Вы находитесь на странице: 1из 2

ORDONANŢĂ F. nr. 35 sv.

de dispunere a efectuării expertizei


Постановление о назначении экспертизы
___________________________________
tipul expertizei вид экспертизы

_______________________________ „_____”_________________20___
localitatea место вынесения

Organul de urmărire penală, reprezentat de ofiţerul de urmărire penală


Орган уголовного преследования, в лице офицера по уголовному преследованию
_____________________________________________________________________________________
funcţia, numele şi prenumele persoanei care îl întocmeşte должность, ф.и.о.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Examinînd materialele cauzei penale nr. ________________________________________


Рассмотрев материалы уголовного дела №

A CONSTATAT:
Установил:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
în baza celor expuse şi în conformitate cu prevederile articolelor 142, 143, 144 CPP, -
На основании изложенного и руководствуясь со ст. ст. 142, 143, и 144 УПК , -
DISPUNE:
Постановил:

1. Efectuarea expertizei _________________________________________________________________


назначить экспертизу tipul expertizei вид экспертизы
poruncind executarea ei _________________________________________________________________
поручив производства её denumirea centrului de expertize кому
2. Spre soluţionare experţilor a pune următoarele întrebări:
поставить на разрешение эксперта следующие вопросы
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. La dispoziţia experţilor a pune:


Представить следующие материалы в распоряжение эксперта
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ofiţerul de urmărire penală ______________________________


Офицер уголовного преследования semnătura подпись