Вы находитесь на странице: 1из 2

ORDO NANŢĂ

de recunoaştere în calitate de bănuit


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании в качестве подозреваемого

________________________ „____”______________ 20____


localitatea, место вынесения
Organul de urmărire penală reprezentat de ofiţerul de urmărire penală a SUP CPR
Орган уголовного преследования в лице офицера по уголовному преследованию ОУП КПР
Anenii Noi
Анений Ной_______________________________________________________________________________
funcţia, gradul, numele şi prenumele должность, звание, имя и фамилия
examinînd materialele privind:
рассмотрев материалы по факту ______________________________________________________________
esenţa cauzei, probele суть дела, доказательства
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
ţinând cont, că în privinţa:
принимая во внимание, что в отношении ______________________________________________________
numele, prenumele фамилия, имя
există anumite probe că a săvîrşit o infracţiune, în conformitate cu prevederile art.63 CPP RM,-
имеются доказательства о совершении им преступления, в соответствии со ст.63 УПК РМ,-

____________________________________________________________

ORDO NANŢĂ
de recunoaştere în calitate de bănuit
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании в качестве подозреваемого

________________________ „____”______________ 20____


localitatea, место вынесения
Organul de urmărire penală reprezentat de ofiţerul de urmărire penală a SUP CPR
Орган уголовного преследования в лице офицера по уголовному преследованию ОУП КПР
Anenii Noi
Анений Ной_______________________________________________________________________________
funcţia, gradul, numele şi prenumele должность, звание, имя и фамилия
examinînd materialele privind:
рассмотрев материалы по факту ______________________________________________________________
esenţa cauzei, probele суть дела, доказательства
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
ţinând cont, că în privinţa:
принимая во внимание, что в отношении ______________________________________________________
numele, prenumele фамилия, имя
există anumite probe că a săvîrşit o infracţiune, în conformitate cu prevederile art.63 CPP RM,-
имеются доказательства о совершении им преступления, в соответствии со ст.63 УПК РМ,-
D I S P U N E:
ПОСТАНОВИЛ:

Recunoaşterea cet.____________________________________________________________
Признание гр. Numele, prenumele фамилия, имя

În calitate de bănuit în cauza penală şi notificarea lui (ei) despre acest fapt.
В качестве подозреваемого по уголовному делу, о чем его (ее) уведомить.

Reprezentantul organului de urmărire penală ____________________________


Представитель органа уголовного преследования semnătura, подпись

Ordonanţa mi-a fost adusă la cunoştinţă la „_____” __________________ 20____


Постановление мне объявлено
De reprezentantul organului de urmărire penală au fost explicate drepturile şi obligaţiile
bănuitului, prevăzute de art.64 CPP al RM.
Представитель органа уголовного преследования разъяснил права и обязанности подозреваемого,
предусмотренные ст.64 УПК РМ.
Copia procesului verbal privind drepturile bănuitului mi-a fost înmînată.
Копию протокола о правах подозреваемого получил.

Bănuitul ( подозреваемый ) ______________________________________


semnătura, подпись

Apărătorul ( защитник ) ______________________________________


semnătura, подпись

Ofiţerul de urmărire penală ___________________________________


Офицер уголовного преследования semnătura, подпись
____________________________________________________________

D I S P U N E:
ПОСТАНОВИЛ:

Recunoaşterea cet.____________________________________________________________
Признание гр. Numele, prenumele фамилия, имя

în calitate de bănuit în cauza penală şi notificarea lui (ei) despre acest fapt.
в качестве подозреваемого по уголовному делу, о чем его (ее) уведомить.

Reprezentantul organului de urmărire penală ____________________________


Представитель органа уголовного преследования semnătura, подпись

Ordonanţa mi-a fost adusă la cunoştinţă la „_____” __________________ 20____


Постановление мне объявлено
De reprezentantul organului de urmărire penală au fost explicate drepturile şi obligaţiile
bănuitului, prevăzute de art.64 CPP al RM.
Представитель органа уголовного преследования разъяснил права и обязанности подозреваемого,
предусмотренные ст.64 УПК РМ.
Copia procesului verbal privind drepturile bănuitului mi-a fost înmînată.
Копию протокола о правах подозреваемого получил.

Bănuitul ( подозреваемый ) ______________________________________


semnătura, подпись

Apărătorul ( защитник ) ______________________________________


semnătura, подпись

Ofiţerul de urmărire penală ___________________________________


Офицер уголовного преследования semnătura, подпись