Вы находитесь на странице: 1из 6

РАСПОРЕД ИСПИТА

V ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА

ПИСМЕНИ САЛА УСМЕНИ САЛА

ИСТОРИЈA 27. VIII 14,00h 128


ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 1
(ГРУПА 08)
ИСТОРИЈA 27. VIII 14,00h 128
ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 2
(ГРУПА 08)
ИСТОРИЈA 27. VIII 17,00h 128
ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 3 4. IX 15,00h 124
(ГРУПА 08)
ИСТОРИЈA
ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 4 usmeni 5. IX 11,00h 128
(ГРУПА 08)
ИСТОРИЈA 27. VIII 14,00h 128
ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 5
(ГРУПА 08)
ИСТОРИЈA
ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 6 6. IX 10,00h 128
(ГРУПА 08)
ИСТОРИЈA 27. VIII 17,00h 128
ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 7
(ГРУПА 08)
ИСТОРИЈA 27. VIII 17,00h 128
ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 8
(ГРУПА 08)
ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ 27. VIII 14,00h 128
ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ I-III/1
(ГРУПА 08)
ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ
ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ III/2 6. IX 10,00h 128
(ГРУПА 08)
ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ 27. VIII 17,00h 128
ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ IV
(ГРУПА 08)
ЕСТЕТИКА I 9. IX 10,00h sala 124
(ГРУПА 08)
ЕСТЕТИКА II 10. IX 10,00h sala 124
(ГРУПА 08)
ЕСТЕТИКА 1 9. IX 10,00h sala 124
(ГРУПА 08)
ЕСТЕТИКА 2 9. IX 10,00h sala 124
(ГРУПА 08)
ЕСТЕТИКА 3 10. IX 10,00h sala 124
(ГРУПА 08)
ЕСТЕТИКА 4 10. IX 10,00h sala 124
(ГРУПА 08)
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 3. IX 10,00h sala 128
НАУКЕ О КЊИЖЕВНОСТИ 1
(ГРУПА 08)
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 3. IX 10,00h sala 128
НАУКЕ О КЊИЖЕВНОСТИ 2
(ГРУПА 08)
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 3. IX 10,00h sala 128
НАУКЕ О КЊИЖЕВНОСТИ 3
(ГРУПА 08)
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 3. IX 10,00h sala 128
НАУКЕ О КЊИЖЕВНОСТИ 4 6. IX 10,00h 124
(ГРУПА 08)
АНТИЧКЕ ПОЕТИКЕ 1 30.VIII 10,00h 128
(ГРУПА 08)
АНТИЧКЕ ПОЕТИКЕ 2
(ГРУПА 08) 2. IX 10,00h 124
АНТИЧКА ДРАМА 1 29. VIII 10,00h 124
(ГРУПА 08)
АНТИЧКА ДРАМА 2 29. VIII 10,00h 124
(ГРУПА 08)
ХОМЕРОВИ ЕПОВИ 28. VIII 12,00h Amf.
(ГРУПА 08)
КЊИЖЕВНИ КАНОН У НАСТАВИ 1. IX 10,00h 128
(ГРУПА 08)
СТИХ И СТИЛ У НАСТАВИ 4. IX 17,00h Sala heroja
(ГРУПА 08)
АНТИЧКА ЛИРИКА 29. VIII 12,00h 124
(ГРУПА 08)
ТРАГИЧКИ ЈУНАК 30. VIII 10 ,00h 128
(ГРУПА 08)
ВЕРГИЛИЈЕВА ПОЕЗИЈА И ПОЕТИКА 29. VIII 12,00h 124
(ГРУПА 08)
БИБЛИЈСКА КЊИЖЕВНОСТ: 31. VIII 16,00h 128
БИБЛИЈСКА ПРАИСТОРИЈА
И МОЈСИЈЕВО ПЕТОКЊИЖЈЕ
(ГРУПА 08)
ОПШТA КЊИЖЕВНОСТ I 28. VIII 12,00h Amf.
(ГРУПА 06)
ПРЕГЛЕД ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 1 27. VIII 11,00h Sala heroja
(ГРУПЕ 01,05, 27 и 36)
ПРЕГЛЕД ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 2 27. VIII 11,00h Sala heroja
(ГРУПЕ 01,05, 27 и 36)
ПРЕГЛЕД ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 3 30. VIII 11,00h Sala heroja
(ГРУПЕ 01,05, 27 и 36)
ПРЕГЛЕД ОПШТЕ КЊИЖЕВНОСТИ 4 30. VIII 11,00h Sala heroja
(ГРУПЕ 01,05, 27 и 36)
УВОД У ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ 1 2. IX 11,00h Sala heroja
(ГРУПЕ 10,11,12,17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 и 38)
УВОД У ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ 1 2. IX 11,00h Sala heroja
(ГРУПЕ 01, 04, 26 и 36)
УВОД У ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ 1 2. IX 11,00h Sala heroja
(ГРУПЕ 09,13,14,15,16,23,27,28,29 и 37)
УВОД У ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ 2 2. IX 11,00h Sala heroja
(ГРУПЕ 10,11,12,17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 и 38)
УВОД У ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ 2 2. IX 11,00h Sala heroja
(ГРУПЕ 01, 04, 26 и 36)
УВОД У ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ 2 2. IX 11,00h Sala heroja
(ГРУПЕ 09,13,14,15,16,23,27,28,29 и 37)
УВОД У ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ 2. IX 11,00h Sala heroja
(ДВОСЕМЕСТРАЛАН)
(ГРУПЕ 10,11,12,17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 и 38)
УВОД У ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ 2. IX 11,00h Sala heroja
(ДВОСЕМЕСТРАЛАН)
(ГРУПЕ 01, 04, 26 и 36)
УВОД У ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ 2. IX 11,00h Sala heroja
(ДВОСЕМЕСТРАЛАН)
(ГРУПЕ 09,13,14,15,16,23,27,28,29 и 37)
ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ 4. IX 17,00h Sala heroja
(ГРУПЕ 05 и 06)
КЊИЖЕВНОСТ ЕВРОПСКОГ БАРОКА 2. IX 11,00h Sala heroja
(ГРУПА 08)
ШЕКСПИР И РЕНЕСАНСНА ДРАМА 30. VIII 11,00h S. heroja
У ЕВРОПИ:
ИСТОРИЈСКЕ ДРАМЕ И КОМЕДИЈЕ
(ГРУПА 08)
ШЕКСПИР И РЕНЕСАНСНА ДРАМА 31. VIII 12,00h 128
У ЕВРОПИ:
ТРАГЕДИЈЕ И ТРАГИКОМЕДИЈЕ
(ГРУПА 08)
СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ predaja eseja: /
И КОМПАРАТИВНА КЊИЖЕВНОСТ 1
(ГРУПА 08)
СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ predaja eseja: /
И КОМПАРАТИВНА КЊИЖЕВНОСТ 2
(ГРУПА 08)
АУТОБИОГРАФСКИ ДИСКУРСИ predaja eseja: 30. VIII 11,00h S. heroja
КОД МОНТЕЊА И РУСОА
(ГРУПА 08)
ДАНТЕ 1,2 31. VIII 16,00h 128
(ГРУПА 08)
МЕТАФИЗИКА ЉУБАВИ 3. IX 10,00h 128
(ГРУПА 08)
ОПШТA КЊИЖЕВНОСТ II 28. VIII 12,00h Amf.
(ГРУПА 06) 4. IX 10,00h 124
ТЕОРИЈЕ ЖАНРА 1,2 predaja eseja: 3. IX 10,00h 128
(ГРУПА 08)
ТЕОРИЈЕ КЊИЖЕВНОСТИ НЕМАЧКОГ 31. VIII 16,00h 128
ПРЕРОМАНТИЗМА И РОМАНТИЗМА
(ГРУПА 08)
КЊИЖЕВНЕ ТЕОРИЈЕ ОД 30. VIII 10 ,00h 128
РОМАНТИЗМА ДО НАТУРАЛИЗМА
(ГРУПА 08)
ИГО И РОМАНТИЗАМ 30. VIII 10 ,00h 128
(ГРУПА 08)
ГЕТЕ И ПРОСВЕТИТЕЉСТВО 1 31. VIII 16,00h 128
(ГРУПА 08)
ГЕТЕ И ПРОСВЕТИТЕЉСТВО 2 31. VIII 16,00h 128
(ГРУПА 08)
ЕВРОПСКИ РОМАН XIX ВЕКА predaja eseja: 30. VIII 13,00h S. heroja
И САВРЕМЕНЕ НАРАТОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ 1,2upisivanje ocena: 4. IX 10,00h kab. 114
(ГРУПА 08)
ФЛОБЕР И УМЕТНОСТ РОМАНА: 2. IX 11,00h Sala heroja
Госпођа Бовари и Сентиментално васпитање
(ГРУПА 08)
ФЛОБЕР И УМЕТНОСТ РОМАНА: 2. IX 11,00h Sala heroja
Саламба и Бувар и Пекише
(ГРУПА 08)
АСПЕКТИ РОМАНА ДОСТОЈЕВСКОГ 1 5. IX 14,00h 128
(ГРУПА 08)
АСПЕКТИ РОМАНА ДОСТОЈЕВСКОГ 2 5. IX 14,00h 128
(ГРУПА 08)
ХЕРМЕНЕУТИЧКИ ПРИСТУП У НАСТАВИ: 27. VIII 14,00h 128
ТУМАЧЕЊЕ ХЕЛДЕРЛИНОВИХ
ХРИСТОЛОШКИХ ХИМНИ
(ГРУПА 08)
ПРЕРОМАНТИЗАМ, РОМАНТИЗАМ predaja eseja: 31. VIII 10,00h 128
И ЗАСНИВАЊЕ СТУДИЈА КЊИЖЕВНОСТИ
(ГРУПА 08)
ОПШТА КЊИЖЕВНОСТ III 30.VIII 11,00h С. хероја
4. IX 10,00h 128
(ГРУПА 06)
САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНА ТЕОРИЈА 1 1. IX 10,00h 128
(ГРУПА 08)
САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНА ТЕОРИЈА 2 1. IX 10,00h 128
(ГРУПА 08)
У ТРАГАЊУ ЗА ИЗГУБЉЕНИМ ВРЕМЕНОМ: 3. IX 10,00h 128
РОМАН И АУТОБИОГРАФИЈА
(ГРУПА 08)
У ТРАГАЊУ ЗА ИЗГУБЉЕНИМ ВРЕМЕНОМ: 3. IX 10,00h 128
НАРАТОЛОШКИ ПРИСТУП
(ГРУПА 08)
АНГЛО-АМЕРИЧКА ТЕОРИЈА ПРОЗЕ 31. VIII 12,00h 128
(ГРУПА 08)
АНГЛО-АМЕРИЧКА ПРОЗA 31. VIII 12,00h 128
XX ВЕКА
(ГРУПА 08)
ТЕАТАР АПСУРДА 30. VIII 11,00h Sala heroja
(ГРУПА 08)
СИМБОЛИЗАМ 2. IX 11,00h S. heroja
У ЕВРОПСКОЈ ПОЕЗИЈИ 1
(ГРУПА 08)
СИМБОЛИЗАМ 2. IX 11,00h S. heroja
У ЕВРОПСКОЈ ПОЕЗИЈИ 2
(ГРУПА 08)
ДИСКУРС МОДЕРНЕ ДРАМЕ 31. VIII 16,00h 128
(ГРУПА 08)
НАБОКОВ 4. IX 17,00h Sala heroja
(ГРУПА 08)
КАФКА 27. VIII 14,00h 128
(ГРУПА 08)
ПОСТМОДЕРНИСТИЧКА КРАТКА ПРИЧА predaja eseja: 30. VIII 11,00h S. heroja
(ГРУПА 08)
ПОСТМОДЕРНИЗАМ И ТЕОРИЈА predaja eseja: 30. VIII 11,00h S. heroja
МОГУЋИХ СВЕТОВА
(ГРУПА 08)
КАМИ predaja eseja: 30. VIII 11,00h S. heroja
(ГРУПА 08)
ВРЕМЕ У ДРАМИ XIX И XX ВЕКА predaja eseja: 30. VIII 11,00h S. heroja
(ГРУПА 08)
ПОСТМОДЕРНА ПРОЗА predaja eseja: 31. VIII 16,00h 128
(ГРУПА 08)
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ 1 124
(ГРУПА 08)
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ 2 124
(ГРУПА 08)
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ 124
(ГРУПА 08)
МОДЕРНО ПЕСНИШТВО 3. IX 14,00h 124
(ГРУПА 08)
АВАНГАРДНО ПЕСНИШТВО 3. IX 14,00h 124
(ГРУПА 08)
ЦЕНТАР И МАРГИНА: САВРЕМЕНА 3. IX 14,00h 124 5. IX 15,00h 124
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКА ЧИТАЊА ПОЕЗИЈЕ
(ГРУПА 08)
ПОЕЗИЈА НА РУБУ: САВРЕМЕНА 5. IX 14,00h 124 5. IX 15,00h 124
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКА ЧИТАЊА
(ГРУПА 08)
ДЕКОНСТРУКЦИЈА 5. IX 14,00h 124
(ГРУПА 08)
СУКОБЉЕНИ МОДЕЛИ 5. IX 14,00h 124
ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТИ
(ГРУПА 08)
КЊИЖЕВНО-ТЕОРИЈСКА predaja eseja: 31. VIII 12,00h 128
ТЕРМИНОЛОГИЈА
И ИЗУЧАВАЊЕ КУЛТУРЕ
(ГРУПА 08)
ПРАКТИКУМ 3 3. IX 14,00 124
(ГРУПА 08)
ПРАКТИКУМ 4
(ГРУПА 08)
ПРАКТИКУМ 7 predaja eseja: 31. VIII 12,00h 124
(ГРУПА 08)
ПРАКТИКУМ 8 predaja eseja: 31. VIII 12,00h 128
(ГРУПА 08)