Вы находитесь на странице: 1из 1

http://lex.justice.md/viewdoc.php?

action=view&view=doc&id=353018&lang=1

Grupa de bază 8341


Operatori de maşini agricole şi forestiere
Operatorii de maşini agricole şi forestiere conduc, acţionează şi supraveghează unul sau mai multe tipuri de maşini şi
echipamente mobile motorizate cu destinaţie specială utilizate în activităţile agricole, horticole şi forestiere.

Операторы сельскохозяйственных машин и машин для лесного хозяйства


Операторы сельскохозяйственных машин и машин для лесного хозяйства водят, обслуживают, управляют и контролируют работу одного или
нескольких типов специализированных моторизированных подвижных машин или оборудования, используемого в сельскохозяйственных,
садоводческих или лесных хозяйствах

Codul Titlul ocupaţiei Diapazonul Codul


ocupaţiei categoriilor ediției
tarifare ÎUTC
834101 Combiner agricol
834103 Mecanic de exploatare în cultură mare
Механик по эксплуатации в растениеводстве
834109 Tractorist 2–6 1
834110 Tractorist-maşinist în producţia agricolă 1–3 70
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Grupa de bază 7233


Mecanici de maşini agricole şi industriale
Mecanicii de maşini agricole şi industriale se ocupă cu montarea, instalarea, examinarea, întreţinerea şi repararea motoarelor,
maşinilor agricole şi industriale şi echipamentelor mecanice, cu excepţia vehiculelor cu motor, avioanelor şi motoarelor
electrice.
Механики и ремонтники сельскохозяйственных и промышленных машин
Механики и ремонтники сельскохозяйственных и промышленных машин подгоняют, устанавливают, осматривают, обслуживают и ремонтируют
двигатели, сельскохозяйственное и промышленное машинное и механическое оборудование, за исключением автотранспортных средств,
двигателей летательных аппаратов и электродвигателей.

723326 Mecanic agricol


Механик сельскохозяйственный
723328 Mecanic maşini agricole
Механик по сельскохозяйственной технике

Grupa de bază 8219


Asamblori neclasificaţi în grupele de bază anterioare
Asamblorii neclasificaţi în grupele de bază anterioare se ocupă cu asamblarea, în conformitate cu procesele tehnologice strict
stabilite a diferitelor produse care nu includ componente electronice, electrice sau mecanice.

Сборщики, не входящие в предыдущие базовые группы


Сборщики, не входящие в предыдущие базовые группы, занимаются сборкой различных товаров, в состав которых не входят электронные,
электрические или механические компоненты, в точном соответствии с технологическим процессом.
821965 Reglor tractoare şi maşini agricole 4–6 2
Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов

Grupa de bază 7222


Lăcătuşi şi asimilaţi
Lăcătuşii şi asimilaţii acestora confecţionează şi repară unelte făcute la comandă şi pe cele specializate, arme sportive,
încuietori, matriţe, şabloane pentru componente de maşini şi alte articole din metal, folosind unelte de mînă şi maşini unelte
pentru prelucrarea metalului la toleranţe precise.

Слесари-инструментальщики и рабочие родственных профессий


Слесари-инструментальщики и рабочие родственных профессий производят и ремонтируют заказные и специализированные инструменты,
спортивные ружья, замки, штампы, модели, составные части машин и механизмов и другие металлические изделия с использованием ручных
инструментов и металлорежущих станков для высокоточной обработки металла.

722202 Lăcătuş la repararea maşinilor şi utilajelor agricole 1–6 2


Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования