

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
5. lekce - !
U 108/ 1.1 .
?

=
vedn dny

=
voln dny
?
, , .
, , .

?
, , .

, ?
- .

U 108/ 1.2 ?
!
.
.
.
!
.

Kdybych tak mla aspo jednu opravdovou


kamardku!
V televizi nen nic zajmavho.
Chatovat se mi nechce.
Nemm (nen) s km si promluvit.
O vkendu je to hrozn (k nevydren)!
Ve vedn dny to jet jde.

U 108/ 1.4

= veer

= po obd

= vedn dny

= volno, vkend

= svtky

= den

= nedvno
= cel den
= celou dobu
= 24 hodin
= navdy
= dosud
= as od asu

= polovina dne
= tden
= uprosted tdne
= msc
= pracovn tden
= voln as

= nkdy
= asto
= astji
= hned, okamit
= nejdv
= jednou
= od t doby

U 109/ 2.2 ) .
Kdy se setkme?
Arina se setkala s Olegem nhodou na diskotce.
Toho lovka asto potkvm v na ulici.
_______
Na pana Pavelku mli ekat Zuzana a Dima. Ale nikdo ho neekal.
Igor m pozval slavit svtek spolen. Obvykle slav Nov rok doma sm s rodii.
A jak slavte nov rok vy?
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
) .
, , .
().
.
, .
, () .
U 109/ 2.3

? ?
?

(?):

, , 5- , 2- , ,
, ,

(?):

:
:

(?):

:
:

, , 5- , 2-
, , , , ,

,
, , 5- , 2-
, , , ,

U 110/ 2.4 ) ? ?
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
) .
, .
, .
.
.
, , .
U 111/ 2.5 ) ?
: , , , , ,

) Pevete dialogy do mnonho sla.
?
. , .
, . , .
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
U 112/ 3.1 ) ?

) , (, ) ?

U 112/ 3.2 ) Rady kejte v rozkazovacm zpsobu.

) , ?
- ?
- .
- ?
- .
- ?
- .
) .
,
- ,
- ,
- ,
-
- ,
- ,
- .
U 114/ 3.3 : - -?
- ()
- ()
- ( )
- ()

- ( ), - ()

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4

-, -

- ()
- ()
U 115/ 3.4 .
( ) ?
a) /
b)
c)
d)
( )?
a)
b)
c) /
d)
( ) ?
a)
b)
c)
d)
( ) ?
a) /
b)
c)
d)
/ ( / )?
a)
b)
c)
d)
U 115/ 3.5 ) ?
: , , ()
: , , ()
) ?
: , , ()
: , , ()
?
: , , ()
: , , ()
U 116/ 3.6 ?
, .
, .
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
, .
, .
, .
U 116/ 3.7 , .
, .
, .
, .
, .
U 118/ 3.8 .
rychlej:

mlad:

vnj:
dleitj

stran:
hrozn:

pjemnj:

astn:

t:

/
/

dlouh:

prospnj:

levn:

nebezpenj:

moudr:
chytr:

U 118/ 3.9 Jsou mon varianty odpovd.


U 119/ 1.1 Jsou mon varianty odpovd.
U 120/ 1.2 Jsou mon varianty odpovd.
U 120/ 1.3 a) ?
- .
- ().
- ( , , ).
- (, , )
- (- , ..., - )
) ?
- -?
- ?
- ?
- ?

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
U 121/ 1.4 Jsou mon varianty odpovd.
U 121/ 1.5 Jsou mon varianty odpovd.
U 122/ 1.6 Jsou mon varianty odpovd.
U 122/ 1.7 Jsou mon varianty odpovd.
U 122/ 1.8 Jsou mon varianty odpovd.
U 125/ 3.2 -.
.
Chodila jsem do party narkoman.
.
Vyzkoueli jsme trvu (marihuanu).
.
Kradli jsme.
.
Byla jsem v normlnm stavu (normln).
.
Pozorn m poslouchal.
.
Pozval m ke svm ptelm (do spolenosti
svch ptel.)
.
Dal mi podmnku.
.
Nikdy se nedotknout trvy (marihuany).
.
Vythnul m z toho bahna.
, . Byla bych ztracen, kdyby nebylo toho
osudovho setkn.
U 126/ 3.4 .
1
.
2
.
3
.
4
.
5
!
6
.
7
-.
8
.
9
.
U 126/ 3.5 .
?
, , .

?
( 14- , 17 , 2 )

?
.

, ?
, , .
.

?
.

, ?

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
16 , .

?
, , .

U 126/ 3.6 . Jsou mon varianty odpovd.


U 126/ 3.7 . Jsou mon varianty odpovd.
U 127/ 3.2 - .
)

chud lovk, potebujc prostedky k ivotu


kvli karie

vlastn poten, zbava


)()

vzpomnat na prochzku (vychzku, vlet)


prochzka po mst
schovat se ped detm
zci se, vzdt se sebe sama (neho)

zci se, vzdt se poten, zbavy

zanechat, odchlit se

podkovat staence (komu)

nezapomenout na setkn

)
.
Pojte se mnou pod stechu (do sucha).
.
Piel (pistoupil) k nm mlad knz.
Nejhlavnj v ivot je umn zci se sebe sama.
.
To je schopnost uvdomlho zeknut se
.
vlastnho poten.
.
lovk se odchl ze ivota podle svho
svdom.
lovk ani by to zpozoroval (vidl) ni svj
.
svt.
U 127/ 3.4 .
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
U 128/ 3.5 .
?
.

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
, .

?
.

?
.

?
, , .

, , ?
Jsou mon varianty odpovd.

U 128/ 3.6 . Jsou mon varianty odpovd.


U 128/ 3.7 ) . Jsou mon varianty odpovd.
******************************************************************************************
Pracovn seit
PS 35/ 1 .
, ,
,
,
,
, ,
,

PS 35/ 2 Doplte slova s opanm vznamem.


()

()
()
, ()
()

()
PS 35/ 3 a) Pelote do rutiny.
?
.
.
. .
.
. ?
PS 36/ 4 ?
?
Jsou mon varianty odpovd.
Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4
Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
PS 37/ 5 ? ? 9 .
Jsou mon varianty odpovd, ale tato slovesa se poj s nsledujcmi vrazy:
: , , ,

: , , ,
,
PS 37/ 6 ?
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
PS 38/ 7 ) .
!
!
!
!
!
, !
!
!
PS 38/ 8 , ?
:

PS 39/ 9 Doplte sprvn tvary osobnch zjmen.
,

, ,
,

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Paya o-ooy 4
PS 40/ 10 ? ? .
1
2
3
4

-
-
-
-

-
-
-
-

PS 40/ 11 Napite vzkaz kamardovi


- - .
- , - .
- .
Napite dotaz kamardovi
- ?
- ?
- ?
Upozornte ho
, - .
() -, .
PS 40/ 12 , .
PS 41/ 13 .
Jsou mon varianty odpovd.
PS 42/ 14 ) ,
?
Jsou mon varianty odpovd.
) Napite souvisl sek dopisu na jedno z tmat.
Jsou mon varianty odpovd.

Kl k uebnici a pracovnmu seitu Paya o-ooy 4


Nakladatelstv Fraus, Plze 2012 www.fraus.cz Koprovn povoleno

Вам также может понравиться