Вы находитесь на странице: 1из 2

PROCES-VERBAL F. nr.

40 up
de notificare a părţilor privind dispunerea expertizei
ПРОТОКОЛ ОБЬЯВЛЕНИЯ СТОРОН О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ

_______________________________ _____ ____________20___


locul întocmirii место составления

Organul de urmărire penală reprezentat de ofiţerul de urmărire penală


Орган уголовного преследования представлен офицера по уголовному преследованию
_____________________________________________________________________________________
funcţia, numele, prenumele должность, фамилия, имя
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

în localul _____________________________________________________________________________
в помещении
acţionând în conformitate cu dispoziţiile articolelor 142, 144 CPP., a adus la cunoştinţa părţilor
в соответствии с требованиями ст. 142, 144 УПК РМ ознакомил стороны
____________________________________________________________________________________
numele, prenumele фамилия, имя

ordonanţa din _____________________ privind dispunerea expertizei ____________________________


с постановлением от о назначение экспертизы tipul вид

în cauza penală nr.______________________________________________________________________


по уголовному делу №
la ora____ şi ____ min şi s-a încheiat la ora ____ şi ____ min
в час мин и окончен в час мин

Părţilor li s-a explicat că sunt în drept: 1. Să recuze expertul; 2. Să dea explicaţii; 3. Să facă
obiecţii; 4. Să ceară punerea unor întrebări suplimentare expertului.
Сторонам разъяснено, что они имеют право: 1. Заявить отвод эксперту; 2. Дать свои объяснения; 3.Заявить
возражения; 4. Представить дополнительные вопросы эксперту.

Luând cunoştinţă cu ordonanţa de dispunere a efectuării expertizei, părţile au declarat:


Ознакомившись с постановлением о назначение экспертизы, стороны заявили:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Procesul-verbal a fost dat citirii de ________________________________________________________
Протокол прочитан

Faptele consemnate corespund adevărului. Записано правильно


_______________________________
semnătura părţii подпись стороны

Ofiţer de urmărire penală _______________________________


Офицер уголовного преследования semnătura подпись

Вам также может понравиться