Вы находитесь на странице: 1из 517

II

Sn fD
fs rs sLI

/3JJAli1OO
~
2002
:
. . (. ),
. . ,
. . (. )

:
... . .
... r. .
III.
Or. . . . - .:
, 2002 - 504 . + 8 .
ISBN 5-85759-178-3

ra OJIr ,
XVHI .
, .
,
reoOJI1lOIX .

, 6 .
JCIY8
.

.
'I
.


ISBN 5-85759-178-3 . >

... 33 , 74
m , 10
, 26 . ,
.
- .
.
, .
? - .
.
.
uy, , ,

.

- ,
. 11
: " , ,
,

.

, -
".
,
, - , -

.
: ""
"";
, . ,
. XVI .

3
; XVIII -
; I- -
; - ,

. -
.
.

- , , , ,
, , , , , -
(, , rpeKoB) -

.
.

.
:
,

.
,
(
- ) rp
rp
.
(-, -
, -, - rp),

,,,
(
).
,


,
, -

-
: m
.

: , -

4
" , ,
, ,
? ,

, , ,
,
,
. ... -
1J -
I !
.

J, , -

, .
,
. ""
,
m
,
.
Il
.


- 1914-
1918 . ,

, ,
, , - 1919-1921 .,
- }' .
,
.

.

.
.

, , m
, .

.
, -

?
,

.
,
,
.

. ..,
.
: "
, , -
. , ,
, , ,

". "",
,

. , -
- . .

,
.

, , , ,
,
, -
, , ,
.

.

,
,
.

1914-1918 . ,
. 1918 .
, ,
,
.

6
m
.
II .
,
, ,
, "
I\, "
-
II: . . ., 2000; :.; 1,
. ., 1997;
lJ. 1830-1878. ., 1990;
. 1856-1878. ., 1996; .
1878-1914 ( ).
1.

l emt ,
8JDf ll-: abcrpO-I

XIXBeKe, - ""
, 1912-1913 . -
-ct .
()
lf. -
Cl.
cym . l
(, ),
um : i I< - ,
. wrn ,
yrp m.
l .
() , ()
- t:I,
() .
I cry ,
, e.t:
n n8IO .
J' II f

OJlOI C'I.

m:
, II, , -

8
- m;
m - - ;
M~ I.Ui - - 'Ixpe8 1
, JC JC ;
, ICp Jf
JC; ,

"" .
" IC" er 8Jf
er ;
,
amc ' m
.
mrr
, la

- .
emIy, . .

m rn: , JC
l
11. 8l1 iia. 1 14
IJ . ll
ll.

J1C8 .
: "
eli!"I.
8I. " "
A.bcIpo-erp
CJC ICpJC.

m ICp, r
nm JC : ,
, ,
I JC . ,
lIf m
. 1eIOOJC I npmo
cta1)'C-.
1913 .
np
- . Ic . VI,
UIC ecro 1 er
- -

9
. II !I 1
no ,
, , ,
. -
"" ,
.

eunrn II
, .
rp :
, 8'rp
"". f 1, ,
, ,
IO . KOpOJTh
e-rn emrn IOJI .
. Or .

- l .
,
JI .
JThreJI 111 , ,
, .
m (..
).
,
. ,
yrn
, :
. 1913-19 14 r.
,!JJIO1. vIO
, mlln JIa
I,1 ,
- , - Abctpo-Il ll
. wI e-rn 16
1913 . :
, cru emp.
- rn, , .
- AraThI. -
- . WI .
, eurr,
I1p.

10
erpOM npr, no
Jmn -.
IJI , l JI
1III f,I,.
IIlll: " nPJIO '1. ,
\"1>1 ,
'lltl' rep, ,
)l.JJlI m Cf
IIclflJO .
Ii .
'I'Jl eIlO -m
(l ,
(' IIIIIJJ : -
' JD ;
JIIl, (1904 .)
(1907 .), ,
II JlliI f. ,
(lII m - -
11J/l,lI,
118 eJ - .
1'
)10 ,
I . rnrn
III:M " '.
- JI
lI ' ,
("lllO lJICI am:

'I- 1 ,
, , oe,lJ1
1-1 I' - . , , .
Aar
. .
-
,," , 1905-1907
11'. .
I" 1917 . -
lI - 1908 ., l
I l; -
'I. necI<
" cr. 1913.II l8lI ..-

11
mr: " IaI f m<
81 crpOrOM f mrr
-". 8 1914 .
crp .. : - "eJnI
CCI". crp .
: " l f ".
crp .. : "

, IO IO".
- .. f
.
,
l 3
crp
lII llcr. .I
m I
. ,
cyI1 "
".
, , , , .
JO cmp
f. , , , "
, ....
vrn . crp - crp
,'
crp - ryr . IO
f OCI1t.
np J,
K , , ,
.
,
:
8 WI8,
. J8
.
crp m -
( ): " l
". " f ..
,
. : !

12
lyr run yromrre TaM"S.
, Jll(
II, crp vm
l' , J ,
!

crpaH IUIO
.


ma Il
: ..
II, cr cr cr.
f mo
. .

< lII, 1, l
ml aJrn, .

'. , :
" , crp- ecr
25-30 , 8 ,
l OTeJrn "6.
moeJI Jll(
eJ lO ..m I
. ..r
( 1914 .): "
,
"'.
cr , JI
w cr.
ll ,
CIp l; - C1J8CI lleo, m
, .
8111 cr
- 1908 . m ,
- I -

13
ntp , npre

'Ipmq eyI ry. ArnHO


: 8l - " " ,
- ".zum I ",
" " .
" " l.JI 1912 .
np. f
rr :
1908 ., 1908-191 . -
rre crp " " ("
"), 1911 . - "
", 81 JO' l
"" ("") "" ("")
f,
1912-19I3. yrn.
l
I -
, - , JI<2<
, n )"i .

<2<,
I m ,
l ,
, .t
, vrn .
, l-I :,

" ", .
, m, I

l
llx -mp
l eR.
 am
, ,
- eIOf np .
, , ml , e.t1
l ( 8J ),
1 ,
. l 8I
, .rn
I . " , -
lli1, - ll lI -

14
JII - ("', J, cr crp,
III! kaKOl'O-1I , , -
'10 . , ecmt crp leJI
"11 1ItI, mo"9.
1910-1914rr. " " I D
:tI'YHIX JO8 -
1" 11\ IIIIl: - crn I -
1111 ,. , crp crp-rp
/I J ! ,
.' l' I {II<I. 8 .
lO
'1" ~cpo J , ,
IIIIOlIR . ,
'"11 'I'
IlOrr crp 1 cr
'.lIlOm.

, 8
II.:IIII , Ji rp , -
11111. , " ,
'" I llO crp l
11111 JII -
II!;'JI,IJIIKOM , ", -
IIIIII "l m -
11111"11 ,
t IJl 1
"Cl- " I I
IlplI(jrrb 8 . - 28 ,
IIIII. 8 . J389 ,
I" I ,
Ilu .

:8 lI
("11111, llp l
.'lll -rp cr
,. '-110. m, , , 8JfTh
IIIOI' m Jll1 IO8-
III .
1I1,- II8
IIt~I'II . , "
II(: )Q>yoro, JI , -
1II't: ...

15

m " f ",
- " ". " "
,
.

" " l JIa,


, er

" ". r
1 l.llCJJ
. " ,
" , - "",
hactpOCl-l -.
11
l(. rrnI ,
I
. I
, , .
l

. m 1q)0. er
.
l yr -AmI,

, . I
, rel
. 29 1903 .
81 ,

I1 CJI
. ,
,
t l2.
m ()
9 1911 .
" ": 1)
,

-; 2) yrp10
lO
; 3)
. "I-
1I0ll "l3. .

16
.. O'lpl 'I .
.. : " , " "
("CJ r . , HeeJICHHO
11
I 8, 1
II "14. ,
11 rcr n.
"'SI " " IS.
" . " , - eIp
191 ., -
cmo?".
e.cr "
II " m1 enmrr.
J108. m

IO, crl .

r - ,
.
"
I " npcr.
,
MI,ep-l . .
"
" , ,
np1 .
1903 ., -
80 rcm
, .
II.cr .
" " rn .
, , ,
1. , ,
eJI, .
19141'. ,
...
9 mo > 1
Il, ,
lfrl6.
.

17

1914 . Iq> -
, nm, :
? ? DI 1883 .
ymp ,
, 8
I .
, 1883 .,
3Cf, r,
Th am<,
I , em -
mpemm. mt emm
.
er JI ,
el< .
l
.
l XIX .
OOI - .
fO .
8ryp Ar.
Dl ,
II lIDl ,
. 80-
eJ . .
1l .
.

.., ..,
.. I7 , f 11lp
l Arare,
"I]>
" - ymmp .m-
8 '1)', JD I
, - 2
m m .
Th "ypemrr" ,
8 . -

18
11" MblCJIWIOCb l ( m
1\ ""l) ra - , , -
11 \,111.
110 ,
'III""'"C . -
11111 .... WI reI
IIJIIIIIICI'O - . ll
",II{'liJ> I8WIrum CI CI
11 r"'IL"J: . C'I)'
IIIII!'IIJI,I .
11 Vll88JI "
III.IM,,".
1908 . .J, m-
111111' . IIpell, -
11\'11 ') . mc - mcr,
IIM."t:TC -
1"".'" 1900 . cry. :I'O 1909 . -I .-
1,1' 11 -8 crm I
'I'I,), .
IIIIIIIIII - J.
IIIIIIIICI. , ,
11,' 'I. " -
1"11101 IIO uo"19.
m l
, . creIoI
I IJ 3 . ll, -
11 Jl' l. CWI. )'
IIIl II OI "
l'I'IIO.llc"ce". .J , -
1'l'II.'l , 06-
1111 l'lom -erp rn
11)( J'I)' eI crOPOHbl -
111. n ,'
( 11101I, --
11111'/1 l. a.J
'''. i
'1~1.llllcr crf IOf --
11111111 L1>l, CWI - , -
1111 III J(IOf ""
.1111 11 lII,' - t..- -

19
, nm .
JTh 1
1912-191 3 [.
oeJ ,

1. J
.
, , 160 JTh
. m
1 JTh ,

"JTh ". AbC1po-


oeJ
, . m
Jnl .
nrn : 8J ,
. 191 3 .
rn l , -
1 -.
1913 . ,
.
. Ot- .
, , 1)'
.
m
"" . ""
Jnl WI.
Pynnrn -1 .
l)' 1914 .
I 1 20 l..,,
, l
, l
.
.
l . l
eyIO : "
r ,
I Jnl
"21. l r .
r
nrn .
.

20
IIII'Ip 1 f: "
IUI oI<pO , mo ,
"(; , t
IIIl"22.
, , yIptmrr
'I: - t m
IlIIl, - AraHC, -
'1J.l1 , ,
IIII) , mm .
ll I em 1913
1'. I -
I'tll.

, , l
lIm . 1913 .
, rp .
IIII1, , cnn
yrp:
r "rp
, (rn. - .) ll
I J<
I13, If l m 1 ,
"1J. rn en
'III m I omrrn: , 1
I tC'lJ> "-
110" lO 1883 .
I , B
Jlt, 1, ''
tnle ,
,'("24. : "1
- , lO
... L
... "2S.
Or 1913 . , Dl
0111J.V
I D .
: "
n , -
1I0 r "26. -
.
-ll , .

21
r: crn "CJIlIII( " mp
II f, ; oma
. IUI mp
m ,
. , ,
mm , I
: .... ' ,
-
"27 .
lOcrp erp
,
m amI. yrcm I mI
J 1
, np, ,
- m
.
lOOl .l
crn I
. yrp
, 'I](8 "
", ,
, np11 npe.JI.
.,
m, II
1B , m
" OI"
m (-J, "r
", l, I "" , )
- .n, m
Anctpo-lO. .
nn, ,
( np JCI
loIx IUI)28.

1 "".

22
Jl ,
I<tJC rp, -
11"" Ifl II ,
1III(IIIIeumx 1 OI 19 J3 . 1914 . J,-
1II1'C I ,
Illlll Ii

' 1') .
'J(:'I I (
l1IIll -) -
1CJII,CBO 17- f
IICIJJI.UI rmI J, -
111 1ll .

, yrpl
I, eum f rny
II'III mlO,

"f .
1It.1JltyI f
(lI ) BTaf'me JTh
IIIIJ1. 1l .
J1l1I ,
IIyIO JlJ eJ
Jl,)'e J .
eum r -
1'0 Jlll 'fecI< mp I-
111f l8: aJI CBoc,\fY ID
"' .
"
. , , ,
, rrp, l 1913
. mrn1 .I8,lJ,, -
1I0

" :.
ocrp l
l I .8,
Alrralfl' , m " "29.
eIOl I
J
1
mo. -

23
CHepa.i'IOB ,
f. OmI
r 1(mt lJ
1(
, .
191 3 .
I Abctpo-f
.
, \CI<
yhtep-\8
rm30
Boi'rnbl.
lrn Jm 8illl
(" ", "
" .), 3l
I t,

.
II
" CD" .
CnI rp .
.
, l f
, (
), 12. llIO
1
f, >
f
, ecr
llM , , nrn.
,'I f
( I ,
11
l) eJ ,
, , ,
)). I crp-
II ' II
- I
.

24
I<' I r
c'I'I)O-
.JJ ,
IIi-i 1911 . ,
II\JI, r l
", I ,
~'J( 34. ,
"" empammt AbC1po-
" lO,
.

re.rm mml
rJ .
"'' . ,
I,II eIOl - .

(lI - 11)
"'Iij no-
1\ . , , ,
(, , )
',
. ll,
mcy Pym .ArabI,
l
.....
)"35. l ,
.
II no
36
( , ,
) lO ,
l'apcKoro ,

,
,

]7.
, ,
, 1913 ,
J I-
, l

II.
J lIa 80-

25
. ,
,
np rp
re rocycm, I
.

cm anpar.JJO nprec
"lOleIp8f" .OCJIa,
.
,
I,

()J8,
nn.

. m
ThI
. I< -
JDl, 'IeCJ<
lf
mrr .
, .. 2.I. 191
., lO J 11,
IO 9
J ..
" " np
ern .
,

JCIfO.
191 3 . ~
"". l am
rp m Il
I . ( )
- . ( mm).
m I t
,
,
, Paoc..lIaBOBa
Abctpo-41
l)'
42 , , lIe emI -

26
I'rr lm
IIYI , mmelI
JIIICb .
. ,
111 IIrx,IfX8rp,8lCl
emo.mrrnecocm.
1':'"0 DJItl8JIreJJ,
II 8J lO "
ICJl". craJI cm
Il1) ( ) m
.
I
() '- ,
I~~J .IUI ,
) J ...... , -
~ 27 1914 . rn I
.., -
Il JlI "4J.
, (
OI") .
1914 . .. -
CKOJThKO .
J~
I:IICIe. ..
II rp
.., mo .
. . m ,
I ; ,

, 44
eI'O IY
J - IO
JI I I
.
J JI ;
.
l
118
amro recr. recm
I( l
~lO , ,llll.l .

27
I - l1"5.
er, J l I
1 -
:
l CIp l -
, l
l 4
; t , m
eThl, yIO . ro
VI l ,
mo . CIp
CIp , , ll
l ,
er CJI. l UI ThI
CJI8 t 47
mo v ro
. 28 (15) VI.l914 ., ..
, l,
500 .
: - 1914 . - 1915 .
J'
600'. 48

- I
.

1912-1913 . "
-
- lm
".$f.

CJI ( 10 1913 .)
- ( 14 1913 .)
JI , .. "ll
ThIX () l, JO
eCI< rec - ,
JDI, , . " -

28
1.111 ' 11 'ikII CJ, ,
1'11 \ '11111(11111 ,
, 11 ... ,,1 1I'llIu f , ,
1"1'1 1'11111 11 , " , - .,
, '.' IIII101il - 1910 1915 ., -
'11 l' t 1IIIIIIIblX .
11" 111 111 111.11 IIJ 18 ,
,1' 1" IllIIlIIli,i 8 "49.
I\"IICII m, tm
'1 "1'I11""II ,
1111 '1'111 1/I , J.ff, -
111'1' l' "11) cr -
1'11 II'I'II
.' '111. '.IIM 1:,
11'" 1.1'III, JI ,
1, '111 t'l'llI I, l -
1111,\ t 'JIIIII,l .
J 1. IJ ,
11.1 11111'11111. -
1111111' 11)lJ> . l eJI-
111111, 1I('!\ , "m<-
111' 1:llcr, ,
"1" MIIIII"('UMlleHHo , ... -
1,,111 t.IIIII IJlcrp J.ff
''''11' I'IITIIIIX ml, , ", -
11" II'IIIIO- . 1
IIIJII-SO
1111t' " IJ
111. IllI1CJI m

IIIIIIII 1< k- , m -
1111. I'II'\IIII'II m< . II
1111'111 V.J~IIIIJICrOpeln'l
l' 11'111 '" JlJIl n

11111 Ilt' 111 ClJ . -


111111 III'I\\:.JIU ll n
'1'111, I"IJI lI
111 1111111111\.
I k('(J'll> , ' ---
"I'II11101 llS ' , ,
I 1"" I' I l - . -

29
- rr, 1913 .,
III lO .
lO eJlX l Ip reJIcr
nyra. -mcrp .
cra ocrrecm 1 crpay
~ boehhO-JIpymrnp
., ronm .Jlcra
.


,
l

. rn,lI lf
18 1913 . - 1,
" " .JII1I,
l tm,
): rp
, , , Cl
. :J1
.JTh1 , ,

m 1911 .,
, lo II
.
, ceClpa ,
CI " " rn. 1913 .
, rn,
emp , en
m ,
cr -mmcrp. cr no ,
ro, 'I 8I-Icr
, }'l<cr, ,
r:y
, J ..
1 rp croPOHY
, JI , ecr
l 8 52,
--

I\ . IllI ll
lI I , I_
1911 .
110 lO " .." 11 .
llJl IiCTIIYl 111 , .

30
Il .
l
lII).II J

I\JImm 500 . (
I), .
IlCImrn I ary
"() n,, -
1'1110 " " \. 1913 .
(IJ.lJlO nolI.
amca 011JO ocraamlC
" : -
, >t- . eccJC rp
IOre. . 8
I'CIlIO eIp 29
1913 . 1
~'I, ecrn .
11 1 ,
IIIrrepecaM , , -
{'II . pemo .ynp8JI,
I\ rrr cryn,
IIIIre. , eJm -
nepecMo'lpeHo. .
WnI, J 8
IItIKOBYIO , 'm
l 1
'IJI. , .z81
.
I , , vrn
S3
)JQ]y '' ecrn" ( 1 30
I913 .) er8lD1,rpJ
n, eJn<. nII
( - , f
,
n, OTh
I ( " "),
eJII< . -
, ,
Drul)'IO lIeJI - nl
I.

31
, .

.
, , ,
Th mp
, (. - .) "
cr " ".zu,1 yrpOM ...
l"S4. 8I 1 : "
, em ,
l , .:r,
, l..Ul rny
, , yrm.
"SS. 17
er (.
. ), I< .
.:r
. , -
, femcx,
cr
(JIY'lllli rry " "),
ro crpaH "I)'
, lUI
I<CI< .
1912 . ""
12 (, .),
.
, m I , 17
1912 . ,
ml .
(
ICI< I< 8,
pamo ..).
. 1912 . . ,
- l< , ,
.
, , , -,
, , , , , , -
. ,
Jlro. 11 em
f .

32
feJI mo l
I' , u .
lill'I m l
, L"I'" (),
lol lpl , (
() 11 , .
lIJ1t pemo ,
111' , .
ml e.JDOOI
IIIIIJI (.' < ,
II\:l , , ,
' ,.m ,
)", I S pemo
I IIJ111 :
01111 m fil , I
t'll, JI -I
1{II; m " JI
Jt()llI mpll.l]1 1
I'III" UI
I, fell .
111' 21 1914 .
IlIs S7 , , l
Jlt'II .
' IY,
I.: JIIII lp- .
t' m ,
IIcex , ,
"'IX, .
,
M~pTe , ,
I , .
,
, 1 , ..
III , ,
II"[' S8 l petrI,
J. !
l m "
". 1914.-rn
lp " -rp
9 , yr llO -


r, JI11fe I mq.
rnll I
. 1 1914 .
, , , m, , , ecr
JISI .
Arar r CI
II .
.
l I , m
, el, mo
1, l- -
- , ,
'f mo lIa I ,
1 Arae.
.
1914 .
Jl .
, , m an -
l,
I- -. , -
, lO -
, --
I mrrro r ocrpOBOB S9
BlmeJIM 1914 .
-
. l
- , I
,
.

ecnl ma e.znrn ,
. : "
. Ec.rrn 'l
- , "60.

eJl .
, , m .
-, np

.
1914 . - lO
lII, . -

34
11 ....118JI - , 8J J .
I''OIrp8J crapLIe . ml1 Cf
I 1IIIIIJl - 61
lJ J
I" cmc "r" J
"111II~llnp. l
,'IIICIILIe 1 , IlO -

... ( . Ie mo, > np-I


I ' f cr nyr,
1...Th nyI crTh, crTh,
11t: .
J ,
IJlr rpTh ,
'1 11 IlII , . .
11 1'0 , " "
I IIJIOC l , cr
'Ia per 500 I. 62 -
11111'0 C'l}>aHe J -
111 . , mo
IIlmm f .
() JI . , "
IOlIJ "3.
Jt, , mo
ll, , llJ , m 118-
()J' cr , Th.
JlI -
np, ,
II, JI-
111>1. lI I
J .
" " J
CTaBlffeJrn 080 . 8
rll lO ,
'Iro Il ynpTh
110 , cM cr,
.
anTh
- .
17 npJ lIa II 12 II,
CJ.>YI f -

35
. Ore m ;
rn l, mrr [

} ,
. mrp . m
, eJl r f
. 21 .
, Ill
. ,
, , ,
,
, "
".
m'
. mrp .mrry 'Jf
: " ... "64.
, I I rpeKo-
, ,
JI ,
, , m "DIetrn
r,

"6S.
lI . , ,
rn, errn yrn vrn
, l,
I. 66 .

(
1914 .); ('"
l XamrOM.
-
,
m emrr, JI
} , 011
- . mr
m J1
.
fll m
,
. f
JI8I .

36


I ocro .
II .
- - II
V, , 'fO
'~r , . Jl
C'I,Vla "
IIJl " (" ") - -,
, - -
I' l,- -
, .
'I '1',
-.
Im 1908 . Il18
J1, Ol 1'011-
'
(l .

. ,
- ,
IlbIX - QC
'I ar . , JJ
'l: . , (Jf (Jf
, . np
I~ ,
') ro "
'"
, .
II: CPYIcrYpbI,
Jl, (JfII ,
, , ,

. I{
, , f
. 1m \
6?
- "
" () UI . -

37
, Icr amype
-, -, - .
1908 . ,
trra, Vf . "
paM011lbI, - 11, -
rn -"II.
,
, , OlI, : (),
1908 ., <
. . .
1908 ., 'fO "
- ( - ) 18
, "69. ""
1I 11, aropo
,

. m
, , Vl
, .
1909-1913 . rr

(:,

(.I. rr OlI
, ro
,
.

1908 .
m. n .
,

, ( 1908 -
1909 .). .z - ,
.

, f. . "
" ,
R "
l II". I',
, . myp
D :ilO.
II

38
'l'rop , - t.'
11 , '
. my , '
....-lII nyr
I . , ro
Il .
If1 - 1907 .
IUl , fJ .
I 70
ar
lI 1912-1913 . aoIY opry
Ilab, 'fO , cocr ,
! , ,
7


1911-1912 . .
lal ,
J { , .
In-m ,
, , r, ,
, ,
.

ll d
lI, l72 , 191O-1914. carp
, aroB UI mp
arypo. (,
) .
aory
, ,
arypo 1912-1913 .
, ,

.w , r
7 '1'
,
, , , ,

1914.

39
IlaKaIlYt: II .
,
C'lpaH Hae~, . lflOP
Illl , ,

.
)
. , 'I)'
,
aJI :
IJ . -
: "
" " - , ,
.
... , .
I. aJl, m - .
lI"74.


. 'ro
li ru

191 3 - 1914 !. m , lI
npa .
. ,
: , ! 
, ro -

,
, , 1908-191 .
10-'IIO .
. etl rcr.

- , ,
. ,
- .
, ,

ll.
'd ll ,
llrr " "
-
1I . fu ,
I lI 7S , -

40
111'( 1(," i ,
, ,
lIL'[IO- , -
11.' , .
, ,
't.l , arop -
11:I1I ory, 1 -
11( :'. ,
'"I1
"~lI , 1)'

IIII I:I -
1\.11 ory . " ,
I:; ory , -
m 1914 .
... - rp
II 1)'
'1"11 :I, ory Jl"76.
II; m ..
Il -

111>1 . " aory


- Ar.) ,
l' ll ( .
(:JI

Jl d:,
roc"77.
1)' "
" ("") ,
l: "
lI eJlbI , ...
" , aJJ

... , - arop , - '


() VI
' ". roon
. ory ro
IlL : '!
:
, II , yIpaTbI

lI'flO, 'f IlJl Ilol f II


"' raJl - 113 Ill aJI, Il
n ll" lIlI"

41
. ? ery?

.
.
, m
, ,
, , . 1S
-, " "
m: JUI
- JUI ,
, , , ,

H nrc " ".
, " ... wrro
, -rp, "79.
, rooB m, ,
, . -
.
-
. ,
' , ,
. -
bIX , ,
.
1913 .
m ()
. " " ,
V1 , " ".
-, :,


,
. ,

() I,

.
J .
27 1913 . ,
,

42
t.PYI'8X , , ar -
11101,ar "I1 ar
11II " .
"u , ,

I 11' m
:. " ", .-
11 ~ , 'fO "
".IIII y "80.
.
191 3 .
,
.
1}JI , , 1'. " ,
- ..ffl'be, - ". -
cocre .

()
. "Cro
:" , - rn 1913 .
I ..'2.

31 1913. 8 1914.

, , ,
IIW 3 VI . mype ,
, -,
- -, .
VI
:i .

(1914 .) ,
"
, " (
, V18 ,
bep-. - .), "Il JI
II ".

urr, - -: "
rrm ,
Il"84. ttpa

43
1'1111\' I' 1111011, II()/U1'I't1 -
11' tJlllll .)(1111 ", n
11') IIlX'llllblM ,
IIII1l11 , 'l)'
,

,
,
, , aro , AHTara "
" 1)'
t1 ,
, , -
AraHT ,
(
),
1914. -,
UI <Yl' , ,
, - -,
OcMaHcKot1
t1. - arn: ,
JO )(( pe1Ijt86. -
Ul , -
.
IO-l,
, my; m
t1 .
t1 Cra
-'I)', IpCko- . m
. - ,
, , erpe
- .
'
, , .
o aoIYPI 2 aBryca
1914 .

44
3~

vl n OJIJfI'lI
'I - . }I(~~
lI 1 or ra YIII'P
II . /I.IM
"'
() 28 1912 . ocr . 0('
I'<l croo 1 .. ( J
' -
,, ;-, . '~III('
Il m'X ()':l1 I
- . 11('
( 1912 . - 1913 .) ;II
iIII 1! ,, I:"
Jl II l1 .
.

,IIII
/l, rp 121-
1829 . ocro , .ll
1~ , ,.m. 1Jt'
1U : , crpo 111'
.
17 1912 . JIOI()II
", lll ,"
" ". '11'( YI
ecn , 8 ()'''1l1t'
:J(I;III
' 7 f11 1!tI
cro l1p8 1J
. peHIII'I:t
- , m "OCO(IIoIC'
" ".
1913 . j(II
, A.1I()~llllll' ,
. 29 yrllI1111
roc- , 11 ut:! , I
crpo- ". l- II!')!;!

45
111.11:1: .. ] ,
I , 110 , ".
2- , " JJy
". omac
, m .

.;l

.

.
,


.
29 1913 . -
"" ""90, -
, rocy-
at I,
.

.


, ""
. 10
- .
, ,
- .
, 11
.

35- .
m '
- . ,

m . ,
IIOl1 ,

ro 110 ,
'
.

I 1913 . BOIlPOC

46
/\("I', lrr

.. arcaBY . (22 1914 .).


. 11010 7 1914 .
" I .
rr lpO
' ory " cayroM " -
II' -
1"I'lla91 cay'Iy, ,
IICPCHHbIM
.
m lItlpa-
11,: l' .
M~I: rn p8)I8 , I \8-
'1<111 .
IIOC , :
!' - , , ,
'l'l .
. ,
(! , . 'I (
. ,
, I).
,
,', .
.
cayr !l-
' ,
I/ . I
, 1

,
ocrpa . ,
, ,
Il
ocrpa.

l lI ffi'I/
'1' -
, r

, .
- ,
, ,

47
'1'.llblllt'IIII, illlJl 1912-1913 .
II'( IIIYIOllo(iCJty Jl
I1IIIOl .

.
,
" " , VI , ,
.
rwr ": ": VI
,
, rop,
llI1 () ll,
, , ,
ll ; -
I . ,
tr ar
() ,
lIO . roeMe

, ar
. gr
2 191 3 .
ll . 8l,
I) '
l 13 groM
-
'I t..- lff. " ,
, - ,
, , ,


Mory ru

, , ,
, llO m
"92.
.rIO , ,
.
. I ""
13
II . ,
Ollpocy , D

III- I13:

48
I ,
. - . cr
, ,
IklIIp, - . v
II '"
"": cro
.

1,
,
D1 " ". ,
,
ua ,
.
,
rpo ,
.
- Ip Ip ,
'lp , , .
,
I , 1
J(II .
,

1913 .
D1 - .
():
. ,
.
. , orop
" "93.

, .
- ll -
, D1
" " ma .
6UI - C'IC :
, "
aJl " Acrpo- II 'rne -

49
np rop . or
- ,
ulO.

ropcf ,
,
, - ,
, np .
, -
( ),
. rn
: 14 1913 . ropcf
, .
, aro m
f . .
UI' npo
,
f . 1
-
, - : .

.
,
I
.
ro
, aro
I .

bl, .
,
rpo npo
. roro 20--
, .
n
m - ,
.

.
f , n
. -

50
IlblX ,
fi .
lfO'l' 17 1913 ., -
110- ar ,
,
, pO'l' .
:
, , . <
, --
1 , VI .

.
,
r ,

OKpbrroo
}'1' - .
., 12 1913 .
, : " , ,
m,
,

Mecrx , ,
m
"94. , ry
, v :
.


.
DI
, lI ,
,
< .
, ,
19 191 3 . , , "
"
Il :
,
, , -
9~. , VI

51
('t'rIl1 , -
;j{\II. , orope
rocy,
coxpam cyrc. , 1913
. -
, orcy
mpa .
Vl . , ..
" " , npo
. OreoM

1913 . ,
, ,
.

ro 50 . Acrpo
18 1913 . npe ,
.
rnaBHoo
.
, ,
Vl .
'J6.

Vl
.
Vl ,
, Aara Vl -
: np
. roo : m
,
, ocr
. ,
,

"" oyro "


", 28 1914 . Vl
" ". "
I", -rpe " ", rpe
lO ,
. "m"

52
"" ,
l. mra
II . " "
ll m rpe .
. "
".
.. " ", <l
J ,
rn .
IIpacrne , IIO 1Ia
npa .
,
"".
Jl)'
" "
,

- . . 17 1914
. lf, " ".
OllY, -
- .

II
.
,
; np
, , n
.
sy III IbIX
, ,
:
r

.
97 ,
'd III
118 Oll .
' , <) "",
,
: m
.

53
";I'I<UIC 1914. ")",
1\.( 11'1 'rblx Ip , Ip
' . m
fX ,

. "
, , -
25 1914 .
., -
"98.
l:l
(;.
. - , Il0pro ,
. nJl ()(,,' :
I\ , '
.
l 13., aro v
ll, . ,
" l I " crny
. m ,
.
1rre ,
(: .
ll , l
, , ar
, 200 . 99 (,,' ,
,

lI
. ,
, 1914 .
, 1:1
.
"D'. ,
, l.-' m .
Jl
l npa
- .
ro}t - l' 1\0-
R

!II 6-llIp ,

54
('(XJ , aro
I . " , - ..
Il, -
l;l C'Ij'a . or
'J

'l .
(), '' - 00-
I~, . -
(; ... "101.
, ,
, .
l, ecr KOrpaKT,
m-OM rn, rn,
.

lJ .
. pr 1914 . ,)
arn.:tpo- . eI
(; , " /l
I , .
,

, , Jcr
"IOl.

, ll I
. I copollY -, II
.

"" .ll.8 D
-
.
, . lIa-
I1pCY ro
. - Vl ( ,
)
. 19 1914 .
.
- Vl <
.

55
- -
crpo-mp.
, , IUlO
.
m .
23 1914 .
, "
, arecea .
, ,
,
, , " 104.
' - lI VJa
: 0'I1
ll .
1914 . ,

. I ,
"" , ,
lf , 01'-
I ~mpa ,
.

,
. YJ 'aJIo
lI , ,
, -

. xapaIcrCp m

.
,
i " ".
, -
1ryrb ry .

rp , 3 1914 .
II .
,
I
ry- l5
1914 . ,

56
I( )1I. , , ,
1\ II, , Ol;
JIIIII lI (). 1914 .
, '"I'll' ;
'llJlI,KO , 'Ieo
"I Ilf . ,
'"I':ll "
)~yao", 3-.
III.IU . ,
'II , rpa
ll .
u
. ,
II . " , -
l .., - , 'fQ
"" - , ". 1914
1'. 300 .
II 250 rn' 06
II
I- .
,
II,
. .. ,
,
Iia , , }f.

. ,
"" , "
, "'07.
, ,
118
- .

57
.
.


,
I, 28
, l .
,
I , l II .
28 . 'I
l, l
. JllI
,
. lI
f , , ) .
,

. yrn, t
KOpl- Jl, l,
, Il , '
l-u
, rrlO , lIll
.

r n. I)'I
, l 1l1 JOCnI . 1'
ll m, em, "
", mn l . I
l1 CI.' ~a IIf
OIll . r.
l , 
\. 1914 .
HOCl-J . 3I1-11-I l
ml , rr ,
l ,
. "
", I -. ,
l mr .
m ml 1
1914 ., lO lIpllp 1'0-

58
tm . " , - l
, - np
-mp. ,
l,
r ,
I ml
I , l,
"2.
-
I l' f ,

"3 .
. " ", lI
u -
l, Jlli Cl' , ,
amf . " .
J , .
-, ", - -
".
 L"
81 . 1914 . Il (
II, )
. , ,
, .
, J "
" ,
, .

(I , ).
paH~, .
: UUnI
" " crpaHe. mcrp r .
m

. J
L"

.. , "
", YI1Y I
m S
: -Cl]) .
II crp hactpoehl-I

59
I ll
,'I .rum . 5 mo, .. 23
'Ip ml, JUl
np : "
JO,
'Ip"6.
l np
. -
m . ,
ooeceHOeJ1.! ,
. , , m
7.
: l
" "?
Jlllli , JI
,
J< 'Ip ,
emo 'Ip < J<
e-rp mo 1917 . Ul
,
" ", Ul
(
l -
).
" ( ), -
, - ml
, ".
'I JDIII' : l

rep C'l .
" " lI .
: m ?
, JI, .
" ",
. l>
.

ecr" 'i. I
0'Ip18I otlOn

Jf. lUl
, I,
9. ll -

60
111111 ( , .
re
10, "VDI ".
111)1I, " , -
1111111 , - "I. I .
IIII: " ".
I .I'l I , ' -
11111 " " 11.
IIIJO . , 1916 .
Il , ,
J'1 J ,
. l2.
mp ?
( 111 .,
(' .
II , 8llli
, " ".
fiJ, :
I()
R , I
)~I,m "
" pyy"I].
I ,
. -i
lI
: ,
l
, -

, llOI II
: I
-
" " .

JI~ l4
llli . m ,
re .zu,l. 11 mo
. 11
, II-

61
l l. IIenm
.. .
l , 011
, : -m
1 "" ., .
"lI-" :
II , a.JI
< II Acr
.

ll m "
cr", , , I .
Jl .
Il - eJIp - ,
l
l . 11
IJ. ..
, leJII , II
,
, ynlI Jlll.
,
, ll. ,
l ;
, < . 1867 .
J ll m
, " ". 1189 .

. J

,
Iy. 1898 . lVI (),
, I . 1900
.
lY . 011 m
; l
J llll ,
np l, I . VI
'I , ll ll

IIL\-' nm<: m
< - 8J; l
m 8 , eIO , -

62
JI 'Ip, 8 ,

- "CJIJ( "
'. l " ", -
1 11 , -
J .
, ,
CJ( .
Il' m
. J
: l
; ;
- . J

l . J 110-
.

l 8,
, , , .
.
" IUIl, - l
4 , -
,
" 15.
ctatc-J> ~
Ol .n .Jl 18
: " ... ,
, f OJlOI,
. l,rr l , ll
- .
~ 11
," 16.
l - II
I, JII .
'IpIx ul ry, rulJ
, : abctpo-JI

lI ,
.
() I 1-Il l,
8I .
: }>
, ll

63
1905-1907 r.
lO : "" 1917 . -
1921 . (",
. I.lIml
l l -
-lI . l eI
ry , m
. - , .
- I: 1 - , - .
.
, - - l
r - , ' l ,
.
m( r- JI
I -

, I-
, ,

, l .

, , ,
, JI
.

, .
Abctpo-ll m .

.

1]) ,
lI
lO Il .
, " JJJl
,
I-
l"17. , l
ll n rp
, l-nlO
lI .

, l) (
) , ml,
,
, l-I "l) ". -

64
l l
f. 1904 1907 '.,
I , I
l , .
, l
"" .
J, l,
,
JI " ".
J l
, JJ

- ,

- lO. " ",


, " ",
B~m eI,
nl(,'. I
np

-l]J reeIl ?
eI .., 
JI ll l8
,
, . -
II . 1839 .
, llO , f "
" l.
m : m
JllI I]J ll.
aI<- 1870-1871 . l
ll
, :
l 19
, l cnnm r , Jlx
Th r.
35 , Jlll JI
. l
, . I
IO: .
.- I
, 1839 . - .
31'0 I

65
.
ll IO
JTh .
Jl <m
l.


, cr abctpo-Il

, .zUIO ,
1
, CnI, 20

-
m
. l
, ll
JI myJI
tf , m, m
. - ocr

, ,
21
l ll
1 11, 2
1eJIP ,!lp .
em. , , "
l ... ,
, m
, ... ' , ...
JI ... "22.

-.
'ill , nm
CJl .

. ,
- I , Jl

66
" m'
"23.
4 1914 . l mm.

JTh II
TOJThCKOrO -,
l .
, , l n

- ,
. 11
-
, -
. ,
" , mI ,
J, , ro"24.
-
1 , I<,
, : "
90%- , -
I" ".
" ,

"2S.
6 ,
-
, - -JTh .

I. -
, I -erp
HIB "JTh "
, eI - " rn ,
Jm"2(j.
:
l
.
, - -
r ,
I . 8 ,
- ,

67
J
, l 27
II
, IUffi :
-rr ~
, n C'I}JaH
;
CI n -
AbC'I}Jo-I}J.
ll
l -
. ,
, Ip ,
, ,
ll no Xl,

, , ulO
, C'I}J

0 28 l
ll 29
30 , CJl , 1
lllm ,
I Jl
I l- 30
- ,
l
"" .
" " .
, Jl ,
Th , n1. -
, , ,
rr I.
7 1914 . m
mrn AbC1po- . lffi
,
I "
JlOll "32. : " Th,
I I ".
-
"IUIOnr ,
ytml " . -

68

'I'CJIbCY, , l m m. "
, mm", mmlll
J -
. , "
lI
". ECJm JI - r,
:)1'0 . lO
", "
: l ,
erep - "
, XJI aJleJ< "33.
CI
I,
lIa , " u'
lDlO "34.
n': ", ...
Jrr I I
Jl,
,

' "3S. l I, , '


" n , ... mlO
"36.
, 8 II, m "
" , )
-
m 37 , II
l 38 ,
.
, 1I 'I
lI , 011 J m '
I,, .

lf , -,
lIa , -,
, eJI,
" ", ' ' ',
lI - 1]-llf]J
. [',
, - "
, " 0 39

69
,
l, , ,
, I -m, -
, l
, ,
,
m40
- ,

Jfro .
.
, , , .
8 , ,
, " ",
"
,
... ".
, , ,
-
, , "
mo, m ...
I" (.. -)41.
,
VI -
.
.
, "
, , ". ,
, , "
",
42

Jlli -
. ,

ll,
-.
,
, ,
;
rn, , -

70
nn.
, TOJThKO
" ", 110
, l
J , I -
.
, JI
, - 8II
.
14 mo 1914 . l I
.
J
43 "
< bC<..-,>
...
"44.
"lOii "
I l 19 1914 .
. 8-
cOBa11 l,
. ,JI
" 23 ... ,
48- .. ,
ll lI 5
JJIO JlIO
: " I n
- -,
I , ll
l-m
. ,
m, mr I JTh l!1J ,
JTh
8'I
"46.

IO- 8,
,
J, I I , ,
. '8JJ,
:

71
, r I 8f ;
- 47
0110
, "oeI " .
ImeB -mrr
- .


l IIO m f
. 8
, l
, aJ .
Jlli 1 - er ,
, , rr
", "lIo.
aBCI}Jo- llXl",
nl , .
I, -
. 48 ,
,
48
}>
"f" , l
rrn
: aml II,lJJI lrr
I m-Il-rr .
MI-ll1] II llnlO

- J
.
"l -, -
, - JI
, , , mO,lJJ1
, -
XlI lO

"49. XlI
m .
. )1) CI}JJ.. l"'8 I

72
.
, m
: " , ".
J , ,
, f ,
. eIOf .rn
r .8 J
Ila . 30 m ,
" l ",
, " "SO.
.
, lI , 1909 . -
v -
r
l 1914 .
.
.., CI 1)'
f, l 8f 7
1914 .: " , ~ITO -
I TOJThKO ,
, ,
<,,' l rn "51.
- Jl.
f .
i eI I . 24 mo }
I .. t."Il'
: "II TOJThKO ,
JThI
Mayt.fa, I

.
, 8I
. l l
I
"S2. ,llp Ul
BCI'OM -Iam. 111
. " -, -
I]>, - Ilrrc I '
rlI. f', ,
lI , ,

I. , ,

73
TOJThKO 28 .
" , - 011, -
II1, I< crn

... "70. - er

. J r
- , ,
l. I er l
80 JO, . .
CJlII< r
. ", - ll
CJIY II<, - erc8
. OCl"' np
Abctpo-l'"71.
11 "
I" ](]( JJ,
mil -
. 72 J-,
, 28 lO ,
III .
ml l-mI
. l ( J(ll) ym
, - llJl. I
, 6 -
Abctpo-"]J. 3
- lO. I, 4 - .mI.
, ,

u Cl)' AabI.
m l J<I
,
. .Jf ,
11, , ; l "
Jl"7J.


JII l , l
IlJl U1 l JIl, -

78
~l ,\l .
, , lrn , lfil I
mo I rylO l"]Jm!.
11 lm aJl I,
Ifi rn -
, I [-
. ! 1
500 Mml. - , l
7 4, .. , ,
rI
.


, COJIKO 1 eJ. l: l
- l
, .
JDJO CPbl
II ,
. 12 -
vlO ,
l .
, l ,
mI , ,
moll lm , TOJlliKO
~ ( ml )
I I .
mJ }- :
u .
1 ,
! ,
m D.I. IaJl
7S
Ila 500
. < Jll1 :
100 .
D1 rn -;
-
- I ; -
II m(I 3WI
-, ..
I :Jlli 11 76

79
,
. m rm
: " m . JDI
, , ...
m - , , .
I
. m ,
lI"61.
rra I
.mq. 26 lO
.JI Cll : "
, .mf (,l' ". ,
l f 62 .
28 m ,
, . m
, ,
l.
l
l , m
rt ,
" emno "63. I-
. - " ".
24
lO npamy ,
l )"1
64
l : m
IIl f m. 25
BctpCTI-I t ,z:q .
l " ", 110
l-f 6S .
IVI II
,
"JI"66. ,
,
Il .
, ll, 011, ,

l , lI ,
l)ll -
rn 67 .

76
29 31 , .. Ul apCK~J
l, l
l, " "
m UI . ,
, aJ eJIlI
i' . , lI
JOI, Ja .
Ie m l
, 110 J.
eJIepaMMe 24
, , ..
" r "68.
POCCIUl ll ,
, " "
. 1912 . - (
all ) OCIIOBHor'o
lJ. I I,
l', lll
, IO , 1o 11
l .

' cpt' J."l


- JI
l . lUl l -JJ
JI l .
m , An- rp. ,
l1 lll,
.
IIC , JI n
crp- mI ,> t AlIJI
. 8I
-, lI u "l'
cm' . -crp .ll
rJIaBbI I,
eJI 26 mo69
f
eIOl. -
t.
118m '' l ",
, Abcrpo-I u..- Jl
.

77
I , "5.
J ,
l . 11 ,
l'I . " !
J ,
II !
!"54

.
um. If
, 24 25 , .
]1< re. -
110 ... "
", -
MaH SS mm ,
, .
srrn m m Th 01lOJl
II Om1 -
"" ,
. 11,
': , nOMC'I'y lI
: "JIe(,' JI 48
! J-! Orn JI
"S.
, , , ,
"" Bolmy. - .
abctpo-ll
. , m , ll:
v , . Yl
, ,
m l>
, JI
.
24 12 ,l
.
.rIO
JIIlli1. : ")
II
-
n lIa

74
npel - crn
'IJ>, 8reJI
el

I, -
; 2) ... reJI
, f ,
cryml
-,
m, ,
,
< "57.
ffil
cr , J
IOl.
m I 'IJ>
. " , - l
, - LlIp ,
JI l,
, II
l"58.
J , m
24
..'Ipr
..ll,
.If .
I
J, 'IJ>
, f, J , .. ,
ul KOH~.
lO
, mrr An-
r .
24 J I " m ".
.If, abctpo-""CJ>
, , II J
" "60.
- lIO

. crnI t."lm, : Xl.
m JI l II'IJ>8I , -

75
l }>l JI
. r,

cym eJJL JI 10%
lO , .. 50 Mml. 77

, J i. n
l , Jl
I I IUI
' .
l
llII'I, lll m ml -
1I0mu I, np ,
8, 78 J
, Abetpo-ll
JI 8Il, JI
l .
mllrrl

KaJlax, IIO l I
. am m'
)l> .
m .
I BCIICII
, lI CJThI
, Abctpo-Il , 2 1914 .
m .
JI bl Jl l3 , m
( J ) . ,

-
J, 110 79
J.
l , II

ll cLIpaTh
lIiip II.. I II l
l\. }JII I
t: Il.
1 1914 . n
lllll 'u l' l 'lm'

80
I JI. m, .np f
CI'O l AbC1po- II
no
Jl8 m81. trn
I<JI np.JI me eIOIJI,
I'I:l el:leIOl
" . ,
(;rymUI m .
, l
np I
.
-
l
r , ,

82 ,
I' m , 88
Jl m .
np ( pemt), -
3I.

I vrn
abC1pO- 1

, I ul ArabfJ.
JI 5 1914 . ll
. WI . ,
" ...
"; ,
AbC1po-
l (, )84.
, (
pecbIM,
), , , "eJ" ,
rr eJII
- , 8S .
ra nl r
. l
( 1llAr I), ,
1 (
IVI 1), lO DIo
l l , 6
. .., rq-

81
IlI'p 87
IuI'l ,
mrn eJl . Morml
8 "I)'PelCoro
cryI
( ,
mm - ). (
l )
8.1If Aaml:
ll- vl
( ,
). IuIJTho l
II
mr8.
1 eJThrp JTh
m {lO, eJl
.
, , COPOIlY ,
( - lIIp
) ,
. , : , mo ,
m ryr I<

np
.

m mfJ
J rr O"JYP eJTh
I,
2 1914 .

I
mo W 9 ~
mrp,
"I)'P
lI 90
J
nm
,
m
( )
91

82
. r J
,

I
t r
92
aJDII-
'Ip (r, ,
nrn ) " "93.
.
19 1914 . re r
,
TbVIa 118 ll
. 'I lO1
, , , llf IUl
ID. lf
l

; r ,
~ ,
np' nrn, yr
lO -r-1)' I J r
l9 4 (
).
- mr VI
.
II l'I - Io
, VI ,
. UI
-l, 8 I
CIVI .

:
31 , , IVIeJl 11
, r JDi
.'.rn..,
al , IVI - .-

83
, AIITaml
t'S.
l ,
t I< ,
m . , m
lIyr, , npll
I , f .
8f -I - 1JI
J.VDll. , , lf
t , lfJIC , ,
I , : " emo
"96. . l lO
np IIO. m 011
, " - il
(-
. - .) m<
"97.
3 J , np8
., ,
np-.
I npm. -
.

,
. O:rpm , -.
- - 48 npm -rn
, .
-
ll. ,
eJl. , l,
(l - urn). , ,
. JI f np
l rp .
, m
. :
" 6? eJ ll ...
eJl.
. rn - ,
". l J J.f
J1 J.l.
, , I, lO-

84
, .
np-I: " , ,
. ... "
, .
, Jnl . m .
m 11< I<,
1
. "" . .
np
am,
I98.
crpI
.
, mrn
. . , , ,
,
" "99.
em .zuerrn ymrnp:
- ,
" " ( ) ,
. :
,
"" "" .
: " yr .z mu yrmp,
" \00.
,
Jl
. 011< ,
- - - vlO
. vrn -
IX vrn ;
mII

. ,
, , em
: "
III, rm " \0\.
mrn - .
Jf .
,lI 011< ,
rr . ,

85
I, ,
. HeMeJIeHHoe cryn cropoHe
lI ecrllCf. "
, I , ,
, ,
, ,
-m cr, crp
HeMeJIellorO cry"I2.
JI,
np JIP l.
J , ,
.
m - crOJTh
. np ,
>yyI IOIIcr aBcr-
f: AbC1]>O-I1, lO , Cl
JThr ,
I.

cr
cr mo ,
,
. l
TeJThCTBOBaml,
, . ?
, I m , , ,
ll.
mrr I . f .
,

, ml ( ).
ml l KopoJIOro
m l. , III
, JI rnl : " m
l ".
 8J .
p ll . l -rp
:l. crpaTern
I.
Il meJI CJ
. n Jl I ( (,"I]J
1l>) mD: .l> f

86
l ; mrrn " ll
II ,
f cpafl
lI - ... , ,
yrc -
110 lI, r
, lI' I I,
... "J03. .

mArln l3
I~ lffi .
,lI , .
-.
.

lI J4 ..J. n
I ' J. lO
ll
, , .
AHTaln qaJl,
1- . , I
)'llt, , l,
IIJ.rr l .
ruII.

: ?


l, I 1913 .,
VI "
I ".
.


. , }>
.II ml
lffi
. (,'1.
.1, "

87
rn", ,
, lS,
I I
m. 2 1914 . -I

. .lf, " ,
I ID,
,
, rn ".
ty cr l6 .
" Jf" 8
; : "
,
"I07.
,
f JI
: ml rn,
, JI
l, CJO

m . re
4- , ,
80, -
II< IS0- ,
108.

J(, I I<-
6 1914 .,

l .

I< I<
, lIll

fI , l
mfII<.
- , l,
- l -m llli
191 . l .IJI (eJI)
" }1)" (I), I
8 8 ATalrrbl 8
JlII{ I09
, , I-

88
"IIO" - J,
,
, ,
. ,
m crpaHbl
lO lm lI<
. CI
, Arar, ,
,
l ;:.
l < .
I ,
, I AraHT, "
mnu ,
, }> " 110.
ll lm .. np
,
, "np , ..
, ,
AI llI , " 111.
. l , ll
ymp,

.

. ,
ll ocrpOBa ,
, Iiyr , ml ,
,l-I

. 1910 1914 [.
HacneH , : -crp
112. .
, l 191 .
l ,
ll 145 181.
1 11l
l lclmbl
BCpllyrb lm Il
l . WIl> I~JI
, , lO ,
- lt:, Jl8 06}>-

89
,

, Cl , cryn
J IpJllI,
. l ,
-.{ - /\.f
, m I i el
. I 8L
, .. ,
um m,
(" ") . "
mo ".
, JllI

, , "
"1I4.
, ,
, , "
lII ". " , - .
, - l lI ,
mm nyr , ' r
"IJS.
, CI lII
"" "", VI, ,
,
, ,
. , ,
,
.
CI I JI I
, el fl](
. "
"
, , mr J
, l Ip.
m . I -

. - II 11 IIaTop II (1936-1941),
IIIIII IIIIII. r Jl 01'-
l"ll
r II.

90
l ;
crpaHe ll crpll
IlblM l16 yrp
I
- , " ".
. lffi,
crp f, ) 9) 4-) 9) 5
. , ,
.


I .
,
; I ,
> <, I
I
. lDl l8II, urn
m np l ,
.
,
.
l 1: I-,
,
8 19) 4 ., -
.
- , m
. ,
JDO, I l
emlll ,
JI. ,
. np ml
. I llll
1917 ., I
l17 , l II.
llllO lIcrplO ]> J -

. ...

91
, 5-1 TOJThKO )
1920- [. , rm
](, " JD]("
]( . ", - , -
, , ](,
, ]( ... ".
JTh1 , , rnpr ](1
, , ,
.
.
) :
" ...
, ]( Il
l- .r,
"118. -
, .
: " J , -
, - m ,
I copOlle Iff
... ( . - .) ?
eJm , ,
, ,
MYCYJThMaH IX lJJ letI ... "
() ).
, llJ m
. "

.. .. ". JTh: ",
, ".
, , ,

, ,

.
- J.
" , -
, - ,
I ,
" 119. 1, I lleJ ,
-,
n n, " ", l.JJID -
, lIll, .

92
III,m 1914 . " "
Drell: "Typmo cnI. 1
r. , ,
Jl "I20.
r ,
l ,
. I
: " l
.
n Jlli.
cr , ,
, u.
? "121 .
..... ?, - .
re
: "erIl
cr m, lI.
cr , , rr
ocr ".
, -, .
yMeJIe ,
. 75
- JlI1 m
-ll l
ecr - BMeCI'C
f .
, -I
- 1914 .
. l l
.
, JUI-III
. ,
,
. llO m -
, (,
, ,
, ,
).
,
"lml>l" " r" (-

93
ulO . - .),
}. ", , ! ml l
, I '!" 122 - ,
,
" Ji " , 6Jrn:

. eIOl
I ll
,
,
lO.
, l,
ml .
. - mm, JTh
MOJThtke-I
l. 23 ,
f ii JTh I,
JTh- ,
123
2 1914 . ll XamlM-
' ,

' lIJTh ll I
ml - l24 OJioBpeeo
- m! l,
(()ll.
rrn CJIJJYl JThC
r - II .
ll 3 J
1889 1890 , I
JTh -
. ,
ThI. lm ml l2S

r
}' lJOl'I . l 24 1914 ., .. CJley
ll CJll1 "
8-l' l, l-

94
, eJI
C)'I1f , : " eJI
, ,
ccrm1feIOty"12.
I< ThIf
, ry

; 24mo VI
. VI l8 , '
mo 1912 .: "
, JU> - ", - I<
. J27

, . , 6
, .. no'ml

l
'aJII'l.". m
I<. , .. - 8
l .
TOM,1ffO lVI rrr
. I<
l, 6 - l.
l .
(", 'rro
, AraHT.
VI mo
, -. trn
44-46 ThIC.
400 l 28.
 Olrn- :
. -
-
, .
VI 30 65
u , Abctpo-I,
, 75 . 564
l29
JI
. npm,
.

95
nu 1] " 1":
m

. , 811 Jle ll ,
50 80% 1]) , l..I(
Jlll l3
,
. l Kparrne .
m, 88 vrn
- I'8 lli (,1"

,
Im J(. , ll
, "J" mo .

131. , l
1914 . pa:1MCJ)C 500 ThIC., - 100 .
. JI ll ,
l-m nl80 I-
l 1 JI. l32
l-1
.
111. ro

, m
. epro
, .
1839 ., ,
, m .
420-erpo .
, ar i lY
, m
. I .
, 1 2- ( .
..) l ;

ll
.

5 (18) aryca .
. orec -
; lpO
. 9-
.

. ro (5-12 )
VI ,
. . C'l' ;
Il8 " " ,
. Ol
Ipa
poI' .
. ,
oxmy ,
,
rocyi. ,
.
, , l
, . ,
, - .

97

. , , " .
v - " 1.
, or .
JUI- ( -
), " - lrr
, ,
,
1914 1915 ." 2. ,
l'
: ., 1
,

, :
'd ,
"
I'O1' I'OCYapca, ro
" (.. ).
( ) 3.
m ,
ll ar
, , . 'd
, l, I I
1'm', -
. , ,
m' , . . . 1'
'dro
: CYI'
, - ar .

- . :
, -
, ll
al I)'! 4
Jl)' peory.
- l -
IpC ., 1
aI ll, : v
,' , 'd
IlpaJI1''l'. Jl)' -

98
I! : nrn - ,
ro, , -
() re.
, ro
, ()
s, .
rpcro 'f'dJ1 - l
""
wro , rp-

- .

em<:m. 11
:- . JUO : " ...
, , cr"

C1l ,
"6.
CJII(: n
cr"
, , JII
I-Jl 01. 20
lI ll.
. I ,
-
80 , - aJDi .
" "" ll

1. "l
. "",
,
, 110
l - - tlacym l.
Jffi 'J
.
J 8 ,
-' . l 7.
8 .
, '18 " I,"
, 1I
l' lIa
Jl. . lD<, lII
I J JJ, J,

99
m
rn 8
I<
VI l
I< , , ll "
" J(
11 9. 01l<
Il 1< " ", I<
" I, .I<. , m
f " ",

10.
, I
l<, -,
, ,
, , 1< "uIO
" . I<
-l VI IUl " l,
pemo ... "", ,
..,
cry l<I<- , ,
l 1l<
. I ,
1< . ,
"
".
.,
, ,
011 "
01l<8 aJThIl
I, "'2, ..
m qJC A,zrpIecI<,
'3 ,
l cry
.
, ,

.
Jl, ,
:

100

tJ1: " ,
rr
. . ,
, ,
1114. , rny
- , II
II .
?
.- 13 np II
: " ,
Heihpamrea. I
, ,
. If m
; np, lI
r ' - Jl"IS.
- A8lrra
Jl, r Heihpamre.
1 ,
"r- npeJI"
.llli ( - ). ..
IIO Xff Cl
16.
m .
, .-,ru,m
lm l7 r ll
'''' ; - n
, "" . , lI
aJ, 1m. -
. ,
cynrc -, . Jrn l
L'
. "" , 8IlU
.

. np
m : ")'{,
em. ". r 8l,
l \ .
mlO , l
.8JI -

101
. " " ,'1 , ,
llllll,
ClflJ.

-
, -
: " ,
l) ".
, BOlma nrr , "
l n Moel'o ", l>.
" l"18.
J IIml
. -
, -
. ollapxJUo ) n
-,I, mll,

,
JJ }) J,
:, , , IJ .

28 , 80l i
qJ rm : "
:
TO"19.

I
.
r ..l< : "
,
. "20.
l IIIJl ..: "
l J ... l .
"21.
. ,
, ll lI

:J . lm JI l
, >JJll "8 ",
oJ>l'aIllI'lOlIllIllIO "IIIIIIIII 'IUI 22.
I <.:I :
, JILl JI ll
l:,,I L1)I.

102
0111 L'l
-.
1250 . 1200 lJ
. q)
- e.t> - II
I<. l, }r Ile
BOClIho-D .
..
lCIp CqJl ll mlca;1
l: "e.tJC Th . ,
(m,
. - .). no , II
, m ,
vm . , ruIaH8
. (;
II ".
" ,
I , Th " 23.

-
ICTh
, rnp . ll 2-

8 I , :J, ()
l, np(: m'm , 5-
- . I8 6- I -
Ce.tJ .. CqJI< , 8 C'I]-ll
e.t> u, u 1 24.
12-14 ll 8118-
. ,
e.t>mo.
11 :
l llu .
I< .
12 ll1 e.t>l:ffi, I 8
m rpyny, 5 /Ul1l Jl
I,I 2S. Be.t>XOBlIbIM l
l-l I',
.
8JI .
e.t> 16-19 anrycTa
, 6 ll lII - -

103
! ; emo lO :
- ll -
,
.

l I
. ..
!: " l

,
" 2. .yrn ,
l I<
,
1 27.
.
-
. ,
u<

m.
. 118
- ,
. rn rn
,
- .
8I JI
.
,
. 8 19 14 .JI
"" ,
, .
: "ry I l- ...
nm
8 . ,
, ... -
, , ,
... Ecmt / - ./ ,
... "28.
,
m, CUnI. mTh eJJ
, 'rro , ml ,
mo I 8 Abctpo-f})II. '-

104
1 I 1913 ,
mo, 110 ,
mo lO 29. f
l
)'.

31'0 lO
. ll ,
-lr,
, ry, .
22 .ll
.rrn I
30.
. ,
, 100 MJI. . : .
Je 8
rm- 80-100 .
31. m np Jlll)'I
. 1914 .
mo , I
. "I .
50 . 32,
l i1 33. I<
(2 - ;)
l ffiI.l -, m
rl, . JI
1' I 12 . . 34
ell Jll rn I
: 011< 6 npJTh
ll lI8 8JlI .
I ypemrr ,I
1 . l-
, JII erp
, ( 1914 - ),
. 3
. IIII . .
}1J ~IJUI ,
. ] . ,I1I
(132 1'. .), . 15
, 3\ - I
81 m . ,I 1

105
m I. "
, - ., -
f".J6.

*
JI 1914 . , lO
l1 , -
- C}wolla (
"" "")
, IlI .rr mtY
.
llrm mo .
( )
- ( ulO 3 ,
J ), IIJ -
? m, u
, ,
lI;
( .
fUI nl

, , -
f'r !
eJ-l
rn .llJlY cn, - nm
q)3 lml)'; .rr
lemp , "" 11
"" Jf -
, I q).
, J)
, -
. , ,
m , Il ,
J JI -
.

ll~
, ,
"np" -
q
. -

106
; , 1798 1'., f
. Th
, en l
.
1 'IYPeI<OrO
l ( "rpare),
:I< JnI. .
m :
lIl 'IYPeLtKOMY
. ..
I ClC.
u .
- , l' "K)'JUIeHbI"
, L1> l.
Jll' Jl"mI, , ,
"" (I " CeJnIM")
"" f .
( r) l;
m, l' "" l<, "
"rymI" . JD1
CTh( , , m
8I 'IYP boehho-ClC . J
ll ,
, rcp, no

, .
ll (12-18 cr)II Jl
rn,rr l cr , 8lmq>
JIcr . m
lI I )
rn ,
l , .,

. 18 11 A}rraHThI I
I l .
Jl I IDI

-. ocrpoBa , "
" I, ll .
15 l-nc8afIOl<p.cm
. l cr
(' Jl
, I . '18

107
C'I)' -. 22
: "
-m " 37. 27 J
IIII -
. 29 ,
, , ,
.
2110 , I l
I .
J1'l
( - I).
,
, JI.
2-5 1914 . .JIJ
23 m , 23- 45- .
CTh 780
.R. ll, , -lI 1 .
38.

lI
emr: CI' . I l,vm
l
. ,
,
. ()
. ,
um, mo " ".
, r 1)' l
,
. -, , 011nO 'J

,
I 39.


( - .) ll l
-
Oll ClI. -, I
. l
l ,
I. I

108
JI ml ,
-,
-, 40. -,
- ,
VI I , emo, Th
.
mo : 1 -
; 2 -

ny , 3
- - n
l l)'-Dl l
-
41. <
-)1J lI' I
. , 1915 ., -
nmCI lII

- , II
, , "J-m 1'm "
, , -
, - . lI
,l JI l
, l.lIb
I , lI,'
, VI cm,.
II ! npIDle
8I1)'10 u -
1( , VI lTh
. l CKOJThKO-lIJ,
1914 . nJI,
, , l-
mrn CCI mll r
. 8J,
yr llllO lI.
- illl
Cl<l , 8JI 26
1914. : "" ("J"). npn
, JI
.

ll .

109
, mm .
l- (
) I- -.
I 7 , 250 . . ,
m
-
. JI 180 1. l m
'lJ - 42.
l I Vl-urn
, oo
,
I< l
:II,, l, ,
.
l-.
1914 .
Ila .
'I ,
lO .
}! lI:
, ll

"10 43. lI 1914 .


I-V . -
J. lI
, l . 1-
I
, .
1914 . l ,
() nJ mml
C'I' .
lI crr . ,

8 lO1
I' I-r8'II J
J l

J . I
08 I. , VI
II I. t-ml l
)' I' : .
. 1914 . -

110
1 .
,' 19 1914 . - I 1915 .
Illll ll lm-l CCDJI,
, ll
l
. f
. I< I111'
78 . 90 . , 1915 1'.
TOJlliKO 17 "I . 44, I
II'J wf
l,.


~, ~80
, 8 II :1,
ll , I, 11
, I 118 nYTl, lI,
Ill ~ 'll)
.
"
CI'IO ll u
I npll ll, I,
CI'CI'. , .
r D
, ,
lIIO-("l)~Jl
. CCI1I Io I'8J Il[r..l)
flopa ll "",
45. J',nt:IIII
l l ("l ", " " .) ml
8l , 46.
J aBC1po-
, m npJI
, I. I
lucr l. ll 1]) ROCllIIblX
( ), l, w,
l l 'l;
. 1 1914 . I)JII, 8JI
rm )I[ "II -)1)-

111
ocre 47.
re81 eJIa
m . 1914 .

48. 1914 .
re 11
- . urn
- f
. , ,
, , mo,
f 49.
" "
mo , I
.rrI
ml ( ).
1914 . ,
lO , I
I ( lrr ), ImI t-''
50. '8 1Th
m .
J: I OJI
l1X Il I I
. I I
80 , mo (
).
m :
J .
CTh , .freJI

l I
, l BelI
l :
m, I 8 . f
, ul
1914 . . fI J
-. 1914 .
.
J<[J(
IJ 51.
< , 1914 .,

112
. ( m WIrrp)
rp, r, m,
np -
f I 8J(CJGfX aJIf.
, ll,

25 50 52.

.
:

JI . Boe rp,
If ,
53.

JI ,
I 1
( , rp) JI
UI S4.
., 1,
" ...
Te"SS. rir

"fe " . : "'Ipl
, - , - ... rn ,
, .. " 56.
AaHThI f, ,
,
: 1914 .
, J np
51.
er I.
Orp lIr
.
l .

1914 . l (
, nrn) Arar, rpeKoB
rll f
, Iill .
m II -

113
I 'I'C"
(
). rnlGl ll
.
c:rpall
8. m 1914 ., I
. Il
c:rp rlGl

caMoro , no .
, .rorn JIll
I AJ- lO
58.
l lJ( >
Alrl l . 118
: l
, .z
IGI. .
( II
l) l (elff ) l l-I
S9, l
. " AJ-I, - t,,'
, - wl ,
- " 60. ..
 , AJ-'l l yaJl lle
, l
I- CJI ll 61

- CJIy npll AJ-lrre I
JI)' I I lfl

VnI <Th r

( CJI 80(01).

I

: mr l -
1 118 62
,r
, I

( , II -

114
) I -
l - I. ,

, .
mmoMaT II
8
,
l63.
I m l
yrn 1'
7. (24J(I) 1914 .
. I, m
I I, m
l
. re (
, l 3 - ) ,
-rp 64.
, 9 (26XI)
JDIm I crpaH AralfI'
JI 6S.
,
.

1914
"" :I, I
.
.

I8l ll, ,
1914 . .


nm lll Al-
11 m mml ,
JIO,
, , ,
f .
aBI'yce - ceJ-
m. cym I, IO-

115
. , l
. m JCJCX ,
, - . l tl
I CTopol-lI< MOMer.
m Jce elI Jnt
AraHT, etnI :
l
. " " " -
", - 19 ell)'DDC . .
lll .
C1)'ll8I ell ml tI err
. I - 011
. I<, ..,
"" : "
-
mr " .
8l np -. l
m l
J l,
np . (
I , , -: "
tI, etJ - .
:
, 1 m,
... " l: "
m ;

, " 67.
DI I lI)'
tIIO cr .
3 (16) l I
all)' " ll
t tllO", r
J 68.
IJ
I, lI etJ ; 'rr
J<Yl lrrlVIClC tl, 011 ""
.
I -
J 18 (1 ) 1914 .
:
JJC yun> Tcppirro-

116
lO 69 np :Ja JUI~ii ", '11:1-
np - ~II-Jl'.
I", m, "rn III.
, YJ(OI,.
". II'(-,'I11
rn f II'Ipm' lII1 '11,

f , II('I. 11;1
11 : np II PYMI." 1
. JflallI 1'11

re f ll; 11. '-


np l I 11 " 1
, . .. "
: " - )\()('I.I
'1" 71_
rp rn, ' 1k
, : " , "
. ~ii 11111 " I
,011 ll l' 11 1111
1914 "72.
l - CJlllIlI AII
ll , , mrrl' I,,'
, f lO ru, 1"'-
, l 1(' 111,
ll ll lIam, - 1'011(.111
. 73 IIC'
rp. . .OlLt;'
74
, JJIO npJII 1l, r POH'lli 1(',
I m "Ipmrre l : 1111
. Jl(JCI . '11 CI
I'I"III,
m np - 'I'l"I. )~O
ITh m t,""I , , TpaIlCIIIII.II:I
08I" 75. OI'"l"I'1
- , ~ 'III:I'
mo , opaIlH'Il"11I1I
ll . .
: " m I1p, PYMbllIIlIIlll1
I" 76. 1("")"1 LJ
: np ,. I}( tOl )111'

117
II
l; J m .

1 1914 .: np
-. I m :
J10
, l . 1916
1917 . .zu, lI
lO, .
1
, m lI
Ol -
IJI .
l, , ecr ,
. 1914 . ,
l , vlO
Ie ,

. r -
r,
l , .
.
1 I : 700
rpllJ , 500 - ,
8 .
"" 1 8 (150-200 ),
.
mCJ l ])S
J.,1I0 I<pJ.mI ornOCl-m J
I I CHeparre, lI, ,
- eII ,r
XIX . m -
IJ I ,
; l -1 ,
rn I.
, .. 1914
1916 npeneIOlrn : "
I 1r l
,
III II " .

118
rn.
mrrn fOJ'
I , ,
emJ . JIJI .
err, aJl
. ,
1914.
, : " !
I !"77 ,
I .
C'I]J
I . np
C'I]J l .: "
np: ! : !"78
, np

, , ' q)
JI.

1914 . ..
JI l . II
ynl llIO "
"; lll lll
r l 'l
l.
ll lI, m l1
JI m . pelo.
nP08lI-8, eJJ lm
, , " " 79.

"" " " ,
Il , " " 80.
1914 . I l l
- . CJI
lll. , '
JI I
, ' l I l
- lI .
, 81mc
, l
- - .
l ll lll, -

119
Of(ma.rrn -n
. f
(10-23 1914 .)
I, " lllI ml
l 1.,
, lrr " 81.
, , , 11
m " " 1l-m
J .
lm I I,. CJ> aIOI cr 1],
, 'l ..m ml
n.

mJl , JlO
ML'Pe C'I
I u . C'lpaBe
:I 1'0100,1 - J - . Hacymm
l>l ,
pbIIO<Y .
(.. U11IIDIOC'I
. 1915 .
I . 1Ill
J.m, OJ> ,
I m.
, I, . POCJIa l,
. UI rm J.m
'I1.
JIl -
. u u l
rn - ,
m ll - " JIJI
II , t "82.
l flJ' rn; l
, " I, ,
JI "8J. ..,
.
"'J , npJ.m
I>I,I"84, 'rro J ..I
. 8vl lm 85.
, 11'8 , lIJl
lI.

120

IO .cr JI
l Jcro U:I I lU10
I crp 6 1914 .,
- I .er3eJI , aJff
: " , -
, - . cym ,
OJD " 86.
,
I, - .
ll eJJ .> I<
J'<)' "lO rre". ,
lI lI i leJI, JJ
'l cr eJI np,
r m
. l eJII, cry
,
I, : "
JIII IlI l ,

cr. ,
.
, , l ,
. - ,
eJl I. yIOlJDI
- , , ,
cr OII]J ,

. (,' Th , v
crepTbI I. m ,
TeJlca cr mrry l,
. q,
'rro 'lpoHe II llX ,
ll " 87.
10 ry "" "pecJI" 8
JIYl'8 nep ll
. ,zn.vlO eleJI, '1
mll , 12 aBryca -

121
t,
I
. .
rn , .
pemo l,
, . 
Jllf, nPWI, '
np 88.
mrr
,
lO
31
, . 18
J8
lO , "
"
, yn "
)'I AaI" 89.
, MOMer '' I 1
- , II ",
, " [
" 90. ,
., I eJlli "
... l l"91. Jlli
WI
C)'JUIl ,
, , :J
. " " -

92. C)'JUIl
, "
",
l1 11 Ol.
19
, u
93.

J!P ,
arecma .tp'llDDI: , ,np
lO m 94
J]Jlli l ., 20 ll-

122
Jl m nPI "'11 1111 -
", 110
I . l-l, PCIIICIIIIJI'I
cr, "eCJnI , 1
, ,J rPCI~1111
"95. lO cr ulO I')I\
, np " ;tVI
" 1It"III,1
"96. lII1II
"I"l'
", IIIIII"
(' 97.

IIIII
lO cr aBycra ljll"
cr : lIl' /1-
. l l J
, , mo . I Ct'll
1914 . cepcro rm8 i 110('11-
- . , IIJI 1
- II:II
am CJl)' all>ccCIIII'"',
rl.,
lGl 99
ll JJJ<lI'l
. 6 r .)li I
np aJ.

, l "1'"
I J.'CJI 11.1 \
Cll. .pe"r8leIO IICl
cr l- lutlllll1
. , cnpolll~ik
um ii-JIIII-
, "I]lJIII'I'
, ;~"1
, CCJf m croPOIII,I"II',
- IDIaHa "lIll,I" 111',
l, 'l , (')~C
l 161, 7 l . "'
llcr , llnJl. 1, I I

" II P~I '1111" ,

12.1
. ,
, ml ,
11 ,

.
ocrpOBax cr
, r epyr .
: , ,
} " " ,
r . ,
" ,
l n - "
, ,
, , ,
" (.. , ). l
102.
rn, nyUDl cr m l
AHTaHbl,
amr, , ,
-crp " , ",
.
103.*
l ,
l,
, m I JI
r mt , l
mrn
cryn 10S. 11 m
IJnt , " ml -
-mr JI ...
, nocr" 106. 12 cem .
, crp .
,
I8 Ar.
29 1914 .
. , m .
ecrI mr Hefnpamrrea 0111

I , " ,
ll ,
cr -

124
. .
cyn tl, J'a ymr
l " 107. ,
, I<
ary .
: " CJfIII ,
JJ"I08. repMaHCKOI"O
4 , " I ?", 011
, " I
, " 109.


J II.-1I.
0111 C11f I
, lIero
, ,
ecr 'ICJJC . TCJJC-
, 4 1914. ecrare rp JJ
, I1 lOerI
" ry L-" 110.

, ,
' II
I 1IIIx ,
. , ,
, JmJDI, 1
l D
.
, ,

,
" lt:", r
aJ .
.
, " -

, ll 'I() II
, ~TOO , 1I0WI.
" lI " 104.

125
J Abctpo-"11I. CIp
JI - m
l
- f I
75 . .
, m , . 3
1914 . BMccre
IIO ml .
I .
,
, , I ,
" " .
: 13
, .: I CTpallC
.II nplO JI,

l . m np
I-ITh II
. ,,
, e Jl:

II ,
1I1, le JI.
, ,'
ll

. Jl
, I lO ,

lll .
I;, :

f l
. J, , m
.
l - np
8l . yr
JI " " ,I
Il .
l I011, 'l
nplfJ,'r 11 C'f .
m JIlll
i- l.
lf88-!1lff l]> ,

126
., m m
.fX . JllIX
f cr rpmrp.
r rp

I I Bofrne
" amrre".
Je Jl
"" 1 . , 7 aBrycTa 1914 . rp
. elI r
r I . " rp." rp
(' l ,
.. - , ro . IJ
r II,
L' ycrymn lO
1rp. "110" .
r })111 L'
() aJl 113. III
-l' , 110 l
, .
5 aBryca 1914 . u J 1
J- le ll, Jl
JI}"1Th cm : -
, -
, - 114. .
-urn Jl l
, f : l Il

r .
3m }>
JI rpym.
1
, l-m
lll 1912-1913 . ,
, aBryce 1914 .,
1' np Bl-l,
,
, ,
I , - ,
Jf 115.
J , rI' -

127
lrr, JI euy.
1914 . nrn urn
I , 'ff J1l lly .
r I
, III . Cyr
: 11 21 (8) 1914.IY
.. ,
,
, r Cllli,
. l ll ,
, , -
I (II),
. 
, , lm c

, I ,

lrn. . 11 , "
, ll -r , l mo
" 116.
l I< l
,
, mIJI
n l'I1I. If '
: 11I
I -Jl 1 I
117.
o.z l I-I
, l, 'ffO Jl
l I-l Abctpo-Jrn 1I
1"l CJ 0111Io ll
fllll .

n
, "f" ,
rvI1 . ,8I(
1914 . I)'
, HeMeJIeHHO yn "I lm
" 118, l<yn
I . I aJ r
Jl "m ".
JI <..'jJ }'l<reJl aIWI -II. ra-

128
mo m
caTh m mo
, I' . m l 1914
. , , II
. "
" .

Th :
,
}mI npe. , A.Jl
, , "
" 119.
Hal-pay 6 np
lllO, - ,
l"'P 3 1914 . .
01-1 " BpeMelffioro "lll"
" ". -
-
I

WDI l.
m ,

u . lJ
, -
-.
J ,

. AreHThI J
" "
Il;, cymm 1914 .
. Jf ,
"I l l
. 1}J ,
II1}J l
JI - J -. , (
- 1914 .) 1}J.
, -, ,
mlO IIY1J' 120.

, Y1J' ,
.
AJ'r l1 J. l
ll,

129
: 1 8JDI

lO "".
I'p - :
,
'l)' , r
. , 2 19141'. 6nIO
. I ""
, ().
""
121. r m
m
I -
, .. 122.
nIOrn lrrpx , .
I8 ,
AIrraHbI .
I "" ,
amm "
", " "

. rr : 6
1914 . reJI AIl
I - 123.

r . Arn .z
.
. l ,
mm 1
- -
. - I
l 1
, I aKmo .
rn
- nm 1912-1913
. , , ,
, ,

124.
21 ] 914 . .
l

130
. tp
tplU : tp
"" . rn aIOI
ery: f. "
", urnp, m
. ,
. tp
" " I
"" 125. ,
27 1914 ., ,
tp mo
- no
" rn
" "
" 126.
vl
llll . 1916 .
" " vrn
. lV1 I .zu
rn , crp
II 127.
1 1l JI
. , aJ1I, l
, tp m "",
;
,

(
) . 29 1914 . 80
01,
, m
. , 30 ,
()
. IUI
.
, ,
"" f. , ,
31 .lf
I, , "
, JI
,

131
" 128. ll .
r l lI<
amt , lO,

. I
.. 25
1914 . m ,
, Jl.
I , ll :
" ". r r m m

eJI " " " I),
" 129.
25
ll.

. le II
-IO . lIe
- . II
IOll rc
l. m
lO: "Il 3-
eJI, lleJl trn , , tn-
, eJI ll,
. l trn
J
" 130.
"lIl lII(" JJaJm IrrJI
l
. Il . ..
, , "
Il l
Il ".
,
llOI ,
lO, re

131. , ,
r ccrn "m J
", lI J.
: I m ??
, .I, II -

132
, lI 1915 . "
": " l -l CCPbC:l-
, } , .
OCl" - nl JIO : ;
n-l . , ,
1 - I ffi
" 132.

lV l I-
. ,
- , llI CJThIl KO'Il)
, JJ
-I r pymx . II
Ju l ,
I JU
II .

133
IV.
l
'ICC lf-npm,
l JIl(, ll yr
" ". 1
IqJecI1( I< , m

, J .
l,
.
. .
, VI -VH
I l - CJ<, CJ<,
. CJ<,
. , l\
, rocyapcelllioc u.
l CJ<f
(CJ<) 6m. ,
eJI , w
- , ,
, XVH - . XVIII
,I ,

m lI , ,
ceDlIX
1~.


, I\]), r
eJI
(- IX ,
. eCJ< Jlli ,l
, , , Jlli
, ,
CJ< ,
'Ip I m.
;
, ,
I 8l , r -

134
JIH lO , rre,
11 I . , eJI
m, , ,
um .
:JTh cr :
I~COB, np, ,
I ; , ,
lUI.
npl r
re. , 'Jl
mo ,
nP1.


np np
ryrr lCp'I'IIO
. VI f
I<,
l l 1 1914 .
, el II
, ' .
1844 .
,
. II
e.znrnCJ rncr ,
, "
". ,
, I l-I. ,
, np
1)' (lIO ,
, lO mo).
, , e-re
, :l I enffiI

. , }>
; II f
,
nprl.
I< DJ , 'l-

135
IlOro .
, , ;
,

,
. , m
, m
"Il" . m f, ,
1l rc np.
, II -
MbIClI roCI<X lI
. 1915 . 011
f r Jl , -
1'0 Abctpo-l
ellI l"ClllI
. ... f
Jl ABC'lpo-, I
re. Jl
IIII, Jt ,
, JlOlI
. rcI"'l" l:Ul
IOl II, , I10. "la
v l r.
IJ 1914 . 15 I1p-
. ro: " ,I
"(,' J lI CJl lOC'f C'fO'l1.
II,

113 '" ll
. ,JJeJI,I Mlq).
.roflIa qr JIIO".1
, t.,' "l1,
" JI "'("" , .. ,ll;J
., Q:JII lI 800 lrx
. -l
, , "ty ",
ll " llllll ", l"
8JIIc I.

,aJI
3 . re 3

- l lI

136
lO
l .
l OCIIO-
ll nl, .

l
I J ll
. 1.
, crpa1

, ,ml

l'.
l cepbeJHblM
"ll'
aBCTPO-l'Il . CJreYCT 1
: 8
e,mlce > , -
, 1

, -.
l, crp ,
ll , 13
AbC1po-emp Olla ,lJJ . yJl
I lO lO JI
. , rn,
, ,
" " ,
, Jl XI CJn-,
" " 2.
.
II
II.
c"me.
, 1915 . II
crpOM llcrplxe1I ll
, lIII
80.

1l'8 Jl ,!U]l. 11'


r,
- l.
J , lIO1 1'
crp J 1 (-

137
JTh) lJ l
TpaHcIUlBamo, , (lO).
JTh f l:II
Abctpo-I . mm 1 J
I -rp f Il,
I1 .
rp JThll .JTh
OJ : "
II CThIO
... Jl
ll enp, , < -
110 f. C1I : 81
.yrrpII , 811-
JTh

. , lI
" 3.
- lXl
IllI l)'.
lI1}')'l I laJ CJJ8
rp ll l
. I C1Imt I llJThl n
ll npeJIOl mm
II. mt
eJII
, 110 I .
Jll 1]> II
rp 3 1915 . J
C1)'l1 l, I
ll 3 l
.
Ip
lI l
. n - I)' rp )'
)' ull 22 1914. aJI, <
l )1,
, lI l
. " lI
, - , - rpl
l , m
Jt ... 8-

138

B ocyrm ".4
, ,
, mp
I, . ", - I
1 1915 ., - mo
cry , enp "S.
28
nrn. "
"6. r ,
.
, I<
, -rp
ToJI<o l.
.
8 , r
Tpetmmo, l , I mI
, .. ll,er . " ", -
I , rp 7
er. ,

I8. , npeampa
coBMec1lIx .
II repMaHcKoro l .
17 .- : "
erll .
... cmy llli .
onm nrr ...
ll m ,
eJIcro m cr
"8.
1915 . - crer ,
umx. lO . ,
, ,
OJI . ()
: mo ;
er , ecmt l .
- , CJf , "
m,
llOlm Il"9. ,

139
rn .
I Cnf -lelIIx -r
urn : Jl
;
opcro . l raJI
, ll
.
lrn I-I ,
mo a.mo, HOCJUDf
. . -

 ..
1
I
. : JI lO,
r , nll

l "m "
,
ml 1, npe
I ,
, 1 , ,
, e,wlli " JI" r l
.

O1II uu
I, (..' .
J l -
23 mo 1914., JI


AbClPO- II 23
J: "
... , urn .
, ... JII
I ( Abctpo-Il
TIIHCKOl"O . - .), ,
lrr, Jl
" .
: r np
Il . J . -

140
, , 12 :
" , Jrr
, 8311,1 .
ll JI l ".
" , - ll, - <: - I,
rp I" 12.
rII Il . 27 1915
. : "
... I I-
, " 13.


, , lm lJaIl
' ,
.
- ll- l', l
Jr - 1878 .
, , - ,
l ('. lO1' 8-
, l'
l m.
1 ,
1 1915 . .. lii,
l
-'. ' lI JJ
, , .
l Ol
- Dl f
f, ,
I . .,
I8 1913 ., {,'
"I Il" 14. llO
l>( (), 110 .
XIX . ( lO
q 1 ) I)'10
II . mJ ""
I , 1 80lOJI-

141
BcyrnUnI
(, o,lUlaKO, ) KOHTaI<.
I]J8- CJI l
lS , eCI m
} ( ml
-
13.111.1913 .).
ml(, -
.
l]J-I
(,
. '
, 110 (
), , 1913
. (,, (."llO )(l- (> )
'J- l-l I6
30.V.1913 . '
. lllm -
29 .IX.1913 .
)(l-I IIII ml .
IIf IO. 1
l, ]1\1' '
IU1,1 mml, " ", l-i
"". ytllO'I Cl m
- -.
-rr
:l8 8
II ( ), cr l
( mlI -) , l8
JIO llI li nl
( ) 8JI I9 ,
- C'l . C1J>mI(,
IlcoTopble CI-I CJI2().

II

; , ,
JLl1, ll 1]J8I1
ll ( lI )
lI21.
llOllOr l'P

142
Cah-ll 22 lO,
l -
3.111.1878 .,
, (
), ( ),
( ) }! (
). J,
eJ I l -
23
I , npf
, I,
I', ;
J . :) ,
m n
JlI'
II -ur
I .


. -
x ll
n 1913 .
I.

01l l-
JII ,
I, I- I )'Cf
cyr . x n
m eJnO aJlli

maml COJlliKO 8JlliJIO-lI,


lll - m
ll, eJI " ".
'aJJI
, eJlcrn n
yrm'I I :
crare crcmReJlX, 0110
"" rmrre I 113
ery8nPleJC JaJIlJ,24. ,
cocra empaaJl m }:-feJtJII
lO (JIC
. ).

143
***
lIJThllO ') ,I lrrCJI I
III. f

, ( ) 1
Rml2 5.
rr, mo
ll 8 r ( l 1
) Jl J m
III II8JlliIIO np .
, l mtp
ml , CJleye

II . rr u rr
( lI .) I
rr lf , ,
l , JThUIO
lI. JI I llJTh
lmI
L"J' m1.6.
ll
lI L-,

[l> , 1
l , ,
,
' .
(,
), ll,
'raJlli np Cl' ro
. Il, ,
ctpcr-.Cl Jl I

np 8JTh.npee .
( IIpI I.fIO) CI
, I l,aJlli II lICI
l R.
lr II lI
ml r-.ll l r['
() ,
J ~l-l (
I ).
I yII. cll w: (.-

144
(, , .)
I ,
1 l, 1]) f, npm
.
rrl
J.
,
f ,

l
.
f vrn
, Th, rf.roe, .,
27 'IX , Hap0Pllle
ecrn , '
rnII.
(
-yrnx 'Ip) npen8JDf n
II

(, Ol, ..).
CJUIO lllTh nyre
,lUJ, m l I
OlI88.


-lO- I8
- - ,
19 (6) 21 (8) 1915 .
7 (.-,
., ., .., .- .); 5
pm ., ., mp .)
I re . - 'Ip
Il f, J>f,
lI CJlli -f. f ru
- lll1 npll
.,mcrc.

nPl ra-
r ,
II, f l -l
t npm. lll
lO "...,
), l lOCI,lIIlCI IC'rn-

145
, cr
I< , ecJ<
"28. Jil mo: 1. " I<
" 2. " ,
", I< a.m
.
.

ra
lecJ<
ma nPl m
f . (
) -crp .
' 1844 ., ' ,
8I np Th cr,
110 , .

- npm
l -m.
XIX npmm
ll
8J. I< "
" ,
29
1910 1'. np-1 ., l..II.! lIII8
- ocrpoBe ,
")'IeemJ ", J"CJIe .
Cl 1]JeX
1 ,
JI epPlffO
, . :np 8 (I- 1-
rpcOB, l mrrcraa CTOJIO
, ,II0
, ,lIll BIIOBb I Jl
,eJI8 lI ''er rre ". ,l
l ' q) -

146
' 1913 . -
1
(,.'f ,
I- , 1916 ., .
- ,
,
,
,
I'1.
-J l
.mm
" ll 30 n
I. 1fr
r rpeKaM ,
JDf 'l)'p m 31
lDmnm
. 1914 . aJDl "
" ( ) ;
1914 8l
CJl , mp (
) JIa m
ffi'8 cm 2
mo m
"l ". ,
r "up, , m .mnm
"]].
m
CJ< 1fr
ml ICpJI , , OJ.

, "m JDfl".
.rreJlIOCl l I,,8 OCCl, ICJIOro
I- }JO, I-, r "
OJDl 1Clm "34.
l 8 mo I
. CJOOIX. ICJI
IThI,
-lY , rp
cn AI, I, , , , Erne
, 6 CI' , I1 ~
.l, -

147
. " Aar m
JO " , ..
mr JS
" ", , "
mr ". ,
l "
" , I<
pom YJll " f"36.
JJ'OOl
,
l
CI< .
,
,

. , CI<X
llcurnpe ,
r,
. laJJ rm
ra, : ."37.
, II, l
1914 . crp ocrp. .,
8I<era.,-.
ymnpCI< np

np , npeJl8 cyrnm

pemo ( cr, 1913 .),


llO apara JJl.
ulO 8 iCI<
A.ar, aJII< - - MHome
pyme CI< <, 1<
eJIbCOM C8f. cu 
cr amea
l m. w lp ,
nPeJ>ryx , ,
CllO I<p, cr 2/]
. crnUl m 1.,
r .

148

lI l- I .
. l) , l)
,

. I,
D<I lJ lrrlO
I . I
rr ,
ll' .
, I
l- Dl ecr
" .
lD1 Dl vrn lIJI,1
Abcrpo-I-I, JI m
cmII, . ()llO cr
I8J-rrn lil L'1l11III
. ll I,I, Il .
eJI :l,}>re CII
n , llll .
.
HCTOJThKO l-l Cll>l , 110
l l lI;
, m cr'I
, ,
IIO Jle
1)'I1, 110 - cocrOl-rr 0110 HL"1'. PaCCMWIpl-maJl
ra, l HepCaJllilllilC. em lI]
rn 1914-1915 .nyI8}10 : 1'
, , l'
l 1l1 , l'O ,
, rrec l 8
JeIO m : "
l ' l
1Jcm, l HCIU ' ,
1'ICpI" 18 ~ -nI >
". ", Il, , - UIJl
IIpt , - cyrDIeIOl Pyt.,I,
Bem-epII OllliI88 m aI I
, : 1J JI rn -

149
. ,
( JrrI), . cr
"9.
lfilll IflDI J
, II . 8
Il : "" : ",
( . - .)'"
- "II D<
.
"llfJJO, D-l npeJI
II JleJ.rr . lI -
" Jrr un
I J, - ,
, m, - Jrn "40.
1915 . JD< 11 l I1JlO:
, m ecmrnCI II 80np
~rre.rI"I' Bcynm POCCJrn.
, I I8JI ecr
Ilill:
I C"I' ll f 118
mp r, nle
Ilrr BeOMC"I' l Abcrpo-I.
1914 .
D<, ,
, , 31
; . ]) n,
haI- npep, 110 r-lffif ?
, AbCTPO-- )"llf -
"8CJIcrn", Clm ..rn
1l)lOlJe'nnpC"I'.
lD-IC : "
Jn<ecm ", ,
41 nD< crp)
ll mI: " npo
II no,
> , ~cr , '
} l cr , l10 cryrrr
cn "42.
80I ,
. JnI :I

150
" ". , !I
, , 8
. ,
aBC'Ipo- rrnp, II 1
lcr Ara.
, "
<" , llf
. 16 l
my : "mo
l". ll
rn 1.

. f .
el m " ,
OJl l Byr
, - nyr r ".
-
ermoo. ycrya 8tTh fl'3JJ
II , yJlJl . UI
. CI ym l
emt. 9 m
01 , , l, 8 . retle-
J my
e!moo - Jl
".
ll 8
1 . 1914 . 011
ru . ", r
, ,
1Ir
penl)ynrxIl4S. I, Il
IC lI , CIp, Ill}J (..
.rr ).
, aBCTPO-ll
l0CJJ8lnrn
.
Ara: " ,
, n,
, , , YllSl,

; llf, J
". UJ IIII

151
. cyr :
, (
r 1914 .). " , yJ
, I , ...
'-'". -
f - : "
m
,
urn I Cl f
"46. r ,
-
, ArallTa f</.l)IOI.J . :)
lI, ll "
m.IO ". - ,
Uf l ,

; l
,
; TOI'O, .fl R , " "
'I]> IOl 47
lf I
, . I
, BcrynHTh "". ,
CJUI,
' m .
Jf ll l

, 1]> nm
IIOClL. &1)Ul.eJUll JIrJ
, npof
r, MallepaM nparecrn.
l , ' cryn ,
IlI fl. , 011 np.m l
J1' , .ramlO .I
I l1[ ll, l
C1)'1lTh48.
l
r (, , .J
), l m Jm
np "" . 1]>
m I,
I I . 4 -

152
1914 . rr . m "
" " " . eynp
;, - cm repprl (
, , ) "I
"49. lm -rn
rn: "...
r
1878 r."so.
, .ty ,
m: " !
!" . "
", ll,
:I
.
"
"S1.
OIp8::1 mra.I
1IraI.

crreJIC cm - 9 (23)
VI JI m-
lI , I S2
cr
-rn .: 011 ( l
)

ycn . I II: JO,
m, ere "En" n!Ui ..mm
. Alrr . .
, n1, :
,IVIIO, ,
- lm cyIVI;
m rn- S4
I ara, . ,
rny yrnyJJ
, ynyc
MOMer ll. .m
" ,
, 110 nOCl "55.
lI : ~
, " ", -

153
.

l I ICpYOB (8 l
), ,
ll ,

, ceel
-.
CJ I1lfI ..?
-l , l,
l 1914-1915 . u, I
l ll. npl
"Il Jl ",
1913 ., ll
1,
ll . "
l)l" l Cl
l.
- I "
})". C'I lI
II .
; lI
.

ellJ>l .ll, l
, crorc. " JICll
, rn "
JI l , , l, - U1'L.'CIyrIO
1m~.
"J , , . .aJI
"ll, a.np L.}>ll",
lO .,
lI 8lICJJll. cen<: lIO
l
En: " R1'lrI
- , eJI1'
' l,
1' "S7. Orpoeee
1 I ., :Jl! ""
m JI .
, -
JICll, Cllll (
) I<OIlO ,

154
CCJ f S8
er 811
l-n'cr , - ml, "
" ,
, m
. , ,
, I. 1914
I, ,
1915 .lf ,

II1.

l ,
, CCIp11fO I m.
crI ,
f. aJ ; JTh
CI, CJlf, f

, ytm,
l , 'n" J.
l'. Jo
CJI8l111 .; ar
JTh .
l otll,
. I 8J
ll ,
. aJl l~. I.
<"' .
18 (J )
Jl" l, Il
; 110 . ru
, .. 'n,lX 59
CJI8rn CVI er, -l
<,,'I1p lIaJII.. ;
6 l .
, rolI, I8m
.lO C)I 1

tl CII.

, 26 CJI (6 ) -
lI rrnI "rrlJX
Ara. " , - J.
rrn , - 1 : l'8

155
m -
r, l, - re
, "60.
r m
. l
,
eunrre .
yr " 'f", - Ynl
0 61 . ll
. ome .
mn, , I
.

I J ,
JII .
,
..
JDO. l Jnr .
ymrnp l;
-
. KpymIblM np ra
. m
- npr ll,
, , -
: l ( ) I -
, ,
, .
,
, , r, mo
- ,
.
npI Al .
l,
. II ffif 8

156
, - .
, 1ffO, I. "
lO ", Th .
l ..
I llOl ( 1915 .):
" e-r,1ff
... f
-f ...
"62.
- r)'

lO OIm), UI)"
: 17 (2 ) l
m : ". II, -
, - "I]> ll lI
, '
JIolo lO"63. 11 2 (I 5 )
lmcrp l: 01-1-
1ff -Il l
. l 8 I))'l"
64. m I
, :
am f -
mlO ,


's. -ll lO Bllyr-
.
8l Il . rii: "
Th , CJ>II
reI, m II 8JIl"66,
CJnl I. yeJtaIO: lO
cmpJ,z18JIreJI8,crp8rqJJcrp-
Ilbl , "
rrlO", lf 7 , Jl u,
. mJl
YJ. : cry "ll
e-r n, " "l
lIYleJIocr "68.
z, "".
l nPol11 l CJI. 24
(6 ) llGl : "31 II~O-

157
, I'
TeBToHCKoro , , yr
, , ,
m.: : lIJTh m ' IO

Cl<-I-'8JJCl< ll69 81.


.

) 4 (27) f
II ,
. " , - n, -
JI
eJrn 'ml ,
r J.' ". "
I" , " ".

lCl< : "lI 1, aJII
J( mml.
.IOl, ' mrn I"70.
I 1 , "
".
(15) 28 ;
, l-m , l<rry
, 71 .
urn e l'. "
MbICJI, JTh
"72, - ,
Alldl I,' Jl..
OJ1 .
. 8 (21)
.: " ... ynJllJlJI
(" ir rn l 8I, '
, l m r
, llm -r

ll"73.
"" l1l - l
m Ol, I , 1I 1I]J74 .
I-' aml poCJI. EcJm t
l8-.'1a.J eperre
ul . Jl I l' -
1I0, Ct- 11 el, 1915 ., KOI"a
1)ffiUnI ~10 ", ll aJIlI-

158
. I
, III' reJ,
9 ) 915 . I1 .,
llll ( ) (
) II8l al Clpe "IIC-
",
OJf)'lO CI 7S
r
m f lI
I , l 0113 '
. ;.n,
: 1915 . -

rn76 , (.')J"JII
m JllIl, IIl81 JlI(;
, n- 06-
.lI6JI
, II

J . , boeHHO-ffill '
I
l . &::
m 5 ) 9) 5 ., -ll
. JVI "
Jlll lOcr" 8IIII
, JIll' 'u,l ll
m CnOIJI JIr Ul.
lC
77 )18 8JllI: l
.
) 3 (26) , )l ll
,
Jl . I :
rn (II m.) rp
emr , rpcrn aJI18 I-I
. l-lO . :
5- : " oyr lO Jl
eunrn Jlm rp..."78. 8I
, . ClIO 31 6- l' u
.JIYl' " lO lO l (),
() ', 1l11)10, I IXI

159
8Jrr I ... ".
, eI<
r . II
,
, ll
, "ecl l , r
fl". trn:
rI rp crpallbl 8
. ",
- 7- , -
cr" l-l"79.
, ,
JIO rnp
1 , 'l cn rp crlJ
lI e.JTh, l m
'I. :r , VI
Il> 11i .

* kl> J 1915 .
'11 np. CIp
IU, , nyre
n1 lrrI. 2 ) 915 .
. ( np0ocI , Il8crllX
, co<-IlJI l
po-l). l
1 '' JIel,
lJII-I8 rp ,crpe.lreraAcrpr
". cJIeml :
, 801l , JI -
11 . , ll
I I, lJI l -,
I ccr .
nI -nll
yIfllJl t.

I ro.y lI Il
. 27 1915 .
le, "1IOl> rr ce:I1 fCJI
80l
nplxcrml"M CyrIIpJICW81"80.
'l l nPIeI- ,

160
I JDI () 27 19) 5 . .

, r Ile

161
v. 1915 :
. !
1915 1lO IOI.
l8If "" yrpa-
111JIO >IY OCTh l
. .
7 , ymm OCIp
, 1914 .
OI - J l, -
lcraacraIIOls.Iep..
, l -I : "
1JI 1 " 1.
, 1914 .,
ocre erecx -
1')](,,. l. 1914 .
': "... EcmlllaM myIC
, CJJClOCf crn umx,
.l1. ,,llllOlO
".
: "}l "",
... "2.
,
" ; lf ty
l rr. emm
l. ell-crep ..1JI,
m , 1JI , '
Cl1JIbI m ll, ro 6
ll. 1JI
crnllIeI,, "I 1)'l'IX .
e.Jrnll crpl
: ; 8 ynI
I) , ,
- m.
-1 .
l , I
m I I
.

162

n. . J
l; lUIafl
BOeIOl)'lO
I cepc:m Il1I,
"I1JI
, np IO

lleIp.
"" -1915,1916,1917, - I
r )1J ecmrllliIX.
. .zu" 1111
lIa lUIllpI,
IIl l 1 'l)'a,

rrn. boehho-'
raH cr Alfr'dHThI,
lOlI, IJJ m
m cno C'Th, '"
C'Th 011 IJJ .
, l CfCClGlCJI
l 1915?
m -Cl
. mp ymrnp
cr crerI raHa 1915 .

lep .

. ,
, "".
. er
, ,
, ;
- I.
< .
. f
. "rr l
t..', 011
"l "]. r
- yr ll
, II
.

163

. , '
I) om - ,
,
lm, .

" J" CWI 011lp


. " ...
npm , : JI, Acrpo
' , l8 ll4
, 1915 .
JI, , 'lWI '<.
ocrnp em-ep ...
rI , I 1915 ,
- m re, eIOl
'Ipa npem rny m
ocrn
rS
Aara
1915. 1.90 JI. 2.45 JI.
1915 . 1.88 JI. 2.83 Millf.
.rornceJ 1915. 1.97. 3.25J1.
19-23 (2-6 ) II- 8I
. 35
; . 9 (22 mo)
. ,
: 21 (4 )
errn: " l
", -
. IfY lf-
Ie ,
1 rr .

lI re
l. r :
n " ",
, l.. - "
JI " .
, mo
1915 ,
. " , - ll
, - 'Ip u lI I -

164
!, , 't:ii
; , II'u
... HaHeCCHIII.
rp" 6.
n., a.J IIII(
e,rorn: . OIm npvrn Ilt'-
1 , 'nI , ecJf 'IC C'JJI'
. 1
ernp - - 1111
a.J.
, AIITallToii, 11
1915 . II I
. I- 6ymc.
J II(-
re, ',,
Jl np , :
1;
" JI'(", , I1J'
mm.

" 'l'"
1915 JJl. OI 1914 -11<1 '
1915 . boehho-IllIll.1I1
, . alOik ..
. l'aJlII,
lfn. loe yne : PYCClIX -
, - , - IIIIIIII
"; l, era , J,I 6... 1111
. II'I
l l.Uf illl1
, ll Jl
ro m . \
I AbCTPO-IIf 111
. l- -J.'I 11'11
. l CI'O 'lI'II
, J.'JlIII
150 . OJ.

16,"
12 1915 . I

. I
JU,lrJTh ere lI .
HeeJIeo
,
. l
rre l - Dla
.
8
J l
8 , -
erIOl' cyrnIeIOl . , ' JIl.
t cr "
, , t ICnl
". ,
, ,
l CIprrera, , aBC'IJ>o-
II, Jm , l' fI
, ' JI JTh MOMClrroM ,lff
})
JTh9.
" MaJThIX " -
-I.
llO JlJI, e /I ,ll
I f:
, , . .r
lJTh , rn
: " m, - mo
, - II , JI
em l , mo
8, JTh -
" 11. ,
llI J' rr .
m Atr .
15 1915 . ,
l rp l
llO, . rp
, II , l
, . ') . 17 Bef-lI

166
mo ,
, ,
cr , "Jll I
". "
, ,
crpeJJ f , m
, JJ.J
I, m, lrl,
Mope"12.
, 20
eJm
. lJI

- l, 1]) r


Il.
I

J Jl ' , lO 060-
.

npll
.JI ul Cj)
. l I, !
1915 . aJ lI lVI,
'II
. " , ( . -
.), Il !" - nplJ,
1915 . <
'- ,
J . ll 11
II . l4
'
, 1]) n
l 1913 .,
ll OI
J< 1S J
,
IIO I Clt, I <,,"I,
aJI JllI.
20 II 1915 . .. . l
l npJlO r l6

167
Ilj) J lJ,
I lI
.
1)'I
.
J<, < Ile urn l
. J, r
Abctpo-I r
l CI<
, DI np 8I " I",
, ,
. Orc
lDI ,
II I8 .
ll l
8ll, UnI I
.

.
YJ
I( lUIO1 IljIO Jl.
lIl,
ll Jl u
XIXB. CI I< ,
I<p.
8I' , )'
- J, , ,
: "
Jlll"l7.
lm .
I 20-XIT. XIXB. eJmrnl<
lO m.; "aJIIx .
ID< . ,
- J 1828-1829 rr. 18 r
CI< , lI
. ,
I J 11 ll-

168
;
.
I m m,

I. ;
Cl 1840 1841 . 80
, l'
. - 1877-
1878 [. l .. x
,
, , ,
. npmrnum
. .
, ,
, l
- , -
.
,
, ,
Kpemco.
. .. "
I ", m " <", CJ.
. ClII
,
l
um pmoB;
. ., ",
80 l , l,
ll , -110 ,
ml " 19.
XIX 'rn. ffi.
CllI -rcr I
"ffiIl ", em<J.
- ..ml,
llIO ClI .
, ,
, m })
, II ll.
! t,' "" , I
- 11 1905-1907 ',

169
,
. 1912 . l .
: " ...
, , ,
, .
Ol ".
8l)' crym v1 - ,
1827 , , I
-
pemoHe. ,
f 21,
.

my: , ml
JI , l11
eJ , , . lIOJ
" ", lm "" II
DI . 12 14aBlyca 1914.,CIpI
lI , DI l rn l'
cm; l, OJ' 1
m eJl m l
, .
Cl-l Jll
mt.
" "
. . ,
. 26 CI-I
: " Jl {,'I
...
ll"22.
l,
. " mm" 1
i<y -u, HaxolVlO

Cl lO , l
llf ecrlO. .:
" l 1
, rn (.. .
- .) , , , lUlO ,
, I , l
II"23.
I, "l',

170
, , l .
, - .
, 11 : "
i"24.
fCI'3
lI. 27. (9.xI) 1914. .
rpI : .....
I
"2S. r
V: " I, ,
n II"26. 1 14
lI : ..... ,
t
, I
"27.
:1{ . II er,
l . II
, ,
,
er,
. "...
, :
l" , - 28.
Jy
mc m ll mo
, ,
V18 ,
. l "
", ,
, yn , .
,
, rpm .
Cernca -- 1915
., m 8I
( - ). V18
, , ( )
, m -.
, -
. a.rrn,
. " m"

171
.
JI .

-
, vlO
- (1916 .).
eJI -.
II -
 J1 ar
. . JIJ-m
, m ,
lm .
,
en JDl
. ,
J , ' m "
", epaJIHX
m 29
III et'
nep
) 915 .
I l 1 6
f 1 boamO-JD
ll mm. 25 1915 . ll1
J )$ -t)'
. , JTh
l 1' .
( 60 ..)
,
() .
JDf
lm - amt 60
,
lm- lJ IUIIOI'
JTh
. Il J
lJl, I 6'
, .
JDI 060m 60.
rr l'I1. allCJ 18 -

172
1"11 1915 . f )1> .
1915 . u
JIII , l
J.

II 8Jf Jl 'I1
IJ . .., , 011 80
, m OCI m lm
IJ rrnx , lI t.1
. ,
l1> "", lI , un 8
lIepax lI .
: ",
;t "30.
1915 . arl : "
I II".
, : "
r l8 I l "31. 11
cboeM,llactal- I I ("011
, I., If ' Th
. , Cl-l!" -
uc lleJ1lJ
.. 32 . J 8111"-
lll cn ( , II) .
f,
l eJI. llll
.. .., J,
" l" ,
Jrr
, olla eJI Cf 011lO .
ll 8I, I
eJl , Cl"J
Ol, If
I Cl J)I
l, .. CWI -I]>
. I,
! , npennrreJlI
I,
ll
1 l >, l
33.

173
, , mep
e:rp , m8Ji,
, Jlll am JDI.

J< rn -CJ< , l
, " re
"]4.

17 re . JIJ<omo
, l lI
.mf, "
, , ,
ll um
"; "
VI f
mo lf "3S.

mc , ,
e1DIC lrym o.ra
, 8'I ern rn
(ll mep), ,
, ll
JUI. Il , '
" f ,
". "
lr, - mr -m, -
, "36.
,
IO l[ mc m,
IO, J<
. lm , l ll
, : " !".
ll .
Il mc
. m < 8JJJI
CIp. , umc
, 011<, ocra.
eJ:IO
fY ,
r I eIOl Cnl eJDI
m , VI -

174
If J'I, r ll cr;
l'll [ VI m l, , -
11O)l,8lffiIO my. l
L'l II 37
JIO, VI 80-85 .,
) . 38
3 llIIro ,
'-II,m npeen eum mOOl I.
JICII , CC/f -
11'8.Jl, :~ . Bcrpc-
JI nnII JI. Jl CJIO
rI)JI CJI. I
'. , , lIeJ 111
lU mm I. 39
.
JIbCJI, , "II
{JI m. r,
", ) " ,
II ,
, - " . 5 JJ
l l .
"lreJIamrre, - 011, -IIIJa ll
, m". ll ii
,
I, , . YC1110
,
, JJC"O.
}10 IOI,
D ll

, II .
rny , 1fJ'0 np
r ,
"lI ru
, ,
"4l. 4 , .
., l[
8JC " J1l f OJlli
lCCl< my JI npocr1
, , ,
I". m l"l' -

175
.
JI I
I l,
, J.
)'Jm. ,
, OTBt:Ta 42.
)' , lleJI
.

ro .,
1 1915 ., IU1 -
. eJllI l:J

l l, , rc
, .
,
-rpeIJl,~,
Jl, .

. . ., .
I npI, VI8 8JII enp
llOl , l
I. .. I1: "I"
-f l 1 rpe-
, 8Th ll t1-l,
,
1
"4J. 1 IOUI ,
I rp JI
'[' I8 .
f8, CI ,
t, .
IIC0.I'111 HeaTh -
, JlCl ., KOTOP)'I0 Jl
llJlJI l.{J-I, "IJ
'm er u~
'111 'Ip ".
"BOCl- ll , -
c.JI .JIJIJ1 1IICJI, -II It
., , oroplll)'I' l n
I ... ''44 'ry -

176
II yn.

recm m no
np no, }"
np , 8J,
m.
, np
m xr,
f m . ,
recm cra
, 1I0 -- .
l vm, l
1, " "
, re ,
, III

.
vm ,

- l. " , -
.., - "1O
l"4S.
m 25 1915 .
ml
JDf.
. "" m, "
" 46.

l- .
"" 14 1915 ., "eJI
, l ,

- ; ,
l, m".
lm
JI, em l " "
, l. rn 8lml
, , f cryn
crn, llJlarep "
'Ip8UIe("
eJI
l

177
rncrep IqJ, 14 1915
.
I. "
ll" "", m
.
., l 'IJIJI 1)' MOPCKOI'O l
, , 8Jnllf
mo
. . J
I . ' np, CCJI
, 80
100 . , lI .

leii , , .
I 8Jnl
n ,
47.
J nPJl CJ,I eIp
' np
D, -
. .
1915 ., l)' VIelrn JlJJ ,
f mrn, J llJ
Jlll ul
. IqJ
: I ,
, I
.

,llJ(8JI<1< Cyna,7 aBIYca 1915


., JrnlX I>I
. J ,
ll lI , Jf
, en
8I 1I81)'ell ahrno-8lYC1XCII. < I<m-
nCJ< 1915 . VI
lI'I JDI10JI. JIcl<1
, " - aBalmopa"48.
, JI ll ,
, JII, ell, lll D
, CJJl

178
110. l .
I ] I I,' , u
I J JD 49
JJ~mILIX .
lIep- l
r BCIO Typmo, npm
I'ln ( 1916 . 50 )
npm.

1914
. npJl I]J, el'
, ,
, -
CIX ,
, ,
, . CIIlO
I lO,
, (
PCI<oo) , rr
.
. .- (
); l
: - (mo),
- (), - ( )
. ffiI
I.

Gl , r O'I1lpaB-
, , , XlO,
llO m . -
m, ,
I, .
50.

JI .
l
-, >
11,
CJl.

179

1915 . .,
1914 . r l
eJlliI<, n

.
1 J (
- lI ) CIp I ..
,
J J
; l
l Sl
OI 1915 .
J
150 . l
52. , , ,
ICI]) l I II ll
mm ( - , 11
..)
, S3
8I(JlIO .
lO -eJI , 110
l 'eIOl
anC1]JO- . 1915 .
J l S4. Cj)
lO ""
55.
lI
1914-1915 .
, l

. apaHeJul ,
lI lO 28
1915 . . " ...
"S. J> l n l
I-: rre ,
OJ,
IOl 51
ll {)':J CIp I, l}',
, 118
. ll

180
r 58
mr .
1915 . .r.a
II llf II. tl ll
Cf ( f),
Cf, ( l)
). I ( -
) jl
mr 59
I
- ,
.
1915 . - t 'I])
01 88-
JleIOle CJIeJ, .
Il re 60 8J.r
JI8'l'l Alrn,l .
eJIco I., '
" 61

mr u (,,'jJ.
O.IIaKO OCl : })lr 888, lfl
Heyalfil CI]>U , J. .
1915 .
C'IpaHe. 8 l
mml , J'
J, l IJ IC ;UIO J
62. J nm '18-
I lJ:I .
Bel-I
-Im - , l' "r ;
C"I]JaH 8 }
Il VI , :8
f3 8 })
! OJ 8Jl..'ThJ>I 1'8-
er - "" , "1]>", "eJlI"4.
lrrec .AJln m "l"
JIl.llfS. yr . '''' lIIII1'
mr I cymm 811(,,': llI JlR:I 1915 . }
ffil n-

181
Ll ml'Ip -I , f6.
l ll67 .
CJC ,
"", "Jl " "m<"68.
J1l ll eJDI
ul m
}. 69 lI Jl
, 1915 .
. J I ,
l ,
I J m1-
JlOMaTaM 7
JlCJC lrr C'Ip 1
ll
lI. ,
ll .
II l I
. , - , l)
- Jl8, JI
"
" Jl
7 , I
t.' I lI .
II -
l .8
1}-, 8 Jl lamr ll
, 8 .
J1 Tea'Ipax
lO ,rre apYMellTOB
: ; yrpoM 23
81)' AlrraHlbl;
'mlO ulO .
OI
rreI-ll II
" { lrr ("Jl Jleo")72.
29 8 - :JG, ,
TOJIO nPcoeIOm I - 'V
I)CJlm 1.ry 1)'.
}10 JII: 1) lI 1)'
I npm - AHrallTbI IlJIef}10 -

182
mo mc ( JDf -); 2)
rp8
(I qJ I
eromme I); 3)Arara m 8'I
1)'
; 4) Ara
JDI 'I Jm
lp ; 5)
mt 73.
Orpm
, 1'I AaThl (
l
) cymVnI
, , mI
- 1)' 74.
II 14 nP8re ,
29 ,
rpa qJp
7S
, e.zvmJDIflI
m -
CJvnl.
AaH'I' npmrn ,
, I, :

( np) ,
, ,
. r
IX l JOaJ.I
II , .
. .. -
I, l
8 , np
m em Ara'I1 76
"
I
- 8-
, ~, JDI .
JDI
" ", .. np
- JDl 77

183
}' erlOIIII m, 8 ,
l , J
lrro r
I 8ll1l
l , ll
I lI 78 XJ
I
ml ) 9) 3 . .
I Il
l, l. - ,
, )( 79. eeJI"
-, Jl ll
I C"I'OPOHY Al-IllbI ll1 R ,
, Jl 1
( 118 )
}llO mm 81 m, ,
I lmJ, I>
,II YC"l)'noK I ecrre "rp
II, 011 , I
IUl .
II JIIlI
aJ . 82 .
Jll JU11 -iipll
t.1) :" lrr llM
I , 8 }.
l1 ll ~II
rr. Jcrp IlJ.I
CJI< ll -
1I0, ll,
, Ca10llOBa "JJ"84.
I,-Il1-1) .ll "I IIJ .
' I, rr
I q 5 I )'I~ rmJI
If I. 85 l lI
CJllI }}nlleR 6
, I l l
lII } JCJICID ,
U< ,lII l. ",
CJl, - ~IIlJI:) CJI"I' ..
, - cr , } 8 1I8

184
ll "87.
.zu1 , - 08IIII
I'ml. eJllII11)'('('
11 .lUl Cl fi'
. 88 Il 1J , OI 1l1l
II'eJI lJ> l I. ' 1
IIX m . t'":
Jl : , 'I .. ,
I HeMeJIeM ( II
) l (I'HIII\
" ), - I, I
.
em I l -1111'1.11]1('
> JOI'II
JJI'I'IIIJ
I . 89 . , '11 (1
I 'Ipml np lI
I. np-l'llii
-, (1'1 ...

yrulC ,I m I'()
Clrr I JII1I1I
lC'Ip.
8 ){
OJm , l'JIII
mt, OTaTh l,1 :lllll
rtl'M:I
. IIO "'IIIII
m mrn .
JIII 110."
l 90 IU 'Ip l)()II 11111
...., e.IUI nplJl'\
JI npJI 9 \.
lJllllll ....
, <..' MIIt:IIIII'
) ( (lii I
np )9Z.
3 l, J, II 111'"''
I ; np. : 111
lml " " M:II(~'){II
I ( ), r J'l~'ii 11"1"
-
, ycymrrb
93. 3 JTh
i fO I 4- 29
ll 94

, .
m.rry DI
l ! .lll
l CJTh
- 1J95.
, 21 JTh
m l ..
m m I,
m~ mrn I nPJlcrn

96 . m
" " .
I aret-rr, I1
I "d ,
i .
6 , .
rp, " ...
, - , -
, "97.
, l }1
,
}18 JTh JI
, ,
I lll
. 06-
,
nPI (" "),
, l,'
98.
1 1915 .

250 JI.
99 . ll r-r
JTh ; lI

186
ernll ,
I l.
-crp np
l
100.
JIJl
JIa m rn -
. ,
.
. 101.
3
}- aJ -"I)1J cr
rp ( l 6.1).
IJl
I 2,5 .
rp 2](
[' JI
MOI)e.
rp-
l' l2 w vI
, np .
illl l leJI
lJ ,
, 6 1915 . (
I [ np) VI
, l rpf
. J I
(l l) "l"
;
. ffi
"" L"C
l IO.rn
l . I
, l ,
L'}J rp
() . -rp
l t,' l
)1 50 I. l
I{ m n
, . 8

]87
I , - I
l np I-
- 'l , -
35- Th lIl1 .
- I
m , np
l4
Jl I I
l.
l .,
lO5
'I
- l, J<pnlI
m,l "mm"
, . llI
AHTaThI .
Jox
i'l, I1JIO81r 14.1
ITh l6 OIpl
I 22 cer Jt.
, 5-7 ll
ll nl
. 1
. lM
- amOJ
nP~lll l .
]J -
I ll- I
. IIo , lI
Ol ( aJI - ) Ol.
r ( ) Th
.

JUlI, npJ
I , , -
107. np lfl
. I
( 1915 .)
( J )I.
.., ll['

188
ll l9


1915 . ,
, JO.
eL'I -'rp m
1915 ., I
. 'II
.
, f ,
,

.

25 l1 l Jl<: "I :
, ,
} ', aII II
lI l J.
I, lI
lI , lI Ol" 110.
ll l -
IC'Ip IO'rpI AcI]-rl lllO ll :,
CJYf C'I lllll
8'f . , ll
. ll , 8
I 8IIC'f JI , I
. " ( . - .)
() ", - lI uL'1
. ' ll
.
CCl I I
.
II-
., lO ll1' - - 3-
lJ ., -
- I- 2- n .
Vl lI -
. II, lIaJD,I 'r f\.'1i . OlI ',

189
mm 380-400

. ,
l111<

POB8Th mo
. J . -,
,
, , ("
I ,
"); -, mo,
-, , , -,
JI JIJ< I, ,
- ,
, mo " "
mo -, i .
, -, l
. " , -
, ".
, l I uma
JI .
, : "
- " .
l J
D<. -JI<o .
1915 . II l<
Haxo.zuac x WI ,
f, l JVI
, l
.

.(, amm,
f,
eJI , eJJ ;1I urn Cf,
. J np8 OCnCI l
l ,
, JI .
.
, np 8 ll .UI
, 1 " i laJ<X "
mo f, ..
1913 .

190
ry nprecr
I .
m ..
J10I
.
- lli
. .
r
, .
1Jl
mo , l
II Araln I -
r cr, ,
.
eml, nVI
Pym:, cr
l cr.
cr .
1 (14) .. l
. " , - , -
, II ,
, I , ,
I, " 110. cr
II r ,
crm .
I
. - lf I . I
, r l,
l-1 crep cr
I . .

.
omt . JIYl'
, - Oemt .
fJI 18 1915 . np
90 80o bIC.
. . .AJ-
J : l - 2
er, - 1
- lI<. 1 J

191
. "fl J<
r 8
MCllOBaTb lO l", -
.. ...
6 cyr aBCTPO-llI
, 14 npII I,
. crnep
8650 . (360 . 300 . )
250 . J {.
m np .
1700 .lUl 100
, - , Ul
I )I ("' Ol.

Ol<. 16 , 17
JTh JThf I
JIlO rqJ<
I . II
IJOI - l.
Th .
<l ,
: " 1 ,
120-150 .IO: , ". "
CJI)Ui m". - u.
II 'I lI< ~
l .\8CJI ODICCJIIICb
l, , , ))1 m I
CC'l"Ba .
31 lI 'rI
l JU
150 . , : :I
aJI < '311)'1O ,
3l:1 <.
riOCJll 1915 .
aJlllCh ,)!ell . mIr, C8.Jl I
I':Ja , ll 11'8.
I 'Cf leJILC'l"8
l. .
lJ l8 .
{ ' , :-

192
my. lrrcr .
'Ia - . 29
l I
, .
1, - .
ms m I
l mr
,
.
CI ll
I .


l ['

Jl . 1915 . I<J<)'s
() rp
. HaMecmroM r
L l 111.
COBMCCnlbIX
l. L
- , ,
' ~
II: IL

.

CyranPl 1JlIClI -
1I0I. s,
. , }fi'
CJ) l ,
np ,
I\2.
ADcrpo-, Jlnpm, rra -CJ
nP'I, rr lliL "l<'nm
Cl ,
-} . 1915 .
Ix -

193
CJI . I 11

rrn }]Jl
I rrn .
'
rrn . I
, l ,
Jt0Bopa ,
Jl
lCf , . l
,
ycymn
, -"]> COI'Jl3-
()
I IlJ I I ..,
mo , 11 ,
rn AbcIpo-elnp.
yr- , I: ''r. 1,
np" 114. II
npl ,
l
, i'lI , 011IlI.
l Cl-II , ,
. 1915 .
.. l eJl
"
r "IIS.
-
..
I C'Th
116.
ll>ll m .
1915 . , 16-
.
l'CJI, Cll nYTax

cr .
- :
.

- 1915 . Ila-
u l.

194
t'>ll 150 . ,
u J, 8I
IIOl , CnPDplp ,
(i1 ceeIOl. MHome 8I
J~, r ll7
rurn I.
I'opoe ,
- , , J
IJI I.

f .
l, ,
erp, rnaBa recma m
, 8I no
.
L' rrrp cp8l1'
, , nl II
. If
lI , ..
r 1, >1I
r.
5-6 1916 . --
n,
JI .. np

118.
r, 6 , 1
"11 ", .. ffir
. :
'll rr
lI ll ll9
13 l Jftl ffilCbMOM aBCIpo-
, reIOl

. 17 l romo , l
IJl1' .nrn, JI er'o Dpllcpy
). cm )-10
8rl llJ ocra ll ICIp. 7
JI mny.t-I.
mp , ' 0I1 :Th KOPero
r AbctpO-CIl, -8JJ
8r m 1II I -

195
mp mI . l
aJf Itp
m l2 . " mo
, - mI881 , -
, !l m fO I
, "121. .
lllO Ara r
, 150-200 .
, , .
I I
l ., .,
, . .. , -
, ~m np-m .,
ll l. r
.
- ,
,
1916 .
J<.
J< ,
cymm > ; L'
.


L' 1915 .
IIO, 811-
JI yruIl r l22.
np
llI' I
- , I< -
., , J<II ,
ll.
I l ,
lO< I
aJfC.
m
, J

196
< I]( l

J . , , m
, Th
1915 ., ,
, 70 . l
, qJllO

lO lm
, I,
l J , ,
I, 011
, I I
' ,
. JlIO,
JIUJ. 6 Jl 123
li, 'Jl COI{):J-

.
1 reJf :, 1)'10 II
, l etm .
'rpl, ll l, IlJ
l
, .
, , , ,
, OJ l24 ~
II m:

t.' :J II
lm , ll
OIIl. .<lII
, lI t.-,
ll , , tla , l'lO
. "
"l2S.
m)II lllmlI
I , r IB l)m
. , ,
I ,
. I
1, -l 118
.
" ", elaml II ,

197
Jnl .
J .
mJI lIa ' r
l1> , ' -
' l UlJ I26
ll . mr
' . m
I rpeKoB llI.
 .
l' Ol
lO fl'JIll.
ICJVIb,Cl.LOlI
: ,
. l JI,
,
I. r II'
l-I . ,
f LJ
mI,
lIr .
I, , "I
mIl Cj)-Jl .
, , Jnl I
r
, ,
l -I1>I. C"Ip l
. ,
lI' l, ll lil..
.,
, 1'0 l27 .
: " .
". "... crpa-
"128.
21 l , )"lll r lli
I, ~)lOIIa rml , ,
cw-r 150- l
yrn l . l Jl
. J alllil,
mJl .'IIl m[lll) .
llil"Iprr l29 .

198

"I . ,
f l1
, J, !I JlO 'I

mo.
. .. lI
.
llrl "5 1
, , -
, ,
, -
f I
l . - I I l'Il11
JI ",", }'Il ]JI,
OID< 81!II
J , ...
l mo - - lJI
JI 31 'l
l l, "I3IJ. - , ,
,, "l]m
I, mo 1 mlll
, JUl , J\) -
l-. 10 1915 . 'JI-l8I
25-28 ... Jy I I1]
. ,
 u 1.11.
lO n
Ol m 01JI, , '
J l8Jllil , l 'I,

. l ,
, ,
- . mrr
8, I,
J:)' , I
f t-"}J . ,: .
IO .
,
D<, l 8 , 1])
, J L1I -

199
. "1 ll) IeJI : "
IIil!".
1 r L' AIr.. m peI-
I.

7 1915 ., cyrl -
IX DaI ~ ll
, - .
J, l, ,
I"p- 191 . ,
1]-I"p I33
"CJI
13 14 I ii I .
,
, 1l pemo ,
" .
("J- -
1Iy ,
i"Il . m.
II " .
1 ,
", ], rII
l]Jr mr .
lI rm

, '" cqJ }J
l]Jl aBCTPO-ll1vl
aI , 110 Ile
< :lI. "-,
I, " OJm
". I'm l }
lI m OI.
, II , " m
lO1I 11<1 "134. l ,
, ' 11 , l "JII
" rm lO3I,
II ,
. , r ,
l
IIII 135
14 19151". }J,ll llr
IIJI, II" ' lIll-

200
IlbIM mo cryn If
II -, .
, ,
1II I,
( ) 200 .
l ,
l 36
r

48 .
3,
m , ,

lI . .
, ., m,
, ,
.,
npO'mB .137
lI m
" x ": urn
,
l , lI
lI ll . . ,
, err l
, ,
JlliI l38
F,lI.llm:ll Cl.
-. 4
J J.f l' f

. l .,80,
I . ,
ll
..
Cl } -
aer , ro pm " , 1
eJJIIo cry

re , u I

, coBe:rbI et 3I
rp m, " . ..:
nrp, ": J.I

201
", " J
" l39
ll ..
J
Ila . llO Iml<!X lh>lYJCl<X.nP
I< IOl . 21
r 1915 . caJlll cer 351, I'
10 Jl l4 . .rn
l ,
. l- ll
.
"Cl"]J" CJ< 1915 ., "
, -
JIII ,
, r, ,
IJI , ll

-" 141.
:
, II . 011
, Ife
, 110 , mocm
JC
. lIrn I""II
, l Jl "IJCJTh M(,")J"
( ). "
lIJfl", l
, I<
Enrn. IJI
IeJI
-{)' l42
m Cl.U
l -eJI 29 eJl8l
143.
IOf, cra8JI mrep, , ,
, BbDB8J1O J
cII lDf , ClllfdBIID1X
I OCf8l l<, J ,
1 81)'npec1Aram ll. .
am , yeJf'I 'IClICTh IlJ-ll
n 350 400 . 'I

202
,
)( 1915 . , eJnI
IU1 U' l,m r. ! II
1 1915 .
II lUIaapMe l44
11 m
lJ
ar.
"
", , no ,
.
,
IIl - ,
1< m ,
JI
I .,
I' . -
IJ Ara CI m 'J
,

8J.
11 1915 .
U< . l
, l
I ,
lI f Jl.
l .
3lmt lII"
IIl; m, lO
m , l
er.

lC
(8l10) I '
Cl
Cnl ' J I"
11 yrp ll1l .
, mIpIt IU1 ,

203
.. ""145.
re 8
npecel.ro . orro
, amm, nI
" " , cYJral1
, cynIe f
, ,1 my eJX
- "" ("").
JVL'll n
u , JI
, , 8
l4 1916 .

JI
- Ar. JU
J ll.
.
l ,
ll;
.
BbI.Ll,~my '
I. 08

' m -
. . ().
60 ., I ,
x .
" " JI
, , ,

30 .. 100 I. .
. mo VI
.
, .. ll
rn 80 .
J)'1O - IIJJ 080I1
.
, II >
, n. JI x
( 3 l l.l) -'I -

204
. 110 e.zu,mI 8
- l -. "

", - mo
. rqJ , ' - lI
, , l47.
l
.
l 1915 .
70 . J., .. J D
40-50 148
J m,
,
, ,
, .
rqJ " Bot'rnbl"
l . J,II
Jq ,
u All IUICII
149. ,
I l . XaJrn rqJ I
, ll 011110b Oll)aJ,
l, , nl
- l, IO
. :1'
l I.
1I Cl]I
JqJ ...
JU. l> I)ac-
l'I 26 1914 .
l, np
. 11 1914 . J 11
J
lO "M " lL-le
my JIJ . 1915,'.
,
l OII , l
. . 8I<J JIl
ar "" ,lI <: II
l5 . lI --

205
I
!'() I]JOI" ,

m.
JC ..' ll 11 l AlI8
.: rop JIa<YIJ'POK I <np

JIl -r

OlI. Ot ~mn, OIrre


.

1914 - 1915 . L-
yr
I > clIx : Ifl-l
I'I , - 8I
I' . ,-I"
1-1:1 I, "
lI , ,
l.ll ( l ).
l Vl
il "rn " l
'HI. ,
lI 'J "" ( 400-500 )
JI
:1 I 51 l, n
n rn
~I: mJ
lIa I. ,lIIJO lm-, -
~eml lI l
,
j - lS2
-
I J
8'Jl AIITaHThI,
8 , I I,
, lI
l'l:I "",
Jl ' I l II,
: " 8
. l
Jll Ifl " 15J.
II 08 n. , npeJm
!I . m 1UnlO .

206
l
, , II
, , nPlllu l-,
l - "t: Q 'J
"I54. lI ffil
, .. 15 1915 . lI- - 3nP8\
Jf
laJI l ,lIl11
. -88, 118Jl
m II

ffii "" "ISS. IUlall ,J II
IU, ( JI.111I8ll\
f J ), }Ul.
, u (" J 1,5 MJlII.
I, , m I CCMbll, 1' 111:
, , IUl
I-l 113 )UI}10
m, -
. 'Ill I
. lI 8
I
> Xllll

. 11I, ' 11
rr u II . 1
Il I 31- lrr
156.
l .!lII
I. - 90 .
.
Jl ", lII'
, lm-, :,
, , , , np laJl
. , I lrrI,

, ISL'1ty n
I . " ll)) ynI "lII
11 0:1-
IO", - - 157. , 11
IIIl qJ'lI I .

207
Ol, Byrpe
'rI .


1915 JI
l11 . lI l
, - .
Cl-Dl amrn
C'l' lO .
, ,1 J cyrum
I . I
, , , 158.
I1 lI ,W ,W--
.: "Ip
JI mll
.JI m ,
" ,
" I-" 159. ;
, J}"lI l;
l ' ,
.
l-
lll. ,
I1 IIII
, JI .

<': lty . "81"
~I : , l-
l; Il l,
PoeCI- ~; , ,
, II
J.m np
m .
,
m. lIaHecJIa Cr, 'l'O
'I , . 20
npCJI (3 ), .. m, em-

208

: "em[ mm ecr ,
f fO l.
, ,
, , , "161. 25
(8 ), Jlli
, : " ...
, m lI ,
rn r, CJIeYe
enpll nrn"162.
"": "
... " "
... "163.
-
l64
,rr l. 24 (7 )
Ul ,
"" J "", -
"Hc"16S.
rp
m , , rrrp
l .
ll .
, m ,
dJ f .. 167.
, AHTallTbI It ,
, I
!-rn ,
. , m.
:
.. 6 (19) : "
(1914 . - .) ,
8l cm
, ,
, J'llli
" 167.
,
, 11 (:
)l , ,
!- m, JI

209
I . m. rn,
um D l l,
'Ipl : "'Ip
nrn I, er, 'Ip

- 1<
. . " 168.
l I
, }) ''l lO"169.
C'Ip lc'IpII .lI "'Ip ",
II : "-
8C'Ip1])lm l . , ..
, - ry ...
. , 8
II ,
, m.II
r -; copoIII.
lI.l JI . -
JI JII', " 110.
'Ip I
. 15 (28)
lll rn 171 ,
J. - .
}JO crym l72 .
I umI
, CI]JIn n
. "... ,
ll l "17J,
... '
. r
. ABC'Ipo-1J1I,
I, pyrmblx CIfd
lO ; llli - , n-J
cnIOCI
.
I
Te 174 .
IIX CI)'l.
CII JL1I, ' }J n'J
IOCnI, . ~
. I lm: IIO IX ..']J-J.UlC'Ip

210
J d .
llI m, 17S .
rn rrep
, r l "
", no "
JI -
rn - "176.
, VI
rn ;
"" ,
.
rn : lli
yro, .
., , I
. 5 (18) : " lUI
JI ,
, l' .
JJI 8JI , (Imy )
;
J;
" 177.
m
l lJlli,
. l, 8J
(.. 26 ). aJ

KOeIOf; aJIIll
8 ,
,
. VI , rn
CDO m ,
J (14) . , "
3JI ,
C'I
I" 179. II ,
, llPaJI' 1 ,
ynpC'm lllM
. .l I: "... C'I
I , I
; , ,

211
13. n I)''Df
, , YCKOpr
, Iq>oMeToo, , ,

m re l'eJl ... "180JfJI.

- , lI
, .JI,
-f .
. eJDl.
l I I el, lI

m Cpe,lU13eMHoe .
f I Io.
-I

rn - ,
-l CI<
l81
- l'-
. J JI
np - l lf u l82
21 .
: " ,
HeMeJIeHHoo no
np JI ,
le

... "18J.
,
. ...
,lU1eno , -IC1]J
, JDI Ie
m , , ,
ellO. m I
CI , ro m ]\011-
l . "
" " l 8I
"
l84
li d}> , lI
m: O'II( ; ':!l -

212
;
. vlO . no
, " m crynf "
''f- I
", np
..... "
tnl crf ", -
OH 185
l8 -m
mm. cr m
ecre ecr (
1914 .),
. 1-l
, ecr
; yr ,
, 186. ,
, ,
WI I .: "
, ,

m, ry
m l87 l ,
8J . .m
l, nrr

8.

.
: m
,
, .
cry
, "'Ip",
.

, ,
I<p , - " ".
~ :.,
CJIJI , CIf.
y&me, "l , r, '<
rrepec . .. ryp[
, " 189. -

213
, I l urn
r , (.. )
190. "
" , m' "np
I "; ", m
l" 191.
r JllI I pe1f
rnllll.

l,
aJ .
lI -
IO . l
, r rn
. urn l
200
.l UI. J , l
npe , IU
ll'll 20011. ThI .
, 011 lUI
'llI rrJ30. "Jl -
8'll l , -
7 (20) , -110 lI
I m
"192. 'J .ll, I
Jl, 110 IUI'llI,
" Jl" ...
. l
, , l, m.
: . 15
l JIOI l 500
. ( lI 50
.), I 500-Jl
J l93 I
, CI . - -
I.

214
VI. 1916 - ...

1915
. f m ; I,
m,' JUII,
IJ . m ,
. - nP1f
.

. 1915 .
.
- . l
; JI f 1916 . -
4,7 JI.., - 6,93 JI.. l
01'elJ-la , ,
f
, f
, - .
( r
) rnII: rp " u
. f
. fI ,'{
I"2. Arl
ro,
qJ. ,

: I . (
.
), , cym .
, l
J abctpo-J<; -
Cl< mOCTh

; mrn
. fI
. " ,
, , ", -
. " -

215
, , , lI l" 3, -
l .
I - .
J ll 1
lIllI. 011 , " f
I ", mccr I ; "
eJl,
Uf
el .
" 4. m ll .
, ll
m , eJ 1916 .
m ,
. 18JTh
l ,
ffill:
, 1916 . 1lO
I, 11 I. ~1> - 1 ;

- 7 4 J S.

<.." - .
l m ,
; a.IOl
. 1915 .
l , , m l ecnl
I.rn I ,
llI .
,
mUlll : l .m
, .
, m; 'l
.
. ll
. . .., llI-
II,
'II II Il10I'0,
1): "J , 2200000
, ll, I, I
II II - lIe I l

216
, oJIa J J. , ,
, ,
"6.
}m ..rr ( 1915 .) .
JI
cyn.m , ml
}m
.
" m".
J
. m m WI
-
- 1fiil 1
rm .

cyn ,
. :
,
nprn.
- m,
. l
, 1
.

1915 . CJlII
, I e1JDf
.
- 1 , ,
I m " , ...

". ,
: "I , JI
I , rn

", -
9 (22) .
. Jl, 8 (21)
lII I .
nl .

(
. np .7
3 1 .

217
, ll .
rn 15 ;
, ,
.
m .
, ,
. npm, enpII
rm. -
600-650 . l .
e.lU1
I , . r
f enp; ,
. lO
, 10- J3 (23-25)
1 ,
lm -
. C'I
.

41 ,
lO . 8
. m . .
.

. VI 25 ..lC
. - - 1,5 J.
l,' rm.
! . , ,
m 18 -
I<, ,
. :II (
m - ) w! J .
I m - , cneurn Il
x AraThI 1914-1916 . -
110m -
I JUI .
m emtIfI nM
. 
"": " lI, l
, I<lI ,
(.. l--. - .) I8

218
300 " .8
Im - f
. , ., "f cropoH,
-
, mfOCf
" . 9
. 1 ll
- .. ,
:
, - l .
, cr - ,
, : am.
- , , . -
. - 20 mo, 3, 20, 25
- I' . "
" lno ;
. , mIO ' l
. vrn - 400
., 200 ., 600 . 1 cro-
.
JIl l )
, m . " "
cr m;

, !fyni cr
l . UJlcr
, cr
, (-)
PyoBo.z:urre.,Ie cr cr
.

.


11
II-1 cr : ?
ATaffre ml cr

219
, L
: ,
,
.
ll

Kocarn, fl r
J! l
. , 7 'Ip
. , 12 1916 .
m 1 I- .

. er f am,

.
,
,
er
CI' JI. 12
m
l amm 'Ip
, .
m 'Ip, ,
MeraKcaca, .
.
, "
81I -
" 13.

. 27 paCCBere
, l . "
, - reH-
. .. -
".
, er l4
l
, l
, lS.
m,
I ymrnp. IJI -

220
lll 'lllO II
, , ,
. 1
I , :

OJl I- .OJf l<
, .. .
- , , .
, , : "
I ", ,
. 16
r m " "
, , lI.mrn
, ,
OCJInOCl .
t ll . .zaJ< l
i penrnoc

nmm, , . .
I1JlO I crpnm
. Cl"I8I 8 " OTBecrell
(,", ,
" (8 Mope)17.
, Ili"I, "m II
t l,
I , ,
, " 18. xn JI
. r
l . 6
, 170.000 l9
lI<
l are t: , l3
w
1916 . CJI m f}n.
" mlO
; 15 .
"21. 300-
, J m l .
J.rreJI .
.
q>I I 1915 .

221
. ", JI , -
ll . ., - J
, JI, , - .
m ..
I ;
t , I<JI,
, 1,

I1I ,
"22.
lr. II< :
8 x ,
ru .
(:rurn eI1 m , .I<.
J
, IIlI, ,
JI - .
, 8 1916 .,
Im , l)I

l-}, II JI 2
I m, Cf
J l, m
. ml ,
,
. emlO v
rp , :
f
I l, - JI
, , . IJTh,
.I\-ym l
. lIll , m
l, I JThI -I l
. 11>
- ,
II, 2".
l,
, '
IYCI< l cyn.
I IO rp
. l 1 AIrll.
I( l l

222
m 1, .
8l, l 1S
-m cr8
i :
: e.JI r
300 .I<, 900 26
" " : "
. . .
Jl"27.
m : "
J cr
". , , ,
l I<
, n 1 ,
8: "a1IJ
8 "28.
EI j'f eJl
 150
.Il, J 29
ry ,81 .
ocroAra ro eIparea
'1~ qro
npom8.JII.(I .
rpe rote 1rn erp,

, aJJ Inpome
-. 28
le I81I "
" -Pyrm, ( 1255.)8
rpe l1l II
'830. yrpo ,
mcooeecme Cf8'I 8ryL OJI8o
, recr, peum
npI 1mern -8 C1)''IOCI rre
. elpamrrera 31. Aare 06anm, r
8
. - aer -

* ClCr 8 1916 r.: 90 r.


= 100 ..

223
I .8J , " f
rp
I JIJl ...
150
200 l, 50 . ,
orpoMHoe f , .. , ,
". , ,
, " ".

f .
. : "...
Aar.
... rn ,
npemo
, Pyrm, uyp
,
l1l)'1 mo .
ll , BeJnl
" 32.
I
np: .
.
.
Jm .m .eIO: "
.
, ".
" " 33,
," rp " 34. rm

l - . " I
, eI]>8, - ..J, -

IIO , , 81rnll
CJI811 "S.
J IOJI nl, lf
ll
,
, np .np .
, '' , yreecm ,
" nYnJ" 36. ,
" "

224
11 cnpln II
, "
tyr'nm OCI, n Ara
".
, , "
I 'rraI

m
". ,
- ll"l ,
.
.,
: ......
, CJ yr ,
". : "
". 37
m .,
, ero
38.
8 . ,
m cmlm , 1m .
yt-
I39.
cepeJIe ~rpml ,
lO- )"
.
crpem 0'IJlli8: ytnDIre: "
Ip m ...
"40.
17 rn m "
J.rr tt4l
rr ,
ul ,
I rn I .3
1916 .
Araa . 20
.
l 8lm
, I
. lIJIl ,

l8, -

225
umx . ero m 24 .
:mnp, ICaer rna
.
", - rnmJmnp. Iep, -
ocyapcro .
ny, J(
- , , , , :;,
r "42. mm
lC - IC
nOJlli -
::yr. aJ, , ynm Il
I ,
IJ<X CJ<: ,
- r m
n. m
f: Ip

rp np8r
30 I.44 m8
I :r JI np yrmp
.,
, Dr "
"; rp r
mo nP lIM 4S.
"" . -J'
. r ,
, , ,
IC
11 , I . 46
.
, r, 'reJI, I ..,
JDI . 47
I
maho-raCJ<: rurem, r ci
mIx J nrr, n. .
48. Jm
npm lC ,
I10
lx .

28 aBrycra lI ml, rp
118 .

226
I AIrraThI. ecIOl!<, II
rn, CnI
49.
IOI J I

: l ,

. -
Dl .yrn er, , lli
, , , np,
.. , 8J 9 .
< et,

. m JThIl
. 27 1916 .: "
IIrnx eJI 181
rr "50.
JDI 1I
{,'!f . 29 : "eIl
,
, - ",

SI. I 1916 .
II-


rer .
eJ eny -)' J
J lll1p8lrr oCIpoBax ,
, , . (1 )
J ( )
60 . .rr,
, npJl , ,
II1l Uf, a.JIOII](:
HbIM S2
11 . ,
JI rn C1)'IIe
eJ- BOi'rny. I .ny
l , eJI
.

25 lrr , Jl

l,

227
., , np
,
'f , my - Kamo,
8JI np. Orc 'IJI "
" ,
mrr emIco , np, O'I1(lI

, Bcray lf
: " cnrrl !
, np8 ", - . -
ccr cr, Bcymrr
-JI
- . lO l
rp "rnyr moI cr" S
I, mecI< np
,
la l ny,
,
. np
80- np l
'Ip
mrrea.

n . -
l rm m : " mrry
- crapbIx
. CooTBecreHHo
"" "". cr npmf
, urn cr, -
npt, , l
mo '..
f. " nPI
mo, ,
, , 8
mo, np " .54
eiicrlvi}'
. npVI l-I
ecrnlnpraaGlerernc,raJI1
nprecm (" '').
I1p np
nprecr. OOl m l
m '''' I,

228
. , w, "JI
V1 ".
3 I I , "

rn 3n f",
" " 55.
(,
, I>f), , , "
, , ", 56
: I.
r r . .
, " , ..
l i'-rm", uu
HbleBbIrO,lD>I, )l\cero l . "
llmo, ro '( " 57.
JICX Jl I "
[", .
l[

lIO 3- , ml ,
. , }
8I1, ,
. "rn, - mf , -
, > ,
l JI . , [
, ecJ
" 58. rn, lIO ,
lr,
CI. ,
, . Ill rp,
m , , .
, (),
I 1 . lOI I u
, , -
, vm mIl.
l 1 m
AI. " , - C11ip , - ,
CJrn , :
el-l1 /'i ,
ll , 'l
11 pet.teeM )"> I".

229

Jl: " 1 ,
, l - ,
, , , m JI
, lIO

rn, ]1
" ... 'Ip , -
, -
, , ...
, , m
.
, , ...

"59. V1
1. "", Il
, roI , e.w
CI-
" m-:, '".
Ol np

60.
OI 1916 . 250
- ery lIO,
, -, , , ,
, -
61
lOI
n r.rp
llll .
I, ll [', 1916 .
l CnI
: l
mrn.
Th , l
. --
: " flIGI,
, IGI
l. .AJ.U'
IUI ~" .62 , l)' ytl
m'8 l~, i
Jlr lIOl l

230
.J
, 1mWnI.
ocrnry:ra ,


, D< .
rn cr'I, ,
m .

eIOlcrn r 23 1916 . l
m. Arara f
11iOern : Vl rp
,
cr , rp
, mx IOli, eIp
. fJ> np
iecr8 Vl l pm -
rp .
crll
lY. , cr
I
rp . ,
, , m " ".
nm "
" ll:"
, .
llli ,

... I;
m cr mn , m
cynJlli
... ,
, , rp ,
" 64.
l UI 3 .
, cr,
crmy peIOI. epmIeKopomo I
. .m r 65.
ecrecrn
I< npeJ1 1 ropmlX
. ocr m
. nmc ll, 30
20 . , 1 ,

231
rn, -l , f
. "lpemm .
WI8 ecrp
.
, lD10 0C1)'I'
. 2 my , m OI
 , ,
, Jlli,
II, "" .
f , , , m

.. , Ili . eJ
. ,lI ,
vrn " ". ,
llm, : "
, lO, I
" 7.
3 CJDI r,
ICJO ll, , .
J 194 J , - 82,
Mecmoro .
: " e.m<
eJ ", : "
!"
, , 8. "
" . rr 1-2 1
. 7
m
.
, unr . m
lll, ,
np 1I r9
mrr, , l ,
,
pemt m l mp.

232


, . ;
m , .
rp, mc JDI
, Jf, 10
r

IJI JI 11.
,
TaKrbl 500 . l, ,
.
, l
fecI< I
.,
,
l.
. ,
ffil l,
.
: 1)

, l
.
; 2) x
I; 3) ,
.
l)'
, , l
,
Jf -, oJDII n
,
,
'2 .
l l}' . ll ,
mm
I m ,
13.
.
: rn

2
re craHe l)'
,
" "74.
" " -
, 7S
m .
eJO :
"
. l)' ,
npII. ,
I
WI en . 01l
, ".
, JDI
.lIf, " , 'l ". 76
" y.mm
, lIeocyne JI J", -
l 77 .
lm 1 p1JllI 711.
e.n. rnaco-
. Aaml mm , ,
l , ,
Q( , Ol..
1cyn AIme-
ew1erecerma Ara.
IO,
1
lX..

1-3 cr lO- Ol.


CKoopmmpoBa J.I
.
. < re, mm Cr
](8. m CI r rp m
rr - . An-
, , rpeIOl
., " " , 600
,
79

lI . , -

234
20 aBycra
< , 17
l IlR,

.
J 12 ,
.
I<i)' , 40
, .
cr
<. : "
ecr ,
, .. oTBecrBeH

". ll - J 28 .
. 1916 .
J, Olrr cr 20
, 19) 8 .
cr m1JI - UI 1
I - ,
fi .
, -, 'l
Abcrpo-I, -
. cr .
AlrraHThI -
m,
.

, re
-.
1( 19) 6 .)
IJI np
, , ,
cr .
l "
" crp-,
l l, .
mohapXI- I cr
II - J
L'-IO . "emn< "
cocraBe ,
, , .. f,

235
.
mf nporpaMMY
np, r " "
reop .
.
- , rrn
.
l
.

, , ,
fY, m :r
. "" , ,
m f, < crynaa nepl
;1. , , )I
yC'I)'lll<e m. mm eIp .
ul 26 aBryca: "
ro 1 ,
DC 8f .
, yrrna"80.
rr
. 12 aBryca (30 )
1

, , ll8
81
l rn
f em'p,
r82.
'8f
. .., rr
., , " 1",
r rall nm '''', "
"3. yr .
f f
amc V1.
.. mo
rOJ ,
. " r
", -
84
, , I -

236
. 16 (29) WI J
; : "
Il l CJIcrn, J.IeJ1J1 II
I ... , r
8Th
- "8S.
lO rrn rrn : "
, 111 COBeThl l
JIl , -,
ernp 1]': 1) cpareWlecoM Jl
; 2) l
; 3) rp yt.trn tp J.rr
crn".lUI8,I,r"JI
",
l, ,'
I " , lVI
nm...
(l ) ".
m , ,
" IOI u" MOryr n
, l n 86 .
l Dl VI
ll . - l .
'1 I
' I
f1.
J HaMeJ.VI l
, .
,
m l 150 200 T. x
, I l
, .
uL'
, VI ,
. pereJiT J>I,
JIeIOl l'ycCHX Ol
n, rr .
, I ,
, . JI88
, , I I . -

237
m crp
, 1 "l
CJI". ml ,
, IL'I: lllJO< 1 l,
An-. " I Ol, - 011
I , -
, 70 ".
.,
, I, II

An- .
JllU1 ' : 1)
l ' l . ; 2)
II - 3) ,
>aJI10 ,
' 89

caJ < ,
l . r, I
, cran I. I
, n rn ,

, J' , I
, ' q>U-l lO
1 mll) 90
I1pl-l . .
KI-I).I, , 18 , : "
mr
.
,- aJ ml
, ". : ",
-
PYI'oe "91.
r 200 . . rrpn
, cr l
.
CJ' m
I ... m 'I,

cr . ~
, fI

238
J: " - "92.
m r ffiI. Cxolllile

..,CIInp
l ...
, Jl.IO aI'
1
. .
-)'10
, np
21 9
2 (15) l-m n!

. 94
JJI '1)

l l, 8
l)
, J , m
1915 .
m .
l lII IIII I
Pocum 8 .. 2 (15) ! , "l
" ll"9\
llli 8J . 96 .811 97 .
J-m, (Io lll
I- l f". .. ,
](, , "
I,
,
ll, ffil
"98.
np 11,
i Cn8. i1
nPlIOnpe:- ClllA BI-m3
, 20 1916 .
m {:
eJ " "; II()
J81DI m , II l1J
.

239
-. r
lJ l -
-lIJaJJI I .
m eIOIJ
l II I
.
u 01I l
99 , IThL\1 ,
.

I OJ m MOpaJJHOM
. J ,
, lI . 8J ,
llCnI. " cI,' I ,
1.400
", - { .. " , -
,, ., - lO
" 100. l I J
m CJJII -r " l",
8 - , - I "
" . ' /Ul ll 3I
.
118 Ofr yml.ll
:~lIO111. OII<Jl.ll lI m
ruI I I- .
l ,1 )
JI, 'rr 3L' , 'lX m
u, - rr I Jrr l.

-
L'}JI . 1915 -
1916 I. 118 ll 1 I m
.


lIa lICJIIO <
-, 0110 :n Cl- l-
1I0 ~. lI

240
(, 1916 . - 9 )
iO : "
lI ... 11>
200.000 300.000 ,
I1-l
Bofm ... mm,

" \01.
na rn
< -
1'0 .
cym
, .
cyIUIet <cyIO mo AI m
np, [l
.102
r 1916 , l
Olr (
mf , - )
f
.Jm
A.I.

, f mr
l'D1.
( )
- I:
. m II
- .lU>
. I
. .
m
, :
,
, I- Jm.
ll ,
I 1J .
1916 . m - erpoM
l4
-

241
I l8
- ,
, . 1
I
.
I
-cr

mrn -
CB0 10S
BecoePYOBOcmO, npeceeJJ
, crpI , r , nm
eJJI ( ,
cr cyn:I ).
nlIDl crp
l6
JI 1 - J>
l>YOB Xl.
I l7 JJ
cnrr .
1916 .
108
.
vlO eJ ,
po-ll.1 1916..
- I l
f ;
I II. ,
; - -
-I;, l9
I8Jll1 -'I)1JXOllI.
JD1 cp~
cr< i m,
ll"
np III
PYKoBocra l,
l np I
1912-19131. l-rr ( .).
crlO npm'I l
JJ I l- r -

242
I .
-erp 8JI
cymc ,
.

:
, ,
,
-yrJ crp-<
, wmp rpa.a .
JI 1
ro .
JI IX : 5/6 'II8JI,
1916 . re,
, Il
.
.rrnl
( - , - .)
rp . ,
,

Il12.
ro.II8JI
,I, l I
abctpo-IX erre
- m
ro ,
arnt'. Je CI\ -:
l. eIp 31 1916 . na
, ".. .
"lIJ.
m J (""), mn j'
OJ.

yr pyrnx
l l , m
m ,
(, ) .
IIpt:, lrr,
1916 . .
I8
, " 4
.8I J.VI 1916 . -

243
J< " ", mrn
llS , JO
f 1ll , am> -
ll

ln1 ll
.
JDt .
en
, ""
ll7
VI
, , , ,
lI ,
, r
cpalle ll8
) I me-
etl nprr
cr, mp VI
.
J' "par -t:" CJIJDl,
.
mrrn 81 VnI mo,
J.f ero .
D - ecr ( ,
MIOXee, , r).
eJIre . , . ,
" , . . .
VI 120.

lll etI e,ny


. Cl)'JDf l1 w
'Ipecr , ,
'Ip, MalUl, .
m, .
- , C'Ipe-
lf m ecr
121.

244
***
} I,' 1915 .
lI ml
8'l ,
. JGI
. . . 9.VI 1916 .
em ,
m f 350 . mtCl<
Jf aml, r

m
. Cl<
:eml, l
, JCI)
II<CI< 122
.lVI Jl CI)11I
J Cl<l1]
. ,
, . et, I
lIa . 1916 . eillf

(), 4 . II<
AallThIK 1916 . m II I
l23
: 
~raThem JJ emp,
m ' l24

Cl<
HeIO l2S
1916 . n l AHTaHThl,
np efnppcm oprco
.
, "ryn 8 1916 .
JJCl<8 .
f "
", IO I IO
126.
lleJremmlecI<X BeOMcrax
npmt Cl< . mrn
rll .lJ80 -

245

COBcra. Il, '
- am rpL tq>
ll I21
,
m (
l WI ), '
I I
nl 128.

, mU1
. -m-
u:pJ,mflI-l~Ima.;m> rcro (..
., .: .) Dq> - - r
I1! I "r
rn l" cr
JI IO8 129 OrpbIB 'l

K lIJ . .. l30
Iyeffil OCIaBa 7 1916 . ..,
not"I)' ICIp llcrp68-'
..ll0, ll lil
. m
1
llmml f1J
I 'lll r
I lrrt.: 311
11
l32
ml I II
i a.Jll, ,
n li I .
8Thl ll IIO
.

n ./ rU8II lI
J 5.1 (2.VIIl) 1916 .
lI: "L' ra u
1 1llllli
. J13l1 nommlJ<a
IInYl-l lil,

246
, , ,
C'lp CJlU ,
. -lO nr l,
mm"(JJ.
rm'm, , ..
. I
, 5 1916 .
: " I vrn ll
,
' am er I ,
, er ,

tl u . ,
- ,
" .

" '" " J".
)(aJIml1 : "erc
, :
I,
,ll} er
, cry r,
, l ... "IJ4
1916 .
J
n .mm

AIm 'eJI CI)'I I3S.


ryp
rn II:
Jim (
) 8
. ,
m (t:, . .) nr
1916 . l , lO I
. :
J I 27 (I4) VIII.
1916 . - JI
l ( m).

247

BocctahoBl-m ,
l D .
.
, ,
. 1916 . 11 :
" , , , , ,
". 1916 .
.J<, ra <
mm. J l
,
rn: 1150 ; J1
- 750 ThIC.; 18 ThIC., ..
. , ,
4 , m
. I
: Alrr' n cyruJ
, - 250-
. , If
, 11 , "
!) molO
", - , .,
, 1 "
. 0110
cy"136. lI .
l l, "
ll"137. ,
1 ,
D< . . ,
lfO, ll10 l ,
, eIprp

. I 1916 .
m

n IO, D< . lI .
1916 . , , ,
lJe, , .
I:

Th,Il0 , " JI .r-

248
I OI ,
cyn ", ..,
, " cryn I
I cr , npn. lp J
, , , ".
cr IJ ,
" rocr
emo " .
: " ,
", , ,
, "cr". OIOO
Cl : ", , m.u
, crl " 138.
nepeOBOPB . 'I)'a VI
JC .
"n." , ecr,
" cr , cr ,
". .. " Th,
" 139.
,
, ,
, MHemrn:. ,
,
TpaHCl-.
, r
1913 .
. m, Vl 200
. ; , n. , m
I . .
nI oIRJrfeolrnaroanpcr
.ora ycrpaml em
f, o.mrr .
lp np
cm nepil .
e'I.
, nJ, Th 060-
COBaocr ern et.
recr 1 1916 .: ..... ...
... I ro,
, ,

249

I, ' r
m)10 ,
" 140. r eIOf
CIC : -
m l, - m
erp, .
m< . mer: " rec
omrr mp cym leIOf

"141. nmo, um
.m : ;
;
, ;
ll J; vm
, urn'I
. eI01 Ala
cry.

l I.f :
ua cryn . ,
ll,
I, mo.
II,
,

, u

; , ,
.
, ,
m : "
l " ,.. " lI
1916 . IUI
". , r
J erp .
. :
" I I lI ,
, am,
ll"142.
JI I cocme
~ CJDII( epeolloM
. , -

250
. 15 .811 I<
",
f n cry
f ". "l ,
, um ,
lDf f I< , , ,
m : l4 .
YIP, ern
, : "CI
- mrr ,
f, ,
, J
" , - "" 18 l44 .
1916 , , J
. nI

m. , ,
, ,
l ..no.
: I ,
31 . ,
C'I. or I m ,
, 8 lO, lO
l4S.
I
lO, 1916 .,
Icrp ..'I. 14 cyrc
rn ..l..lIJmr,
teJIp : "
cen cyruI num" "
" " IIp OC':l" .
I, "
, I",
. 25 I
.
VI 146. 17 (2
) ,
, <
I
. 147 , 17-

251
, " " ( -
) rp
, : "cyr l
lO, ,

np .
mrn , I

" 148.
, , ..
, ,
. 1916 . 
Jl IO-m .
, - ,

: " ,
, ,
mrr u.rn
"149, - .
I, Dl rr
.
, ArabI 1so .
19 (3 )
ll , , 0I1 "
" , .z
. lSl
d CJI:
, , "
" .
r 1 , -
. ,
: II mp r-
8le eI, 1915 .
? -
. m
: ,
I - 06. ll
l}' m .
4 (17) , ,

ll,
, . II Jl
.

252
- rrn rn rrn r
. BOlWIa Al. ,
'!)' aJ, ll ,
um 1915 . ,
eIO:l . m ll IO
; , ,

rn lS
-:
lO ,
. ,
, .mnWI 8'I I( lO
. r
lI Ie I I54

I-, m HcaeI<O. Alrrr
,

I,l.Vl abctpo-lD<
. 1915 .
) : I

, JJ e-J n. aJlll
III. m ,
oI<pa O.!rn Olrr. rn
f Abctpo-I
140 ThIC. (1,4 JI.
) , - - 50 . BaroHoB 1ss
: -
el- ~VI
:, lO

.
HepByIO o.m Al' I
YCMap~aT "" .
llrrl 11 ' rn

, <lp 80 .
em .
mp CCCTh "IJ>rn,
"I]-l l . 1916 .
l " I-JeJI ., lfI
. : ,
l)1l l.

253
. Illi ,
- J , .
, lO
I . , 28mo
, '' Hacym f
" /S.
I m.
, ll, ,
.
aBC1po-
1 .. l1 1916 .
16 lnrre m
, , ,
1Cl , .
I,
lI(!); , -.J1, ,
Dl l-rr II.
. f ,
f '' ".
ll "" yrp: ,
,
rr mo 157
: "
m ..." Ern, 81
- '! Th, ''''
col-rr . -,
Ill Abcrpo-'m JI
rn . 7 ,
ml, llli
rn AIrr l58
rn Bofmy
l 1
r yIp'lCC , ll ecm
J. . mm
I ,
; II II ,
, , nPLI<
l .
8 II :Il
,lI-, ll : J-

254
. , yrp
r , r,.

m, rnIII
II, ;
. ,

, Jl ,

l .
l , m
, 1)' -

prn. I
, ' I

"" , " ,
emo" . m
: "
, , I,
"lS9. -
rn nprn
. "" I llrn .
crn 1916 .
. Ill 1 m
J. .
16 m m
: ", , er!", "
!" 160. I " Bllyr-
" Jla .
14(27) 1916 . ncrymma .


an.rnnpeoJ-lffil<
lJ , 011
n n.zn, m (
" [' c1]}'',, " "). "l'
I 11I
. el'o
" 161 ,- rnI .. . -, "
mml l KOJLler
1914 r"162. .. "
" l3I63. J I ?

255
Cl'I> l
lO l< ll. lO lO
xaparepa
Jlr r .
... " 1915 1916 I-
UI I".
, Araa "C'I 8I<Iule
l un", : " crn

, ru l "164.
nPII ll
1915 : " ...
lI lI
II " 165. , ,
, l
I'; : "
, J> .. ., -
mrrn unl
fl. , } Il< , -
ml
" ... 166 "
l mr
" . ll
"
fn " 167.
lIe )}mml I
, VI : , .
VI , rnaBHbIe lf
. ml I
uUl ,
. 'I
npJIl , .
npecml rn l'
I J>J. l cym " " UI
. ,
Cl-UJ JcrynII, crpm Cl-UJ8X 1
lIeJl. ,
lB , vl
II, mJ l
.

256
l ,
I -.
rn, I lllJIe ,
m
rp .


CI
n
. eIOl rn
. 1916 .
nplI no,
m .
JI - ,
lrro
. rm 1)' ,
.
1916 . -ocr crpa-
. rpeec
I, CI
l - I l1I
mI;
,
Jl l . AraH

--, I
.
m ,
1920 ., .
. cro ecn,
cpam.1 I.
lO1 Irral I crp <:, m
rn }, IJ 200 . . Kpo~fe ,
I
, , ,
. ~I

257
, 800 .
. , Olm
. ,
, ,
m 1430 cyra, 11402 .
.
f
- m
, , , , m .
,y1Cf :
,
I' mo -
. 1914-1920 . II8 , amo
lnl. ml :
, , , ,.
r

.
, .nm r,
, JDf .
,

, .
,
lO .
. : llIo
, lI
( l 1915 .), OJIOM
, "
,
', ...
.
ynI ... " 168
~ l
IJI, m
.
r ,
8I l IDIrp. Oynam
Jm "" rn - lf,
, ., um8 "" .
r8, , . -

258
, , mm
I

JII.

lI np -mt
II . ,
np,

II .
I .
ynl .
.YI<f , np
, -
f)'
.
,

1 lm8, J
, , .
, ,
.
,
, ThI r
, .

. l)' . ,
m I , : "
l mmlO l;
,

, l eIllI'..
1915 . ym na
lf,
npm , :
, ,
r . Cn - cen
'Ip .

ll
lO :. , p)''}..I
III, ef, rn, mIpn mOOl
laJCI<rn, OI-lmyer ,
cr llI11IanIecI<
I. rn yn
I..lb<ope. -

259
m .
f I8 Ja<Y8
, cr

. eIl
cr .
1916 . JyCrfQ(8 :omo
m f ;
)( .
J8.
01<I D
;
ereJl - .
cr ,

- . m
r l

m.

, 1 1916 .

" cm"
l "}'" .

, < -
f. cr 8Jrncrp"m
14 . 8cm
J< JI "r r
re". rn m1
rn lC "" m
lIml " -
".
lll JTh II,
cr , Dmy
IC , .
I J<J<II
m .
. 15 1916 .: "
. . cr.
, cr rep, MOry
11I el ".

260
C'I 1916
C1)'I m
, JOJGI, vm . 1l
. ,
, AJal " "
l69
,
rn. , ' ,
r Arl; CJre1l -
.
vlO . ,
.
J lO . ,
I l , lfm,
.l
- lI 26, mo
l7 IOI
, :.
ll rn " "
. OI

I . , ,
140-"I .
- 120
77 , BC~O 420
. 46 -
25 . : " l
" 1", - m . l

. , 15/28 ,
, JDf

rnyJlli mo. rn
>. 18/31
(), 8 BaHap1le '1 .
'Df. " " ,
: m Jlli :
I- -
pynlx l. ~fLIHbI -

261
Wl'l J
C1)'I1 J(CI< 8I mr
PYCCI<OM f yr, eJI.
m .
- 20
(..), . 18
. , .
eJI 172. 9- ("
CJ< fI.J I
"(7), - JI )
. , CI< ,
I - .
II< epMaHCI<OrO (. .lJ
), d
, . .
.
CI< ,
I- , yr
. Bcero
" " .
, , lUm ,
24 , , CI<
I<X . l< .
: 2-3 I<.
1 l74 . I< l<
CI< :
" ", ' "
... cn m
I, J

17S
JIm 8 .
ocyrn,J'II
, 140-Thlc.
CJ< 20 ThIC. I<B ,
.
22 (4 ) CI<
,
- .
ll . 26 (8
) lIl 11

262
'76. -J rn ... "
-l , -

. .An. - 1 -
"'77.
25 (7 m), rn , m
C1)'IUI , 8
emc Il. " " npepJIIrn.
", - .ll, -
ocyrelrne I-Dl:m l ,
, " 178 .
ll, ,
. Irn 1rn
I - l l
l- - . l
J " .". -
I ll D<,
l , r r

,ll. .
.ll, I JI
rn .
, ,
l , 110 nm ll
l - 47
. .., rn lll (
Irnx - l,) m.
' .
"
, 8J1 Il
m ,

" 179. l-I m KOMaJloBamJCM
. I-r
. .
npl }1 llu l
lI l < . ll
n, "JnIr
lJO ", I' l8
.
I 'I ml
, ) en

263
, [ : lI ,

m, , [ I
, I
( ). " eml
, " 181, -
. . lI ,
II ll
. ", - ml8 , -
; , l
, lI 8
... " 182 l l 9-
1( ll . (7 .m) 1-
(6 'I1I 3
I-).
Jl , 8 ,
f\.l,
ml. J I
: " I,
, l JI 08
ercru l
... CTOl-m
lO,
,
I J. " 183.
8 }>ll
I-ro , I'rm 9 (22)
. I . ,
, IJ8J D 8 :
"" mnn ,
8 .
lC'I11 l'I1> rm:
, I

'Ip, II.
J 01,1 'I
Jl 184.

, ,
lJY'I1> J\ " ".
OCYIQL'Clm. IJC Cl. ,
, JIO t"l .
, , (Jl, lI -

264
). J m
, -
. 4 (17) m
er cr . ~ (21)
m , J
-
I.
l yrp "" m crp,
.Jelf. .znm.a cmy , .
mem
- m
. , 47 .
m C'I)'arn . 9 (22)
. 14 (27) .
: "
I, , , 8Th
" 185. m >
m - m . .
: 1 (23)
lll
I Il
, I I<pI.
: aBaTh
I l
? Orn ,
l, I<p .
l , (. .
, lI, -I ..rn,
) l
, , , 1
ClDImoo ,yIe
mr. 2 (15)
. l: Tpaha-Ib
l 251 70 ; " ml,
, , rn
Iqml II<prm . 331 I
, 52 , 383 ... 11186
: " ll
. ClL'Ibl l,
J8 ... "187 "I -

265
CTaBJ<e J1J1 J<. "J<
; , - . ll (
). - m1l, HCJ<oTopae
l - " ...
m I<p ,
... "188

, J<IfJ( . I
l,

, ,
m Yl<
f . CJ< - - .
J< , J<
Th . J
n.

.
lO .
:

ll- m "" np
m 1'0-
JI. ,
. "" JTh -
l e'I 250 ,
I<p ,
I 89.

..CJ<8 -
" ", - . m -
. .
lI - "ymrnp08" . .
; "" . .
. .
m m D
.m Jl. ... .
.., - ,
9-10 ~u I 8, ,
I1<: "
er
, npmlY m ,
-

266
m r" 190.
np. m 1\81<
, nponm 81<-
, ecr. 3 (l7) eI<
, :, cr 70 ThIC. JIl\ -
. r. - lO
l\ WI um

. I\
(
ron rep
.) cr f cr.
amr MHOroBepcrHbIe ;
: " I, '" f ,
nII , e..rn ", -
l\m . ,lW
l: "rn - np
... If ,
, ,
, )' crpf. ,
... "191.
" "
: " 1 1916 .
UI ffi . ,
500 . 24 m }m
J 6. IX ,
3- llm I\
Iy, m
f l "I92.
J.m cynI
yu rn .
I : "m
ll I,
yI, ". ""
I "
I". , r .. " I
crn" "I" yre.
m l93
Arara . npOl
l. 1917 . l J.
. 430 mrn -

267
, l 30 Ul I94
,

.
JTh
. II
. r DlCl<
. rmp
.. . ll J
, , m
I . 1917 .
15 , 2
, 5 , 4 J,
12 19S. 867
, 11 243
, 460 T l. , . ,
eCI< m Cl<
I
.
aIOl

xmo -
, 6. XII(23.XI) 1916 . 196
l arncm rn
l JTh
ll .

8JI

. .
.
IDI rn,

, - la I<p
lI . ' J

Jlli CI<

J l97 3 Cl< .
, '8 ,
l98
ora-1)IpX0IIlX. I-
l lI8I ll
118 -

268
-
IOCI-lI , m l99. 1916
. I (2
), m (2II) (3 )200.
m (
m ), re
.v

l 2I
crp-- m
1916 . ,
I. - I<
, ern I< -
CJ< . emCJ< m
2
1916 .
Jl. eJI
. 23
m urr
1916 . I HaMetleo CCI
lO 204

:
, ,
l rpeoB, ,
ro- ,
!I rp
m:y - I.
.
, tpc nII 1915 .,
mc. 3 1916 .
, 5 - , ' np
enm .

r 111O
BOcroy - 8} mo, < ,
, , CCI,
amo. Il 1I0crpymt, -

269
.
I

, u
J915/1916rr.
. "
m" ,
..m. l ( ..) 1916
. . ..mo
l
m . ,
-,
m - l
, -, :
KomabI

. " , - , -
, .
, 'rn ll
". " m , - .., -
, J" 205.
. JI lll
BIWlOrO ro -rn,
:ry 1916 . - np OJ<emno
rn yrmp re rrnx,
l , l-.
I- VI ernamx
CI , .
JD .
CI, -,
Arare
26 , II lfI',
l.
-

..II IIJI
11 . -. ..
, IIJI , cn. - (
) Ji lI .. ""
.
.. ,
IIJl ll .

270
- I fl ... "
(' , - .. ..' 1 (14)
1916 ., - II f1I -
m 011l.
cii, , I< , -}J
I\, ,
I, l
mr"27.
Jl JI.JDil rp8l

, -JI
. l, ,
rlO I -,
- .aml ,
l ,
mrl,vrnllil
I'crn nr)ZJ)1D ?
emyp ml, 1916 . ,
53
680 . .
< , I
eJI .
.
II. -
120 . l, ll
. ,
pel<o I ,

, ,
mr .
, I 1916 .
, -
, , 8l. , 12 . ,
, I l
l, l l ,
-u ,
I l
rpOl' 28
' "l" 128])eJ1 1916 .
UI IO , ml : "
. ,
I , , . -

271
mn , mo I
. J 5-1 . ,
".
,
, m
,
. , " "
, , I
fO , lI
: " ,
. .
,
yr "209.
eJI cnp
. -
I
crynll abctpo-ll
, , -, ''n
f, r l"210.
, I ny
l n e'I (
), f

.

yr-- J 1916 . -
m 3- . "
, - . - m pe<rn
.
.
. , m
CWIHe , "211.
- 1916 . - l
f :l

" " m. ,
re : "
I f
. "212.
npm -

272
Jll eIO<. , , , r
Ilbl cr. - no
'l l mno.
,l.Jl J
l I , , I
I IOll. , ,
l8 l , f

I
ll .
JDf .
eI< l "" 27 1916 .
J 1916-
1917 :'.: "enrn rn l
I , , mrrn: <JI, I
I ".
JI eJ l

IIOIW JI (
) 1cre ":
llCI cr". I
ll8 "rn" : "
craTh II ".
I ;ro< : " 8
eno ecr.
J - OJn, , -
i ".
cr ,

Jl.
CI cr arnlf
Ji , r

8 .
cr "i" m
paJl JDf
l KOMlrrea "l " .
v . 1916 .
" " ("
"), aJ :
JI cr
. 21 1I 1916 .
llllO 8 rn AJI8I,

273
I1
CI. Il " rp
"
, rr I 1J
I
-. 1916 . ,
. Ji, JI
. < n
-, m-. , I
.
, roJ<, u,1
1 2l3


1916 m Orr m
, m
IlIm, empiiy]JaJ.
"L'I m"
l ,
I. 5 lnp
., mtea, er "
" 8m
.214
.
, . ,
. , 1916 .
. , m Jl,
, ,
" ", "
", :
IOL

J,
, Bormy, .
, f,
J I
" " J.
. 3 .

274
, 775 . ZIS I -
 .
IIf r ;
IO
I18J.

. a.JI
cm. Or
lI ..ern "
CI CI ",
m CJ<. "
lI 8". , r
""
..,
, ,
.

crrp, ,wI ell3I en


1
, vII
lI .
I" JlPll . JClII. lIe
I. llII f]()'ll'IIII IIIJlJIIII, 11"1 ]IIII'I'. :
VI p reJl tnl
m. ,
, , r, ,
TaThI np. . 1917
Jf : " ,
-J, , "2I.
r , 1917 .
. ..
..
.
.217
l 1916 . llcrr mm
, 110
. -
, (): " ,
lll
J "218.
mm "" l rn
VI -

275
CI'o np m eJrn
OI rp ""
rre .
81 l
np. "cr" np
. np
-, CJlll
.
1916 .
.
:r:, .. m OClef
J- :l.
( - .l)
" nuo " 219
lll
lme lll
I Konmere. lO
I

J ,
-IUl,
, ,
"l" ,
m , 22 t.:
, rn , I
uel, : " J,
Ie, -
1fXl", "1' '
, BaBaeM ".
no , l
(mo,
) I AraHT,
: l , rrn JIJIOD
IIl , IOe,
. m : , 8
II, CBepyr . t .
- , - JC
,
, l 8 JJ
, eu mm. I
JIJU>I -

276
, JIl q>
l ymo.

re. 29 1916
. l eI-C"I)' IaJIM
l I< . J8
]JI 8 . " ...
8 II l ;
f8CTh Al11 ,
8 , r " 22l , - lm
I. 3
I mI
l . , HOThI, f
- m "",
f: " lI< - -,
- mI yrn 11.

I . "": "8
1-001 "222.
.
llAl11 l m l
, ClflI CIpll81
II
u 1 Ll J
. -, 'ITO
-lf,
m 'I1 .z: " ,
,
l l, l38 m,
JIJII" 22J l
. - I
8leJI: '!
ll l, J<: o:J
, 8 JI,
, J.l lI ,
}" 224 .
IO uem. ,
I , , , Morml.
1916 BI-mll II lI
, 011 ll
l -lI m I 1

277
lO l
( u
l). llll
.
JI .
, 22 1916 . ,
l-rr

. "
", - rn (
01mf " rp"?): "
, :
, r ,
, "22S.
f aJ nThl,
fO Alll ; 011 m
2 , 1917 . Or
roJDI , - lOCTh
HoT- :
I tepPl-l;8l " l IJ
1111 I II I,JI J.IIOI' npl nPaJ I la, J.II
JI MaJlblX, 1111 flllJ (i"IIIIJl()t'I. If l(iJl "IKOIIIIMII'lt"CKOC
"; aJl m . I>1l'I-aJIO "
I J-Ja,II, , ",
u, " EPOJThI "
mnml " IO.' " 226.
lOl
IX lO. lI ,
m l ynIx -J
, - .
l 8l
l l v. , OOl aJIl-,
I J ,

l m ll .
Cll
KapThI JI. 31
1917 . . I- I
I D< ,
wI I8I - , lI Il-
J .
Jl , .rorn rn r-

278
I'llD , - :l
ln - I ,
rl ocrI , I BepyI
"YlO ](8 r. 227
n eJ : " I
'II," crp AraHY, I .
12 ]( J( 11
t : , I
IICM, cryn, l
, " ,
1~appaOM mm, ](8]( l
JI:I cr " 228
ocyapcrB 1916
,' , , cr ""
"Ylo . .,
, "I I
, mt, 8, Cl<X,
JICI< lCl< , cocro-
crp "229 l ( l
!) >.
11 1917 .
)JD . lV8 ](
rPR ( 1 1917 .Io.
lI ; :l I
lfX .

279
VII.

1917 mo.
I Th mom np
- , 1)'
, unr I .
llll l
1917 mo
. ,
mJ I,
lI .
cI< I ,
l l
U,I

ll -
I , , 110 np
. Jlll JU , l ,
, l '! I
lllI ny , l .
JThrn , lI .
,
1
l .
,I "" CTh lll
II, lI
1916 .
. 12 1917 . ,
"mo , llO
". " 1'8 ,
I CJI , ll

I crc. lI8 , II
... " I mo l1lO
nCCI"O ,
8I, . J,
<''l , " }rrp
D U'lI n l s, -

280
, Jf -

11" I ,
I 1.lI8 ... " 2
.z , -q>
\t'lIeIp,-
II~' AraHT .
ll 1917 . 425 , m 25 JJI-
011011 ; Cl' 331
JI.JlU, "" 10 JlJ .
I)!,U , , , Jf
'I f . ,
11 , n.
I-m (
I:1 - l 10%
). , JlJl,
IIeJI. I I8J 200
', Jf .
. .
: " ,
". "J ,

, JI , II I JI
CJlll, ecI,l ,

J I " .
m 8 I< ,
, CI}}8 81l1 , Heyre-
. 1I IJ .-
CJ rn, yrn:
I 8II. lll
'ffi, m
: , r Cl'
II l (''
I $enp~IC I eCI
"); I C'ffi m,
, -,
" ".
)Jl "lO "4 118
, r ,
...
lli< II , m -

281
,llI . nPII lO
, l JI.
.J ,
cyruI,
. "IO"
.
, r 1< ,
Vl "wIO np" 1916 . f
, l,
my J. mn .
I< " " 9 17 (20-30)
: m "
. I
. ,
m, l ,
:l , -
I,
IO.tY ... " 5
, Arara m ae>tJ.1
1917 . - lI . Jl
m .
,
" " , . .
en m . or
I cr .
, .zn,: Bcymunr
. Clrr
1916 .
m li JIe
,1 , ( .z i'IO
J >I\C ecm)
lO. ip ~m
81.

22 1917 . ,
lm, , ,
m . -
,
:WnmmrreJII.JIlllli
.., "I , ,
,I I-I J lC -

282
".
~''1): " , ,
Cl ". m
)'ery 8 : "
.
.1IItHCCIVI, , ,
"ll ". cr crm "
fi ", , ,
, : " ,
I1 ,
JI ,lJ,. ,
.._, ,
, f, >l\efC lInp-
110, lI . JIII
II, npI
" 6. JTh npJI 0-
}~aM ,
"l l"
I .
J - " JI
l", np nPlI
J ,

ll, ,
".". Jrn Olcr
, l, rrn
rn .
: npeera
, , J ,
i'l .npJrn . AraHT
, II
, . 2 1917 .
m I crl
l. 6 0-
m 7. AlrraHTa ; ,
,
I VI - l8
Borme I. -mo 1
, ['IOl np I,
, II - .

283
, , :
- r 1< -,
r,
. 1<08 occeperap CI
l ()
r , , "
ty "S. Kocnmoc , 7
1917 . 1<0pecc I -
, l<aK .
l ,
I< ,
. I<
, ,
,
. m ,
, ,
, , .
,
CI<OrO .. J
mrn , np
1917 .
. ;nm 1< :
; f.
m ;
1<
Cl . - f; r, ,
m, er crarn: ",
rn I, lO
, >
31" 9. ,
1 ... . l<erc
, 1.
cnern AbC1po-erp BOrmbI :
am , I.m
I , ,
- - np.
nPC1J. ra npo.
oeJl (fmw), yn
lmn 1I ... ,
1Il m. 'aJIlI

284
rn f lII ()
llJl
" "
npel, TaJ<Oro VD<
, , , vI
.

"1 r"

, ., "eJI TOJThKO
" 10.
orI . npaJ< , '
, JTh.
n cn
: " , npecnl
m nm, 1)' ,
II<)'nI lI npm" (. - 20 ).
. rn, nPeIDlO JC
9 , l l " I (
HeJCOTOPOrO ...)"II. JThll
t .

, lO,
" " .
l ;yIVI8 n l1
.

19 1917 .
, : " JC
rn el .

JTh JTh ,
mJC, JTh
"12.
JTh JC
" eJCll "
. :
, CIp
JC 1l, mrry Armylli.,
. I
, e..'Ie .
. ent-, np JI
, naJIpooI.
nPIJ JJJIl I , -

285
, (!), Iff
HOCI ro. ro eperrn cr,
011 Jf lO . . "
l ,
" ( l rn);
(ll'
, ""
mo ); , : "
m ycymrr
" - . my 17 1917 .
cry rp.
, n
: "
m , ?" -
. , , , , ,
, ,
I 8 .
...

. yr
l . lIIJf ,
;

rr t.

.
yrn
,
, 4/5 ,
.

1917 -crp ...rn I!


rp .
e.rrnJ1rn ,

1914-1916 [., y:rJI JlO


crne. 1,
Jl mn _ mo,
I -

286
II,

I l .
rn IM mcr, ,
IIC ar. crncrp
..il J(
, n yecm1I
J(.
, , J(
rn ( eI<), n,
, ,
J( . ,
,r ,

. " , m
, m ...

", -
..rn lJ " : -
110 . ,
, ", -
eIOIO I 14. I1<
. JIJ< ,
011 , lI ,
. "urn f ,
, n, nIx rr
", - l-ll IS. 6
; llm
J.rn , n
: 1I. 300 . 300
I 16. um
crn, .. crpUl: 70%m 1917
. ,
l> 17.
rre IThaJlO I II l 'I
. , , 110 .
- i,
, ma .
cmy, 1rp lI ecr
8I. J.m L'e
l 18 ll1l0 lIll , 060.
" C'I]} JI lIac: I", - I.

287
. D<.
mo u .
-
, lII m.
m , Ol ""llI "
I .
1"ll,J . ':I
I I l
1 D<: "
1!", "
!" 19 -
.. - rn aJl,
m . ,
II, ,
I , I J

.
mrl . COeI' 1 Jf
lO - 1m Jl m
, "I ", -
< .. 20 Jl -
1II 8 , , lm
- - OJ. :l
II l, "
, ,
I II I JIII
J, l
" 21.
. LtaJII J
.
, . lln J
: " -
. , Im
rrn, "Inm, roII,
,
. , ,
"IJ lI
" 22.
( l
, JIO Jl "lIII
". :l [' I -

288
: " f l.
IInle l,
.
.
lJ.! lJDI!
l !" 2J

}'J ,
.
, r VI ll t
. OmI
CJIJI; n
I 1916 , , , .
.. m. oJJ,l: :l
I ml'I . l.
xl,' am:l
Jl . I
rn ( 1917 .): ",
m m
, eCmI , J
I l" 24.
JI ,
rr Jl
. ,
rnI l, 6r'81 25.
m I JI.nl e ,
1917
. mI 4
7300 eIOt I, ,
erecre ..2.
"" .
"" ,
m. r
8l VJC
, eI IecJ<
21. OrKollcepBaTopoB CJI xereit,' II
m ''crryII ". 1I
, 1918 ., m
., am:l .
JllOlI;:ul llI
, lI w. BMeuIaTCJIbCO -

289
yrpem , mo
, IOI . ,
aJI f momr
, eIOl
m. 8ThI, yrll f ,
. f
mm ,
. r I 8J!
JI . m
](, eJJet. ]( 0](-
J<Y J, lI

Jnl. ym -
- , e.zf 0-
mo m ,
BecobIX. Th, IX JI ,
J:I , lf
; , , .
m . " eJI
n , - rOBOPlVI elf ., -
" 28 (
). lf
, : " . ,
np" 29. J(
ThVIOBble ,
. eum
: f
, . , 'f)'
I .JI. JDf 30. r
,ny mr I CJC mr HaceJIe-
f.

omo my m 80'
. Ec1maK 1 .rnyr 1
en CllO , e:rp 1m npe
, 50 ,
. "-m". tnp
"m -
KOMJrrea
mo" ( ) : XJI " " .
JI " ,
, ", " cmc

290
I' , CJnfIIIOM l".
, , 8Jf cynr
'll< (Ji, <YI nrn - ) mo: "
1"t m

mo
... Hac:rymma J> 80J0l
..,111 , t,

1',I crn , eeoore ,

... mo crn I
"' em , ByIpeI-rneo" 31.
crmf. 11 (24)rnc
, l cr,
.
'Ip , 500 .I<
"(". I 3 .x 45 , - 1
. 40 32. ' m ocra-
lI rnm
- r.
8JI ll
: 9- m
f
Ofuy; , l Ory 1)'8 1
ffif ;~, I
I l . ,
I, 1 nyx . 33 mcro
, , urn ,
Jl .
24 (6 aBryca) crynel
. .
MOMer m :
4-
. lIlI l ,
8IIX 21 l)'(4cer),1-m
yr cr
; .
JI, , . .
ll .
m np Ii ;
BofUD..IpymlbIX llnp
.

291
lO n I 18
, ll ll,
8 . ,z

, 0,l , yr .
npam, nPI . co.ra
.
m .
. eIOrn r
l, en
l .,yn ecr crpa
. , crp
peory lO8.
. 17 aBryca
: " ,
lO ". rn
- .
rec Th , 1 crpa
1 I. m II. , ,
, , ec.m
"34.


11 l
re .m ne;
Bep . Pyma q>f, nepe.wr CIp8-
ecrn:
, ,z
rn. ll .
m "
: ny, , ,
)l,
. , peory ll m
np
..m, m . JO ,
l1 aIOOm ,
m .
, ,z8, IX . -

292
< ., l
t, 3 ,
ll Jrr I BpeMelffioe
35.
7 nprecII ..
l1.C ,
I r m 36.
16 (29) 1917 . rec
, 24 ..
l
, f. "
" , I , '
JJJI III, 110
... ( . .)
, Jf -I,
" 37.
JII np
, 1}JO I J
... 19 OJ m rp
ll mrr J, m
I " ".
l JlJf mJ{
. l
:
;

lf ) <yn, m
I ,
ll
-rp,
.

m I
, , JJO}-,
fl m -
I. 1 1{eJl . m
lel CL 1, JJ
" I, JI
" ,38 ,
i"ml J l, 8
I : " JI
, - l , - 08lffi ,

293
ml " 39.

nPllaJ m pI
q-, , II<p
crp n l rI np
, el , npLI
rr . (" . "
, - . l rcpOB
() m ., -
el-, Ill JOf ...
JI1 . " 40.
ln .. .cr .CJJa
. I ..- JI n l<
. .
8l .IO ecnyI. ,
.I<p, , .
. I< . , rn
. lIa .
.I. l4'.
I .ll l. CJI.. l .
. ll1 . , ..
II" .. .
.. . .. .eIOUl,
1917 . .llDl m . l lI -
.. . ..I . CJI . rrn
.. , . CJI.J, .
... rlI . Acr
po-erpI, l-I ...
20 m .rnI .l
,np.()"jJIaluOIq>8'InP

: ., .lffiml,
. 8JJaCI .
.cmII m , .
. .. r .
eh-I L( I1.1 18
, lm . .
., ,
.
lII ,

. , . .
. . , .

294
, .
l,
II[', l8 tl 42.
1
. np f
f'I< ,
Cl[ ABC1po-J m
lI
. , , oyer
II. npl
l,npeceae rera,np-
11 cra, ro 1er
'l'H11I-I ymx l AbC1po-f
. um
<;Jl I8 .
f:
DlI< crym
,
l. lC f
l, .. i(JI 43.
I
I m AbC1po-
, m
; Xl. 1917 . f
8 oeIOi eJ emp
J CI npecrp
erpl.


1917 . Di
. ani l1ICe eJ1
r ;
ef Ip

. 1,
erJ . ,
l.
8 J9J 7 ., < 8C'Cl< mo,

295
m , ..'l -J
. IIIo mo
J-I.

I-Cn
3cerIeJl eIOl Jl .
" " :
rn eJlCl"8 2 1918 ., ..
I 44. rn 1
Io ll ,
.zl1 1JIO

I ceprnyrbIM cn, reJ1


- VI l lf CJI I .
I. II< Ct..'{JCI<
l-rr I-I .,
l
CJI .
yanlOlpThnrIOI
, " " lrr
lm cJI lrr.
,

CJI,
. l)
-l<
I. .I< 23
1918 . ml: " lO 1-l
~8lI , C'J:]JC
l ,
l" 4S. l,
, , cn
01CllrmlIrn J8 , '
1915 . ,
i 46

. "
IO , - 011, -
, lI ,
CJI. , I
l np Ol l'"
l ,I "47. -

296
H'llb - : " ,
I....C , ec.ml -
11)'''18. .l< llI 20 -
1IIIJl 1917 ., " lx m Jf-
1111t: Jl (. .), -
111,1 J~ Ulll "49.

IIJl
tlJn1'a. 3 1 1m 1918 . l er
r~1111 CI -, DI
: 1)
IIII', Jrno -
18 - ;; 2)
1111 t ; 3)
'\8 ,
JlOl 50
IO
ecJJ
-, I)' Im 1918 .,
" ,
, . ycre -
r' " " em
-,
JI m e,zu 8
Cl1Ut. , Acrpo-e-
11'1-, .. ..
t.' -,, rorera,mp
OI ., "
, cryr ,

er lI AbC1po-erp emerc ,
- "51.
~ : "I
J
"S2.
DeJ1C'm8 17
I, , Jlli
- lO euo
: "l , - , - er
, -
f"S3.

297
Or Abcrpo-l
, , XI BCIThIX)'
J I<plmo.

:
1917 . f f
, m

. J<
moII
, , mo
ny runmurnx nm flO
r .
rn l
l ( CIpaH aBCIpo- 8J
) , I
: ,

mo ,
. f,

54.
Hacrymmo ef:
Jlli l ef
; mo
1ll ,

fO erp, l 55.
np cpeJ'l J

nf - , , , , .
f l
1 AbC1po-.
eromCIpocrp
.f CJrraJI 8 anel 56.
.
> 8JII,

I
; npI nm
r,IO ll . -

298
1J()'l -
1111. 1917 . I rr rr -
111" ' rr l, rrlIX
IlI' lO CBeprny -
11,111 51.
1IIIl n, .
I m
",,,re et Abctpo-J.
'IClllCOrO, 58.
l .-
1~IX CIpaHbI l CCI
II..,
l'L:, JI.
-
I ( - ) l
MIIOrO -
" ". C1J>
. 9 (21) .
.II, m ,
, l: "
II I J ecrn
lloe , eJ".
", , , - , -

I I J.
. , m l
11 l
J. , J eJI
IV:I , nrn

, JlIlf ...
l

, ". : "...
'
" . Xl: ",
JY .
". Jll{ "".
II : J
, mm.

3D . -

299
Irfl8I m.
, ,

: " ...
?"59
m I,
el m mm 60.
HemooBa, ., Aan.I
IrfO, er
,
mo J
61.
, 1917 . .. -
ro, ..eJJ8 .. - BcrymUnI
KOaThJ npecrare
62. lI
.JTh neL l
63.
lO . "
" l 1.
I,
rep
l-
. Iy
, ,
me I pemt; m
rp f8 64.
,
1917 .,
6 1917 . I.
C'I)'I1t:lllA reeJI ,
OCJrecr -
1Je){.

J ,
l J
I lI (
, , ), <
. (, mo ). 8.
npeml JI 6S

ClDl 1915 . JJ ClllA -

300
II , eI< r
J '6.
mlCIe 1916.

, n 61.
.

Acrpo- '8rec (eCme emp
I lO ) lJI:
. JDf npo1
IOIecyIO :
I
cr m
68.
f
.
( OCl- ),
r 1 l 69.
, ,

10.
Q< recr 1I O11IOp
m m .
J'DI'I, n (.f raI)
, ,

cra Fp. <pern JlJI1 lf
( oercr repecai lX )
oera r1
s rp - .
, er
lf 1917 .
IC
71.
< m rn IllA
Ar1IeI<.o ar
, OCnf ynp.
-
OI, , -

( ,
). , mo -

301
I rr ,
II CIl
t I-,
,n:, J IOl

t
. l-rr )I
lJ - )I
OJl-f ,
,I - ci'
. J
teCl-l JI
72. JI
8J1 m
.

I
- l C'l -
: l ,
m lI
ll { 73, ll
, .
f oTopBaTl,
CCJ 74.
( I ) -
, ,

r3Jll..
I
}J CCI m. .,
29.IV. (l2..) 1917 . ( npecr
Olfl lII .
1). l , .
crJIl , npeJI

m 75.
,
I ll

lO. ml Ol
t. 19 J7 . -
; , ,IU, -

302
l JUl,
llll1 cmc .
lJI, J 1916 . II
I Abctpo- 76 .
1917 .
" 1"", ,
,
I ,
Jl .
.
Jl -
IIJlO pcm em:eJI, U1p08

~,TO rr
I,17 emrr
re . li ( )
IJ .
. 78. Bl-I
lI "l-l J}''' CJI

l. J m
1917 . 1179.
llli Jl I cprr
, ro nmu,.crpl
I . 1917 .
m r
l lI 80. )
l . 81
lIa - mrr,
. 1917 . .
'm l-l, "... ,
J< cry " 82. JIOl, ,
, I I 1917 .
0(1)8 , 83, 
I .
1917 . J< 8"
I l
lI I ym 84. llrr
l , 1918 .

303
:

l lI m
: :
, ~ I
r I rna 85.
u- m ,
, m 1.1I
Cl
. aJ, r
, enp::f
, 'IelmIOI ,
,
, 'I
l re.
II
I , , l,
JI ll, lIenllI
.
" ", f
I " nm,
(11) "86.
, JI , "
... ,
, I l m

", ..
, )JTh
coyr l
. , " ,
I I JI
l>u 118 l'C "87. lO
, , " lrr
ro " . "
Clrn ",
mICaJIOH.
IUI, u
, - ,
. ro 118 I f: IICJI -

304
111111. , rplf
IIIIM .
118 AIThl, 5-17
I'H 7., I "
III'" , peIOl
1lIOIIIIJf .
. np my .
1IIoI1JI8H . cno -
1111 mnae empa CI<a ,
OI' m " -
11111Iu<oro , , , ono ,
l' IIt: , rpemt"8!J.
raI 011<8
1(()'m~ , cn1.
8. r ,
/I(>JIcyn'l,-

11I8 n rpf mJ
J"(IM. rp "r ".
rll np
II" rp .
. I< 1lf
J8Thl 8 1 8
rIl, , I "
", "
Jl , npr

-; npre Jf ""
I; - "" l" ..89
.
36 .
,
' ;
.

, ,
et. , cyr
mlll JI 60mI If
. aml iOmc
I reJI fl 8'l
1)8npcrpl3. Jnl ll
CJGi
, rn l-

305
" Ul, 'I
". IlInq> ,
cmn J
. " I'I)', -
, - " 90.
" "
. KOHcana
. " " : " }>
48- I<,
,

"91. I
" "
".z
I8"92.
,
,
, " "
rr .
" I" cyr
l .
.
12mm 1917 . t< OJDIreJThIIO'I)',
llI' I'I I8'I)' ~
1917 . f ;
CI l. 13
.. 0JDIe8
i, m ca
, I 60
. ", - , - ll
"93.
, l lI
fJ(,
. 94
" " ecvr 1 "
" , ,
Jlcr "
cr,
, ",
fJ( I.

306
JThI , J. . "
, <
", no ., "
r lOOl Th
".
, " Cl" , nepJ. "e,rn:
" DIa npm , 1)'
np ,

, II np
mo rnocre mrr.AraI " , ''
re CIX " nycr
9S
" .
, - 15 .., -
yr OC'f
crecr , Iu'96 .
m m cn :

.
. Cl)11 23
, " ,
", : " I
". " me, - , -
JTh , .
, npm r
II 011< lJ.I
. JIJI ny

m". , ".uy, ,
, ".
29 , 50-
ecremJ.I, I
mecr AaThI "
emm f

1-2 ". J.I


eJfl'}>e , nn,
, mrrn

. cm
, , J, .
m
, 1 mo -

307
I., l oemI . lI
.
!(, 1oeIO
, ,
.
f . "
B ar
. "... , Jlre.rn
, - " " .
, - Df u ll,
eTh, l
l '97.
"ocamoo" , 1rec np
OCI Ar.
crJ cr
. 8Jl 
, rn,' J crJnI
125-150 . 98
Il lllleml
cr , crp .
l
,
,
99 , l,
rnamr cpecra

, emo ,
l.
crOPOHbI II
Tar.
l, ccrl
" er "101.
ocr eI]> IleCI< KOII-
, J cry 3 - I 20
, ,lI

JX8 1917 ., l<Jl


. m , crpaHa, "" '
, cr. JI A.lITabI
" crll
", , "crlUIO
.zl lO ", " mn" -

308
Il l. vJO : 1.
eIOl . lO
"mi ". 2. lO Bbmomie
I
l2 JIl f lOlVI
.. I re
IICfcn ,
, 103 I
1 CI I .
,
lO yrm ,
r m J

({ . , IM
I~ ,
II I8, "
I< , I I" 104.
r
l
. , ;nm mo,
.
r .
JJCrn VI ,
, 1)' 14
Bcyrnvrn ,
Th eIe , rm .ip l
( - ]1JO ).
, .. yrn ,
I
" BparaM"IOS.
m cyrm 1IO
JlO !lJ. ,
m , ,
.
, JIWI eml
Ara l7
19 J7 . l'
.
l Ilnm ,
I , -

309
"
" , no .
[' rr
"CTh" , ynm
1ne . ,
, - " I eI c:rpa-
I", '!l
m
IO .
m, m euo
"
"I08. lO ,
I
. ll
. J
c:rpay ry
, l ,
1 .
nPDCJI
rp.eJ. l CI
lI , "
I C'Ipall
" 109.
JO, l .
C'IpallbI .
1917 . . CII
, , I
, '! lll '!.
I Jl I, leJ,

I l
'. 4 , ,
: " ,
< ll ". 6 1917 .
, I 'l'
. OKOJIO 40 . -
, , , ,
" np ".
: " III, eJI !", " J
<!", J II
m 11O

310
" rp
I<IIK , ", lU -
11111: lfl JI
I(II}I " rpewrn ecn.
,'I\:II, mnm "lll.
Il , --
1\ eJI, "nTh rp
IInt m pecny
I III, I
tM". re KOrpecat :
, . . r
JI(). , ,
O'I]) Jf "
11>", , ..
r rre rp l12.
'lblB Jm nD< l.
J'a " " : " m eJnI peIOl
l' JD1". " "
, ", I
!". VI
' III rp .
nperee IY-
1"0 , ,
, I ,
Jm ecJf . " , -
, - I " I 14.
re
f , "f

, vrn
f f " 115.
,
I rn I8 J1
- JI..lD>I.
...
f llXI, JIO
ll nym ll6 np
, np emo 8-
nP.
4 eJI -

311
I: "Jho 81I
J ThI
m I lCI< ,
,
8'l lecI< , re
mu". " leCI<
, I CI".
em, l, " m 1
I ", Jl
, , " lII l u
l l'JI
l;'.
CI<aJI I mI .
, re ,
KOJVIer Th ml,
'I, "... Th
m/.l C1paII .. , , , lm
IIYIl " .
., , .1J ,
'I JI l, l , JI

l. lCI< lO, llee


Th CI<ro .ln' n
, ~m.lO ll lll 1l7

reCI< J.o
, , l
J .r.rn. lO l8 8-
IOI m< "
}. l ..,
lO 08,
- JII< .
eJUl Th ml,

JI .
" Il , - l , -
I' , , ,
CJ)l'J cnlJ ,

n ,
'. ,
I , CI< I
l, Ile r,
ICJThI l "118.

312
,
lO

Il. JTh lO
lll ll
IlblX . J
; -
11)> .
17 1917 . rny>I
j, eIOl rr mrm esrre, 75-ern .
. l , lC l
, UJThllCI f ecnl"
I<JYi 01 ", Jl 1
Jl ecr ,
<.-'. BOeIO-lbI l1 .lDI, .
, -
110, mm<, JTh,
m, CJTh
, , nyre n
II .
11 1917 . . I
ll .
l
KOHcarnoM,
l. {10 Jl CCJI8JD1
<l '' "
" Jl, ". 19
1917 . - -I ll
, lII .
.m,
, UlJll . ,
lIa ll, ,
J , Ol
"l ".
1917 . I
I -r . *
Il 1917 . II 113 660 . (240 .
lI'1811. 200 . D, 130 . , 50 . , 23 .
11 17 . Cl(ll). llI : 15
I:. 2 , 2 "" 11 2 lIII.

313
., ""
' u, : " ,
, 120 . Jf
1]JeCIC11l" 119. l
. ml I, OJ
l)', , l, .
11 C1]Jya - -
. - , .
CI IOI my
.
m eIOf I
;

, eml
l-no l20
Jf, Jf ,
C1]J
eJf - m.
DC OC1]JOBOB
Cr peIUi ml "".
f , pcre JJaCI "
" , ro ocrar ocrpoBa O1]J
en, ryrecI ""
i l21 OJ l
,
- 3, -, l,
, yrx 122.
, ,
J1, _ If
, I I e
. -rp , If e
25 (\ , l - 5 , l,
,
I et-m. m l-.
mreII l
', 8m.f
ble . .
, l l rp.
I em.
,
, ,

314
"lIIlJIelm", np emn
,' l, l
II. Jf ocyecmc ''
IIC I'\ocm ". lf VI-
11:lIIlIa -lYC (28 1917 .).
lI r ecrocr
. Il JI; l -
111 , ecJ< .
I,IIC Cl< <8Jlli n ( mtp)
II. npJI -
1~ , m OJl'l
nm .,
Bt.1>XOBHblM .
Jl , omrrecI'80
1'. .
.IIJ 30llHapa 123.
14 3--
- , 8l ( ) m
<YIp , ,zu 1- :l8.
ny rpc I
" rpe . "I, -
- ne .m
Il8crnetmJ1,ynpIO
<: "l24.
vIO Cf ,
,
pClme, "
" 125.


: m , r

01I , np
m " ", ,
eJl, - 3,
01]), 126
l eJI
f, <.
YCMO'IpCJJ t'(:J(ro
, lI II. OIpr
np , m , ,
8mr ll 1453 . -

315
m . , alC I
1 ,

fI. mt , " ,
... ,

" 127 eIOl
.
m "
, rIJe-
I " JI, , lO
. l
, .
I
JGIX KOHCSrny m JI -CJ}Jelrra,
, , , 100 l28
,
,
- ru<,
"i'ICCIC " m yrrnp
8. I ,
.


cnl8 30 . .'10CIC.
l
rr l29
lrn , " Ca~
ll ,
" 130. ,
, l lO eJl .
I , , "

m 80" . ll l
" " 8 , ,
., "
" 132.
22 ll
"Ol" Cr eJI, 080
ll J ,
. 24 ,
Jm -

316
. l-, l
f llJ.L'I .m(.
m Ol,
'ICJInpe8 Ara , aJI
"l'OI nt <ro " - ,
Cl VI I (.
recm,
rp.
onrf - 1913 .,
lI cr
lJJ3. f m
r , -l caml
f. J.l, ,
l I}) , np

nm lC 011eJ,11O
, .
m -Jl l.
.JI cryI er
, " III'I J
l "I4. I,
eJlO8, " ,
"; l -I}) (
.%

25 lJI 1917 . lO(
: "
" I" , m
l, x l, "
IJ" , ,
JI- ..136 : I
lO m ,
l , l)
. I u JII, II .
(ml ( . -
- l,
JJI eJll.
l
1I I ,
" -

317
II . 1J7
el , -
11> 10 Jl, - 200- . 80
np pyrbIe 'I" crl l .
""l38.
etm re crcn
, .r
. rero ma rn.
Im " "
m: "..m Q"
JI , aJI,
er eTh , " 139.
er aJI uern
l , JI
- my mp .
crp locrp mrrneyra eta
l, ereJI crpi
I . , 1Icrp
,
nPIlDI na .
JI 11>
" " - ll ,

" I --'" 140.
1917. ""
rr II .
-
( my ;
). D<
, }'1O
,
. , , "
" . JI
yr m
er, n
1916 -JI. Imf
, " ,
aJI lOI-D< " 141.
4 cr lO -
11>1,

318
1]JOIOI)'IO . nnl
II , um 80 180
I, I l "
lI eJI"142. ,
: " ...
l crp I lleJI
IIO m. , ,
..... 143 . ,
'rro ,
, r
,]).
. 1916 ., .. " ",
Th,
" ". , "-
" , "e.rrn crp
3lmm m
, no 1
". < -
, ,
yn, .. " JllIO,
ml n" 144.
II cr
Ol]).
J ,
,
, BOCIOIO-
. npJI noc.i"IelUfeMY
I . 'n,
CTh l, Il v
( lI 1917 .
-
crn),
Me~ llI l J. lllm
I I'[, . ..
"",
, .
. npl "
" mf 1926 : " m
(. - .) ..
III I

319
l, n" l' " mrn cr

". l
25 (7 ) 19171'."145.
), ,
Ulll ,
.. l<p "
, " "
..... ' .. .
, l crl

, I J ecr-
1101'0 l 146. l
J .
, 4 1916 .: " I
, mm, 8I
nyJIl( rn, .
cr , l
m, !
Bne
. ... MblCJI
I lJ l TOJlKO JI
ll aJIJ Iyn l
"147.
CJI 011I ..Jl.
58-JI
, r " " .
I lO reJI,
2/15 J9 J7 . I
l I cr -
l -Il
. -
l. " m, - rnl ..m81
, - IIpJ mi J np
J, nPlU llOI CTh - l
UIOI
Cl,lI
lmrn
I, ,
"148.

'\ J]](

320
..mo
I. 19
..I ci "lO
II l " 01
Jl .zepJISI r
l)lJOCIpem .

-
1'0: " l m
Cf l, , ro
lO crn
IIp r 1ei
IO
m , , ,
l, r
yr ". ,
l,Y , "m IIp
lI", .
l " ,
crn mt
, CI J
1
JGI ,
l npC'DI m

8JD("I49.
YCn81f8JI mo: ll''npqx
8JDIcrncrpeeIOl
" n
1SO eIl. 5
19171'. ..l "
l "'SI.
CCI l
J AabIHa
. , q),
ll .. l,
,
, yn yI<peleIOI
.


mo . lcrp ..
r. 1

321
1 r
m. I
..
. .,
1917 .: ", , ?
I , , ,
, ..."JS2.
OC!I mc .mo
, " ", cyr ano
mre Aar

. r . , I
I lCJIp
..
24 : "... , m
, ,
,
mm ...
l l-n , , n
, II
mm".
..,
l-m , .
: I
.rnrr -
. , feJI " J
.
: " r
"JS4. , ,
. rl , Jn
. ; lO
"
II. " J5S .
,
II l-, mm
. " I'

, mlllI 14/27
" ".
, -

322
II,J "Th
JIII r ... "1S6.
t:II Bpeelffioro 27 (9
Jl) 1917 . rm fJI , -,
" , " -
I ,

II, r, yrep
II ", ..
I
, rn "
, nP1 urnx I<"157.
omrrn mo, npro q cn
Il -eJD1, CIp
. np ...
I', lO ppecnemy " " 19
1917 ., : " ,
1 ll IX, r
Il"I58. ..
ll rm
, :
Ill I

mr.. D1
l)' l
, ,

IC , "
, Th,

", IS9 .
, f ,
.

IJIrq>eeca CI
q>e 011<83 <npl II"ramJI npo
. ,
l 1917 . ,
r r I
. yr ,
, ! Imr
I8. I 8,
I ltIlO,
tl r -

323
. ,
eyr- ere: eyeJlli JI
~" I ,
rn?!,60.
!J , l
I I,
.
.., , TeJIerpa-
.: JI -lO
eJlca ,

ommbI , ceJ , n "
" m ,
161.
1/14 1917 ., lill
m " eI ,
"J62. m
'!)' , "
I f enrre ... "
. "
mo", , m m 3
1 "1
" , , .. 100
Thl rp
m .
1
m III rpyn II
, "
" , ., ., ..,
.II< ..l . "m
, - .
, - II
"J6. eJI, rytIOB
lI . ,
l I1-

.., - (I
l fm eJI
..I<)
. m l ll
llO- .. l

324
ll , "I VI
yn " , I
" ,
.
". , ,
.JO. .
I: "... ,
, ". ..
JVI ,

l64.
mrrn ~ ,
, 5 1917 .,
1)' l,
l 1
165, npm l
.
npmo
TeKCThI I,
cnoM, , , ll, rp
" m l
" 166. I
, , " " 27 ,
J: " npmm
- ...
, rn ,
J, , np8J
lI J".
" " , aJllf
l , npCII nya
l, l .
mo C1)'l1eIOl Ol,
I- I60 11. rp
, , yrplmI
. VI ll
l -
..,
, '1 yn

l . l',
, I"aJllf
. lI mJ np

325
8lrr VI
, 1915 .,
.

.mr ""
llrll ,
( f 19171".)
" , Jl}"
JDf lO.
" r m lJDffC
, - . - ,
l
"167.
l ll, l
lO VI ,
, l- ...
l)'I , lO I
,
" 168.
lll l
8l)' "", . }>
: "z, , octaBI-I lI , I-
8' m" 169.

I7 l rn
, trr mm, I
, . .mr "" ,
li,J, : "...
, ,.. .
!"171.
.
e.JlO8 .
, DO

m ' I
I. "" , "
". "
" , , : "
lI e.JI
"172.
e.JI , "

326
lp" , .il ,
' I, I1,
, m . ml
23 mo 1917 .: " rn
moI
;
, lf, l,

m"173.
I ,
cyIlrn " ".
J : " }rn,
"174 mCI reJI ,
" " " " 175.
-
lII,
, , , ll "" rnl76.
1917 . npecce , m,
r r, ,
, lrp IIX
l f, ttC. Iy
8JC "crpe , m
l-rn ".
lGl1urnrp 1910. 1918.,
ecm re . ""
np: "carn, urn
eIJ, crJ .r,

".
mo 1917 . l
II mrc. ll
mm, DI "lD "
l e.JIJC, np,
" rp" ,
' I rr
.

327

1916 . ll
, " Ix
" , "
" lI77. VI
I crp , ,
l1 , CraM-

l .
BClUJecK 1917 . m
J cr. lln~
m mlt:CX AaI'
emp . et
,
J . IIVI
-.
- 1916 . cymm
CJIeIO eJJa ,
, mm Cra. OnyJ
l emp l

l78. VI - ,
, 1 ll 1DI
. - 11
mp l
II ynJI; t,'
J .
..
rr , I) "
cra ", .
. I, " ll
, ... npnrec, , (." 1}
, , 1Dl
l1 n Mcc"179.
, Cl" , I
Jm .l.
1917 . JO,
- ( ), ,
III .
fI lln JI lIl

328
n amt ( 30 1916 .), nm ( 30
8 1916 .), ( 20 1917 .) (
1917 .).
, "
" , , '
nJl 1l, .. "
J " . mo
om
np8JI. -
1917 .
. - I80
-
, 3- 1917 .,
.
70-90 . (3 nm, 2 - m 2-
m). l 1917
. 600 . 400 ThIC. - l8l.
ecIarnx,
, ecm
, ,
l, Ip 8 ceIOl mrm
anp Cl'paHL f 1
 fO -f l82
Jfl}>,

, ynf (
ll
).
18 .
f 1917 .aJIa,WI
1 , -
1

. JI
,
cranIOJ poma.
Araml, , Dfyrnemm.
yroemo nf;
Jf (
- , - A.mI),
. 16 (23) l
I I, , -

329
cr, - , .
23 1917 .
mryra 06 'l'
, 183
1917 .

J- .
1917 . ,
. 18 1917
I'., ll
qJ . ,
rr ycaHoBIfi

I 1l - , I
.

11t

C'I -
,
ef OCl m.
.,
1917 . m l
m pemo .

. ,
m 8ThTh npc lO,
, ,
, 1.
., 1918 .
l

. m
ll : 8 ?l-1
Jy
, 1 118 .1I
l.

]( ,

.
-, - l 8


lI. m I<
J,I, 8JI " ",
II , rp IOl
I .
- yIOI ocmI- 8JDI,
'rp
"IO" .
.
1916 .
. .
I rp
. '
-
J, .

,
.
.
I ""
- -
. mo
" " I
erp.
re -erp
, I
l84
crn ,
aBCIpo--
f 0Cl10.l~I1. lOre OCl1oca
omrresrrel

. lI r
:cry
- Xl.
IOCIp r
rnI
Abctpo-I. rn
~ rocyapcma w
- l
iyIf - I peIOl
l mo . -

331
. nr
VI i
mrnrec . , VI
23 1917 .
aBCIpo-em- ..
l , -
"",
- , "
" . , "
-

"

". ""
J , , ;
KOHKPe:rO l,
VI um . "
(-
. - .), - , - ll
ml, ,
I IWI, eI
JI .
JI , - I
cryrm
:
cTBe"18S.
, .
"BoclaT" l "Hay<DI" , "
". , npll ,
enDJ, PYOBOC'IO aC1po-BerepcOO
llm aBToHomo "
n", .. . urn
1912-1913 ', l
AbCIpo-,
en .mJI
.

l . n
Onl, npec'I
cmeyn, IleM peun Depl8 .
f18 om:eai:
. cryIVI 8110l

332
'll l, , fI
l l
t'paHe, mt , }1 -
l1. 3 1917 . ., II
, lC, ll
II , " 1 o.z". , "
em. -WIa 111",
WI "
". I,
",lUI , , , Ull<,
". ,
"lm ",
" " ,
l- " wr-J", "
l " "
Cl< "186. urn
, l ll
WI 21 .
I-rra re
re "" l:
l "mq",
ll , wrll
I "" tePPl-rr
r . - ""
e.r1 -
l , J
JIl I.
,
I-rral l' m,
. CIO If m r. '8
IGIX 'll'8, '
I , :I
,rllllem
. epeIOl YCl'8HOBI- :crn
WI
Mere 20 III 1917 . aJlCI< CIp lllJl .
HHIIO I87
l ""
"uu I<p" r
8 , 8JlmI .

333
I< m
crpf amnl
,
I. rn CIGI 1)'
JeD "" ("").
1917 . Alrrl
f, : "

,
JTh "188.
rr

1912-1913 . ,
, 26
1915 . 1 I .
- l
, -
lO 1915 . .
Jll l-em: "
, ,
,
"189.
1917 . lI
. I ery
1917 . ,
., crpaHa m
, m .
I ,
m 1917 .
lO
.


rp 1 1917 . J :
8I aBL'1}Jo-' "
" (" "). J m
rr 11 ,

np -.J
. 14 ernp
, 11 ce'joM .
l, , Jl ~mI -

4
crnm, m
I' , " cra
"I'.

r
CI COBecIOI ,
, 26
1915 ., f. J 1917 .
-
ump

- erp Ara lO
. lO .
mm
!,
r - myr.

21 1918 . ll l8 lO

BepyI mp , cr "
", r ,
191. m
,
:
, ,

.
r
, r
. , ,
1918 . "
" " ",
]( "
]( JI ".
, J<8I<
:
" , ecmt: r,

. r l
1 lI I
.
m
l-, '

335
m " ,
"192.


II
I
m.
I
, I
m ll lI
pynmrpoBoK
- -
I , I-m
l93 . eJ
,
. aJ
r m, ll
, ,
I Clfl nl.


l OJ..-. -
8 I-I f np
, 'rneIOl
- nyre
.

:
m - .
8I ,
l JI , -
OJ

l. .m
n' nporpccca.
I-nr : I
m
lO ,
I. I J
, -8Jl-

6
. rp
JO 1918-1919 iT.
. yrep
, eJllI - ,
, -
.
-,
MOIOO m

, vnm JO

( 1918 . - , , ).
. JO
.
BOpm f nyr,
molO
,
. , , Kilacco-
,
J] (np , , nm) "l"
] ern


. np, JO
,
, ,
, "
", II
.~~

. I
. 1923 .,

Jl - ,
m .


m . np
, nypyr
, - ,
, 110 Il
, : lI , pym

JO lI
80 m I np-

337
, : }),
mo . , 1917 I
"f"
, l 'I mcr 1'0-
-, .

II
, , ,
l .

WI mc mo
.

1917 . I mca ymm.


"" ,
, -
I, "
", - .
l .
II . Bcel'o
25 . , (
) l. ecnlll
, m m.
cro 1917.ume8J1CI..
. m-
meCI<llrer , 5 (18) cermyTh
ery "" ("").
np
nplle1I . 16 (29)
, " l I
, , ... np
CTh" " mo, ".
nrn "

" . ECJrn "
, f , - m
lle..1J ,

, , OJlmo

. ! !
mo!"194 - m.
l1l: m
lO f. 8.m ,
, e1IIIeJl ml. .:m

8
1lI I< m. m I
. ", l , - , -
I< mo,
, 1l ... Or -
... 06-
ecm eyr! I<eCI< JDfl'l6-
80! !
, !
l, , !"19S.
crp -
'l . 25 (l ) .,
r -
, m : "
.
- ... ?
? ? Mbl?I96. 6 (19)
1917 ., ocm
,l,' lcrp .m
: " Bym<aHe. ,
"197.
CI m :
" HeMe1Ieo
rn " 198.
r m.. 5
"". crp
, : "1)
, 2) , 3) ,
06 r
". era,
N 1.
, eCI<
, qxn Jl1~rej]IO
(l
mCI<X m). .
'reJIHoe OCnIrecm,
: " ,
r np , r
I. r um " 199.
CnI

339
cr m. ..Il WI m .
ro ecr
!I , Jf
. : vm l ,
cr .
am. l
. m
"Jf" m
r JI
.

16 (29) 1917 . m l.Ul-


r cr, "
" r: " m ,
. emr eml
emo cr ecr
emc rcr". 3
llO
m200
If cr lVIaHbI
um I .
.
.., ..,
!I nocra
ro , am.I
r . Jf
Iff8 m.
201 " OJrn JIy'l
rrnm. r", -
202 emm cr
. ,
""
203 m am
. .
" coxpamr:r epHocr ",
.. .

lreJJcm cr
em WI ,
, "e,mume"
om erccm. eerp,
, : ":aJ(- CI,

340
Ilr mo ... I, eCJnf
, , JJY'DI
...
.npymx 8
m ... , JO ,
"204.
l l.

leCD re ..
8, ecmr
, ,
, .

,
VI , r . 18 (1 )

(, , , )
. VI ,
, 8, .
. 21 (4 )
rp : lf
, , .
rp : "
: cry ,
8 " . "
m ". "

l ... " 22 (5 )
CIp, ,
nep.
ero 20S.
24 (7 )
epecem l ra .

rp8MMY .
, , :q-,
l , mum , lO
. ,
l2<I6.
VI . 26 (9 )
rm.
2 (15) -

341
, VI IX ,
. npmrn ,
np

cm.
l; ,
, . , , .
. . " pI
" < . ,
1 . f
7 (20) : "

l npI u ,
.. . D
Jf " "207 (
, ). I
( ?!). CJI8I omp
, " "208.
"". 8 (21) 9 (22)

. l ,
m .

VI J . I
IX ? mum
, VI. Jl ,
: 8 .
, .

: "! .
... I
"209.

11 (24) , , r
. I8 C1J>
1.
"" rpeJI: "
"rn l

"" n "".
l, , ,
. 6- :
- 64%, IIII . 14%, ,,1 . 11 %, lt - 4%,
- 0,5%. "CI" 2- 6 , N!I 5.

342
- -
110 "210. ,
. lfre
, m
om: ",
, JI Ja
m "; "
l"211.
, , ", ,
, , "
Ie
. ,
f .
l m IOl,
l .
- l
i 8l (
)212. m l.p,
m 
Jll " II
IX ", ,
,
m l .
;
" ,
"214.
.. Il
. " l l
HO-l, m feJ1Cf

. l
m . ,
cm,
, l10r ".
l, l
HaxoWIOC, Ol 1m; rn8-

2lS
..' nu
m .
. 16 (29)
m CJIl . , -

343
" rn
Ol"2I.
31 1917 . (13 1918 .)
, ..
, .. ..
. I l, n
, , ,

. 1
3 (16) 1918 . I< "". ,
" rn rn
, JI m 'll
"2J7, l
. crp
I l .
. , : "
CnI J
lIJI".
l J 'll
, l
,
1 (14) . crn 1IJI
, ,
J , , " , ,
, "218.
8J, I . , 
. ,
] lI ,
.

.lIJl
llr I
., m
2J9 ,
npaBoMepHOCnI , '
, "
" ,220 ,
!e J .
1l I
: ,
. 13 (26) 1918 .
I . " -

344
Jl m JI, - , -
ICpVl JI JI"221. ..
Vl ' . m Vl
: I .
.222 I npo .m
, r JDI m
.

345
v.
: ,

1918 l
. empII VI ,
mo 1
, emo 1916
no . f
.
.
, epenp m .
: , , r
"'I)' " - " ", m
- 11l rr-
1. em - ,
- f

emrrp m om emp
.

,
,
.
l "'I)' "
- .
cnpfJnl

. 21 (3 )
t'! (
" ") "
nm OOf"
y1I,
, ,
JUl , BXOII emI
, m mc l mm e
, PyoBOreml "'I)' " rn yrep-

346
, npm; 24 (6 )
" "
., Il
"", "eIOf " "np
" 2.
l "" ,
. "",
l:OBe. f,
-l 3. 3 (16) 1918 .
v l
. :ml
: "r - ,
Il -
f l,
. r fI
llDOlO rr "4. 25 (..)
m .
., , "
J f
S ,
,
"6. .
: "
,
I l "'. I)'
I m - , "
' " 24 l (6 ), : "m
cn ...
f l

, f10
"8.
.ll: " u
, I

... lrr,
II8JIIcnI 011 . JIlO
l I-
"9. I 8[
lll lll ,
.

347
, , /J

- . , nplt
ll , m.
. I
( ) 6 (19)
Jlli l.
nprm
. JTh .
, ](](ynmo
,

.
nl - 50 bIC. 10. 8
(21) 12 (25) npJI .
, .
omop l< . '
mo .
13 (26) 13 Ul
IIO'lJI, . raJ
11. ll (
) Ie: ",J -I<p
I< ,
fY BofrnyKOpomo JImy ( - .)
"12. 25 (l )
npJIaJfC COJC. rn
np
. " , - n8 urn
Iep ., -
. "13.
nPlJ "" r
.1. 1I . I-.
enp , I:lI IIJJ.
-recI< l"
m
J-. np
lI }1 no. ,
m " t
l"14. 8Illi8J
m
OH I5

348

.
. " "
.
(.., .-,
., .) II :

( ), , f
1 '. ,
, "
" er . mI
l .
UI .
Wl "l>".

- -
, m ,
11 UlI 17
23
m<omoI ,l JI
>llOCI ery 1!.
I cyn . I (I4)
..II erp , Cl)'If ,
" m I l" 19.
Unl'I 8180 lI re (
l) .DJUIlI mcr C'I)'ID
. I8I<11
z.1 2
u 21
ms, I Th

- "" I 22
lO .

-III .
21 l
, : " ,
, I I
, Il ,
m I 2.1 ryaH
l J ,

349
lIl" 24, 26
Tar l
25, lCIC
, re 1)'
, 4 l
i re
r I .
l-m
26,5 :eJI
C'Ip . . 9
) 9) 8 . I
, lCJO JfOeJDf
- .

OC'1fY cm l- .
I m
; II ) o- 01JJI -
mlC ; 81
HceJIeo I MeCIM ; l
; i
OIC8m ecr yrpern m
npTh . npnpf
m
, l .ll -
27
ecr, ,
,
r. : "
m I ,
er1 re CClCX
. , nrn .
npoJ', JInpnrm ......
r,CnJTh81l JJcm.
l I

eJI . 8: "
JI I
, l
mm KOra" .
rnl 5-9 ) 918 . JCa
I oyer. eJf t JI ,
OTHIOb nm 8f. , -

350
rp,
emo,
f nm . ,
- ,
re IDI,
nm. l
.
.. nPIWI l}' ,
( )
"" 28 19 ""
, IO.t ( 92
) ,
J l .
21 ..
mcf " rn
"29. 3 I ""
. 2 1918 .
N21 025
ern -rn 30
. ano
, ''
nm", 31
27 elIJIrn crymrr
32. ,
Aram CIpelI: "
",
f, " CI'8l' 8If nprecm 1re
"n.
- ,
, :l
, .
crare : " Cl
, " e1ID
3 4 I
nm yrn cnr,
-

.9 cr.
m tml rn
m, , ,
cnr.

35)
18
: l , ro ,
5-9 , "
... J
: ,
m , mr
np . eI I
rn I mr
"35. ..:
I .
"" J
I

, 2 . 36. ,
""
m ""
m. ll
.Jf IV
(..): " "" . Or
, yrp, , ,
, , ,


, m .. ''..
J , J 37.
"l"
,
l 3-4 .38
, I m
1916-19171., ,
300 JI.39 I e.rrn:
", m" ,
"J 100 "40.
"
c;'rBY , , , " 25 1919 .: "
Pymcoe npre
,

,
.
lffi

". , ro
, "- :J -

352
I oerceoc
lcr,
'l' mo JI re,
, ,
' m m"4l.
l n 01cr rn
. PaccraHoBKa f
rn m . CroPOH-
D< Jlll l,
..mo m ,
lO " "
rn 42. Arara aJ 8.JllI
, .

,
. :
mo cmo : "
"
JI 43. nrn ocr
. 23 (5 )
l
cyrnrr , n 44..
. -
I , - .m

. m era I (14) 1917.re
:: " ,
l, ecr ; mnrn C'I)'I
; CI1f ; ... "4S
Ara
; mp 'lli
, "
crl "
r "
, ecJ
l{"~.
mocrn.z <, mp
m cr , .
-r 1917 . rm 700 .,' 458 .
- cr 47

353
l - re
1917 . - 378 . , 10,5 . ".
lI
, 1918 . - .
1918 . 8J 157 . , l
92 ThI. 49 m
- l ( 1917 .) 11
urryp, 8 ,
8 SO ,
:, mt > ThI,
. 35 .
" rn
", - ym l}'
. ..
, l ,
m
I m flIllml.
- .
. J : "ui
J

, ecmt " 51.


18,lrerny8J
m , >m

empJ8.

.
. 15
: "
Jy 1, ,
m, ..t
, IlDI, 1 rr .zu, .zu,
"S2.18aJfr,
" " s3 rr
IIo DbIi"ml . n eI
: ,
"npl 1
J " 54. Al
npamI, l- I-lJI
II I. rJI
IIx np8

354
.

, OI" , l -
k ,
SS. -I:
-
m . -I
,
lIX ocyapcry
1
I, 8I ecr
, m ".JDI
" cr,
.
. , uo ,
1 f .
. lI rn
l l", :
.

: "
fJDIll" .
e,m m
. r
l yrc ymep
.1 .
- crp ocrp
. J J< "
". crpena O1J 1 8zr.'I.
AbC1po- , m
1918 . , , JI
l 011l0.
l. l.CJI, . m,

"". " . - f'~,
- m ,
, .
" S6. !
11 :
I ,
- . ,

355
, , -
J< onaca.JDlcb,
ecI< cr m
. lp DOOl?
ecDeJC'I ny
? " m
",
. , , npnyrny
, , coxpaHelme 1
8n eI)'. -rp
I "" ,
I ,
. .
WI: - " 8I
rn onm
,
".
J llr
, "" (CM.rn.l)
. "lecJ< RJI rp" f
JIy'DfI m ,
nr r;

- -, l
emm eJI
mp ef . ,
JDl , .
,
Cml.
epmnre, .J ump
. , ,
eI)' ,
. ell , 1<
I
l. crp- rp . rn
.
" NomxKpyax , r "
em mye mo
m . J
, ". Cf
,

356
~Th , 1883 .
"" l- -
)Jj': "" l (
nm II urr); -
,
; " " ;
eJ f.
,
rny 1913 .
l
.
u:
m
l ( - - lJ -
II - - - lfl )
l,lI 8II.
: - ,
-lIrrp ,
, mt
. ,
m,
crn, 'Ip lI8 llm. I
rlI r
. . l .

. " , -
. , -
ll l-f" 58.

emo,
.
5 (18) 1918 . ... -
8C'llJ
l ., .
.

.
CI :
" !" na : "-
6
". : " -

357
Th "59.
rn JI m. }
. 27
(..) lI 'm <yn
, l< .
J , , .

lp8 , ,
JJl, m.
, , JI , Th
. l ,
, l ?
: "
m JI lO,
, m ".
( : "th ,
J!"). J,
: " . ,
, i' , 1" i'ml
". '-'l}III li]('J8 lI: l, ,
BypeHllee ; , "
", - Jl. JJ
I .v : lm "
, 1' (
. - .), ,
, )'I ) ! "60. )?'Il -
"'IlI " (!!), l " l .
II , '-'lIf . II
.: 3l1. 1 rn'l
J , Ila lOl; I-
1'0 (;; 'l 1'1 Jl, ..
. l)nJI J 06JI "".
f.:C ; IJCJI
r: " , ". ,
1, : I,
, l) . )',
l< ']' , ,
:Jll . 61 COBC'I'y :: m
080 , ,
l. CJIa I I I
, I . IIJll, ~ .

358
5 , ,
.
mrn. ; OI<8Th
; ""
; m ""
rp -; ,
mo; Th Jy ffiIY ,
' , - C'I -
mo .
- .
npr , rn
.

, m , ,
.

- 14 ,
, m , Dl
.
 .
, euI
, Pymo, ,
" "
"J1( " JI . .
J8 .
- . DI
, nrr ,

:Th Jy . ,
lI. Orcroa - -
rpm repce 011<m ,
ym)JJa ecrn OJ
. l rp
r
, - m r
. ,

, m cr - .
.
crn rocycn. n.
rm, II . l<
, -

359
62. r

nrep, 01ll .
, , "" lf
, - .
r "r Heyet1'.. "
, - "
I" < , -
, KOTOPI ... " 63.
ro "yrpex." ,
crp ,
cr ,
.

64 ,

. ~< m .
, ,
, - .
, ll
'Ip l. repOB
rr cr , ,
IIfe, . ,

. .
, l3-
. l
">" - I ,
'Ip
r . 011
-
Jm. lO ... ", ,
, - JI m, - "S.
, 18
(..) :re. 7
, . m
, 011 23 mrr,
, , , , I, 'IpaHc-
lll ,
90 , - m 1
.

360
ml :
, rrnyry 1913 .
Jf.
m . m
l (OI) rp
( .. Vl
). Ocr
, nyr
-t.
AbC1pO-eIpl ump emt rp
orn:, ,
6 . .., 130 , ,
, ecro.
uno Vl .
, rynm
, ; "
" Vl are
CIpo-l.
i ,
, 8
(20.' 3200 9 .cr);; 4 l,
l lre ,
- lI JI
" ".

. m 8 ""
r ,
}1 , YIP
llli rp ,
lllin - 5-8 .
, crpaa ecm 1
. KaTaCIpo-
; np
, m 1916-1918 . 2,3 JI.
, 90 . , 20 yI . , 1,1
JI. , 200 . , 100 . ..
y.rm rr I ( '''' 1
< 13 ThIC.
pymlOro 67 ., ,


361
).66
rna er tiix. JlOcrnro
paoeIof

. cm mo TOpromo
m m ,
lJJfIl O'IJl -CIp<I
. recm Vl np
JIf! m, rer nnm,
er ( , np
cyma) J
rocyapcmo, cm
, , 90
.

l m rn ep
"III" mn, , , f, ,
- r l !
rec ml ,
np er .
rml,
" ". nprecr
cm, : I 1
arnp8I1ro,fO
cr ceetrn 67. 8IX el
ere 68.
)f8 ml, .
.III ,
, -
r . cr
,
8 69.
"" prn
8 CJI8 AabI.
, ,
, HaxoWI .
,
: r
.
,
, nno . I'
ry - , -

362
: , l,
JI . ,
l,
. eJI
70

- ' MapnmoMaH
craqx; yrnep
. m 8 WIcr
erIeIe- emp np .
l npl

.
8./ .
. ocra
rnyJ .
: . 8 "
" - m ~ICX, .Jlli,
l
. ;
, mq ,
.
. , ,
'.
4 . I
" " Th mm ,
- AJ.r
- . m
. eJI
- 71.
l,
L

np re. 6
rn ocraBY, lllif
ma 72 .
, ml,

l ..
9 AaThI l
1 re, . ., .
np 1)1Ulme,
nprn .
J . . np-

363

24 . m I
, cym -
. , ;
I ,
,
amo , .
I m , l
rI' 1919-1920 .
73.


mueIOl . "J

1)' mrr , -
, - Dm D<
l . J8
, -
800 np74
,
cr, 1 () l.
" " , ,
159 7S

mrr 8.JDf
. 1918 . m
re I , ocmr ecsr
50 .. 1918 .
, 7
1918 . f, l
,
77 , l J
.

JJJIY mo UIlll rr
D<

etI -. -

364
,'

'I: J
l f
, lf np
I

(' 78. mo
J .,
~)1' . 79 .
t
IIJrnYY mp
80


lflP
.
.
(
, J I )
em I'
('amo 81
JJ t l . ,
1918 ., l 'J
l , JO
Abctpo-2
. : "...
J
I, " 83.
peIl6 .nep t
. , -,
, . .J
re f BOlme
m ...
84. m< . cym n np
re I<ptm
I 8S
,
. : "81I
,
"86.
ere'I m -

365
I .J, ra OCI)',
J mr
3 1918 . )
emp](
npre CCf yperylp J<
mt ecI< 87. f
ra
re, np
011 (, l-
, ..). Or
rp ( )
(9.11.1918 .) re
l 89
t eJI,
mrrepel((
- ) , 1918
. ecm ~ro npcra .
. 90.
m1"m l

aml nrn. lt
. 11l8 am Jl

, mt mt,
, mr mr, 8
.

um,
, meern"I my I11(8-
1 , 81,
' em , npe epyr.
r
eI . recr
l I-, cr
- rp lO. mere
el . JII 191 f}r
JJymt J. JIY ecm
IOl
91
( .
He) l, Th 8 }
, , ,lUl -

366
.mIO - KohctaJ-
1092.
OI rn,
7 (24 ) 1918 ., I
lI .
- ,
.
( )
rp;
93.
.
J ,
"" cnpm I
l. 9Jm
. Celnt

, l 94.
1
J
erm , rr 0ID10-
9S. np
, r
..... " 96 (
).
1918 . .
JIUDf l J.ery .
..J.
" [n (. .).
 , 8
raa ,I
en:
lOrn Q- 97.
8mm rI
l .,U AraHT 98 .
81 nmp
I 99
1918 . l ()

..
, , r,

367
, mrr r
, A.MammoBblM, rn
, 8IIDf I.
cr, Ji8
l rem .m 8J
eJTh rn r-.J
lOl
l cr

'I 2 , n
mo l,
ll
, .
mo II . 1918 .
I ll , Jf l-
repMaHlm crll <ynll
JIm l
.

IOJ .
en -l}
mJ I l -
Jl8 , I
JThcr
I I4 , m
, eJTh
Il,

Jfrm.
r )918 . CI <
cr . 29
I-I 1 lOcr 670 .
cr I8Im 400-
15 II 2 .
f ,
-,
l 105.

C)'lInIm l ,
l ,
, rqJ . -

368
, ,

: 29.VIII -; IO.IX-
111, m ;
15.IX IH.
vrn m
HOcr , mIOI .

15 cer, ,
, Arr eIpcJlnypM -,
'IeJJ cr CJI 1,
8Jlli Ie. Dnf cr
. I l ua
prnp.

m , ,
nprec, m'ITh ,
If 1 r : 25
VI ercr np.
npcre m, Acrp-eIp 106.
DJO J'lO: pCI<or8JD. OCI)'lfX
IThI . , cm, ,
ra qxcra J
, eum KOf811 l

Ara.

.
I np ,
m
, npnm mo f.

l) 107. I eeIOf
, .
"IeI)' aJl
.
. .J< 25 l
ynlOI np
n . orp
AraH II.
26 l
un,
111 l-< -

369
Arr.

. 27
lI
, . me
mocy.
f
, m rnareJIC1,
r (,'
occra. cry
.
rn 217
J 109. CfomvlO 29-30
.
,
l lThl, :
, .
,
J< 110. 28 II-
l!P ,
n '. 'Ip m
.
, r ., I .
, m
, WI. 29 23 ,
l .
, 111.
mIf : 1)
pemt l, ll l
; 2) ~ ( ClCI
); 3) I I
; 4)
, emlI
, ; 5) , 8-
urn r J1 (
) lO (
90 . ); 6) Ar

; r r >I8
; 7) 4-

370
m ro crpaHLI
IJ , 11
)aJlamI12.
, JI
mo, KOMaoBamo
crp. ,
) , ,
, mp -
. mm
IIJ. rp
8 aBI)'-
1918 . l mp
m . mt
m
, , . - . I14 .
AaI
. - 8
, 6 ml, 5 , I 7
"s, .
m,

m , ,
cmo, 3
, 24- , l .
lf , m
m'P . m
.1918 . : AaI .
8 , ,
"" :
C'l)' ,
m . - " "
- 191~T.
.
14
l . .

371
: 150 .JCX CI<, 180 ., 120 .
JnI, 135 .rp, 42 . 8J 1 . l
I -.
ll. l<
, CJ< cry
. .
CI< 8JI0
- ,
011< -
CI< .
. 26
, 5 - etm
. -rp,
lf,
. (27 - 2
) 14 .
.
CJm
: "EcJrn , -
l I - . , -
"JI7.
. AraI 011Jf JI
8CIpo-eepcI<OO are.cm, 1
, l
, ,
re I I 18
Ore , .
.
. IOI
,

,

. J
 I ,

. 5 . rp
- .llJ I, .
18 rp
, , . ,
" " ,

372
J1 . ,
r,
oCHoe l19 -

, l
, 16
l
120.
I,
. cry.'Df 1
I Abcrpo-lll]J I rocyapcrn
, .. mn - il
l 121. m 811
-, , Jl 8
. m
:
nOOl, J
122.
I Jl Acrp- l
"I . < .JI
I, . mm OJDl
l ra.

J{, Tmy

, - ,
i -
.
28 29
l , JI m
~,
. -, ,
I . or em ,
lIJ , I,
, , , l
. 29 -
l eii '
, 3 .
38' - l lI
I.

373
:
1917 llCClC
JI -
. Cl1l CI< lC
CI< ,
eIOlO .
UDf eepaJThHOrO J.
elnI 30-
mo " " t
8 Il. .
I PC<lecKoMy 8.700 .
J2J
f'rn : ommlIe s
rp , JIO , VI C'l]>aHbl,
ll , , , 1]>
1]>eCI< m mm,mI ICl

. 1918 . JI
CI< f ,
> I24 . m
Il 4 I, l
.
;' .
, " CJI8
"12S.
lmo, eJICl1l0
JllC ,
i er.l. A.tIlCI< JDI
, , "; ,
1" 126.
JllI, 111
. .
: ,
JIYl'rr .
. 81
- 8CJI
f 011<83 JI, - 8III
t-' "l (I. - .) rn -

374
lI mo " 121.
'llI mrr Jl
, J
.


lI J.
. l
ra nm
-
l8,:.

30 1918 . II ,
lJI I J1 '
. ll ecr D
, "I , D
. OOl.
mJJ , .
lO . ,
.

l'
, -II
.
Jl 'm Oll<
m . l ,
1915 . : npeJI C1)'Jl
J,
n .
1918 . 8 :>
lI'np, urn
lC. OI I
29 ( J )*, 'lTh
0,6 I. .
- ' -
. 3
, ll- ll, mcrJI
, JI - 8 400 . .
ll '
mecn-l, Il. eI])- - -

* 9 Jl .

375
I ; IO.ty.J ;
- ,
I - >l)' .
. 129. .
3 .'}'J
. 'I1 rpe -
- I JI
, - Jy
, 9- CI
l)' . ,
er
130.
19cerp Ara.t < I
n eIpe-,
, - . 29 cer mrry.1
. f
npep, Ha'IDIOM
, J l3I "
.. , - .. - ...
nI, JI m " 132.
ll nm abctpo-CJ<
Jler
, , m ().
- I, np118
18-19 1918 . - ,
mm . l
,
n'I f epeJ.
l l, f "
rmp" (.. l) ma
. 1918 . l
, llX
I-mbl, ,
, " l
".
rnel, C'I
, ,
l I ,
;
. l,

376
, ,
naTh l . ,
l J.< , , ,
", , .

l . 30 ,
,
: " llI
Cl; rp8l1

yr". 6 , rp
J , I
,
l. lIJ- cyI 11-
',
lfl'
134. llli
l-.
, , ,
ll l
,
I,
, cnTh urnp :I-nIlX

, 1 ll
SI l, l .
l re , ro l
II l3S
np,
, l 1.
[]J: 11lCl1 . ''
l-" ; 1918 . 1Th1-
llIl ,
II Cl . l
, J
8, I, n Ul
- . l,
(8!), ClICJIO nOlf
, 110
- l, cr
, " ", () .
lI , m -

377
rep ;
m . CIp cr
m ,
1918 .
III 6. m Vl unrr
l.
aJ amm: XJIa
. VI l, -
. , 1Jm m cr
l , ym el: "
cr, rpm, OJf
m , , vrn
, - ,
, cmm VI 
, .
JI JI
.

8 1918 . :l.lIIpm
IDIY, , mnm recI<
, ecrny ,
cnpIOl m.
f fX I


JL ocr
O"Ip 8Th crarn, mu "m
", crJI q
lO m.
peJI'rtx:
rpJmf JL
30 .Iltcr
, ,
rny, 31 ano
. l VI .
JDI III, , f Jmo-
, ll .,
m . ,
e:cmt BOIIVI KOHaro
, " npr , lne
Il88 ". f
l VI . ,

378
"I)")IJlJ1 ., " " 138.
IIIa .
14 1918 .
I'il ; ' .
I mq (),
'I\: 139.
I ,
Ilt," . ""
1:1 Ite lImaTh , 'I1CI.


JO
, .
1918 . , 24
, 12-. u 1914.
pecr-epet1)crrecr
"Ipe.!I
. - - eIO m
J , ll
J 300 ThIC. - 1)'
mo, paccraHoBKY
ml l40 , , , ,
. m rll5 (18)
1918 . . I -
1)' r ,
lI , , ,
141.
OJI8O CJlO J l m
.
cr ,
J JI "Ip - 1878 .
1829 . -
27 1918 .
8 rn .
- , Cl'aM-
27 (..) 1917 . .lUlecr J BOlrnbl
uoJ lI 142 -

379
"",
,

mm (!!)
. m
0nCPoel
.
11 1918 .
.
-
 , 4 1918 .
eJ lDl cr
" " ,
ll J .
mI , ecr

1829 . mm
.
15 1918 .
, -IU
. 20 1918 .
< -r 3 1918
. J< , J<
13

J1l .
ern my
mr J< - 5 1918 .
J< rn .
.

. 14-19 J<6 1918 .


" " (" ").
-
: " mr ,
"I".
ml .
"" ("")
, , re
" ". npee
 mr " ",
lII -

380
I" . ul .
27 1918 . . Oml
"II (.)
tll e.ze JIO Je-8 ..
J eJl
.
. 30
mrry .
. rn

I (c.I). -
;rI
II (.6,9, 12). 1]J
m, CJOl lt, m!,
lreperer , ;rIJ no
II (.5).
IIrp AJI 8l
AraI - Iflll,
enpsr .
ICCl 81, D 1917 .,
"SI AJl - m",
811I- , ,
lI1J .
15 16 1918 .
JnI.
ll, -
, 110 lI Jmnp.zn.mu m t:.
.

381
IX. *

: , rp,
), I1
npelr
,
wmrp, .

8 WI llmr "14-10
ny", Iel-l1]JlO urn
" mtl". mt
, " " (.. ),
" J", I ,
nl , mtll
I8JI , JI
mr I
.
:llOl lf

mn" (" J"


: CIp811 lm:), "14" JI
IO 1 .

")'l<" m
. ,
l. l-ll ,
m, , f ll)IJ~ :
1 , "I " ,
I- " rpI ",
II.
.lf J le ll,
l: -

" Jllllllb JllJ


t"mtll8II 11 11 lI.

382
l~eHa. re II rpJ 1-
Jl, lIa , II
" ".
, m , ,
, I
l,
. rel)' (1 -) : "
-,
, 1, JI
I "l. -
Abctpo-Il - , ,
np m amt -
1111'11,. ml ml ?
I,
, JI ,
1917 . Cl I JTh Jl
. -
11J1, lI mmU< KOnIHelrre

n .zl ,
1' .
, l 5 lm,
: ..... ' JTh
, -
, , , JI
- ,

, - Th ll
, J
lI"2.

m, 11 eJ"lYl' "
JI l Jt,' u<".

.
"CThIp l
, l
I-" ]. o"rne .'I l
.
IOlllUIl Jl
JIlI emp 11
lJ . .l JI . .-

383
J lUl .ml lll8
, ,
. n , "
" 4.
.!UI, l-I r
ll.
-
lI - XJ; MIIO-
lI JOOlOll l vrn
, Iff m cr
l re .
rrn J lIC1]J. AbC1po-cnom8
, n8cr : 8I- ClGl, ,
, m,l, , lC, .
II 11 XJ -m-
1lxlx aBTol-lo

. II'
lI-Ix ,lI n
eJl - "; m r
lIll ll. n,
l ".

12 1918 . . ia- Jl rc
.
ll 'l
, CJl COBCThI rc,
ceJI8x. 22 ll1
, Iff 8ll tx:rnJI1 8r ,
l, I erl
,
J1 IIX aJTh .
eJIf8 lD1 cran.yen.re
. I 1 (1 4) -.
118 ru -
,
l.
J ara JIaCI: "aJIbl.
IlJIb8,
, LI - , eIOl
llll :1 I".
,I lIollerIIo crp ('l )

384
. . "
.
, ma,

IO"S.
mr
: er
; , ,
21 ; ,
, " ";
rp
, ; l
: ,
.
, - ,
l rr](8
ho-11fecyIO omo, nmy CJ1
no - efbl
IJ-erp. rpeccJI
I
.
. , . : ",
' , OII - , m
. e.rn. m
l.
, 1907 ...
, bI xom,
IIUDl m, "6.
, r , 13 (26)
50--
, : " !",
" !", " !". ll
lUI
reJOJD1, -
Jl.
,
I
, ,
- . 13 -

385
eIOf : 11I <7. "
" (JCJ enya- C1J>
) . VI
JI I -
: ,
ecI ()
, CJ:VDI
, "
I m
"'.
vc JI
" ",
Cl-y : 3
"npI
ml r Il"g.
eIOI Ol VIC1J. 6 m
ml .m
cpamo: " my m 8 JI
:. cm (. - .)
mmo I .
m " 10.
JI I-m ,
. 8- .
,
J<X. ( :),
. 12 1918 . m
np.
. np
JI I .
28 J-mI.
90 13 ,
, 6 6 . .
l-mo ( JI1I m
) nrn "
l , " .
.
: ", ,
IeJI , mml

l-l , "".
reJIcm -

386
ll I
I , Vl l. 12
29 rn (
I ) :
I r ,
'rco m , PYMbD-l I})
J, Vl r . )'
. , J ,
l -, l.
f OI m , ,
: eIOlr, I.
1916 , ruo , .
:
m rnl AraHT.
m m
a:qJ, , . 8epHocr
.
, m . n -
lIe ,
m ClI11 ; ,
,

. 1916 .,
, I

, l Jel J
-
m>l: ..... , ,
5 (1916 . - .),
, mu ... "13. I ,
.

rn I
, m
- "14 nyax" m I
I . '~rn
, lm .
,
""
"",
. - l I, lI
Th
, .lU .

387
lO ](ll JI
]( J nm
..l(]( ..,]( f
, , Dl
,

. .
, -
](]( .

, " ]("
8m , :
" , xm I
](l, J Ol(l(yrmpoBab
8I(- eJl ]( r ,
, ,
". 25 1919 .
" ." mo
, ", lO,
,
" 14.
,
npl. l
, m, m
.z np.
](,
, , ,
( , I( '
l I
]( et1): "... ,
]( , - m ., -
np rn J, r
mnu " 15.
amo l 1918 .
]( lI ' ]( "eJl
I<am ]( mm II
, -.. .mm,
I rn Amm 1916 . m, , en
I, lm
I(, m
, OllO
, IJI--

388
1 L'lrr ,np n l
I'L-cax. r , l :I'
I'~II , . 28
11) 18 .: " 17 1916 .
: I
XIII>eccKoro " 16.
, Jl 1919 ,
t'l'O '''' 8JDI ll JDIeI ,
(:UfX mI OCTh ,
rp 1. II .
npm-erer .zrp ,
m 1916 , Jl
m .
fiJ. l lOI' r
, 110 m -
t,l-, J.l
JJ1, ml ,
1\0 J.l ,
MI,ep-I, re
IJ ; l
'80 I
.

I :
, , MCC'J'a II
) ( - , "" 1), 'JI
. ,
80ll: " ,
II , , J. m0-

".
XOTh lI lX. , , r

Il.m "ereI" ( re lC)J
, , , m rn), - "
" (.JICO,JI, ., .tUJ:).
,I ""
pH , I lrn -
.

: J
" " ml )l . l>
}V1 JI.

389
" " ,
.

cm
"yr" et

, " " -
l. .
Bof'nla I}JlI3 llcrp, QIX
I IOre , m
lY
". ArallThI -
WIa etOC'J.
.
ctpo-ll mllXcrx.,
JO , ccr lm
, cm
1919 ., unI lO1
l }eryIO1, ,
" 1" - , IOC'J.
31 : mJDI8
. , ll
e 1' LW
( , lll II r
HCll.bl ). eeUeJmKoM
. J.m : ll, ,
,
: ,
l , "
J -nl Cl" 17.
1 J1
. ' pyrncyIO mmry,
u, l
Ul l)'IO
: " Il mr . ...
IecJGl, I lrreJl I
m ". np
' : " lrr 1l-
1 ... 1le
,
". ll 8-

390
IIbIe lII 1916 .,
I lp

'fOM. . tl "l rme-


", UI, , ,
r l. rm
, I<my JTh: "
, mo
. eIOI ,
mdi, ,
l ... , l
, l y
"". ..
: " np
ll I<
. l m
" 1'.

,
"er"
( - ). JTh
.
m ,
I< .

lrp-.lIIlrne,
I< ,
8I. eI
"I]>aaJJa re , CIOI
. " I" , -l
I< f .
1 KOHrpecca
- Jf
, .
l. ", -
. ., -lIlm,
mx -JI'I}. - I
, ,)
,
, JI )]
''20. "

391
" ,

. ,
,
, l ,

CIyt1 l.
, nrr yIIII
" mo." CCI 1I "
" erpe , I m 8, rn
CI

. m "J
", " rnL
npf l, np
eJTh np J " 21.
Berepo-pYMHCKOO
. , m ,
', ,
13 1918 .
.
: ,
, np t
, ,
, nPol 22
tI I. JI
" " Jl
. -

23 , - f
onrOM
.. "8I
, ,
". ,
npcrp .
- 24.
,
l, 1I0-
. 25
- ( ) -
() - . , Uf -

392
, e1l0Ire .
cr m.
. r rr em
l (22 ).
crp crpI
II mo , ecnmIU
I
.
re .DJa
I'p
.
crpmrn , ..
, (1918 .)
2S , .
C11l ., ,
-, .Jf lO JI
, , , . ,
, , . n

, ... 2
mc
,lIJX
.
1915
. ,
lI, .
f " r". m onnl
. l)'
, ;
m
- , -
l .
 ., ' ""
.. -l, r
eH CJ.VI l "
" r "
l"21. : "
, r , m

, - , -
rn l}'cyI
15 ,

393
TOpOmo I1 " .
l ,
.
lO 01 !,
, Ar nrn 1916 . m
yIO . "
nyax"
vrn , m
-.

Jx ""
lO.
, ll
: -
(, , llI
rpf) CIpelCCI< ( "" II
u).
eryeI8, .


CJI (
JJ:
''ll " ).
.
()
, .
JlleDo -lrp.
l ra!, era :
(l ),
l ( CJDll( ),
:
n rp. l
l1J , 110 rp 1Ul 40-
50 , 1916 .
1
, rn, , (
) . Ecreceo, mcr
I, }) ,
. J
rp .
, 2/3 8

394
, 1/3 - .
-
JJ: Ie
: , :
?
peeer..1 crynCl ercx
(26 ) -:
cmm kCIp. 16 :
eum 1 .
1 npoaJIJI.
m 12 I< yepWI lrnyIO
-l ,
11, , -
I, Jf "
" 28
m
unm . ..
J8 I1p01 erp mm 8CJI
m:: npe
,lJJ: CnI
m . 28
crp .
lI l .
HOThI, m, f rn
: " , ,
II .
lll
, , ,
". " re Ara
,
Io , Jf
". : ",
-
"29.
30 erp m ,
nl, , I, ''
",
'e l ]. Omea
. 6
:IJ , -

395
l, "". -l
l
"lrrI II" "
"31.
19 !' , , -
. , r cynrI
rrn: . 011
om 8CJYI1eIOl . er
lI ocm f. ,
8JI , "BOrurn

"32.

l " "
. , 24 DI
r, r , "" , ocr
lI, I CIp. "
" ocnp, "": "
rremr". 48 , cr
I IetJ l:
"ll ", cr l
33.
I9 ll " ercp" nl
"l" ,
ynpeI .
", lO ,
II 1'eppI-rro". JJ ,
I 'lli3 Cflll 34.
JIJ "l ll.
crJI 1 IOlI. 1 , ro
mlO lnO ym , ,
J l. 8-
" "; , cm
< ( !), 110
Aycra .
Jy ,
l

- I-l, 1916 . ,
. ,
: " crlO ,I
lO np-

396
11'I1Ibl". , ,
' &S.
I, m
L- Jm, "
IIbl ": ", Dl, r
11 , npere, mm
JJ, ,
1'8BKY . "36.
np..'I ,
1160 . ' re. -
CI . :
, , 1 .
l'q) 14 mo: " 'I]JI
'18Th, AraHTa ". : "
" 37.
I, 11 mo rn-
J' , 8 np
CoeroM r, , ocn. J "ernep"
lI, npe, , er,
Hc,'IecTHbIe . rJI
II lfll , , ,
, l , ,
I m lIeT.
28 mo ll , J 11f "
" . , l Jl1
II 1 . , rn 11-
npll - 60
. 3 J;
m, npl. ,
l cn
6 . .. m'J ,,
er, IO 06-
CI 3ll l JI
"" ..
CTh139 , '
"
(. - .) "40. 6m
rm,
. 6 rOT lI I
, 6I.

397
t - cropoHbl
rp, mp
. I< t, .rnl
CI. eIOlO,
1919 . l1I OJr, , ,
- .
, 110 t BblXOWlO
I , w .
I J . v
.
Th? 15 .
, r8J - , ,
, . 8 cr.
84- I !41
27 8 enp 3
. MlallT .
recr cr aJcr . JO
l CI II ecm l{Jm

ycopemo, neo I.DJI ll,


ecr I .
J I -
: 15}lO Arara nmll
'l AIt
lOlIJII, IIIB - "-J , ",
J ery
ll n'l1feC 011IIIf.
-m
, . 12
JO. 8 -
l 1916 : m ,
lf11>, Il cr
IICl', l lI42
, cJlaa ,
1)': , cra~
1 II

J. , mrn , UnJ
nl , IJI, .
JI , m
; I m
lmb IO l .

398
f8 np . l JI
, l lfl
t q>MaHCoo ll )I
, mIInpe , np
''nplleIOlX'', npI KOpecre,
lII
rn .
CJI8< roc - ro Il)')I
I. m
;
rnCJ< nnel Jfnp . m
C'I]>. 1919 . np
. ,
l , ,
, I ..
rn
( ).
nJf,
l, yrp . 1
1919 . , ,
C'I]>.
em IleJ 1919 np .-80
eurnTh , ro, I npfnp.
I lDl nDl. 8llTh
ll1pJI crmy .
HOcr: npJI AI
.JI ,
npeJl8qrralO " emep". 3 1920 .
- m: " ...
, J '
"43. m m
cn Jl -,
4 1920 .
28
np npll rn.

I , , .
" 'l ,
.. , - JI , -
J 8 ,

399
rnn rnre!I f ... ". JO
ruI8: "
, lyt. .."'".
f tp, 1J>
- J, , aJ - , , .
18 I: , f
IO Df , et
et

I. , ,
lO re JIO

. 1924-1925 . ,
JI
, , m
: 1 1920 . JI
" - ,
, "4S.

. , ,
:
lJO , ll)~
UIIll . 16 1920 ., "
1 em!p
8JI,
"46.
q 1919 , CI<
pem.. m <qJ6< .
, "
", : lI
l 1915 ,

, r 1
() () - urn xrepj
1
(). m Jf
, JD
" ".
"r
cr" BlVIcoHa m llO,
IJlli l YI .
CI< 41.

400
19 1919 . , , 3, aJ
.
Il.
, , rm : ",
, eIO rna,
" .
nreca .

Ipecrn,:-
1913 ; 8'I' - erc
. : "
". ,
, m -
, cno ,

ceJJeIl. ,
rnOl nIe, - , JJl,
lDI1, ecrn .
Olm , aml '
" ".48
l .
lJ ' .vno :

,
, , ,
- Ara;
( 1917 .)
(50 . , 265 ThIC. ,
350Thl.), 8l ,
, 'l .
mlO l J1"m.,
26 1915 .
.

Jl
C'I lll -
, , '!' , J1. .I1
DI , "I1
ll I l 49.
lI : . ,
,
, " II I
l" 50. l cr1-l

401
:
, .. -, , AraH
, re mo
. JTh m , "
" TOJThKO ,
.
,
.
~ Ico. 14npe 1919 . 8'IJI1
, ,

"14 " . " , -l


, - J : rr
m m" l.
. JTh
, ()
. () -
S1
23 ,
. 1915
" " , I S2 , .np}
. - ,
I , , I
JTh ,
, , , Xilll,
, .
VI m - "m
! .
e"f ,
:
re m
, ; r cpeMlrr

I8JTh , C"II.II
, .
, lI
, lI I
, .
" , ll
< "S.

: , -

402
,

. III rrnyr
J, .
,
: " ! CIIO !",
S4 ,
,
cr: l ,
lIa .
lCl
().

, , Typmo.
r IfJl
my. ( 19 ' 1919
.) ,
- . m
f ' SS
(20 1920 .)
cr , u ,
. um
. ().
-
,I , 1924 .,

r, 50 : .

lll
8 1919 .,
nu 19 ,
. . : "
m ,
, l

, lU ... "
, " cr
, ,
oTBeCBCHHoCTh"S6.

403
.
lO lO ml
, m m
, " , ecro , 0-

m, - , -
,
"S7.
l
1 1913 .
(.. ),
l ,
I
.
" cro
" ocyapcro
, ArmS8
I 25 . , 5 .
10 . om S9.
l m -
amr, mtamr. .
, .

27 --
,
f.
eccl-VI I)'
, - ,
m. . lJlaeIOl omem
(VI
), .
n 11I JJIyr
re ,
8I ar JI
,
. ,
mm, ,
f, nyaM,
,

().
"14 ", ormoHeThI , -

404
mm ]( CJC
r "lO ", m
l CJC JuI' UI-
.


lThr
. lolx ,
'llO CIp t, II-
11 . ")
" "'re" I]( -,
CIpo- ; "re"
II, Abctpo-Il, "", l,
emu cpafl.
' - CJC
, lIU
CJC
.

. rn "
J8 ..IO-rre .
rn
OtJ ,
em.t 1913 . JI

.
1)' , ,
I -JI l .
, I8 -
, lO
CJC ,
l
, .
- I
JI IlOn-
I ryl.
"14- nyax" nVlrr yn
, I II lIU!

405
mrr crn eJICIcrn
rocyapcrB, lO
1915 . lI l,
eJI , illl JI crJ
llil .
1918 . - IllJI
,
I. J.lI:) () ,oJI
Ie l, l. -
-
. cr - I
.
lle . illl
1 lO 1 . II
lllM 1 III ll cr HalIO
.
, JJ
cry
cr I,
.
: 1915 . CBOIO
. eJ (.ll), (
) , )ylI
, ,
J l .
~JTh I
l crfC .1X l. OJI8KO
CJIO, IIr eJI
cmo,a "llOl",,ImaJI!-l,8-
!' -J 1 I1 I 1I
Cl 60.
, 50 tm
ix (
, Iemecrn ), <<
25 1918 . . 'fI-
:l1
. ,' rr l, "
Al rnJI
J, JIII
, n BI-V1COIIOM, -JJ.II lClI -

406
, , erc u
, VI
1913 .,
II, , , ...
,
m ry "l.
, KOrpecc,
, " ",

J:IO .
IIOrO mJf
II : l 14 l
, -,
-I .
,
.
' emr rrepI
- .rn, - .
"" .

lDf, yrn
l ( nof
) ,
1915 ., ,JUIO
( - -
"" ").

.
1913 .
. Uf f
II -
I. . 19 1919 .
,
l.lO Jf , "
l " .
m IJI r
. . I,
IIO ,

rf 1 8

407
, f
1915 . I.
m rrcp
,
-. 1'IJ
, -
,
J flliJ8 Cf
3
ll~ l
"t.,' " ( ). rn f
-rn .feJIO
" I])",
, eJ<m, J, aml
wq) OIl. . lUlO
np " rrnp",
II

64.
, , , 1
rn , II JI
~I 9 ocrJ rn ocyapcra.
l , l. ,
lI ll)Iel, eJJ
l :l
. I IJDI , l
1919 . Il)n,
I- .
. .ll,
np1)'Jll1 mu Cl
l, > ll 1 ,
I OIII 1915 .,
l
. nm
m , lI
I
Cl rq J -
, lI .
} , l1l3 rq)-
rq)8 - (8
1919 . l-yr .-

408
', um ),
IJ~eJDf emI ,
IIIfI rrep rn. lO
(>
l) ,
CI m " " . 28 1919
('.
- "".
C11l0crn rn
n ,
,' " " 6S .
earn m OJDf8 .l.
, lll1JII , >m

vrn lleJl l
IIIO CIpaHbl. 29 1919 .
aJIe m 8re ("
eJI - J.rrfI") 0111OClfeJIHO l
,
I rn
, J.I l,


", re
m crn"66.

. , lO 20 1919 .
,
Th
JI lII lI

, m Th COBenrnOB
, l
, m caTh ~
67. "
" crn
I . JlIO , '
. npTh
l np J18 nprn
. , , l
Jl, If
l , f, I

409
CJ< 1915 . ,
l 8I, er DI
"" . oecr
88mecI< > 9 1919 . cra
, epe..iJm,
JIrn eIOf Cf ocyapcrOM.
ere 8I
. - rp
, en 1913 .,
,
~ I<J<YPn. C'Ip (
r )8.
lY "1" , 1
UIe 6ame m : .
-CJ< - f
)(<). 13-14m 1920 . JIit .
.f
,
DI . ,
) f, lO lI
empOM (Cyra).
m lOoca mm
. cr C'Ip
. m
f 69.
it - , 'l1
ro 1915 . arn,
enrre
, eJI lf Jlll
f. f
" ". CBoel1
6 1920 . ,
--
. Je ,
, ,
, 1
7 ,
.

l - CII< DI

410
.!lli, amI IeJ(
r ]JOI
m, I.
, l
1919 . : " I
".
I ,

, l

. 21 1920 .
, ,
. llneJI
- em,
. "} , - , lO
I , -
m , ,
,
l
"71.
, -
my .
1920 . ntp ecr OCIp
m crp, lll> ,
y.t .
. 5 1920 . t
.
} crpaHbf. JI
-
. r, l
crn lercll, 1"& 1R
,
, npre
. 2 1920 . -
CJ<
I m CJ<I ml
"f .
m I
m. 17 1920 . .
m JUIO ml
m (
29 1913 .). 9 1921 . AlII, -

411
f, l I ,
, l rp
l. rp1913 ., CJO
-
.

ere <8.,1O CI
ma .zu,
, lO rp
1912 . - ,
lDl ,
Df yrp .
V18

lll ,
, mo
I .


1918 . -lDl
.. - JDf
72 mOJmo cyIfJI
. 16 1918 . coBer,
l
(). 5 rp
, IO

mIDI . l
.rm lDf ,
, , ,
JDI , ,
I. OCJIe1I
. 16
eiirn ,
amo. r
, rp,
Hapo.zu,I.
. np
Ara . 18

412
, I -
ym JYI C'I.

AbC1po- II Oll8 :
, CJ<, , 8-I
. 29 , cryr
8C'I , Jl
"rocyapcma , ", ,
1 81 ll [ m
1-. .reJIaCTh
armapaOM .
m[ u abC1pO- I <n
.
BoemIo- ,
JII, yIcr .
, (
) lI. 0110
J

. I8
, 'I
, ,
. ,
.
- I- I
, eml, , l-m,llOl'
.

. 31
lI ~IefnP8Jrrera, 110 JJ8 aJ
Jl m AbC1pO-. aJ
I ll,
l 1915 .
MeCnILIe llli[ .
ll, D . J1I
aBC1po-
Jlli . 4 '
, 1, .
- , Il ,
1 , , m I
. IleKoTopblX
lI ( ,
) '. 1 yr

413
6J, . yIplJU
, .
II 12
, - (II) ma
, .
JTh
, amt:
, ll - .
24 1919 .

u rn , m -
qJThI - . 'l
J JUl rep.
- am, ,
,
l n < - ,
. m
I IIemIeI1- 
,
np .

, m II
.
L' lllIO IIO.
IIa AreCra.
JDi , , , np, .
lJ )'yI<Cl. "r
8JDlecnJllll, 110 ,
nymm eyr l
I", - I naII. Jl-
JllI -. m n<y,
I,
~IO .

lt,
n ,
.

29 .
nIlL' l
Jl, -

414
JlY'eM , 110 ,
. l'lJIx
J np
,

,
, np I
,
l, " ".
np .
Y'fi ll > -
AeJ( rn, "II.I
CJI m Abcrpo-I-I
. > , 114
n crry .
. m 2 1918
. 8 l<r ll.
Vl ,
, , - ClPOro .
el crom,lInpffi, CI])CnIJ CCnI
II .
. JlfII llJm crp, JIJI
, JIl > !
eluIIx - , .
m ,
el ( 1929 .- oecm ).
np 20 crp.
l< ll II r,
rre - elreAm , CI IpIL
- . el1 IO
lI II l<,
.
n lCI np
Cf J.
. l< , 11
ll, "". :ll f
l ll ~I nPll
lme 1< . l I<
l . 26110 I/. II
-. II OI"
.

415
rocyapcrBa
.

ccr ,
, I .
, , ,
-
f . nOJJ
lecJ<,
. I
JIJeJJCJI,rn,'IYP,

, np .
m rp
, cr .
m eI
I

np, 01re

pcrelO1ren.

, , et
myreI
. -erema l~ ,
1 1918 .,
1921 . rn - l,
, l, , l-
, m cocraBe
.

l I cr mep
rncr m l
ll . , 1915 .
.z , npcr


crBe 73.
.
., 14 1915 .
..,
cr I. "cr
, - , - ,
(,
), crOJTh I
.81 r um -

416
', , CJ
1nm ,
...

, "7. CJI
" IO -",
2S re , , nm,
mt: (
) 11 191 S . m
...
np . .
.mIl-ro cIpa

vm rrep
II. :
, l , l,
, m . , ,
, 01J> ,
.
l, - l.
1918 . l
npI
,
.
, ypem roCI<
, J(
, lI, ,
.

nIe roro
. 1929 .
, emmIII -ryp
i8,
nm.

" "

J 31 1918 , I'
lii .
,

417
, r . ,

ll: " ",
" JI ", "I" "
". " ", I "lIOaJI
" 19100 . !
,
1914 .,
urn rr,
.

l ,
lf r .
J
.

lI lI

.
> ffil ll >
, , ,
fl.
f 1919 . KOl~CPCH
, eI
, arnec r
rurrc rulaoB "
r", . }JO
,
l .
I I ,
I
lIOf . IaJIm
.

' " r"


( ) - l
f 'l Ia
VI. -8J nlI V
crpaHe
l ll l m-e J
, npl
. -, - I'J
36- "" , - :

418
Ilm II l -
".
eJJIC - <: 1918 . n
re AmI: crop ( yrx
AraH) < ycra-
m o.mm
mc. u , 8IC , " f
", , , , cr
l , . 060-
1 6, r
rocyapca7S
1CJI nae "14" >
,,
crc r r-. "nyax"
cram ; lX
'I)'peX
ICI'e8C'J<. l
KOrpecce - 1918 .
( ere )
I .
lr. m,
er ., m
JDf 76 .
l,
m .
Jf ,' , I
77
premi. lf
. " meunre lI
l, - ., - OJfOO ,

, eIOl
" "7!. x
x r,
m 13 1918 . . , f
, "
".
VI eJIf, mm, cr
aI .,
.

419
. .
re , "oTemn
", mm.
,
mo, ,

- JIy .
cr

lO ,
.79
, et
eroB ~elCll - .eJDfeJI, re nrn
llDf emtl, II)'eI''Ipd}8l
l IC
, I, m -,
, m- &mllCrl,
" "
1)] ,
l - .

, m Th 1,
cro. eeJIOCI
ll ~ < - "
". lIDf lI" " lWlP
! lOCIpll ,
CoeJIeHHe 'I. e'I.
arnCI<X m.
, J8
lO . " ", -
mol VI. cr
rna -n, my: ,
cr - n yra, ~o
cra - ''''. QI>1a Cracmq>e3
. rrep " " 21
1919 . - : " -
lC,
.IDf".80
l - 1919 . v
,
() -, -

420
I'OP . ml
Il ~l lC

I
. , , i - BOlrnbI
-Jl m mrncrp
: -,
llyn, "I
1918 ., .
- VI .
17 mo 1919 . eJI
. " :
, - , - ecrrn ,
1 aJ<-
, rn " .81
Ocr " ",
XGlU lO ll
"crp JJ ,
Jrn" .
: 1;
eYICJI eJl - 3ll II
- Of 1913 .
, -,
rp I'
I.
: lll arI Ila
Il. el qJJVI JO
: ",- 01}Je38Jl.., -8 l!)l-I
... 'J "2.
8 .
, ' -
, "rl"~3
.

1919 . IIalj: II
.
, -
, , I l 8
l JI. .
, rq> I
. ..,
mm, " OJIOI 1919 " -

421

CI.llA, , "84.
I
,
- .
moI
Me(aBryc 1919) (r 1919.)m
OCI "rrep
" ,crc, ,

( m ClllA)
Aaorn " np
" 85.
:.Inp
, lI mep CCl.
. ,
18
1919 . np . eper
, lIX .zu, ,
r 1919 . eCI< fuJ . ,np
" " ua
- r, l, 28
m 1920 ., .. ,lU{ I "lO
" - ocrn mJ
,am
, lI1 Jm
. , eIOl
q-If ,
.

lI1 -
1919 .
, - . :
l .,
, u -,
8 , ,
lO
, umx ,
. r
m ,
J l ,

422
I' Jl. 86

II ll-
lI . 1920 .
npl
J
, I '
rpl.

cro. . IC " 'J
", .
}) 1920 . "
" . rp
ffi.
rp m lI ().
, J-
mllC Illi JI rlf,l
ma .

l "
" I 28 1920 ., ,
lO TypmrB
1918 ., rp1 , ffim })
" I m lO eJTh".
'Ie , 23 1920 . Bemloe
,
I . -
, I I 8,
,
I l
ml.
-lO
.
21 1920 .
, 'I l . bU
,
- -, 11 1920 .
I
. , ., III .
I ra l)' JlC>, IJI np
. 'l11 .

423
15-17 1920 .
VI am
, ry
". Im
" , J, "
" . "
", -JDf
, , .
I - ,lIJf ( )
, ,
Uf - -
--. Jrr, ,
, , ,
. , ,
I l
87.
,
CI , lI ll

. 7 mo
1920 . crnre t,
:ecrecm,nJD8I
88. VI ml8 1 aBryca 1920 .
- .
m J. ,
. () lI ,
I cryn q>. Ar crI rat, lI
J
rrnp, m .
-tY .
OJ:I8O cra m I ("xaml-
"), yune er,
, ,

( npre --1)' " .DP


" 16 1921 . errn nep
{)' .
- 1921 . VI8 rr croPOHbI
I I 0I1p
'I
.J 89
- 4 , I-

424
cta'I)'C- 1914 .:
1913 ,
re mo
JDf,
, , n'I)'
9 e -
m
.

1 I1l nP'Ie ,
npl .
yn , ynf
. ,
'I)'
,
'I)'p , ,
yn JIe8I . O1fao (
) ,
npcr l 1f ,
-'I)'peIOfX l ,
,

ry. :
.
"ecI,
" ( i) 91. 8J
20 r 1921 . cmm l
I '
Cl . amo ,
, l (13 1921 ., 2 1922
.). 20 1922 .
I: " I ".
.

,f, mIC(
1922 .), I
mm &
- . .

, cr JI .

3-11 1922 . }1) ,


, ,
mrn fJ JnI np ,

425
- (mo" ,
, 1 mrn .
vm f, yIocm ,
II -cra. mm,
: 92
,
.
;rm . emf 'I)'P
(20
1922 . - 24 mo 1923 .). yrc
f, - , l,
I, , , , , l,
, , J, "mo
" .
1
-
.
1 19221'.
cyra. npelq)D18
. Amrn: m
cm. 17 19221'. 1 ""
m 'I)' lO Mext: VI.
, ec.m CY.llJl e:ra,
m ere 93.
amI - m .
- 8l
lJe)ocrneeiiroocrn.
, , , ,
, IOro-8OJ1Jfit, - , (),

.
188 npc:m: , l,
, aecmy, F.mne, . , ,:l - .
r nl
amy.
.
, um
II 1912-1913 . 1914-1918 .
.

426
rnp Il. M
.
,
l 8I " " .
It , r JI
IlI.
mm

, ,
. rp
JI
L' . I
ll , m 'J mm,

.
23 aBryca Bq>XOBl-lOL8Ie f r
.
, 6 1II
- mo - - .
J 29 1923 . m
. ,
- 8I (3 1924
.).
I ,
, rn
-
I , r
m<.

:

Il-l
, lml

. - I .If.IO.
, ,
8I "8" } ,
, l'llIO l.

427
8bl, II 15 16 1918 .,
.
I "
et" lI] , 8mo
lrrI (" "),
I, 1
xrep, ,
, I, , , ,
. ll
1 Mml. 776 .. -
, 2 . 180 . , .. 26%
: '' 94. np
lI ,
lrrll, .
1 1 amo ,

, ,
l l
.

: .
, ,
,
, " yl
"9S. I
, " ~l [' ".
l' JI , ,
l ''r:pe np". ell ml
. nplOCTh
, , ,
, " ".
I8 l C1)'I1I
)J Jl : "
20 ,
. 011 ,
,
. mo , mI
II 8 l
l)' ... , Il
08110-

428
)'
,
~"96. " CJI
, 15-16
", -l I 1 JI
. :
" eJIJ< , 8
mr ... " 97

3 4 '
"I>lI, I
{er,

. , u, I
Iln 8lI

'Ipl.
" " ( ),
, " , , I "
, 110 III , Jl1-

lrrl98.
f 011 f
OC'IpOBOB, , , II.
l , ' 'rypeu-
I , t"
1 , I .
()
. < .
, " l
I " 1 "I[l>
-":
JJ 99 .
Jl 80~ , l
I , II,
, . ny
IO AIITallThI l
100.
Jl m
, KOOpylO ., ])l'lI
I. 1919 .
J l
ll, I .
m ]) I srn-

429
. lJJO r, )"I ,
lO.
,
, : "
Th "
". lI, '
OI ll n. ffII
, r
. JIYl' .
lTh
, JU ,
"" -
.
l I
1) . 1919 . aJll
BaTh l, m , 'I
l lrreJ1 ,
mepeoo . rl mr Alrra,
I, - oCIpoBax .
el-I npeJI 30 1919 . Oyml
15 . -
Hae>r<lU>1 " ". r,
, l, < ,
rrepcc. n 25 1919 .: "...
, om I I
1 cram: rpal ... ,
, r , ll
, . , ,
, , ,
m" \01. ~ll 1919 . eJ.
caBlf1 ll cn, 8
II.
,
n ,
, CIpaHbl l". lr
, m ,
lfn : Ill ecrn

IIaI. n
xapaKTL11 rn nPlL\t)' . JUl
'I]>lIO , II-

430
,
I np J crpm
l.
my :
mr np ,
, mr, . 6
, ,
,
, l I.
, J, I
1I
. ,
- m 8.
.
mr 1I
m < ; npleJI
f .
, , II mr

. , . " , I
I anrry
npeJ,
'ry l" 102.
: "
", " l
BocoKe"IOJ.
C8,lU< pe<l<< GI
mr
, mr .
.
1I <
, . 13
, 4 ,
l. 14 rpeOB m
I lO.
,
, ,
m JI
, -
.

431
Ip rr:
cyI111 ltp. np
, , cn
f . f3 C3'Ip: "
cn, '"
lx yun " 104. - "ro

- , ,
ttJs, III l.
ll mm .
r , "
, ". 106 "r
crn
"107.
16 l, r
rpeoB lI , np

f . cn IpCOB
" 1
l t>JtI , '
ynm. l lV errrp ,
lrrm .
aml JI . l
,
nycr , . 29
DI cryr. 8l v
.
lrrlI llll
().
mc I
, - .
.rm npolro KOn
ml : " oJD8
ll, cnl
, ,
" 109.
- r f rpeoB
' " XlI. rpll .
, fO A.rmt,
cyn .J1C
, noaBlrr CnI ,
rp 30bI. -

432
npnmf ; 6S-n'I
I yr l.

r n. mtX l,
, 1 IfX I
8l el I
l J8 r.
l. emo
.20 1
, , crymmum lCIp 1
, .
. :m <: np - m
, :.

. " n. 12 , m
I . ,
m am m }f -
'" 110.

4-S , D ,
.
BaOCI' nl peJ10
JGITOrO, ~ ym i ryrcI)'l1I
m.m.


1919 .,. f , ,
, . I ,
n. " m-
"!!!.
ll , J.
, cran. JI CIpae. IO HeoBOm.cmo
, rrm n'1
mll,JO, , tlI
. , emIretIJI aJl
crn.
l 1918-1920 .
. I np .
.ll1
n. 23
m etl, JI
27 1919 .,
, ecJGI Bepyr-

433
I. 1)'I . ,
,
.

21 1920 .
l. ,
. 1920 .
, I lO IOl
.Jnl, KOTOPYIO
Hapoa.112 8JI
.JnI J, eIp.
24 1920 . JDI, or,a ra ,
eJDI< l
mep ,
: " I ,
,
, IIx
J'X, " 113.
}'IO
114.
. J aBryca J920 .
mn ,
J. I<
pt', rn
, 8l J , .
Ar DIre re yrn ecm
: , aJnIC
erero, rneramc .
JIcr eIOJ .
rpecI< yeperre ,
. ,
, erna. rn
- ,
, .
, (),
.
,
. mm am
.
IOI ,
. , "-

434
II.I r rurrn ". m.
I t , rp
IICCX .
pemt JJJI
em. IIS 5,5 .
110 apmo 200 . rr m.
rl 1]>. ecii
", , m
Mer, my 0111 m. "m"
. . J, I 5 1920
1'. -
( ),
l .
r ma
;
- .
.zep
. OI 1921 . UI ,
crarn. era rpe<lCCf
OCl., 40 . -
cerrr 1921 . yre
. C1)'IlJIe,8 ome
, 
.

f, l
em. , .
1922 . rp
1
-
rp
.
lII rp
, DI .
, 1922 .
. aBryce .
yrm, ll ,

ll
.
8 1922 . ,
. JO -

435
, mrr

ICp. r
. 30 ThIC. r6,
1aJf , ,
em 8JDI . 1
, , lf
6 , m 1, em.
mr JO
.
1 m /1
m . ,
, lfl Jf
eI<mp.
.
ll : 50 ThIC. Thl, 70 - lf'
1,5 JDI.
ICpOBa .
Jllilf
(1923 .)
rn : 1JUI.
, MHome ,
Thl If, , ICp,
vrn . 400 .

. pemt J >ym
, . " ",
em , 1
II , 1923 /1
I
.

436


.

. , ""
,
, -
, na
, -
R .

u -
,
-
-
,
. .. ,
1, "II
r" 2. ,
"
", . 111 3.
.

, 1968 . 4.
u ll
,
.. . 3. . . -

437
, . . , . . , . . . .
"
" 5. ,
. .
. . .

,
. . 7.

8.


,
:
. . "1 1914 ." "
", . .
" " 9 ( ,
, , 8, ,

?), - .

:
. . , . . , . . ,
. . - , .

. . , . . , . . 10.
.
1994 .
,
.
. . . . , . . .
-
" . ",
" - ", "
" ( ) 11.
"
" , -
Ol .

,
,
. ,
, . . . : "

438
,
, ,
,
, ,

, -
.

, - ,
'd"; "
, ,
. ,

... " 12 . . : "
,
, ,
,

". . . ,
"
- ".
. . , "
"
" " 13.
, , ,
-
, ,
, ,
40 ,
.
, .
30- .
. ""
"" 14.
"" , ,
, , -
- r - -
, ,
.
IS. . . ,
"


". . . -

439
, :
, 16.

. . .

, .

. 1917 .
. , "

" 17. .
1914 . "
". . "
-
,
()
, " 18.
,
, 1912-1913 .,
, , ,
. ""
,
( - , - );
, . ,

,


.
, " ", ,
1919 . "
, ,
" 19.

. . . : "
, ,
,

,
" 20.
, ...
1917 .
tU11 . -

440

, .
1917 . -
,
,
,
,
, , .
(
)
.
m

.
lllO

.

-,
. , -,
; -,
" "
,
.

, ,
;
.

.
? ,
,

,


. ,
,
.

,

, , -

441
.

- . ,

"". -,
, - 6,
. ,

,

,
,

, , -

.
,
?
m (
, ..,
), .

, , ,

,
.

.
, ,
.
.
,
,
, , , ,
, , ,
. ,
, "
", "l3", " ",
.
, ,
.
- .
, (
. , . -, . -

442
. ,
).
" " .
. , ,
,
, "" ,
. .
" "
, " "
"" 21.

.

.
;

-. "
", " "
.
- , ?
.
,
.
, I10 100 .
, " ,
" 22.
.
.


(, ),
( 28
1920 .).
, 23.

- - (
-) .
""
, .
. ,
.

443
.
.

,
, . ,
, . -
.
,
. ,
, .
--
.
,
: , ,
, . ,
.
,
-
, - 20 -
.
, ( ,
), " ", " " -
- ,
.
.
- -.
, -
, - -
( ),
-.
1918 .
. ,

( 1918 .),
: ", , ,
, , . ,
, .

" 24.
: " !"
I ['llOrI. lII: 'lI IIr:IJI :
ulU , llG u
, !
13 ! -

444
: -
, .


.
-
.
, , ,
.
,
,

.

, -
.

- , -
. - ,
, .

- .
,
,
.
, ;
.
-


, , .

-
.
,
.


II'JlII. '. " r'll j1'llll .
I 'lI l l,
- ,
. ....

445

1. HaKaHYlle
.
Be:JIIKlle
10.
. .. 1986. . 177.
. . 202.
. . 2I4-21~.
, . . 196.
lll'l . . i:llI'rI 6 ... . 1. . 231.
I10II lI . lta 1X45-1925. <l, 1925. . 721.
( -
). . 1914. . 532. . 272.
"t'1I1ll . . , 1945; . "
" II I' . . .,
1960. . 29. . 66-84.
Sj\'!>ki ttl. Stcl1ograll1 Glv rasprave protiv Gavl'ila PrillCipa
i dIgil1 1914. Sljv, 1954. S. 72-73.
IQ
110ll . IIaLlllj "j " (" ") 11
. ar', II.VI.1927.
11 . . . ., 1975.
. 26.
12 Cal/ojeu!l . [)lIjlO III'a al. ,
1923. . 42.
hoeHHO-lI (
- ). . 2000. . 1. . 4371. . 28-30.
. . 36. . - . ll. ,
J7.1.1912.NQ 17.
1')
. . 49-50.
16
. . J\C n, 1918. .
. OJ'!'! ( ) - .
'ry. , 15.1.191~.
17 . . IlI1 /1
IfIIII. ., 1966; " :. II
II 11 . 1971. NQ 10; .
-
II /1 . .
-. . . , 1971. . 502; u . ii
llll i PYMYHii IlI lIii iIf '-

446
JO i // i i
. . icop. . N2 5; u . . -
XIX - . -
, 1976. '.
1
1848-1917. ., 1971. . 370.
19 . - .
. 71.
20
. . / / 'J
. -. , 1958. . VIII.
21 . . 3. .; ., 1933. . 388.
22
/0. .
. . 202.
23
19181 romal1i. uti, 1983. V. 1. NQ 65.
24
Jbid. NQ 68.
25 Jbid. NQ 73.
26
1/0m . . 'I ... . 1. . 57.
27
19181 romal1i. V. 1. NQ 63.
2
, 'I 1914 .
. . ,
, , "
" "". Savinsky . Recollectiolls ofa Russiall diplol11at.
L., 1937. . 210.
29
ll . . .. 1984. . 248.
30
(). . 1.
. 3. NQ 44, 108; u . . I'l
/ /
. ., 1947. . 309-311.
n . . 1903-1917. ., 1981.
. 557-558.
32 . . 629-630.
Ull . . au ... . 299-302.
34
.
(191 1-1915). .
. .,1983. . 318; haAbctpo-
(1914-1917). ., 1983. . 10-11.
35
Galanti Josef. Die Pl'ObIematik des Verrrags-Scl1lusses Zwiscllel1
st-ih- Ungam tld Btllgal'ien im Jallrell 1913-1914//"
. 681-1981". ., 1983. . 340.
36
uu . . ... . 311-313;
. JJlI ... . 59-62; .-

447
I
1912-1918 . .1957. 83-84.
31 Ostclteicll-Ul1gl11ll Atls!iIlpropolititk \' der osisch Krise 1908 bis
ZLIl KI'iegsausbrucll 1914 ( - aUA) VII. Vitn, 1930. N!? 8751,
8781,9098,9108; uu . u ...
312-313;06 . ... 327-329.
3
uu. ., nmu . . ~ln. .;
., 1940. 194-195.
. .
. . 196-197.
40 . 'l .
1888-1912. ., 1971. . 472-473.
41 'l ra n
1J0 ( - 'l ). . 1 (1913-
1915). ., 1920. N! 134; 8 . iI"J. CO'I. ., 195. . ]9]-]9.
41 . . 3. . 1. N2 22;III . III
1878-1918. ., 1985. . ]96.
43 . . 3. . 2. NQ 307.
44
. . II . ., 1959. . 178,276;
NelidojJ"A. SLIvirs diplol11atiqHcs. Paris, 1926. . 3]; II'l .
... . 264.
. ... . 97-102; //ll . -
'I\ I ... . 317-321.
/ . l.!l ... . 404.
u 7: lOll ... . 10 1; / . . llOIII\
4)

$! " ... . 318,322.


4
. . 3. . 3. NQ 278,294; . 4. N!? 19, ]3; /lll . .
llJlII'l<l ll ... . 32].
49
Gl'eece illl" t1'L1e Iigl1t. . 1-43.
lI- r (
- ). . . . 3761. 5.
;I
lIelmreich 111 flict tw Gennal1Y d ALlstria over B<llkan Policy,
191]--1914 jjE......aysil1tlleHistoryofModem . N. ., 1936. . 458.
[ll . Greece al1d tlle Central Powel'S. . 155.
Ibid. . 143.
Ibid. . 161.
Ibid. . 162.
lis . Gl'ccce l1(1 Albal1i<l. 1908-1914. llessalolliki, 1976. . 50,
119-122: [ll . Gl'eece aI1d the GI'eat Powers. 1914-1917.
l1essal011iki, 1974. . 13.

44ts
17
. . 1914. . 93. . 1. . 27. . .
. . . . . 21.11.1914.
Leon G. Greece and the G\"eat Powers... . 64.
Ibid. . 163.
(.0
Ibid. . 166.
. . .. 3761.. 23. .
lleodoulou . Greeceand tlle Entente. Thessaloniki, 1971. . 7.
1.
Kondis . l1 Problem. . 57.
. . 269, 270, 272,277.
. . 272, 277.

.. 1914.. 34.. 242....


. . 24.VI.1914.
. . 1 (1908-1918).
., 1972. . 56-131; mu . ., lll . .,
ll . . 'l . ., 1983. . 147-157.
68 Oie Grosse Po1itik der Europaischen abinette. 1871-1914. Sm1ug
de1' diplomatisl1el1 akten des Auswertigen Amtes. Bd. 1-40. Berlin,
1922-1927. Bd. 25. S. 608.
69 . - . . 18j3 I.VII.-2jI5.VIII. 1908 jj
. . . . 470. . 39. . 186-18806.,212-213.
7()
. . 418. . I.. 2933.. 215.
71 Khory Ph. Urban notabIes andArab Nationalism. L.; N. ., 1983. . 54.
72 /(uu . . 6 . ., 1965. . 300-
301; Haagan, Tag . . TUI'kish-Si Relations in t11e
C0l1stitutiol1a1 Pet'iod 1908-1914. L., 1969. . 37-38; .
U1'ball notables. . 62.
7)
Heller J. British li towards the Ottoman empire. 1908-1914. L.,
1983. . 72-9t1; Kacua - -6
1918-1920. (6 . . ).
, 1983. . 26.
74 . : . . u -ry. . 194.
75 Martin S. The Gel1esis ofthe Young Ottoman Thought. Princetoll,
1962. . 286.
76 . . .
3.01.-16.VI.1914 jj . .418.
. '.. 4258.. 2-206.
77
..4.
78 Ryan S. Tlle last of the Oragomal1s. L., 1951. .88-89; Emin .
Turkey il1 tlle World War. OXf01'd, 1930. . 64-65.

449
79 "
" - Arrllrkey: Past al1d Fut.
N. ., 1917. . 34-36.

- ()
. . "
". 1913 .//.. 418.0. I.. 4255.
. 2-4. ero .: . "
... " /1 . ., 1994. N.! 3-4; .
11 . ., 1993. N~ 1.
. . . . 207-263.
2
. . -. . ., 1917. . 18.
u . 11 . ., 1919.
NQ 1. . 26-32, 32-42.
4
. . 3. . 2. . 138; Cihan harbinde osmanli hacikati tarihcesi.
Jstal1blll, 1338 (1922). S. 3-4.
5
-. . 95; . . 18. . 1. . 225;
. .. 120.
6
-. . }(6-88; Kurat . HowTlIrkeydl"ifted
into World War 1. I.: Studies in International History. L., 1967.
. 293-294; Jzzet-Pascha. Dwurdigkit. Leipzig, 1927. s. 325-
327;l/l . . 1/
. . ., 1946.
. 322-323; m . . . . 8-9.
87
1912-1913 . :
. ., nmII . . 1914-
1918 . ., 1940.
"" ,
- , ""

(. 147,202).
-
- .
, ro ,
,

,

.
Puto . L'independance albanaise etladiplomatie des Grandes Puissances
(1912-1914). Tirana, 1982. . 125-130.
9
Puto . La question albanaise dans les actes internationaux de l' epoque
imperialiste. Tiral1a, 1988. v. IL. . 284-286.

450
90
l< ,
. ,
,
17 1912 . 29 1913 .,
- .
91
.: PutoA. Laquestionalbanaise ... v..
.579-609.
92 Puto . La question albanaise ... . 11. . 200.
93 . L'independance albanaise ... . 163.
94
. . . .; ., 1925. . 63.
95 l0. Laquestionalbanaise ... . 11. . 271-271.
96
. .
. . 205-206.
97 Pto . La question albanaise ... . . .622-625.
9
. . . ]9]4 . . 708. . 330.
99 . . 3. . 1. . 173 ( .).
\00 Documentsdiplomatiquesfrancais (1871-19]4) (DDF). Paris, ]936.
3- Serie. t.x. NQ 167.
10\ . . - . . 17(30)..1914 . . .
. 1914 . . 708. . 258.
\02
Die Grosse Politik der Europaiscllen Kabinette. ] 871-19 ]4. li,
1927.36. . 2. NQ 14427.
\03
Puto . L'independance albanaise ... . 163; . .
. . . 17(30)..1914 . . .
. 1914 . . 708. . 259.
104 DDF. 3- Serie. .. NQ 568.
\05 Historiae ShqiperriseTirane. ]984. . . F. 141.
\0(, . . - . . . 24.VI(7.VII) 12(25).VII.1914 .
. . . 1914 . . 708. . 303 328.
107
. 1914. 15(28) .

11.
un . ro uj j
// .
CapajeBo, 1957. ,. 10. . 7-8. . 73-74.
IllIlIi . . . .
73-74.
ABHZ MF. Pras. Sib/19 14. s. 2.
4 . /.
ilinski [. sjvskm atentatu i generalll Potioreku / / Pregled,
1936. Kl1j. . S\'. 130. s. 311-215.

451
OUA. Bd. VIII. NQ 9943, 9973.
Bilinski L. Sarajevskom atentatu. S. 3 11-3 15.
. . 28 1914 . //
. 1970. NQ 5. . 49-66.
. . .. 50.. 23.
10 . .
/ / -. 1929. NQ 1 1.
11 . . . . 58-62. . .
. . 470. . 50. . 28. .
1914. . - . .
. ,5.VII.1914.
12
j . CapajeBo, 1914. , 1966. . 685.
1]
u6u/i . An. , 1966. . 685.
14 : . .
. ., 1990.
15 . . ... . 50.
16 . . ... .
254-255.
17 Je/avich . Century of Russian Foreign Policy 1814-1914.
Pl1iladelpl1ia and N. ., 1964. . 219.
1
. .
... . 9.
19 . . , 1870.. 82.. 22-29.
20
24 1914 .
.: OUA. Bd. III. NQ 9918. S. 186-195.
21
Ibid. Beilagezu N. 9984. S. 253-261.
22
Fellner F. Die "Mission Hoyos" // Protokolle des gemeiensamen
Ministefl'ates der Osterreichisch- Ungarische Monarchie (1914- 1918)
( - ProtokoIle... ) // Budapest, 1996; j
. , 1976. S. 413.
2]
OUA. Bd. III. NQ 9984. S. 250-252.
24
OUA. Bd. III. NQ 10058. S. 306.
25 Fellner F. . cit. S. 413.
26
OUA. Bd. VI. NQ 10076. S. 319-320.
27
Fellner . . cit. S. 414.
2
Ca/anta; J. Die Osterreichisch-Ungarische Monarchie ld der
Weltkrieg. Budapest, 1979. S. 191.
29
Histoiredela HongriedesOliginesanosjours. Budapest, 1974. . 439-440.
30
Ca/anta; J. . cit. S. 252.
]1
OUA. Bd. IlI. NQ 9978. S. 248-249.
32
Fellner F. Die "Mission Hoyos" // Protokole ... NQ 1. S. 142.

452
33
Ibid.S. 142-143; Bd.IV. S. 56.
34
ProtokoIJe... NQ 1. S. 14-tJ-.
35 Ibid. S. 145.
36 Ibid. S. 146-147.
37
OUA Bd. V. BeilagezLln. 10146. S. 374-375.
Ibid.N2 10146. S. 372.
39
Ibid. S. 373.
40
Fischer F. Krieg der iIIusionel. Die deutscl1e Politik \' ] 911 bis 1914.
DlIsseldon, 1969. S. 672-682.
41
OUA Bd. III. N2 10145. S. 370-371.
42 GalantaiJ. . cit. S. 267-268; Conrad . Ausmeier Diel1stszeit 1906-
1918. Wien- Berlin-Leipzig- l1l1l1. 1923.
43
"f 1
, . . 25-ro". 11 ,
" ". .: Bd. 1. N2 49. S. 70.
44
OUA Bd. V. N2 10272. S. 448.
45
Protokolle... N2 2. S. 157.
46 Ibid. S. 154.
47 Poloskei F. Tisza Istval1. BLldapest, 1985. S. 236.
48
/(lIu ., UII .

n , . . 1926. . 2. . 4-5.
49
.. Sl. 1914. . 470.. 3. . 47.
so OUA Bd. III. NQ 10118.
51
. .
23.II.(7.III) 1914.
52
. . . 533.. 69.
53 CnOJHoj j. 1903-1914. (
). , 1980. ,. 7. . 2. . 635-637.
54 U. : u . -
. ., 1922. N2 1. . 105-106.
55
. . . 533.. 281.
56 u . . . .107-108.
57
. . 3. . 5. N2 19. . 38-39.
58
. . 5. . 66.
59 . 1923. N2 4. . 12-13.
-j ll . J10
. 1914. ,. 2. . 31.
61 uuJ. j paajj . XI.1980. NQ 8082.

453
2
ll.26.VII.1914.
63 .29.VIl.1914.
64 Dobrovo/sky s. Oie Mobilisielul1g der russiscl1e n 1914. Berlin,
1923. s. 17-18,22.
6S ll . . . 226.
66 Oie deutscl1e Ookllmel1te ztlm Kriegsausbruch 1914 ( - 00).
Bd. 11. NQ 332.
67 Ibidem.
6
BIjtisl1 OOCtIments 011 tI1e OIigil1S oftI1e War 1899-1914 (
). L., V.XI. NQ 101.
69 OUA. Bd. III. NQ 10741.
10
. : ml/ . .
. .1955. . 659.
71 00. Bd. 1. NQ 293.
72
Ibidem.
7]
u . ... . 106.
74
. . 3. . 4. N.! 177.
15 . . 3. . 4. NQ 237, 250, 298; uu . .
u ... . 325-326; . ...
. 107-108.
16 .:
- . 1913-1918 ro. ., 1921. .
. 521-547; // - Oie Unterwelful1g Bulgariens unter den
Oetltscl1en Imperialismus vorabel1d des ersten Weltkriges -
Jal1lbucl1 f Geschichte der UdSSR tlnd volksdemokratischen Lander
Europas. B-d. 4. Bellil1, 1960. s. 265-292.
77
. . 3. . 4. NQ 310.
7
OUA. Bd. v. N.! 10765, 10767, 10920;U06 . ... . 414;
uu . . <l u ... . 333-334.
19 mu . (1914-1915) //
. ., 1974. . 23. . 15-16.

... . 1. . 326.
HI . - ... . 83-84;
mu . ... . 79-81.
2
mu . ... . 15-18.
n1Jlu . ... . 24-26.
84
SQ1';nsky . Recollectiol1s ... . 240-241; ll .
. ., 1923. . 94.
5
SQ11insky . Recollectiol1s ... . 203-204; ll .
... . 264.

454
86
. ... . 144-147.
... . 1. . 323-325. .
. . 95-96.

Nec/lldoff . Souvenieus ... . 178; &tel! . . IJ


... . 111-112.
9
. - 1913-1915 . //
cro . 1955. N2 1. . 27-29.
90
. - ... . 27-30;
... . 86-87, 132-134; llll . .
... . 304-308.
91
... . 1. NQ 25{}. 263, 289; .
... . 152-155.
92
f ... . 1. NQ 311.313,316; .
... . 152-154.
9]
. ... . 102-110.
94
... . . 603-604; }Jmu . .
... . 242-243.
95
Dudu V. Misiunea secreta U1i nobil polon ' cUltea regeltli Carol 1 /
Revistaistoricaromana. 1938. . 8. . 193-/98.
96
m/l . . ... . 56.
97
mu . . ... . 63.
9
. . . N! 503.
99 Stere . Marele razboi i politica Romal1iei. uti, 1918. . 229.
100
Destildtiiduttil1914-1915. BlIcLJreti. 1915. . 17.
101 Argetoianu . Pentru cei de miil1e. ().
102
Fotino G. Ul1e seance historiglle du conseil dLl l1 - Revue de
deux mondes. 30.VIIl.1930. . 533-538.
103
19181 romiini. t1ti, 1983.
104 . . 3. . 5. NQ 469. . 372.
105
. . 3. . 5. . 345; 111 Vindication ofGreek Natiol1al Policy.
1912-1917. L., 1918. . 174-175.
106 Mazarakis-Anian . Memoiles. Tllessaloniki. 1979. . 119.
107
w.istoryfGkl(1821-1921). L. 1922. . 150.
10 Je/avich Ch. and . Tlle EstabIishmel1t oftlle Balkan National States.
1804-1920. Wasl1ington, 1977. . 295.
109 Je/O\'ich Ch. (/nd . The EstabIishment ... . 294.
110 Mazarakis-Anian . Memoires. . 119.
111 . . VI. . 1. . 61.
112 Kerojilas . EI. Vel1izelos: His life. L., 19/5.

455

n G Greeceal1dtl1eGreat Power. 1914-1917. Thessaloniki, 1974. . 69.
114
N icllOlas P1'il1ce ofGreece. Po1itical memoires. 1914-1918. Pages fom
Di. L., 1928. . 7, 8.
115
Mazarakis-Aman . Memoi1es. . 117.
116 Wlll70j S. Tlle St01)' ofModerl1 Greece. L., 1968. . 195.
117 . . 12. . 18. . 225. .
.. 119. .: m . . .
R . ., 1995. . 1.
118
. . 1. . 18.. 225.. 121.
119 ..122.
120 .
121 . . 120.
. . 122.
.: ,m . . " ... " I/
. . ., 1994. N!! 3-4.
123
-. . 106-118; u. .
. . 323.
124 . .: flll6 ., llU .
... ., 1926. . 2. . 8-9,17.
.
.
125 r. . 18. . 1. . 2969. .
, 1914. r. . 11. .
126 . : JOBOIl06U" J. , j ,
. , 1928. ,. 1. . 187.
1!7
. : 6Un . j .
l'. 1963. . 9-12.
128
. . , 1914. . 1170. . 113. . 59.
. . - . . 14(I).VIJI. 1914.
129 -j ,. 1914. 1. . 1. NQ 110.
130
BoeHHO-'l
.. 4. . 91.
131
stil1 Ul1garn Letzter Krieg. 1914-1918. Bd. 1. Wien, 1933.
S. 101. -
.. 4. . 91.
132
. . 8. . 59.

111. ro
l/m6U . . ... . 1. . 96.
Chllrchill W Tlle World Wal. N. ., 1931. . 286.

456
, . . ... . 1. . 79-80.
. . 241.
. . 4. . 1. . 27.
6
Currrighr [. Mttddle, Indecision al1d Setback. Tllessaloniki, 1986.
. 19-20.
[n G. Greece ... . 47.
rbid. . 46.
. . 6. . 1. . 157.
10 . . 63.
1I . . 193.
12 ..61, 103, 104.
13 . . 5. . 1. . 82; Tlle Vindicatiol1 ... . 70.
14 Curtright [. Muddle ... . 29.
15 (bid. . 20.
16 u . . ... . 1. . 217; Curtrighr [.
Muddlc ... . 24.
17 Curtright L. Muddle ... . 24.
I~
..1358.0.I..1757..313.
1'/ Acta Ilist, Acad. sci. hung. Budapest, 1952. . 1. Fasc. 2. . 240.
20 . . , 1914. . 470.. 4.. 14.
21 . . 22.
21 1l11 . . 1914. , 1962. . 634.
Historijski pregled. Zagreb, 1964. NQ 3-4. . 173-174.
24
"u . . 1914. . 634.
25 u . . 1914-1918.
26 . . . . 532. . 454.
27 . . 3. . 6. . I.. 49.
-j ., 1, 1914. . 1.
NQ 127. .
. . , 8.IX.1914.
29 Jrocj, J. Jl1. . .
30 . . <,- . . , 22.X.1914.
NQ 6685 .
.JI . NQ 8203.
32
. . ... . 122.
33
. . . . 1826. . 5-14; . .
. 1914-1918. . 40.

457
34
Dobrovolei kladivarijeJugoslavije 1912-1918. Ljubijana, 1936. s. 13-44.
3S
1i . , 1928.
36
. 1914-1918 . ., 1923.
. 1. . 105.
31
. . ... . 1. . 322.
38
Ul . . . ., 1966.
. 42, 43, 50.
39
Sanders L. von. Funf Jahre Turkei. Berlin, 1920. s. 36-38;
Pomiankowski J. Der Zusammel1bruch des Ottomanischen Reiclles.
Wien, 1928. s. 21.
40 - 1914-1918.
., 1938. . 17-20; . .
1 . . 184-185; . . 418.
. I.. 4269.. 92-95.
41
. . 418. . 1. . 4264. . 106.
42 Larcher . La guerre turque dans la guerre modniaIc. Paris, 1926.
. 72-76; II . .
. ., 1946. . 29-30.
43 II . .
n 1914-1915 . ., 1937. . 29-30.
44
Sanders L. von. Funfjahre Turkej. S. 239-240; . .
... . 65-66.
4S
nll . 1I ... . 557-560,613-616.
46
. . 629-630.
41 lIC08 . O/l - ( 1914-1917). .,
1983.. 122-123; u . .ru... . 9-10.
48
. ... . 175.
49
ll . 1I ... . 277-278;l .
... . 175.
SO . 1I ... . 180.
SI . . 3. .7. . 1. . 91; .
1I ... . 180; . ... . 175-180.
52
. "" - 1I . ,
1983. . 359-361.
53 ... . 1. NQ 446, 479; .
n- 1I
/ / 1I-
. 1. ., 1972. . 184-185.
54
. . 3. .7. . 1. NQ 39; .
... . 1~O; u . . ... . 81.

458
55 . . .,
1932. . 252-262.
S6
. . ., 1929. . 162-163.
57
Savinski . Recollections ... . 244-246.
5
u . ... . 29-31.
, . (). ., 1987.
. 53-54.
59 Savinski . Recollections... . 203; .
... . 415.
60
. ... . 113.
. . 3. . 6. . 2. N2 446; u . .
... . 326.
62 mu . ... . 31-32, 45-46; .
. . 112, 137, 175.
63 08 . ... . 182.
64 . . 3. . 6. . 2. N2 540, 556; Savinski . Recollections ...
.254.
65
. . 3. . 6. . 2. N2 580,627; u .
'I ... . 331-332.
66 Vesa V. Les relations politiques mm-fra:is debut du
siecle. Bucureti, 1986. . 84.
67 Ibid. . 80.
6
. . 6. . 1. N2 263,257.
6'1 , -
. . . . 3. . 6. . 1. N2 341.
70 . . 18 (1 ) 1914 . // .
. 3. . 6. . 1. N2 340.
71
llU . . . . 26. . 317.
72
Russian Diplomacyand Eastem Europe 1914-1917. N. ., 1968.
.250.
73
/orga N. Istoria romanilor. v.
10. Bucureti, 1939. . 348.
74
. ., 1925. . 1. . XVI;
u . . 1918 . ., 1959. . 52.
75
. . 6. . 1. . 361. , 1.
Revue rOllmaine d'histoire. 1968. N2 6. . 1107.
71 Adevarlll, 7, 20, 24, IX, 1914; , 5, 14.IX.1914.
7
, 15, 17,20, 24.lX.1914.
79
Adevarul,IO.lX.1914.

, 24.V.1915.

459
~1
Documente di mi~carea mtlncitoreasca 1872-1916. BtlCLJre~ti, 1947.
.611.
82 Dobrogeanu-Gherea . l1~ comp1ete. Btlctlfe~ti, 1973. . 5. . 254.
83 Lupta, 14.1.1914.
~4
Dumas Gh., Racovski . Les sodalistes et 1 gtlerre. Bucure~ti, 1915.
.29.
~5
fl . . . . 49. . 117.

Theodoulou . Greece and the Entente. Atlg.l, 1914 - 25 Sept. 1916.


Thessa1oniki, 1971. . 24.
~7
W. . StOlY... . 152.
TheodoL11ou . Greece... . 28.
9
TI,e Vindicatiol1... . 74; L G. Greece ... . 42; . . 6. . 1.
. 121.
90 Mavrocordato J. l1gld il1 the Balkans. Hel1el1ic Note 011 British
Po1icy. L., 1916. . 100; Heurtley W, ., Woodhouse .Slrt
istoryofGreecefrom EarlyTimesto 1964. Cambridge, N. ., 1966.
.I00.
91 G.eyofFallodol1. Twel1ty-Fivrs. 1892-1915. . 2. N. ., 1926.
.175.
92 Ibid. . 175, 177.
9) [n G. Gleece... . 45.
94 . . 1914.. 335.. 271. -
. 5.10.1914.
95 Leon G. Greece... . 44.
. . 6. . 1. . 202.
97 L/oyd George D. 1, Truth about tl,e Treaties. L., 1938. . 2.
. 1208-1209.
98 Chuchil/ w. he World Crisis. 1915. . 2. N. ., 1923. . 531-536;
GreyofFallodon. wt-Fivrs ... . 181-182.
99 11 Greek White Book. Supplementary Diplomatic Documents, 1913-
1917. Oxford, 1919. . 8; . . 6. . 1. . 61.
100 Mazarakis-Ainian . Memoires. Tl1essaloniki, 1979. . 119.
101 1, Villdication oft11e Greek Policy. . 77.
102 TheGreekWhite Book ... . 8-10.
10) Mazarakis-Ainian . Memoires... . 121.
104 Ibid. . 121.
105 .
. ., 1924. . 63; . . 6. . 1. . 227.
106 Theodotllou . Greece ... . 57.

460
107
. . 6. . J. . 451.
108
Mazarakis-Ainian . Memoi,es ... . 122.
109
.. . . 1. . 3.. 3432.. 35. . .
- 4. J 1.1914.
110 Puto . L'independance albanaise ... . 500.
111
lbid. . 501-502.
112
ul0 . La gtlestion albanaise ... . 11. . 626.
113
8l1 . . . . 1. . 215-216.
114 . . 213.
IIS
. . 3. . 6. . 2. 110, 120, 164,466.
116
. ... . 170.
117
. . 3. . 6. . 2. NQ 566.
118
u . . ... . 1. . 281.
119
Puto . La qtlestiol1 albanaise ... . 11. . 147.
120
Ibid. . 147-149.

; . Sllqiperia l1 marredllel1iet nde"kombetare (1914-1918).


Ti.al1e, 1987. F. 98.
122 8U . . SJ ... . 1. . 268,281-282.
123
; . Sllqiperia ... F. 98-99.
124
Ibid. F. 100- 102.
125
Ibid. F. 100.
126
Papadakis . istoi"e diplomatiqLle de la qLICStiol1 l1ot"d-epirote.
Athel1es, 1958. . 43-45.
127
Historia Sliis. . IIl. F. 169.
128
; . Shqiperia ... F. 113.
I
Ibid. F. 133-134.
131
. . 3. . 6.4.2. NQ 695.
132
. : ligjerol1 Fan Noli. PermbIedllLll' g L. Dilo. Til'al1e, 1944.
F. 68.

IV.
.. . 3773.. 19.
Hal1tsh. Leopold Graf Bercl1told. S. 709-730.
Mitrovic . Prodor Balkal1 i S,bUa. S. 228.
ibza S. Briefe. S. 131.
HHSA Wiel1, . . 490.
Ibid.

46\
Protokolle ... S. 215-232.
.: . .
., 1994. . 6-13.
. . . . 178.
10 L'Allemagne. l. 1. N. 93. . 111.
11
Mitrovic . . cit. S. 299.
12 L'Allemagl1e. l. 1. N. 143. . 182-183.
13 .: ll . l( ... . 443;
llll . . ... . 299;
. . "" //
. . . . 8; 08 .
... . 269.
14 . . . 3. . 1955.
15 . . 3. . 7. . 91; Savinsky . Recollections ... . 204-205;
. ... . 180; .
... . 175-176.
1(,
. ll ll
1914// "". 1981. NQ 6.
. 34-35.
17 . . . 105-106; n1l
' . .. 560-561.
18 .
. 464. . 321.
19 ... . 1. NQ 798; .
. . 144; .
... . 186.
20 mu . ... . 38,92; . . ., 1961.
. 16. . 205; u . . ., 1919.
. 12; llll . ... . 309;
. ... . 8.
21

22
mll . ... . 38, 82,92. 'l. 19; .
... . 8.
23
n/I'/ . ... . 605; ro .
'l. . 3. . 407; . 8. . 526, 531, 564.
24
ll .
ll
( 1914-1915) / -
'l. 1981. . 31. . 115-116.
25 ... . 1. NQ 456, 798.
26 1' ... . 143-147.

462
27
. . . 16. . 446-447; . 17. . 130; li
. . ., 1953. . 395,414-415.
2
" ". 15.VIl.1915 .
29
. : . .
... . 12.
30
Petsa/is-Diomidis N. at tlle Paris Conference. 1919.
Thessaloniki, 1978. . 17.
31
Ibid.
32
Cambe//J., Sherrard . Model11 Greece. L., 1968. . 118.
. : . . ... . 12.
]]

34 . . . 467. . 338.
3S
. . ... . 24.
36 . . 28.
37
. . 25.
38
. . 26. 1928. . 40.
39
. . 41.
40
. . 49.
41 Die Deut'iche Documente zn igsusl1, llttl1ug, 1919.
Bd. 111. N. 506, 582.
42
mu . . ... . 246.
43
. . 257.
44
Revueroumained'historie. 1968. N. 6. . 11Ot1.
4S
Romania ( primLlI rasboi mondial. BucLIe~ti, 1979. . 67.
46
19181 romani. u~ti, 1983. 1. N. 114. . 497.
47
Cartea rosi austro-ul1gara. ucuti, 1917. N9 81, 24; yr
. Or ~. VII. . I.. 1. N9 39.
48
. Primul rasboi mondial. Bucureti, 1979. . 239.
49
Adevarul,4.VIII.1914.
SO
Adevarul,20.xI.1914.
SI Adevarul, 31.IlI.1914; , 5, 14.1, 25.X.1914.
S2 - . . Tumal1ial1- Italial1 gml1! 0123 Sept. 1914// Ile
Slavonic and East ro Review. July, 1966.
S3
, 2.111.1915.
S4
Aderescu . Notite Zilice dil1 rasboi. BucLIe~ti, 1925. . 160-180.
SS , 26.1V. 1916.
S6
Bratiantl V. J.lntcresele Romal1iei in actualtll rasboi. llti, 1914.
. 26, 28, 32.
57
Bratiany V. J. Pentru cOLltiinta l1ationala. Bucureti, 1915. . 69, 98.

463
5
Desdateri1e Sel1atllllli 1915-1916. . 22,38.
59
. . 7. . 2. Ng 654.
60
. . 8. . 2. N!? 672.
. Ng 684.
. . 7. . 1. . 21.
63 . . 365.
64 . . 485-486.
. . 1. . 492; . 497; . 2. . 71-72.
(,S

66
//24.3.1915.
. . 7. . 2. . 9.
. . 38.
. . 7. . 35.
69
. . 114-116.
70
. . 275-277.
71 . . 280.
. . 205.
7.1
. . 210-211.
74
Comi Sqiperia ... F. 69-70.
75 8U . . Sl ... . 439.
76
. .460.
77
; . Sllqiperia... F. 176-177.
7
. . 7. . 2. NQ 259-262.
79
. . 3. . 7. . 2. NQ 612.
. . 7. . 1. NQ 195.

V. 1915 : .
!
m8 . . . . 195.
. . 26. 1928. . 125, 129.
U/l . 1914-1916 .
Sl. ., 1922. . 60.
4 . . 63.
il si m0l1dia1. . 214.
Ibid. . 209-211.
.:
CU1"fIiRhtl_. . MLlddle, 111decision and Setback. Tllessa10niki 1986.
Oe'IeCBa . .,
1995. . 2. . 199-200.

464
Petsalis-Diomidis N. Greece at tlle Paris Conference. 1919.
Tllessaloniki, 1978. . 17.
10 COllloumbis ., Petropulos J., Psomiades . Foreign Interference in
Greek Po1itics. N. ., 1976. . 24.
11
Ibid.
12 Petsalis-Diomidis N. Gl"eece ... . 261.
13 . . 1. . 61.
14
. . 68.
15 ... . 214-215.
16 JaHKOBUn . j j , 1914, 1915 .
. 1973. . 95-146.
17 u . . . ., 1934. . 383.
1
. : "
5-1830". ., 1983; "
1830-1856". ., 1990.
19 Jelavic/i . t of Russian Foreign Policy. 1814-1914.
Pblladelpl1iaal1d N. ., 1964. . 294.
20 . . 2. . 20. . 1. . 194.
21 . . 160.
22 l 11 . .
. ., 1925. N2 . . 223.
23 /l . . . . 296-297.
. . 307.
25 . . 1. N2 III. . 228.
26 . . 1. NQ XXI. . 232.
. . 1. N2 III. . 23.
2
. . 1. N2 I. . 263.
29 .: . .
., 1994; m . . .
. ., 1995.
30 . . . . 314.
31 . . 26 (1928). . VI, 35.
32 . . 27 (1928). . 3.
.13 . . 3. . 7. . 1. . 99 .
34
. . ro . ., 1990.
.15 Mazarakis-Airian . Memoires. Thessalol1iki, 1979. . 134.
36
Ibid. . 136.
37 Ibid. . 137.

465
38
Ibid. . 141.
39 Leon G.. Greece and tlle Great Powers. 1914-1917. Tllessaloniki,
1974. . 127.
40
Ibid. . 130.
41
Theodoulou . Greeceand the Entente. Aug. 1, 1914-Sept. 25, 1916.
Thessaloniki, 1971.
42
. . ... . 50.
43
. . 55.
44
. . 56.
4S . . 57.
46
. . 57.
47 Britain and tlle First World War. (Ed. Turner). L., 1~8.
4
. . ... . 63.
49 Sabis /; 1. Harb Hatiralarim. Istanbul, 1943. S. 1.
SO
Camog/u S. Canakkale Bogazu ve Savaslarc. Istanbul, 1962. S. 180.
SI . . 3. . 6. . 2. N:. 756, 758; mu .
... . 464-465.
S2 mu . ... . 81-lI2, 94.
53
... . 554-560; .
... . 191; Robbins . British Diplomacyand Bulgaria. 1914-
1915// Slavonic and East Europian Rewiew. . XLIX. N. 117.
Oct. 1971. . 571; mu ... . 81-82,94.
S4 . ... . 211-212.
ss Ol: ... . 1. NQ 793,937,940,943,949,952,
960; . ... . 196.
56 mu . ... . 120.
S7
lllm . . ., 1966.
. 126-127; mu . ... . 101, 121-122.
S8 . ., 1925. . 1. . 372; . 11. 1926.
. 150-153.
S9
Emjn Ahmed. Turkey in tll Wold War. New , 1930; Karabekir,
Kazim. Cihan harbinel1edergirdik. Istanbul, 1930.
60
. . 3. . 7. . 1. NQ 213, 224; . 2. N!! 466, 472, 480,502,
541, 618; CmojafloB . j
BojHa. j, 1969. . 245-261;
... . 259.
61 . . . 135.
62 . , (I-IV 1915).
. . 73. . 1982. . 44-47, 51.

466
63
mu . . ... . 684.
64 . . 3. . 8. . 1. 140; Savinsky . Recollections... . 216;
n . ... . 641-643; .
, (- 1915). .
74.1983. . 203.
65 . , . . . 74.
. 209.
66 . . 3. . 7. . 1. NQ 155,247.
67 . . 3. . 8. . 1. N2{}7, 140, 250; . ...
. 438,453. tl. 197; u . .
... . 684-685.
6
. . 3. . 8. . 2. . 317; . 2. 201; nu .
... . 637-640.
69 mu . . ... . 548,551.
70 mu . ... . 24-26; mu . .
... . 542; . ... . 27-46.
7l . ... . 194.
12 Dunan . L'ete bulgare. Paris, 1917; . -
... . 275-276;Il0 . ... 413; . -
, ... . 74. . 196.
13 . . 1. NQ 879; . . 3. . 8. . 1.
N238.
14 mu . . . 469-598.
mu . ... . 98; . ...
. 279; . . ... . 198; m
u . . ... . 596.
76
. . . 285.
11 . - .
// . peBHocrao . , 1979. . 2.
. 33; Potts J. l1 Loss ofBulgaria / / Russian Diplomacyand Eastern
Europe. 1914-1917. N. ., 1963. . 213.
1
. . 3. . 7. . 2. N2 733,735,742,744; . .
.
. "", 1957. N? 2. . 76-88;
. ... 112; . ...
. 417-423.
79
. . "" ... . 13-
15; . ... 422-423.

-. . ., 19?? . 1. 24, 90,


334, 342, 350.

467
~ 1
Robbins Britisll Diplomacy... . 573; Potts J.1l1e Loss ofBulgaria ...
. 213; Ull .
... . 32-33.
2
. ... . 422-425.

. . 415-419.
4
. . 426.
85
. . 110.
. . ll . . 111; n .
... . 419,422-423.
7
mu . . ... . 683.
mll . ... . 96-98; .
... . 103, 179, 208.
9
. J-I ... .
208-212; Jl .
... . 278.
90 ... . t. N~ 19,21,22. . 719-723;
. ... . 213-214; J/ .
... . 289.
91
. ... . 214.
92 . . 3. . 8. . 1. . 292; mu . . 1l
... . 618-619.
93

94 u . . ... . 611.
95
Vopicka Ch. Secrets ofthe Balkans. Cl1icago, 1921. . 49-50.
96
llO . ... . 434.
91
. . 3. . 8. . 2. N:> 439.
98
. . ... . 432-442; mlI . . rl
Il ... 684-688; .
I . 220-221.
99 u ... 474.
100
... 474.
101
. . 298; "", 1979. N2 3. 5-6;
. 1968. N2 6. . 24-33.
102
. .
SI. , 1926. . 2. . 74-76.
103
. ... 215.
104 ... . 1. 684-691; Jl . .
... . 2. . 71-74; .
I ... .218-219.
105 . ... 300.

468
106
... . 224; m6l1'1 . .
I'l ... .
663-664.
107
m . ... . 180-185.

. . 181, 184.
109
" ". 1915. . 142. . 918; ll . .
. . 285; . .
. 1916 - 1917. .,
1989. . 70-77.
IIU
: 10. .
. ., 1990; n..
. ., 1993.
111
. . u, 470. . 72. . .
112
. . II
1914-1918.
113
MaguarOsragtls Levertar. Filmt. 1914-1918. 688.
114. . . 418. . 1. . 3543. . 77.
115 .. . . 470.. 63.
116
Stil1. Ugl"S Letter. KI'ieg, 1914-19IX. Wiel1. 1933. S. 33.
117 . 3. . : -
, . . 347.
IIH j BojcKe . ,
1954. . 479.
119 un . j . . , 1938.
,. 1. . 44-49.
120
m'l . . 1915 . .. " / /
. . 4-5 (65-66). ., 1934. . 70.
121 -.. . . 1-2. . 334.
122
MilIer W HistOlY oftl1e Gk People. L.. 1922. . 154.
12)
Ibid. . 154,155.
124 . . , 1915.. 1158. . 10, 11.12.
125 . . 7. . 2. . 133. . . , 1915. . 100.
.l.. 176; , 1915.. 338.. 310.
126
Woodhouse . . 11 StOlfd1 G. L., 1968. . 198.
127
Theodoulou Ch. Greece al1d tl1e tl1t. AlIg. 1. 1914 - Sept. 25,
1916. Tl1essalol1iki, 1971. . 169.
11
l' W . History ... . 156.
129 .. , 1915.. 100. . 2.. 194.
130
Palmer. TI1eGardene ..sofSalol1ika. L., 19'?'!. . 11.
131
OTe'lecTIJa. . 2. . 215.

469
132
Theodouloll Ch. Greece ... . 194-195; Leon G. Greece... . 224.
133
. . 8. . 2. . 453, 447.
134 . . ., 1934. . 1-2. .339,
340,336,337; . . 8. . 2. . 458; Churchill W. World Crisis.
1915. .2. New York, 1923. .504; CallweZ/ . Field-Marsllall Sir
)' Wilsoll. His Life and Diaries. L., 1927. .491.
13S . . 8. . 2. . 491.
06 ... . 19,20; . . 8. . 2. . 491.
.: Eel4 . .
1 . . 226-250.
137 Leon G. GIeece ... . 252; Theodoulou Ch. Greece. . 200.
13
. . 8. . 2. . 491; . . , 1915.. 966.
.482.
139 . . .. 3766.. 41.. 3775.. 1;
... . 26; Leon .
G.eece ... . 201-202.
14
... . 24.
141
DailyTelegrapll,7.12.1915.
142 ::. . . 356; u .
. .;., 1927. . 82;. . , 1915.
. 4261. . 86; u . . .
1914-1918. ., 1939. . 61; Mackenzie . FirstAhel1ian Memories.
L., 1931. . 334,335.
143 Callwell . Fi1d-s11ll Si .. Henry Wilson. L., 1927. .304;
iggins . Winstol1 lrcllil1 d tlle Drdlles. Dialogue in Ends
andMeans. L., NewYork, 1963. . 232-234; Hankey . TheSupreme
Commal1d. L., 1961. v. 2. . 454-455.
144
.: . . ...
145
/l . . . ., 1991 ( 1927 .). . 321.
146
! Pasa. Hatiralarve Yesikalar. Istanbul, 1933. S. 134.
147
u . . . .,
1946. . 55; . . 418. . 1. .
.. 4271. . 27-32;. 4272.. 44-45.
14
mnn . Das Deutsll- kish Wafenbundnis im Weitkrieg.
Leipzig, 1940. S. 20-22; unu . .
3. ., 1978. . 61-63.
149 . ProzessTalaat Pa'>CI1a. Stenogratisher Prozebbericht mit einem Vorwort
v Almil1 . Wegl1er tlnd eil1em Anhal1g. Berlil1, 1921. S. 132-133.
150
' . APMSlho- -
II\ . ,1988. . 218-219.

470
151
Lang D. . Arrnenia: Craddie ofCivilisatioll. Londol1, 1970. . 287;
n . .
. , 1975. . 116-117.
152 Der Prozess l Pascha. S. 133.
153 yn . Der Mord eines Volks. Lau...anne, 1916. S. 145-146; Lepsills J.
DerTodesgangdesArrnenishen Volkes. Postbam, 1919. S. 12-14.
154
/! Pasa. Talat pasanin l18tiralari. Istal1bLlI, 1946. S. 31.
155 Ibid.S.31-32.
156 . . 26. 1938. . 40-4] .
157 Talat pasanin hatiraiari. S. 31.
15 . . 7. . 2. . 301.
159 . N! 627. . 271.
160 , . . . I. 4.
161 . . 7. . 2. N! 674. . 337.
162 . 715. . 391.
163 . NQ 728. . 405.
164 . NQ 744. . 420-422.
165 . N!! 697.
166 . .
. .;, 1947. . 1.
167 . . 7. . 2. . 482.
168
19181 romani. BUcUfeti, 1983. N!? 300. . 262.
169 Russian Diplomacy and str . . 262.
170 1918Iaromani.N!! 196..612-613.
171 . . 8. . 2. N!? 632. . 293.
172 . NQ 634.

173 . . 7. . 2. NQ 568. . 205.


174 Romania in relatiile itrtil1l. . 388-389.
175 . . 8. . 1. NQ 20;. . . 1965.. 536. . 2. . 100.
176 Romania ( primul rasboi mOl1dial. . 114.
177
Romal1ia ( relatiile itrtil. . 389.
17 . . . 1914-1916.. 573/441.. 19; 1915.. 536.. 52-
53; . . 8. . 1. N2 30, 31,36,47,54.
179 . . 8. . 1. . 398.
IHO . . 8. . 1. N2 72.
IMI . . . 1915. . 545/563. . 75.
IH2
..8..I.N!!384;...1915..586..181.

471
IH) J3 . ., 1925. NQ 100. . 99.
IX4 . . . 1915.. 702.. 66, 67-68.
IH5 . . 1914-1916. . 573/641. . 22. ...
N,2 107. . 203-204.
IH6
Ul1iveSLlI, 26.10.1914; Moldova, 1.3.1915.
IH7
Romiil1ia 111 l'e1 l intel1atiol1a1e. . 385.
IHH
ROll1al1ia 111 pl'imtl1 rasboi mOltdia1. . 62.
IN9
iri!esll . Istoria l'siultli pentLI intel'iera Romaniei. Ed. 11. . 1.
P.129.
J911 . . . 1915. . 537. . 3. . 63.
1')1
. . 9. NQ 38;. . . 1915.. 702.. 100.
192
MlIrghi/oman . Note po1itice. . 1. . 129.
1<))
Univel'StII,II.8.1915.

VI. 1916 - ome ...


m1I . . . . 276.
/lim . 1914-1916 .
. ., 1923. . 200.
. . 194.
. . 199-200.
Felv . La GLl 1914-19/8. ., 1969. . 225.
-ll - 1916 . . 36.
mll . . ... . 293.
Eroca,29.V(12.VI).1916.
. PI'imLII rasboi mOltdial. . 227.
10
Ibid. . 225.
11
Petsalis- DiomidiJ N. Greece at tlte Paris Conference 1919. . 42;
KopcYII . . ... 1939. . 58.
J! . . 10. . 7, 176,567; . . . . 379.
.40.
1)
. . Il. . 3777. . 20.
14
..14.
15
..17.
16
..21.
17 ..26.
IH . . 30. 32,33,35.
19 . . 38.

472
20
..46.
21 . . 55.
22
. . .. 1159.. 7, 22.
23 . . 4, 8.
24 . r. ... . 60.
2s Temps.21.04.1916.
26
. . . . 379. . 60; Temps. 23.04.1916.
27
. . 90.
2
. . .. 3777.. 5.
29 Leon G. . GreeceandGreat Powers.1914-19t7. Thessaloniki, 1974.
.323.
30 Leon G. . Greece ... . 363; Dai1y Cronic1e. 31.05.1916; W.
History oftlle Greek People (1821-1921). L., 1922. . 157.
31 . . . 1916.. 3818. . 53, 127;. 3816.. 66.
32 . . . 1-2. . 605.
33 heodoulou Ch. Greece and the Entente. Aug. 1 1914-Sept. 25.1916.
Thessaloniki, 1971. . 204.
34
Caldwell . Field-Marshall Sir Wilson: His Life and Diaries.
L., 1927. . 2.
s
. . . 1916.. 3816.. 54.
36 . . 5382. . 6.
37 . . 4.
3
. . 8,17.
39
. . 30.
40
.
41
$l . ., 1922.
. 80; . . .
1916. . 139.
42
ill W. istory ofthe Greek People ... . 157.
43
n G. W. Greece... . 370.
44 . . . 1916. . 38186. . 202.
4S Leon G. W. Greece... . 370.
46
. . .1916.. 340.. 104,105, ]24, 125, 130, 131.
47
.. ]40.
4
. . 142; Leon G. W. Greece... . 384.
49 . . . 1916.. 340.. 144; MazarakisAinian .
Memoires. Thessaloniki, 1979. . 117.
SO
. . .. 3777.. 817.

473
51
Petsali-Deomidis N. Greece... . 44.
52
. . R. 1916.. 340.. 146,147,148.
53
. . 175; ... . 119; . .
. . 20. . 13.
54
. . .. 3775.. 164.
55
. . . . 20. . 17, 18,20,27,31.
56
. . . 1916.. 1159.. 14.
57
. . 1606.
58
.. 17.
59 ..1706.
60 . . .. 3777.. 89.
61 3 . . . 1914-1918. . 2. . 95,96.
62 . . . . 3775. . 166.
63
. . 167.
64 . . . 1916.. 341.. 50-54,101,104,106,108
.
65
. . .. 3775.. 174.
66 . . 179.
67
. 16. 01. 1917.
68 Mi/ler W. History... . 158.
69 .. .. 3775..197.
70 . . 3. . 10. N2 280.
71
. . . . 245.
72 . . . . 1016. . 5. N2 4004..13.V.1916.
73 . N2 4020.
74
. N2 9608.
75
. NQ 7115. "
". , 1917.
76
. . 2003. . I.. 1195.. 7.
77 . . 15. . 107-108.
78
. . 418. . I.. 4542.. 83-84.
79 . . 20009. . I.. 1195.. 11.
80
. ., , 1917. . 81-C7.
81
. . . . 1916. XIV. . (), N!! 5536.
82
. . IV (). N!! 5690.
. . II (). N!! 6235.

474
84
..I02.
f ( .-). . 2003.
1. . 60. . 9.
6
. . 2003. . I.. 60..36. -. 25.lX.1916.
1
nu'" . . . ,. .
332.
. . 2003. . 1. 60. . 38.
89 . ., 1925. . 1. . 210,212.
90
nuh . . . . . 338.
91 . . . 3792.. 31-32.
92 . . . 4392.. 4;. . . 910.. 541.. 9.
93 . . . . . . 2 (f ). . -
- . 21.VIII.19J6.
94 . . . . 910. . 563. . 21.
9S
. . . . 910. . 563. . 22.
96 . . 33.
91 . . 24.
98 ..26.
99 . . . . . 1916. . 2. . - .
., 13.. NQ 148.
100 . : . . . .
101
uu . 1914-1916 . n
. ., 1923. . 234-235. .: u .
f 1914-1918 . ., 1939. . 54-
55,61.
. . 175-176,198.
122 u . ... . 471-472.
123 u . f ... . 71.
124 ll . ... . 481-485.
125 . ... . 219-222;a...w . ...
. 488-490.
126 ... . 2. NQ 412, 476. : -
. ... . 222-223;fll . ...
. 488-489.
127
. ... . 224-227; .
... . 489-490.
l2R . ... . 225,230-231.
129 . . ... . 65,76-77.
130 . ... . 228.

475
131 06 . . ... . 183-186,207.
132
. .; ., 1928. . 4(29). . 3,5; .
... . 220-222, 225, 228-229.
133
. .; ., 1928. . 4(29). . 7.
134 . . 28. . 30-32.
135 ll . . . .,
1969. . 153-159; . ... . 224-228;
. ... . 71-73.
136 . . 28. 192~. . 34,46.
137 . . 17.
. . 53, 55, 58, 59.
139 . . 4; . . 2003. . l.. 64.. 101.
140 . . 10. . 96, 506.
141
Vesa V. Lesa relations politiques romano-fran~aies debut dLI
siecie(1900-1916). Bucure~ti, 1986. . 176-177.
142 . . . 1916. . 563. . 48.
143 Vesa v. Les relations politiques... . 189.
144 . cit. . 190,191.
14; . cit. . 192.
146 . cit. . 193.

147 . . 32. 1929. . 62.


148 . . 68,69.
149 . 2003. . 2. . 82. . 174.
IS0 . . . 1916. . 563. . 153.
ISI .

IS2 . 1928. . 29. . 1,5.


153
. 2003. . 2. . 82. . 181.
IS4 . . 1916.. 57.
ISS . 1929. . 323. . 70; , 18(31).1.1918.
156 TeIC .: . . .
1916. . 704. . 71-72; -
. ., 1925. . 137.
157
Nastovici . Romania ~i puterile centrale in anii 1914-1916. Bucur~tj,
1979. . 169.
158 Cartea rosieaustro-ungara. Bucur~ti, 1917. NQ 81.
IS9 Cartea rosie austro-ungara... N2 91, 103.
160 Jos rasboiul. ., 1915. . 26.
161
Russian Diplomacyand Eastem Europe. N. ., 1963. . 264.

476
162 Fisher-Galati. Twentietll Century Rumania. N. .; L., 1970. . 26.
163 SpectorSh. D. Rumania at tlle Paris COl1ference. N. ., 1962.
.23.
164
Romiinia In primul rasboi mondial ... . 119.
165
Romania in relatiile internationale ... . 389.
166
. Primul rasboi mondial ... . 241.
167
Romania In primul rasboi mondial ... . 119, 128.
168 . . . 1915. . 1248. . 68.
169 . 1914-1918 . ., 1923.
. 1. . 194-195.
170 Studii. 1971. NQ 6. . 1217.
171
Atanasiu V. Unele consideratii aSl1pla al1gajarii Romiiniei 111 itll
rnzboi mondial. Studii, 1971. NQ 6. . 1221.
172 Eel{ . . 1914-1917. .,
1977. . 305.
173 . . . . 224.
174 Studii, 1971. NQ 6. . 1223.
175 . . CO'I. . 225.
176 'l 1914-1918 . .
., 1922. . 83.
177 AveresclI . N zilnice din rasboitl (1916-- 1918). . 88.
178
Studii, 1971. NQ 6. . 1224.
179
. . 2003. . I.. 516.. 3.
I Averescu . Notite zilnice dil1 rasboiu (1916-1918). . 41, 42.
181 . . . . 230.
182
. ., 1922. . 23.
I . . ., 1934. . 1-2. . 604.
184 . 2 " Romania In pril1ll1l
rnzboi mondial". Bucure~ti, 1979.
I5
. . 2003. . 1. . 60. . 285.
186 ..I09.
187 . . 33.
I 10(23) 1916 . / . .2003.
. 60.. 170.
189 ..105.
190 . . 800/_ . 3. . 260. NQ 337.
191
1914-1918 . .
. 108; -

477
1917 . . . 82 .
(Revue istig de 1'. Paris, 1967. N! 4. . 60).
192 11 Times History oft11e War. . 17. Part. 209. 1918. . 18-21.
193 . 2003. . I.. 1228.. 72-73.
194
1914-1918 rr. .
. 115-117.
195
C11onologica1 HistoryofRomania. Bucur~ti, 1972. . 259; Romania
' primul razboi mondial ... . 273.
196
. ., 1955. . 2. . 320; 1l .
. . 187.
197 . ... . 253-254,263-264.
19
.
I' 11

. 1981. . 32. . 56.
199 ... . . 618-619.
2( lll . . . . 147;
. ... . 76.
201 . ... . 251.
102
. 1914-1918. ., 1975. . 2. . 280;
i1llIIi . . lJ . 1914-1918. ., 1938. . 2.
3- . . \ 1.
23 . ... . 366;1l0 ...
.473.
2U4
1l ... . 77-79; .
... . 236.
205
u . . . ., 1991. . 426.
206
. . 2. . 318-319.
207 . - . . 1(14) 1916 . .
. 10. . 406.
20
. . 418. . 1. .
.. 4271.. 27-32;. 4272.. 44.
29
. .. 3134.. 5106.
210 . . .. 4271.. 25-27,28-
29, 30-33 .
211
. . 46-47.
212
. . 418. . 1. .
.. 4271.. 31.
u . . . . 300-302;
u . . . .; ., 1948.
. 63-64.

478
214
Nastovici . Romania i puterile celltrale. . 21 1.
2IS . . ., 1934. . 1-2. . 593.
216
. .
. ., 1989. . 261.
217
. . . .;u . .
. ., 1974.
21
. . ... . 288.
219 . . . 1-2. . 578.
220 . . 1-2. . 584-585.
221
u. . .; ., 1927. . 52.
. . ., 1935. . 3. . 52.
223 . . 56.
224 . . ., 1937. . 2. . 318.
22s . . ., 1935. . 3. . 60-61.
226 . . . 328-329.
227
. . ... . 278-279.
. . . 2. . 531.
229
Papers Relating to the Foreigl1 Relatiol1s of tlle Ul1ited States. 1917.
Supplement 1. Washington, 1933. . 83-86.

VII.
ll . . .; ,'., 1923. . 163.
. . 164.
. . 162.
. . 167-170.
. . 2003jc. . 2. . 185. . 68.
Papers Relatil1g to the Foreign Re1atiollS oftlle United States. 1917.
Suppl. 1. Washil1gton, 1931. . 24-29.
Ibid. . 197-198,207.
The MemoirsofRobert Lansing. Il1dianapolis; N. ., 1935. . 259.
9 . . . 4. . 178.
10
. . 187.
11
. . 191-192.
12
. . 204.
13
(). . 1001.
. I.. 219.. 1.
14
. . 232. . 1.

479
15 'i, QUeell fRni. StoryofMy Life. . III. . 132.
16 Relatii agrare!ji mi!jri taralle!jti , Romania. Bucure!jti, 1967. . 194.
17
Situatia clasei muncitoare in Romallia 1914-1944. Bucure!jti,
1966. . 31.
1
. 6(19).1.1918.
19 "Cetateni!". . -14. . 32. . 154. . 1.
20 . 18(31).1.1918. . . 1001. . I.. 227.. 4.
21 Liveanu V. Anu11918. Din luptele revolutionare romane. Bucureti,
1960. . 134-135; Studii, 1956. NQ 1. . 31-32.
22 . . 2(5. . I.. 149.. 42.
23 14 . .
. . . 470. . 161. . 242-243.
24
. . 2003jc. . 2.. 142.. 199.
25 . 18(31).1.1918.
26 Studii i materia1ede istrilltm. BLlcureti, 1962. . 2. . 11.
27
Desbaterileadunariideputatilor.1916-1917. . 77-79.
2
. . 363.
29 . 18(31).1.1918.
30
. . . 1917.. 705.. 17.
31 . . -
lO jj . 1967. NQ 12.
A~'erescu .Notite zilnice din rasboi 1916-1918. . 186-187.
33 Berthelot . Surle front roumain 1917. . 102.
34
Papers re1atillg to the Foreign Re1ations of the United States. 1917.
S1. 2. The World War. Wash., 1932. . 725.
35 . . . . 1917. . . N2 2014.
36
.: .
. ., 1963.
37
.14(27)..1917.
3
zrill . 1 Weltkriege. Berlill, 1919. s. 198-204.
Ibidem.
40
Usenicllik . Um dieJugoslavija. EineApo1ogie. Zalbach, 1918. s. 18.
41 .: . /J
, . 1916-1918 jj
. 1961. NQ 1-4; 1'i. ljj.
, 1921. . 28,42.
42
Janko~'ic D. Jugoslvsk pitallje i Krfska derlaracija. 1917 godiJle.
Beograd, 1967.

480
43 rog Cmogorskog odbora za narodno ujediqjenje. Geneva, 1917.
. 1-13.
44 .2.1.1918.
4S . . . 9.l. .
- . . , 23.1.1918.
46 . . 4 (). . 2. N!! 5779.
47 .
48
. .. .1917. . 9 (). . 8.N!! 5566.
49 .
SO
. . -
/ / . 1973. N.! 8. . 34-35.
51 Jj, . J. Jn1i.. n
. . 'I - . ., 11.1.1919 .
52
.
S3 j. ,
, 17.I1I.1917 .
54 EoKuoa . .
-
1914-1917 . ., 1985. . 157.
55 ., u . Or
,
- / /
-. 1976. . 14. N!! 5. . 329-396.
56 . ., 1945. . 2. . 300; .
- ... . 367-368.
57
. . ... . 49.
S8 .
/ / . 1976.
N!! 6. . 26-30; Ul .
1916-1918 . / /
. ., 1982. . 636-702.
S9 . . . 1915. . 482. . 5358.. 72-74.
60 lohnston R. Tradition versus Revo)tltion. Russia and the Balkans in
1917. N. .. 1974. . 50.
61 .: . . 4. . 366; . .

. . .: . 1928.
.5(30). . 41; . . 2. . 396-398.
62
Ul/utm . . / /
. .; ., 1927. . 2. . 368-370;

481
. . . .,
1974. . 154-158; . ... . 238-247.
63
. ., 1921/1922. . 3. . 154-159; .
1928. . 5(30). . 41; . . . . . 370;
. ... . 524-525. . ]22.
64
lohnston R. . cit. . 501; . .
. . 154-155.
6S
PundeJJ . Stefan Panaretov and Bulgarian-American Relatiol1s
Bulgarian istorical Review 1989. N2 3. . ]9.
66
.: PundeJJ . Stefan Pal1aretov ... . 27-29.
67 .: Vopicka Ch. Secrets ofthe Balkal1S... . 118-136.
68
.: . ... . 252; 1l0 . -
... . 498. . 130; ., . -
... . 64-66.
69 .: . ... . 498-499.
70
.: Mamatey V. Thc United States and Bulgaria in World War 1 //
Slavicand East European Review. . Yol. 2. 1953. . 239-
257; . ... .253; .,
. ... . 67-68.
71
.: . .
. 282-285; lohnston R. . cit. . 135-136; ., .
... . 32-35,41-56,68.
72 .: - .
. . 41. . 1979; u .
( 11
]917 .). , 1990. NQ 3. . 5-17.
73 .: ... . 2. . 775,779; u .
... . 252-253.
74
.: . . ... . 252.
7S .: 'l . ., J980.
. 30. . 138-142. . . .
, .
" " 1917 .
76
.: . . ...
. 188-189,198.
77 .: . . Ha'laJIHaa ... . 191.
78
.: . . . 394.
79
.: . . . 395.
RO
.: . ... . 492-493; . .
... . 409-410.

482
l
.: . ... . 298.
2
.: () II-
, 111 . . . 58.

.: . ... . 80-81,87.
.: . ... . 245;
... . 368.
5
. . . 1916.. 3825.. 25.
6
. 3 1917 .
7
. . . 171.

. . 231-232, 234, 251-254.


9
. . 251-254.
90
. 25 1917 .
91
.
92 . . . 271.
93 . . .. [776. . 70.
94 . 17 [917 .
95 .
96 .. u.1917.. 22.. 1.
97 lJ n . ., 1922.
NQ 317-319. 322.
98 .
99 . 18 1917 .
100
. 22 19[7 .
101
... . 169.
102
. 1 1917 .
1()] .

104 . Or .. 380.. 76; . . . . 1776. . 2.


105
. 2{} 19[7 .; . . .. 1776.. 78.
106
. 14 1917 .; . . .. 1771.
. 79. 85.
1()7 . . . 1917.. 22.. 22,25, 89; . . 25;
.. 89.. . - . 26 1917 .;
. . . 1917.. 3824.. 95.
10
. ., 1927. . 1(20). . 55.
((19 llu-mmu . . . 68-70.
110
. .
1927. . 1(20). . 46.
111
. . . 1917.. 22.. 66.
112
n ... . 172.

483
113
... . 175.
114 . . . 1917.. 343. . 44,4706.;
. 25 1917.
115 . 12 1917 .
116 . 12 1917 .
117 . 9 1917 .
ll . 3 1917 .; . . . 1917.
. 3826.. 190.
119

120 . 14 1917.
. . . 1917.. 3828.. 57.
122 .. 3826.. 133.
123 .. 3826.. 11.
124 .

125 .
126
. ., 1924. . 319;
. ., 1922. . 184.
127 . . . 1917.. 3826.. 192.
1 COlJ'bl.
1 / /Boehho-crop. ., 1964. NQ 10.
129
.
130 . . "
... ". . 73.
131
.. .1917.. 3829.. 4.
132
. 21 1917 .
133 .
134 .
135 .
136
. ., 1922. . 189;
.21 1917 .
137
. l3 1917 .
138
... . 194.
139 . . .1917.. 343.. 246,241.
140
. 22 1917 .
141 . . . 1917.. 343. . 241.24106.,24206.
142
. 14 1917 .
143
. 14 1917 .; .
15 1917 .

484
144 . 20 1917 .; . .
. ., 1974. . 250.
145
. 3 1917 .
146 . 21 1917 .
147 BpeMeHHoro . 13 1917 .
148
. 14 1917 .; ... . 199,
205,203.
149 . 15 1917 .; ... . 207.
150 . . . 1917.. 343.. 241, 2410., 242.
151 . 14 1917 .; . 15
1917 .
152 . 14 1917 .
153 . 20 1917 .; . . ... . 250.
154 .. . . 813.. 117.
155 .. . 1917.. 22.. 339.
156 . 7 1917 .; . . .
1917.. 22.. 359.
157 . . ., 1923.
. 248; . .
. ., 1974.
158 .
. ., 1925-1926. . 1. . 2. . 107-108.
159 . . 108-109.
160 . . ., 1923.
. 102, 175-176, 248.
161 . . ... . 152, 160.
162 . . . 1917.. 3826.. 104,106.
163 . ., 1922.
. 185.
164
... . 2. . 109.
165

166 . ... . 419.


167 . ., 1928. . 5(30). . 14.
168 UIIUlu . . .
" ~.". , 1921. . 714.
169 . . 12-14.
170
nUU. . . 1917 .
. ., 1987. . 109.

485
171 ... . 1. . 477.
172 ... . 1. . 138,468.
173 . . ..
... ". . 11; ... . 1. . 138;
1l. . ., 1959. . 209.
174
... . 1. . 138, 139,473,475,179.
175

176

177

178

179

180 . . 479, 481.


1l . . 485.
182 . . 144.
I3 . ... . 214-215.
184
. 18 1917 .
... . 1. . 494.
186
... . 227.235-237.
187 .. .1917.. 343.. 31806.,319.
1 . . .. 22.. 3222.
189 . . . 1917.. 343.. 31806.
190 . . . . 22. . 274.
191 . . . . 3774. . 49.
192 . . . 1917.. 343.. 325.
193 . 25 (8 ) 1917 .
194 . . .. 813.. 119.
195
... . 84.
196 ... . 2. . 386-390.
197 . . 10. . 480.
19
. II. . 22. . .
4(17) 1917// . . 164.
199
Morgentllll . Ambassador MorgentaL1 Story. New York, 1926.
.387-388.
200 Lim . . u. . 148; "mnn . Das
deutscl1-turkiscll Wll1Lldl1is. S. 183-184; Larcher . La gu
turque. . 594-595.
~01
MLlhlmann . . cit. s. 240.
202 'ItI . . .; ., 1932. . 50.

486
203
; . Slii ... F. 268.
204
Puto . La questiol1 albal1aise ... . 2. . 665-666.
205
Ibid. .
666-667.
206
; . Shqiperia ... F. 293,299.
207
ul0 . La Question albanaise ... Y.lL. . 667-668.
20
Ibid. . 172.
209
Ul . .. ll"u . ., U1l0 . .
. ., 1965. . 185.
210 .
//
. ., 1955. . 5. 90.
211
1I10 . La Questiol1 albal1aise ... . 2. . 670-672.
212
rp'I :
ro- .
., 1987; r. ,
i 988; 40-
ro- . ., 1977;
. 'l . ., 1978.
213
Documel1te din istoria mi~carii muncitor~ti din Rornania 1916-1921.
Bucure~ti, 1966. . 61.
214
Ibid. . 61-74.
215
Averescu . N zilnice din rasboill (1916-1918). ., [. . 239.
216
Liveanu V. 1918. Din istoria ILJptelor revolu\iol1are din Romania. Bllc.,
1962. . 226.
217
. . . 35. 13.
218 ( - ). .
1957. . 1. 708.
219
Documente din istoria mi~carii muncitore~ti ... . 67-68.
220
Documente din istoria mi~carii muncitore~ti ... . 96.
221
. .
1917 - 1918 . // . 1969. N!! 9. 37.
222
. . 1918. ., 1982. 42.
22)
Sttldii ~i materiale disti mrn. Yol. 6. . 192.
224
Studii i materia]e de istoria modema. . 164.
225
Vopicka Ch. Secrets ofthe Ba1kal1s. Cl1icago, 1921. . 149; Allere.~cu .
. cit. . 246-252; Studii ... ]. 6. . ]63-165.
226
2- YI , ]917. 28, 29.XI;
irilescu . Istoria rasboiului pentnl intregirea'neamului. d. 2. Yol. 3
(f.a.). . 21-23.

487
227 AI'erescuA. . cit. . 261.
228 Vopicka Ch. Secrets ofthe Balkal1s. . 341.
229 Averescu . . cit. . 265.
230
.14..1917(. I.1X.1991).
231
2- 6- . N13. 29.XI.1917.
232
. -14. . 32. . 153. . 2-4. 1917 .
32 (. 153. . 1.
. ).
233 , 24
/ /
. , 1957. . 239.
234
IX . )2(26) 1917 .
23S
. -14. 332,4-4. . 154. . I.. 56.
236 . . 1. . 66. .

. .
20.XII.1917 (3.01.1918).
237 . 1918. 3(16) .
23
49- .

.
239 . . 1. . 713.
240
. 1918.3(16) .
241 . . 1. . 89.

242 ,.125.0.l..II..2..II.

VIII.
um . ( 1917 - 1918).
, 2000. . 189;
1917 . .: um .
1917. , 1997.
. . ,,:
. , 1961. . 221.
. . 237.
Vopicka Ch. R. Secrets ofthe BaIkans. Chicago, 1921. . 160.
. . "".
6 Papers Relatil1g ( tlle Foreigl1 Relations ofthe Ul1ited States, 1918.
Russia. . 2. Wasllingtol1, 1923. . 707.

488
Ibidem.
. 1982. NQ 10. . 20.
9 . ., . .
. , 1989. . 73.
10
Papers... 1918. Russia. . 2. . 709.
11 Studiiprivindre]atii\eromano-ruse. ., ]963. . 342-343.
12 . -14. 3.32. . 155. . 2.
13 . . 3.
14 . ]917. 28 (1918,11 ).
15 " ,
ar " -
"Documente dil1 istoria Partidului Comunist din Romania".
Yol. 1. Ed. 2. ., 1956. . 36.
16 . . 28361. . . . 128. . 2, 23, 24.
17 . . 1. . 715.
I
: Amintiri ale
fOtilor voluntari romani din Armata Roie in timpu] MArii Rv]ii
Socialiste din Octombrie si al rAsboiu]ui civi1. ., 1957. . 80-81;
. 1925. NQ 1. . 110.
19 . . . . 50. . 41.
20 , , ,
,
, ,
(. . 125. . 1. . 8. . 8. . 8; . 25. . 3. . 36).
21
L'independanceroumain. 1918. 27.11I(5.1V), 3(16).IV;
. 21.1.1918 (. -14. 3.32.
. 155. . 2).
22
35 28.1.1918 . (. . 125. . 1.
. 26. . 3. . 74).
23 . . " ".
24 . . 125. . 1. . ]2. . 2. . ]9.
-

7.11.1919 . ( . ., 1958. . 2. . 65.)
2S . . 125. . I.. 12. . 2.. 21.
26 .. 25. . .. 27-29. ("
,
... ". ,
,
-

489
, 1 1
. ( . . 35.
27
. . 1. . 210-21. ,
.
" " reH.
, ro ro . (mmnn .
Der Frieden von Bukarest, Frankfurt Mein. 1978. . 33).
2
" PYblHCKoro ". 1932. 23.IV - . . 28361.
. 2. . 139. . 25.
29 . . 125. . 1. . 12. . 2. . 28.
30
. . 25. . 3. . 2.
3I ( . -) -
2.IV.1918 r. ( . . 26. . 3. . 112.)
32 . . 125. . I.. 1. . 2.. 29.
33 Papers ... 1918. . 2. . 718.
34 Marghiloman . Note politice. . . . 443-450.
3s
. . 1. . 248-249.
36 . 1982. NQ 10. . 26.
37
. . 125. . I.. 1. . 2.. 54.
38
. 1982. NQ 10. . 26.
39 . . 125. . 1. . 1. . 2. . 57.
40
. . 7. . 153.
41 . ., 195.g.. . 171-172. . 2.
42
The Case for Bessarabia. Collection ofDocuments the Rumanial1
Occupation. L, 1919.
43 DerWeltkrieg 1914 bis 1918. Band 13. Berlin, 1914. S. 350.
44 mu . . 191: r. ., 1959.
45 Studil i referate de istorie modema. . 6. . 162.
46
Ibidem.
47
reH. . .
48
1917 r. (
. 2000. . 1221. . 308).
49
ro .
50
., r.
1918 r. ., 1935. . 31.
51
.
52 Papers ... 1918. Suppl 1The World War. Wash., 193. . 753.
53 Ibidem. . 754.

490
S4
5 . Ibid. . 753.
55
, roo
1918 ., ,
: m . . 1918 . ., 1959.
56 . . . 280.
57
. . 279.
58
m . . 1918 . . 114.
S9 DesbaterileAdun~rjideputatior. 1918. . 223.
60 Orazages levertar Filmtau. W 921.
61
Consilii de coroal1adin Februarie 1918. Revista istoric!i. VII-IX. 1932.
62 rnnn . Der Frieden ... S. 37.
63 . . . . . 192.
64 . . 150-152.
6S
MarghiloanA. Notepolitice. . 3. ., 1927. . 424.
66
mnn . Der Frieden ... S. 17; Situatia clasei muncituare din
Romania. ., 1966. . 52, 54.
67
L'Indepel1dence roumail1e 5. .1918.
68 Destrildu~riidutatilr.1917-1918. . 164-172.
69 L'Independenceroumaine. 317. 2.VI.1918.
70
Marghiloman . Notepolitice. . 4. . 21.
71
Hommage monsieur de Saint-Aulaire. ., 1930. . 16-20.
72
Marghi/omanA. Notepolitice. . 4. . 117-118.
73
. . . .,
1969. . 304-306.
74 ... . 142,683.
75
. . ,
1919. . 3.
76
Richardvon Mach. Aus bewegter Balkanzeit. 1~79-1918. Berlin, 1918.
S.267.
77 . . . . 90.
78
nu . ra- . 1917-
1923. ., 1982. . 50-52.
79
u . ... . 494.

u . . 1914-1918. ., 1918. . 212.


81
8 .
-
. - . 1958. . 1. . 109-110.
2
... . 2. . 390-391.

491

l ' . .,
1921. . 1. . 31.
4
r.
- 1918. , 1971.
NQ 3. . 55; . . .; .,
1924. . 2. . 142.
5
JUlO ... . 2. . 888; NQ 1425.

... . 2. . 888-889. NQ 1426.


87
111 . ., 1959. . 1. . 164-165.
. . 1. . 194-196.
9
u . - ... . 77.
90
. . . . 76-78, 59-69, 76-78.
91 ... . 11. NQ 1448, 1457, 1527.
. 774,902; . . 1918 . ., 1959.
. 154-155.
92 . . . 2. . 140.
9
. . 1918 . . 211 .
94
... . 2. . 742-743,840-891.
95
. ... . 500-501; " . .
1 1918-1919 . ., 1957. . 86-88;
. 1918-1919 . .,
1957. . 233-236.
96 Papers relating to the foreign relations ofthe United States. 1919. The
Paris conference ( : Papere). Washington,
1942. l. 1. . 47.
97 Papers... 1918. Supplement 1. l. 1. . 144-149; .,
" . ... . 77-80; .
... . 252-253.
98
. ... . 254-258.
99 Papers ... 1918. Supplement 1. Vol. 1. . 283.
100 ... . 13-14.
101 ... . 1; Daily
Telegraph.4.X.1918.
102 ... . 183-185.
103 ... . 2. 1526, 1540,1547,1560,1561.
104 ... . 80.
]05
. ... . 93-94; 1l08
- . . 25.
106 ... . 2. . 1061.

492
\07
Gentizon . Le drame bulgare (de Ferdinande de BLllgal-jc 1\
Stamboulisky). Paris, i924. . 12-13. lI\
.... . 99, 103, 126.
\ . ... . , 119, 11:!2.
\09 tl ... .ll..l066.
\\0 u . ro, 1919. . 42-43.
111 ... . 2. . 1071 (. N2 1654);.-
I-/ . ... . 513.
112
IC . . '
. . 1. . 80-81.
1\3 . . . '!. . 1. . 80-81.
114 . . ., 1937. . 4. . 101,137;
. . . . 2. . 217, 272.
115
.
. - .
., 1973. . 15. . 37.
116
nu/i . j . , 1984. . 135.
117 . : . . .
., 1975. . 275.
118
. . 275-276.
119 UliImll . . - . .,
1963. . 335.
120 SiSic F. Dokumenti postanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
Zagreb, 1920. N!! 105. S. 176-177.
121
. . 1918-1929. ., 1955.
. 96.
122
Sepic D. Italija, saveznost i jugoslovensko pitanje. Zagleb, 1970.
123
Mitsakos . S. France in Greece during World War 1. New York, 1982.
. 175,176.
124
/m. TheGardel1ersofSal011ica. L., 1965. . 166,171.
\25
Mitsakos . S. France in Greece... . 176; Palmer . Gardners ...
.175.
126
Petsa/is-Diomidis N. Greece at the Paris Conference. 1919.
Thessaloniki, 1978. . 54,55.
127
Mitsakos . S. Fral1ce il1 Greece ... . 176; Petsa/is-Diomidis N.
Greece... . 58.
128
Pa/merA. TheGardeners ... . 177.
129
3ICICU . ... . 2. . 237,245.
130

493
131

132 ll . . 1914-1918. .2.


. 268.
133 Petsalis-Diomidis N. Greece ... . 63,64.
134 Ibid. . 66, 67.
135 Mitsakos . S. France in Greece... . 177.
136 Petsalis-Diomidis N. Greece... . 62-63.
lJ7 . 16 1917; Pelsalis-Diomidis N.
Greece ... . 67,68.
138 Ibid. ., 63, 68.
139 Palmer . Gardel1ers ... .237; Woodhouse S. . Short Story
ofModern Greece. New York; Washingtol1, 1968. . 203.
140 mnn . . cit. S. 190; . . . '!. . 310.
141 n . . . '!. . 89-90.
142 n . . . . . 107; . . . '!. . 32.
143 . ., 1981. . 20-21.
144 . . ., 1929. . 1. . 362;
FerozA. Ittihad tel-akki. 1908-1914- bask. Istal1bul, 1986. S. 112.

IX.
Papers Relating to the Foreign Relatiolls ofthe United States, 1918.
Suppl. 1. Tlle World War. Yol. 1. Washingtol1, 1933. . 15.
Papers ... 1918. Suppl. 1. World War. l. 1. . 9.
Papers ... 1917. Suppl. 2. World War. yol. 11932. . 737.
4 Papers ... 1918. Suppl. 1. World War. Yol. 1. . 757.
Romallia 111 pl'jmul rnsboi mondial. Bucure~ti, 1979. . 392-393.
6 Adeyaru(Budapesta),17.XI.1918.
i -ii
ii icTOpii i . i, 1987. . 77.
Politica extema Romal1iei. 1986. . 168.
i ... . 77.
10
19181 romani. Yol. 2. Bucure~ti, 1983. . 1204.
11
i ... . 77.
12
( ). ., 1958.
. 2.. 54.
13
I9181aromal1i.Yol.2.P.1310.
14
Spector Sh. D. Rumania at the Paris Col1ference. N. ., 1962. . 80.
15
19181 romal1i. Yol. 2. . 1294.

494
16
La consolidation de I'union de ' Transi1val1ie et de ' Rll"lii~.
Bucarest, 1990. . 23; 19181 romani. Yol. 2. . 1284.
17
Papers... l1e Paris PeaceConference. Yol. 3. Wash., 1943. . 843.844;
Deak F. Hungatyatthe Paris Conference. N. ., 1942. . 368.
l
Papers Relating... The Paris Conference. Yol. 3. . 839.
19 Spector Sh. D. Rumania at the Paris Conference. . 94.
20
Bonsel S/. Suitors and Suppleants. N. ., . 171.
21
Desavirsirea unitatii national-statale poponJlui roman. 1918. Yol. 3.
., 1986. N!! 513. . 206.
22 Mantollx . LesdIiratinsdusildsqLltJ.l. ., 1955. . 20-22.
23
Spector Sh. D. Rumania at tl1e Paris Conference. . 108.
24
Mantollx . Les deliberatiol1s... 1. . 20,52.
25 Romania 111 primul riizboi mondial. ., 1979. . 443.
26 u r. 1919 . ., 1945. . 235.
27 Desavirsirea unitatii ... l. 3. ., 1986. N!! 469. . 74; N!! 491.
.125-126.
28
Spector Sh. D. Rumania at tlle Paris Conference. . 132.
29
Desav'irsirea unitatii ... Yol. 3. N!! 596. . 332-333.
30
Desavirsirea unitatii ... Yol. 3. N!! 595. . 330.
31 Spector Sh. D. Rumania at the Paris COl1ference. . 136.
32 Spector Sh. D. Rumania at the Paris Conferel1ce. . 138.
33
Spector Sh. D. Rumal1ia at the Paris COl1ference. . 140.
34
Mantoux . Lesdeliberatiol1s ... 2. . 349-352.
s
Manfcux . Les deliberations ... 2. . 370-371.
36
Desavirsirea unitatii ... Yol. 3. N!! 628. . 437.
37
Desavirsirea unitatii ... Yol. 3. N!! 634. . 449.
38
Thompson J. . Russia, Bolshevism and the Yersaille.<; . N. .,
1966. . 399; The s for Bessarabia. L., 1919.
39 Publication de la Delegation Bessarabien. D ministres du cabinet
roumain. ., 1919.
40
Spector Sh. D. Rumania at the Paris COl1ference. . 155.
41
Spector Sh. D. Rumania at the 'is COl1ference. . 168.
42 us! ., Ardeleanu 1. Romal1iadupa marea Unire. Yol. 2. Partea 1.
.231.
43 Papers... 1920. Yol. 3. Wash., 1936. . 430-431.
44
. 2 1920 . United States Natiol1al
archives. 871/014. Bessarabia 1.
45
. . 3. . 312.

495
46 n .
16 1920 . United States National Archives. 871/
014. Bessarabia 1.
47 Albrecht-Caie R. ltaly at the Paris Conference. N. ., 1938.
. 388,401.
48 19 1919 .
A/brecht-Caie R. Italyat tlle Paris Conference. N. ., 1938.
. 393,394, 399.
49 Albrecht-Caie R. Italy ... .402.
50 Ibld. . 405.
51 Ibid. . 446.
52 Ibid. . 498.
53 Ibld. . 503.
54 Bailey Th. . Woodrow Wilson al1d the Lost . N. ., 1945. . 265.
55 , 4 1919 .,
. . 2
.
56 Conditiol1sofPeacewitll BLllgaria. . 1919. . lll.
57 Ibid. . 26.
58 Ibid. . 21,24,29.
59 Ibid. . 93.
60 Puto . Laquestion albanaise. V. U. . 185-186.
61 Ibid. .674-675.
62 Dermaku J. Velike sile i Albanija. 1918-1927. Vjetar i arkivi te Kosones.
Prislltine, 1971. V. IV-V. S. 29-30.
63
Ibid. S. 28.
64 Papadakis . istoire diplomatique... . 50-51.
65 DermakuJ. Velikesile... . 28.
66 Papadakis . Histoirediplomatique... . 51-54.
67
istoria Shqiperise. V. 3. . 206.
Papadakis . istoire diplomatique... . 55.
69 Dermaku J. Velikesile ... S. 28.
70 Giannini . La questione albanese l1 conferenza del1a . Napoli,
1922. . 22.
71 IlI . , l/u . ., . .
. . 190.
72
.: . . I
(1914-1918) //

496
- 1J;I'&;III,'
. . .
8. ., 1982. . 262-271.
73 . . . . 5270. . 1-22.
74 . . . . 251. . 59-61.
7S . . " "
( ).
. ., 1994. . 2. . J58-159.
76 . ., 1944. . 4. . 156-157.
77 . . . .
. . ., 1995. . 193-195.
7
. ro. ., 1932. . 2. . 364.
79 m . . ... . 201.
80 . ... . 2. . 200.
I
. . " " ... . 165.
2
Paper.; ... Paris Conference. Vol. 6. . 711.
. . ... . 211-212.
4
. . .
. ., 1983. . 167.
NS
. . "ro" ... . 166.
6
. . .; ., 1932. . 256.
7
.m . . "ro" ... .
166-167.

.. . ., 1934. .
409. . .
9
. . " " ... . 167.
90 . . . ... . 219-220; IX
. 1920. ., 1921. . 44-45.
91 .m . . ... . 221.
92 , S. Buyuk maresal Cakmak'in Askeri, Dehasi, Siyasi Hayati.
Istanbul, 1962. S. 45-47.
93 .: . ., 6n . .
ro, . ., J927.
.: .m . . ... . 221-225.
94 Petsalis-Diomidis N. Greece at t11e Paris Conference 1919.
Thessaloniki, 1978. . 123-125; C/ogg R. Short History ofModern
Greece. Cambridge, 1986. . 112.
9S Petsalis-Diomidis N. Greece... . 119.
96
m L. S. Warand , 1914-1929. L., 1953. . 2. . 130.
97
Petsalis-Diomidis N. Greece ... . 135.
98
1bid. . 136-137.
99 Ibid. . 135.

497
100 Ibid. . 187.
101 Hankey . Supreme il at the Paris Conference. L., 1963.
.162-163.
102 Amery L. S. War and ... . 234.
103 Petsalis-Diomidis N. Greece... . 204.
104 Ibid. . 225.
105 Ibid. . 226.
106 Ibid. . 235,244.
107
lbid. . 248.
108 Ibid. . 256.
109 Calwell . . Field-Marshall Sir Henry Wilson: His Life and Diaries.
. 2. 1927. . 213.
110
Petsalis-Diomidis N. Greece... . 330.
111 .: Churchill W he World Crisis. . 5. The Aftermath. L., 1929.
112 .:
: Matin. 17.! 1.1922.
113
. IIXI.1920; . 14.XI.1920.
114 Je/avich . and Ch. The EstabIishment ofthe Balkan National States.
1804-1902. . . Wasl1illgton, 1977. . 316.
115
Psomiades J. The Eastern Question: l1 Last Phase. Thessaloniki,
1968. . 120-126.


u . . . . .1934
. ., 1981. . 4
. . 111. T.I-l .
., 1931-1938; - m
. . . ., 1935
1914-1918 . ., 1968; . :
. ., u . .
. ., 1964
3uu. . 1914-1918 . .I-2. ., 1938;
u. . 1914-1918 . ., 1940;
U/l . 1914-1918 . ., 1940;
n . . ., 1976; . .

. ., 1974; . T.I-2. ., 1975
. .
I. ., 1960; .

498
. ., 1973; . . UII
. ., 1962; /IIII
. . . ., 1956
Ul{. . . t.1-3. M.,1977-1979
. . 1917. ., 1964;
1917:
? ., 1991
9 . 1 aBrycTa 1914 . ., 1974; .
. ., 1994; . .
. ., 1990 .
10 u . rulO
. .l. .-., 1947; . 1918 . ., 1959;
. . ., 1990; .
. ., 1969; . .
. ., 1990; /Ja . .
. ., 1966; . l
. ., 19~9; .
. 01l . ., 1974; / .
. 1914-1917 . ., 1977
11 . . .,
1994; - . ., 1998; World
War 1and the Century. ., 1995
12 - ... . 6- 7
13 . . 55, 30, 17
14
. . 78-91. .
15 Fisher Fr. Griff an der Weltmacllt. Dusseldorf, 1962
16 - ... .31; . .
. -
. M.,1995, NQ 5
17 - ... . 13,67
18
. . . 2. .-., 1934. . 358
19 . . 3. ., 1945. . 22
20
- ... . 47
21
. . . -
. . ., 1999,
. 93-100
22
Desavil'irea unit1itii national-statale popurului roman. . 3. Bucureti,
1982. .449
23 US N ational Archives. 871.014. Bessarabia 1
24
Desbaterile adun1irii deputatilor 1917-1918. . 153

499

(. . ) ............................................... 6

1. (. . ) ...................................... 8
l(. . )I ........................................................ 13
(. . ll) ................................................. 18
(. . ) ...................................................... 22
(. . ) .................................................. 28
(. . m) ....................................................... 37
(. ) .............. 45

11. ............... 58
(. . ) ............... 58
(. . ) ...................................... 61
(. . ) .................. 66
(. . ) ................................... 72
(. . 1t) ..................................... 78
: (. . ) .......... 8
: ? (. . ) .......... 87
(. . .m) ......... 91
(. . ) .................... 94

111. (. . ) ........... 97
- (. . ) ............................ 102
(. . .m) ......................... 106
(. . .ll) .................................................... 111
(. . ) ........ 115
(. . ) ................................................ 121
(. . ApUI) ............................................................ 125

IV. ................................................... 134


(. . ) ...................................................... 135
(. . .) .................................................... 141

500

(. . ) ......................................................... 146
(. . ) ............................................... 149
(. . ll) .............. 156

V. 1915 ro: ;
! (. . ) .................... 162

(. . ) ................................................................ 165
.
(. . , . . m, . . ) .... ... 168
(. . ) .................................................... 180
(. . ) ............................ 189
(. . ) ....................... 193
(. . ) ................................................ 196

(. . m) .............................................................. 203
(. . ) ............... 208

VI. 1916 ro - ome.. .


(. . ll)
.................................................................... 215
(. . ) .......... 219
I'; (. . ) ............. 233
-
(. . ) ......................... _...................................... 240
IUI (. JI. .) ............. 248
(, . ) ....................... 257
1916 .
(. . ) ............................................................ 261
:
(. . m) .............................................................. 269
(. . ) .................. 274

VII.
(. . )......................................... 280
. yIUI (. . ) ........ 286
(. . ) ................. 292

501
(. . ) .......... 295
: ( . ) ........... 298
:
(. . ) ............................................ 304
(. . ) ............ 328
(. . ) ........... 330

(. . ) ............................................................ 336

VIII. ................................................. 346


- , ,
(. . ) ...........................................
346
( . ) ............................. 364
(. . ) ............................ 371
:
(. . ) ......................................................... 374
(. . ) ........ 379

IX. ........................................ 382


: , ,
, (. . ) ............................. J2
(. . ) ......................... 403
(. . ) ............................................................ 405
(. . ) .......... 412
" "
(. . ) ........................ 417
:
(. . ) .............. 427

............................................................................ 437
............................................................................. 446

502


1

, ,

2-
( u )

. UII


:
117334, ,, 32-

( ~ )
. (095) 938-0 1-00
./ 938-57-15
www.indrik.pochtamt.ru

. . N2 070644 19 1997 .
117218, , ., . 34.
20.11.2001. 6090 1/16.
. 1)' Newton. N~ 1.
. . 32,0. 500 . N2 8249.

lf-
- ,
140010, . , ., lml -, 403.
. 554-21-86
-
191 6 .

r- JII'
~:J4: ( I<II 8) 4I:JII (22<J)
- 13l\ r<J (3tlOn )
n II !(
2{ 15) -26(13)ll Sl
48 . - l' .
II 27(14)I:. - KOII . .I\I:I< .
l,
D.
I . I I II ~I I'} I II I "" t pt.. , ..~." ... ".
1'1111 f
_ 1 Ty " "rH" fke HIWl I :I
,. ~HT.Ofl
."I'I''n' 11 .. " ,,11 "IH&"' "
..,3 f .. , .. Qp"
~ U."t.r ..' ". , ..
"I", (". !4( ". ..... " ..
'."TW f)l"
~~ H.cwnnellHr ~IW . AH'.H, ., I
O.TIIOp,, - 1I HOIIIOI'.
_ _ _ _ . AOCTMrH),'W . .. , ,, ....
." " 11 .. ll" 1'116,

Jt
l' I\MI II\I 1I1 '.1 1'1 1' 1 1 ,

111" 111'1111. IIOlJlJlfl


" II 1 III ' I Tt:AT"bl
1915 .

:.:::::. ~
_. -_ _---
..
I !t,p<lkT O'

Вам также может понравиться