Вы находитесь на странице: 1из 2

1 Naziv na rabotodava~ot

2 Edinstven mati~en broj na subjektot


3 Reden broj na delovnata edinica
4 [ifra i naziv na prete`nata dejnost na rabotodavecot
5 Ulica i broj
6 Op{tina
7 Naseleno mesto
8 Telefon
9 Faks
10 E-mail
11 Edinstven dano~en broj
12 Lice za kontakt
13 Broj na barani rabotnici
14 Rabotno mesto
15 Naseleno mesto
16 Rabotno mesto e
17
Dali rabotnoto mesto e so posebni ovlastuvawa
18 Raspored na rabotno vreme
19 Pari~en iznos na osnovna plata
20 Vid na vrabotuvawe
21 Rabotno vreme
22 Rabotnikot }e raboti
23 Stepen na stru~na podgotovka
24
Stepen na zavr{eno obrazovanie
25 Vid na zavr{eno obrazovanie
26 Profil
27 Stranski jazici
28 Poznavawa od oblasta na kompjuteri
29 Rabotno iskustvo
30 Drugi sposobnosti i ve{tini
31 Voza~ka dozvola
32 Sertifikati
33 Drugi specifi~ni barawa za rabotata
34 Proverka na rabotni sposobnosti
35 Adresa za kontakt za ovaa prijava
36
Telefon za kontakt za ovaa prijava
37 E-po{ta za kontakt za ovaa prijava
38
Datum na oglasuvawe
39 Na~in na koj }e se obezbedat rabotnici
Datum
_________________
1. pretpladne 2. popladne 3. dvokratno 4. vo smeni
Obrazec PPR Agencija za vrabotuvawe na Republika Makedonija
1. ne e potrebno 2.da ________ godini
nkv pkv kv vkv nsp ssp v{p vsp
I, II, III, IV, V, V, VI, VI, VII, VII, VIII,
bez obrazovanie, nepoznato
1. novootvoreno 2. uprazneto
Potpis na ovlasteno lice
__________________________
A B C D E
Popolnuva Agencijata za vrabotuvawe na Republika Makedonija
PRIJAVA ZA POTREBA OD RABOTNIK
Centar za vrabotuvawe_________________________
1. neopredeleno vreme 2. opredeleno vreme 3. sezonsko
________ ~asovi nedelno (mah. 40)
1. da 2. ne
1. da 2. ne
1. bez oglasuvawe 2. so oglasuvawe vo AVRM
3. so oglasuvawe vo dneven pe~at 4.so posreduvawe na AVRM
5. so posreduvawe na drugi agencii za vrabotuvawe
Registerski broj na prijavata (PPR)
____________________________________
Potpis i pe~at Datum na priem na prijavata
_____________________ godina

Вам также может понравиться