Вы находитесь на странице: 1из 120

. .

Turkce Ogreniyorum

:
, 184 .
ISBN 5-06-004001-1
: 8000 .
: 84x100/16
LdGray
:
.

.
- . ,
.

indekiler

Sayfa

.....7
... .....9
...... ...11
............ ...13
...... ...14
? ? .................................................................................................... ...16
. . . . ...17
? ? ? ...18
.. ...18
...20

. ...21
...22
? .. ...23
......24
? ... ...26
, , . ...28
? ? ....31
? ? ... ...31
? ? ...33
? ? ? ... ...34
? ? ...36
? ? . ...37
.. ...40
, , ....43
, . ...44
. .....46
...46
? .....48
. .. ...50
......52
.....52
.....53
? ... ...54
, . ...54
? .. ...55
? .. ...58
? . ...60
? ...62
. ......66
? ... ...67
? .....68
. ...71
.. ...72
-? ...72
? ....74

indekiler

Sayfa

? 77
! ! .. 78
. . .. 80
.81
? ... 83
84
..85
- . 86
.88
90
.92
93
.. 94
5

. 95
95
96
, .. 97
. 98
... 99
.. 99
? ? .. 101
-, - .. 102
? ? ? ? 103
? ? ? ? 104
.. 105
... 106
? ? . 107
. 108
. 109
110
..111
112
... 113
... 114
115
116
.. 117
... 118
. 119
. . 120
... 121
122
- ...129


,
- .

,
.
-
,
. ,
6

, , ,
, ,
, .. ..

,
.
,
.
,
.
,
,

.
,

. ,

.

.
, ,

, .
.
, , ,

.
.
.
7


.

, ()
, , ,
.
, , , : Yardm
edebilecek misiniz? yardm ,
edebilecek misiniz etmek - . ,
, , , 16
. ? , ,
: -siniz - , mi - , - ecek - , - ebil - , d - t. , :
?
, , , ,
, ,
.

Aa

Bb

baba

Cc

cam

am

Dd

dam

Ee

el

Ff

feda

Gg

gece

da

Hh

hedef

ad

Jj

jet ua

Kk

kafa

Ll

laf

Mm

madde

Nn

nem

Oo

oda

le

Pp

pln

Rr

renk

Ss

saat

aka

Tt

ta

Uu

uak

lke

Vv

vatan

Yy

yol

Zz

zaman
.
a, b, d, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, z ,
, , , , , , , , , , , , , , , , ,
, .
,
:

, .

E , ,
.
9


, .
,
.
I , ,
.
I
J , .
.
. :
jen , jeneratr , jest
.

10


Y ,
.
Y
,
.
,
Y
Y
, , ,
, .
,
.
Y

- ^.
a, u, i,
.
:
alem
lem
adet
det


^
.
:
kt
kbus
rzgr
evlt
lzm
selm
ilve

11


,
, .
,
. , .
, ..
.
nsan
Erkek
Kadn
ocuk
Anne
Baba
Oul
Kz
Doktor
retmen
renci
Asker
Mdr
Kpek
Kedi
At
Koyun
Kuzu
nek
Dana
Tavuk
Pili
Balk
Kelebek
Sinek
Ar
Aa
am
nar
Mee
iek
Ot
Buday
Yulaf
Dnya
Gk
Gne
Ay

12

Yldz
Bulut
Deniz
Hava
Nehir
Orman
ehir
Sokak
Ev
Kap
Kilit
Anahtar
Merdiven
Oda
Deme
Tavan
Duvar
Pencere
Perde
Hal
Masa
Sandalye
Karyola
Yatak
Battaniye
Yastk
araf
Mutfak
Dolap
Banyo
Ayna
Sabun


, ..
.
:
gitmek
gelmek
iyi
kt
arkada
alma

13


.
:
Bursa
zmir
Konya
Samsun

Antalya
stanbul
Ktahya
Manisa


:
gazete
lokanta
sinema
niversite

2.
1,
.
(
/ )
p, , t, k
p, , t, k ,
, b, c, d, .
.
:
kitap
pili
yurt
balk

kitab
pilici
yurdu
bal

kitaba
pilice
yurda
bala

p, , t, k
.
Turgut Turgutu, Sinop Sinopa. p, , t, k
.
:
ot otu ota
ko kou koa14

Ka?

sfr
bir
iki

drt
be
alt
yedi
sekiz
dokuz
on
on bir
on iki
on
on drt
on be
yirmi
yirmi bir
otuz
krk
elli
altm
yetmi
seksen
doksan
yz
bin
milyon
yarm
te bir
altda bir
onda bir
yzde bir
te iki
yzde bir
yzde yz

Kanc?

birinci
ikinci
nc
drdnc
beinci
altnc
yedinci
sekizinci
dokuzuncu
onuncu
onbirinci
onikinci
yirminci
yznc

15

Zaman

sene, yl
ay
hafta
gn
gece
saat
dakika
saniye
sabah
akam
dn
bugn
yarn

pazar
pazartesi
sal
aramba
perembe
cuma
cumartesi

Ocak
ubat
Mart
Nisan
Mays
Haziran
Temmuz
Austos
Eyll
Ekim
Kasm
Aralk

bahar, ilkbahar
yaz
sonbahar, gz
k

16

Saat ka?

Saat iki
On otuz
Dokuz otuz
Dokuz buuk
On bir kirk be
On ikiye eyrek var

Ne zaman?

?
.
?
, .
?
.
?
.
?

Ne zaman geldin?
Dn geldim.
Ne zaman gideceksiniz?
Bugn deil: yarn gideceim.
Bugn haftann hangi gn?
Cuma gn.
imdi hangi aydayz?
Ocak.
imdi hangi yldayz?
Bin dokuz yn doksan sekiz.

Fiyat ne?

?
20 .
?
600 .
?
90 .
?
10 .
?
50 .

Ekmek ka lira?
Yirmi bin lira.
Bir kilo dana et ka lira?
Alt yz bin lira.
Bir kilo eker ne kadar?
Doksan bin lira.
Bir yumurta kaa?
On bin lira.
Bu bardak ka para?
Elli bin.

Kitap kitaplar


ler e, -i, -, lar
a, -, -o, -u.
:ku kular
ky kyler
k klar
doktor doktorlar
deme demeler
i iler
ev evler
tarla tarlalar
17

- e, - i, - , -

- a, - , o, - u

- ler

- lar

3.
:
1.

kpek kpek...

2.

deniz deniz...

3.

koltuk koltuk...

4.

mutfak mutfak...

5.

kap kap...

6.

renci renci...

7.

yz yz...

8.

ay ay...

9.

dakika dakika...

10.

gz gz...

11.

kurunkalem kurunkalem...

12.

defter defter...

13.

anta anta...

14.

yol yol...

15.

bulut bulut...

16.

da da...

17.

yldz yldz...

18.

kpr kpr...

19.

kutu kutu...

20.

dergi dergi...

:
1. ler.
6. ler.
11. ler.
16. lar.

2. ler.
7. ler.
12. ler.
17. lar.

3. lar.
8. lar.
13. lar.
18. ler.

4. lar.
9. lar.
14. lar.
19. lar.

5. lar.
10. ler.
15. lar.
20. ler.
18

[] .

Bu evdir.

bu dir, - tir, - dr, - tr, - dur,


- tur, - dr, - tr.
:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kalem Bu kalemdir.
Ekmek Bu ekmektir.
Taksi Bu taksidir.
Masa Bu masadr.
Hal Bu haldr.
Snf Bu snsftr.
Mektup Bu mektuptur.
Szlk Bu szlktr.
Gz Bu gzdr.
Deniz Bu denizdir.
Ay Bu aydr.
Ot Bu ottur.
Bulut Bu buluttur.
Ky Bu kydr.

e, i

a,

o, u

, f, h, k, t, p, s,

- tir

- tr

- tur

- tr

- dir

- dr

- dur

- dr

4. .
1. .
2. .
3. .
4. .
5.
6. .
7.
:
1. dr
8. tur

2. dir
9. tr

Bu masa...
Bu sandalye...
Bu kap...
Bu kilit...
Bu iek...
Bu balkon...
Bu t...
3. dr
10. tr

8. .
9. .
10. .
11. .
12. .
13. .
14. .
4. tir
11. dr

5. tir
12. tur

Bu koltuk...
Bu aydanlk...
Bu mutfak...
Bu elma...
Bu du...
Bu sabun...
Bu tablo...
6. dur
13. dur

7. dr
14. dur
19

Ben retmenim

?, ?, ?
.
, , , .
, .
.
:

retmen

.
.
.
.
.
.

Ben retmenim.
Sen retmensin.
O retmendir.
Biz retmeniz.
Siz retmensiniz.
Onlar retmendirler.

memur

.
.
.
.
.
.

Ben memurum.
Sen memursun.
O memurdur.
Biz memuruz.
Siz memursunuz.
Onlar memurdurlar.

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

e, i

a,

o, u

- (y) im
- sin
- dir
- tir
- (y) iz
- siniz
- dirler
- tirler

- (y) m
- sn
- dr
- tr
- (y) z
- snz
- drlar
- trlar

- (y) um
- sun
- dur
- tur
- (y) uz
- sunuz
- durlar
- turlar

- (y) m
- sn
- dr
- tr
- (y) z
- snz
- drler
- trler
20

, ,
y.
(, , ),
o , , .
?, ? d t
: , f, h, k, t, p, s, t,
d.
5. .
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
.

Ben sanat...
Biz yolcu...
O muzaffer...
Sen yazar...
Siz avc...
Onalr renci...
Onlar dost...

8. .
9. .
10. .
11. .
12. .
13. .
14. .

O asker...
Biz komu...
Siz akraba...
Ben Rus...
O Trk...
Onlar ngiliz...
Biz yabanc...

Ben retmen deilim

?, ?,
? ,
deil.
:
.
.
.
.
.
.

Ben retmen deilim.


Sen retmen deilsin.
O retmen deildir.
Biz retmen deiliz.
Siz retmen deilsiniz.
Onlar retmen deildirler.

.
.
.
.
.
.

Ben memur deilim.


Sen memur deilsin.
O memur deildir.
Biz memur deiliz.
Siz memur deilsiniz.
Onlar memur deildirler.
21

6. :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

.
.
.
.
.
.

Ben sporcu ...


Sen sanat ...
Onlar akraba ...
Siz avc ...
O kemanc ...
Biz komu ...

:
1. deilim
4. deilsiniz
?

2. deilsin
5. deildir

3. deiliz
6. deiliz
O sanat m?

m,
.
m , ,
. m ,
, .
:
?
?
?
?
() ?
?

Ben sanat mym?


Sen sanat msn?
O sanat m?
Biz sanat myz?
Siz sanat msnz?
Onlar sanatlar m?

?
?
?
?
() ?
?

Ben doktor muyum?


Sen doktor musun?
O doktor mu?
Biz doktor muyuz?
Siz doktor musunuz?
Onlar doktorlar m?

?
?
?
?
?
?

Ben ii miyim?
Sen ii misin?
O ii mi?
Biz ii miyiz?
Siz ii misiniz?
Onlar iiler mi?

22

m
:

- a -, - -

- e -, - i -

- o -, - u -

- -, - -

Ben

mym

miyim

muyum

mym

Sen

msn

misin

musun

msn

mi

mu

Biz

myz

miyiz

muyuz

myz

Siz

msnz

misiniz

musunuz

msnz

mi

mu

Onlar

7. .
1. ?
2. .
3. ?
4. .
5. ?
6. .
7. ?
8. , .
9. ?
10. , .
11. ?
12. .
13. ?
14. , .

Siz mimar ...?


Ben mimar...
O yazar ...?
O yazar ...
Onlar renciler ...?
Onlar renci ...
Siz ii ...?
Evet, ben ii...
Siz ressam ...?
Hayr, ben ressam ...
O mdr ...?
O mdr ...
Siz gazeteci ...?
Evet, biz gazeteci...

:
1. msnz
6. deildirler
11. m
.

2. m
7. misiniz
12. deildir

3. m
4. deildir
8. yim
9. msnz
13. misiniz
14. yiz

5. mi
10. deilim

Ben retmendim

,

.
23

.
.
.
.
.
.

retmen
Ben retmendim.
Sen retmendin.
O retmendi.
Biz retmendik.
Siz retmendiniz.
Onlar retmendiler.

.
.
.
.
.
.

Balk
Ben balkydm.
Sen balkydn.
O balkyd.
Biz balkydk.
Siz balkydnz.
Onlar balkydlar.

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

e, i

a,

o, u

- dim, - tim
- din, - tin
- di, -ti
- dik, - tik
- diniz, - tiniz
- diler, - tiler

- dm, - tm
- dn, - tn
- d, - t
- dk, - tk
- dnz, - tnz
- dlar, - tlar

- dum, - tum
- dun, - tun
- du, tu
- duk, - tuk
- dunuz, - tunuz
- dular, - tular

- dm, - tm
- dn, - tn
- d, - t
- dk, - tk
- dnz, - tnz
- dler, - tler

, f, h, k, t, p, s, t,
d.
8. .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

.
.
.
.
.
.

Ben avc...
Sen dost...
O emekli...
O ocuk...
Siz komu...
Onlar yabanc...

:
1. ydm

2. tun

3. ydi

4. tu

5. ydunuz

6. ydlar
24


deil.
deil .
Ben -- deildim
Sen -- deildin
O
-- deildi

Biz -- deildik
Siz -- deildiniz
Onlar -- deildiler

Balk

.
.
.
.
.
.

Ben balkc deildim.


Sen balkc deildin.
O balkc deildi.
Biz balkc deildik.
Siz balkc deildiniz.
Onlar balkc deildiler.

9. .
1.
2.
3.
4.
5.

.
.
.
.
.

Ben sporcu ...


Biz akraba ...
Sen retmen ...
O asker ...
Siz satc ...

:
1. deildim
4. deildi

2. deildik
5. deildiniz

3. deildin
O sporcu mu idi?

, m, mi,
mu, m, idi, .
:

?
?
?
?
?
?

Sporcu
Ben sporcu mu idim?
Sen sporcu mu idin?
O sporcu mu idi?
Biz sporcu mu idik?
Siz sporcu mu idiniz?
Onlar sporcu mu idiler?
25

Kz karde

?
?
?
?
?
?

Ben kz karde mi idim?


Sen kz karde mi idin?
O kz karde mi idi?
Biz kz karde mi idik?
Siz kz karde mi idiniz?
Onlar kz karde mi idiler?

m , ,
idi :

- e, - i

- a, -

- o, - u

- , -

Ben

mi

mu

idim

Sen

mi

mu

idin

mi

mu

idi

Biz

mi

mu

idik

Siz

mi

mu

idiniz

Onlar

mi

mu

idiler

10. .
1. ?
2. .
3. ?
4. .
5. ?
6. .
7. ?
8. .
9. ?
10. .
11. ?
12. .

Ben balk ...?


Ben balk...
Sen dost ...?
Ben dost...
O hostes ...?
O hostes...
Siz komu ...?
Biz komu...
Biz arkada ...?
Biz arkada...
Onlar akraba ...?
Onlar akraba ...

:
1. m idim
7. mu idiniz

2. ydm
8. yduk

3. mu idin 4. tum
9. m idik 10. tk

5. mi idi
11. m idiler

6. ti
12. deil idiler

26

, ,

Benim, senin, onun...


(, ..) ,
.
:
.

Baba.

.
.
, .
.
.
.

Benim babam.
Senin baban.
Onun babas.
Bizim babamz.
Sizin babanz.
Onlarn babalar.

Okul

.
.
, .
.
.
.

Benim okulum.
Senin okulun.
Onun okulu.
Bizim okulumuz.
Sizin okulunuz.
Onlarn okullar.

Yz

.
.
, .
.
.
.

Benim yzm.
Senin yzn.
Onun yz.
Bizim yzmz.
Sizin yznz.
Onlarn yzleri.

Gzler

.
.
, .
.
.
.

Benim gzlerim.
Senin gzlerin.
Onun gzleri.
Bizim gzlerimiz.
Sizin gzleriniz.
Onlarn gzleri.

27

. :Benim Ahmet
Bizim Orhan
Senin ebnem
Onlarn Turgut

.
,

-a-, --

-o-, -u-

-e-, -i-

--, --

-a-, --

-o-, -u-

-e-, -i-

--, --

Benim

- m

- um

- im

- m

-m

-m

-m

-m

Senin

- n

- un

- in

- n

-n

-n

-n

-n

Onun

-u

-i

- s

- su

- si

- s

Bizim

- mz

- umuz

- imiz

- mz

- mz

- muz

- miz

- mz

Sizin

- nz

- unuz

- iniz

- nz

- nz

- nuz

- niz

- nz

Onlarn

- lar

- leri

- lar

- ler

11. .
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. .
9. .
10. .
11. .
12. .
13. .

Benim kol...
Benim dostlar...
Senin bavul...
Senin i...
Senin defterler...
Onun sandalye...
Onun masa...
Bizim bayram...
Bizim grme...
Bizim ocuklar...
Sizin rapor...
Sizin ders...
Sizin sz...

:
1. um
8. mz

2. m
9. miz

3. un
10. mz

4. n
11. unuz

5. in
12.iniz

6. si
13. nz

7. s

28


.
:
Babam
Odamz

, k, t, p
c, , d, b .
:
c,

k ,

t d,

pb

aa aacm
sokak sokam
kalp kalbim
yurt yurdum

kitap
Benim kitap-m
Senin kitap-n
Onun kitap-
Bizim kitap-mz
Sizin kitap-nz
Onlarn kitaplar

kitabm
kitabn
kitab
kitabmz
kitabnz
kitaplar

yurt
Benim yurt-um
Senin yurt-un
Onun yurt-u
Bizim yurt-umuz
Sizin yurt-unuz
Onlarn yurt-lar

yurdum
yurdun
yurdu
yurdumuz
yurdunuz
yurtlar

szlk
Benim szlk-m
Senin szlk-n
Onun szlk-
Bizim szlk-mz
Sizin szlk-nz
Onlarn szlk-leri

szlm
szln
szl
szlmz
szlnz
szlkleri
29

12.
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ocuk ...
balk ...
bak ...
bardak ...
cevap ...
mektup ...
vcut ...
bor ...
ama ...
sebep ...

:
1. ocuun
5. cevabm
9. amacnz
? ?

2. bal
6. mektubun
10. sebepler

3. bamz
7. vcudu

4. bardanz
8. borcumuz

Kim? Ne?

, ,
. ,
, ?
(Kim?), ? (Ne?). .
? ?

Kimi? Neyi?

? ? (Kimi? Neyi?)
, , , ,
i (, u, ). ,
, y.
.

30

.
Kim?

Kimi?

nsan
Doktor
Kz
Anne
Olga
Ahmet

nsan
Doktoru
Kz
Anneyi
Olgay
Ahmeti

Ne?

Neyi?

Ot
Oda
Anahtar
Sabun
Ev
Ky

Otu
Oday
Anahtar
Sabunu
Evi
Ky

?
( ?)

?
( ?)

,
.
e, i

a,

o, u

yi

yu

13. .
1. ?
.
2. ?
.
3. ?
.
4. ?
.
5. ?
.
6. ?
.

Neyi istiyorsun?
(Su) istiyorum.
Neyi aryorsun?
(Kalem) aryorum.
Neyi yiyorsun?
(Elma) yiyorum.
Neyi alyorsun?
(Pantalon) alyorum.
Neyi iiyorsun?
(St) iiyorum.
Kimi seviyorsun?
(Sen) seviyorum.
31

7. ?
.
8. ?
.
9. ?
.
10. ?
.

Neyi satyorsunuz?
(Ev) satyorum.
Kimi aryorsunuz?
(Aye) aryorum.
Kimi beeniyorsun?
(Handan) beeniyorum.
Kimi gryorsun?
(Karde) gryorum.

:
1. yu
6. i

2. i
7. i

3. y
8. yi

? ?

4. u
9.

5.
10. i

Kime? Nereye?

? ? Kime? Nereye?
, -
, e a.
, y.
,
.
e, i, ,

a, , o, u

-e

-a

- ye

- ya

.
Kim? Ne?

Kime? Nereye?

? ?

? ?

Ky
nsan
Deniz
Okul

Kye
nsana
Deniz
Okula

.
stanbul stanbula
zmir zmire
Moskova Moskovaya
Hikmet Hikmete

32

14. .
?

Nereye?

1. ?
.
2. ?
.
3. ?
.
4. ?
.
6. ?
.
7. ?
.
8. ?
.

Nereye gidiyorsunuz?
(stanbul) gidiyorum.
Uak nereye uuyor?
(Amerika) uuyor.
Kalem nereye dt?
(Yer) dt.
Nehir nereye akyor?
(Moskova).
Kime gidiyorsun?
(Ivan) gidiyorum.
Kime bakyor?
(Kz) bakyor.
Kime geldi?
(Hikmet) geldi.

:
1. a

2. ya

3. e

4. e

? ? ?

5. ya

6. a

7. a

8. e

Kimde? Nerede? Ne zaman?

, ,
? Kimde? ? Nerede?,
da de. ,
, :
?

Ne zaman?

, , f, h, k, t, p, s, , d
t.

,
.

33

a, , o, u

e, i, ,

, f, h, k, p, s, , t

- ta

- te

- da

- de

:
Kim?

Kimde?

Ben
nsan
Erkek
van
Turgut

Bende
nsanda
Erkekte
vanda
Turgutta

Ne?

Nerede?

Ev
Nehir
Sokak
Fabrika
Okul
Otobs
Londra
Paris

Evde
Nehirde
Sokakta
Fabrikada
Okulda
Otobste
Londrada
Pariste

Ne?

Ne Zaman?

Yaz
K
Mays
Ekim

Yazda
Kta
Maysta
Ekimde

15.
1. ?
.
2. ?
.
3. ?
.

Nerede alyorsunuz?
(niversite) alyorum.
Nerede oturuyorsunuz?
(Moskova) oturuyorum.
Nerede kalyorsun?
(Otel) kalyorum.
34

4. ?
.
5. .
.
6. ?
.

Kardein nerede bulunuyor?


Kardeim (ky) bulunuyor.
Rusyaya ne zaman gideceksin?
(Haziran) gideceim.
Ne zaman eve geldi?
Saat (alt) geldi.

:
1. de

2. da

3. de

4. de

? ?

5. da

6. da

Kimden? Nereden?

? Kimden? ?
Nereden? , ,
,
dan, tan, den, ten. .

, .

a, , o, u

e, i, ,

, f, h, k, p, s, , t

- tan

- ten

- dan

- den

Kim?

Kimden?

Baba
Dost
Karde
van

Babadan
Dosttan
Kardeten
van

Ne?

Nereden?

Ev
Okul
Gne
Rusya

Evden
Okuldan
Gneten
Rusyadan

35

16. .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.
.
.
.
.
.
- .

(niversite) geldim.
Bu uak (Londra) geliyor.
O (Moskova) geldi.
Ku (aa) ayrld.
Gemi (iskele) kalkt.
(Arkada) mektubu aldm.
(Paraszlk) arabay satt.

:
1. den

2. dan

3. dan

? ?

4. tan

5. den

6. tan

7. tan

Kimin? Neyin?

? ? Kimin? Neyin?
, - , ,
- n, - in, - un, n. ,
n y.
:
Kim?

Kimin?

Baba
Karde
Torun

Babann
Kardein
Torunun

Ne?

Neyin?

Ev
Pencere
Okul

Evin
Pencerenin
Okulun

- n, - in, - un, n , k, t, p
c, , d, b.
:
Aa
nek
Yurt
Kitap

Aacn
nein
Yurdun
Kitabn

36

,
.

a,

e, i

o, u

- n

- in

- un

- n

- nn

- nin

- nun

- nn

17.
.
? ?

? ?

Kim? Ne?

Kimin? Neyin?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kap
oul
kadn
otobs
mze
banyo
ky

kap...
oul...
kadn...
otobs...
mze...
banyo...
ky...

:
1. - nn

2. - un

3. - n

4. - n

5. - nin

6. - nun 7. - nn

,
, , ,
- n, - in, - un, - n. ,
, , - , - i, u, - . , s.
:
+
+
+
+
+
+
+

snf + kap snfn kaps


okul + bahe okulun bahesi
araba + motor arabann motoru
baba + palto babann paltosu
Turgut + anne Turgutun annesi
gece + son gecenin sonu
aa + yaprak aacn yapra
37


, .

, :

a,

e, i

o, u

-i

-u

- s

- si

- su

- s

in,
.
:
Kadnn elbisesi
Kadn elbisesi
Arabann motoru
Araba motoru

(, )
( )
( )
( )

18. ,
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

(aa) (kabuk)
(aa) (kabuk)
(ku) (kanat)
(ku) (kanat)
(koyun) (post)
(koyun) (post)
(ocuk) (ayakkab)
(ocuk) (ayakkab)
(okul) (bina)
(okul) (bina)
(araba) (ark)
(araba) (ark)
(iek) (koku)
(iek) (koku)
38

:
1. aacn kabuu
2. aa kabuu
3. kuun kanad
4. ku kanad
5. koyun postu

6. koyunun postu
7. ocuun ayakkabs
8. ocuk ayakkabs
9. okulun binas
10. okul binas

11. arabann ark


12. araba ark
13. iein kokusu
14. iek kokusu

,
:

? ?
Kim? Ne?
? ?
Kimi? Neyi?
? ?
Kime? Nereye?
? ?
Kimde? Nerede?
? ?
Kimden? Nereden?
? ?
Kimin? Neyin?

da

da

da

da

de

de

de

de

dan

dan

dan

dan

den

den

den

den

un

un

in

in

? ?
Kim? Ne?

cam

kz

kol

buz

ev

gl

yz

? ?
Kimi? Neyi?

cam

kz

kolu

buzu

evi

ii

gl

yz

? ?
Kime? Nereye?


cama

kza


kola


buza

? ?
Kimde? Nerede?


camda


kzda

? ?
Kimden? Nereden?


camdan


kzdan
koldan buzdan evden
iten
glden

? ?
Kimin? Neyin?

camn

kzn


eve
ie
gle


yze


kolda buzda evde
ite
glde
yzde

kolun

buzun

evin

iin

gln


yzden

yzn
39

,
.
:
,
?

Deniz kenar, deniz kenarnda...


Ne?

Deniz kenar

Neyi gryorum?

Deniz kenarn

Nereye?

Deniz kenarna

Nerede?

Deniz kenarnda

Nereden?

Deniz kenarndan

Neyin?

Deniz kenarnn

19.
.
.

Adam.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O (...) emsiye var.


(...) kpek kat.
Bu (...) elidir.
(...)kpek geldi.
O (...) bakyorum.
(...) gryorum.
(...) gzel bir ceket var.

.
.
.
.
.
.

40

Okul.

8. .
9. .
10. .
11. .
12. .
13. .
14. .
15. .

(...) bir otobs gitti.


Ben (...) ktm.
Bu (...) ktphanesidir.
(...) yaklayorum.
(...) giriyorum.
(...) bakyorum.
(...) gryorum.
(...) alyorum.

Kpek

16. .
17. .
18. .
19. .
20. .

(...) enikler var.


Bir enik (...) kat.
(...) enikleri gzeldir.
Enik (...) geldi.
O (...) seviyor.

:
1. adamda
5. adama
9. okuldan
13. okula
17. kpekten

2. adamdan
6. adam
10. okulun
14. okulu
18. kpein

3. adamn
7. adamda
11. okula
15. okulda
19. kpee

4. adama
8. okuldan
12. okula
16. kpekte
20. kpei

20.
.
Ev.

1.
2.
3.
4.
5.

() .
() .
() .
().
().

Evde iki giri var.


Evden bir insan kt.
Evin ats krmzdr.
Eve yaklayorum.
Evi gryorum.

:
1.

2. 3.

4.

5.

41

, , ...

Ben, beni, bana...

ben, sen, o, biz, siz, onlar (, , , , , )


, .
.
?
Kim?

ben

sen

biz

siz

onlar

?
Kimi?

beni

seni

onu

bizi

sizi

onlar

?
Kime?

bana

sana

ona

bize

size

onlara

?
Kimde?


bende


sende


onda


bizde


sizde


onlarda

?
Kimden?


benden


senden


ondan


bizden


sizden


onlardan

?
Kimin?

benim

senin

onun

bizim

sizin

onlarn

?
Kimce?

-
bence

-
sence

-
onca

-
bizce

-
sizce

-
onlarca

21.
.
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. - .
8. .
9. .
10. .
11. .
12. .
13. .
14. - ?

(...) geldim.
O (...) biliyor.
Sen (...) umut verdin.
(...) bir anahtar var.
Bu iek (...) size hediyedir.
O (...) kzm.
(...) o ok gzeldir.
(...) benim dostumsun.
(...) ok kitap var.
(...) muhteem bir hediye aldm.
(...) geldim.
(...) seviyorum.
(...) apkan ok gzel.
(...) o insan iyi midir?

:
1. Ben
2. Beni
3. Bana

4. Bende
5. Benden
6. Benim

7. Bence
8. Sen
9.Sende

10. Sende
11. Sana
12. Seni

13. Senin
14. Sence
42

22.
.
1. Siz gidiyor musunuz?
2. Biz gidiyoruz.
3. Sizi bekliyorlar m?
4. Bizi bekliyorlar.
5. Sizde kpek var m?
6. Bizde sadece kedi var.
7. Sizin kediniz fareyi yakalyor mu?
8. Bizim kedimiz st daha ok seviyor.
9. Size misafir geldi mi?
10. O bizden gitti.
11. Sizce bu tablo iyi midir?
12. Bence cok iyi.

() ?
() .
() ?
() .
() ?
() .
() ?
() .
() ?
() .
() ?
() .

:
1.
8.

2.
9.

3.
4.
5.
10. 11. -

6.
7.
12. -

Babam, babam...

,
( babam, evin),
.
:
?
Kim?
?
Kimi?
?
Kime?
?
Kimde?
?
Kimden?
?
Kimin?


babam


baban


babas


babamz


babanz


babalar


babam


baban


babasn


babamz


babanz


babalarn


babama


babana


babasna


babamza


babanza


babalarna


babamda


babanda


babasnda
babamzda


babanzda


babalarnda


babamdan
babandan
babasndan babamzdan
babanzdan
babalarndan

babamn


babann


babasnn


babamzn


babanzn


babalarnn

43

?


evim
evin
Ne?
?


evimi
evini
Neyi?
?
evime
evine
Neye?
?

evimde
evinde
Nerede?
?
evimden
evinden
Nereden?
??


evimin
evinin
Neyin?


evi


evimiz


eviniz


evleri


evini


evimizi


evinizi


evlerini


evine
evimize
evinize


evlerine


evinde
evimizde


evlerinde


evinizde


evinden
evimizden
evinizden
evlerinden

evinin


evimizin


evinizin


evlerinin

23.
.
1.
2.
3.
4.
5.

.
.
.
.
.

Kitap (masa) duruyor.


Bu (oda) kapsdr.
(Kitap) okuyorum.
Bu otobs (ehir) geldi.
O (okul) gidiyor.

:
1. Masamda
4. ehrimizden

2. Odanzn
5. Okuluna

3. Kitabn

24. .
1. Odanda iki pencere var.
(Oda )
2. ehrinizde tiyatro var m?
(ehir )
3. Annemizi seviyoruz.
(Anne )
4. Dostumdan mektup aldm.
(Dost )

() .
() ?
().
().

:
1. .
3. .

2. .
4. .

44

. .

,
,

( )
( )
, ( )
, ( )
,
,
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

baba
anne, ana
oul
kz
bykbaba, dede
bykanne, nine
erkek torun
kz torun
erkek karde
kz karde
amca
day
hala
teyze
koca, e
kar, e, hanm
kaynbirader
baldz
grmce
kaynbirader
damat
enite
gelin
yenge
kaynpeder
kaynvalide
kaynpeder
kaynvalide
erkek yeen
kz yeen
ana baba
ocuk
yavru
dnr
dnr

nsan

.
nsan vucudu.

.
nsan yz.

ba
boyun
gs

sa
aln
ka
45

arka
kol
el
parmak
deri
karn
bacak
diz
ayak
dirsek
omuz
topuk
trnak
kemik
omur kemii
bel
kas

gz
kulak
burun
yanak
az
dudak
di
ene
dil
byk
sakal

.
nsan i organlar
beyin
kalp
karacier
pankreas
dalak
sinir
cinsel organlar

akcier
mide
safrakesesi
bbrek
barsaklar
kan
damar

25. .
.
, , .
.
.
.
.
.
.
.
.
:
1. Benim bir olum ve bir kzm var.
2. Onun babas, annesi, bykbabas ve de bykannesi var.
3. Onlarn kz ve erkek torunlar var.
46

4. Eimin kz kardei benim baldzmdr.


5. Babamn erkek kardei benim amcamdr.
6. Annemin kz kardei benim teyzemdir.
7. Babamn kz kardei benim halamdr.
8. Annemin erkek kardei daymdr.
9. Kzmn ei benim damadmdr.
10. Olumun ei benim gelinimdir.
?

Nasl?

, , ,
, .
:
yeni

daha yeni

en yeni

yksek

daha yksek

en yksek


.
byk byk (-)
sicak sicak (-)

.
m, p, r, s.
:
bo bo bombo
pis pis pimpis
kk kk kmkk
baka baka bambaka
taze taze taptaze
uzun uzun upuzun
ince ince ipince
ksa ksa kpksa
slak slak pslak
mavi mavi masmavi
doru doru dosdoru
koca koca koskoca

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47

temiz temiz tertemiz


abuk abuk arabuk
plak plak rplak

-
-
-

, ,
, . , , , .
. ,
, .
, - :
;
;
.
, ,
byk.
Byk gemi;
Byk ku;
Byk gl.
26. .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

.
.
.
.
.
.

Asya, Avrupadan (byk).


Ocak (souk) aydr.
Benim arabam, senin arabandan (hzl).
St (taze).
Bu ev (bo).
Senin elbisen (slak).

:
1. daha byktr
5. bombotur

2. en souk
6. pslaktr

3. daha hzldr

4. taptazedir

27.
.
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bu ev yepyenidir.
Bu sokak pimpistir.
Onun gzleri masmavidir.
Bu bambaka kitaptr.
Bu yol dmdzdr.
Ben sapsalamm.

().
().
().
() .
().
()
48

:
1.
4.

2.
3.
5. 6.

. .

Ben hastaym. Sen hastasn.

, ,
, , ( , , ).
.
:
.

Hasta.

.
.
.
.
.
.

Ben hastaym.
Sen hastasn.
O hasta.
Biz hastayz.
Siz hastasnz.
Onlar hastalar.

.
.
.
.
.
.
.

Ben km
Sen kksn
O kk.
Biz kz.
Siz kksnz.
Onlar kkler.

,
, . - deil.
:
.

Hasta deil.

.
.
.
.
.
.

Ben hasta deilim.


Sen hasta deilsin.
O hasta deil.
Biz hasta deiliz.
Siz hasta deilsiniz.
Onlar hasta deiller.

49

, ,
. y
.

a,

e, i

o, u

Ben

- (y)m

- (y)im

- (y)um

-(y)m

Sen

- sn

- sin

- sun

- sn

Biz

- (y)z

- (y)iz

- (y)uz

- (y)z

Siz

- snz

- siniz

- sunuz

- snz

- lar

- ler

- lar

- ler

Onlar

28.

.
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. .
9. .
10. .
11. .
12. .

Ben uzun...
Sen cesur...
O kederli...
Biz kuvvetli...
Siz slak...
Onlar byk...
Ben tembel ...
Sen kt ...
O iman ...
Biz neeli ...
Siz sakin ...
Onlar pahal ...

:
1. um
7. deilim

2. sun
3. 8. deilsin 9. deil

4. yiz
5. snz
6. ler
10. deiliz 11. deilsiniz
12. deiller
50

Beyaz - siyah

byk kk
abuk yava
neeli kederli
yksek alak
derin s
scak souk
uzak yakn
uzun ksa
pahal ucuz
gzel irkin
iri ufak
slak kuru
gen ihtiyar
yeni eski
dolu bo
alkan tembel
doal suni
ho iren
kuvvetli kuvvetsiz
tatl ac
cesur korkak
sakin endieli
sert yumuak
koyu ak
kaln ince
zor kolay
ar hafif
akll aptal
iyi kt
sk seyrek
temiz pis
geni dar

Renk

krmz, kzl
portakalrengi, turuncu
sar
yeil
mavi
mor
51

bej
siyah, kara
beyaz
lacivert
kahverengi
gri
klrengi
leylakrengi
kestanerengi
altnrengi
pembe
kremrengi

Tat

tatl
eki
tuzlu
ac
lezzetli
ho

29. -
?
1.
2.
3.
4.
5.
6.


?

.
.
.
7. - - .
8. .

Bu limon ok eki.
Tatl eftali var m?
Bu orba ok tuzlu.
Beyaz orap ok gzel.
ocukta mavi top var.
O yeil rengi seviyor.
Bence lacivart en gzel renkttir.

Siyah ta buldu.

. ; . ; . ; . ; . ; . ; . ;
. .
:
1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

, , ,
. m (mi, mu, m).
52

O hasta m?

?
?
?
?
?
?

Ben hasta mym?


Sen hasta msn?
O hasta m?
Biz hasta myz?
Siz hasta msnz?
Onlar hastalar m?

?
?
?
?
?
?

Ben cesur muyum?


Sen cesur musun?
O cesur mu?
Biz cesur muyuz?
Siz cesur musunuz?
Onlar cesurlar m?

30. .
1.
2.
3.
4.

?
?
?
?

Bu ipek yumuak ...?


Sen sakn ...?
Siz alkan ...?
Bu bardaklar pahal ...?

:
1. m

2. misin

3. msnz

4. m

, ...

yi insan, iyi insan...

,
, , .
,
.
? .
? .
? .
? .
? .
? .
? .
? .
? .
? .
? .
? .

Kim? yi insan.
Kimi? yi insan.
Kime? yi insana.
Kimde? yi insanda.
Kimden? yi insandan.
Kimin? yi insann.
Ne? Mavi deniz.
Neyi? Mavi denizi.
Nereye? Mavi denize.
Nerede? Mavi denizde.
Nereden? Mavi denizden.
Neyin? Mavi denizin.
53

Ne yapmak?

, ,
, ,
.
() ?
Ne yapmak?, mak a, , o, u mek e,
i, , . , ,
.
,
.
?
( )
acmak
alamak
alglamak
armak
almak
anmsamak
anlamak
beenmek
benimsemek
bilmek
comak
ldrmak
zmek
darlmak
dilemek
dinlenmek
donmak
doymak
dnmek
ezberlemek
farzetmek
grmek
gcenmek
glmek
hastalanmak
hatrlamak
hazrlanmak
hesaplamak
icad etmek
ierlemek
irenmek

Ne yapmak?
(insann duygu ve dnce ifadesi)
ilgilenmek
inanmak
incelemek
istemek
karlatrmak
kavramak
kaydetmek
kskanmak
kzmak
korkmak
merak etmek
okumak
renmek
retmek
zlemek
sabretmek
saymak
sevinmek
sevmek
sklmak
sinirlenmek
amak
phelenmek
tasavvur etmek
ummak
unutmak
utanmak
mek
zlmek
yanlmak
yorulmak

?
(, )
aklamak
affetmek
almak

Ne yapmak?
(etki, insanlar ile etkileme)
kutlamak
nitelemek
okamak

,
54

aramak
ayrlmak
bakmak
beklemek
brakmak
bildirmek
cezalandrmak
almak
danmak
demek
desteklemek
dinlemek
dokunmak
elenmek
eletizmek
emretmek
evlenmek
gmmek
grmek
hapsetmek
hesaplamak
smarlamak
imzalamak
karmak
kahretmek
karmak
karlamak
kaybolmak
konumak
korumak
kucaklamak
kurtarmak
kurtulmak

olmak
oynamak
demek
nermek
pmek
vmek
saknmak
saklamak
saldrmak
satmak
savamak
savunmak
saymak
semek
sevmek
sormak
soymak
sylemek
sulamak
susmak
tanmak
tekrarlamak
toplanmak
tketmek
uramak
uzlamak
vadetmek
vazgemek
vedalamak
vermek
yarmak
yasaklamak
yenmek

?
(, , )
akmak
aktarmak
atmak
atlamak
batmak
benzemek
binmek
canlanmak
arpmak
kmak
dalmak
defolmak
domak
dolamak
dolmak
dnmek
durmak
dmek
erimek

Ne yapmak?
(hareket, durum, prose)
kaldrmak
kalmak
kararmak
kaynamak

kprdamak
kzarmak
kokmak
kurumak
komak
oturmak
lmek
parlamak
patlamak
sallanmak
sapmak
sarkmak
smak
soumak

55

fenalamak
frenlemek
gemek
geirmek
gelimek
gelmek
getirmek
gezmek
girmek
gitmek
slanmak
ilerlemek
inmek
iyilemek
izlemek
kamak

snmek
imek
umak
ulamak
uyanmak
uyumak
uzaklamak
varmak
yamak
yaklamak
ykanmak
yatmak
yaamak
ykselmek
yrmek
yzmek

?
( )
amak
ayrmak
balamak
basmak
biriktirmek
bitirmek
boyamak
bozmak
bulmak
blmek
byltmek
almak
ekmek
karmak
deitirmek
dikmek
denemek
doldurmak
dondurmak
dkmek
dvmek
dzeltmek
eklemek
eritmek
etmek
esmek
getirmek
gndermek
gtrmek
halamak
hazrlamak
stmak
imek
inelemek
indirmek

( )

Ne yapmak?
(nesne ile etki)
itmek
kapamak
kaplamak
kapmak
kavurmak
kaybetmek
kazmak
kesmek
krmak
koymak
kullanmak
kltmek
onarmak
ovmak
lmek
rmek
rtmek
paralamak
saklamak
sarmak
seyretmek
skmak
silmek
sokmak
tartmak
tamak
tatmak
temizlemek
toplamak
tuzlamak
ttn imek
vurmak
yapmak
yemek
ykamak
ykmak

56

imdi ne yapyorum?

, , ,
, ,
mek, - mak, yor .
yor , ,
i, u, .

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

- yorum
- yorsun
- yor
- yoruz
- yorsunuz
- yorlar

-e-i-

-a--

-o-u-

---

-i-

--

-u-

--

yor , a, - e,
a , e i. :
balamak balyorum
temizlemek temizliyorum

konumak

Ben konu-u-yor-um
Sen konu-u-yor-sun
O konu-u-yor
Biz konu-u-yor-uz
Siz konu-u-yor-sunuz
Onlar konu-u-yor-lar

anlamak

Ben anl--yor-um
Sen anl--yor-sun
O anl--yor
Biz anl--yor-uz
Siz anl--yor-sunuz
Onlar anl--yorlar
57

Yemek.

Ben yiyorum
Sen yiyorsun
O yiyor
Biz yiyoruz
Siz yiyorsunuz
Onlar yiyorlar

,
.
:

Teekkr etmek

Ben ediyorum
Sen ediyorsun
O ediyor
Biz ediyoruz
Siz ediyorsunuz
Onlar ediyorlar

yor m, - mi, - mu,


- m :

- e -, - i -

- a -, - -

- o -, - u -

- -, - -

- mi -

- m -

- mu -

- m -

Bilmek

Ben bil-mi-yor-um
Sen bil-mi-yor-sun
O bil-mi-yor
Biz bil-mi-yor-uz
Siz bil-mi-yor-sunuz
Onlar bil-mi-yor-lar
58

stemek

Ben iste-mi-yor-um
Sen iste-mi-yor-sun
O iste-mi-yor
Biz iste-mi-yor-uz
Siz iste-mi-yor-sunuz
Onlar iste-mi-yor-lar

31. .
.

Ben imdi alyorum

1. .
2. .
3. ?
4.
.
5. .
6. ,
.

Ben imdi (almak).


Masada (oturmak) ve raporu (yazmak).
Ben ne (yapmak)?
Bilmediim kelimeyi szlkte (aramak) ve
en uygun olan (semek).
Trkiyeli arkada bana (yardm etmek).
Biz raporu (incelemek), hatalar (bulmak) ve
(dzeltmek).

:
1. alyorum

2. oturuyorum; yazyorum

5. yardm ediyorum

3. yapyorum

4. aryorum; seiyorum

6. inceliyoruz; buluyoruz; dzeltiyoruz

Yapyor musunuz?

, , ,
, , yor ,
mu
.
:
?

Sen yapyor musun?

u y.

.
59

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

- yor
- yor
- yor
- yor
- yor
- yorlar

-mu-y-um
-mu-sun
-mu
-mu-y-uz
-mu-sunuz
-m

Bilmek

?
?
?
?
?
?

Ben bil-i-yor mu-y-um?


Sen bil-i-yor mu-sun?
O bil-i-yor mu?
Biz bil-i-yor mu-y-uz?
Siz bil-i-yor mu-sunuz?
Onlar bil-i-yor-lar m?

stemek

?
?
?
?
?
?

Ben ist-i-yor mu-y-um?


Sen ist-i-yor mu-sun?
O ist-i-yor mu?
Biz ist-i-yor mu-y-uz?
Siz ist-i-yor mu-sunuz?
Onlar ist-i-yor-lar m?

32. .
1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
5. ?
6. ?
7. ?
8. ?
9. Barbaros bulvar nerede biliyor musunuz?
10. Saat ka biliyor musun?
11. Okul yolunu o biliyor mu?
12. Buluma yerini biliyorlar m?
13. Bir ey imek istiyor musunuz?
14. Eve gitmek istiyor musun?
15. Mzik dinlemek istiyorlar m?

Bu insan ...?
Bu kitab ...?
ngilizce dili ...?
Bu okulu ...?
Ben bu kanunu ...?
ay ...?
Uyumak ...?
Bize gelmek ...?
?

?
?
?
- ?
?
?

60

:
1. biliyor musunuz
5. biliyor muyum
9.
13.

2. biliyor musun
6. istiyor musunuz
10.
14.

3. biliyorlar m
7. istiyor mu
11.
15.

4. biliyor muyuz
8. istiyorlar m
12.

Ne yaparm?

, , ,
r,
(uyu-mak, oku-mak); - ar, - er
(git-mek, bak-mak); - ir, - r, - ur, - r
(konu-mak, al-mak).

, .
:
.
, .
?
.
.

Gne doudan doar.


Bahar gelir, iekler aar.
Hangi dili renmek ister misiniz?
Trke renmek isterim.
Her gn okula giderim.

- a, - - e, - i - o, - u - , -

- a, - , - e, - i,
- o, - u - , -

- a, -

- e, - i

- o, - u

- , -

Ben

- rm

- rim

- rum

- rm

- arm

- erim

- rm

- irim

- urum

- rm

Sen

- rsn

- rsin

- rsun

- rsn

- arsn - ersin

- rsn

- irsin

- ursun

- rsn

-r

-r

-r

-r

- ar

- er

- r

- ir

- ur

- r

- rz

- riz

- ruz

- rz

- arz

- eriz

- rz

- iriz

- uruz

- rz

O
Biz
Siz
Onlar

- rsnz - rsiniz - rsunuz - rsnz - arsnz - ersiniz - rsnz - irsiniz - ursunuz - rsnz
- rlar

- rler

- rlar

- rler

- arlar

- erler

- rlar

- irler

- urlar

- rler

61

: almak (alr), bilmek (bilir), bulmak


(bulur), denmek (denir), durmak (durur), gelmek (gelir), grmek (grr), kalmak (kalr),
olmak (olur), lmek (lr), sanmak (sanr), varmak (varr), vermek (verir), vurmak
(vurur), yenmek (yenir) .
: alrm, bilirim, bulurum, gelirim

Gelmek

Ben gel-ir-im
Sen gel-ir-sin
O gel-ir
Biz gel-ir-iz
Siz gel-ir-siniz
Onlar gel-ir-ler

almak

Ben al-r-m
Sen al-r-sn
O al-r
Biz al-r-z
Siz al-r-snz
Onlar al-r-lar

Bakmak

Ben bak-ar-m
Sen bak-ar-sn
O bak-ar
Biz bak-ar-z
Siz bak-ar-snz
Onlar bak-ar-lar

Durmak

Ben dur-ur-um
Sen dur-ur-sun
O dur-ur
Biz dur-ur-uz
Siz dur-ur-sunuz
Onlar dur-ur-lar
62

Okumak

Ben oku-r-um
Sen oku-r-sun
O oku-r
Biz oku-r-uz
Siz oku-r-sunuz
Onlar oku-r-lar

Teekkr etmek

Ben teekkr ed-er-im


Sen teekkr ed-er-sin
O teekkr ed-er
Biz teekkr ed-er-iz
Siz teekkr ed-er-siniz
Onlar ed-er-ler

Bilmek

Ben bil-ir-im
Sen bil-ir-sin
O bil-ir
Biz bil-ir-iz
Siz bil-ir-siniz
Onlar bil-ir-ler

mek

Ben i-er-im
Sen i-er-sin
O i-er
Biz i-er-iz
Siz i-er-siniz
Onlar i-er-ler

Yemek

Ben ye-r-im
Sen ye-r-sin
O ye-r
Biz ye-r-iz
Siz ye-r-siniz
Onlar ye-r-lere

63

- r -, - ir -, - ar -
.. - me -, - mez - ma -, maz :

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

- e -, - i -, - -, - - me-m
- mez-sin
- mez
- me-y-iz
- mez-siniz
- mez-ler

- a -, - -, - o -, - u - ma-m
- maz-sn
- maz
- ma-y-z
- maz-snz
- maz-lar

almak
Ben al-ma-m
Sen al-maz-sn
O al-maz
Biz al-ma-y-z
Siz al-maz-snz
Onlar al-maz-lar

Bakmak
Ben bak-ma-m
Sen bak-maz-sn
O bak-maz
Biz bak-ma-y-z
Siz bak-maz-snz
Onlar bak-maz-lar

Durmak
Ben dur-ma-m
Sen dur-maz-sn
O dur-maz
Biz dur-ma-y-z
Siz dur-maz-snz
Onlar dur-maz-lar

Okumak
Ben oku-ma-m
Sen oku-maz-sn
O oku-maz
Biz oku-ma-y-z
Siz oku-maz-snz
Onlar oku-maz-lar
64

Teekkr etmek

Ben teekkr et-me-m


Sen teekkr et-mez-sin
O teekkr et-mez
Biz teekkr et-me-y-iz
Siz teekkr et-mez-siniz
Onlar et-mez-ler

Yemek

Ben ye-me-m
Sen ye-mez-sin
O ye-mez
Biz ye-me-y-iz
Siz ye-mez-siniz
Onlar ye-mez-ler

Meyve

Sebze

ahududu
ananas
antep fst
armut
ayva
badem
ceviz
ilek
dut
elma
erik
fndk
greypfrut
hindistan cevizi
hurma
incir
karpuz
kavun
kays
kestane
kiraz
limon
mandalina
muz
nar
portakal
eftali
zm
vine

ayiei
bakla
bezelye
biber
dereotu
domates
fasulye
havu
enginar
hyar
spanak
kabak
karnabahar
lahana
mantar
maydanoz
msr
nane
nohut
pancar
patates
kereviz
prasa
salata
salatalk
sarmsak
soan
patlcan
turp

65

33.

.

.

.

, , , ,
, , , ,
, .
.
,

.

Evimin nnde bir meydan var.


Bu meydanda her perembe gn pazar
(kurulmak).
Pazarda her trl sebze ve de meyve
(satmak)
Kn ve yazn patates, domates, kabak,
soan, salatalk, havu, elma, muz,
portakal, ceviz ve daha ok seyler
(getirmek).
Bir ok insan bu pazara (gelmek).
Onlar bu pazar (sevmek). nk orada
meyve ve sebze her zaman taptaze ve ucaz
(olmak).

:
1. kurulur
4. gelir

2. satarlar
5. severler

3.getirirler
6. olur
Yapar msnz?

,
, - r, - r, - ar
..
, , mi
(m, mu, m) .
?
?

Siz mzik dilemeyi sever misiniz?


Sen kitap okur musun?

:
?

Onlar gelirler mi?

66

- a -, - -

- e -, - i -

- o -, - u -

- -, - -

Ben

mym

miyim

muyum

mym

Sen

msn

misin

musun

msn

mi

mu

Biz

myz

miyiz

muyuz

myz

Siz

msnz

misiniz

musunuz

msnz

mi

mi

Onlar

34. .

8 (1), (2), (3), (4)
(5). (6) . (7) (8) .
(9) . (10).
(11)?
(12) ?
(13) ?
(14)?
Ben her sabah...
Ben her sabah saat 8de (uyanmak (1)), (kalkmak(2)), (tar olmak (3)), (ykanmak
(4)) ve (giyinmek (5)). Eim kahvalty (hazrlamak (6)). Biz (yemek (7)) ve ay (imek
(8)). Bundan sonrada ie (gitmek (9)). Orada lene kadar (almak (10)).
lende yemek (yemek (11))?
Akam televizyon programlar (seyretmek (12))?
Kahve (sevmek (13))?
Sigara (imek (14))?
:
1. uyanrm
6. hazrlar
11. yer misin

2. kalkarm
7. yeriz
12. seyreder misiniz

3. tra olurum
8. ieriz
13. sever misiniz

4. ykanrm
9. giderim
14. ier mi

5. giyinirim
10. alrm

Ne yaptm?

, ,
, , - t -, - ti -, tu -, - t , f, h, k, p, s, , t, -d-, -di-, -du-, -d :
67


Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

- a -, - - dm, - tm
- dn, - tn
- d, - t
- dk, - tk
- dnz, - tnz
- dnlar, - tnlar

- e -, - i - dim, - tim
- din, - tin
- di, - ti
- dik, - tik
- diniz, - tiniz
- dinler, - tinler

- o -, - u - dum, - tum
- dun, - tun
- du, - tu
- duk, - tuk
- dunuz, - tunuz
- dunlar, - tunlar

Demek

Ben de-di-m
Sen de-di-n
O de-di
Biz de-di-k
Siz de-di-niz
Onlar de-di-ler

Almak

Ben al-d-m
Sen al-d-n
O al-d
Biz al-d-k
Siz al-d-nz
Onlar al-d-lar

Olmak

Ben ol-du-m
Sen ol-du-n
O ol-du
Biz ol-du-k
Siz ol-du-nuz
Onlar ol-du-lar

Teekkr etmek

Ben teekkr et-ti-m


Sen teekkr et-ti-n
O teekkr et-ti
Biz teekkr et-ti-k
Siz teekkr et-ti-niz
Onlar teekkr et-ti-ler

- -, - - dm, - tm
- dn, - tn
- d, - t
- dk, - tk
- dnz, - tnz
- dnler, - tnler

68

Yemek

Ben ye-di-m
Sen ye-di-n
O ye-di
Biz ye-di-k
Siz ye-di-niz
Onlar ye-di-ler

,
, - ma -, - me -
.

a, o, u,

e, i, ,

ma

me

Almak

Ben al-ma-d-m
Sen al-ma-d-n
O al-ma-d
Biz al-ma-d-k
Siz al-ma-d-nz
Onlar al-ma-d-lar

Olmak

Ben ol-ma-d-m
Sen ol-ma-d-n
O ol-ma-d
Biz ol-ma-d-k
Siz ol-ma-d-nz
Onlar ol-ma-d-lar

stemek

Ben iste-me-di-m
Sen iste-me-di-n
O iste-me-di
Biz iste-me-di-k
Siz iste-me-di-niz
Onlar iste-me-di-ler
69

35. .
?
.
.
.
.
.

Kim (gelmek)?
Ahmet ve Aye (gelmek).
O be yl ingilizce (okumak)
Dn van (grmek).
Bu ay ok (almak).
Ben dmanmla (hesaplamak)

Einizle stanbulda m (tanmak).

:
1. geldi

2. geldiler

3. okudu

4. grdm

5. altk

6. hesaplatm

Selmlama. Vedalama.

!
!
!
!
!
?
, .
?
.
.
, .
?
.
?
, .
?
, .
?
, .
?
.
?
.
?
.
! ( !)
!
!
!
!
!
!
.
.
.

Merhaba!
Gnaydn!
yi gnler!
yi akamlar!
yi geceler!
Naslsnz?
Teekkr ederim, iyiyim.
Siz naslsnz?
Ho geldiniz.
Ho bulduk.
Teekkr ederim. Ben de iyiyim.
Keyfiniz nasl?
Fena deil.
Kaza oldu mu?
Hayr, her ey yolunda.
Cannz sklyor mu?
Hayr, canm sklmyorum.
ler yolunda m.
Evet, her ey yolunda.
inde bir znt yok mu?
Biraz var.
Shhatiniz nasl?
Orta.
Belki ok yoruldunuz?
Dinlenmeye ihtiyacnz var.
Hoa kaln!
Gle gle!
yi yolculuklar!
Grrz!
Baarlar dilerim.
Benden herkese selm syleyin!
Elveda!
Allaha smarladk.
yi gnler.
Yarn grmek zere.

7. tantnz

70

Tanma

, ?
.
?
.
?
.
?
.
?
.
?
.
?
.
.
.
?
, .
?
.
?
, .
?
, .

Affedersiniz! Sizin adnz nedir?


Benim adm van.
Soyadnz nedir?
Soyadm Petrov.
Sizin memleketiniz neresidir?
Benim memleketim Rusyadr.
Hangi millettensiniz?
Ben Rusum.
Nereden geldiniz?
Moskovadan geldim.
Nerede oturuyorsunuz?
stanbulda oturuyorum.
Mesleiniz nedir?
Ben fizik retmeniyim.
Yanz nedir?
Krk yandaym.
Evli misiniz?
Evet, evliyim.
Einizin ismi nedir?
Eimin ismi Mariyadr.
ocuklarnz var m?
Benim iki ocuum var, bir kiz ve bir olan.
Trkiyeye turist olarak m geldiniz?
Hayr, burada alyorum.

-?

Ne yapmm?

, - ,
, , ,
, , - m -, - mi -, - mu -, m - ,
:

e, i

a,

o, u

Ben

- mi-im

- m-m

- mu-um

- m-m

Sen

- mi-sin

- m-sn

- mu-sun

- m-sn

- mi

- m

- mu

- m

Biz

- mi-iz

- m-z

- mu-uz

- m-z

Siz

- mi-siniz

- m-snz

- mu-sunuz

- m-snz

-mi-ler

-m-lar

-mu-lar

-m-ler

Onlar

71

stemek

Ben iste-mi-im
Sen iste-mi-sin
O iste-mi
Biz iste-mi-iz
Siz iste-mi-siniz
Onlar iste-mi-ler

Almak

Ben al-m-m
Sen al-m-sn
O al-m
Biz al-m-z
Siz al-m-snz
Onlar al-m-lar

Okumak

Ben oku-mu-um
Sen oku-mu-sun
O oku-mu
Biz oku-mu-uz
Siz oku-mu-sunuz
Onlar oku-mu-lar

me, - ma
- m (-mi-, -mu-, -m-).
:

Anlamak

Ben anla-ma-m-m
Sen anla-ma-m-sn
O anla-ma-m
Biz anla-ma-m-z
Siz anla-ma-m-snz
Onlar anla-ma-m-lar

?
O evden gitmi mi?
, .
imdi yok, herhalde gitmi.
: .
Karga yavrusuna bakm: Benim ak pak evladm demi.
72

36. .
?
retmen dn okula geldi mi?
, .
Hayr, gelmedi.
(1).
Galiba (hasta olmak (1)).
?
Mendili nerede kaybettin?
Bilmiyorum, belki sokakta (kaybetmek (2))
, (2).
, ?
Affedersiniz, Ali Selim snftan kt m?
-, (3).
Bence btn renciler (gitmek (3))
?
Nigln dn ofise geldi mi?
(4) (5).
Galiba izin (almak (4)) bu sebepten (gelmek (5)).
:
1. hasta olmu

2. kaybetmiimdir

3. gitmiler

4. alm

5. gelmemi

Ne yapacam?

, ,
, , - acak, - ecek .
, y.
- acak - aca, - ecek
- ece.

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

-e-, -i-, --, --

-a-, --, -o-, -u-

-ece-im
-ecek-sin
-ecek
-ece-iz
-ecek-siniz
-ecek-ler

-aca-m
-acak-sn
-acak
-acak-z
-acak-snz
-acak-lar

Olmak

Ben ol-aca-m
Sen ol-acak-sn
O ol-acak
Biz ol-aca-z
Siz ol-acak-snz
Onlar ol-acak-lar
73

Konumak

Ben konu-aca-m
Sen konu-acak-sn
O konu-acak
Biz konu-aca-z
Siz konu-acak-snz
Onlar konu-acak-lar

Dilemek

Ben dile-y-ece-im
Sen dile-y-ecek-sin
O dile-y-ecek
Biz dile-y-ece-iz
Siz dile-y-ecek-siniz
Onlar dile-y-ecek-ler

Anlamak

Ben anla-y-aca-m
Sen anla-y-acak-sn
O anla-y-acak
Biz anla-y-aca-z
Siz anla-y-acak-snz
Onlar anla-y-acak-lar

Donmak

Ben don-aca-m
Sen don-acak-sn
O don-acak
Biz don-aca-z
Siz don-acak-snz
Onlar don-acak-lar

Teekkr etmek

Ben teekkr ed-ece-im


Sen teekkr ed-ecek-sin
O teekkr ed-ecek
Biz teekkr ed-ece-iz
Siz teekkr ed-ecek-siniz
Onlar teekkr ed-ecek-ler

74

, ,
- me, - ma .

Olmak

Ben ol-ma-y-aca-m
Sen ol-ma-y-acak-sn
O ol-ma-y-acak
Biz ol-ma-y-aca-z
Siz ol-ma-y-acak-snz
Onlar ol-ma-y-acak-lar

Konumak

Ben konu-ma-y-aca-m
Sen konu-ma-y-acak-sn
O konu-ma-y-acak
Biz konu-ma-y-aca-z
Siz konu-ma-y-acak-snz
Onlar konu-ma-y-acak-lar

Dilemek

Ben dile-me-y-ece-im
Sen dile-me-y-ecek-sin
O dile-me-y-ecek
Biz dile-me-y-ece-iz
Siz dile-me-y-ecek-siniz
Onlar dile-me-y-ecek-ler

Anlamak

Ben anla-ma-y-aca-m
Sen anla-ma-y-acak-sn
O anla-ma-y-acak
Biz anla-ma-y-aca-z
Siz anla-ma-y-acak-snz
Onlar anla-ma-y-acak-lar

Gelmek

Ben gel-me-y-ece-im
Sen gel-me-y-ecek-sin
O gel-me-y-ecek
Biz gel-me-y-ece-iz
Siz gel-me-y-ecek-siniz
Onlar gel-me-y-ecek-ler
75

37. .
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .

1 Eylulden itibaren okula (gitmek)


Bir retmen bize okuma (retmek).
Biz ilgin problemler (ozmek).
Derslerden sonra top (oynamak).
Annem beni evde (beklemek).

:
1. gideceim

2. retecek

3. zeceiz

4. oynayacaz

5. bekleyecek

Yapacak myz?

, ,
, , - acak, - ecek ,
mi m
, .
.

-e-, -i-, --, --

-a-, --, -o-, -u-

Ben

-ecek miyim

-acak mym

Sen

-ecek misin

-acak msn

-ecek mi

-acak m

Biz

-ecek miyiz

-acak myz

Siz

-ecek misiniz

-acak msnz

-ecekler mi

-acaklar m

Onlar

38. .
1.
2.
3.
4.

?
?
?
?

Yeni bir ev (aramak)?


Yarn bana yardm (etmek)?
Yazn denize (gitmek)?
Bugn (almak)?

:
1. arayacak msnz

2. edecek misiniz

3. gidecek misiniz

4. alacak myz

76

! !

Yap! Yapn! Yapnnz!

,
, :

e, i

a,

o, u

Sen
O
Biz

- sin
- (y)elim

- sn
- (y)alm

- sun
- (y)alm

- sn
- (y)elim

Siz

- (y)in
- (y)iniz

- (y)n
- (y)nz

- (y)un
-(y)unuz

- (y)n
- (y)nz

Onlar

- sinler

- snlar

- sunlar

- snler


n, nz.
, .
y.

Konumak

Sen konu
O konu-sun
Biz konu-alm
Siz konu-un, konu-unuz
Onlar konu-sunlar

Dilemek

Sen dile
O dile-sin
Biz dile-yelim
Siz dile-yin, dile-yiniz
Onlar dile-sinler

nanmak

Sen inan
O inan-sn
Biz inan-alm
Siz inan-n, inan-nz
Onlar inan-snlar
77

Olmak

Sen ol
O ol-sun
Biz ol-alm
Siz ol-un, ol-unuz
Onlar ol-sunlar

Yazmak

Sen yaz
O yaz-sn
Biz yaz-alm
Siz yaz-n, yaz-nz
Onlar yaz-snlar

, ,
, .
:

Kabul etmek

Sen kabul et
O kabul et-sin
Biz kabul ed-elim
Siz kabul ed-in, kabul ed-iniz
Onlar kabul et-sinler


, , -ma- a, , o, u me- e, i, ,
:

Konumak

Sen konu-ma
O konu-ma-sn
Biz konu-ma-y-alm
Siz konu-ma-y-n, konu-ma-y-nz
Onlar konu-ma-snlar
78

Dilemek

Sen dile-me
O dile-me-sin
Biz dile-me-y-elim
Siz dile-me-y-in, dile-me-y-iniz
Onlar dile-me-sinler

Kabul etmek

Sen kabul et-me


O kabul et-me-sin
Biz kabul et-me-y-elim
Siz kabul et-me-y-in, kabul et-me-y-iniz
Onlar kabul et-me-sinler

. .

Rica. Kabul. Vazgeme.

, ?
Affedersiniz, buras bo mu?
, . , .
Evet, bo. Buyrun, oturun.
, .
Ltfen bana anahtar verin.
.
Olur.
, . Ltfen bana bu kitab gsterin.
.
Memnuniyetle!
, .
Ltfen tekrarlayn.
.
Tabii, mmkn.
!
Beni bekleyin!
!
Pekl!
, !
Ltfen btni merkeze gtrn!
.
Maalesef yapamam.
?
Telefonunuzu kullanmak mmkn m?
.
Elbette!
!
Kapy an!
, !
Ltfen, buraya gelin!

!
!
!
!
!
!

Uyu!
Uyan!
Hata yapmayn!
Kederlenmeyin!
Sktrma beni!
Unutma!

79

39. .
1. Bana bir kahve getirin, ltfen.
2. Ltfen, bu soka harita zerinde gsteriniz.
3. Ltfen, bana telefon etme.
4. Yardm edin, ltfen.
5. Otur!
6. !
7. , .
8. .
9. !
10. , .

, () .
, () .

, () .
() , !
()!
(Bakmak)!
Ltfen, (merak etmek).
Bu kitab bana (getirmek).
Beni (beklemek)!
Ltfen, makbuzu (vermek).

:
1. ;
2. ;
5. ;
6. Baknz, bakn;
9. bekle; 10. verin, veriniz.

. ;
4. ;
7. merak etmeyin;
8. getir;

Yapabiliyorum

-
, , -abil a, , , u
-ebil e, i, , .
:
gelmek
almak

gelebilmek
alabilmek


:
uyumak
yemek

uyuyabilmek
yiyebilmek


.
, ,
.

80

Almak

.
.
.
.
.
.

Ben al-a-bil-i-rim
Sen al-a-bil-i-r-sin
O al-a-bil-i-r
Biz al-a-bil-i-riz
Siz al-a-bil-ir-siniz
Onlar al-a-bil-i-r-ler

,
, -ama-, -eme-
.

Almak

.
.
.
.
.
.

Ben al-ama-m.
Sen al-ama-zsn.
al-ama-z.
Biz al-ama-y-z.
Siz al-ama-zsnz.
Onlar al-ama-zlar.

Gelmek

.
.
.
.
.
.

Ben gel-eme-m.
Sen gel-eme-zsin.
gel-eme-z.
Biz gel-eme-yiz.
Siz gel-eme-zsiniz.
Onlar gel-eme-zler.


, .

:
.
.

Ben gid-e-bil-i-yor-um.
Ben gid-e-mi-yor-um.

.
.

Sen al-a-bil-i-yor-sun.
Sen al-a-mi-yor-sun.

.
.

Siz elen-e-bil-i-yor-sunuz.
Siz elen-e-mi-yor-sunuz.
81

.
.

Ben oku-y-abil-dim.
Ben oku-y-a-ma-dm.

.
.

Sen gr-e-bil-din.
Sen gr-e-me-din.

.
.

Biz inan-a-bil-dik.
Biz inan-a-ma-dk.

.
.

Ben yen-e-bil-ece-im.
Ben yen-e-mi-y-ece-im.

.
.

Sen unut-a-bil-ecek-sin.
Sen unut-a-ma-y-acak-sn.

.
.

Siz yz-ebil-ecek-siniz.
Siz yz-e-mi-y-ecek-siniz.

40. .
1. .
2. .
3. .

Bu kitab (vermek).
Bu insan (bilmek).
Bugn sizinle (grmek).

4. .
(almak).

5. .
6. , , .

Bu supermarketten taze meyve

Bu otobse (binmek).
Hayr ok kalabalk, (binmek).

:
l. verebiliyorum; 2. bilemedin;
4. alabilirsiniz; 5 binebiliyorsunuz;
?

3. grebileceim;
6. binemeyeceim.

Yapabilir miyim?


-ebilir, -abilir, -ebiliyor, -abiliyor,
-ebilecek, -abilecek -m, -mi .
:
?
?
?

Yarn gelebilecek misin?


Siz yzebilir misiniz?
benimle gidebiliyor mu?

82

Grmek

?
?
?
?
?
?

Ben gr-ebil-ir mi-y-im?


Sen gr-ebil-ir mi-sin?
gr-ebil-ir mi?
Biz gr-ebil-ir mi-y-iz?
Siz gr-ebil-ir mi-siniz?
Onlar gr-ebil-ir-ler mi?

Almak

?
?
?
?
?
?

Ben al-abil-i-yor mu-y-um?


Sen al-abil-i-yor mu-sun?
al-abil-i-yor mu?
Biz al-abil-i-yor mu-y-uz?
Siz al-abil-i-yor mu-sunuz?
Onlar al-abil-i-yor-lar m?


-ebildi, -abildi mi.
:
?

Dn kitab okuyabildiniz mi?

Telefon

- ! .
.
- .
- ?
- , .
- .
- , .
- .
- .
- !

- Alo! Ben van.


Ali bey ile konumak istiyorum.
- u anda burada yok.
- Bir mesaj brakabilir miyim?
- Peki, yazyorum.
- Yarn grmeye gelemeyeceim.
- Tamam, syleyeceim.
- Teekkr ederim.
- Bir ey deil.
- Hoakal.

83

Yapmalym

,
-mal, -meli .
:

Ymk

.
.
.
.
.
.

Ben yap-mal-y-m.
Sen yap-mal-sn.
yap-mal.
Biz yap-mal-y-z.
Siz yap-mal-snz.
Onlar yap-mal-lar.

-mal, -meli
-ma, -me.
:

Gitmek

.
.
.
.
.
.

Ben git-me-meli-y-im.
Sen git-me-meli-sin.
git-me-meli.
Biz git-me-meli-y-iz.
Siz git-me-meli-siniz.
Onlar git-me-meli-ler.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

a, , o, u

e, i, ,

-mal-y-m
-ma-mal-y-m
-mal-sn
-ma-mal-sn
-mal
-ma-mal
-mal-y-z
-ma-mal-y-z
-mal-snz
-ma-mal-snz
-mal-lar
-ma-mal-lar

-meli-y-im
-me-meli-y-im
-meli-sin
-me-meli-sin
-meli
-me-meli
-meli-y-iz
-me-meli-y-iz
-meli-siniz
-me-meli-siniz
-meli-ler
-me-meli-ler

84

Yapmalydm


, ,
-d-, -di-, .
:

Yazmak

.
.

Ben yazmalydm.
Ben yazmamalydm.

41.
1. Gnde en az sekiz saat uyumalsnz.
() .
2. Saat bete evde olmalym.
() .
3. Moskova'ya gitmeliyiz.
() .
4. Sigara imemelisin.
().
5. Bugn evden gitmemelisin.
().
6. .
ok (almak).
7. .
ok (gezmek).
8. .
Sizin shhatiniz iin ok (uyumak).
9. .
Bu olay (hatrlamak).
10. .
Bu kitab (okumak).
11. Gelmemeliydin.
().
12. Biz okumalydk.
().
13. . Her sabah okula (gelmek).
14. .
Sabahtan kahvalt (hazrlamak).
:
1. ; 2. ; 3. ; 4. ;
5. ; 6. almamal; 7. gezmeliyim. 8. uyumalsnz; 9. hatrlamal;
10. okumalyz; 11. ; 12. ;
13. gelmeliydim; 14. hazrlamalyd.
-

Yapaym

-
, , --, --
:

85


Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

e, i, ,
-e-y-im
-e-sin
-e
-e-lim
-e-siniz
-e-ler

a, , o, u
-a-y-m
-a-sn
-a
-a-lm
-a-snz
-a-lar

Sormak

- .
.
.
.
.
.

Ben sor-a-y-m.
Sen sor-a-sn.
O sor-a.
Biz sor-a-lm.
Siz sor-a-snz.
Onlar sor-a-lar.

Sylemek

- .
.
.
.
.
.

Ben syle-y-e-y-im.
Sen syle-y-e-sin.
O syle-y-e.
Biz syle-y-e-lim.
Siz syle-y-e-siniz.
Onlar syle-y-e-ler.

.
.

Bu olay hakknda anlatasnz.


Bu kitab van'a veresin.


-m-, -m-- :

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

e, i, ,
-me-y-e-y-im
-me-y-e-sin
-me-y-e
-me-y-e-lim
-me-y-e-siniz
-me-y-e-ler

a, , o, u
-ma-y-a-y-m
-ma-y-a-sn
-ma-y-a
-ma-y-a-lm
-ma-y-a-snz
-ma-y-a-lar
86

Kzmak

.
- .
.
.
.
.

Ben kz-ma-y-a-y-m.
Sen kz-ma-y-a-sn.
O kz-ma-y-a.
Biz kz-ma-y-a-lm.
Siz kz-ma-y-a-snz.
Onlar kz-ma-y-a-lar.

42. .
1. - .
2. .
3. .
4. .
5. Bugn seni greyim.
6. Yarn tiyatroya gitmeyeyim.

Bu akam size (gelmek).


Bu evi (almak).
Aynada kendini (seyretmek).
Bizi (beklemek).
().
().

:
1. geleyim; 2. alalm; 3. seyredesin; 4. bekleyesiniz; 5. ;
6. .
.

Yapsam

,
, -sa , , u, -se
e, i, , .
-m -sa- -me- -se-.

Olmak

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ben ol-sa-m.
ol-ma-sa-m.
Sen ol-sa-n.
ol-ma-sa-n.
ol-sa.
ol-ma-sa.
Biz ol-sa-k.
ol-ma-sa-k.
Siz ol-sa-nz.
ol-ma-sa-nz.
Onlar ol-sa-lar.
ol-ma-sa-lar.
87

Vermek

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ben ver-se-m.
ver-me-se-m.
Sen ver-se-n.
ver-me-se-n.
O ver-se.
ver-me-se.
Biz ver-se-k.
ver-me-se-k.
Siz ver-se-niz.
ver-me-se-niz.
Onlar ver-se-ler.
ver-me-se-ler.


Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

e, i, ,
-se-m
-se-n
-se
-se-k
-se-niz
-se-ler

Hava yamurlu olsa, sinemaya gitmeyiz.


Sormasan, cevap alamayacaksn

a, , o, u
-sa-m
-sa-n
-sa
-sa-k
-sa-nz
-sa-lar

, .
.

43.
1. i bitirirsem, saat bete geleceim.
() , 5 .
2. zin verseniz, bu kitaba bakacaz.
() .
3. Handan, vakit olursa, bu akam gelecek.
() , .
4. Vaktinde gelmezsen, sadece on dakika bekleyeceim.
() , .
5. almazsana dinlenmeyeceksin.
(), .
6. , .
Yarn bize (gelmek), lezzetli pasta yeriz.
7. , .
ok (okumak), ok renirsin.
8. , .
Param (olmak), ev alrm.
9. , .
Moskovaya (gelmek) sana geleceim.
10. , .
Kitab (okumak) ona vermeyeceim.
88

:
1. ; 2. ; 3. ; 4. ;
5. ; 6. gelseniz; 7. okursan; 8. olsa; 9. gelirsem;
10. okumazsam

Yapmak Yaptrmak

,
,
, , .
dr, tr.
:

e, i

a,

o, u

, f, h, k, t, p, s,

- tir

- tr

- tur

- tr

- dir

- dr

- dur

- dr

:
yazmak yazdrmak
yapmak yaptrmak
yemek yedirmek
donmak dondurmak
glmek gldrmek
durmak durdurmak
deimek deitirmek

, l, t,
-t-.

89

kaynamak kaynatmak
erimek eritmek
uyumak uyutmak
dzelmek dzeltmek
ksalmak kusaltmak
oturmak oturtmak

, , , , t, y
-r-, -ir-, -ur-, -r-.
:
domak dourmak
pimek piirmek
bitmek bitirmek
imek iirmek

Ben evleniyorum.
Ben olumu evlendiriyorum.
Ben bavulu tayorum.
Ben taycya bavulu tatyorum.
O mektubu yazd.
O sekreterine mektubu yazdrd.
Gemi batt.
O gemiyi batrd.
Top dt.
Ben topu drdm.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

44. .
O merdivenden iniyor.
.
O merdivenden ocuu indiriyor.
() .
, . Ben giyineceim sonra kzm (...).
Bu insan seninle tanmak istiyor. .
Seni onunla tantrabilirim.
().
.
Ben uyumak istiyorum.
.
Ben olumu (...) istiyorum.
Benim izinim yaknda bitecek.
.
Ben izinimi bugn bitireceim.
() .
.
Dn elendik.
.
ocuklar bizi (...).
.
Onlar otelin yannda durdular.
.
Onlar taksi (...).

90

Arabann tekerlei dnd.


arabann direksiyonunu dndrd.
9. .
.

.
() .
Otobs yolcularla doldu.
O barda suyla (...).

:
1. ; 2. giydireceim; 3. ; 4. uyutmak; 5. ;
6. elendirdiler; 7. durdurdular; 8. ; 9. doldurdu.
.

Bankada

! ?
Gnaydn efendim. Bir hesap atrmak mmkn m?
. ?
Tabii. Nasl bir hesap atrmak istiyorsunuz?
?
Vadeli hesap veya vadesiz hesap m?
?
Bu iki hesap arasnda ne fark var?
, .
Vadeli hesap daha ok faiz veriyor, ama sadece bir sre sonra olabilir.
, .
Vadesiz hesap daha az faiz veriyor, ama her an alacaksnz.
?
Banka vadeli ve vadesiz hesaba yzde ka faiz verecek?
,
.
Vadeli dolar hesab yzde dokuz bir yl sonra verecek, vadesiz yzde iki bir
yl sonra verecek.
.
Vadeli hesap atryorum.
, ?
Adnz, soyadnz?
.
Selim Dal.
?
Ev adresiniz?
40, 4, :.
Ihlamur yolu 40 daire 4, Tevikiye, stanbul.
?
Ka ay vadeli?
.
Bir yl.
?
Ka dolarlk hesap atracaksnz?
.
ki bin dolar.
.
uray imzalayn ltfen.
, .
imdi vezneye gidin, paranz yatrn.
?
Hesap defterini oradan m alacam?
, .
Evet, efendim.
. Teekkr ederim.

91

Giymek Giyinmek

, , ,
, n, n, - in,
- un, - n .
:
sallamak sallanmak
giymek giyinmek
taramak taranmak
rtmek - rtnmek
skmak sknmak

Giyinmek

.
.
.
.
.
.

Ben giy-in-i-yor-um.
Sen giy-in-i-yor-sun.
O giy-in-i-yor.
Biz giy-in-i-yor-uz.
Siz giy-in-i-yor-sunuz.
Onlar giy-in-i-yor-lar.

.
.
.
.
.
.

Ben giy-in-di-m.
Sen giy-in-di-n.
O giy-in-di.
Biz giy-in-di-k.
Siz giy-in-di-niz.
Onlar giy-in-di-ler.

45. .
1. Annem kahvalty hazrlyor.
Ben snav iin hazrlanyorum.
2. Asker vatan koruyor.
Vatan dmandan korunur.
3. .
.
4. .
.
5. .
.

.
() .
.
() .
Biz sebze topladk.
Biz birlikte (...).
Ben arabay ykadm.
Ben (...).
Baba ocuunu vd.
ocuk (...).

:
1. ; 2. ; 3. toplandk; 4. ykandm; 5. vnd.
92

Yapmak Yaplmak

, ,
, .
, -l-, - l, - il, - ul, - l. -l n, - in, - un, - n. ,
, n.
:sevmek sevilmek
bakmak baklmak
bozmak bozulmak
tanmak tannmak
silmek silinmek
almak alnmak
bulmak bulunmak
grmek grnmek

Sevilmek

.
.
.
.
.
.

Ben seviliyorum.
Sen seviliyorsun.
seviliyor.
Biz seviliyoruz.
Siz seviliyorsunuz.
Onlar seviliyorlar.

Tannmak

.
.
.
.
.
.

Ben tanndm.
Sen tanndn.
tannd.
Biz tanndk.
Siz tanndnz.
Onlar tanndlar.

46. .
1. .
.
2. .
.
3. .
.

Anne kzn seviyor.


Kz annesi tarafndan (...).
anahtar bozdu.
Anahtar (...).
beni tand.
Ben (...).
93

:
1. seviliyor; 2. bozuldu; 3. tanndm.

Anlamak Anlamak

, ,
, .
, - -,
- -, - i -, - u -, - -.
:grmek grmek
karlamak karlamak
sevmek sevimek
hesaplamak hesaplamak
tanmak tanmak
sylemek sylemek
vurmak vurumak
yazmak yazmak

47. .
.
.
.
.
.
.
.
.

Ben seni anlyorum.


Biz (...).
Ali Ayeyi seviyor.
Ali ve Aye (...).
Bgn annemi garda karlayacam.
Biz saat bete (...).
O dostu grd.
Onlar tiyatroda (...).

:
anlayoruz; 2. seviiyorlar; 3. karlaacaz; 4. grtler.

Yapmak Yapan

, , ,
.
,
- an - mak en mek.
- y -.

94

:
almak alan
tamak tayan
seyretmek seyreden
yzmek yzen
durmak duran
okumak okuyan

()
()
()
()
()
()

, ,
- r - - r -, - ir -, - ur -, r .
:
okumak okur
yazmak yazar
almak alr

()
()
()

48. .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

.
mit (vermek) iaret.
, .
ehirde (oturmak) ky grmek ister.
.
(Uyumak) aslan uyanabilir.
ok konuan insan az dinler.
() .
Duran tan altna su akmaz.
() .
steksiz alan daha ok yorulur.
() .
, , . Bavulu (tamak) bir insan ok yoruldu.
.
G (seyretmek) bir insan yldz grecek.
9. .
Scak suda (yzmek) buz da souktur.
10. .
(Glmek) ocuk iyi ailede olur.
:
1. veren; 2. oturan; 3. uyuyan; 4. ; 5. ; 6. ;
7. tayan; 8. seyreden; 9. yzen; 10. glen.

Yapmak yapm

, ,
, .
- m, - mi, - mu, - m.
95

gelmek gelmi
kapamak kapam
drmek drm
uyumak uyumu
ykanmak ykanm

49. .
Kaybolmu insan.
() .
Hapishaneden kami cani.
, () .
Uyanm ocuk kalkmak istemiyor.
() .
.
(gelmek) tren istasyonda duruyor.
. (kapatmak) insan evine gitti.
, , .
Topu (drmek) ocuk alyor.
. (ykanmak) insan banyodan kt.
:
1. ; 2. ; 3. ; 4. gelmi; 5. kapatm;
6. drm; 7. ykanm.
,

Yapmak yapacak

, ,
, .
- acak, - ecek.
:
gelmek gelecek
yazmak yazacak

,
,

50. .
, .
Be dakika sonra (gelmek) trene binebilirsin.
, , .
Bir saat sonra (gitmek) misafir hazrlanmaya balad.
, 8 , .
Saat 8de (kalkmak) uak uu iin hazrland.
:
1. gelecek; 2. gidecek; 3. kalkacak
96

Yapmak Yaparak

, ,
, , .

- arak, - a - mak - erek, - e -mek.
madan - mak - meden -mek.
:almak alarak
almadan
konumak konuarak
konumadan
tutmak tutarak
tutmadan
glmek glerek
glmeden
vermek vererek
vermeden
kalkmak kalkarak
kalkmadan

51. .
, .
O etrafna (bakmak) yava yava yrd.
. Anne ocua (glmek) bakyor.
. Divanda (yatmak) mzik dinledi.
.
ocuk (dmek) (kalkmak) yrd.
.
Hibir ey (konumak) o kyor.
ocuk ark syleyerek eve gidiyor. () .
O bahede iek toplaya gezdi.
() .
renci snava dnerek hazrlanyor.
() .
O 10 kilometre durmadan kotu.
10 ().
Ben iki yl dinlenmeden altm.
().
:
1. bakarak; 2. glerek; 3. yatarak; 4. de, kalka; 5. konumadan
6. ; 7. ; 8. ; 9. ; 10.

97

Yapmak Yapp

,
, - p, - ip, - up, p
.
- madan - mak - meden -mek.
:


, .
.
, .
, .

yapmak yapp yapmadan


almak alp almadan
grmek grp grmeden
sormak sorup sormadan
okumak okuyup okumadan
binmek binip binmeden
Kitabn alp evden kt.
Tren, durmadan geti.
Eve gelip kitab okudum.
Biletini almadan tiyatroya gitmedi.

52. .
1.
2.
3.
4.
5.

, .
O beni (grmek) gitti.
Otobse binip gara gitti.
() , .
, . Bu kitab (okumak) geri verdim.
Dersimi yapp okuldan gittim.
() , .
, .
Mektuptan kt haber (almak) ok zld.
6. Otobs durakta durmadan devam etti.
() , .
:
1. grmeden; 2. ; 3. okumadan; 4. ; 5. alp; 6. .

1. ?
,
,
2. ? ()


3. ? ()

Yapmak Yapyorum Yaptm ...


Ne yapmak?
ver-mek
ver-me-mek
Ne yapyorum?
ver-i-yor-um
ver-mi-yor-um
Ne yaparm?
ver-ir-im
ver-me-m
98

4. ? (, )


5. ? (- , )


6. ?


7. !
!
!
8. ?


9. ?


10. ?


11. ?
?
12. ?


13. -!
- !
- !
14. .


15. .

16. .

17. .

18. .
( )
19. .


20. .

Ne yaptm?
ver-di-m
ver-me-di-m
Ne yapmm?
ver-mi-im
ver-me-mi-im
Ne yapacam?
ver-ece-im
ver-me-y-ece-im
Yap!
ver!
ver-me!
Ne yapabiliyorum?
ver-e-bil-i-yor-um
ver-e-mi-yor-um
Ne yapabildim?
ver-e-bil-dim
ver-e-me-dim
Ne yapabileceim?
ver-e-bil-ece-im
ver-e-mi-yece-im
Yapabilir miyim?
ver-e-bil-i-r mi-y-im?
Ne yapmalym?
ver-meli-y-im
ver-me-meli-y-im
Yapaym?
ver-e-y-im
ver-me-y-e-y-im
Yapsam.
ver-se-m
ver-me-se-m
Yaptrmak.
ver-dir-mek
Giyinmek
yka-n-mak
Yaplmak
ver-il-mek
Anlamak
gr--mek
Yapan
ver-en
ver-me-yen
Yapm
ver-mi
ver-me-mi
99

21. ,
,
,
22.


23.

Yapacak
ver-ecek
ver-me-y-ecek
Yaparak
ver-erek
ver-me-den
Yapp
ver-ip
ver-me-den

? ?

Ne? Nasl?

lezzet lezzetli
uur uurlu
izin izinli
krk krkl
hak hakl

e, i

a,

o, u

- li

- l

- lu

- l

53. .
1. akl ...
2. ya ...
3. ses ...
4. k ...
5. ar ...
6. kazan ...
7. sinir ...
8. limon ...
9. su ...
10. vefa ...

:
1. akll; 2. yal; 3. sesli; 4. kl; 5. arl;
6. kazanl; 7. snrl; 8. limonlu; 9. sulu; 10. vefal
100

-
-

- sz, - siz
- suz, - sz

, ,
- sz (- siz, - suz, - sz) ,
.
:
su susuz
baar baarsz
i isiz
lm lmsz
fayda faydasz
vicdan vicdansz
gaye gayesiz
say saysz

e, i

a,

o, u

- siz

- sz

- suz

- sz

54.
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zarar ...
son ...
mit ...
sonu ...
ses ...
gmrk ...

101

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

hudut ...
orman ...
para ...
renk ...
tat ...
kanun ...
vade ...
are ...

:
1. zararsz; 2. sonsuz; 3. mitsiz; 4. sonusuz; 5. sessiz; 6. gmrksz; 7. hudutsuz;
8. ormansz; 9. parasz; 10. renksiz; 11. tatsz; 12. kanunsuz; 13. vadesiz; 14. aresiz.
? ? ? ?

Kim? Ne? Nasl? Ne zaman?

, ,
Kim? Ne? (? ?) ,
, Nasl? (?).
ca, - ce,
a, e, casna, cesine, asna, esine.
:
kahraman kahramanca
karde kardee
canavar canavarca
kle klece
hrsz hrszca
dost dostasna
ihtiyar ihtiyarcasna
Arap Arapa
Rumen Rumence


-
-
-
-

, , Ne? (?)
,
Ne zaman? (?)
n, in,
un, n, leyin, da, de.

102

:
yaz yazn
sabah sabahleyin
akam akamleyin
k kn
gz gzn
gece geceleyin
ilkbahar ilkbaharda
? ? ? ?
Ne? Nerede? Nereden? Nereye?

Ne? (?) ,
Nerede? (?) da, ta, de, te.
:
n nde
uzak uzakta
aa aada
yukar yukarda

dan, tan, den, ten


Nereden? (?)
:
arka arkadan
yukar yukardan
yan yandan
st stten
uzak uzaktan

a, e Nereye? (?).

103

:
st ste
aa aaya
arka arkaya
uzak uzaa
yan yana

Masa masack

- ck, - k, - cik, - ik, - cuk, - uk, - ck, - k


.
:
ke kecik
kap kapck
araba araback
ylan ylanck
ku kuuk
kpek kpecik
bavul bavulcuk
hediye hediyecik
elma elmack
keman kemanck
gl glck

- e, - i

- a, -

- o, - u

- , -

, f, h, p, s, , t

- ik

- ik

- uk

- k

- cik

- ck

- cuk

- ck

k: k = c

- cik

- ck

- cuk

- ck

104

55. .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

masal masal...
kedi kedi...
ie ie...
yaprak yapra...
topuk topu...
cep cep...

:
1. ck; 2. cik; 3. cik; 4. ck; 5. cuk; 6. ik

Balk balk

, ,
- c, - i, - ci, -i.
:


deniz denizci
av avc
yol yolcu
st st
parke parkeci
saat saat
gitar gitarc
borsa borsac
keman kemanc
kimya kimyac
posta postac

105

- e -, - i -

- a -, - -

- o -, - u -

- -, - -

, f, h, k, p, s, , t

- i

- u

- ci

- c

- cu

- c

56. .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

oyun ...
hurda ...
kayk ...
yardm ...
bfe ...
soygun ...
motor ...
orap ...
ku ...
orman ...
yatrm ...
p ...

:
1. oyuncu; 2. hurdac; 3. kayk; 4. yardmc; 5. bfeci; 6. soyguncu; 7. motorcu;
8. orap; 9. kuu; 10. ormanc; 11. yatrmc; 12. p
? ?

- ile, - la, - le

, -,
. ile.
:
.
.

Babasiyle geliyor.
Hikmet ile Aye geldiler.

ile ,
.
:
.
.

Mektubu kurun kalem ile yazdm.


Otobs ile gelecek.
106

ile le
e, i, , la a, , o, u.
:
Arkada ile konuuyor.
Tren ile git.

Arkadayla konuuyor.
Trenle git.

le, - la .
:
Yarn Mehmet ile gel.
Turgut ile geldim.

Yarn Mehmetle gel.


Turgutla geldim.

, le, - la y.
Ali ile sinemaya git.
Plaja araba ile geldik.

Aliyle sinemaya git.


Plaja arabayla geldik.

. .

Burada. Orada. urada.

Nerede? Neresi?

( )
()
.
?
.
( )
()
.
.

Buras
Burada
Buras benimdir.
Buras neresi?
Buras kimse yok.
uras, oras
Orada, urada
Orasn grmedim.
uras okul olacak.
Yaknda
Uzakta

Nereye?

!
!

!
.

Buraya, burasna
Buraya gel!
Burasna oturun!
Oraya, uraya
uraya bak!
Bu kitab oraya koyunuz.

107

Nereden?

.
!
?
!
!

Buradan
Oradan, uradan
Uzaktan
Buradan gitme.
Burasndan oku!
Oradan ne haber var?
Defol buradan?
Oradan gidilmez!


: ve, da, de, hem , ; ne... ne , ; ya, veya
; ama, fakat, ancak , , .
:
.
!

O akll ve alkan bir memurdur.


O da okuyor!

Ya sen abuk giyin, ya da evde kal.


, .
Gne dodu, ama hava daha souk.
, .
Sinemaya gitmek istiyorum, fakat vaktim yok.
, .
, ,
: ki , , , ,
; nk, madem, mademki , , , .
:
, .
Biliyorum ki geldi
, .
yle bir su ki ime iin uygun deil.
, .
Oturdum ki bir az dinleneyim.
, .
O km olmal ki telefon cevap vermiyor.
!
O vurdu ki!
!
Bana bir kitap verdi ki!
?
Acaba gelmez mi ki!
!
ocuk deilim ki!
, .
O sinemaya gitmek istemedi, nk ok yorgundu.
108


; ,
Kim? Ne? (? ?),
; ,
, .
:
O okuyor.
Ku uuyor.
, ,
.

.
.

:
O hzl okuyor.
Ku yava uuyor.

.
.

, ,
, , .
:
Ku imdi buraya yava uuyor.

, , ,
, .
:
Byk ku imdi buraya doru yava uuyor.

, ,
, .
:
Gel bana, yavrum!
Uyan, baba!

, !
, !

109

Lokantada

Bu masa bo mu?
?
Evet, efendim.
, .
Yemek listesini grebilir miyim?
?
Tabii, efendim.
, .
Ltfen, kark salata, pirzola ve i kfte getirin.
, , .
Ne iersiniz?
?
Sek krmz arap istiyorum.
.
Tatl alr msnz?
?
Dondurma ve kahve, ltfen.
, .
Hesap, ltfen.
, .
Mezeler

mantar
jleli et
havyar
kalamar
karides
langust
istakoz
ahtapot
kark salata
ringa
gravyer peyniri
istridye
dil

orbalar

et suyu
tavuk orbas
paa orbas
tarhana orbas
ehriye orbas
sebze orbas
balk orbas,
-

Balk ve et yemekleri
patates biftek
kuzu budu
lahana dolmas
tavuk kzartmas
kark zgara110

dner kebab
pili kzartmas
patates kzartmas
koyun kavurmas
kfte
i kfte
mant
etli brek
pirzola
halama
pilav
oban kebab
i kebab

Tatl

kestane ekerlemesi
dondurma
pasta
baklava
aure

Bir ziyaret.

yi akamlar, Murat bey.


, .
yi akamlar, Boris bey.
, .
Ho geldeniz.
.
Ho bulduk.
.
Naslsnz? yi misiniz?
? ?
Teekkr ederim. yiyim.
. .
Sz naslsnz?
?
Biz de iyiyiz.
.
Eim Handan.
.
Memnun oldum Handam hanm.
, .
Memnun oldum Boris bey.
, .
Evimize bakmak ister misiniz?
?
Memnuniyetle isterim. lk defa bir Trk evine geldim.
. .
Buras salon. Buras yatak odas.
. .
Oras ocuk odas.
.
Yanndaki de alma odas.
.
Buras banyo ve tuvalet, oras mutfak.
, .
ok rahat bir ev.
.
Eviniz ka metre kare?
.
Yz on metre kare.
.
111

Bu evi ne zaman aldnz?


Be yl nce aldk.
Ne kadar para verdiniz?
Yz milyon Trk liras.
Yani ka dolar?
Yaklaik yirmi bin dolar.

?
.
?
.
?
.

Spermarkette

Buyurun, efendim.
Gnlk yourdunuz var m?
Tabii, efendim.
Bir tam yal yourt, ltfen.
Baka arzunuz.
Bifteklik dana eti var m?
Evet, efendim.
Bir kilo, ltfen.
Yarm kilo da koyun kyma.
Buyurun, baka arzunuz?
Bir ie mayonez.
Hepsi toplam ne kadar yapyor?
Bir milyon be yz elli bin lira.
Teekkr ederim. Hayrl iler.
Biz de teekkr ederiz.
yi gnler.
koyun eti
beyaz peynir
reel
jambon
arap
votka
sr eti
hardal
sucuk
ekerleme
kahve
tavuk
mayonez
makarna
zeytin
tereya
ayiek ya
bal
st
un
et
yulaf ezmesi
biber

, .
?
, .
, .
?
?
, .
, .
.
, ?
.
?
.
. .
.
.
biskvi
bira
yourt
pirin
balk
eker
domuz eti
krema
tuz
sosis
sala
peynir
dana eti
sirke
kyma
meyve suyu
bonfile
helva
ekmek
pili
ay
ikolata
yumurta

112

Dkknda

Gnaydn efendim.
, .
Ho geldiniz.
.
Yardm edebilir miyim?
?
Ltfen. Baz eyler almak istiyorum, ama henz karar vermedim.
. - , .
Ne eit bir eyler almak istiyorsunuz?
?
Kendiniz iin mi, einiz iin mi yoksa ocuunuz iin mi?
, ?
Kendim iin bir ipekli gmlek istiyorum ve bir takm.
.
Bu mavi gmlei beeniyormusunuz?
?
Evet, beendim.
.
Lacivert ynl takm var m?
- ?
Tabii, efendim. Baknz.
, . .
ok iyi bir takm.
.
Deneyebilir miyim?
?
Buyurun, efendim.
, .
Prova odas urada.
.
Pantalon ok bol ve ceketin kollar ok ksa.
.
Baka model yok mu?
?
Maalesef yok, efendim.
, , .
Sadece bir gmlek alyorum.
.
bluz
pantalon
styen
yaka
kravat
yelek
kopa
fermuar
ke
cep
klotlu orap
tulum
takm, elbise
mayo
keten
manto
kaban
mont

deri mont
krk
krkl palto
naylon
i amar
orap
mendil
ayakkab
elbise, giysi
palto
ceket
yamurluk
kemer
dme
gmlek
ipek
etek

113

Ambulansta

Gnaydn.
.
Gnaydn efendim.
, .
Neden ikaetisiniz?
?
Gece yatarken ok iyiyim.
, , .
Uyanrken beni ok rahatsz ediyor. , .
Belki midem aryor?
?
Bekleyin!
!
nce bir muayene adelim.
.
Atein 36,6 C. Normal.
, 36,6 .
Tansiyonun da normal.
.
Ltfen, gmlei karn.
, .
Derin nefes aln.
.
Nefesinizi tutun.
.
Brakn.
.
Neyim var doktor?
, ?
Kesin bir ey syleyemem.
.
Kan ve idrar tahlili yaptrmamz gerekiyor. .
Ltfen, u tartnn stne kn.
, .
Yz kilo.
.
Sizin boyunuz iin kilonuz fazla.
.
Rejim yapmalsnz.
.
Size bir reete yazyorum.
.
apse
anjin
eczane
uykusuzluk
ar
hasta
iltihap
zatrre
doktor
kk
gastrit
baars
badnmesi
grip
tansiyon
son kullanma tarihi
tifo
didolgusu
takmadi
enfarkts
kolit

tedavi
stma
nezle
baylma
yank
zehirlenme
fel
krk
ishal
apandisit
tme
nabz
yara
kusma
kuron
kanama
cerrah
bulant
ine
ezik
lser

114

Otel

Bana hangi oteli tavsiye ediyorsunuz?


?
Buraya yakn temiz ve rahat raan oteli var.
.
Pahal deildir.
.
ki kiilik bir odanz var m?
?
Evet, efendim.
, .
Oday grebilir miyim, ltfen?
?
Bu oda ok karanlk.
.
Bunu beenmedim.
.
Daha aydnlk bir oda var m?
?
Evet, efendim.
, .
Bu oda deniz manzaral baknz.
.
Bunu beendim.
.
Kahvalt kata veriliyor?
?
Kahvalt aada 7.00den 10.00a kadar olur.
7.00 10.00.
Ltfen bir tane daha battaniye verin.
, .
Odamn anahtar nerede?
?
Yarn sabah gideceim.
.
Hesab hazrlayn.
, .
Beni sabah saat bete uyandrnz, ltfen.
, .
Eyam aaya indirtin.
, .
banyo
atal
otel
du
anahtar
oda
koltuk
ampul
kak
asansr
bak
oda numaras
battaniye, yorgan

yastk
yangn k
yatak
araf
bardak
masa
sandalye
tabak
lavabo
t
buzdolab
dolap

115

Hava liman

Moskovaya uakla gitmek istiyorum.


Uak biletleri nerede satlyor?
Uak saat kata kalkyor?
Uak saat on birde kalkyor.
Uu sresi ne kadar?
ki buuk saat.

.
?
?
.
?
.

hava alan
yer ayrtmak
kalk
d hatlar
i hatlar
havayolu
hareket zaman
gelme zaman
ehre k
emanet
fazla yk
sefer numaras
dn bileti
gecikme
iptal edilmi sefer
yolcular
uu
geli
ini
tarife
kayt
sefer
emniyet kemeri
uak
hostes

116

Gmrk

Doldurulacak katlar nerede?


?
Burada alnz.
.
te btn eyalarm bu bavulu ve u anta.
.
Zati ihtiyacm iin eyadan baka bir eyim yok.
.
Hediye iin bu eyleri aldm.
.
Eyalarmza bakld.
.
Bavullarnz kapatabilirsiniz.
.
Muayene bitti.
.
Geebilirsiniz.
.
ad
ana ad
baba ad
ba ak
n
mezhep, din
dul
ikamet tezkeresi
vize
mezun
tabiiyet, vatandalk
snr
doum tarihi
muteber
beyanname

beyanname doldurmak

evli
yabanc
konsolosluk
hviyet

ikametah
doum yeri
milliyet
tahsil durumu
pasaport
uyrukluk
cinsiyet
imza
hamilinin imzas
byk elilik
gmrk vergisi
vizenin temdidi
meslek
boanm
makbuzu
medeni hali
bedel
fotoraf
bekar
seyahatin maksad

117

Sk sk kullanlan deyimler

Acele etmeyin!
Acele edin!
Allah affetsin!
Allah akna!
Allah kahretsin!
Allah kolaylk versin!
Allah korusun!
Aman Tanrm!
Bayramnz kutlu olsun!
Bana bir iyilik yapar msnz?
Benim iin farketmez.
Bozuk paranz var m?
Bozuk yok.
Byle yap. yle yapma.
Eninde sonunda...
Haklsn.
Hi birey.
yi misiniz?
yiyim. Tamam.
yi grnyorsunuz.
yi vakit geirdiniz mi?
Kendiniz sein!
Merak etmeyin!
Ne demek istiyorsunuz?
Olur mu?
Olur.
Olmaz.
ansnz deneyin!
erefe!
yle byle.
undan bundan konutuk.
Vazgetim.

!
!
, !
!
!
!
, !
, ! , !
!
?
.
?
.
. .

.
.
?
.
.
?
!
!
?
?
. .
. .
! !
. !
.
.
.

.
.
!
!
?
.
.

Gemi olsun.
Haydi!
Hayrl olsun!
Ne oldu?
Oldu olacak.
Olduu kadar.

118

Levha, ilan

Ak
Bayanlar
Baylar
Bo
Boyal!
Cadde
Cami
ar
ekiniz
k
p atmaynz
Danma
Dokunmaynz!
Dur!
Durak
Gar
Geit
Giri
Gie
ilmez!
ndirim
tiniz
Kapal
Kiralk
Kredi kart kabul ederiz
Megul
Metro
Muhasebe
Mdr
Mze
Otobs dura
Otogar
PTT
Satlk
Sigara iilmez!
Sokak
ehir merkezi
Taksi dura
Tuvalet
Ucuzluk

!

!
!

. . .

119


Alamayan ocua meme vermezler.
. ( , .)
Ak aka kara gn iindir.
.
Akl para ile satlmaz.
.
Ayan yorganna gre uzat.
.
( .)
Az syle, ok dinle.
, .
Armut dalnn dibine der.
.
( .)
Balk batan kokar.
.
Bilmemek ayp deil, renmemek ayp.
, .
Bgnn iini yarna brakma.
, .
Da daa kavumaz, insan insana kavuur.
, .
Da fare dourdu.
.
Dikensiz gl olmaz.
.
Doru syleyeni dokuz kyden kovarlar.
.
Eei dne armlar: Ya odun eksik, ya su demi.
: , .
( : .)
Sava yokken kahramanlk gsterilmez ki.
, .
yi dost kara gnde belli olur.
.
Krk hrsz bir pla soymam.
.
Stten az yanan ayran fleyerek ier.
.
( , .)
Vakit nakittir.
.
Yazn glge ho, kn uval bo.
, .
120


Akl ermez bu ie!
Bu yldzl gkler ne zaman balad dnmeye?
Ne zaman yklp gidecek bu gzelim kubbe?
Akln yollaryla lp biemezsin bunu sen:
Mantklarn, kyaslarn skmez senin bu ite.
!
?
?
,
. , .
Dnya bir oyun!
Biz bu dnyada bir oyun sahnesindeyiz,
Ynetmen Felek usta, oyuncular da biz,
Oyuna kyoruz birer ikier,
Bitti mi oyuni sandktayz hepimiz.
!
.
, .
.
? .
lm sondur!
Bir geldi mi derin lm uykusu,
Biter bu dnyann dedikodusu.
lenden bir haber bekler insanlar,
Ne sylesin? Bilmez ki ne olduunu...
.
,
.
: ?
, .
Gnah ileten kim?
Beni zene bezene yaratan kim? Sen!
Ne yapacam da yazmsn nceden.
Demek gnah ileten de sensin bana,
yleyse nedir o cennet, cehennem?
121

?
? .
, , ? .
?
? ?
mr satlmaz!
nsan yiyip imeden, giymeden edemez,
Bunlar iin didinene bir ey denemez,
Daha fazlas iin bklmeyin dostlar,
Bu gzelim mr satmaya, inann demez.
!
, , .
, .
, , .
.
Gnln ho tut!
Ey kr! Bu yer, bu gk, bu yldzlar botur bo,
Brak onu bunu da, gnln ho tut, ho,
u durmadan kurulup dalan evrende,
Bir nefestir alacan, o da botur, bo.
!


.
, .
.
, .
Her eyin snu yokluk!
Bu dnya kimseye kalmaz, bilesin,
Er ge kuyusunu kazar herkesin,
Tut ki Nuh kadar yaadn zor bel,
Sonunda yok olacak deil misin?
.
, .
,
.
, !

122

Sevgisiz yaamak!
Baharlar yazlar geer, sonbahar gelir,
mrn yapraklar dklr bir bir,
Madem ki bu dnyada kalc deilim,
Sevgisiz yaamak eekliktir derim.
?
,
.

.

,
,
.
Can suyu.
arap i; bire birdir derde tasaya
Ne bu dnya kalr, ne teki dna,
Ne mthi atetir o, ne can dolu su,
abuk ol, bulup iemezsin mezarda.
.
, ,
, .
, , .
, , .
Yaamana bak!
Birka gn iindir dnyada ikamet,
llerde yel oldun, rmakta su farz et,
Gemi, gelecekmi, hi kendini zme,
Yaamana bak, olmasn onlar sana dert.
!
,
, ,
, ,
, .

123

Вам также может понравиться