Вы находитесь на странице: 1из 1

ORDONANŢĂ F. nr.

19 up
de recunoaştere în calitate de reprezentant legal
(alvictimei, părţii vătămate, părţii civile, bănuitului, învinuitului)
Постановление о признании в качестве законного представителя
(пострадавшего, потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого, обвиняемого )

_____________________________ _____ ____________20____


locul emiterii место вынесения

Organul de urmărire penală reprezentat de ofiţerul de urmărire penală_____________________________


Орган уголовного преследования представлен офицера по уголовному преследованию
_____________________________________________________________________________________
funcţia, numele,prenumele должность, фамилия, имя
_____________________________________________________________________________________
examinând materialele cauzei penale nr.____________________________________________________
рассмотрев материалы уголовного дело № esenţa cauzei суть дело
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
luând în consideraţie faptul, că participantul la proces este minor şi este lipsit parţial sau total de
capacitatea de exerciţiu a drepturilor prevăzute de Codul de procedură penală, în baza prevederilor
articolelor 75, 76 şi 77 CPP, -
принимая во внимание, что участник процесса в возрасте до 18 лет является частично дееспособными или
недееспособным самостоятельно осуществлять свои права предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом, в
соответствии с требованиями ст. 75,76 и 77 УПК, -

DISPUNE:
Постановил:

1.Recunoaşterea cet. ________________________________________


Признать гражданина numele, prenumele reprezentantului legal, gradul de rudenie ф.и.о. законного представителя, родственные отношение
_______________________________________________________________________________
în calitate de reprezentant legal al victimei, părţii vătămate, părţii civile, bănuitului, învinuitului în cauza penală,
в качестве законного представителя пострадавшего, потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого, обвиняемого
(specificare, подчеркнуть )
fapt ce urmează să fie adus la cunoştinţa acestuia.
o чем ему и объявить.

Ofiţerul de urmărire penală _______________________________


Офицер по уголовному преследованию semnătura подпись

Ordonanţa mi s-a adus la cunoştinţă la _____ _____________20___ .


Постановление мне объявлено

Оценить