Вы находитесь на странице: 1из 1

REFERINȚĂ

cu privire la stagiul practic în calitatea de Asistent medical, efectuat de către


studentul grupei M1430, Caușan Tatiana Anatoli

Studenta USMF “Nikolae Testemițanu” , Caușan Tatiana în periada


3.07.17-28.07.17 a desfășurat stagiul practic la asistent medical în cadrul
Instituției Medico-Sanitare Publice, spitalul Clinic Municipal nr.1, mun.Chișinau ,
str.Melestiu 20.
În perioada efectuării stagiului practic în instituția respective, studenta,
Caușan Tatiana a respectat planul de lucru, stabilit de coordonator și punctele
indicate în Registrul Studentului. Astfel, studentul a facut cunoștință cu structura
Instituției Medico-Sanitare și cu principiile organizatorice ale activității sale.
Tatiana s-a familizat cu principiile de instruire profesională și cu specificul
psihologiei lucratorului medical în relațiile cu pacienții. Tatiana a fost familizată cu
atribuțiile, drepturile și obligațiunile personalului medical.
În perioada viztă, studenta Caușan Tatiana a manifestat o atitudine
conștientă față de prezența sa la practică și față de sarcinele propuse de
conducătorul practicii în tarmin și calitativ, expremând interesul de a se perfecționa
în domeniul medical.
Caușan Tatiana s-a dovedit a fi o persoană sociabilă și comunicabilă, cu
inițiativă și spirit de echipă, cât și cu calități de lider. Acest fapt ia permis să
stabilească niște relații constructive și prietenești cu personalul medical al
instituției. Studenta deține calități ce include în sine onestitate, receptivitate,
responsabilitate și axarea pe autoinstruire continua. A îndeplinit toate sarcinile
înaintate de coordinator, de asistentele medicale și medicii din secția unde a fost
repartizat, la timp și calitativ ceea ce sa-r egala cu calificativul “ excelent”.
Obiectivele propuse la începutul practicii și prevăzute în Planul calindaristic
de muncă au fost realizate cu prudență și atîrnare serioasă.

28.07.17 Coordonator pentru stagiul practic

dr.st.med.conf.universitar Sagaidac Irina