Вы находитесь на странице: 1из 291

Machine Translated by Google

I.P. Podlasy. Pedagogie


Cartea 1
BAZĂ GENERALĂ. PROCES DE INVATARE
Fundamentele generale ale pedagogiei, problemele didacticii, teoria educației sunt relevate ținând cont de
realizările științei moderne și ale experienței pedagogice. Se au în vedere principiile organizării procesului pedagogic
la școală, sarcinile, formele și metodele activității profesorului.
Manualul este destinat studenților universităților pedagogice.
CĂTRE STUDENTI
Suntem pe cale să ne lansăm într-un studiu de știință neobișnuită. Care este unicitatea sa? În primul rând, aceasta
știința este extrem de complexă, poate cea mai complexă dintre toate știința cunoscută. Nu este nevoie specială
de a dovedi evident: omul este cea mai înaltă realizare a naturii, coroana ei. Poate exista o știință simplă care să
studieze omul? În al doilea rând, știința noastră este foarte contradictorie, ambiguă, dialectică. Nu este suficient să
spunem că fiecare persoană are propria părere despre educație și poate infirma aproape orice afirmație dând exemple
„opuse”, și va avea dreptate în felul său. Și printre marii gânditori nu există unanimitate în aprecierile lor asupra acestui
aspect al vieții umane și sociale. Sute de afirmații diametral opuse ne vor apărea în lucrările unor filosofi, educatori,
politicieni, oameni de stat care au dorit să-și lase lucrările istoriei imparțiale. Pe cine sa creada? De ce? În al treilea rând,
știința noastră este imensă, care fără dovezi decurge din cea anterioară. Au fost deja scrise Everesturi de cărți
pedagogice, dar rămâne nevoia de a studia problemele educației. În sfârșit, pedagogia este o știință foarte interesantă.
Este interesant nu doar ca subiect de studiu, ci și ca istorie a dezvoltării, cu nu numai intuițiile și descoperirile sale, ci și
dramele destinelor umane, nenumărate greșeli, fundături, iluzii.

Succes, studenți curioși. Permiteți-mi să vă explic cum este compus manualul nostru, să vă dau câteva
sfaturi despre cum să organizați munca independentă.
Astăzi trebuie să studiezi temeinic, 3KQHOMHO, rapid. Pentru a deveni un profesor, un maestru al
meșteșugului său, cunoștințele reale nu sunt suficiente, trebuie să înveți să gândești profesional și apoi să acționezi.
Lucrul cu un manual este primul pas în direcția corectă. Va avea succes doar dacă noi, dragă elevă, devenim oameni cu
gânduri asemănătoare, dacă ne înțelegem. Baza înțelegerii vor fi principiile testate de viață ale pedagogiei progresive.
Ce este necesar pentru asta? Din partea noastră - o prezentare clară, științifică, accesibilă și interesantă. Soarta elevului
nu este o muncă cognitivă ușoară, pe care trebuie să încerci să o faci cât mai productivă. Fără muncă independentă,
niciun rezultat nu poate fi obținut în vreo chestiune serioasă, iar cine se teme de muncă se lipsește de plăcerea de a
cunoaște adevărul.

Instruirea se construieste dupa schema clasica testata de prezentare a materialului, urmata


de consolidarea si controlul calitatii asimilarii. Pentru a face acest lucru, toate capitolele sunt împărțite în blocuri.
Un bloc este o informație și acțiuni mentale care determină o dezvoltare predeterminată a procesului cognitiv.
Cunoștințele sunt prezentate după principiul lărgirii unităților didactice: o astfel de structură ajută la asimilarea logicii
și ideilor principale ale materialului studiat, dezvoltă abilitățile de gândire cauză-efect.

„Ideile coexistă în mod pașnic în cap, dar lucrurile se ciocnesc greu în viață”, a concluzionat Schiller în anii săi
de declin. De aceea este atât de important să reflectăm asupra aplicării practice a teoriei: nu este cel care răspunde
corect, ci cel care aplică corect, cine știe. O încercare de a înțelege o situație pedagogică specifică pe baza cunoștințelor
dobândite ar trebui să fie concluzia logică a actului cognitiv. Și dacă teoria nu rezistă testului practicii, este o teorie
proastă, indiferent cine și câți ne asigură contrariul.

Manualul este susținut de programul computerizat de control „Ordana”, care are


structură similară de distribuție a materialelor. Lucrând cu programul, nu numai că veți învăța mai bine
informații, dar veți obține și o reprezentare vizuală a utilizării tehnologiei electronice de calcul în studiul științelor
umaniste, cele mai recente metode de programare și control al testelor.
Machine Translated by Google

Acordați atenție așa-numitului diagnostic


indexuri care însoțesc fiecare subiect. Acestea au fost obținute prin analiza statistică a rezultatelor studierii
materialului de către grupurile de control de studenți. Primul indice este un indicator al timpului minim necesar
(MNV). MNV este timpul în care materialul educațional poate fi citit o singură dată, rata de asimilare de obicei nu
depășește 25-30%. Al doilea indice caracterizează dificultatea statistică medie a materialului studiat în unități
convenționale. Compararea primului și celui de-al doilea indice determină timpul total necesar pentru asimilarea
materialului cu un coeficient de asimilare de cel puțin 0,7. Planificați-vă învățarea în funcție de aceste linii directoare.
Multă baftă.

Partea 1
BAZELE GENERALE
TEMA 1
SUBIECTUL SI OBIECTIVELE PEDAGOGIEI
Pedagogia este știința educației
Pedagogia și-a luat numele de la cuvintele grecești „paidos” – un copil și „acum” – a conduce. În traducerea
literală, „paydagogos” înseamnă „tutor”. Un profesor din Grecia Antică a fost un sclav care a luat literalmente copilul
stăpânului său de mână și l-a însoțit la școală. Profesorul din această școală era adesea un alt sclav, doar un om de
știință.
Treptat, cuvântul „pedagogie” a început să fie folosit într-un sens mai general la care se face referire
arta de a „îndruma copilul prin viață”, adică de a-l educa și educa, dirijandu-i dezvoltarea spirituală și corporală.
Adesea, alături de numele unor oameni care ulterior au devenit celebri, sunt numite și numele profesorilor care i-au
crescut. De-a lungul timpului, acumularea de cunoștințe a dus la apariția unei științe speciale a creșterii copiilor. Teoria
a fost curățată de fapte concrete, a făcut generalizările necesare și a evidențiat relațiile cele mai esențiale. Așadar,
pedagogia a devenit știința creșterii și educației copiilor.

Această înțelegere a pedagogiei a persistat până la mijlocul secolului al XX-lea. Și numai în ultimul
decenii, a existat o înțelegere că nu numai copiii, ci și adulții au nevoie de îndrumare pedagogică calificată.

Cea mai concisă, generală și, în același timp, relativ precisă definiție a pedagogiei moderne este
știința educării unei persoane. Conceptul de „educație” este folosit aici în sensul cel mai larg, incluzând educație,
formare, dezvoltare. Extinderea limitelor conceptului de „educație” intră în conflict cu denumirea istorică de știință.
Prin urmare, termenii noi sunt din ce în ce mai folosiți în lexicul pedagogic mondial - „androgogie” (din grecescul
„andros” – un om și „acum” – a conduce) și „antropogogie” (din grecescul „anthropos” - o persoană și „ acum" - a
conduce) .

În orice moment, profesorii au căutat cele mai bune modalități de a ajuta oamenii să folosească oportunitățile
oferite de natură, formarea de noi calități. Timp de mii de ani, cunoștințele necesare s-au acumulat puțin câte puțin,
au fost create, testate și respinse sisteme pedagogice una după alta, până au rămas cele mai viabile, cele mai utile.
Se dezvoltă și știința educației, a cărei sarcină principală este acumularea, sistematizarea cunoștințelor științifice despre
educație.
persoană.

Reflectând asupra scopului științei, marele om de știință rus D.I. Mendeleev a ajuns la concluzie
că fiecare teorie științifică are două scopuri principale și finale - predicția și utilitatea. Pedagogia nu face
excepție de la regula generală. Funcția sa este de a învăța legile de creștere, educație și formare a oamenilor
și, pe această bază, de a indica practicii pedagogice cele mai bune căi și mijloace pentru atingerea scopurilor stabilite.
Teoria echipează practicienii cu cunoștințe profesionale despre particularitățile proceselor educaționale ale persoanelor
de diferite grupe de vârstă, formațiuni sociale, capacitatea de a prevedea, proiecta și implementa procesul educațional
în diferite condiții, pentru a evalua eficacitatea acestuia. Cele mai noi tehnologii de predare, educație și educație,
metode eficiente se nasc și în laboratoarele pedagogice.

Când definim educația și știința despre aceasta - pedagogia, vom proceda de la poziție
Machine Translated by Google

că nici societatea, nici educația „în general” nu există, ci există o societate specifică într-un anumit stadiu de
dezvoltare istorică și există educație, a cărei direcție și nivel reflectă în mod obiectiv nivelul de dezvoltare a
societății atins. În ciuda faptului că pedagogia se ocupă de probleme „eterne”, subiectul ei este specific: este
vorba de activități educaționale desfășurate în instituțiile de învățământ. Pedagogia este considerată ca o știință
aplicată, îndreptându-și eforturile către soluționarea promptă a problemelor de creștere, educație și formare care
apar în societate.

Surse de dezvoltare a pedagogiei: experiența practică veche de secole în educație,


fixate în modul de viață, tradiții, obiceiuri ale oamenilor, pedagogia populară; lucrări filozofice, științe sociale,
pedagogice și psihologice; practica actuală mondială și casnică a educației; date din cercetări pedagogice special
organizate; experiența profesorilor inovatori care oferă idei și sisteme de educație originale în condițiile de astăzi în
schimbare rapidă.

Cum să te controlezi
Autocontrolul ne „așteaptă” după fiecare IB. Pentru aceasta, sunt folosite diverse sarcini. Alături de
întrebările „directe” care necesită răspunsuri „directe”, vor fi oferite și întrebări care conțin răspunsuri alternative
gata făcute, dintre care trebuie să-l alegi pe cel corect sau pe cele corecte. Puteți verifica corectitudinea răspunsurilor
dvs. solicitând ajutor la sfârșitul capitolului. Nu vă grăbiți să alegeți primul răspuns plauzibil care apare fără să analizați
cu atenție toate celelalte răspunsuri. Pedagogia este o știință insidioasă: un cuvânt, scos din loc, poate schimba
semnificativ sensul celor spuse. Învață să folosești concepte și termeni pedagogici corect și clar.

I. Ce este Pedagogia? Din raspunsurile date, alege-l pe cel corect, fundamentandu-i fiabilitatea.

1. Pedagogia studiază tiparele dezvoltării copilului și determină modalitățile de creștere a acestuia.


2. Pedagogia este știința creșterii, educației și formării oamenilor.
3. Pedagogia este arta de a influența educatorul asupra elevului pentru a-și forma viziunea asupra
lumii.
4. Pedagogia este angajată în studiul problemelor de formare și educație a tinerilor
generatii.

5. Pedagogia este știința educației umane.


II. Ce termen, în opinia dumneavoastră, definește cel mai exact domeniul de aplicare al științei
educației?
1. Pedagogie (din grecescul „paidos” – un copil – un băiat și „acum” – a conduce).
2. Androgogie (din grecescul „andros” – un om și „acum” – a conduce).
3. Antropogogie (din grecescul „anthropos” – o persoană).
4. Antropologie (din grecescul „anthropos” – om și „logos” – știință).
5. Pedologie (din grecescul „paidos” – copil și „logos” – știință).
III. Care sunt provocările cu care se confruntă pedagogia?
1. Educația, formarea tinerei generații.
2. Cunoașterea legilor educației, dotând practicienii cu cunoașterea teoriei procesului de învățământ.

3. Studiul educa iei ca factor de dezvoltare spirituală a oamenilor.


4. Studierea problemelor educa iei i formării oamenilor din lumea modernă.
5. Studiul naturii umane.
Apariția și dezvoltarea pedagogiei
Practica educației își are rădăcinile în straturile profunde ale omului
civiliza ie. A apărut cu primii oameni. Copiii au fost crescuți fără nicio pedagogie, nici măcar nu bănuiau existența ei.
Știința educației s-a format mult mai târziu, când existau deja științe precum geometria, astronomia și multe altele.
După toate indicațiile, aparține numărului de ramuri ale cunoașterii tinere, în curs de dezvoltare. Generalizările primare,
informațiile empirice, concluziile din experiența cotidiană nu pot fi considerate o teorie, ei
Machine Translated by Google

doar originile, precondițiile acestora din urmă.


Se știe că cauza principală a apariției tuturor ramurilor științifice sunt nevoile vieții.
A sosit momentul în care educația a început să joace un rol foarte proeminent în viața oamenilor. S-a
dovedit că societatea progresează mai repede sau mai lent, în funcție de modul în care este pusă în ea creșterea
generațiilor tinere. A fost nevoie de generalizarea experienței educației, de crearea unor instituții de învățământ speciale
pentru pregătire
tinere e la via ă.
Deja în cele mai dezvoltate state ale lumii antice - China, India, Egipt, Grecia -
s-au făcut încercări serioase de generalizare a experien ei educa iei, de izolare a principiilor teoretice. Toate
cunoștințele despre natură, om, societate s-au acumulat atunci în filozofie; în ea s-au făcut i primele generalizări
pedagogice.
Filosofia greacă antică a devenit leagănul sistemelor educaționale europene. cel mai proeminent
reprezentantul său Democrit (460-370 î.Hr.) a creat lucrări de generalizare în toate domeniile cunoașterii
contemporane, fără a neglija educația. Aforismele sale înaripate, care au supraviețuit secolelor, sunt pline de sens
profund: „Natura și educația sunt asemănătoare. Și anume, creșterea reconstruiește o persoană și, transformând,
creează natura”; „Oamenii buni devin mai mult prin exercițiu decât prin natură”; „Învățătura produce lucruri
frumoase doar pe baza muncii.” Teoreticieni ai pedagogiei au fost marii gânditori greci antici Socrate (469-399
î.Hr.), elevul său Platon (427-347 î.Hr.), Aristotel (384-322 î.Hr.), în lucrările cărora cele mai importante idei și
prevederi legate de educație. a unei persoane, formarea personalității sale sunt profund dezvoltate. După ce și-au
dovedit obiectivitatea și consistența științifică de-a lungul secolelor, aceste prevederi acționează ca principii axiomatice
ale științei pedagogice. Un rezultat deosebit al dezvoltării gândirii pedagogice greco-romane a fost lucrarea „Educația
unui orator” a filosofului și profesorului roman antic Marcus Quintilian (35-96). Opera lui Quintilian a fost multă vreme
principala carte de pedagogie, alături de scrierile lui Cicero, el a fost studiat în toate școlile retorice.

În orice moment, a existat pedagogia populară, care a jucat un rol decisiv în dezvoltarea spirituală și fizică a
oamenilor. Oamenii au creat sisteme originale și surprinzător de viabile de educație morală și de muncă. În Grecia
antică, de exemplu, doar unul care a plantat și a crescut cel puțin un măslin era considerat adult. Datorită acestei tradiții
populare, țara a fost acoperită cu plantații de măslini din belșug roditoare.

În Evul Mediu, biserica a monopolizat viața spirituală a societății, îndreptând educația într-o direcție religioasă.
Strânsă în strânsoarea teologiei și a scolasticii, educația și-a pierdut în mare măsură orientarea progresivă a timpurilor
străvechi. Din secol în secol, principiile de nezdruncinat ale învă ăturii dogmatice, care au existat în Europa de
aproape douăsprezece secole, au fost perfec ionate i consolidate. Și deși printre conducătorii bisericii au existat
filozofi educați pentru vremea lor, de exemplu, Tertulian (160-222), Augustin (354-430), Aquino (1225-1274), care au
creat tratate pedagogice ample, teoria pedagogică nu a făcut-o. mergi mult înainte.

Renașterea a dat un număr de gânditori străluciți, educatori umaniști,


care au proclamat drept slogan vechea zicală „Sunt om și nimic uman nu-mi este străin”. Printre aceștia se numără
olandezul Erasmus de Rotterdam (1466-1536), italianul Vittorino de Feltre (1378-1446), francezul Francois Rabelais
(1494-1553) și Michel Montaigne (1533-1592).
Pedagogiei a luat mult timp pentru a trage un colț modest în templul maiestuos al filosofiei. Abia în secolul
al XVII-lea a apărut ca o știință independentă, rămânând legată de filozofie prin mii de fire. Pedagogia este inseparabilă
de filozofie, fie și numai pentru că ambele științe se ocupă de om, studiază ființa și dezvoltarea lui.

Separarea pedagogiei de filozofie și proiectarea acesteia într-un sistem științific este asociată cu numele
marele profesor ceh Jan Amos Comenius (1592-1670). Lucrarea sa principală, Marea didactică, publicată la
Amsterdam în 1654, este una dintre primele cărți științifice și pedagogice. Multe dintre ideile exprimate în ea nu și-
au pierdut actualitatea sau semnificația științifică astăzi. Propus de Ya.A. Principiile, metodele, formele de educație
Comenius, precum sistemul clasă-lecție, au devenit baza teoriei pedagogice. „În centrul învățării ar trebui
Machine Translated by Google

se află cunoașterea lucrurilor și fenomenelor, și nu memorarea observațiilor și mărturiilor altora despre lucruri”;
„Auzul trebuie combinat cu vederea și cuvântul cu activitatea mâinii”; este necesar să se predea „pe baza dovezilor prin
simțurile externe și rațiunea”. Nu sunt aceste generalizări ale marelui profesor în ton cu timpul nostru?

Spre deosebire de Ya.A. Comenius, filosoful și educatorul englez John Locke (1632-1704) și-a concentrat
principalele eforturi pe teoria educației. În lucrarea sa principală, „Gânduri despre educație”, el își expune părerile
despre educația unui domn - un om cu încredere în sine, combinând educația largă cu calitățile de afaceri, eleganța
manierelor cu fermitatea convingerilor morale.

O luptă ireconciliabilă împotriva dogmatismului, scolasticismului și verbalismului în pedagogie a dus-o de


către materialiștii și iluminatorii francezi din secolul al XVIII-lea. D. Diderot (1713-1784), K. Helvetius (1715-
1771), P. Holbach (1723-1789) i mai ales J.J. Rousseau (1712-1778). "De lucruri! De lucruri! el a exclamat. „Nu voi înceta
să spun că acordăm prea multă importanță cuvintelor: prin creșterea noastră vorbăreț, facem doar vorbitori.”

Ideile democratice ale iluminatorilor francezi au determinat în mare măsură opera marelui profesor
elvețian Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). „O, oameni iubiți! el a exclamat. „Văd cât de jos, teribil de jos ești și te
voi ajuta să te ridici!” Pestalozzi s-a ținut de cuvânt, oferind profesorilor o teorie progresivă a predării și educației morale
a elevilor.

Johann Friedrich Herbart (1776-1841) - o figură majoră, dar controversată din istorie
pedagogie. Pe lângă generalizările teoretice semnificative în domeniul psihologiei învățării și didacticii (un model
pe patru niveluri al unei lecții, conceptul de educație nutritivă, un sistem de exerciții de dezvoltare), el este cunoscut
pentru lucrările care au devenit baza teoretică. pentru introducerea de restric ii discriminatorii în educa ia
maselor largi de muncitori.
„Nimic nu este permanent, cu excepția schimbării”, a învățat remarcabilul profesor de germană Friedrich
Adolf Wilhelm Diesterweg (1790-1886), care a studiat multe probleme importante, dar mai ales - studiul
contradicțiilor inerente tuturor
fenomene.

Lucrările unor gânditori, filozofi și scriitori ruși remarcabili V.G. Belinsky (1811-1848), A.I. Herzen (1812-1870),
N.G.Cernî evski (1828-1889), N.A. Dobrolubova (1836-1861). Ideile vizionare ale lui L.N. Tolstoi (1828-1910), lucrările
lui N.I. Pirogov (1810-1881). Ei au criticat aspru școala imobiliară și au cerut o transformare radicală a învățământului
public.

Faima mondială pentru pedagogia rusă a fost adusă de K.D. U inski (1824-1871).
Profesor al profesorilor de rusă
A trăit o viață scurtă, dar surprinzător de fructuoasă. Același lucru pe care Comenius în Moravia,
Pestalozzi în Elveția, Ușinski au realizat în Rusia - o revoluție în teorie, o revoluție în practica pedagogică. Ushinsky a
împărtășit soarta marilor săi predecesori, a băut, ca ei, paharul plin al persecuției, persecuției, invidiei și persecuției.
Soarta dezvăluie o constanță uimitoare atunci când vrea să înalțe pe cineva: îmbină gândurile înalte cu sănătatea
precară, spiritul unui titan se instalează într-un corp firav, vârsta dă unul scurt și dificil.

Tatăl lui Ushinsky - un locotenent-colonel pensionar, participant la războiul din 1812, a slujit țarul și patria
în Tula și Poltava, apoi în Oloneț, Vologda. La 2 martie 1824, fiul său s-a născut la Tula. În curând, familia Ushinsky s-a
mutat în Ucraina în Novgorod-Seversky, unde tatăl său a fost numit judecător de district.

Aici, pe malul Desnei, viitorul mare profesor și-a petrecut anii adolescenței. A studiat la gimnaziu, unde
trebuia să meargă patru mile în fiecare dimineață. Timp de neuitat, minunat. Despre anii de predare (un caz rar),
Ushinsky își amintește cu căldură. Tânărul student a fost deosebit de entuziasmat de directorul său, profesorul I.
Gilyakovsky. „Nu există nicio îndoială”, a scris el mai târziu, „
că multe depind de rutina generală din instituție, dar principalul va depinde întotdeauna de personalitatea
educatorului imediat, stând ochi în ochi cu elevul; influen a personalită ii educatorului asupra sufletului tânăr
constituie acea for ă educativă care nu poate fi
Machine Translated by Google

fi înlocuit cu un manual, maxime morale sau un sistem de pedepse și recompense.


În 1840, Ushinsky a intrat la facultatea de drept a Universității din Moscova. Învață cu brio. Dar
„sănătatea lui”, își amintește istoricul Yu. Rekhnevsky, „chiar și atunci nu era de încredere, iar viața în oraș a avut
un efect negativ asupra lui. La sfârșitul anului universitar, de obicei palid, slab și scuipat sânge, mergea împreună cu
compatrioții în patria sa, în Rusia Mică, pe care o iubea foarte mult...”

La vârsta de douăzeci de ani, Ushinsky a absolvit universitatea și a fost lăsat să pregătească


examenul de master. În iunie 1844, consiliul universitar i-a acordat gradul de Candidat la Drept, iar Ushinsky și-
a continuat stagiul științific.
Are deja 22 de ani. Până acum nu s-a spus niciun cuvânt despre pedagogie - principala afacere a vieții sale.
Există gânduri, dar Ushinsky nu îndrăznește să le exprime: se uită atent, compară, se verifică.
inca.
În 1846, a fost numit profesor interimar de științe camerale la departamentul enciclopediei de
jurisprudență, drept de stat și știința finanțelor de la Liceul juridic Yaroslavl Demidov. Liceul Demidov a fost numit
după fondatorul său, unul dintre crescătorii Demidov. În ceea ce privește importanța lor, liceele erau imediat în
spatele universităților, erau puține: Țarskoie Selo lângă Sankt Petersburg, acolo a studiat Pușkin; Nejinski în
Ucraina, terminat de Gogol; Rishelevski la Odesa.

A început activitatea pedagogică practică. Accesibilitatea prezentării întrebărilor dificile, logica strictă a
dovezilor, atitudinea politicoasă față de studenți au făcut curând ca numele tânărului profesor să fie cel mai
popular în Liceu. Iar lucrarea sa genială „Despre educația camerală” (1848) l-a prezentat pe Ushinsky în primele
rânduri ale oamenilor de știință din acea vreme.
Există o poziție bună, salariu. Mulți oameni ar fi mulțumiți de asta. Ushinsky nu este așa. Energia care
trebuie eliberată este direcționată spre autoeducare. Ushinsky studiază profund filosofia, studiază limbile. Curând
vorbește fluent engleza, franceză, germană. Citește în original Descartes, Rousseau, Diderot, Holbach, Bacon,
Mill, Kant, Hegel. El încearcă să găsească un răspuns la întrebarea care l-a ocupat în acel moment: ce este
conștiința?
Nu tuturor le place independența și originalitatea gândirii tânărului profesor. Administratorul liceului
P. Demidov scrie că Ushinsky are „tale mari și cunoștințe excelente, dar cu mare mândrie...”. În plus, nepăsător
în discursuri, aspre în judecăți.
Decizia celor de la putere nu este originală – sub supraveghere! Atunci s-au născut
rânduri amare din jurnal: „Chiar trebuie să mor în această închisoare, unde nici măcar nu sunt ziduri care să-mi
spargă capul?”
Aproape că își pierde mințile din cauza hărțuirii inchizitoriale și a strângerii mici, Ushinsky
Septembrie 1849 depune o scrisoare de demisie autorităților liceului.
Este umilit, dar nu zdrobit. Și nu se învinovățește pentru cele întâmplate, pentru că știe că ei sunt de vină
împrejurări la care nu a putut și nu se va putea adapta niciodată.
Dar trebuie să trăiești cumva. A apărut o familie. Ușinski trimite petiții în toată Rusia. Scrie la treizeci de școli
raionale, căutând locuri. Nu este acceptat nicăieri. Un profesor de la Liceul Demidov cere un salariu mizerabil? Ceva nu
e bine aici...
Acum este șomer. Întrerupt de traduceri, recenzii în reviste. Abia un an și jumătate mai târziu, cu
mare dificultate, reușește să obțină un loc de muncă ca șef al catedrei de religii străine. În această postare cea mai
plictisitoare, Ushinsky a rămas până la 1 ianuarie 1854.

Serviciul în departament a epuizat doar corpul. Sufletul trăia cu gânduri înalte. Ushinsky analizează serios
relațiile sociale și ajunge la concluzia că multe depind de educație. Ca și alți profesori remarcabili, el vede modalitățile
de reorganizare socială în îmbunătățirea muncii școlare.

O întâlnire întâmplătoare a pus capăt calvarului. Un fost coleg la Liceul Demidov, cunoscând abilitățile
pedagogice remarcabile ale lui Ușinski, îl invită să predea literatura rusă la Institutul Orfelinat Gatchina. În 1855,
Ushinsky a fost numit inspector
clase.
Machine Translated by Google

În viața fiecărui mare om de știință, va exista cu siguranță un accident fericit. A fost ea


iar în soarta lui Ushinsky. Într-o zi a atras atenția asupra a două dulapuri mari. Ce era în ei
nimeni nu știa, pentru că aceste dulapuri erau sigilate de douăzeci de ani. Ușinski i-a cerut paznicului să deschidă
dulapurile. Înaintea lui era o comoară: o colecție completă de literatură pedagogică, moștenirea fostului inspector al
institutului, elevul lui Pestalozzi E. Gugel.
Urmând urmele proaspete ale celor citite, Ushinsky scrie un fierbinte, pasional, aproape cel mai bun
articolul său „Despre utilitatea literaturii pedagogice”. Cele mai profunde idei, formulări lustruite.

Articolul este un mare succes.


Ushinsky este inspirat și începe cu căldură să-și dezvolte opiniile pedagogice. Despre ce
el scrie? Nu există, poate, nici măcar o problemă pe care să nu atingă - profund, critic, cu interes.

... Profesorul spune o nouă lecție; elevii, știind că o vor găsi în carte, încearcă doar
uită-te la profesor și nu auzi un singur cuvânt din ceea ce spune. Repovestind același lucru pentru a douăzecea
oară, profesorul, desigur, nu este capabil să vorbească cu un asemenea entuziasm care să trezească atenția
ascultătorilor. Îi pasă doar că majoritatea studenților săi cunosc subiectul, iar modul în care le ajung aceste
cunoștințe este complet indiferent pentru el!

Nu, nu așa ar trebui să înveți. Trebuie să știi totul despre cei pe care vrei să-i predai. „Dacă pedagogia vrea
pentru a educa un bărbat în toate privințele, atunci ea trebuie mai întâi să-l cunoască și în toate privințele.
Diagnosticul lui Ushinsky este exact. Recomandările sunt verificate și incontestabile: să facă munca educațională cât mai
interesantă pentru copil, fără a transforma această muncă în distracție. Învățarea este interesantă, ușoară, chiar
distractivă, dar serioasă și profundă.
Ushinsky, deja un profesor cunoscut și celebru, este invitat să ocupe postul de inspector de clasă la
Institutul Smolny pentru Fecioarele Nobile. Odată cu apariția lui Ushinsky, un curent proaspăt a izbucnit în atmosfera
mucegăită a orelor de „cafea”, „albastru”. Elevii au început să citească pe Gogol, Lermontov și alți scriitori de care nu
auziseră până acum. Au început să pună întrebări profesorilor, ceea ce era strict interzis.

Nu mi-a plăcut inovația. A izbucnit un conflict cu șeful institutului, M.


Leontieva. Din toate părțile se revarsă acuzații de gândire liberă, atitudine lipsită de respect față de
superiori, lipsă de Dumnezeu și chiar imoralitate. Da, Ushinsky a avut dreptate profundă. „Toată învățământul
rusesc a fost dat în mâinile unui idiot și a unei credințe alcoolice,” -
a scris despre numirea amiralului E. Putyanin ca ministru al Educației.
Ushinsky admite lucruri scandaloase. Preotul de institut Grechulovich a primit în
halat de baie! El spune că „tămâie tot felul de vulgarități”. Da, asta e altceva. In timpul examenelor in prezenta
imparatesei (!) am stat!
Era imposibil să-l demitem pur și simplu pe Ushinsky. A devenit prea popular
nume în Rusia. Au găsit un pretext „plauzibil”: din motive de sănătate, trimiteți-l în străinătate pentru a fi tratat și
pentru a studia treburile școlare. De fapt, a fost un exil care a durat 5 ani.
Ushinsky a vizitat Elveția, Germania, Franța, Belgia și Italia.
În străinătate, a scris o serie de lucrări pedagogice excelente, printre care
a rezistat la 187 de reeditări ale manualului „Cuvânt autohton”. Peste zece milioane de exemplare ale cărților lui Ușinski au
fost publicate înainte de revoluție - o cifră nemaiauzită, fără precedent!
Ushinsky a ajuns la pedagogie ca reformator. Și tocmai la timp. Școala rusă a cunoscut o stagnare
prelungită. A fost zdrobită de oficialii din învățământ, care vedeau în fiecare idee nouă o manifestare a gândirii libere. Au
fost puțini vânători de transformări, nimeni nu a vrut să-și riște cariera și bunăstarea.

Ushinsky nu se gândește la asta. La ideile care l-au cuprins, se dăruiește în întregime, fără urmă.
Lucrarea principală a lui Ushinsky „Antropologia pedagogică” a început să fie publicată în 1867. Un an mai târziu,
a fost publicat primul volum „Omul ca obiect al educației”, după ceva timp -
al doilea. Al treilea a rămas neterminat...
În sistemul pedagogic al lui Ushinsky, locul de conducere este ocupat de doctrina scopurilor, principiilor,
Machine Translated by Google

esența educației. El observă un simplu paradox de lege: „Educația, dacă vrea ca o persoană să fie fericită, ar trebui
să-l educe nu pentru fericire, ci să-l pregătească pentru munca vieții”. Creșterea, fiind îmbunătățită, poate extinde
cu mult limitele forței umane: fizice, mentale și morale. Dar „oricât de pure și de înalte ar fi scopurile educației, ea
trebuie să aibă totuși puterea de a atinge aceste obiective”.

Rolul principal îi revine școlii, profesorului. „În educație, totul ar trebui să se bazeze
asupra personalității educatorului, deoarece puterea educațională decurge doar din sursa vie a personalității umane.
Niciun statut și program, niciun organism artificial al unei instituții, oricât de viclean gândit, nu poate înlocui individul în
materie de educație.
Pas cu pas, Ushinsky revizuiește întreaga pedagogie. Necesită complet
reorganizarea sistemului de învățământ pe baza ultimelor realizări științifice: „... o practică pedagogică fără teorie este
la fel ca medicina în medicină”. Pe baza celor mai recente realizări în psihologie, el face recomandări detaliate privind
metodele de formare a observației, atenției, voinței, memoriei și emoțiilor. Dezvăluie modalități de implementare a
principiilor didactice de conștiință, vizibilitate, sistematică, forță de învățare. Construiește conceptul de învățare prin
dezvoltare.

Ushinsky este cu mult înaintea erei sale în înțelegerea rolului educației muncii: a rupt
gheața vederilor stabilite, sugerează să facem din muncă un instrument educațional cu drepturi depline.
În jurnalul tineresc al lui Ushinsky, scopul vieții sale este formulat: „A face cât mai mult posibil.
mai bine pentru țara mea.” Și-a atins scopul.
La sfâr itul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea. cercetări intensive asupra problemelor pedagogice au început în
SUA, unde centrul gândirii pedagogice se mută treptat. Neîmpovărați de dogme, cuceritorii întreprinzători ai
Lumii Noi fără prejudecăți au început să studieze procesele pedagogice din societatea modernă și au obținut
rapid rezultate tangibile. Au fost formulate principii generale, au fost derivate modele de educație umană, au fost
dezvoltate și implementate tehnologii educaționale eficiente care oferă fiecărei persoane posibilitatea de a atinge
obiectivele proiectate relativ rapid și destul de succes.

Cei mai proeminenți reprezentanți ai pedagogiei americane sunt John Dewey (1859-1952), a cărui activitate
a avut un impact semnificativ asupra dezvoltării gândirii pedagogice în întreaga lume occidentală, și Edward Thorndike
(1874-1949), care a devenit celebru pentru studiile sale despre procesul de învățare și crearea de tehnologii chiar și
banale din punct de vedere pragmatic, dar foarte eficiente.
Pedagogia rusă a perioadei post-octombrie a luat calea dezvoltării ideilor de educație
persoană în noua societate. S.T. Shatsky (1878-1934), care a condus Prima Stație Experimentală pentru Învățământul
Public a Comisariatului Poporului pentru Educație al RSFSR, a luat parte activ la căutarea creativă a unei noi pedagogii.
P.P. Blonsky (1884-1941), care a scris cărțile Pedagogie (1922), Fundamentals of Pedagogy (1925) și A.P. Pinkevici
(1884-1939), a cărui „Pedagogie” a fost publicată în aceiași ani.

Pedagogia perioadei socialiste a fost renumită pentru lucrările lui N.K. Krupskaya, A.S.
Makarenko, V.A. Sukhomlinsky. Căutări teoretice ale lui N.K. Krupskaya (1869-1939) sa concentrat în jurul problemelor
formării unei noi școli sovietice, organizării activității educaționale extracurriculare și mișcării de pionier în curs de
dezvoltare. LA FEL DE. Makarenko (1888-1939) a prezentat și testat în practică principiile de creare și conducere
pedagogică a echipei de copii, metodele de educație prin muncă, a studiat problemele formării disciplinei conștiente și
educația copiilor în familie. V.A. Sukho-mlinsky (1918-1970) a explorat problemele morale ale educației tinerilor. Multe
dintre sfaturile sale didactice și observațiile potrivite își păstrează semnificația în înțelegerea modalităților moderne de
dezvoltare a gândirii pedagogice și a școlii.

IV. Ce a determinat dezvoltarea pedagogiei ca știință? Din răspunsurile date alege


corect, dovedind caracterul incomplet al celorlalte răspunsuri.
1. Progresul științei și tehnologiei.
2. Preocuparea părinților pentru fericirea copiilor.
Machine Translated by Google

3. Legea biologică a conservării genului.


4. O nevoie obiectivă de a pregăti o persoană pentru viață și muncă.
5. Creșterea rolului educației în viața publică.
V. Completați tabelul. Completați spațiile libere cu nume, date, titluri ale lucrărilor
Nume Datele Idei

460-370 î.Hr

Socrate, Platon, Aristotel „Educația unui vorbitor”


Tertulian, Augustin, Aquino

Da.A. Comenius 1466-1536 „Gânduri despre educație”

J.J. Rousseau 1378-1446


1494-1553
1533-1592

DACĂ. Herbart 1746-1827


A. Diesterweg

V.G. Belinsky, A.I. Herzen, 1828-1910 1810-1881 „Antropologie pedagogică”


PE. Dobrolyubov, N.G.
Cernî evski

D. Dewey, E. Thorndike 1869-1939 „Pedagogie” (1922)


SF. Shatsky

V.A. Sukhomlinsky „Poemul pedagogic”

I Principalele categorii de pedagogie


De obicei se numesc principalele concepte pedagogice care exprimă generalizări științifice
precum i categoriile pedagogice. Principalele categorii pedagogice includ educația, formarea și educația. Știința
noastră operează, de asemenea, pe scară largă cu categorii științifice generale, cum ar fi dezvoltarea și formarea.

Educația este un proces intenționat și organizat de formare a personalității. În pedagogie, conceptul de


„educație” este folosit într-un sens social larg și restrâns, precum și într-un sens pedagogic larg și restrâns.

Într-un sens social larg, educația este transferul experienței acumulate de la bătrâni
generații până la cei mai tineri. Experiența este înțeleasă ca cunoștințe, aptitudini, moduri de gândire cunoscute
oamenilor, norme morale, etice, juridice - într-un cuvânt, toată moștenirea spirituală a omenirii creată în procesul
dezvoltării istorice.
Omenirea a supraviețuit, s-a întărit și a ajuns la nivelul modern de dezvoltare grație educației, datorită
faptului că experiența suferită de generațiile anterioare a fost folosită și înmulțită de cele ulterioare. Istoria cunoaște
cazuri când s-a pierdut experiența, râul dătător de viață al educației s-a secat. Oamenii s-au dovedit a fi aruncați cu mult
înapoi în dezvoltarea lor și au fost forțați să restabilească din nou legăturile pierdute ale culturii lor; soarta amară și muncă
grea îi aștepta pe acești oameni.

Procesul istoric al dezvoltării societății dovedește în mod irefutat acest mare succes
în dezvoltarea lor au ajuns mereu acele popoare, în care educația era mai bine plasată.
Educația este istorică. A apărut odată cu societatea umană,
devenind o parte organică a vieții și dezvoltării sale și va exista atâta timp cât va exista societatea. De aceea educația
este o categorie generală și eternă.
Machine Translated by Google

Mulți filozofi, analizând legile care guvernează viața socială, stabilesc


legături obiective între educa ie i nivelul de dezvoltare al for elor productive ale societă ii. Educația afectează
dezvoltarea societății, la rândul său, societatea oferă oportunități pentru educație.

Direcția și natura educației corespund nivelului de dezvoltare a forțelor productive și naturii relațiilor de
producție. Prin urmare, educația are un caracter istoric concret.

O schimbare a tipului de formare socio-economică presupune o schimbare a tipului de educație.


Odată cu schimbarea relațiilor sociale, scopurile, sarcinile, formele și organizarea educației se schimbă radical.
Condițiile sociale de viață schimbă și natura educației și influența acesteia asupra conștiinței și comportamentului
oamenilor.
Odată cu apariția claselor în societate, educația capătă un caracter de clasă. Începe să servească clasa
conducătoare, care îi determină direcția, scopurile, conținutul și formele. Când o bună educație devine o plăcere
costisitoare, inaccesibilă tuturor oamenilor din societate, ea se transformă într-un instrument de discriminare a oamenilor,
un mijloc de a exalta pe unii față de alții.

Luând în considerare conceptul de „educație” într-un sens social larg, l-am clarificat puțin.
esență socială concretă, și chiar mai pedagogică. Ideea este că educația
transferul experienței acumulate nu se realizează numai de către profesori profesioniști în instituții de învățământ special
create. În societatea modernă, există o întreagă gamă de instituții care își îndreaptă eforturile către educație: familie, mass-
media, literatură, artă, colectivități de muncă, agenții de drept. Prin urmare, conceptul general de „educație” trebuie
restrâns și precizat. .

Într-un sens social restrâns, educația este înțeleasă ca un impact direcționat asupra
persoana din institutiile publice in vederea formarii unor cunostinte, atitudini si convingeri, valori morale, orientare
politica, pregatire pentru
via ă.

Odată cu această înțelegere a educației, apar o serie de întrebări dificile: care dintre ele
instituțiile publice mai mult decât altele responsabile de soarta educației? Este corect să învinovățim doar școala și
profesorii pentru eșecurile încă dese ale educației, dacă posibilitățile și puterea influenței educaționale a multor instituții
sociale depășesc posibilitățile modeste ale instituțiilor de învățământ?

Nu necesită dovezi speciale pentru a concluziona că în prezența multor forțe educaționale


succesul educa iei poate fi atins numai printr-o coordonare strictă a ac iunilor tuturor institu iilor sociale
implicate în educa ie. Cu influențe educaționale necoordonate, o persoană este supusă unor influențe unilaterale
foarte puternice care pot deforma scopul general al educației. Coordonatorii impactului educațional într-o societate
bine organizată sunt instituții de învățământ conduse de profesori de înaltă calificare.

În sens pedagogic larg, educația este un impact special organizat, intenționat și controlat al echipei,
educatorilor asupra persoanei educate pentru a-și forma calitățile date în acesta, desfășurat în instituțiile de învățământ
și care acoperă întregul proces de învățământ.

În sens pedagogic restrâns, educația este procesul și rezultatul muncii educaționale care vizează rezolvarea
unor probleme educaționale specifice.
În pedagogie, ca și în alte științe sociale, este adesea folosit conceptul de „educație”.
să desemneze componentele unui proces educa ional holistic. Se spune, de exemplu, „educație fizică”, „educație
estetică”.
Următoarea categorie principală de pedagogie este predarea. Acesta este un proces special organizat, de
stabilire a scopurilor și controlat de interacțiune între profesori și elevi, care vizează stăpânirea cunoștințelor, abilităților,
modelarea unei viziuni asupra lumii, dezvoltarea forței și potențialului mental al elevilor, consolidarea sinelui. -deprinderi
de educare în conformitate cu
Machine Translated by Google

obiective stabilite. Baza învățării o constituie cunoștințele, aptitudinile, aptitudinile (KAS), acționând din partea
profesorului ca componente inițiale (de bază) ale conținutului, iar din partea elevilor ca produse ale asimilării.
Cunoașterea este reflectarea unei persoane a realității obiective sub formă de fapte, idei, concepte și legi ale științei.
Ele reprezintă experiența colectivă a omenirii, rezultatul cunoașterii realității obiective. Aptitudini -

disponibilitatea de a efectua în mod conștient și independent acțiuni practice și teoretice bazate pe cunoștințele
dobândite, experiența de viață și abilitățile dobândite. Abilitățile sunt componentele activității practice, manifestate
în realizarea acțiunilor necesare, aduse la perfecțiune prin exerciții repetate.

Comunicând cutare sau cutare cunoștințe elevilor, profesorii le dau mereu direcția necesară,
formând, parcă pe parcurs, dar de fapt foarte temeinic, cea mai importantă viziune asupra lumii, atitudini sociale,
ideologice, morale și multe altele. Prin urmare, educația este educativă. În același mod, trebuie să recunoaștem că în
orice educație există întotdeauna elemente de învățare. Predarea - educarea, educarea -

ne antrenăm. Domeniile conceptelor de „educație” și „formare” se suprapun parțial.


Educația este rezultatul învățării. În sens literal, înseamnă formarea de imagini, idei complete despre
subiectele studiate. Educația este volumul de cunoștințe sistematizate, deprinderi, moduri de gândire pe care
elevul le-a însușit. În secolul 19 obținerea unei educații a fost identificată cu formarea unei persoane. Acum,
cantitatea uriașă de cunoștințe acumulate de omenire nu ne permite să afirmăm că o persoană le va stăpâni
vreodată pe toate în totalitate, chiar și după un antrenament foarte lung.

O persoană educată este de obicei numită o persoană care a stăpânit o anumită cantitate de
cunoștințe sistematizate și, în plus, este obișnuită să gândească logic, evidențiind cauzele și efectele. Principalul
criteriu al educației este consistența cunoașterii și consistența gândirii, care se manifestă prin faptul că o
persoană este capabilă să restabilească în mod independent verigile lipsă din sistemul de cunoștințe cu ajutorul
raționamentului logic. În aforismul antic: „Educația este ceea ce rămâne atunci când tot ce s-a învățat este uitat” – o
mare parte a adevărului.
Mulți oameni ne uimesc cu memoria lor fenomenală, cu cunoașterea unui număr imens de fapte
concrete. Lectura, conștientizarea enciclopedică este adesea confundată cu educație. Acest lucru nu este adevărat
dacă o persoană nu este capabilă să stabilească relații cauzale, dacă nu are propriile gânduri. Nu toți cei care au
absolvit școala sau chiar universitatea pot fi considerați educați. De asemenea, nu poate fi considerat needucat cine
nu a primit studii superioare. „Dezvoltarea și educația nu pot fi date sau comunicate niciunei persoane. Oricine
dorește să ia parte la ele trebuie să obțină acest lucru prin propria activitate, propria sa forță, propriul efort. Din
exterior, nu poate decât să se entuziasmeze ... ”- a rezumat A. Diesterweg.

În funcție de cantitatea de cunoștințe dobândite și de nivelul de gândire independent atins, se disting


învățământul primar, secundar și superior. După natură și orientare, învățământul se împarte în general, profesional
și politehnic.
Educația generală oferă cunoștințe despre fundamentele științelor naturii, societății, omului, formează
o viziune dialectic-materialistă asupra lumii și dezvoltă abilități cognitive. Educația generală oferă o înțelegere a
legilor de bază ale dezvoltării în lumea din jurul unei persoane, pregătirea și abilitățile de muncă necesare fiecărei
persoane și o varietate de abilități practice. Volumul și direcția învățământului general sunt reglementate de stat; în
multe țări dezvoltate, învățământul general (sau secundar) este obligatoriu.

În instituțiile de învățământ primar preprofesional și profesional (școli profesionale, școli profesionale,


TU, școli de masterat) formează muncitori cu înaltă calificare, iar în școlile secundare și superioare
profesionale - specialiști de calificări medii și superioare pentru diverse sectoare ale economiei naționale.

Învățământul politehnic introduce principiile de bază ale producției moderne, dezvoltă abilități
în manipularea celor mai simple instrumente care sunt utilizate în viața de zi cu zi și în viața de zi cu zi.
Machine Translated by Google

Pedagogia folosește pe scară largă conceptele interștiințifice de „formare” și „dezvoltare”. Formarea este
procesul de a deveni o persoană ca ființă socială sub influența tuturor factorilor fără excepție – de mediu, sociali, economici,
ideologici, psihologici etc. Educația este unul dintre cei mai importanți, dar nu singurul factor în formarea personalității.
Formarea presupune o anumită completitudine a personalității umane, atingerea unui nivel de maturitate, stabilitate.

Considerăm că conceptul de „formare” este o categorie pedagogică nestabilită, în ciuda aplicării sale foarte ample.
Semnificația sa fie se îngustează excesiv, fie se extinde la limite nelimitate. În literatura pedagogică din anii precedenți,
conceptul de „formare” a fost adesea folosit pentru a desemna influențe incontrolabile, aleatorii asupra unei persoane. De
exemplu, cunoscutul autor de materiale didactice P.N. Gruzdev a sugerat să numiți formarea doar educație spontană -
„impactul diferitelor condiții asupra oamenilor, indiferent de activitatea conștientă”.

Granițele de aplicare în pedagogie a unui alt concept științific general sunt nedefinite -
dezvoltare. Sintetizând definițiile cele mai consacrate, ajungem la concluzia că dezvoltarea este un proces și un rezultat al
modificărilor cantitative și calitative ale corpului uman. Este asociată cu schimbări constante, necontenite, treceri de la o stare la
alta, ascensiune de la simplu la complex, de la inferior la superior. În dezvoltarea umană se manifestă acțiunea legii filozofice
universale a trecerii reciproce a schimbărilor cantitative în cele calitative și invers.

Dezvoltarea personalității este cel mai complex proces al realității obiective. Pentru un studiu aprofundat
al acestui proces, știința modernă a luat calea diferențierii componentelor constitutive ale dezvoltării, evidențiind aspectele
fizice, mentale, spirituale, sociale și altele din acesta. Pedagogia studiază problemele dezvoltării spirituale a individului împreună
cu toate celelalte componente.

Printre principalele categorii pedagogice, unii cercetători propun să includă


concepte destul de generale precum „autoeducație”, „autoeducație”, „auto-dezvoltare”, „proces pedagogic”, „produse ale
activității pedagogice”, „formare socială”, etc. Recunoașterea conceptelor identificate ca componente importante ale teoriei
pedagogice, vom lua în considerare sensul lor în contextul studiului unor probleme specifice.

Raportul dintre categoriile pedagogice selectate este prezentat sub forma unei scheme condiționate (Fig. 1).
Desigur, într-un proces pedagogic viu, relația dintre ele este mult mai complicată decât în construcțiile purificate teoretic.

Fig.1

Educația, așa cum am stabilit deja, este o categorie generală și eternă. Asta înseamnă că
Există o educație potrivită pentru toate timpurile și popoarele? Desigur, nu. Dar în același timp, fiecare nouă formațiune
socio-economică ia naștere pe ruinele celei vechi; există o continuitate istorică a nivelului de cultură atins. Aceasta înseamnă că
există unele semne comune ale educației care sunt caracteristice tuturor formațiunilor socio-economice și se manifestă pe
parcursul dezvoltării sale istorice. Pe care dintre ele i-ai putea indica?
Machine Translated by Google

Pentru a facilita căutarea răspunsului corect, sunt date afirmații justificative. Gândește-te pe dovezi, astfel încât
aceste afirmații să nu te încurce.
1. Nu există astfel de trăsături comune, deoarece fiecare sistem social se caracterizează prin propriile
scopuri, forme și metode de educație.
2. Tot ceea ce caracterizează educația, și anume prezența scopurilor, transferul de acumulat
experiența, organizarea educației, corespondența nivelului acestuia cu nivelul forțelor productive și al relațiilor
de producție, este aceeași pentru toate formațiunile socio-economice.
3. Comun tuturor tipurilor istorice de educație - preocupare pentru dezvoltarea cuprinzătoare
personalitate.

4. În orice formație, educația transmite tinerei generații un anumit


suma cunoștințelor, experiența umană universală, se pregătește pentru un anumit rol în viața de producție
socială, modelează comportamentul.
5. Prin producerea de bunuri materiale, oamenii produc și reproduc astfel întregul mod de viață
propria viata; Omul însuși ca ființă socială se formează în producție.
6. Cu toate diferențele fundamentale în scopurile, formele de activitate educațională ale acesteia
activitatea se caracterizează printr-un scop conștient: formarea unei personalități de un anumit tip, dezvoltarea
în ea a calităților dorite (morale, mentale, estetice etc.).
VI. De ce sunt folosite mai multe definiții ale educației în pedagogie? Găsi
Răspuns corect.
1. Prezența definițiilor face posibilă distingerea educației în sens teoretic de utilizarea unui termen
similar în vorbirea de zi cu zi.
2. Abundența definițiilor conferă pedagogiei statutul de știință teoretică dezvoltată.
3. Utilizarea cotidiană a conceptului de „educație” transmite inexact sensul acestuia din urmă și nu poate fi
folosită pentru a construi o teorie științifică.
4. Educația este un concept atât de larg și general încât fără clarificări speciale
Este imposibil de înțeles ce este, de fapt, în joc educația.
5. Nu există un răspuns corect.
VII. Ce se numește învățare? Alege răspunsul corect. Demonstrează greșit
unul sau două răspunsuri date.
1. Predarea este transferul de cunoștințe de la un profesor la elevi pentru a-i pregăti pentru viață.
2. Educația presupune organizarea muncii educaționale independente a elevilor în scopul de a
dobândirea de cunoștințe, deprinderi și abilități.
3. Învățarea este un proces al activității profesorului care vizează transferul de cunoștințe, deprinderi și abilități
elevilor, pregătindu-se pentru viață.
4. Învă area este un proces bidirec ional de activitate a profesorului i elevilor, care vizează
pe stăpânirea conștientă și durabilă a sistemului de cunoștințe, deprinderi și abilități, în timpul căruia se
realizează dezvoltarea abilităților mentale și a intereselor cognitive, stăpânirea metodelor de activitate cognitivă
și formarea unei viziuni științifice asupra lumii.
5. Predarea este o comunicare între un profesor și elevi, în timpul căreia are loc un transfer și
dobândirea de cunoștințe, deprinderi și abilități.
Știință Pedagogică și Practică Pedagogică
În prefața cărții sale „Omul ca obiect al educației”, publicată în 1867, K.D.
Ushinsky subliniază: „... Din cele spuse, rezultă de la sine că pedagogia nu este o colecție de prevederi ale științei, ci
doar o colecție de reguli pentru activitatea educațională”. Și mai departe: „Pedagogia nu este o știință, ci o artă: cea
mai extinsă, complexă, mai înaltă și mai necesară dintre toate artele. Arta educației se bazează pe știință. Ca o artă
complexă și extinsă, se bazează pe multe științe vaste și complexe; ca artă, pe lângă cunoaștere, necesită abilitate și
înclinație și, ca și arta, se străduiește spre un ideal care este veșnic atins și niciodată pe deplin atins: idealul unei
persoane perfecte.

O sută de ani mai târziu, pedagogia, care acumulase cunoștințe, nu mai era de acord cu un loc onorabil în
rândul artelor. Milioane de profesori au rezolvat cu succes problemele educației, bazându-se din ce în ce mai mult nu pe
un zbor de fantezie, ci pe dezvoltări științifice și tehnologii fundamentate rațional. Nu se putea
Machine Translated by Google

nu afectează definiția pedagogiei, care a primit statutul de știință și artă. O astfel de definiție era în concordanță cu realitatea și se
potrivea atât fanilor priorității artei pedagogice, cât și adepților logicii stricte, care pledează pentru crearea unei teorii pedagogice
stricte curățate de incertitudini.

Nu se știe cât de mult ar fi putut exista o astfel de definiție dacă, în vremea noastră, cercetători meticuloși nu și-ar fi pus
întrebarea fără rost - care este relația dintre știință și artă în pedagogie? Dacă palma rămâne cu arta, atunci pedagogia este doar o
colecție de sfaturi, reguli și recomandări pentru implementarea unui proces educațional care nu este susceptibil de logică. Pedagogia-
știința trebuie să cuprindă toate componentele unei teorii științifice riguroase, evidențiind o abordare sistematică și logica cunoașterii
subiectului propriu prin metode științifice obiective. Concluziile sale ar trebui să aibă caracterul unor dependențe (patterns) strict fixate.

Astăzi, nimeni nu pune la îndoială statutul științific al pedagogiei. Disputa sa mutat în planul relației dintre știință și
practica pedagogică. Realizările reale ale educatorilor se dovedesc a fi prea ambigue: într-un caz se datorează cunoașterii profunde și
aplicării cu pricepere a teoriei pedagogice, în celălalt caz, succesul este adus de înaltă pricepere personală a profesorului, de arta
influenței pedagogice. , fler și intuiție. În ultimele decenii, inconsecvența dintre practica școlară și știința pedagogică a fost deosebit de
acută. Acesta din urmă a fost pedepsit în special pentru că nu a furnizat practicii cu recomandări progresive, deconectat de viață și nu a
ținut pasul cu procesele în mișcare rapidă. Profesorul a încetat să creadă în știință, a existat o înstrăinare a practicii de teorie.

Întrebarea este foarte serioasă. Se pare că am început să uităm că adevărata pricepere a unui profesor, înalta artă a
educației, se bazează pe cunoștințele științifice. Dacă cineva ar putea obține rezultate înalte fără cunoașterea teoriei pedagogice,
aceasta ar însemna inutilitatea acesteia din urmă. Dar asta nu se întâmplă. Unele pod peste un pârâu sau o simplă colibă pot fi construite
fără cunoștințe speciale de inginerie, dar clădirile moderne nu pot fi construite fără ele. Așa este și în pedagogie. Cu cât trebuie să
rezolve sarcinile mai complexe pe care educatorul trebuie să le rezolve, cu atât nivelul culturii sale pedagogice ar trebui să fie mai înalt.

Dar dezvoltarea științei pedagogice nu asigură automat calitatea educației. Este necesar ca teoria să fie topită în
tehnologii practice. Până acum, convergența științei și a practicii nu merge suficient de repede: potrivit experților, decalajul dintre teorie
și practică este de 5-10 ani.

Pedagogia progresează rapid, justificându-și definirea drept cea mai dialectică,


schimbarea științei. În ultimele decenii, s-au înregistrat progrese tangibile într-o serie de domenii ale sale, în primul rând în
dezvoltarea de noi tehnologii de învățare. Calculatoarele moderne, dotate cu programe de formare de înaltă calitate, fac față cu
succes sarcinilor de gestionare a procesului educațional, vă permit să obțineți rezultate înalte cu mai puțină energie și timp petrecut
atât de profesori, cât și de elevi. S-au înregistrat progrese în crearea unor metode mai avansate de educație, tehnologii de autoeducație
și autoeducație. În practica școlară se folosesc noile dezvoltări științifice. Complexe de cercetare și producție, școli de autori, site-uri
experimentale - toate acestea sunt repere semnificative pe calea schimbării pozitive.

Reflectați la afirmațiile de mai jos. Pe care dintre ele vi se pare cel mai convingător și de ce?

1. Profesorul este artist; școala este un atelier unde dintr-o bucată de marmură ia naștere
asemănarea unei zeități.
K.D. Ushinsky
2. Profesorul trebuie să fie un creator liber, și nu un sclav al indicatorului altcuiva. Părintele este
artă, și nu meșteșuguri - aceasta este rădăcina profesiei de profesor.
L.N. Tolstoi

3. Doar o idee, și nu tehnică sau talent, poate fi comunicată de la o persoană la alta, și


deci, numai sub forma unor idei cunoscute, i.e. sub forma unei științe teoretice, pot exista
pedagogie.
Machine Translated by Google

P.P. Blonsky
4. Teoria pedagogică este o abstractizare. Aplicația sa practică este întotdeauna ridicată
artă.
(Autor)
I O anumită ramură a cunoașterii se numește știință atunci când sunt îndeplinite următoarele
condiții necesare:
• subiect propriu clar identificat, izolat și fixat;

pentru studierea acesteia se folosesc metode obiective de cercetare;
• legături obiective fixe (legi i regularită i) între factorii, procesele care fac obiectul studiului;

• legile și modelele stabilite permit anticiparea (prevederea) viitorului


dezvoltarea proceselor studiate, pentru a face calculele necesare.
Este ușor de observat că toate cerințele enumerate în legătură cu pedagogia într-o formă sau alta
respectate într-o oarecare măsură. Dar este măsura conformității cu cerințele care caracterizează nivelul
de dezvoltare a științei.
Mulți teoreticieni ai pedagogiei, urmând principiile clasificării științelor stabilite de filozofii germani
Windelband și Rickert, referă pedagogia la așa-numita
stiinte normative. Motivul pentru aceasta este particularitățile regularităților cunoscute de pedagogie. Până de curând,
ele au fost și rămân în multe privințe concluzii generale care exprimă tendințe generale în dezvoltarea proceselor
pedagogice. Acest lucru face dificilă utilizarea lor pentru previziuni specifice, cursul procesului și rezultatele sale
viitoare pot fi prezise doar în termeni cei mai generali. Concluziile pedagogiei se caracterizează printr-o mare
variabilitate și incertitudine. În multe cazuri, ea doar stabilește norma („profesorul trebuie, școala trebuie, elevul
trebuie”), dar nu oferă suport științific pentru realizarea acestei norme.

Nu este greu de înțeles de ce problema relației dintre știință și competențele pedagogice nu este
eliminată de pe ordinea de zi. Normele, chiar stabilite pe baza unei analize a esenței fenomenelor pedagogice,
sunt doar adevăruri abstracte. Numai un profesor gânditor le poate umple cu sens viu.

Întrebarea nivelului de teoretizare a pedagogiei, adică a limitei la care încă nu pierde din vedere o
persoană, dar nici nu se ridică prea sus în abstracții, transformându-se într-o colecție de scheme „moarte”, „puse” ,
este foarte relevant. Încercările de a împărți pedagogia în teoretică și normativă (practică) datează din secolul trecut.
„În ceea ce privește mijloacele”, citim într-o monografie pre-revoluționară, „pedagogia este o știință teoretică,
deoarece mijloacele ei constă în cunoașterea legilor cărora este supusă natura fizică și spirituală a omului; în ceea ce
prive te scopurile, pedagogia este o tiin ă practică.

În decursul discuției aflate în desfășurare despre statutul pedagogiei, au fost propuse diverse abordări
ale analizei și structurării cunoștințelor acumulate de știință, de apreciere a nivelului acestora și a gradului de maturitate
al științei însăși. Este important pentru noi ca majoritatea cercetătorilor din întreaga lume să considere justificată și
legitimă să evidențiem pedagogia teoretică din vastul domeniu al cunoștințelor pedagogice, care conține cunoștințe
științifice de bază despre modelele și legile educației, educației și formării. Componentele principale ale sistemului de
pedagogie științifică sunt, de asemenea, axiomele și principiile. Prin recomandări și reguli concrete, teoria este legată
de practică.

VIII. Completați golurile din text cu cuvântul (cuvintele) lipsă.


Acoperiți răspunsurile (în partea dreaptă a textului) cu o fâșie de hârtie și, după completare
următorul spațiu (sau spații), mutați-l în jos. Verificați consecutiv răspunsul dvs. cu cel corect. Dacă
se potrivesc, treceți la următorul text, dacă nu, corectați răspunsul și încercați să determinați cauza erorii.
Procedați în același mod și în viitor atunci când dezvoltați blocuri de autocontrol de acest tip.

Vă veți familiariza cu caracteristicile avantajelor și dezavantajelor acestei metode de studiere a materialului


în a doua parte a manualului.
Machine Translated by Google

Teoria științifică se caracterizează prin condiții, cerințe


respectarea unui număr general de .....
Trebuie evidențiat …… subiect de cercetare

Pentru studiul său, obiectiv


....................... metode de cercetare
Ca urmare a cercetărilor legi legi
infuza ...... și .......

Tiparele și legile stabilite oferă o prognoza


oportunitate .................... dezvoltarea viitoare a
proceselor pedagogice

Legile i tiparele pedagogiei au general


caracter .............................

Există două niveluri ale teoriei normativ teoretic


pedagogice: .............................. și

În structura teoriei pedagogice modele, principii


componente ies în evidență: ..............

Teoria este combinată cu practica reguli


Ajutor .................................................

Sistemul de Științe Pedagogice


Pedagogia este o știință vastă. Subiectul pe care îl studiază este atât de complex încât
o știință separată, chiar foarte largă, nu este capabilă să-și surprindă esența, toate
conexiunile și medierile. Pedagogia, care a trecut de o cale lungă de dezvoltare, a acumulat informații,
s-a transformat până acum într-un sistem extins de cunoștințe științifice. Prin urmare, este mai corect
să numim pedagogia modernă un sistem al științelor educației.
Sistemul științei pedagogice, ca orice alt sistem complex, poate fi
analizați după diverse criterii, în funcție de direcția studiului și de dorința de a obține răspunsuri
la anumite întrebări. Suntem interesați de arhitectura generală a științei pedagogice, prin urmare,
pentru început, vom alege un criteriu simplu - succesiunea conexiunilor dintre ramurile pedagogice
care studiază educația unei persoane pe parcursul dezvoltării și formării sale.
Fundamentul pedagogiei este filosofia și în special acea parte a acesteia care se ocupă în mod specific
de problemele educației, care a fost numită filosofia educației. Filosofia educației este un domeniu de cunoaștere care
utilizează ideile diverselor sisteme filosofice în practica educațională. Una dintre sarcinile filozofiei educației, așa cum o
definește filozoful englez A. Brent, este de a defini criteriul și de a dezvolta principii care să permită dezvăluirea esenței
subiectului și a metodelor de educație.

Legăturile de lungă durată și puternice dintre pedagogie și filozofie au determinat rolul deosebit al
acesteia din urmă. Filosofia a rămas la baza pedagogiei. Dar filosofia modernă, după cum știm, este eterogenă.
Învățăturile opuse ale materialismului și idealismului îi obligă pe profesori să-și definească clar pozițiile și să aleagă
calea de cunoaștere a realității pedagogice – materialist sau idealist. Abordarea generală a cunoașterii, orientarea ei
este de obicei numită metodologie (din latinescul „methodos” - calea).

Dezvoltarea educației ca fenomen social, explorează istoria învățăturilor pedagogice


istoria pedagogiei. Principiul istoricismului este cel mai important principiu în dezvoltarea oricărei
științe: înțelegerea trecutului, ne uităm în viitor. Studiul a ceea ce a fost deja, comparându-l cu prezentul,
nu numai că ajută la o mai bună urmărire a principalelor etape în dezvoltarea fenomenelor moderne,
Machine Translated by Google

dar avertizează și împotriva repetării greșelilor trecutului, fac propuneri de prognostic mai justificate
îndreptate spre viitor.
Pedagogia generală este o disciplină științifică de bază care studiază tiparele generale ale creșterii umane
și dezvoltă bazele generale ale procesului de învățământ în instituțiile de învățământ de toate tipurile. În pedagogia
generală există două niveluri: teoretic și aplicat (normativ). În mod tradițional, pedagogia generală conține patru mari
secțiuni:
• principii generale;
• didactica (teoria învă ării);
• teoria educa iei;
• studii colare.
Aceste secțiuni au crescut atât de mult în ultimele decenii încât au devenit mari ramuri independente ale
cunoașterii.
Pedagogia preșcolară și școlară este un subsistem al pedagogiei legate de vârstă. Aici studiem legile educației
unei persoane în creștere, reflectând specificul activităților educaționale și de creștere în cadrul anumitor grupe de
vârstă. Pedagogia vârstei, așa cum s-a dezvoltat până în prezent, acoperă întregul sistem de învățământ secundar.
Competența pedagogiei legate de vârstă și legile procesului de învățământ în școlile profesionale și trăsăturile
învățământului în instituțiile de învățământ secundar de specialitate și educația tinerilor care urmează studii medii printr-
un sistem de școli serale (în schimburi, prin corespondență).

Dintre ramurile care se ocupă cu problemele pedagogice ale adulților, rapid


pedagogia învă ământului superior progresează. Subiectul său îl reprezintă regularitățile procesului de învățământ în
condițiile unei instituții de învățământ superior, problemele specifice obținerii învățământului superior. Pedagogia
muncii se ocupă de problemele pregătirii avansate, precum și de problemele foarte acute ale recalificării lucrătorilor în
diverse sectoare ale economiei naționale, stăpânirea noilor cunoștințe și dobândirea unei noi profesii la vârsta adultă.
În subsistemul pedagogiei sociale se disting ramuri precum pedagogia familiei, reeducarea infractorilor etc.. Persoanele
cu diverse dizabilități și dizabilități de dezvoltare intră în sfera pedagogiei speciale. Educația și creșterea surdo-muților și
a surzilor se ocupă de pedagogia surzilor, a orbilor de tiflopedagogie, a retardaților mintal de

oligofrenopedagogie.
Un grup special de științe pedagogice este alcătuit din așa-numitele metode private sau discipline care
studiază tiparele de predare și studiere a disciplinelor academice specifice în toate tipurile de instituții de învățământ.
Fiecare profesor ar trebui să aibă o stăpânire excelentă a metodologiei de predare a materiei sale.

Pedagogia, ca orice știință, se dezvoltă în strânsă relație cu alte științe. Științele filozofice (materialismul
dialectic și istoric, știința științei, sociologie, etică, estetică și altele) ajută pedagogia să determine sensul și scopurile
educației, țin cont corect de acțiunea legilor generale ale existenței și gândirii umane, oferă informații operaționale
despre schimbările care au loc în știință și societate, contribuind astfel la ajustarea direcției educației. Anatomia și
fiziologia formează baza pentru înțelegerea esenței biologice a unei persoane - dezvoltarea activității nervoase
superioare și a caracteristicilor tipologice ale sistemului nervos, primul și al doilea sistem de semnal, dezvoltarea și
funcționarea organelor de simț, sistemul musculo-scheletic, sistemele cardiovasculare și respiratorii.

O importanță deosebită pentru pedagogie este legătura sa cu psihologia, care studiază


modelele de dezvoltare ale psihicului uman. Psihologia este interesată în principal de însăși dezvoltarea
psihicului, iar pedagogia este interesată de eficacitatea acelor influențe educaționale care duc la schimbările
planificate în lumea interioară și comportamentul uman. Fiecare secțiune de pedagogie își găsește sprijin în secțiunea
corespunzătoare de psihologie: în didactică, de exemplu, se bazează pe teoria proceselor cognitive și a dezvoltării
mentale; teoria educației se bazează pe psihologia personalității etc. Integrarea științelor a dus la apariția limitei.
Machine Translated by Google

ramuri – psihologie pedagogică i psihopedagogie.


Legăturile pedagogiei cu istoria și literatura, geografia și antropologia, medicina și ecologia, economia
și arheologia sunt evidente. O persoană, sfera habitatului său, viața sa, condițiile de dezvoltare sunt de interes
profesional pentru profesori, ajutând să-și înțeleagă subiectul în toate
legăturile lui.

Științele, care au zone complet diferite și, s-ar părea, foarte îndepărtate
cercetare, există multe puncte de contact, din care deseori apar noi direcții promițătoare. Așa sunt, de exemplu, ramurile
care au apărut la intersecția pedagogiei cu științele exacte și tehnice - cibernetică, matematică, pedagogie informatică,
sugestiologie etc.

IX. Indica i în ce grupă sunt incluse tiin ele cuprinse în sistemul pedagogic.
1. Didactică, psihologie, istorie, filozofie, studii școlare, teoria educației, școală
igiena, pedagogie comparata.
2. Pedagogie generală, pedagogie specifică vârstei, pedagogie socială, metode de studiere a disciplinelor
individuale, pedagogie specială, istoria pedagogiei.
3. Pedagogia instituțiilor preșcolare, pedagogia școlii, pedagogia învățământului superior, pedagogia
învățământului profesional.
4. Pedagogie generală, etică, estetică, fiziologia dezvoltării, pedagogie preșcolară, studii școlare, istorie
școlară.
X. Completează tabelul
Sistemul pedagogic
Științe
Pedagogie generală

Pedagogia vârstei

Pedagogie profesională

Pedagogie specială

Alte industrii

RĂSPUNSURI CORECTE
Întrebări unu II III IV V VI VII VIII IX X

Răspunsuri 2,5 - 2 5 - 4 4-2-

test de control
Acordați-vă câte un punct pentru fiecare răspuns corect. Împărțiți suma primită la 4. Acesta va fi scorul dvs.

1. Ce studiază pedagogia?
2. Care sunt sarcinile pedagogiei?
3. Când a apărut știința educației?
4. Evidențiați principalele perioade din dezvoltarea gândirii pedagogice.
5. Ce a făcut Ya.A. Kamensky? Când a fost?
6. Povestește-ne despre părerile pedagogice ale lui K.D. Ushinsky.
7. Pe care dintre profesorii țării noastre îi cunoști? Pentru ce sunt faimoși?
8. Ce este educația în sens larg și restrâns?
9. Care este caracterul istoric și de clasă al educației?
10. Ce se numește învățare?
11. Ce este educația?
12. Ce este un învățământ politehnic?
13. Ce este dezvoltarea personală?
14. Ce se numește formarea personalității?
15. Analizați raportul dintre știința pedagogică și practica pedagogică.
16. Care sunt caracteristicile teoriei pedagogice științifice?
Machine Translated by Google

17. Descrie i sistemul tiin elor pedagogice.


18. Care este baza metodologică a pedagogiei?
19. De ce ar trebui pedagogia să se bazeze pe psihologie?
20. Ce știi despre noile ramuri ale pedagogiei?
Literatură pentru autoeducație
Babanskip Yu.K. Pedagogie. - M., 1988.
Goncharov N.K. Fundamentele Pedagogiei. - M., 1947.
Izmailov V.F. Pedagogie populară: vederi pedagogice ale popoarelor din Asia Centrală și Kazahstan. -
M., 1991.
Zhuravlev I.K. Pedagogia în sistemul științelor umane. - M., 1990.
Bazele generale ale pedagogiei / Ed. F.F. Koroleva, V.E. Gmurman. - M., 1967.
Sokolov V.N., Yuzefovici G.Ya. Tați și fii într-o lume în schimbare. - M., 1991.
Kharlamov I.F. Pedagogie. - M., 1990.

TEMA 2
METODE
PEDAGOGIC
CERCETARE

Realitatea pedagogică și studiul ei


Mai devreme sau mai târziu, fiecare student al teoriei pedagogiei are întrebări: cum se obțin
anumite concluzii teoretice, cât de corect reflectă realitatea, se poate avea încredere în ele? Se știe că cursul
gândurilor cercetătorului, căile care l-au condus la anumite concluzii, afectează decisiv calitatea acestor
concluzii și concluzii. Prin urmare, cunoașterea subiectului de pedagogie izolat de metodele de obținere a
informațiilor despre aceasta nu poate avea succes.

Modalitățile, metodele de cunoaștere a realității obiective sunt de obicei numite metode de cercetare.
Cu ajutorul metodelor, fiecare știință obține informații despre subiectul studiat, analizează și prelucrează datele
obținute și este inclusă în sistemul cunoștințelor cunoscute. Prin urmare, dependența ritmului și a nivelului de
dezvoltare a științei de metodele de cercetare utilizate în ea este atât de puternică. „Se spun adesea, și nu fără
motiv”, a scris I.P. Pavlov - că știința se mișcă în șoc, în funcție de reușitele realizate de metodologie. Cu fiecare
pas al metodologiei înainte, parcă ne urcăm cu un pas mai sus, de la care ni se deschide un orizont mai larg cu
obiecte înainte invizibile.

Obiectivitatea și fiabilitatea concluziilor științifice depind și de abordarea generală a înțelegerii


esenței fenomenelor și proceselor studiate. Platforma metodologică pentru studiul realității pedagogice este
teoria cunoașterii (epistemologia). Metoda generală de cunoaștere științifică, ale cărei cerințe sunt de natură
universală, îndeplinește o funcție de ghidare.

Metodele de cercetare științifică sunt întotdeauna strâns legate de obiectele de cunoaștere. Instrumentele
de extragere a informațiilor ar trebui
să fie relevante pentru subiectul studiat. Aceasta înseamnă că fiecare știință trebuie să dezvolte și să
folosească propriile metode, reflectând caracteristicile fenomenelor studiate.

Ce trăsături ale științei educației determină metodele cercetării pedagogice?

O trăsătură caracteristică a proceselor pedagogice este ambiguitatea cursului lor. Rezultatele formării,
educației, creșterii, dezvoltării depind de impactul simultan al multor factori. Este suficient să schimbați influența
chiar și a unuia sau a doi factori, astfel încât aceste rezultate să difere semnificativ unele de altele. Natura stocastică
(nedefinită, ambiguă) a proceselor pedagogice limitează posibilitățile de aplicare a metodelor de cercetare
cunoscute în știință, obligând profesorii să recurgă la diverse trucuri pentru extragerea informațiilor veridice.
Machine Translated by Google

informație.
Procesele pedagogice se caracterizează prin unicitatea lor. În domeniul științelor naturii (fizică, să zicem, sau chimie), un
cercetător poate repeta un experiment de mai multe ori, folosind aceleași materiale și creând condiții constante. Ca urmare, el ajunge
la o concluzie lipsită de ambiguitate - relația dintre factorii studiați există sau nu există. Profesorul cercetător este lipsit de o astfel de
oportunitate. Când este reexaminat, el se ocupă de fapt cu „materiale” diferite, iar condițiile nu reușesc aproape niciodată să le
îndeplinească pe aceleași. Ca urmare a lucrărilor anterioare, caracteristicile datelor utilizate se modifică ireversibil. De aceea, un
experiment „pur” în pedagogie este imposibil, oricât de atent este pregătit și realizat. În această împrejurare, profesorii își formulează
concluziile corect și cu atenție, înțelegând relativitatea condițiilor în care au fost obținute.

Subliniem o altă trăsătură importantă a proceselor pedagogice. La ele participă oameni de toate vârstele, începând cu
bebelușii. Cercetarea pedagogică trebuie să fie planificată, organizată și condusă în așa fel încât să nu provoace cel mai mic
prejudiciu sănătății și dezvoltării subiecților. Este de dorit ca acestea să dea un efect educațional pozitiv. Experimentele care sunt
contrare standardelor morale și etice sunt interzise.

Există o singură modalitate de a compensa variabilitatea proceselor pedagogice și de a obține concluzii obiective
atunci când le studiem - prin înmulțirea numărului de observații. În acest caz, deficiențele studiilor individuale sunt netezite datorită
caracterului de masă. În științele sociale, cărora le aparține și pedagogia, concluziile sunt formulate doar într-o formă medie,
generalizată. Abaterile extreme sunt de obicei întrerupte, dând loc unei tendințe de masă calmă.

Scopul final al oricărei cercetări pedagogice este de a dezvălui ordinea, regularitatea în


procesul studiat, adică stabilirea unui model. Conceptul de regularitate a fost deja folosit de mai multe ori mai sus, este timpul să
aflăm esența acestei principale categorii științifice și pedagogice. Poate fi definit ca fiind faptul că există o relație constantă și
necesară între fenomene. Dacă există întotdeauna în anumite condiții, se manifestă în mod constant, atunci un model este evident
aici. Savanții în știință încearcă să clarifice limitele acestei categorii, să stabilească diferențe între conceptele de „regularitate” și „lege”,
care în esență coincid. Când se vorbește despre o regularitate, aici se subliniază faptul prezenței unei legături constante și necesare
între fenomene, deși această legătură în sine poate să nu fie încă pe deplin explorată. Se spune uneori că regularitatea nu este o lege
pe deplin cunoscută sau că este o lege ale cărei limite și formă nu au fost încă stabilite. Adesea, conceptul de regularitate este folosit
pentru a desemna o astfel de conexiune între fenomene, o caracteristică a cărei caracteristică este caracterul de masă. De asemenea,
este folosit pentru a desemna o anumită ordine în fenomenele realității obiective. În acest sens, conceptul de regularitate este folosit
în pedagogie.

O lege este un model strict fixat. Filosofii o definesc ca fiind o conexiune internă constantă și necesară între
fenomene, procese sau sisteme. De asemenea, se subliniază că legea științifică reflectă conexiunile obiective, esențiale, necesare,
generale, stabile și repetate în anumite condiții între fenomenele realității.

Tiparele și legile „condensează” cunoștințele cât mai mult posibil, reduc cantitatea de informații,
pe care știința o deține.
Această reducere se realizează nu mecanic, nu prin reducerea informațiilor „în plus”, ci prin mărirea acesteia,
reducând dependențele unice la relații esențiale. Reducerea diversității fenomenelor la relații esențiale, regularități și
legi în același timp, parcă, simplifică cunoștințele, le clarifică, îi conferă o formă mai rațională, convenabilă pentru stocare și
transmitere. Datorită regularităților și legilor, umanitatea poate opera cu o cantitate incomparabil mai mică de informații, dar cu
informații de o mai mare

calitate.

Modul dialectic de cunoaștere a adevărului constă în stabilirea regularităților și legilor.


A cunoaște legea înseamnă a înțelege funcționarea ei. A explica legea înseamnă a răspunde la întrebarea:
Machine Translated by Google

de ce este el așa cum este sau, ce este același lucru, de ce nu poate fi diferit de ceea ce este cu
adevărat? Legea nu poate fi abrogată, dar poate fi folosită în mod corespunzător în avantajul
dumneavoastră.
Legile științifice se clasifică după criteriul generalității, în funcție de care
gama de fenomene își extinde acțiunea. Prima grupă include legi, al căror domeniu de aplicare este relativ restrâns, acestea sunt
așa-numitele legi specifice, specifice. Al doilea grup este format din legi generale, a căror sferă de aplicare este destul de largă și
nu se limitează la unul sau mai multe tipuri de fenomene. Al treilea grup este format din legile universale ale lumii materiale, a căror
acțiune se manifestă în toate domeniile.

Legile științifice sunt distribuite după alte criterii. De exemplu, există legi
reflectând conexiunile dintre fenomene în timp, în spațiu, legi dinamice și statice. Există legi care exprimă relații
funcționale, probabilistice, statistice. Legile sunt, de asemenea, împărțite în cantitative și calitative. Primele permit efectuarea de
operații matematice pentru a calcula modificări în procesele la care se aplică. Cele doua manipulări cantitative nu sunt permise.
Dar asta nu înseamnă că legea este greșită. Subliniem că obiectivitatea legii nu depinde de forma de exprimare. Dacă reflectă
corect conexiunea, atunci nu contează în ce formă este exprimată.

I. Completați spațiile libere, explicați motivele erorilor, dacă există.


II. Inserați cuvinte cheie:

1. Tiparele și legile exprimă .................... între


evenimente pedagogice.

2. O legătură naturală este o legătură..........., ....


III. Diagrama arată relația dintre două fenomene pedagogice A și B. Unde în această diagramă trebuie introdus cuvântul
„regularitate”?

Căi, metode de cunoaștere a realității obiective metode de cercetare


sunt numite............

Metodologia generală a pătrunderii în esența teoria cunoașterii


tuturor fenomenelor și proceselor studiate
este un...........

O trăsătură caracteristică proceselor pedagogice este .......... ambiguitate

fluxul lor

Procesele pedagogice se caracterizează prin lor originalitatea


...............................................

Cercetarea ar trebui organizată astfel încât să nu sănătate, dezvoltare


deterioreze .......................... și ........... ... ................. participanții la
studiu (subiecți)

Pedagogia nu poate compensa specificul subiectului său masiv

decât recurgând la tendință medie


a cerceta
Generalizările pedagogice au întotdeauna un
caracter, exprimând cel mai
caracteristic.................................
Machine Translated by Google

Metode pedagogice tradiționale


Vom numi tradiționale metodele moștenite de pedagogia modernă de la cercetătorii care au stat la
originile științei pedagogice. Acestea sunt metodele folosite de Platon și Quintilian, Comenius și Pestalozzi; sunt folosite
în știință până astăzi. Metodele tradiționale de cercetare pedagogică includ observația, studiul experienței, sursele primare,
analiza documentației școlare, studiul creativității elevilor și conversațiile.

Observația este cea mai accesibilă și răspândită metodă de studiu pedagogic


practici. Observația științifică este înțeleasă ca o percepție special organizată a unui obiect, proces sau fenomen
studiat în condiții naturale. Observația științifică diferă semnificativ de cea obișnuită, de zi cu zi. Principalele
diferențe sunt următoarele: 1) se definesc sarcinile, se identifică obiectele, se elaborează o schemă de observație; 2)
rezultatele sunt neapărat înregistrate; 3) datele primite sunt în curs de procesare.

Pentru a crește eficacitatea observării, aceasta trebuie să fie lungă,


sistematic, versatil, obiectiv și masiv. Subliniind importanța metodei de observare, accesibilitatea și prevalența
acesteia, este necesar să se sublinieze și deficiențele acesteia. Observarea nu dezvăluie aspectele interioare ale
fenomenelor pedagogice; atunci când se utilizează această metodă, este imposibil să se asigure obiectivitatea
completă a informației. Prin urmare, observația este folosită cel mai adesea în etapele inițiale ale studiului în combinație
cu alte metode.

Studiul experienței este o altă metodă de cercetare pedagogică care a fost folosită de mult timp. ÎN
În sens larg, înseamnă activitate cognitivă organizată care vizează stabilirea legăturilor istorice ale educației,
izolarea unui comun, stabil în sistemele educaționale și educaționale. Cu ajutorul acestei metode se analizează
modalită i de rezolvare a unor probleme specifice, se trag concluzii echilibrate despre oportunitatea aplicării lor în
condi ii istorice noi. Prin urmare, metoda luată în considerare este adesea numită cea istorică. Strâns legată de o altă
metodă - studiul surselor primare, numită și arhivă. Monumentele scrisului antic, actele legislative, proiectele, circularele,
rapoartele, rapoartele, rezoluțiile, materialele congreselor și conferințelor etc. sunt supuse unei analize științifice
aprofundate, ajutând la înțelegerea esenței, originii și succesiunea dezvoltării unei anumite probleme.

În sensul modern, oarecum restrâns, studiul experienței este de obicei înțeles ca studiul celor mai bune
practici ale echipelor pedagogice care lucrează creativ, profesorilor individuali. Pot fi citate multe exemple de bune
practici care au forțat o atitudine critică față de opiniile predominante în știința și practica pedagogică și o nouă
abordare a soluționării problemelor aparent incontestabile. Să ne amintim cum gândirea pedagogică și practica școlară
au fost stimulate de descoperirile metodologice originale ale profesorului de Donețk V.F. Shatalova. Sistemul său de predare
a inclus sute de tehnici pedagogice, dintre care multe au acționat contrar recomandărilor metodologice și practicii
consacrate. Rezultatele obținute de Shatalov i-au determinat pe profesori să gândească și să îmbunătățească tehnologia
de predare.

Studiul experienței va fi fructuos numai dacă sunt îndeplinite o serie de cerințe importante. O atenție
deosebită se atrage asupra faptelor care contrazic teoriile predominante, canoanele stabilite. De asemenea, este
important să dezvăluim în toate subtilitățile mecanismul de obținere a rezultatelor înalte în educație și creștere. Cu cât
analiza experienței este mai profundă și mai versatilă, cu atât ideile mai valoroase
cercetătorii extrag.

Cercetarea științifică și pedagogică nu are loc fără o analiză a documentației școlare care caracterizează
procesul de învățământ. Surse de informare - jurnale de clasă, cărți de procese-verbale ale ședințelor și ședințelor, orele
de curs, regulamentele interne, calendarul și planurile de lecții ale profesorilor, notițe, stenogramele lecțiilor etc. Aceste
documente conțin o mulțime de date obiective care ajută la stabilirea relațiilor cauzale. , rela iile dintre fenomenele
studiate. Studiul documentației oferă, de exemplu, statistici valoroase pentru stabilirea unei relații între starea de sănătate
Machine Translated by Google

i performan a colară, modul de întocmire a orarului, eficien a elevilor etc. Studiul documenta iei colare se
îmbină neapărat cu alte metode.
Studierea produselor creativității studenților - munca acasă și la clasă la toate subiectele academice,
eseuri, rezumate, rapoarte, rezultate ale creativității estetice și tehnice vor spune multe cercetătorului experimentat.
La urma urmei, anticii spuneau că creația indică creatorul. De mare interes sunt așa-numitele „produse ale timpului
liber”, „cursurile de hobby”. Caracteristicile individuale ale elevilor, înclinațiile și interesele, atitudinea față de muncă și
îndatoririle lor, nivelul de dezvoltare a diligenței, diligența și alte calități, motivele pentru activitate - aceasta este doar
o mică listă a aspectelor educaționale în care această metodă poate fi aplicată cu succes. Ea, ca toate celelalte, necesită
o planificare atentă, o utilizare corectă, o combinație pricepută cu observații și conversații.

Conversațiile sunt printre metodele tradiționale de cercetare pedagogică. În conversații, dialoguri,


discuții, se dezvăluie atitudinile oamenilor, sentimentele și intențiile lor, aprecierile și pozițiile. Cercetătorii din toate
timpurile în conversații au primit astfel de informații pe care este imposibil de obținut prin alte mijloace. Conversația
pedagogică ca metodă de cercetare se remarcă prin încercările intenționate ale cercetătorului de a pătrunde în lumea
interioară a interlocutorului, de a identifica motivele pentru una sau alta dintre acțiunile sale. Prin conversații se obțin
și informații despre părerile morale, ideologice, politice și de altă natură ale subiecților, atitudinea acestora față de
problemele de interes pentru cercetător. Dar conversațiile sunt o metodă foarte complexă și nu întotdeauna de
încredere. Prin urmare, este folosit cel mai adesea ca suplimentar pentru a obține clarificările și clarificările necesare
despre ceea ce nu a fost suficient de clar în timpul observației sau

folosind alte metode.


Pentru a crește fiabilitatea rezultatelor conversației și pentru a elimina nuanța inevitabilă a
subiectivității, se folosesc măsuri speciale. Acestea includ:
• prezența unui interlocutor clar, atent, personal și constant
un plan de conversație în curs de desfășurare;
• discutarea problemelor de interes pentru cercetător în diverse perspective și relații;
• varia ia întrebărilor, punându-le într-o formă convenabilă interlocutorului;
• capacitatea de a folosi situația, ingeniozitate în întrebări și răspunsuri.
Arta conversației trebuie învățată îndelung și cu răbdare.
Cursul conversației cu acordul interlocutorului poate fi înregistrat. Mijloace tehnice moderne
vă permit să faceți acest lucru și imperceptibil pentru subiecți.
Un fel de conversație, noua sa modificare este interviul, transferată la pedagogie din sociologie. Este
rar folosit și nu găsește un sprijin larg în rândul cercetătorilor. Interviul implică de obicei discuții publice;
cercetătorul aderă la întrebările pregătite în prealabil, le pune într-o anumită secvență. Răspunsurile sunt pregătite în
avans. Răspunsurile pregătite nu sunt întotdeauna adevărate. Să ne amintim ce spuneau strămoșii: limba este dată
omului nu numai pentru a-și exprima gândurile, ci și pentru a le ascunde cu succes.

IV. Ce observație poate fi atribuită metodei științifice


cercetare?
1. Profesorul de serviciu urmărește comanda în sala de mese.
2. Profesorul urmărește dezvoltarea elevilor în studiul temelor individuale ale cursului cu
folosind programe de calculator.
3. Profesorul clasei observă curățenia hainelor școlarilor.
4. În excursie, profesorul de biologie, împreună cu elevii, observă comportamentul furnicilor.
5. Un tânăr profesor observă acțiunile unui coleg experimentat atunci când prezintă o problemă dificilă
material educațional.
V. Câteva cerințe pentru supravegherea pedagogică dintre alternativele propuse
incorect. Care?
1. Gama obiectelor de observație.
2. Selectarea obiectelor de observație.
Machine Translated by Google

3. Enun area sarcinilor de observa ie.


4. Predicția rezultatelor așteptate ale observației.
5. Posibilitatea de măsurare cantitativă a rezultatelor observației.
6. Prelucrarea datelor primite.
7. Fixarea rezultatelor observa iei.
8. Observarea planificată și sistematică.
9. Rata de înregistrare a evenimentelor observate.
VI. Care dintre următoarele conversații poate fi numită o metodă de cercetare științifică și pedagogică?
De ce?
1. Conversația profesorului clasei cu părinții despre creșterea copiilor în familie.
2. Conversația profesorului cu elevii târziu la lecție.
3. Conversație cu elevii despre regulile de conduită în locurile publice.
4. Conversație între profesor și elevi, în timpul căreia se dovedește cum înțeleg aceștia regulile
tehnologie de siguranță.
5. Conversație cu profesorul, în cadrul căreia sunt dezvăluite metode eficiente de stimulare
interesul elevilor pentru materialul studiat.
6. Conversația directorului școlii cu băiatul care a jignit-o pe fată.
7. Conversația profesorului clasei despre drepturile și obligațiile școlarilor.
Experiment pedagogic
Cuvântul „experiment” de origine latină și în traducere înseamnă „experiență”, „test”. Un
experiment pedagogic este o experiență înscenată științific de transformare a procesului pedagogic în condiții
precis luate în considerare. Spre deosebire de metodele care înregistrează doar ceea ce există deja, experimentul
în pedagogie are un caracter creativ. Experimental, de exemplu, noi tehnici, metode, forme și sisteme de activitate de
predare și educație își fac drum în practică.

Un experiment este în esență o observație pedagogică strict controlată, cu singura


diferența este că experimentatorul observă procesul, pe care el însuși îl desfășoară în mod oportun și sistematic.

Un experiment pedagogic poate implica un grup de elevi, o clasă, o școală sau mai multe școli. De
asemenea, sunt efectuate experimente regionale foarte ample. Cercetarea poate fi pe termen lung sau pe termen
scurt, în funcție de subiect și scop.
Un experiment pedagogic necesită fundamentarea unei ipoteze de lucru, dezvoltare
problema studiată, întocmirea unui plan detaliat pentru experiment, respectarea strictă a planului
planificat, fixarea exactă a rezultatelor, analiza atentă a datelor obținute, formularea concluziilor finale. O ipoteză
științifică, adică o presupunere supusă verificării experimentale, joacă un rol decisiv. Un experiment este conceput
și realizat pentru a testa ipoteza care a apărut. Cercetarea „curăță” ipotezele, elimină unele dintre ele, corectează
altele. Studiul unei ipoteze este o formă de trecere de la observarea fenomenelor la dezvăluirea legilor dezvoltării lor.

Fiabilitatea concluziilor experimentale depinde direct de respectarea condițiilor experimentale.


Toți factorii, alții decât cei testați, trebuie echilibrați cu atenție. Dacă, de exemplu, se testează eficacitatea
unei noi tehnici, atunci condițiile de învățare, cu excepția tehnicii testate, trebuie făcute aceleași atât în clasa
experimentală, cât și în cea de control. Ținând cont de numeroasele motive care afectează eficacitatea procesului de
învățământ, este foarte dificil să se respecte această cerință în practică.

Experimentele efectuate de profesori sunt diverse. Ele sunt clasificate după diverse
semne - direcție, obiecte de studiu, loc și timp etc.
În func ie de scopul urmărit prin experiment există: 1) constatarea
un experiment în care se studiază fenomenele pedagogice existente; 2) un experiment de verificare, clarificator,
când se testează ipoteza creată în procesul de înțelegere a problemei; 3) un experiment creativ, transformator,
formativ, în cadrul căruia se construiesc noi fenomene pedagogice.
Machine Translated by Google

Cel mai adesea, tipurile de experiment selectate nu sunt utilizate izolat, ci constituie
secvență de neîntrerupt. Experimentul de constatare, numit uneori și metoda feliilor, se concentrează de obicei pe
stabilirea stării reale a obiectului studiat, stabilirea parametrilor inițiali sau atinși. Scopul principal este de a remedia
realitățile. Ele vor fi punctul de plecare pentru un experiment transformator, care de obicei are ca scop crearea și testarea
eficacității unor noi metode care pot, conform intenției experimentatorului, să crească nivelul atins. De obicei, sunt necesare
eforturi creative pe termen lung pentru a obține un efect pedagogic durabil; de obicei nu este necesar să se bazeze pe o
îmbunătățire imediată a creșterii și dezvoltării.

În funcție de locație, se distinge un experiment pedagogic natural și de laborator. Natural este o experiență organizată
științific de testare a ipotezei propuse fără a încălca procesul educațional. Acest tip de experiment este ales atunci când există
motive să credem că esența inovației trebuie verificată doar în condiții reale și că cursul și rezultatele experimentului nu vor
provoca consecințe nedorite. Obiectele experimentului natural devin cel mai adesea planuri și programe, manuale și mijloace
didactice, tehnici și metode de predare și educație, forme ale procesului educațional.

Printre modificările experimentului natural, evidențiem paralela și crucea


experimente, al căror sens este clar din Fig. 2.

Fig.2
Dacă este necesar să se verifice orice întrebare anume sau dacă, pentru a obține datele necesare, este necesar să
se asigure o observare deosebit de atentă a subiecților (uneori cu utilizarea unor echipamente speciale), experimentul este
transferat într-un echipament special echipat. camera, la conditiile de cercetare special create. Un astfel de experiment se
numește experiment de laborator. Este rar folosit în cercetarea educațională. Desigur, un experiment natural este mai valoros
decât unul de laborator, deoarece este mai aproape de realitate. Cu toate acestea, datorită faptului că factorii naturali sunt luați
aici în toată complexitatea lor, posibilitatea unei verificări selective și precise a rolului fiecăruia dintre ei se deteriorează brusc.
Trebuie să mergem la costuri suplimentare și să transferăm studiul în laborator pentru a minimiza influența factorilor necontrolați,
a cauzelor secundare.

Pedagogie experimentală
Dându-și seama de posibilități, de puterea experimentului, profesori-cercetători de la sfârșitul XIX - începutul XX
Machine Translated by Google

în. încep să-și pună mari speranțe în el, sperând că cheia magică a experimentului va deschide ușa către adevărul
pedagogic. S-a născut un puternic trend de cercetare, care a primit denumirea de „pedagogie experimentală”.

Impulsul au fost experimentele impresionante ale lui A. Sikorsky privind studierea oboselii mintale a școlarilor
prin luarea în considerare a erorilor în dictate (1879), Ebbinghaus asupra materialului de memorare (1885), studiile
cercului de idei ale școlarilor realizate de Hall (1890) , studiul inteligenței elevilor, început de Binet și Simon (1900),
studiul tipurilor de reprezentări la școlari (Stern, Nechaev, Lai), memoria la copii (Bourdon, East, Meiman) și multe
altele concepute în mod interesant. și de multe ori experimente executate elegant. Și deși rezultatele cercetării nu au
avut un impact semnificativ asupra practicii pedagogice, s-a dovedit că s-a putut pătrunde prin experiment în cele mai
complexe probleme ale educației.

Se pare că nu a mai rămas o singură zonă în care profesorii să nu încerce să aplice experimentul,
până la studiul sferei morale și a proceselor care au loc în colective. Așa-numita metodă a definițiilor s-a
răspândit: copilul a dat o definiție unui concept moral sau, dimpotrivă, l-a numit după semne. Pentru clarificarea
ideilor, s-au folosit și metode de evaluare a acțiunilor eroilor literari, metoda poveștilor și fabulelor neterminate, din
care era necesar să „deducem moralitatea”. La începutul anilor 1930 era folosită pe scară largă metoda coliziunilor,
adică soluții la dificultățile vieții, din care era necesar să se găsească o ieșire. Uneori, pentru a fi mai ușor, se dădeau
soluții gata făcute cu diferite setări: ostile, neutre și pozitive, trebuia aleasă una dintre ele. Pentru a studia stările de
spirit și interesele copiilor și adolescenților s-a folosit metoda notițelor anonime: într-o cutie specială postată la
școală, copiii lăsau note cu întrebări de interes pentru ei. Analiza întrebărilor a arătat orientarea intereselor
adolescenților, stările lor de spirit și nivelul de dezvoltare.

Profesorii experimentați au făcut multe pentru știința pedagogică.


Multe legături înregistrate de ei au intrat în fondul de aur al teoriei pedagogice. În virtutea
Din motive cunoscute, pe care le vom discuta mai jos, studiile experimentale ale problemelor pedagogice din țara
noastră au fost suspendate la mijlocul anilor ’30 și reînviate abia în anii ’70. Ce s-a întâmplat? De ce? Cum? Ai vrea să
afli?
Tradiții ale antichității profunde
De obicei se scrie că pedagogia a împrumutat metoda experimentală din științele naturii.
Este puțin probabil ca acest lucru să fie adevărat. Când în secolul al X-lea. î.Hr. Lycurgus a pus la cale un
experiment pedagogic social, nu exista deloc științe naturale. Și apoi asta s-a întâmplat.
Cu aproximativ 30 de secole în urmă, în peninsula Peloponez, cea mai suică parte a Greciei moderne,
exista un stat puternic al Spartei. S-a întâmplat că fiul minor al regelui Hari-lai a moștenit tronul statului. El
nu putea conduce țara și, prin urmare, toată puterea statului a trecut în mâinile unchiului și tutorelui său Lycurgus.

Lycurgus era un om de observație. El a dedicat mult timp și energie studiului fenomenelor naturale.
am inteles multe. Și, cel mai important, nu i-a fost frică să tragă concluzii îndrăznețe din observațiile sale.

Dacă credeți legenda, odată Lycurgus a demonstrat o experiență foarte revelatoare, confirmând în mod
clar puterea educației. A luat doi căței de la cățea care făcea și i-a pus într-o gaură adâncă. Apa și mâncarea au
fost coborâte pe o frânghie. A lăsat alți doi căței din aceeași așternut să crească liberi. Lasă-i să urmeze cursul „științei
câinilor” în viață.
Când cățeii au crescut, Lycurgus a ordonat ca iepurele să fie eliberate în fața câinilor. După cum era de
așteptat, cățeii, care au crescut în libertate, l-au urmărit pe iepure, l-au prins din urmă și l-au zdrobit. Iar cățeii,
care au crescut în groapă, au luat-o pe călcâie.
Licurg a intrat în istorie ca autor al unor legi care au fost considerate un model de înțelepciune umană,
dovadă cel puțin de faptul că acestea au fost aplicate fără modificări timp de multe secole. Cetă enii Spartei
trebuiau să ducă un stil de via ă sănătos i moderat. Până la moarte, erau obligați pentru serviciul militar, nu
trebuiau să acorde prea multă atenție modului lor de viață, puteau lua masa doar în cantinele publice - sisitia. De
asemenea, trebuia să crească copiii în școlile publice sub îndrumarea unor tutori cu experiență.
Machine Translated by Google

VII. În lista de experimente de mai jos, selectați-le pe cele care sunt cel mai probabil să fie atribuite unui
experiment științific și pedagogic. Explică de ce.
1. Experiență de hibridizare a plantelor din zona școlii.
2. Experiență în încolțirea semințelor de fasole.
3. Experiența comitetului elev al școlii.
4. Experiență în desfășurarea alegerilor unui director de școală pe o bază alternativă.
5. Experiență în implementarea unei abordări individuale a predării.
6. Experiență în învățarea accelerată a aritmeticii folosind computere.
7. Experiență în dezvoltarea capacității de a evidenția principalul lucru în procesul de studiere a geografiei.
VIII. Care dintre următoarele experimente este cel mai asemănătoare cu cea naturală?
1. Studiu electroencefalografic al ratei cursului proceselor nervoase în
elevi de șase ani.
2. Studiu experimental al „anxietății motorii” la adolescenți.
3. Studiu experimental al influen ei numărului de repetări asupra puterii memorării.
4. Studiul conductivității electrice la adolescenți.
5. Verificarea experimentală a eficacității noului manual.
IX. Completați tabelul. Puneți un semn plus (+) unde metoda înseamnă prezență și un semn minus (-)
) — absența caracteristicii indicate
Metodă Oferă opțiuni

creare schimbări producții

proces conditii ipoteze

Observare
Natural
experiment
Experiment de
laborator

Testarea pedagogică
Cuvântul „test” în traducere din engleză înseamnă o sarcină, un test. Testare -
o examinare intenționată, identică pentru toate subiectele, desfășurată în condiții strict controlate, care face
posibilă măsurarea obiectivă a caracteristicilor studiate ale procesului pedagogic. Testarea diferă de alte metode
de examinare prin precizie, simplitate, accesibilitate și posibilitatea de automatizare.

Testarea este departe de a fi o metodă nouă de cercetare, dar până de curând a fost puțin folosită
în pedagogia rusă. În anii 80 și 90. secolul trecut, cercetătorii au început să studieze diferențele individuale ale
oamenilor. Aceasta a dus la apariția așa-numitului experiment de testare - cercetare cu ajutorul testelor (A. Dalton,
A. Kettel etc.). Utilizarea testelor a servit drept imbold pentru dezvoltarea metodei psihometrice, ale cărei baze au
fost puse de B. Henri și A. Binet. Măsurarea succesului școlar, a dezvoltării intelectuale, a gradului de formare a multor
alte calități cu ajutorul testelor a devenit parte integrantă a unei vaste practici educaționale. Psihologia, oferind
pedagogiei un instrument de analiză, strâns legat de acesta (uneori este imposibil să se separe testarea pedagogică
de testarea psihologică).

Dacă vorbim despre aspectele pur pedagogice ale testării, subliniem în primul rând utilizarea testelor
de performanță. Sunt utilizate pe scară largă testele de abilități elementare, precum citirea, scrierea, operațiile
aritmetice simple, precum și diverse teste de diagnosticare a nivelului de învățare - identificarea gradului de asimilare
a cunoștințelor, abilităților la toate disciplinele academice.
De obicei, testarea ca metodă de cercetare se îmbină cu testarea practică a performanței curente,
identificarea nivelului de învățare și monitorizarea calității asimilării materialului educațional. Testul final conține
un număr mare de întrebări și este oferit după studierea unei secțiuni mari din curriculum. Exista doua tipuri de
teste: viteza si puterea. De
Machine Translated by Google

la testele de viteză, subiectul de obicei nu are suficient timp pentru a răspunde la toate întrebările; conform testelor
de putere, toată lumea are o astfel de oportunitate. Dar majoritatea testelor se încadrează între aceste extreme. Spre
deosebire de teste, sarcinile de tip test sunt folosite pentru controlul curent și conțin un număr mic de întrebări. De
obicei, în astfel de sarcini de la 5 la 10 întrebări.
În practică, sunt utilizate multe tipuri de sarcini de testare. Dam exemple pt
curs de pedagogie teoretică, analizând care încearcă să dea răspunsurile corecte.
1. Sarcini care necesită răspunsuri scurte specifice la întrebări care încep cu cuvinte
„cine”, „unde”, „când”, „ce”, precum și „de ce”, „cum”, etc.
Exemplu. Ce arată coeficientul de inteligență?
2. Sarcini în care este necesară completarea golurilor.
Exemplu. Testare - ................................................ .. un examen efectuat de
în................................................. și permițând

3. Testați sarcini cu o alegere de răspunsuri.


Exemplu. Este posibil să se separe testarea pedagogică de testarea psihologică?
Răspunsuri: 1. Da. 2. Nu. 3. Nu stiu.
4. Testați sarcini cu o alegere complicată de răspunsuri.
Exemplu. Ce teste sunt folosite pentru a diagnostica performanța academică? 1. Inteligent. 2.
Diagnostic. 3. Learned™. 4. Clasificare. 5. Analitice.
Există și alte modalități de organizare a sarcinilor de testare, cum ar fi sarcinile de testare
pentru a determina corespondența, secvențele, sarcinile de testare pentru capacitatea de a identifica,
recunoaște, căuta un anumit obiect, clasifica în funcție de caracteristici date etc.
Metode de studiere a fenomenelor colective
Procesele de creștere, educare, formare au un caracter colectiv (de grup).
Cele mai frecvent utilizate metode de studiere a acestora sunt anchetele în masă ale participanților la aceste
procese, efectuate conform unui plan specific. Aceste întrebări pot fi orale (interviu) sau scrise (chestionar). Metodele de
scalare și sociometrice și studiile comparative sunt de asemenea utilizate pe scară largă. Întrucât aceste metode au pătruns
în pedagogie din
sociologie, ele sunt numite și sociologice.
Chestionarea este o metodă de colectare în masă a materialului folosind chestionare special concepute, numite
chestionare. Întrebarea se bazează pe presupunerea că persoana răspunde sincer la întrebările care i se pun. Cu toate
acestea, după cum arată studiile recente privind eficacitatea acestei metode, aceste așteptări sunt justificate de aproximativ
jumătate, ceea ce restrânge drastic domeniul de aplicare a sondajului și subminează încrederea în obiectivitatea
rezultatelor.

Interogarea a atras profesorii cu posibilitatea unor anchete rapide în masă ale elevilor
(profesori, părinți), ieftinitatea metodologiei și posibilitatea prelucrării automate a materialului colectat. După ce a
trecut prin primele eșecuri și dezamăgiri (în chestionarele școlarilor „ajurat complet”, iar în viața reală - aproape
același „eșec complet”), chestionarea pedagogică a scăpat de multe neajunsuri.

În prezent, în cercetarea pedagogică sunt utilizate pe scară largă diverse tipuri de chestionare: deschise,
care necesită autoconstrucția unui răspuns, și închise, în care elevii trebuie să aleagă unul dintre răspunsurile gata făcute;
nominal, care necesită numele subiectului de testare, și anonim, fără el; plin și trunchiat; propedeutică și control etc. Una
dintre varietățile de chestionare utilizate pe scară largă de către profesori este așa-numitul chestionar „polar” cu punctaj.
Conform principiului său, chestionarele sunt compilate pentru autoevaluarea și evaluarea celorlalți. De exemplu, atunci
când studiem trăsăturile de personalitate, în chestionare este introdusă o scară de cinci puncte:

Organizat 5 4 1 Neorganizat 3 2
Harnic 5 4 1 Leneș 3 2

Suprazatat 5 4 1 Dezactivat 3 2

Numărul de puncte din astfel de chestionare poate fi diferit. Folosit des


scară de douăsprezece puncte, având șase gradații pozitive și negative
Machine Translated by Google

manifestări ale fantomei investigate: minime -6 -5 -4 -3 -2 -1 O + 1 +2 +3 +4 +5 +6 maxim. Respondentul


încercuiește scorul potrivit conform principiului: 5 - foarte organizat, 4 - organizat, 3 - mai mult organizat decât
dezorganizat, 2 - dezorganizat, 1 -
foarte dezorganizat.
Problema principală a compilarii chestionarelor calitative poate fi descrisă după cum urmează: ce întrebare -
un astfel de răspuns. Adresându-i, de exemplu, unui elev o întrebare directă: „Cât timp petreci zilnic făcând temele?” -
compilatorul chestionarului provoacă deja un anumit tip de răspuns. Care dintre elevii neglijenți, care nu lucrează la
întregul potențial, recunoaște că este leneș? Elevii noștri știu perfect ce răspunsuri îi vor satisface pe mentori și, prin
urmare, chestionarele de cele mai multe ori nu oferă o imagine reală, ci iluzorie, așteptată. Pentru a obține răspunsuri
veridice, este necesar să se pună întrebări indirecte voalate, astfel încât elevul să nu ghicească ce anume vrea să știe
redactorul chestionarului. Puteți permite băieților să dea răspunsuri extinse la întrebări generale. În primul caz,
chestionarul devine imens

dimensiuni și puțini oameni doresc să-l completeze, iar în al doilea seamănă cu un eseu de student pe o
anumită temă. Procesarea chestionarelor în ambele cazuri devine mai dificilă, metoda își pierde unul
dintre avantajele sale semnificative.
Pe lângă cercetătorii profesioniști, chestionarele sunt adesea și de bunăvoie folosite de profesori,
profesorii clasei să studieze o mare varietate de probleme. Dar nu folosiți chestionare „self-made”, prost
concepute, este mai bine să acordați preferință chestionarelor compilate profesional. Chestionarea este în mod
necesar combinată cu alte metode de cercetare.
ca urmare a.
Este utilizată pe scară largă metoda de studiere a diferențierii de grup (metoda sociometrică), ceea ce
face posibilă analiza relațiilor intracolective. Elevii sunt rugați să răspundă la întrebări de genul: „Cui ați dori să...” (plecați
într-o excursie în camping, pregătiți-vă pentru examene, stați la același birou, jucați în aceeași echipă etc.). Pentru
fiecare întrebare sunt date trei „alegeri”: „Scrieți mai întâi numele persoanei cu care v-ați dori cel mai mult să fiți
împreună; apoi scrieți numele persoanei cu care ați dori să fiți dacă primul nu funcționează și, în final, al treilea nume -
în conformitate cu aceleași condiții. Ca urmare, unii membri ai echipei -

cel mai mare număr de opțiuni, altele au cele mai puține. Există posibilitatea de a judeca în mod rezonabil locul, rolul,
statutul, poziția fiecărui membru al echipei, de a identifica grupurile intracolective, liderii acestora. Metoda vă permite
să realizați „secțiuni” care caracterizează diferitele etape ale formării relațiilor, tipurile de autoritate, starea bunului.
Poate că principalul său avantaj este capacitatea de a prezenta datele obținute într-o formă vizuală folosind așa-
numitele matrici și sociograme (luate în considerare în cursul psihologiei), precum și prelucrarea cantitativă a
rezultatelor.

X. Revizuiți chestionarul profesorului pentru elevi. Care sunt întrebările din el?
suplimentar? Sugerați alegerea dvs.
1. La ce scoala mergi?
2. Care a fost ultimul film pe care l-ai văzut?
3. Ce vă determină acțiunile?
4. Cât de des vă periați pe dinți?
5. Îți place profesia de cadru didactic?
6. Îți place istoria sau geografia?
7. Câte cărți citești pe lună?
8. Cât timp îți ia să-ți faci temele la fizică?
9. La ce oră crezi că ar trebui să înceapă prima lecție?
10. Ce faci după școală?
Metode cantitative în pedagogie
Calitatea este un set de proprietăți care indică ce este un obiect, ce
el este. Cantitatea determină dimensiuni, se identifică cu măsură, număr; calitatea este dezvăluită în mod
tradițional prin descrierea caracteristicilor.
Analizând calitatea, cercetătorul determină la ce clasă de fenomene deja cunoscute
Machine Translated by Google

aparține datului și care este specificul acestuia. Apoi el stabilește relații cauzale între fenomene. Sarcina analizei
cantitative se reduce la măsurarea și numărarea proprietăților identificate.

Stăpânirea lumii a început cu cunoștințe calitative. O persoană fără dificultăți a înțeles originalitatea
calitativă a lucrurilor, a folosit cu succes cunoștințele dobândite. Dar curând practica a necesitat identificarea diferitelor
proprietăți în aceleași lucruri în general și comparație
cantități de calitate diferită într-o proprietate comună. Astfel, s-a realizat nevoia de măsurători și calcule.

Calitativ și cantitativ în fenomenele lumii înconjurătoare sunt indisolubil legate; de aceea,


caracteristicile calitative i cantitative ale fenomenelor pedagogice trebuie studiate în
unitate.
Până de curând, știința pedagogică a rămas la un nivel calitativ. Partea empirică este clar vizibilă în ea,
reflectând cel mai bogat material de observații și experimente; există generalizări teoretice care completează
sistematizarea materialului. Dar până acum nu există o a treia parte logică care să caracterizeze știința dezvoltată -
matematică. Se știe că știința atinge perfecțiunea doar atunci când reușește să folosească matematica. Completând
ideile calitative despre subiectul său cu generalizări formalizate, teoria pedagogică capătă rigoarea și stabilitatea
necesare.

Există multe obstacole în calea cercetării cantitative a fenomenelor pedagogice.


Probabil că cele mai slabe dintre ele sunt tradițiile care s-au dezvoltat în trecut. Profesorii care s-au format
pe știința descriptivă se opun unei abordări cantitative necunoscute lor. Printre „pietele de poticnire” mult mai
mari se numără natura și natura fenomenelor pedagogice. Nu sunt metrici. Mai exact, ni se par nemetrice, pentru
că nu avem încă metri ai acestor fenomene. Aparatul matematic clasic nu este potrivit pentru analiza unor
fenomene de o asemenea complexitate precum cele pedagogice. Acest obstacol este depășit în două moduri: pe
de o parte, încercând să prezinte fenomenele într-o formă atât de simplificată, care să fie accesibilă analizei prin
metodele matematice tradiționale, pe de altă parte, prin dezvoltarea și aplicarea unor noi metode de descriere
formalizată. Apărând, noi metode atrag imediat atenția specială.

Este necesar să se facă distincția între două direcții principale în utilizarea metodelor cantitative
în pedagogie: primul - pentru prelucrarea rezultatelor observațiilor și experimentelor, al doilea - pentru modelare,
diagnosticare, prognozare, informatizare a procesului de învățământ. Metodele primului grup sunt bine cunoscute
și utilizate pe scară largă. Palma este ținută prin metoda statistică stăpânită de cercetători. În cadrul acestuia,
următoarele tehnici specifice sunt utilizate pe scară largă.

Înregistrare - identificarea unei anumite calități în fenomenele unei clase date și numărarea numărului
după prezența sau absența acestei calități (de exemplu, numărul de elevi care au reușit și cei nereușiți etc.).

Clasament - aranjarea datelor colectate într-o anumită secvență


(scăderea sau creșterea indicatorilor fixe), stabilirea locului în această serie de obiecte aflate în studiu (de
exemplu, întocmirea unei liste de elevi în funcție de numărul de cursuri lipsite etc.).

Scalare este atribuirea de puncte sau alți indicatori numerici caracteristicilor studiate. Acest lucru
obține o mai mare siguranță. Sunt cunoscute patru gradații principale ale scalelor de măsurare: 1) scale de nume (sau
nominale); 2) scale de ordine (sau clasare); 3) scale de intervale; 4) scale de relație.

Scalele de denumire sunt cele mai „slabe” scale. Numerele și alte denumiri din ele sunt folosite pur
simbolic. Ele sunt, de fapt, numele oricărei clase de obiecte. Singura lor caracteristică matematică este apartenența:
dacă obiectul studiat aparține sau nu unei clase date. Clasificările după diverse criterii pot fi considerate exemple de
scale nominale - o listă de specialități, o listă de caracteristici ale elevilor, motive pentru progresul slab etc.
Machine Translated by Google

În scalele ordinale (de rang), se stabilește ordinea succesiunii, relațiile „mai mult” și „mai puțin”,
ierarhia generală. Exemple de utilizare a acestora sunt clasamente precum „înalt mai înalt”, „mai multe cinci”,
„mai puține decalaje”, etc.
Scalele „puternice” - scalele de interval și raportul - au tot pozitivul
calități ale scalelor „slabe”, dar, în același timp, scara de interval prevede anumite distanțe între numere
individuale (oricare două) de pe scară, iar în scala raportului, în plus, este definit și un punct zero (punct de
referință). . Cântare de termometre, voltmetre, desigur,
"puternic".

Modelarea devine un instrument de transformare din ce în ce mai puternic pentru cercetarea pedagogică.
Un model științific este un sistem reprezentat mental sau implementat material care reflectă în mod adecvat subiectul
cercetării și este capabil să-l înlocuiască astfel încât studiul modelului să permită obținerea de noi informații despre
acest obiect. Modelarea este o metodă de creare și explorare a modelelor. Principalul avantaj al modelării este
integritatea prezentării informațiilor. De sute de ani, pedagogia s-a dezvoltat în principal prin analiză -

dezmembrarea întregului în părți; sinteza ca atare a fost practic neglijată. Modelarea se bazează pe o abordare
sintetică: evidențiază sistemele integrale și investighează funcționarea acestora.

Majoritatea covârșitoare a modelelor pedagogice create astăzi sunt legate de fenomene didactice.
Procesele educaționale, către care ar trebui să se îndrepte în primul rând fasciculul epistemologic al modelării,
sunt vădit insuficient studiate pe modele. Motivul pentru aceasta este complexitatea incredibilă a educației, sute de
factori care îi afectează rezultatele, precum și o teamă complet de înțeles de formalizare, care amenință să se
transforme într-o teorie matematică „pusă”, care va fi imposibil de aplicat în practica reală.

Modelarea în didactică este folosită cu succes pentru a rezolva următoarele sarcini importante:
• optimizarea structurii materialului educațional;
• îmbunătă irea planificării procesului educa ional;
• managementul activității cognitive;
• managementul procesului educa ional;
• diagnosticare, prognoză, proiectare instruire. Modelarea este, fără îndoială, o metodă fructuoasă, dar și

insidios. În esență, servește trei scopuri utile. Euristică - pentru clasificare, desemnare, găsirea
de noi legi, construirea de noi teorii și interpretarea datelor obținute. Computaționale - pentru a rezolva
probleme de calcul folosind modele. Experimental - să rezolve problema verificării (verificării) empirice a unei ipoteze
prin operarea cu anumite modele. Insidiositatea modelării este că, în ciuda întregii sale atractive, precum și a
capacității de a acoperi sistemul în ansamblu, trebuie să recurgeți la scheme condiționate și să introduceți o mulțime
de ipoteze. Ca urmare, apar modele care nu au nimic în comun cu realitatea simulată, distorsionând-o. Explorarea lor
este o pierdere de timp și efort: mai întâi trebuie să dovediți validitatea modelului.

Matematizarea pedagogiei are un potențial epistemologic uriaș. Nu numai că salvează știința de la o


descriere calitativă unilaterală, ci și aranjează o revizuire strictă a ceea ce s-a realizat, oferind pentru aceasta
metode obiective de verificare și un limbaj mai perfect. Pentru reușita deplină a formalizării, trebuie îndeplinite
fără greșeală condiții importante: o ipoteză clară, consecventă, bazată pe prevederile dovedite de știință; modelul
care îl urmează, inclusiv numărul necesar de variabile; „jucând” acest model, apoi umplendu-l cu fapte experimentale,
lustruite de o măsură obiectivă. Această secvență constituie un lanț logic de tranziții dialectice de la un fenomen la
descrierea sa matematică.

Pentru a construi astăzi teorii pedagogice formalizate, cel mai recent


ramuri ale matematicii: analiza matriceală și factorială, teoria jocurilor, coada de așteptare, controlul
sistemelor complexe, programare dinamică, microanaliză. Să aducem
Machine Translated by Google

un exemplu de teorie matematică nouă, cu care profesorii sunt încă puțin familiarizați, dar care, aparent, are un
mare viitor în pedagogie.
După cum știți, în știința noastră nu există declarații categorice precum „da” - „nu”, nu există „negru” și „alb”
pronunțat. Întreaga sa realitate este mii de semitonuri de toate nuanțele, caracteristici situate între minim și maxim
nu întotdeauna clar. Pentru a descrie această realitate este nevoie de o matematică specială, una care să prezinte nu
tranziții discrete brute, ci schimbări netede: „mai puțin”, „puțin mai puțin”, care totuși ar putea fi descrise într-un limbaj
strict, astfel încât computerul să poată opera cu ele ca modificarea cantităților.

Teoria seturilor fuzzy (fuzzy) a fost dezvoltată cu aproximativ treizeci de ani în urmă de omul de știință american
L. Zadeh. În limbajul ei, este posibil să descriem idei destul de amorfe, dintre care sunt atât de multe în pedagogie. De
exemplu, afirmația „tânăr” în limbajul teoriei mulțimilor fuzzy va fi scrisă astfel: tânăr = 0,1/15 + 0,9/20 + 1,0/25 + 0,7/30
+ + 0,2/40 + 0 ,1/50. Numerele 15, 20, 30, 50 înseamnă vârsta. Un tânăr poate avea 15, sau 20, sau chiar 50. Măsurile de
intimitate sunt „atârnate” pentru fiecare vârstă. Pentru 15 ani, măsura este mică - doar 0,1, precum și pentru 50. Dar
pentru 25 de ani, maximul este 1,0. Puteți merge mai departe - calculați afirmația „foarte tânăr”. Va arăta astfel: foarte
tânăr = tânăr2 (pătrat tânăr). „Nu foarte tânăr și nu foarte bătrân” = V (tânăr) 2 QV (bătrân) 2 . Decrepit - foarte vechi =
(vechi) 4 .

Algebra lui L. Zadeh are propriile reguli, cu ajutorul cărora au loc unirea și separarea mulțimilor,
concentrarea și descompunerea elementelor, scăderea sau creșterea neclarității. În limbajul ei, este posibil să
descriem cantitativ diverse enunțuri pedagogice.
XI. Ce scară este scara de cinci puncte pentru notele școlare?
1) Nominal;
2) rang;
3) interval;
4) o scară a rela iilor.
XII. Ce metode de cercetare științifică ar trebui aplicate pentru a testa eficacitatea studiului computerizat al
subiectului „Ortografie a vocalelor neaccentuate”?
1. Metoda de feliere.
2. Conversație.
3. Metoda de laborator.
4. Analiza factorială.
5. Metoda istorică.
6. Observarea.
7. Metoda statistică.
8. Studiul documenta iei colare.
9. Metoda setului fuzzy.
10. Studierea rezultatelor creativității elevilor.
11. Cercetare operațională.
12. Studiul surselor primare.
13. Modelare.
14. Analiza experienței.
15. Experiment natural.
RĂSPUNSURI CORECTE I
Întrebări IV V VI VII VIII IX X XI XII

Răspunsuri 2 1,5, 9 1,5 6,7 5 — + - + 1,3, 4,6, 7,10 1,4,6, 15, 13


++++ 7,10

test de control
1. Care este metoda cercetării științifice?
2. Care sunt caracteristicile proceselor pedagogice?
3. Ce este o lege științifică?
Machine Translated by Google

4. Cum diferă regularitatea de lege?


5. Cum sunt clasificate modelele și legile științifice?
6. Care este esența observației pedagogice?
7. Ce metode sunt pedagogice tradiționale?
8. Ce este un experiment pedagogic?
9. Numiți principalele tipuri de experiment.
10. Care este scopul experimentului?
11. Ce este testarea pedagogică?
12. În ce scopuri este folosit chestionarul în pedagogie?
13. Ce este metoda sociometrică?
14. De ce are nevoie pedagogia de metode cantitative?
15. Explicați scopul metodei statistice.
16. Ce este scalarea?
17. Care este scopul modelării?
18. Ce metode vei folosi pentru a învăța din experiența colegului tău?
19. Ce metode veți folosi pentru a studia personalitatea școlarilor?
20. Ce știi despre cele mai recente metode de cercetare pedagogică?
Literatură pentru autoeducație
Babansky Yu.K. Probleme de îmbunătățire a eficacității cercetării pedagogice. - M.,
1982.
Introducere în cercetarea științifică în pedagogie. - M., 1988.
Zagvyazinsky V.I. Metodologia i metodologia cercetării didactice. - M., 1982.
Itelson LB Metode matematice și cibernetice în pedagogie. - M., 1968.
Probleme de Pedagogie Metodologie și Metode de cercetare / Ed. M.A. Danilova, N.I. Boldyrev. - M., 1971.

Skalova Ya. Metodologie și metode de cercetare pedagogică. - M., 1989.

TEMA 3
GENERAL
REGULARITĂȚI
DEZVOLTARE
Proces de dezvoltare personală
Tradus din latină, „proces” înseamnă „înainte”, „schimbare”. Conceptul de „dezvoltare” a fost deja definit
mai sus. Acesta, ne amintim, este un proces de schimbări cantitative și calitative în corpul uman. Rezultatul dezvoltării
este formarea omului ca specie biologică și ca ființă socială. Elementul biologic al unei persoane este caracterizat de
dezvoltarea fizică, care include modificări morfologice, biochimice și fiziologice. Iar dezvoltarea socială își găsește expresie
în creșterea mentală, spirituală, intelectuală.

Dacă o persoană atinge un nivel de dezvoltare care ne permite să-l considerăm un purtător de conștiință și
conștientizare de sine, capabil de activitate de transformare independentă, atunci o astfel de persoană este numită
personalitate. O persoană nu se naște ca persoană, ci devine una în procesul de dezvoltare. Conceptul de „personalitate”,
spre deosebire de conceptul de „om”, este o caracteristică socială a unei persoane, indicând acele calități care se formează
sub influența relațiilor sociale, a comunicării cu alte persoane. Ca personalitate, o persoană se formează în sistemul social
printr-o educație intenționată și atentă. Personalitatea este determinată de măsura însușirii experienței sociale, pe de o
parte, și de măsura revenirii în societate, o contribuție fezabilă la vistieria valorilor materiale și spirituale, pe de altă parte.
Pentru a deveni o personalitate, o persoană trebuie să-și manifeste, în practică, să-și dezvăluie proprietățile interioare,
așezate de natură și modelate în el de viață și de creștere.

Dezvoltarea umană este un proces foarte complex, lung și contradictoriu. Schimbari in


Corpul nostru apare pe tot parcursul vieții, dar datele fizice și lumea spirituală a unei persoane se schimbă mai
ales intens în copilărie și adolescență. Dezvoltarea nu este
Machine Translated by Google

se reduce la o simplă acumulare de modificări cantitative și la o mișcare progresivă rectilinie de jos în sus. O trăsătură
caracteristică a acestui proces este tranziția dialectică a schimbărilor cantitative în transformări calitative ale
caracteristicilor fizice, mentale și spirituale ale individului.

Reprezentanții diverselor filozofii explică acest lucru în multe feluri, în moduri diferite.
proces necunoscut.
Dezvoltarea umană este un proces spontan, incontrolabil, spontan; dezvoltarea are loc indiferent
de condițiile de viață și este determinată doar de „potența înnăscută”; Dezvoltarea unei persoane este condiționată
fatalist de soarta sa, în care nimeni nu poate schimba nimic - aceasta este doar o mică parte din opiniile
reprezentanților filozofiei idealiste. Filosofia dialectico-materialistă interpretează dezvoltarea ca o proprietate a
materiei vii, inerentă acesteia de la bun început datorită mișcării și mișcării de sine inerente materiei. În dezvoltare,
vechiul este distrus și noul este creat. Spre deosebire de animale, adaptându-se pasiv la viață, omul își creează mijloacele
de subzistență prin munca sa.

Forța motrice a dezvoltării este lupta contradicțiilor. Acestea din urmă sunt asemănate cu acea „mașină cu
mișcare perpetuă”, care oferă o energie inepuizabilă pentru transformări și actualizări constante. Contradicțiile sunt
principii opuse care se ciocnesc în conflict. O persoană nu trebuie să caute sau să inventeze contradicții, ele apar la
fiecare pas ca o consecință dialectică a schimbării nevoilor generate de dezvoltare. Da, iar omul însuși este „țesut” din
contradicții.

Există contradicții interne și externe, generale (universale), de conducere


dezvoltarea maselor umane și a individului - caracteristică unei singure persoane. De natură universală sunt
contradicțiile dintre nevoile umane apărute sub influența factorilor obiectivi, de la simple materiale până la cele
spirituale superioare, și posibilitățile de satisfacere a acestora. Contradicțiile care se manifestă în dezechilibrul dintre
organism și mediu au același caracter, ceea ce duce la o schimbare a comportamentului, la o nouă adaptare a
organismului. Contradicțiile interne apar pe baza „dezacordului cu sine” și sunt exprimate în motivele individuale ale
unei persoane și externe -

stimulat de forțele externe, relațiile umane cu ceilalți oameni, societatea, natura. Una dintre principalele contradicții
interne este discrepanța dintre noile nevoi care apar și posibilitățile de satisfacere a acestora. De exemplu, între
dorința elevilor de liceu de a participa la procesele sociale și de producție și nivelul real de dezvoltare a psihicului
și intelectului lor, maturitatea socială. „Vreau” - „Pot”, „Știu” - „Nu știu”, „Pot” - „Nu pot”, „Am” - „Nu” - acestea sunt
perechi tipice care succint exprimăm contradicțiile noastre constante.

Omul este fierarul propriei fericiri


Nu e de mirare că se spune: toată viața este o luptă. Un bărbat o începe cu primul plâns al unui copil și o conduce
la piatra funerară. O luptă grea, istovitoare, care nu se oprește nici o secundă.Așa că în această dimineață, în
trezirea ceasului cu alarmă, a trebuit să ne înscriem în veșnica competiție și să rezolvăm grea sarcină de a merge la
clasa întâi la pedagogie sau de a dormi mai mult. Eterna contradicție „vreau” – „am nevoie”. Fiecare a ieșit din asta
în felul său: ca urmare, cineva a „adăugat” puțin în dezvoltarea sa, în timp ce cineva a rămas la același nivel. Ceea ce
numim dezvoltare constă în mici „creșteri” zilnice.

Ca întotdeauna. Cine nu visează să atingă un nivel ridicat de dezvoltare în cel puțin o afacere? De ce nu
ajungem la el? Nu toată lumea are perseverența de a depăși obstacolele. Și până la urmă, fiecare ajunge pe treapta
scării la care a reușit să ajungă. Geniile urcă cel mai sus. Îi invidiem, uitând că geniul reprezintă doar 1% din talent
și 99% din muncă.
Studiind dezvoltarea umană, cercetătorii au stabilit o serie de relații importante care exprimă
conexiuni regulate între procesul de dezvoltare și rezultatele acestuia, pe de o parte, și cauzele care le influențează, pe
de altă parte. Analiza factorilor de dezvoltare a fost începută de oamenii de știință antici. În pedagogie și psihologie
domestică, P.P. Blonsky, L.S. Vygotsky, G.S. Kostyuk, S.L. Rubinstein, A.R. Luria.
Machine Translated by Google

Cercetătorii străini L. Theremin, E. Haeckel, F. Müller, J. Schwanzara au lăsat o amprentă notabilă în știința dezvoltării.

În primul rând, a fost necesar să se răspundă la întrebarea principală: de ce diferiți oameni ating diferite
niveluri de dezvoltare, de ce condiții depinde acest proces și rezultatul său? Studiile pe termen lung au făcut posibilă
derivarea unui model general: dezvoltarea umană este determinată de condițiile interne și externe. Condițiile interne
includ proprietățile fiziologice și mentale ale corpului. Condițiile externe sunt mediul unei persoane, mediul în care
trăiește și se dezvoltă. În procesul de interacțiune cu mediul extern, esența interioară a unei persoane se schimbă, se
formează noi relații, care, la rândul lor, duce la o altă schimbare Și așa mai departe fără sfârșit. Raportul dintre extern
și intern, obiectiv și subiectiv este diferit în diferite forme de manifestare a activității vitale a individului și în diferite
stadii ale dezvoltării sale.

Legătura dintre condițiile naturale și formele dezvoltării umane exprimă legea biogenetică,
descoperit de E. Haeckel i F. Müller. Conform acestei legi, ontogenia (dezvoltarea individuală) este o repetare
scurtă și rapidă (recapitulare) a filogeniei (dezvoltarea unei specii). Aceasta se referă la acele repetări ale principalelor
etape de dezvoltare ale speciilor care sunt observate în dezvoltarea embrionului. Unii psihologi și educatori au încercat
să extindă conținutul acestei legi la întregul proces de dezvoltare individuală a unei persoane. Într-adevăr, faptele care
indică faptul că o persoană în dezvoltarea sa individuală repetă parțial dezvoltarea strămoșilor săi sunt incontestabile.
Cu toate acestea, aceasta nu înseamnă că repetiția redusă este inerentă tuturor semnelor unui organism (există semne
care apar ca urmare a adaptării acestuia la condițiile de viață) și, prin urmare, este inacceptabil să interpretăm cel mai
complex proces al dezvoltării umane ca un simpla „copiere” a dezvoltării strămoșilor. Formularea legii, înrădăcinată în
pedagogie în anii 30-70. (ontogenia repetă filogenia), este incorectă tocmai din cauza interpretării expansive, arbitrare
și simplificate a faptelor. În dezvoltarea umană, totul este mai subtil, mai complex. Nu putem fi de acord cu psihologul
german W. Stern, care credea că sugarul este în stadiul de mamifer, în a doua jumătate a anului - în stadiul de maimuță,
în al doilea an atinge o stare umană elementară, și numai la maturitate o persoană ajunge la stadiul culturii moderne.

I. Alegeți un răspuns complet. Dezvoltarea este:


1) acumularea de modificări cantitative în corpul uman;
2) distrugerea vechiului și apariția noului;
3) formarea unei persoane ca ființă socială, care are loc în procesul vieții și activității;

4) modificări cantitative și calitative în corpul uman care apar în timpul


timpul sub influența diverșilor factori;
5) proces intenționat de formare a calităților date în oameni.
II. Completează spațiile

Forța motrice a dezvoltării umane lupta contradic iilor


creează ................................................ ...
Contradicțiile sunt împărțite în ....... intern extern
Și................................................. ......

Contradicțiile dintre ..................... are nevoie


oportunități

Și................................................. ......

Legea generală a dezvoltării este dezvoltarea umană este


determinată de condi iile interne
i externe
Machine Translated by Google

S-a stabilit legea biogenetică Haeckel Müller


..........................Și....................... .....

Ereditatea și dezvoltarea
A cunoaște tiparele dezvoltării umane înseamnă a obține un răspuns la cheie
întrebare: ce factori determină cursul și rezultatele acestui proces? Deși cuvântul „factor” a fost deja folosit mai sus,
reamintim că acest termen denotă un motiv întemeiat, format din influența combinată a mai multor motive (variabile) simple.
Care sunt motivele dezvoltării personalității?

S-a stabilit că procesul și rezultatele dezvoltării umane sunt determinate de influența combinată a trei
factori generali - ereditatea, mediul și creșterea. Următoarea schemă, împrumutată de la J. Shvantsara, ilustrează relația
dintre principalii factori ai dezvoltării. Baza (vezi Fig. 3) este formată din predispoziții congenitale și moștenite, desemnate
prin termenul general de „ereditate”. Predispozițiile congenitale și moștenite se dezvoltă sub influența principalelor influențe
externe - mediul și creșterea. Interacțiunea acestor factori poate fi fie optimă (un triunghi echilateral), fie dacă unul sau altul
termen extern este supraestimat (vârful C5 sau C2) , poate fi inarmonică. De asemenea, este posibil ca baza înnăscută și moștenită
să fie subdezvoltată atât de mediu, cât și de educație (triunghiul ABC3). Această schemă ar trebui să demonstreze simultan că
niciun factor nu acționează independent, că rezultatul dezvoltării depinde

din consistenta lor.

Fig.3
Naturalul (biologic) într-o persoană este ceea ce o leagă de strămoșii săi și prin ei
- cu întreaga lume vie, cu animalele superioare în special. Reflectarea biologicului
ereditate. Ereditatea se referă la transmiterea de la părinți la copii a anumitor calități și caracteristici. Purtătorii
eredității sunt genele (tradus din greacă, „genă” înseamnă „a naște”). Știința modernă a demonstrat că proprietățile unui
organism sunt criptate într-un fel de cod genetic care stochează și transmite toate informațiile despre proprietățile unui
organism. Genetica a descifrat programul ereditar al dezvoltării umane. S-au ob inut fapte care ne obligă să regândim multe
prevederi pedagogice consacrate.

Programele ereditare ale dezvoltării umane includ deterministe și


părți variabile care determină atât lucrul general care face o persoană o persoană, cât și lucrul special care îi face pe oameni atât
de diferiți unul de celălalt. Partea deterministă a programului asigură, în primul rând, continuarea rasei umane, precum și
înclinațiile specifice ale unei persoane ca reprezentant al rasei umane, inclusiv înclinațiile de vorbire, locomoție bipedă, activitatea
de muncă și gândire. . Semnele exterioare sunt transmise de la părinți la copii: trăsături ale fizicului, constituție, culoarea părului,
a ochilor și a pielii. Combinația diferitelor proteine din organism este programată genetic rigid, se determină grupele sanguine și
factorul Rh. neobișnuit-
Machine Translated by Google

trăsăturile fizice date ale unei persoane predetermina diferențele vizibile și invizibile ale oamenilor.

Proprietățile ereditare includ și caracteristici ale sistemului nervos, care determină natura,
caracteristicile cursului proceselor mentale. Defectele, deficiențele în activitatea nervoasă a părinților, inclusiv cele
patologice care provoacă tulburări mintale, boli (de exemplu, schizofrenia), pot fi transmise descendenților. Bolile de
sânge (hemofilia), diabetul zaharat, unele tulburări endocrine - nanismul, de exemplu, au un caracter ereditar. Alcoolismul
și dependența de droguri ale părinților au un efect negativ asupra urmașilor.

Partea variantă a programului asigură dezvoltarea unor sisteme care ajută corpul uman să se adapteze
la condițiile în schimbare ale existenței sale. Cele mai vaste zone necompletate ale programului ereditar sunt prezentate
pentru pregătire ulterioară. Fiecare persoană finalizează această parte a programului în mod independent. Prin aceasta,
natura oferă unei persoane o oportunitate excepțională de a-și realiza potențialul uman prin auto-dezvoltare și auto-
îmbunătățire. Astfel, nevoia de educație este inerentă omului prin natură. Trăsăturile ereditare codificate greu sunt
suficiente pentru supraviețuirea unui animal, dar nu a unei persoane.

Aspectul pedagogic al cercetării asupra tiparelor dezvoltării umane acoperă


studiul a trei probleme principale - moștenirea intelectuală, specială și morală
calitati.

Problema moștenirii calităților intelectuale este extrem de importantă. Ce moștenesc copiii


- abilități gata făcute pentru un anumit tip de activitate sau doar predispoziții, înclinații? Considerând abilitățile ca
caracteristici psihologice individuale ale unei persoane, ca condiții pentru desfășurarea cu succes a anumitor tipuri de
activitate, profesorii le deosebesc de înclinații - potențiale oportunități de dezvoltare a abilităților. O analiză a faptelor
acumulate în studiile experimentale ne permite să răspundem la întrebare fără echivoc -

abilitățile nu se moștenesc, ci doar înclinații.


Înclinațiile moștenite de o persoană se realizează sau nu. Totul depinde dacă
o persoană are posibilitatea de a transfera potența ereditară în abilități specifice care asigură succesul într-un
anumit tip de activitate. Dacă un individ precum Raphael își va putea dezvolta talentul depinde de circumstanțe:
condițiile de viață, mediul, nevoile societății și, în sfârșit, de cererea pentru produsul uneia sau alteia activități umane.

Disputele deosebit de acute sunt ridicate de problema moștenirii abilităților intelectuale.


activități (cognitive, educaționale). Profesorii materiali ti pornesc de la faptul că to i oamenii normali primesc
din natură oportunită i cu poten ial ridicat pentru dezvoltarea puterilor lor mentale i cognitive i sunt capabili de o
dezvoltare spirituală practic nelimitată. Diferențele existente între tipurile de activitate nervoasă superioară schimbă doar
cursul proceselor de gândire, dar nu predetermina calitatea și nivelul activității intelectuale în sine. Genetician proeminent
Academician N.P. Dubinin crede că pentru un creier normal nu există o condiție genetică pentru variațiile de inteligență și
că credința răspândită că nivelul de inteligență se transmite de la părinți la copii nu corespunde rezultatelor cercetării
științifice.

În același timp, educatorii din întreaga lume recunosc că poate exista o dezvoltare negativă
abilități intelectuale ereditate. Predispozițiile negative sunt create, de exemplu, de celulele lente ale cortexului cerebral
la copiii alcoolici, structurile genetice perturbate la dependenții de droguri și anumite boli mentale ereditare.

Educatorii idealiști consideră că existența inegalității intelectuale a oamenilor este dovedită, iar ereditatea
biologică este recunoscută drept cauza principală a acesteia. Înclinațiile pentru activitatea cognitivă, care predetermină
creșterea și oportunitățile educaționale, sunt moștenite de oameni într-un grad inegal. De aici se trage concluzia: natura
umană nu este susceptibilă de îmbunătățire, abilitățile intelectuale rămân neschimbate și constante.

Înțelegerea procesului de moștenire a înclinațiilor intelectuale predetermina


Machine Translated by Google

modalită i practice de educare i educare a oamenilor. Pedagogia modernă se concentrează nu pe identificarea


diferențelor și adaptarea educației la acestea, ci pe crearea condițiilor egale pentru dezvoltarea înclinațiilor pe
care le are fiecare persoană. Majoritatea sistemelor pedagogice străine pornesc de la faptul că educația ar trebui să
urmeze dezvoltare, ea ajută doar la maturizarea a ceea ce este inerent unei persoane prin natură și, prin urmare, ar
trebui să fie adaptată numai înclinațiilor și abilităților unei persoane.

În definirea înclinațiilor speciale, nu există dezacorduri speciale între reprezentanții diferitelor sisteme
pedagogice. Elementele pentru un anumit tip de activitate sunt numite speciale. S-a stabilit că copiii cu înclinații
deosebite obțin rezultate semnificativ mai mari și avansează într-un ritm rapid în domeniul de activitate ales. Cu o
expresie puternică a unor astfel de înclinații, ele apar la o vârstă fragedă, dacă unei persoane i se asigură condițiile
necesare. Muzicale, artistice, matematice, lingvistice, sportive și multe altele sunt numite înclinații speciale.

Problema moștenirii calităților morale și a psihicului este deosebit de importantă. Conducere


pozi ia pedagogiei ruse multă vreme a fost afirma ia că toate mintale
trăsăturile de personalitate nu sunt moștenite, ci sunt dobândite în procesul de interacțiune a organismului cu
mediul extern. Se credea că o persoană nu se naște nici rău, nici bun, nici generoasă, nici zgârcită, și cu atât mai mult,
nici răufăcător, nici criminal. Copiii nu moștenesc calitățile morale ale părinților lor; informațiile despre comportamentul
social nu sunt încorporate în programele genetice ale unei persoane. Sufletul unui nou-născut, spuneau anticii, este o
„tablie goală” pe care viața își pune scrierile. Ceea ce devine o persoană depinde în totalitate de mediu și de educație.
Descifrând programele genetice, oamenii de știință nu au găsit gene pentru bine sau rău, nicio genă pentru agresivitate
sau umilință, precum și alte gene implicate în moralitate.

Atunci de ce mulți oameni de știință serioși aderă la teoria „răului înnăscut”? Și este adevărat proverbul
care a ajuns la noi din timpuri imemoriale - un măr nu cade departe de un măr? Pedagogia occidentală este
dominată de afirmația că calitățile morale ale unei persoane sunt determinate biologic. Oamenii se nasc buni sau răi,
cinstiți sau înșelători, natura dă unei persoane belicabilitate, agresivitate, cruzime, lăcomie (M. Montessori, K. Lorentz,
E. Fromm, A. Micherlik etc.). La baza unor astfel de concluzii se află datele obținute în studiul comportamentului
oamenilor și animalelor. Dacă știința recunoaște existența instinctelor și reflexelor la animale și la oameni (IP Pavlov),
iar instinctele sunt moștenite, atunci de ce ar trebui ca moștenirea lor de către oameni să conducă la acțiuni diferite
de acțiunile animalelor? Astfel, se aruncă o punte de la comportamentul animalelor la comportamentul uman, care
într-o serie de cazuri este recunoscut drept instinctiv, reflex, bazat nu pe conștiința superioară, ci pe cele mai simple
reflexe biologice. Această problemă este foarte complexă, iar soluția ei trebuie abordată cu toată responsabilitatea. Cu
toate acestea, specialiștii ruși au început recent să adopte o poziție mai precisă, deși precaută, cu privire la condiționarea
genetică a comportamentului social. Academicianul P.K. Anokhin, N.M. Amosov și alți oameni de știință proeminenți, la
început voalați și recent, vorbesc deschis în favoarea condiționalității ereditare a moralității umane și a comportamentului
său social.

Omul ca specie biologică a suferit modificări foarte minore în întreaga istorie a dezvoltării sale
cunoscute oamenilor. Aceasta este o altă dovadă puternică a imuabilității
natura umană, reglementarea genetică strictă a esenței umane. O schimbare în specia umană poate avea loc numai
atunci când oamenii de știință au mijloacele de a practica
interferență cu codul genetic. Acum este greu de imaginat cu ce sunt pline astfel de încercări - bine sau rău, la ce pot
duce.
Notele bunicilor noastre ne afectează succesul școlar? Date interesante pe acest subiect sunt furnizate
de K. Pitere. El a comparat notele școlare din trei generații. S-a dovedit că scorurile medii ale copiilor vor fi cu atât
mai mici, cu atât scorurile celor doi părinți vor fi mai mici. Iată unul dintre tabelele lui K. Peters.

rata medie
Părinții au 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 cinci
Machine Translated by Google

La copii 1,46 1,98 2,12 2,33 2,4 2,4 2,5 2,8

Doar nu lua aceste date ca pe un prevestitor fatal. Dezvoltarea personalității, din fericire, este determinată
nu numai de ereditate, ci, după cum vedem, trebuie luată în considerare.
III. Ce calități se transmit de la părinți la copii?
1. Modalități de gândire, trăsături ale activității intelectuale.
2. Trăsături de caracter.
3. Tip de sistem nervos, temperament.
4. Capacitate de a face diverse activități.
5. Înclinații care servesc ca bază pentru dezvoltarea abilităților individuale ale unei persoane.
6. Culoarea ochilor, culoarea pielii, grupa sanguină, factorul Rh.
7. Experiență socială.
8. Calități morale.
9. Caracteristici ale vorbirii, memoriei, atenției.
10. Voință, perseverență, intenție.
11. Cruzime, lăcomie, agresivitate.
12. Înclinația spre delincvență.
Influența mediului asupra dezvoltării personalității
O persoană devine persoană numai în procesul de socializare, adică de comunicare, de
interacțiune cu alte persoane. În afara societății umane, dezvoltarea spirituală, socială, mentală nu poate
avea loc.
Oamenii s-au născut, dar nu au devenit
Ne întoarcem acum la faptele triste. Ele par să ne fie special furnizate de natură pentru a dezvălui legile
dezvoltării umane. Povestea lui Mowgli nu este o ficțiune inactivă de la început până la sfârșit. Judecând după faptele
consemnate în istoria civilizației umane, aceste evenimente ar fi putut avea o bază reală. În legendele antice, s-au păstrat
multe povești despre oameni hrăniți și crescuți de animale. Ce este adevărul în ele, ce este ficțiunea -

acum este probabil de nerecunoscut. Fondatorii Romei, Romulus și Remus, hrăniți de o lupoaică, Mowgli, crescuți într-
o haită de animale, un băiat lituanian care a crescut într-o vizuină a ursului, despre cum a povestit E. Condillac în 1754,
ar putea foarte bine să existe. Sunt cunoscute 15 cazuri de hrănire a puilor de oameni de către lupi, 5 - de către urși, un
caz - de babuini și alte rase de maimuțe - cel puțin zece. Un copil a fost hrănit de un leopard, unul de o oaie.

În 1920, în India, dr. Sing a descoperit într-o bârlog de lup, împreună cu o așternuță de pui de lup, doi
copii. Erau fete, una dintre ele părea să aibă 7-8 ani, cealaltă avea vreo doi ani. Fata mai mică se numea Amala, cea
mai mare Kamala.
Cum se comportă un animal sălbatic într-un apartament din oraș? La început, copiii scoși din junglă s-au
comportat exact în același mod. Mergeau și alergau doar în patru picioare și numai noaptea. În timpul zilei dormeau,
ghemuiți într-un colț și strâns lipiți unul de celălalt.
Fata mai mică a murit curând, neavând niciodată să învețe nimic, cea mai mare a trăit aproximativ 10 ani.
În toți acești ani, dr. Singh a ținut un jurnal detaliat al observațiilor lui Kamala. A studiat cu mare dificultate. A
fost nevoie de doi ani pentru a o învăța să stea în picioare. Șase ani mai târziu, Kamala a început să meargă, dar tot a
alergat doar în patru picioare. A fost nevoie de patru ani pentru a memora primele șase cuvinte. Șapte ani mai târziu,
vocabularul fetei s-a extins la 45 de cuvinte, iar trei ani mai târziu, la o sută. Progresul lingvistic în continuare nu a mers.
În acest moment, Kamala s-a îndrăgostit de compania oamenilor, a încetat să se mai teamă de lumina strălucitoare, a
învățat să mănânce cu mâinile și să bea dintr-un pahar. Ajunsă la vârsta de aproximativ șaptesprezece ani, Kamala era,
în ceea ce privește nivelul ei de dezvoltare, ca un copil de patru ani, dacă nu un copil de trei ani.

În loc de comentarii, să citim cuvintele lui G. Itard: „Apărând pe glob slab fizic și neposedând idei înnăscute,
fiind incapabil să se supună legilor de bază ale existenței sale, care i-au determinat poziția dominantă în Univers, o
persoană poate atinge acea pozi ie excep ională numai în societate, căreia însă i natura i-a îndreptat-o. Dacă nu ar
exista civilizație, s-ar dovedi a fi una dintre cele mai nesemnificative și nerezonabile
Machine Translated by Google

animalele... omul este întotdeauna doar ceea ce societatea face din el..."
Realitatea în care are loc dezvoltarea umană se numește
mediu inconjurator. Formarea personalității este influențată de o varietate de condiții externe, inclusiv de
condiții geografice, sociale, școlare și familiale. După intensitatea contactelor, se disting mediile apropiate și cele
îndepărtate. Când profesorii vorbesc despre influența mediului, se referă, în primul rând, la mediul social și casnic.
Primul este atribuit mediului îndepărtat, iar al doilea - celui mai apropiat. Conceptul de mediu social include
caracteristici generale precum sistemul social, sistemul de relații de producție, condițiile materiale de viață, natura
fluxului de producție și a proceselor sociale și altele. Mediul imediat este familia, rudele, prietenii.

Care este influența mediului asupra formării omului? Nu există o unitate în evaluarea sa între
cadrele didactice de pe diverse platforme metodologice. Mai exact, marea importanță a mediului este recunoscută
de educatorii din întreaga lume. Părerile nu coincid la evaluarea gradului de influență a mediului. După cum știți,
mediul abstract nu există. Există un sistem social specific, condiții specifice de viață ale unei persoane, familia sa,
școala, prietenii. În mod firesc, o persoană atinge un nivel superior de dezvoltare, unde mediul apropiat și îndepărtat
îi oferă cele mai favorabile condiții.

Un impact uriaș asupra dezvoltării umane, în special în copilărie, are o casă


Miercuri. Primii ani de viață ai unei persoane, care sunt decisivi pentru formarea, dezvoltarea și formarea, trec de
obicei în familie. Un copil este de obicei o reflectare destul de exactă a familiei în care crește și se dezvoltă. Familia
determină în mare măsură gama de interese și nevoi, puncte de vedere și orientări valorice. Familia oferă, de asemenea,
condiții, inclusiv materiale, pentru dezvoltarea înclinațiilor naturale. Sunt puse și calitățile morale și sociale ale unei
persoane
în familie.

Familia actuală trece prin momente grele. Numărul de divorțuri, familii incomplete,
creste si numarul copiilor defavorizati social. Criza familiei, potrivit experților, a devenit
cauza multor fenomene sociale negative și, mai ales, cauza principală a creșterii delincvenței juvenile.
Delincvența juvenilă în Rusia a atins proporții alarmante. Un număr semnificativ de infracțiuni în țară sunt comise
de adolescenți și tineri cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani.

Atât din punct de vedere teoretic cât și practic, următoarea întrebare nu este lipsită de interes: ce are
o influență mai mare asupra dezvoltării umane - mediul sau ereditatea? Părerile experților sunt împărțite. Adepții
așa-numitei tendințe biogene (biogenetice) în pedagogie dau preferință necondiționată eredității, iar sociogenele
(sociogenetice, sociologice) mediului. Mulți cercetători au încercat să stabilească proporțiile cantitative exacte ale
influenței mediului și eredității asupra dezvoltării umane. S-au obținut rezultate foarte contradictorii, indicând în mod
fiabil un singur lucru: ponderea factorilor studiați în dezvoltarea diferiților oameni nu este aceeași. Influența mediului,
potrivit reprezentanților direcției sociogene, poate ajunge la 90%; influența eredității, potrivit susținătorilor direcției
biogene, nu este deloc mai puțin semnificativă - 80-90%. Mai multă încredere este cauzată de estimările ponderate
care ignoră extremele. De exemplu, psihologul englez D. Shuttleworth (1935) a ajuns la următoarea concluzie despre
influența factorilor principali asupra dezvoltării mentale:

64% dintre factorii dezvoltării mentale sunt influențe ereditare;


16% - pentru diferentele de nivel al mediului familial;
3% - diferențe în creșterea copiilor din aceeași familie;
17% - pe factori mixti (interacțiunea eredității cu mediul).
Desigur, știința se străduiește pentru acuratețe, acesta este scopul ei. Dar este puțin probabil ca și cele mai
scrupuloase calcule să corespundă pe deplin realității. Fiecare persoană se dezvoltă în felul său și fiecare are propria
„cotă” de influență a eredității și a mediului. În ce proporții se întrepătrund cauzele care acționează, la ce rezultat va
duce interacțiunea lor, depinde și de mulți factori aleatori, ale căror efecte nu pot fi luate în considerare sau măsurate.
Machine Translated by Google

Să ne gândim la masa tristă


Să trecem la materialele de cercetare. Iată un tabel alcătuit de cercetătorul francez G. Ley. El urmărește
influența factorilor sociali asupra apariției copiilor retardați mintal, al căror număr continuă să crească la noi. Tabelul
rezumă rezultatele unui sondaj privind condițiile de viață a 150 de copii parizieni normali și 150 de dementi.

Factori Număr de cazuri la 150 de copii normali Număr de cazuri la 150


de copii cu dement

Livrare greșită 8 12
Convulsii în copilărie 3 75
alimentatie artificiala 29 optsprezece

Apariția primului dinte nu mai devreme 3 23


de 8 luni
Începeți să mergeți după 24 de luni 4 60

Primul cuvânt după 24 de luni 3 60


Comportament neîngrijit după 36
luni 3 34
Incontinență urinară la vârsta școlară
2 16
bunicul matern
alcoolic 7 56
bunicul patern este alcoolic
Bunica de partea tatălui meu 8 66
alcoolic

bunica materna unu cinci

alcoolic

Bunicul sau bunica este tuberculoză 0 cinci

27 44
Părinți cu tuberculoză 38 70

Strămoși cu boli nervoase 28 101


sau psihice
Strămoșii cu boli mintale cinci 10
internați într-un spital

Strămoși — epileptici 4 unsprezece

Număr de frați și surori 438 985


Numărul de frați și surori decedați 71 (16%) Dintre 352 (36%)
cei care au murit din cauza convulsiilor și 36
boli(51%) 256 (73%)
cerebrale
Tatăl este un muncitor necalificat 25 48

Mama lucrează în afara căminului 60 Tatăl a 86


fost judecat și pedepsit 33 Mama a fost 73
judecat și pedepsit 12 Număr de infractori 39
78 Număr de persoane contabilizate 1,33 424
2,65
Machine Translated by Google

cameră

Câte persoane pe pat 1.4 2.41

Venitul familiei pe persoană în franci 6,68 2,96

IV. Se poate argumenta că un copil ai cărui părinți erau bețivi își va împărtăși neapărat soarta?

1. Absolut. Dacă o persoană are înclinații nefavorabile, se vor dezvolta în timp.


2. Dacă înclinațiile ereditare se vor dezvolta în trăsături stabile de personalitate - asta depinde de pregătire,
educație și autoeducație.
3. Într-un mediu social nefavorabil, un copil cu astfel de înclinații trebuie
împărtășește soarta nefericiților săi părinți.
4. Odată într-un mediu nefavorabil, o persoană cu o astfel de ereditate are mai multe șanse să devină
alcoolic decât o persoană fără o ereditate agravantă.
5. Asta tot nu spune nimic.

Dezvoltare și educație
Influența eredității și a mediului este corectată de educație. Educația este principala
o for ă capabilă să ofere societă ii o personalitate cu drepturi depline. Eficacitatea impactului educațional
constă în intenție, conducere sistematică și calificată. Slăbiciunea educației este că se bazează pe conștiința unei
persoane și necesită participarea acesteia, în timp ce ereditatea și mediul acționează inconștient și subconștient.
Aceasta determină rolul, locul, posibilitățile de educație în formarea unei persoane. Rolul educației este evaluat în
diferite moduri, iar gama acestor evaluări este foarte largă - de la afirmarea completă a neputinței și lipsei de sens (cu
ereditatea nefavorabilă și influența proastă a mediului) până la recunoașterea acesteia ca singurul mijloc de schimbare.
natura umana. Adevărul ca

de obicei se află între extreme. Sloganul „Educația poate face totul”, cu care pedagogia a vorbit în repetate rânduri,
nu s-a justificat. Se pot realiza multe prin educație, dar este imposibil să schimbi complet o persoană. Educația aduce
o contribuție diferită la soarta oamenilor - de la cea mai nesemnificativă până la maxim posibil.

Comparați mai multe opinii cu privire la puterea influenței educaționale, apartenența la


oameni faimosi. Cu cine esti si de ce?
„Educația poate face orice”.
Helvetius
„Copiii trebuie să fie învățați cât mai puțin posibil. Asta pentru că, dacă copiii cresc fără să învețe nimic - acest
lucru este departe de a fi la fel de periculos ca ceea ce se întâmplă cu aproape toți copiii, mai ales când mamele, care
nu cunosc materiile pe care le predau copiilor, le dirijează educația -
tocmai că primesc sațietate... de învățătură și deci aversiune față de ea.”
L.N. Tolstoi
„Din toată educația, prietene, salvează-te în plină vele”.
Voltaire
„Educația poate face multe, dar nu este nelimitată. Cu ajutorul vaccinărilor, poți
faceți ca un măr sălbatic să producă mere de grădină, dar nici o pricepere a grădinarului nu îl poate face să
poarte ghinde.
V. G. Belinsky
„Educația direcționează dezvoltarea, este forța principală în formarea personalității. Impreuna cu
Cu toate acestea, trebuie spus că slăbiciunea creșterii afectează grav formarea personalității copilului, deoarece
nu creează imunitate la condițiile de viață negative, suportă acumularea de experiență negativă în relații și agravează
anumite fenomene nocive ale mediului cu neputința sa. .

S.L. Rubinstein
Educația subordonează dezvoltarea unei persoane scopului urmărit. Intenționat și
Machine Translated by Google

influen a sistematică a educatorilor duce la formarea de noi conexiuni reflexe condi ionate prestabilite care nu pot fi
create în alt mod. Educația înseamnă umplerea golurilor în agenda dezvoltării umane. Una dintre cele mai importante
sarcini ale educației bine organizate este identificarea înclinațiilor și talentelor, dezvoltarea în conformitate cu caracteristicile
individuale ale unei persoane, abilitățile și capacitățile sale.

Studii speciale au arătat că educația poate asigura dezvoltarea anumitor calități, doar pe baza
înclinațiilor stabilite de natură. Creșterea puilor de maimuță în aceleași condiții ca un copil a arătat că puii de maimuță,
având aceleași contacte cu oamenii, primind o alimentație și îngrijire bună, cu toate acestea nu dobândesc o singură
calitate mentală caracteristică unei persoane (studii N.I. Ladygina-Kote).

Influențând dezvoltarea unei persoane, educația în sine depinde de dezvoltare, se bazează în mod constant
pe nivelul de dezvoltare atins. Aceasta este dialectica complexă a relației dintre dezvoltare și creștere ca scop și mijloace.
Eficacitatea educației este determinată de nivelul de pregătire al unei persoane pentru a percepe impactul educațional,
datorită influenței eredității și a mediului. Oamenii se pretează diferit educației, gama de „conformitate” este foarte largă
- de la respingerea completă a cerințelor educaționale până la supunerea absolută la voința educatorilor. „Rezistența la
educație” existentă ca rezistență la forța exterioară emanată de educatoare determină rezultatul final. Așadar, situațiile
și relațiile specifice dintre oameni din procesul de învățământ joacă un rol decisiv.

Puterea impactului educațional depinde de o serie de condiții și circumstanțe. Profesor casnic și psiholog L.S.
Vygotsky (1896-1934) a fundamentat modelul conform căruia scopurile și metodele de educație ar trebui să corespundă nu
numai nivelului de dezvoltare deja atins de copil, ci și „zonei sale de dezvoltare proximă”. El identifică două niveluri de
dezvoltare mentală: 1) „nivelul dezvoltării efective”; 2) „zonă de dezvoltare proximală”. La primul nivel, copilul îndeplinește
sarcini în mod independent. Pe al doilea, nu le poate face față și, prin urmare, rezolvă problema cu ajutorul adulților. Doar
acea educație este recunoscută ca fiind bună, ceea ce merge înaintea dezvoltării. Sarcina creșterii este de a crea o „zonă de
dezvoltare proximă”, care să se mute ulterior în „zona de dezvoltare reală”. Personalitatea se formează prin educație,
dezvoltare de conducere, orientată către procese care încă nu s-au maturizat, dar

sunt în stadiul de dezvoltare.


IV. Ce determină în principal dezvoltarea abilităților, intereselor și talentelor școlarilor?

1. Din organizarea și implementarea unui proces educațional țintit.


2. Din înclina ii naturale.
3. Din cantitatea de cunoștințe și deprinderi dobândite.
4. Din comunicarea cu semenii.
5. Din numărul de cărți citite.

Activitatea ca factor de dezvoltare


Influența asupra dezvoltării eredității, a mediului și a creșterii este completată de un alt factor extrem
de important - activitatea individului. Aceasta se referă la întreaga varietate de activități umane, la tot ceea ce face el.
Observații înțelepte au ajuns până la noi din adâncul secolelor: „Spune-mi ce și cum face un copil și îți voi spune cum va
crește”; „Nici un leneș nu a reușit încă nimic”; „Câtă transpirație – atât de mult succes”; „Omul însuși este fierarul propriei
fericiri”; „Cel ce se trezește devreme, Dumnezeu îi dă”; „Prin muncă și cinste”; „Creația indică creatorul”, etc. Într-un
cuvânt, este evidentă o legătură directă între rezultatele dezvoltării și intensitatea activității. Acesta este un alt tipar
general de dezvoltare, care poate fi formulat astfel: cu cât o persoană lucrează mai mult într-o anumită zonă, cu atât este
mai mare nivelul său de dezvoltare în acest domeniu. Desigur, limitele acestei regularități nu sunt nelimitate, ci sunt
determinate de factori „de reținere” - abilități, vârstă, intensitate și organizare a activității în sine și altele.

În procesul de activitate, are loc o dezvoltare cuprinzătoare și holistică a personalității unei persoane,
Machine Translated by Google

își dezvoltă relația cu mediul. Pentru ca activitatea să conducă la formarea imaginii proiectate a personalității, aceasta
trebuie să fie organizată și dirijată în mod rezonabil. Aceasta este cea mai mare dificultate în educația practică. Din
păcate, în multe cazuri nu poate oferi oportunități de dezvoltare; elevii sunt uneori lipsiți de cele mai necesare -

participarea activă la activitatea socială, de muncă, cognitivă, sunt sortite contemplării sale pasive și confirmării
adevărurilor gata făcute.
Principalele activități ale copiilor și adolescenților sunt joacă, învățare, muncă. După direcție
Se evidențiază activitățile cognitive, sociale, sportive, artistice, tehnice, meșteșugărești, hedonice (care vizează
obținerea de plăcere). Un tip special de activitate este comunicarea.

Activitățile pot fi active sau pasive. Chiar și cel mai mic copil se arată deja ca o ființă activă. El cere
adulților, semenilor, își exprimă atitudinea față de oameni, obiecte. În viitor, sub influența mediului și a creșterii,
activitatea poate fie să crească, fie să scadă. Puteți da orice număr de exemple atunci când o persoană este ocupată,
muncește din greu, dar acționează fără dorință, fără dispoziție, după cum se spune, dezamăgit. Desigur, astfel de
activități nu duc la rezultate ridicate. O bună dezvoltare este asigurată doar de o activitate activă, colorată emoțional,
în care o persoană își pune tot sufletul, în care își realizează pe deplin capacitățile, se exprimă ca persoană. O astfel
de activitate aduce satisfacție, devine o sursă de energie și inspirație. De aceea, nu atât activitatea în sine este
importantă, cât activitatea individului, manifestată în această activitate.

Activitatea de învățare permite elevului să stăpânească abilitățile sociale mai rapid și cu mai mult succes.
experiență, dezvoltă abilități de comunicare, formează o atitudine față de realitatea înconjurătoare.
Activitatea cognitivă asigură dezvoltarea intelectuală a copilului. Se caracterizează nu numai prin nevoia de a rezolva
probleme cognitive, ci și prin necesitatea aplicării în practică a cunoștințelor dobândite. Activitatea de muncă
stimulează formarea rapidă și de succes a lumii spirituale și morale a individului, determină disponibilitatea de a munci
din greu și cu succes.

Toate manifestările de activitate au aceeași sursă constantă - nevoi. Diversitatea nevoilor umane dă
naștere unei varietăți de activități pentru a le satisface. A arăta util unei persoane în creștere, a slăbi la maximum
direcțiile false de activitate este o sarcină constantă și, în același timp, foarte dificilă a educației. Dificultatea este că
nevoile și motivele activității în perioada de dezvoltare intensivă a unei persoane sunt foarte mobile și schimbătoare.
La diferite niveluri de vârstă, tipurile și natura activităților ar trebui să se schimbe rapid. Educația școlară de masă
nu ține întotdeauna pasul cu aceste schimbări, ci trebuie să țină pasul pentru a preveni consecințele ireversibile.

Activitatea persoanei în sine este o condiție indispensabilă pentru dezvoltarea abilităților și


talentelor sale, pentru obținerea succesului. Oricât de excelenți ar putea avea grijă de copil, fără munca lui,
el va obține puțin. K.D. Ushinsky a remarcat că elevul trebuie să învețe singur, iar profesorul îi oferă materialul
pentru învățare, dirijează procesul de învățare. În consecință, cu o educație adecvată, elevul nu este atât un obiect
de influență pedagogică, cât un subiect, adică un participant activ la propria sa educație.

Activitatea personală, ca și activitatea, are un caracter selectiv. Dezvoltarea personală are loc sub
influența nu a oricărei, nu a tuturor influențelor, ci în principal a celor care exprimă nevoile persoanei în sine, se
adresează personalității sale și se bazează pe propria sa atitudine față de realitate. „Afacerea principală a educației
constă tocmai în aceasta”, a scris S.L. Rubinshtein - pentru a conecta o persoană cu viața cu mii de fire - astfel încât din
toate părțile să se confrunte cu sarcini care sunt semnificative pentru el, atractive pentru el, pe care le consideră proprii,
în soluția cărora este inclus. Acest lucru este cel mai important pentru că sursa principală a tuturor problemelor morale,
a tuturor dislocărilor în comportament, este acel gol spiritual care se formează în oameni atunci când devin indiferenți
față de viața din jurul lor, dau deoparte, se simt observatori din afară în ea, pregătiți pentru orice. fa cu mana -
Machine Translated by Google

atunci nu le pasă deloc”.

Activitatea individului nu este doar o condiție prealabilă, ci și rezultatul dezvoltării. Educația își atinge scopul
atunci când reușește să formeze o personalitate activă social, întreprinzătoare, creativă, care să-și aducă bucurie și oamenilor.
O organizare rezonabilă, verificată pedagogic, a activității elevului asigură activitatea în toate manifestările ei. A pune o
persoană în creștere în poziția unei figuri active, a-l dota cu astfel de metode de activitate care să permită aplicarea activă a
forțelor, să-și studieze originalitatea personală, să-și dezvăluie potențialul în orice mod posibil - acestea sunt funcțiile unui
educator care conduce în mod rezonabil procesul de dezvoltare a personalită ii.

VI. Profesorul Donețk V.F. Shatalov predă cu succes toți studenții, indiferent de abilități și condițiile de acasă.
Viktor Fedorovich exprimă secretul succesului său cu cuvintele: „Un student trebuie să învețe victorios!” Ce joacă un rol decisiv
în obținerea succesului în liceu al elevilor săi?

1. Ereditate bună.
2. Mediu favorabil.
3. Educația în familie.
4. Activitate cognitivă organizată corespunzător.
5. Atitudine față de învățare.
6. Interes pentru subiect.
7. Personalitatea profesorului.

Diagnosticarea dezvoltării
În practica pedagogică se resimte tot mai mult nevoia de diagnosticare operațională a nivelului de dezvoltare atins de
elevi. Acest lucru se datorează faptului că este imposibil să gestionezi eficient procesele de formare a personalității fără a cunoaște
profunzimea, ritmul și caracteristicile schimbărilor în curs. Cuvinte înaripate K.D. Ushinsky: „Dacă pedagogia vrea să educe o
persoană în toate privințele, atunci trebuie mai întâi să o recunoască și în toate privințele” - ei explică nevoia de diagnosticare într-
un proces educațional viu în cel mai bun mod posibil.

Diagnosticarea (din grecescul "dia" - transparent si "gnosis" - cunoastere) este o modalitate generala de obtinere a
informatiilor avansate despre obiectul sau procesul studiat. Valoarea diagnosticului în domeniul dezvoltării este similară cu
valoarea unei „clarificări” bine plasate a naturii bolii în medicină: dacă semnele și cauzele acesteia sunt identificate în timp util și
corect, atunci se poate spera la o situație favorabilă. rezultatul tratamentului. Un diagnostic incorect nu numai că devalorizează
eforturile medicilor, dar reduce și șansele de recuperare a pacientului la zero. Tot ce se spune în domeniul sănătății corporale
(somatice) se aplică sănătății mintale și, prin urmare, diagnosticarea în domeniul dezvoltării este o chestiune extrem de importantă
care necesită o calificare înaltă și

responsabilitate.

Dezvoltarea fizică a unei persoane este diagnosticată relativ simplu. Pentru aceasta, peste tot în lume se folosesc
teste (standarde) special concepute, care măsoară gradul de dezvoltare atât a calităților generale, cât și a celor speciale. În
funcție de modul în care o persoană face față sarcinilor propuse, se face o concluzie despre nivelul atins, parametrii specifici de
dezvoltare fizică. Datele obținute sunt corelate cu capacitățile de vârstă. Un exemplu de test de dezvoltare fizică este
binecunoscutul complex TRP, care conține sarcini specifice și indicatori standard pentru fiecare grupă de vârstă.

Dezvoltarea spirituală, socială este extrem de greu de diagnosticat. Metodele folosite în acest scop sunt încă
complexe și greoaie și nu oferă întotdeauna concluzii inconfundabile. Pentru a îmbunătăți fiabilitatea diagnosticului, se utilizează
o examinare cuprinzătoare a stării de sănătate, colectarea și compararea datelor antropometrice, sociale și psihologice, care
necesită clinici și laboratoare special echipate, personal instruit. În practica pedagogică reală, psihologii școlari și profesorii
studiază calitățile individuale ale unei persoane, dar pe baza rezultatelor acestor studii, cu toate acestea, este imposibil să se ofere
o evaluare generală a componentelor dezvoltării.

Stăpânirea metodelor simple de diagnosticare a anumitor aspecte ale dezvoltării elevilor -


Machine Translated by Google

o componentă importantă a pregătirii pedagogice profesionale. Principalul interes pentru profesorii și educatorii școlii
este diagnosticarea activității mentale a elevilor, motivația comportamentului, nivelul pretențiilor, emoționalitatea,
dezvoltarea comportamentului social și multe alte calități importante. Cea mai comună metodă de a studia calitățile
selectate este testarea.

Teste cu noi
În practică, este de obicei folosit, nu unul, ci un set de teste pentru un studiu cuprinzător
anumite calități. De exemplu, să facem cunoștință cu testul psihologului ceh J. Jyrasek, compilat pentru a diagnostica
nivelul de gândire verbală (verbală) a copiilor de șase ani. Acest test face parte dintr-un set de teste pentru a
determina maturitatea școlară.
Test VM (gândire verbală)
1. Ce animal este mai mare - un cal sau un câine?
Cal = 0, răspuns greșit = -5.
2. Dimineața luăm micul dejun, iar la prânz...?
Pranz = 0, pranz, cina, dormi etc. = -3.
3. Este lumină ziua, dar noaptea...?
Întuneric = 0, răspuns greșit = -4.
4. Cerul este albastru, dar iarba...?
Verde = 0, răspuns greșit = -4.
5. Cireșe, pere, prune, mere... ce-i aia?
Fructe = 1, răspuns greșit = -1.
6. De ce se coboară barierele de-a lungul căii înainte de trecerea trenului?
Pentru ca nimeni să nu fie lovit de tren etc. = 0, răspuns greșit = -1.
7. Cât este ceasul? (Afișați pe un ceas de hârtie: un sfert de șapte, cinci minute până la opt, un sfert până la
douăsprezece și cinci minute.)
Bine arătat = 4, doar sfert, oră întreagă, sfert și ora afișate corect = 3, nu știu = 0.

8. Ce este Praga, Beroun, Plzen?


Orașe = 1, stații = 0, răspuns greșit = -1.
9. O vaca mica este un vitel, un caine mic este un Catel, un miel = 4, doar ..., oaie mică este...?
unul dintre cei doi = O, raspuns gresit = -1.
10. Câinele seamănă mai mult cu o pisică sau cu un pui? Ce, ce au în comun?
Pentru o pisică (un semn este suficient) = 0, pentru o pisică (fără a aduce semne de asemănare) =
1, per pui = -3.
11. De ce toate mașinile au frâne?
Două motive (pentru a frâna la vale, oprire etc.) = 1, un motiv = 0, răspuns greșit = -1.

12. Cum se aseamănă ciocanul și toporul? Două caracteristici comune = 3, o asemănare = 2, răspuns greșit = 0.

13. Cum se aseamănă o veveriță și o pisică? Determinând că este un mamifer sau oferind două trăsături
comune (patru picioare, o coadă etc.) = 3, o asemănare = 2, răspuns greșit = 0.

14. Care este diferența dintre un cui și un șurub? Cum le-ai recunoaște? Filet = 3, șurub
înșurubat sau șurubul are piuliță = 2, răspuns greșit = 0.
15. Fotbal, săritură în înălțime, tenis, înot... așa-i? Sport (educație fizică) = 3, jocuri (exerciții, gimnastică,
competiții) = 2, răspuns greșit = 0.
16. Ce vehicule cunoașteți?
3 vehicule terestre și aeronave sau navă = 4, după prompt = 2, răspuns greșit = 0.

17. Care este diferența dintre o persoană în vârstă și una tânără? Trei caracteristici = 4, una sau două diferențe =
2, răspuns greșit (are un băț. Fumează) = 0.
18. De ce fac oamenii sport? Două motive = 4, un motiv = 2, greșit
Machine Translated by Google

raspuns = 0.
19. De ce este rău când cineva se sustrage de la muncă? Răspuns corect = 2, răspuns greșit = 0.

20. De ce trebuie ștampilată o scrisoare?


Deci plătiți pentru redirecționare = 5, pentru a nu plăti o amendă = 2, răspuns greșit = 0.
Scorul testului este suma punctajelor (+ și -) obținute la întrebările individuale. Clasificarea rezultatelor:

Excelent................................................. +24 și mai mult


Bun................................................. +14 până la +23
Satisfăcător......................+0 până la +13
Prost................................................. .-1 până la -10
Foarte rău .................................-11 și mai rău.
RĂSPUNSURI CORECTE
Întrebări eu II III IV V VI

Răspunsuri 4 - 3.5.6 4.5 unu 4

test de control
1. Ce este dezvoltarea personală?
2. Care este forța motrice din spatele dezvoltării?
3. Ce contradicții sunt interne și care sunt externe?
4. Cum este formulată legea biogenetică? Care este sensul lui?
5. Ce factori determină dezvoltarea personalității?
6. Ce este ereditatea?
7. Ce părți ale subiectului includ programe de dezvoltare ereditară?
8. Ce semne se moștenesc de la părinți la copii?
9. Ce sunt depozitele? Sunt moștenite?
10. Ce înclinații speciale sunt moștenite de copii?
11. Se moștenesc calitățile morale și sociale?
12. Ce este un mediu?
13. Cum se manifestă influența mediului imediat asupra dezvoltării personalității?
14. Împărtășiți un punct de vedere biologizant sau sociologic?
15. Cum afectează educația dezvoltarea unei personalități?
16. Poate educația să schimbe complet o persoană?
17. Ce este „zona de dezvoltare actuală” și „zona de dezvoltare proximală”?
18. Cum afectează activitatea dezvoltarea personalității? Care sunt principalele activități
cunosti studenti?
19. Dezvoltarea depinde de activitatea individului? Cum ?
20. Ce este diagnosticul de dezvoltare? Cum se realizează?

Literatură pentru autoeducație


Rubinshtein S.L. Omul și lumea // Probleme metodologice și teoretice ale pedagogiei. - M., 1969.

Skatkin M.N. Școala și dezvoltarea cuprinzătoare a copiilor. - M., 1980.


Filonov G.N. Formarea personalității: problema unei abordări integrate în procesul de educare a
școlarilor. - M., 1983.
Shvantsara J. Diagnosticarea dezvoltării mentale. - Praga, 1978.

TEMA 4
VÂRSTA ȘI CARACTERISTICI INDIVIDUALE ALE DEZVOLTĂRII
Periodizarea vârstei
Faptul că dezvoltarea, atât fizică, cât și mentală, este strâns legată de vârstă a fost înțeles deja din cele mai
vechi timpuri. Acest adevăr evident de la sine nu necesita dovezi speciale:
Machine Translated by Google

Înțelepciunea vine odată cu creșterea, experiența se acumulează, cunoștințele se înmulțesc. Fiecare vârstă
corespunde propriului nivel de dezvoltare fizică, mentală și socială. Desigur, această corespondență este valabilă doar în
general și, în ansamblu, dezvoltarea unei anumite persoane se poate abate într-o direcție sau alta.

Pentru a gestiona corect procesele de dezvoltare, profesorii deja din trecutul îndepărtat au făcut-o
încearcă să clasifice perioadele vieții umane, a căror cunoaștere poartă informații importante pentru inițiați.
Există o serie de periodizări de dezvoltare (Komensky, Stratz, Buhler, Gorlok, Levitov, Elkonin, Prshigoda, Vanek,
Shvantsara etc.), iar numărul de periodizări propuse a ajuns la câteva zeci și continuă să crească, deoarece nu este
încă posibil să se construiască un sistem care să se bazeze doar pe un singur criteriu și să fie incontestabil. Nu vom
aprofunda în subtilitățile teoretice ale alegerii criteriului. Să ne oprim asupra analizei periodizării, care este acum
recunoscută de majoritatea profesorilor.

Periodizarea se bazează pe alocarea caracteristicilor de vârstă. Caracteristicile vârstei se numesc calități


anatomice, fiziologice și mentale caracteristice unei anumite perioade de viață. Esența caracteristicilor de vârstă este
dezvăluită în mod clar pe exemplul dezvoltării fizice a unei persoane. Creșterea, creșterea în greutate, apariția dinților de
lapte și apoi modificarea acestora, pubertatea și alte procese biologice apar la anumite perioade de vârstă cu ușoare
abateri. Deoarece dezvoltarea biologică și spirituală a unei persoane sunt strâns legate, schimbările adecvate vârstei apar
și în sfera mentală. Apare, deși nu într-o ordine atât de strictă precum maturizarea biologică, socială, se manifestă dinamica
de vârstă a dezvoltării spirituale a individului. Aceasta servește ca bază naturală pentru identificarea etapelor succesive ale
dezvoltării umane și compilarea periodizării vârstei.

Periodizările complete ale dezvoltării acoperă întreaga viață umană cu etapele cele mai caracteristice,
în timp ce cele incomplete (parțiale, trunchiate) acoperă doar acea parte a vieții și dezvoltării care prezintă interes pentru
o anumită zonă științifică. Pentru pedagogia școlii, periodizarea, care acoperă viața și dezvoltarea unei persoane de
vârstă școlară, prezintă cel mai mare interes.
În știința modernă, sunt acceptate următoarele periodizări ale copilăriei:
Psihologic Pedagogic
1. Perioada prenatală 2. 1. Copilărie (1 an de viață)
Perioada nou-născutului (până la 6 2. Vârsta preșcolară (de la 1 la 3 ani)
săptămâni de viață)
3. Perioada sanilor (pana la 1 an) 4. 3. Vârsta preșcolară (de la 3 la 6 ani)
Varsta târâtoare (1-3 ani) Vârsta preșcolară junior (3-4 ani)

5 Vârsta preșcolară (3-6 ani) Vârsta preșcolară medie (4-5 ani) Vârsta preșcolară senior
(5-6 ani)
6 Vârsta școlară (6-11 ani) 7. Perioada 4. Vârsta școlară junior (6-10 ani)
pubertară (11-15 ani) 5. Vârsta gimnazială (10-15 ani)

8. Perioada tinereții (15-20 ani) 6. Vârsta școlară senior (15-18 ani)

Este ușor de observat că la baza periodizării pedagogice stau etapele dezvoltării fizice și psihice, pe
de o parte, și condițiile în care se desfășoară educația, pe de altă parte.

Dacă în mod obiectiv există etape de maturizare biologică a organismului, acesta este nervos
sisteme și organe, precum și dezvoltarea forțelor cognitive asociate cu aceasta, atunci o educație organizată
rezonabil ar trebui să se adapteze la caracteristicile de vârstă, să se bazeze pe acestea. Ignorarea sau negarea stadiilor
naturale de dezvoltare duce inevitabil la afirmarea eronată a posibilității de a dobândi orice experiență socială, orice
cunoștințe, deprinderi practice și abilități la orice vârstă, la selectarea și aplicarea metodologiei adecvate. Capacitățile
umane în legătură cu accelerarea ritmului de dezvoltare socială, accesul larg la o varietate de surse de informații sunt
oarecum în creștere, dar departe de a fi nelimitate. Îmbătrânește cu tenacitate
Machine Translated by Google

înfrânează dezvoltarea și îi dictează voința. Legile care operează în acest domeniu limitează sever posibilitățile
de dezvoltare.
Da.A. Comenius a fost primul care a insistat pe luarea în considerare strictă a caracteristicilor de
vârstă ale copiilor în activitatea educațională. El a înaintat și a fundamentat principiul conformității naturale,
conform căruia pregătirea și educația ar trebui să corespundă etapelor de vârstă de dezvoltare. Așa cum în
natură totul se întâmplă la timpul său, așa și în educație totul ar trebui să meargă ca de obicei -
oportun și consecvent. Numai atunci o persoană poate fi insuflată în mod natural cu calități morale,
să realizeze o asimilare deplină a adevărurilor pentru înțelegerea cărora mintea sa s-a maturizat. „Tot ceea ce
trebuie asimilat ar trebui să fie distribuit în funcție de etapele de vârstă, astfel încât doar ceea ce este disponibil
pentru percepție la fiecare vârstă să fie oferit pentru studiu.”
a scris Ya.A. Comenius.
Contabilitatea caracteristicilor de vârstă este unul dintre principiile pedagogice fundamentale.
Pe baza acesteia, profesorii reglementează sarcina didactică, stabilesc volume rezonabile de angajare pe
diferite tipuri de muncă, determină cea mai favorabilă rutină zilnică pentru dezvoltare, modul de muncă și
odihnă. Caracteristicile vârstei obligă să rezolve corect problemele de selecție și aranjare a disciplinelor
educaționale și a materialului educațional la fiecare materie. Ele determină, de asemenea, alegerea formelor și
metodelor de activitate educațională.
I. Completați spațiile libere
Observațiile arată că între vârstă și dependență de conexiune

dezvoltarea umană există .....

Pentru a gestiona corect procesul de perioade


dezvoltare este nevoie de o clasificare
a ........................ vieții umane

Periodizarea vârstei se bazează pe alocarea Caracteristici


vârstei

II. Umple tabelul


Perioadă Vârstă

Pruncie 1 până la 3 ani

Vârsta școlară junior 5 până la 6 ani

vârsta de școală medie De la 15 la 17-18 ani

Accelerare
Observând condiționalitatea și mobilitatea cunoscută a perioadelor izolate, să fim atenți
un nou fenomen care a dus la o revizuire a limitelor dintre anumite grupe de vârstă. Vorbim despre așa-numita
accelerare, care s-a răspândit în întreaga lume. Accelerația (din latinescul „accelerare” - accelerare) este o
dezvoltare fizică accelerată și parțial mentală în copilărie și adolescență. Biologii asociază accelerația cu maturizarea
fiziologică a corpului, psihologii cu dezvoltarea funcțiilor mentale, iar educatorii cu dezvoltarea spirituală și
socializarea individului. Pentru profesori, accelerarea este asociată nu atât cu ritmul accelerat al dezvoltării fizice,
cât cu discordanța dintre procesele de maturizare fiziologică a corpului și socializarea individului. Interpretarea
pedagogică a accelerației este prezentată în fig. 4.
Machine Translated by Google

Fig.4
Înainte de apariția accelerației în anii 50-60. dezvoltarea fizică i spirituală a copiilor i
adolescenții a fost echilibrat. În figură, acest lucru este arătat de curba 1, care exprimă tendința generală de maturizare fiziologică
și socială normală. Ca urmare a accelerației care a început la mijlocul anilor 1970, maturizarea fiziologică a organismului (curba
2) începe să depășească ritmul dezvoltării mentale, psihice și sociale (curba 3). Se formează o discrepanță, care poate fi exprimată
astfel: corpul crește mai repede decât funcțiile mentale, care stau la baza calităților intelectuale, sociale, morale, mature. Până la
vârsta de treisprezece sau cincisprezece ani la fete și până la vârsta de paisprezece sau șaisprezece ani la băieții care locuiesc în
regiunile de mijloc ale țării noastre, dezvoltarea fiziologică a corpului este practic finalizată și aproape ajunge la nivelul unui
adult, care nu poate fi. spus despre dezvoltarea spirituală. Un organism crescut necesită satisfacerea tuturor nevoilor fiziologice
„adulte”, inclusiv cele sexuale, dezvoltarea socială rămâne în urmă și intră în conflict cu fiziologia care progresează rapid. Apare
tensiune, ducând la o suprasolicitare psihologică semnificativă, adolescentul caută modalități de a o elimina și le alege pe cele
care îi sugerează mintea fragilă. Aceasta este principala contradicție a accelerației, care a creat multe dificultăți atât adolescenților
înșiși, care sunt incapabili să facă față schimbărilor care au loc în ei, cât și adulților - părinți, profesori, educatori. Dacă problemele
pur tehnice ale accelerației - asigurarea școlilor cu mobilier nou, elevilor cu haine etc. - au fost cumva gestionate, atunci în
domeniul consecințelor morale ale accelerației, manifestate în primul rând în contactele sexuale larg răspândite în rândul
minorilor cu toate negativele care au urmat. consecințe, problemele au rămas.

Următoarele date comparative vorbesc despre ratele de accelerație. De-a lungul a trei decenii, lungimea corpului la
adolescenți a crescut în medie cu 13-15 centimetri, iar greutatea - cu 10-12 kilograme în comparație cu semenii lor din anii 50.

Printre principalele motive pentru accelerare se numără: ritmul general de accelerare a vieții, îmbunătățirea
condițiilor materiale, îmbunătățirea calității nutriției și a îngrijirii medicale, îmbunătățirea îngrijirii copiilor la o vârstă fragedă
și eradicarea multor afecțiuni severe ale copilăriei. Sunt indicate și alte motive - contaminarea radioactivă a mediului uman,
ducând la început la creșterea accelerată, iar în timp, după cum arată experimentele cu plante și animale, la o slăbire a fondului
genetic; o scădere a cantității de oxigen din atmosferă, care atrage după sine extinderea toracelui, ducând la creșterea întregului
organism. Cel mai probabil, accelerația se datorează influenței complexe a multor factori.

De la mijlocul anilor 1980, accelerația în întreaga lume a scăzut, iar ritmul dezvoltării fiziologice a scăzut oarecum.

III. Ce este accelerația? Alegeți un răspuns mai precis și complet


1. Procesul de activitate viguroasă a individului.
2. Formarea accelerată a for elor intelectuale ale individului.
3. Accelerarea dezvoltării individuale a unei persoane.
4. Manifestarea perseverenței individului în atingerea scopurilor.
5. Dezvoltarea fizică și psihică accelerată a personalității în copilărie și adolescență
Machine Translated by Google

vârstă.
Dezvoltare neuniformă
Cercetările în domeniul dezvoltării umane au scos la iveală o serie de modele importante, fără de care este
imposibil să se conceapă și să se organizeze activități educaționale eficiente. Pedagogia practică se bazează pe legile
dezvoltării fizice:
1. La o vârstă mai mică, dezvoltarea fizică a unei persoane este mai rapidă și mai intensă; pe măsură ce o
persoană îmbătrânește, ritmul de dezvoltare încetinește.
2. Din punct de vedere fizic, copilul se dezvoltă neuniform: în unele perioade - mai rapid, în altele -
Mai lent.
3. Fiecare organ al corpului uman se dezvoltă în ritmul său propriu; părți ale întregului corp
se dezvoltă inegal și disproporționat.
Dezvoltarea spirituală este indisolubil legată de cea fizică, în dinamica căruia există și fluctuații
semnificative din cauza maturizării neuniforme a sistemului nervos și a dezvoltării funcțiilor mentale. Studiile arată
că diferențele semnificative între oameni sunt exprimate în primul rând în nivelurile activității intelectuale, structura
conștiinței, nevoi, interese, motive, comportament moral și nivelul dezvoltării sociale. Dezvoltarea spirituală este supusă
unui număr de legi generale.

1. Între vârsta unei persoane și ritmul dezvoltării spirituale, se manifestă invers


dependență proporțională: cu cât vârsta este mai mică, cu atât este mai mare rata de dezvoltare spirituală; odată cu vârsta, ritmul
dezvoltării spirituale încetinește.
Reflectând asupra misterelor dezvoltării umane, L.N. Tolstoi a scris: „De la un copil de cinci ani până la
mine, există doar un pas. De la un nou-născut la un copil de cinci ani este o distanță teribilă. De la făt la nou-născut -
abisul. Iar de la inexistență până la embrion, nu mai este abisul care separă, ci incomprehensibilitatea. Marele
cunoscător al naturii umane a simțit ceea ce oamenii de știință au dovedit ulterior prin metode științifice riguroase.

2. Dezvoltarea spirituală a oamenilor decurge inegal. Pentru oricare, chiar și pentru cei mai mulți
În condiții favorabile, funcțiile mentale și trăsăturile de personalitate care stau la baza calităților spirituale nu sunt la
același nivel de dezvoltare. În anumite perioade de dezvoltare, apar condiții mai favorabile pentru dezvoltarea anumitor
calități, iar unele dintre aceste condiții sunt de natură temporară, tranzitorie.

3. Exista termeni optimi pentru formarea si cresterea anumitor tipuri de activitate mentala si dezvoltarea
calitatilor spirituale datorate acestora. Asemenea perioade de vârstă, când condițiile pentru dezvoltarea anumitor calități
sunt optime, sunt numite sensibile (L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev, V.A. Krutetsky). Cauzele sensibilității sunt maturizarea
neuniformă a creierului și a sistemului nervos și faptul că unele trăsături de personalitate se pot forma doar pe baza
unor proprietăți deja formate. De mare importanță este și experiența de viață dobândită în procesul de socializare.

De ce copiii Mowgli nu stăpâneau vorbirea umană normală? Răspunsul este clar - perioada sensibilă
alocată de natură pentru formarea acestei calități a fost ratată. Dacă un copil nu a stăpânit vorbirea până la un
anumit timp (de obicei cu 1,5-2,5 ani), atunci în fiecare zi va fi din ce în ce mai dificil să vă prindeți din urmă. Același
lucru se poate spune despre toate celelalte calități -
fizic, mental, social, moral. Cele mai complexe nu se pot dezvolta până nu se formează cele care servesc drept bază. De
exemplu, o întârziere în postura verticală implică o reacție în lanț în dezvoltarea aparatului motor și vestibular. Perioadele
sensibile de dezvoltare sunt bine studiate. Sub control strâns, profesorii ar trebui să păstreze perioadele de formare a
calităților intelectuale, morale, sociale (vârsta școlarului primar și gimnazial). Recent, psihologii americani au stabilit că
vârsta de șase până la doisprezece ani este o perioadă sensibilă pentru dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor.
Această perioadă este ratată - și va fi foarte dificil pentru o persoană să stăpânească tehnicile gândirii creative la un nivel
înalt.

4. Pe măsură ce psihicul uman și calitățile sale spirituale se dezvoltă, ele dobândesc stabilitate,
constanță, păstrând în același timp plasticitatea și capacitatea de compensare. Acest lucru se manifestă
Machine Translated by Google

cea mai complexă dialectică a dezvoltării umane: pe de o parte, dezvoltarea mentală este o dezvoltare treptată
a stărilor mentale în trăsături de personalitate, pe de altă parte, ele pot fi întotdeauna schimbate în bine, dacă s-au creat
condițiile adecvate și s-au făcut acțiuni adecvate. efectuate (IP Pavlov). Ac iunea educa iei se bazează pe plasticitatea
sistemului nervos. Plasticitatea deschide, de asemenea, oportunități de compensare: funcțiile mentale slabe pot fi
compensate de calități mai puternice, dar nu mai puțin importante. De exemplu, o memorie slabă poate fi compensată
printr-o organizare mai înaltă a activității cognitive.

Pentru care legea nu este scrisă


„Oh, aceste Wunderkinders pentru mine! De câte ori i-am întâlnit și de câte ori am fost înșelat! Deci ei adesea
zboară rachete inactiv și inutile! Va zbura, va zbura ușor și frumos și acolo va izbucni curând în aer și va dispărea!
Nu! Nu mai am încredere în nimeni și nimic între ei! Lasă-i să crească dinainte și să devină mai puternici și să
demonstreze că nu sunt artificii goale! .. ”Marele filantrop și profesor L.N. Tolstoi.

Ce spune știința modernă despre tocilari? Doar că ei nu sunt altceva decât


manifestarea timpurie a abilităților într-o anumită zonă, de la alți copii normali nu diferă. Un copil supradotat
cheltuiește mult mai puțin timp și efort pentru rezolvarea sarcinilor pe care și le stabilește pentru el însuși decât
oricare altul, iar emoțiile pozitive din succes compensează cu ușurință costurile energetice. La testele speciale, copiii
supradotați demonstrează abilități foarte mari doar într-o zonă îngustă.

Dar, desigur, este încă imposibil să abordezi un copil minune cu măsura obișnuită. Încercați să o „atașați”
de cel puțin o elevă de clasa întâi, Sasha Ulanovsky, în vârstă de patru ani. Nu se potrivește! Abilitățile extraordinare
ale băiatului au apărut foarte devreme și i se permite să meargă la școală ca excepție. La vârsta de un an și jumătate
cunoștea tot alfabetul, la trei citea și număra perfect. Al Sasha
amintire neobișnuită. După ce citește orice text din primer, îl repovesti imediat textual. Chiar dacă întregii clase îi este
greu să răspundă la o întrebare, Sasha va ajuta.
O elevă de opt ani a uneia dintre școlile din Ialta, Nika Turbina, compune poezie. Să alegem
unul la întâmplare din albumele groase ale tânărului poet.
Nașterea unei poezii
Poezia mea este grea
Pietre în sus.
Îi voi duce la stâncă
Tot drumul.
Voi cădea cu fața în jos în iarbă
Lacrimile nu sunt suficiente.

Îmi voi rupe linia


Versul va plânge.
Durerea se va prăbuși în palmă
Urzica.
Mâhnirea zilei se va întoarce
Totul în cuvinte.
Să-l ascultăm pe „expandator de probleme” în vârstă de șase ani, Sasha Seleznev. "Problem Expander"
- așa a răspuns Sasha însuși la întrebarea: „Cine este un filozof?” Talente muzicale, matematice, chiar literare... - sunt
deja obișnuiți. Dar copilul e filozof?! De acord, acest lucru nu este normal.

Jurnalistul E. Glushakov a descris în detaliu conversația sa din Komsomolskaya Pravda


cu un băiat.

„Sasha, ce vreme este?” pun o întrebare. Meditația durează două-trei secunde: „Vremea
este impulsul naturii. Și, probabil, temându-se că o astfel de definiție energică nu-mi este clară, adaugă: „Ei bine,
înțelegeți cum este atmosfera...” Întreb mai departe: „Ce este durerea?” Sasha răspunde instantaneu: „Ceva care nu poate
fi reparat”. Dorința de a simți limitele posibilităților lui Sasha începe să fie amestecată cu dorința de a auzi răspunsul la
ceva pentru mine.
Machine Translated by Google

cel mai obscur: "Ce este sufletul?" Răspunsul este copilăresc de categoric: „Sufletul este organul principal al corpului uman”. „Sasha,
ce zici de moralitate?” - „Idealul tău”. „Acest lucru trebuie să fie în contrast cu moralitatea, idealul social”, mă gândesc și tot întreb: „Acum
spune-mi, ce este conștiința?” „Conștiința este atunci când o persoană se cunoaște pe sine și ce face.” —

"Ce este mândria?" „Mândria este atunci când o persoană iese mai mult decât este necesar și se împinge dincolo de limitele vieții
sale”...
Când Sasha a fost adus la Moscova și psihologii i-au verificat abilitățile intelectuale folosind teste speciale, nu a fost găsit
nimic deosebit de surprinzător în dezvoltarea lui. În experimente, Sasha a arătat o rată ridicată. Dar doar norma. Nu a fost nici o
minune.
Se pare că V. Blake avea dreptate:
Jucăriile din copilărie au venit rândul lor
Și experiența matură este un fruct târziu.
IV. Adăugați finalurile formulărilor de modele de dezvoltare
La o vârstă fragedă, dezvoltarea fizică a unei persoane mai repede mai lent
continuă ..............., iar la vârsta
adultă ..................... ......................

Fiecare organ al corpului uman își dezvoltă ritm neuniform


propriul ............................, în general, se dezvoltă părți ale în mod disproporționat
corpului
.........................Și........................ .......

Cu cât vârsta unei persoane este mai mică, mai mare încetinește

cu atât ................. rata dezvoltării spirituale, cu


vârsta este rata dezvoltării spirituale
................................

Dezvoltarea spirituală a oamenilor continuă neuniformă

În dezvoltarea umană, există perioade optime sensibil

pentru formarea tuturor calităților, astfel de perioade sunt


numite
.............................................

Pe măsură ce o persoană se dezvoltă, calitățile sale sustenabilitatea compensației


spirituale dobândesc .......................... menținându-se

posibilitate......................................

Particularități ale educației stagiarilor de diferite grupe de vârstă


Vârsta școlară junior (6-10 ani). La vârsta de șase ani, copilul așteaptă prima schimbare majoră în viață. Trecerea la
vârsta școlară este asociată cu schimbări decisive în activitățile sale, comunicarea, relațiile cu alte persoane. Predarea devine activitatea
conducătoare, modul de viață se schimbă, apar noi îndatoriri, iar relația copilului cu ceilalți devine nouă.

Din punct de vedere biologic, studenții mai tineri trec printr-o perioadă din a doua rundă:
în comparație cu vârsta anterioară, creșterea încetinește și greutatea crește semnificativ; scheletul suferă o osificare, dar acest proces
nu este încă finalizat. Există o dezvoltare intensivă a sistemului muscular. Odată cu dezvoltarea mușchilor mici ai mâinii, apare
capacitatea de a efectua mișcări subtile, datorită cărora copilul stăpânește abilitatea de a scrie rapid. Creste semnificativ forta
musculara. Toate țesuturile corpului copilului sunt într-o stare de creștere.

La vârsta școlii primare, sistemul nervos se îmbunătățește, se dezvoltă intens


Machine Translated by Google

funcțiile emisferelor cerebrale, funcțiile analitice și sintetice ale cortexului sunt îmbunătățite. Greutatea
creierului la vârsta de școală primară aproape atinge greutatea creierului unui adult și crește până la o medie
de 1400 g. Psihicul copilului se dezvoltă rapid. Relația dintre procesele de excitare și inhibiție se schimbă:
procesul de inhibiție devine mai puternic, dar procesul de excitare încă predomină, iar studenții mai tineri sunt
foarte excitabili. Crește acuratețea simțurilor. Comparativ cu vârsta preșcolară, sensibilitatea la culoare crește cu
45%, senzațiile articulare-musculare se îmbunătățesc cu 50%, iar senzațiile vizuale cu 80% (A.N. Leontiev).

Activitatea cognitivă a unui elev mai tânăr are loc în principal în procesul de învățare. De o importanță nu
mică este extinderea sferei comunicării. Dezvoltarea rapidă, multe calități noi care trebuie formate sau dezvoltate
la școlari dictează profesorilor o concentrare strictă asupra tuturor activităților educaționale.

Percepția școlarilor mai mici se caracterizează prin instabilitate și dezorganizare, dar în


în același timp cu claritate și prospețime, „curiozitate contemplativă”. Un elev mai tânăr poate confunda cifrele
9 și 6, semnele moi și dure cu litera „r”, dar în același timp, cu o curiozitate vie, percepe viața din jurul său, care
în fiecare zi îi dezvăluie ceva nou. Diferențierea scăzută a percepției, slăbiciunea analizei în timpul percepției, sunt
parțial compensate de emoționalitatea pronunțată a percepției. Pe baza acestuia, profesorii cu experiență îi
obișnuiesc treptat pe școlari să asculte și să privească cu intenție, dezvoltă abilități de observație. Copilul finalizează
prima etapă a școlii cu faptul că percepția, fiind o activitate cu scop special, devine mai complexă și mai aprofundată,
devine mai analizatoare, diferențiatoare și capătă un caracter organizat.

Atenția școlarilor mai mici este involuntară, insuficient de stabilă, limitată în


volum. Prin urmare, întregul proces de predare și educare a unui copil în școala elementară este
subordonat educației unei culturi a atenției. Viața școlară cere de la copil exerciții constante de atenție voluntară,
eforturi volitive de concentrare. Atenția voluntară dezvoltă împreună cu alte funcții, și mai ales cu motivația de a
învăța, un simț al responsabilității pentru succesul activităților de învățare.

Gândirea la copiii din școala elementară se dezvoltă de la emoțional-figurativ la abstract


logic. „Un copil gândește în forme, culori, sunete, senzații în general”, K.D. Ushinsky, chemând să se bazeze pe
aceste trăsături ale gândirii copiilor la începutul activității școlare. Sarcina școlii din prima etapă este de a ridica
gândirea copilului la o etapă calitativ nouă, de a dezvolta intelectul la nivelul de înțelegere a relațiilor cauză-efect.
La vârsta școlară, L.S. Vygotsky, copilul intră cu o funcție relativ slabă a intelectului (comparativ cu funcțiile de
percepție și memorie, care sunt mult mai bine dezvoltate). La școală, intelectul se dezvoltă de obicei într-un mod în
care nu se dezvoltă oricând. Rolul școlii și al profesorului este deosebit de mare aici. Studiile au arătat că odată cu o
organizare diferită a procesului educațional, cu o schimbare a conținutului și a metodelor de predare, metode de
organizare a activității cognitive se pot obține caracteristici complet diferite ale gândirii copiilor de vârstă școlară
primară.

Gândirea copiilor se dezvoltă în conjuncție cu vorbirea lor. Vocabularul elevilor din clasa a patra de
astăzi este de aproximativ 3500-4000 de cuvinte. Influența educației școlare se manifestă nu numai prin faptul
că vocabularul copilului este semnificativ îmbogățit, ci mai ales în dobândirea capacității extrem de importante de a-
și exprima gândurile oral și în scris.
Memoria are o mare importanță în activitatea cognitivă a elevului. natural
Posibilitățile unui elev de primă etapă sunt foarte mari: creierul său are o asemenea plasticitate care îi permite
să facă față cu ușurință sarcinilor de memorare literală. Comparați: din 15 propoziții, un preșcolar își amintește
de 3-5, iar un elev mai mic își amintește de 6-8. Memoria lui este predominant vizual-figurativă. Materialul este
inconfundabil de interesant, beton, luminos. Cu toate acestea, elevii din școala elementară nu știu să-și
gestioneze memoria și să o subordoneze sarcinilor de învățare. Este nevoie de un efort considerabil pentru ca
profesorii să dezvolte abilitățile de autocontrol în timpul memorării, abilitățile de autoexaminare și cunoașterea
organizării raționale a muncii educaționale.
Machine Translated by Google

Formarea personalității unui școlar mic are loc sub influența noilor relații cu adulții (profesorii) și colegii
(colegii de clasă), a noilor tipuri de activități (predare) și de comunicare, a includerii într-un întreg sistem de echipe
(școala generală, sala de clasă) . El dezvoltă elemente de sentimente sociale, se formează abilități de comportament
social (colectivism, responsabilitate pentru acțiuni, camaraderie, asistență reciprocă etc.). Vârsta școlii primare oferă
oportunități mari pentru formarea calităților morale și a trăsăturilor pozitive de personalitate. Maleabilitatea și
binecunoscuta sugestibilitate a școlarilor, credulitatea lor, tendința de a imita, enorma autoritate de care se bucură
profesorul, creează condiții favorabile formării unei personalități înalt morale. Bazele comportamentului moral sunt
puse tocmai în școala elementară; rolul său în procesul de socializare a individului este enorm.

Școala elementară ar trebui să-și includă elevii într-o muncă productivă, organizată rațional, care este
fezabilă pentru ei, a cărei semnificație în formarea calităților sociale ale individului este incomparabilă. Munca pe
care o fac copiii este autoservire, ajutând adulții sau elevii mai mari. Rezultate bune se obțin printr-o combinație
de muncă și joacă, în care inițiativa, performanța amatorească și competitivitatea copiilor înșiși se manifestă la
maximum. Dorința unui student mai tânăr pentru ceea ce este strălucitor, neobișnuit, dorința de a cunoaște lumea
minunată a miracolelor și încercărilor, activitatea motrică - toate acestea ar trebui satisfăcute într-un joc rezonabil,
benefic și plăcut, care dezvoltă sârguință la copii, o cultură a mișcărilor , abilități de acțiune colectivă și activitate
versatilă.

Vârsta gimnazială (de la 10-11 la 15 ani) este o perioadă de tranziție de la copilărie la adolescență. Coincide
cu școlarizarea din a doua etapă (clasele V-IX) și se caracterizează printr-o creștere generală a activității vitale și o
restructurare profundă a întregului organism. Lumea mentală a unui adolescent N.K. Krupskaya a caracterizat psihologia
unui jumătate copil-jumătate-adult: în dezvoltarea sa, a „lăsat” deja copii, dar nu s-a „atașat” încă de adulți. Perioada
este dificilă atât pentru adolescentul însuși, cât și pentru oamenii din jurul lui.

La această vârstă, există o creștere și o dezvoltare rapidă a întregului organism. Se observă o


creștere crescută a corpului în lungime (la băieți se observă o creștere de 6-10 cm pe an, iar la fete - până la 6-8 cm).
Băieții de 15 ani cresc mai ales intens (adăugează 20-25 cm înălțime) și fetele de 13 ani. Procesul de osificare a
scheletului continuă, oasele capătă elasticitate și duritate. Creste semnificativ forta musculara. Dezvoltarea organelor
interne este neuniformă, creșterea vaselor de sânge rămâne în urmă cu creșterea inimii, ceea ce duce la o încălcare a
ritmului activității sale și la o creștere a ritmului cardiac. Aparatul pulmonar al unui adolescent nu se dezvoltă suficient
de repede, deși forța (capacitatea) vitală a plămânilor crește la 3400 de centimetri cubi. Respirația adolescentului este
rapidă. Dezvoltarea fizică inegală a copiilor de gimnaziu le afectează comportamentul: ei gesticulează adesea excesiv,
mișcările lor sunt impetuoase, prost coordonate.

O trăsătură caracteristică a adolescenței este pubertatea. La


la fete începe la vârsta de unsprezece ani, la băieți începe puțin mai târziu, de la doisprezece la treisprezece
ani. Pubertatea introduce schimbări serioase în activitatea vitală a organismului, tulbură echilibrul intern, introduce
noi experiențe.
În timpul adolescenței, dezvoltarea sistemului nervos continuă. Creierul unui adolescent în ceea ce privește
greutatea și volumul nu este mult diferit de creierul unui adult. Rolul conștiinței crește, se îmbunătățește controlul
cortexului cerebral asupra instinctelor și emoțiilor. Cu toate acestea, procesele de excitare încă prevalează asupra
proceselor de inhibiție, prin urmare, adolescenții se caracterizează printr-o excitabilitate crescută.

Percepția unui adolescent este mai intenționată, planificată și organizată decât percepția despre
student mai tânăr. Uneori se distinge prin subtilitate și profunzime, iar uneori, după cum au observat
psihologii, este izbitor prin superficialitatea sa. Relația adolescentului cu obiectul observat este de o importanță
decisivă. Incapacitatea de a conecta percepția asupra vieții înconjurătoare cu materialul educațional este o trăsătură
caracteristică elevilor de gimnaziu.
O trăsătură caracteristică a atenției elevilor de gimnaziu este selectivitatea sa specifică: lecțiile interesante
sau lucrurile interesante sunt foarte interesante pentru adolescenți și pot
Machine Translated by Google

să se concentreze mult timp asupra unui material sau fenomen. Dar o ușoară excitabilitate, interesul pentru
neobișnuit, strălucitor provoacă adesea schimbarea involuntară a atenției. O astfel de organizare a procesului
educațional se justifică, atunci când adolescenții nu au nici dorința, nici timpul, nici posibilitatea de a fi distrași de chestiuni
străine.
În timpul adolescenței, apar schimbări semnificative în activitatea mentală.
Gândirea devine mai sistematizată, mai consistentă, mai matură. Capacitatea de gândire abstractă se îmbunătățește,
raportul dintre gândirea concret-figurativă și gândirea abstractă se schimbă în favoarea celei din urmă. Gândirea
unui adolescent capătă o nouă trăsătură -
criticitate. Un adolescent nu se bazează orbește pe autoritatea unui profesor sau a unui manual, el se străduiește
să aibă propria părere, este predispus la dispute și obiecții. Vârsta gimnazială este cea mai favorabilă pentru
dezvoltarea gândirii creative. Pentru a nu rata oportunitatea perioadei sensibile, este necesar să oferim constant elevilor să
rezolve probleme problematice, să compare, să evidențieze principalul, să găsească asemănări și diferențe, relații cauză-
efect.
Dezvoltarea gândirii are loc în strânsă legătură cu schimbarea vorbirii unui adolescent. In ea
există o tendință remarcabilă către definiții corecte, rațiune, dovezi
ra ionament. Mai des există propoziții cu o structură sintactică complexă, vorbirea devine figurativă și expresivă.

În adolescență are loc o formare morală și socială intensivă a personalității. Dar viziunea asupra lumii,
idealurile morale, sistemul judecăților de valoare, principiile morale care ghidează elevul în comportamentul său nu
au dobândit încă stabilitate, sunt ușor distruse de opiniile camarazilor, contradicțiile vieții. Educația corect organizată
joacă un rol decisiv. În funcție de ce fel de experiență morală dobândește un adolescent, personalitatea lui se va dezvolta.

Sentimentele joacă un rol deosebit în comportamentul moral și social al adolescenților. Ei devin deliberați și
puternici (impulsivi la studenții mai tineri). Adolescenții își arată sentimentele foarte violent, uneori afectiv. Furia este
deosebit de puternică. Mulți educatori și psihologi consideră adolescența o perioadă de criză severă. Aceasta explică
încăpățânarea, egoismul, izolarea, retragerea în sine, izbucnirile de furie. Adolescența este numită chiar epoca dezastrelor.
Prin urmare, este atât de important să avem grijă de lumea spirituală, de manifestarea sentimentelor adolescenților.

Studiile din lumea interioară a adolescenților arată că una dintre cele mai grave probleme ale vârstei de
gimnaziu este inconsecvența credințelor, ideilor și conceptelor morale, pe de o parte, cu acțiunile, acțiunile,
comportamentul, pe de altă parte. Intențiile sunt de obicei bune, dar acțiunile nu sunt întotdeauna plauzibile.

Idealurile morale și convingerile morale ale adolescenților se formează sub influența diverșilor factori și,
prin urmare, sunt foarte diverse. Alături de calitățile orientate pozitiv, există multe idei eronate, imature și chiar imorale.
Adolescenții tind să aleagă ca idoli oameni puternici, curajoși și curajoși. Nu doar pirații de carte și tâlharii pot deveni
atractivi pentru ei, ci și huliganii locali destul de pământeni, de care „chiar și poliția se teme”. Imitându-i, adolescenții, fără
să-și dea seama, trec acea linie periculoasă dincolo de care curajul se transformă în cruzime, independența în răutate,
respectul de sine în violență împotriva celorlalți. Adolescentele de astăzi au și multe idealuri false. Studiile arată o schimbare
notabilă a accentului de la valorile morale pozitive în mod tradițional la cele imaginare, false și chiar antisociale. Unele
adolescente nu condamnă prostituția, speculațiile, parazitismul și sunt mândre de cunoștințele lor cu infractorii.

Până la sfârșitul adolescenței, școlarii se confruntă cu adevărat cu problema alegerii unei profesii.
Majoritatea adolescenților înțeleg corect semnificația muncii cinstite și conștiincioase și adoptă o abordare
responsabilă față de viitor. Dar studiile din ultimii ani confirmă că infantilismul, indiferența, imaturitatea socială
progresează. Sunt din ce în ce mai mulți adolescenți care nu doresc să-și conecteze viața viitoare nu doar cu munca
în sfera producției materiale, ci și cu munca în general. Idealul unui muncitor cinstit a încetat să mai fie atractiv.
Machine Translated by Google

Munca educațională cu școlari de vârstă mijlocie este cea mai importantă și mai complexă dintre sarcinile de
astăzi. Profesorii trebuie să înțeleagă profund trăsăturile dezvoltării și comportamentului unui adolescent modern,
să fie capabili să se pună la locul lui în cele mai complexe și contradictorii condiții ale vieții reale. Aceasta este
modalitatea corectă de a depăși înstrăinarea tot mai mare a adolescenților față de profesori, școli și societate. Un
elev de vârstă gimnazială este destul de capabil să înțeleagă argumentarea, să se asigure că este justificată și să fie
de acord cu argumente rezonabile. Democratizarea vieții școlare, alegerea liberă a unei echipe, activități pe placul
lor, materii de studiu, o instituție de învățământ - toate acestea creează condiții favorabile pentru autoexprimarea
unui adolescent, susținerea convingerilor care sunt semnificative pentru el, înțelegerea reciprocă cu colegii și adulții,
care în cele din urmă ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra formării calităților morale și sociale.

Vârsta școlară superior (15-18 ani). La această vârstă, caracteristicile de bază ale dezvoltării fizice a unei
persoane sunt completate: creșterea și osificarea scheletului se termină, puterea musculară crește, băieții rezistă la
sarcini motorii mari. Tensiunea arterială este setată, glandele endocrine lucrează mai ritmic. La vârsta școlară
superioară, prima perioadă a pubertății se încheie. Activitatea crescută a glandei tiroide, care provoacă o excitabilitate
crescută la un adolescent, este slăbită semnificativ. Dezvoltarea funcțională a creierului și a departamentului său
superior, cortexul cerebral, continuă. Există o maturizare generală a organismului.

Adolescența este o perioadă de dezvoltare a unei viziuni asupra lumii, a credințelor, a caracterului și a
autodeterminarii vieții. Tinerețea este un timp de autoafirmare, de creștere rapidă a conștiinței de sine, de
înțelegere activă a viitorului, un timp de căutare, speranțe, vise. „În focul care reînvie tinerețea, este aruncat caracterul
unei persoane. De aceea, nu trebuie nici să stingi acest foc, nici să ne fie frică de el, nici să-l privească ca pe ceva
periculos pentru societate, nici să-i restricționeze arderea liberă, ci doar să aibă grijă ca materialul care se revarsă în
acest moment în sufletul tinereții să fie bună. calitate”, a scris K.D. Ushinsky. Elevii de liceu au de obicei o atitudine
selectivă pronunțată față de disciplinele academice. Nevoia de cunoștințe care este semnificativă pentru succesul în
viață este una dintre cele mai caracteristice trăsături ale elevului de liceu de astăzi. Aceasta determină dezvoltarea și
funcționarea proceselor mentale. Percepția se caracterizează prin intenție, atenție - prin arbitrar și stabilitate, memoria
- printr-un caracter logic. Gândirea liceenilor se remarcă printr-un nivel superior de generalizare și abstractizare,
dobândind treptat o orientare teoretică și critică.

Tinerețea este perioada de înflorire a oricărei activități mentale. elevii de liceu aspira
să pătrundă în esența fenomenelor naturii și ale vieții sociale, să explice interrelațiile și interdependențele lor.
Aproape întotdeauna, aceasta este însoțită de dorința de a-și dezvolta propriul punct de vedere, de a-și da propria
evaluare a evenimentelor actuale. Punctul de vedere propriu nu este întotdeauna asemănător cu cel general
acceptat, aceasta este o concluzie obținută prin munca proprie, prin efortul gândirii. Independența gândirii la
această vârstă capătă un caracter definitoriu și este esențială pentru autoafirmarea personalității. Adulții și
profesorii resping adesea categoric concluziile naive, unilaterale, departe de a fi mature, creând premise pentru
conflicte și neînțelegeri cu lipsa lor de tact.

Dacă în adolescență băieții prețuiesc cel mai mult puterea fizică, atunci liceenii respectă calitățile
intelectuale. Mai mult decât altele, sunt apreciate rapiditatea minții, ingeniozitatea, capacitatea de a simți ascuțit
problema, de a naviga rapid în materialul necesar pentru a o rezolva. Elevii care au o minte pătrunzătoare, care sunt
capabili să găsească motive ascunse din spatele faptelor vizibile, să prevadă și să facă presupuneri îndrăznețe, se
bucură de autoritate în clasă. În acest sens, observăm că în adolescență se dezvoltă capacitatea de a evalua cuprinzător
o persoană. Idolii hyaanilor. oameni armonios dezvoltati, la care calitățile minții sunt combinate cu succes cu dezvoltarea
fizică, atractivitatea externă, bunele maniere. „Potrivirea” la sine stimulează procesul de autoeducare, care la mulți
elevi de liceu dobândește putere, stabilitate și intenție.

Calitățile morale și sociale ale liceenilor se formează prin accelerat


Machine Translated by Google

ritm. Acest lucru este facilitat nu doar de perioada sensibilă de maturitate morală, ci și de noua situație: o schimbare
a naturii activității, a poziției în societate și în echipă și a intensității comunicării. Conceptele și evaluările morale devin
mai distincte, convingerile etice devin mai puternice. Sentimentul maturității devine mai profund și mai acut. Există
dorința de a-și exprima individualitatea; la unii tineri această dorin ă capătă dimensiuni hipertrofiate. În orice fel, vor
să atragă atenția asupra lor, să-și afirme identitatea. De aici și pierderea simțului proporției, o pasiune demonstrativă
pentru lucrurile la modă în acest moment, uneori deloc inofensive. Toleranța și ajutorul interesat al adulților poate ajuta
aici.

În adolescență, există un interes crescut pentru problemele etice. Primul


dragostea nu numai că aduce sentimente puternice în viața tinerilor, ci îi face și să rezolve practic multe
probleme dificile. Unii profesori consideră că natura rezolvării situațiilor etice este cea care servește drept criteriu
pentru dezvoltarea morală a individului. La această vârstă, există un mare interes pentru problemele „eterne”: sensul
vieții, fericirea, datoria, libertatea personală. Recent, unii tineri manifestă interes pentru religie.

Elevii de liceu au motive conștiente sporite pentru comportament. Este important


statutul (poziția) individului în echipă, natura comunicării și relațiile dintre membrii echipei. Echipa șlefuiește
și corectează calitățile individului, formează acele trăsături care se cultivă în această echipă. În aceeași măsură,
echipa contribuie la apariția atât a calităților negative, cât și a celor pozitive. Recent, a crescut rolul organizațiilor
informale de tineret, ale căror programe atrag mulți elevi de liceu. Tinerii și-au sporit atitudinea critică față de
realitate, au crescut criteriile de evaluare și cerințele pentru profesori și adulți. Evaluarea, indulgența la această vârstă
nu sunt acceptate.

Planuri de viață, orientări valorice ale studenților seniori în pragul alegerii


profesiile se disting printr-o diferențiere accentuată a intereselor și intențiilor, dar ele coincid în principal - toată
lumea vrea să ocupe un loc demn în viață, să obțină un loc de muncă interesant, să facă bani buni, să aibă o familie
fericită. În ultimii ani a avut loc o reevaluare a „prestigiului” profesiilor, iar trecerea la noi condiții economice de
conducere a țării a sporit și mai mult gravitatea problemei care i-a îngrijorat mereu pe tineri. O profesie bună este
aceea în care îți poți realiza abilitățile și poți câștiga bani buni.

IV. Cum explici că copiii care, când intră la școală, pot citi bine și
scrie, de multe ori in clasa a II-a invata mai prost decat cei care au venit in clasa I fara aceste aptitudini?
1. Elevii puternici de clasa întâi au dedicat mult timp camarazilor slabi și nu și-au dobândit cunoștințe.

2. Copii care stiu sa citeasca si sa scrie bine, pentru prima data in dezvoltarea psihica
sunt la dietă de foame. Orele din clasa I nu scot în ei harnicie, iar acest lucru se reflectă în clasa a II-a, când
încep să studieze materiale care necesită sârguință de la ei.
3. Copiii care pot citi bine „înghite” cărți și încep activități de învățare.
4. Fenomenul indicat în problemă nu există deloc. Fiecare elev de clasa a doua este diferit
motivele pot reduce succesul lor școlar, dar acest lucru nu se datorează în niciun caz faptului că elevul a
învățat să scrie și să citească înainte de a intra la școală.
5. Acest lucru se datorează particularităților dezvoltării fizice.
VI. De ce este în scădere progresul și disciplina școlarilor în clasele V-VI?
1. Copiii s-au săturat să învețe.
2. Profesorii clasei acordă mai puțină atenție educației elevilor decât profesorii.
clasele primare.

3. Elevul nu este pregătit intern pentru condițiile de învățare în schimbare, cerințe noi.
4. Școala primară nu asigură dezvoltarea suficientă necesară predării în clasa a V-a.
5. Totul este despre particularitățile dezvoltării școlarilor de această vârstă.
VII. Este corect să ținem cont de disponibilitatea reală atunci când recrutezi X clase?
colarii să- i continue studiile în domeniul ales? De ce?
1. Finalizarea orei X cu elevi de același nivel de pregătire și concentrare
Machine Translated by Google

interese face posibilă îmbunătățirea semnificativă a calității educației.


2. Greșit. Toți absolvenții clasei a IX-a sunt la fel de bine pregătiți pentru a-și continua studiile.

3. Este imposibil să completezi unele clase doar cu elevi puternici, iar altele cu cei slabi. În clasă ar trebui să
fie atât elevi puternici, cât și elevi slabi. Cei puternici ar trebui să-i ajute pe cei slabi în studii; prietenia și camaraderia
sunt crescute în acest sens.
4. Diferen ierea educa iei duce la apari ia colilor, claselor de elită, care
contrar principiilor justitiei sociale.

Contabilitatea caracteristicilor individuale


În dezvoltarea umană se manifestă generalul și particularul. Generalul este caracteristic tuturor oamenilor
de o anumită vârstă, specialul distinge individul. Ceea ce este special la o persoană se numește individ, iar o persoană
cu o specială pronunțată se numește individualitate. Individualitatea este caracterizată de un set de trăsături de
personalitate intelectuale, cu voință puternică, morale, sociale și alte trăsături de personalitate care disting în mod
vizibil această persoană de alte persoane. Natura a înzestrat cu generozitate rasa umană: nu au existat, nu sunt și nu
vor fi doi oameni complet identici pe Pământ. Fiecare persoană este unică și unică în individualitatea sa.

Individualitatea se exprimă în caracteristici individuale. Apariția caracteristicilor individuale


(diferențelor) se datorează faptului că fiecare persoană parcurge propria sa cale specială de dezvoltare,
dobândind pe ea diverse trăsături tipologice ale activității nervoase superioare. Acestea din urmă influențează
originalitatea calităților emergente. Caracteristicile individuale includ originalitatea senzațiilor, percepția, gândirea,
memoria, imaginația, particularitățile intereselor, înclinațiile, abilitățile, temperamentul, caracterul personalității.
Caracteristicile individuale afectează dezvoltarea personalității. Ele se datorează în mare măsură formării tuturor
calităților.

Trebuie luate în considerare caracteristicile individuale în educație și formare? Părea


Ei bine, răspunsul la această întrebare trebuie să fie fără ambiguitate pozitiv. Dar nu este. Există
dezacorduri serioase între experți. Primul punct de vedere este că o școală de masă nu poate și nu trebuie să ia în
considerare individualitatea și să se adapteze fiecărui elev în parte. Toți copiii ar trebui să primească aceleași „porții”
de îngrijire a profesorilor. Nu ar trebui să existe diferențe în educația celor sârguincioși și leneși, a celor dotați și a celor
incapabili, precum și a celor sârguincioși, iscoditori și neinteresați de nimic din lume. O persoană care a absolvit unul
sau altul tip de instituție de învățământ se caracterizează printr-un standard comun, identic pentru toate standardele
de educație și educație adoptate în această instituție.

Hegel a exprimat această idee foarte convingător: „Nu trebuie apreciată prea mult originalitatea
oamenilor. Dimpotrivă, părerea că profesorul trebuie să studieze cu atenție individualitatea fiecărui elev, să se
conformeze acesteia și să o dezvolte, este complet goală și fără nicio bază. Nu are timp pentru asta. Originalitatea
copiilor este tolerabilă în cercul familial, dar la școală viața începe după ordinea stabilită, după regulile comune tuturor.
Aici trebuie să avem grijă ca copiii să se înțărce de originalitatea lor, să fie capabili și dispuși să respecte regulile
generale și să asimileze rezultatele educației generale. Doar această transformare a sufletului constituie educație.

Pedagogia domestică ia o poziție diferită - educația ar trebui să se bazeze pe individualitate cât mai mult
posibil. O abordare individuală ca principiu important al pedagogiei constă în gestionarea dezvoltării unei
persoane bazată pe o cunoaștere profundă a trăsăturilor sale de personalitate și a condițiilor de viață. Pedagogia
unei abordări individuale nu înseamnă adaptarea scopurilor și a conținutului principal al educației și creșterii la un
elev individual, ci adaptarea formelor și metodelor de influență pedagogică la caracteristicile individuale pentru a
asigura nivelul proiectat de personalitate. dezvoltare. O abordare individuală creează cele mai favorabile oportunități
pentru dezvoltarea forțelor cognitive, activității, înclinațiilor și talentelor fiecărui elev. Elevii „dificili”, școlarii de nivel
scăzut, precum și copiii cu o întârziere pronunțată de dezvoltare au nevoie în special de o abordare individuală.
Machine Translated by Google

Capabil, dar leneș


Vrei să știi ce tipuri Ya.A. Comenius? Derulând prin „Great
didactică".
„... Unii au abilități ascuțite, alții sunt tociți, unii sunt flexibili și flexibili,
alții sunt duri și încăpățânați, unii se străduiesc să cunoască de dragul cunoașterii, alții sunt pasionați de
munca mecanică. Din această serie de facultăți de trei ori dublă ia naștere un șase
o combinație a acestora.

... În primul rând, sunt elevi cu mintea ascuțită, dornici de cunoaștere și maleabili; ei, mai presus de toți
ceilalți, sunt mai ales capabili de angajare. Nu au nevoie de altceva decât să li se ofere hrană științifică.

... În al doilea rând, sunt copii care au mintea ascuțită, dar sunt lenți, deși ascultători.
Au nevoie doar de stimulare.
... În al treilea rând, există studenți cu o minte ascuțită și care aspiră la cunoaștere, dar nestăpâniți și
încăpățânați.
... În al patrulea rând, există studenți care sunt ascultători și iscoditori atunci când învață, dar încet
si letargic.

... În al cincilea rând, sunt studenți proști și, în plus, indiferenți și letargici. Ei încă pot
corecte, atâta timp cât nu sunt încăpățânați.
... Pe ultimul loc sunt discipolii proști, cu o fire pervertită și răutăcioasă: în cea mai mare parte, acești discipoli
sunt fără speranță... Pământul sterp, spune Cato, nu trebuie cultivat sau atins.

... Esența celor spuse se rezumă la următoarea afirmație a lui Plutarh: „Ce fel de copii
se nasc, nu depinde de nimeni, dar stă în puterea noastră să devină buni printr-o educație adecvată. Da, în puterea
noastră, spune el. Așa că un grădinar crește un copac din orice rădăcină vie, folosind propria sa artă de a planta atunci
când este necesar...”.
VIII. Completează spațiile
Individualitatea umană este exprimată caracteristici
în.................................... individuale

Apariția diferențelor individuale se datorează faptului că fiecare dezvoltare


persoană trece prin propriul său drum special.

Unii profesori sunt de părere că școala .............................. ține nu ar trebui


cont de caracteristicile individuale ale copiilor

Pedagogia domestică susține că educația ar trebui caracteristici


să se bazeze pe individuale
cuno tin e...............................

Se bazează abordarea individuală a cursanților învă area cuno tin elor


pe ................................ personalitate

O abordare individuală se manifestă nu în adaptarea metode de formare a

scopurilor și conținutului educației la fiecare elev în parte, ci în instrumentelor

alegerea cu pricepere a……….muncii educaționale

RĂSPUNSURI CORECTE
Întrebări 1 II III IV V VI VII VIII
Machine Translated by Google

Răspunsuri - - 5 - 2 3.5 unu -

test de control
1. Ce este periodizarea vârstei?
2. Care este baza periodizării vârstei?
3. Care sun