Вы находитесь на странице: 1из 3

LISTA DEPRINDDEILOR PROFEIONALE PENTRU LECTIA DE TOTALIZARE I

Grupa ___________ Studentul ___________________________

Data_________ ORA__________ CABINET__________

Nr Denumire Punctaj
1 Datele generale,acuzele principale, generale
2 Anamneza bolii
3 Anamneza vietii (datele biografice, anamneza muncii, antec.
fiziologice)
4 Deprinderi nocive, antecedentele patologice
5 Anamneza alergologica, sociala, ereditara
6 Tipul constitutional, Pielea si mucoase vizibile
7 Punctele dolore a capului, Palparea ganglionilor limfatici
8 Gradul de nutritie, edeme
9 Starea aparatului muscular si osteo-articular
10 Simetricitatea participarii hemitoracelor in respiratia,
elasticitatea CT
11 Punctele dolore ale CT
12 Freamatul vocal
13 Percutia comparativa a plaminilor
14 Percutia topografica a plaminilor limetele superioare,
banda Krnig
15 Percutia topografica a plaminilor limetele inferioare
16 Percutia topografica a plaminilor mobilitatea limitei
inferioare
17 Percutia hilului pulmonar
18 Auscultatia plaminilor
19 Bronhofonia
20 Consecutivitatea efectuarii manopelor practice

I
___________ ___________________________

Nr
1 , ,
2
3 ( ,
, )
4 ,
5 , ,
6 ,
7 .
8 ,
9 , ,
10 . ,
.
11 .
12
13
14
15
16

17
18
19
20

PROFESSIOONAL SKILLS FOR 1st LECTURE OF TOTALISATION


Group___________ Name___________________________

Nr SKILLS Points
1 General Data. Main and generel complaints
2 Anamnezis of the disease
3 Past patient`s history
4 Bad habits, previouse diseases
5 Allergological, social, hereditary anamnesis
6 Constitutional type. Inspection of skin and mucosa
7 Painful points on the head. Palpation of the lymph nodes
8 Nutrition. Oedema
9 Muscular and osteo-articular system
10 Simmetricity of the hemitorax during breathing, elasticity of
the chest
11 Painful points of the chest
12 Vocal fremitus
13 Compartive percussion of the lungs
14 Topographycal percussion: upper borders
15 Topographycal percussion: lower borders
16 Topographycal percussion: maximal mobility of the lower
lung borders
17 Percission of the lung hilus
18 Auscultation of the lungs
19 Bronchophony
20 Sequence of examination