Вы находитесь на странице: 1из 140

: IW -ri ( 4 r)

t n
.. f! . ; ,
.
/u,
,
>>.
...

ltI 1CWtl1 '

B.C.olfQIRn
,

I.IHHAT
: , nm
'

&

22.1, 22.144, 22.151

OIJIII1'8 .IIa Cat

moe.

n .Jh. 2:,
- .:
136 . ( 8:.)

. 2004.

ISBN 5-354-00615-5

r II!ICCJI
UI llblCme , I w
, s: capiiiiiX , r
:.
, , 1J1 r , ,

r.r imocxocr. rr. n r,


. r
WJ!: J: r r, .
18311
ieopewy r. r

r
ii-t - .
. .1UiI
.
,.
.
. .. .. .
.
. , ..
1
. r n '1'1UCJI:e npeuoal!a'eJI
II.

9.

>. 117312,.r. MOCD8; , 61!lfll8lli30 /05!7$ 2$.06.2001 r. 11 - 03,12;200


3 r.
60 84/1 6. 1\lpa 1000 s. . Jl, 8;S. u. l: 2"1Jui38S. :.
m...-.. -nmorpeoo. o
.
', . .
' .roxoc.. 73;r. :
.

, , ,

,;,&(;11111

:1 .

. .

'

\' . .

- ..., 9.

, 1977, 2004
,, 1i Yl'tt, 2004

'

_,

. . . .

..

n 1. ;w JIOCKIe'l'll
1 t. wi'w u .w i;r . :
;
f 2. omrpllble 1I.
.
t . ws.w ucen

. r . - 1
1. ,n J1001'&
.

11
t 4.
t 5.
5 6.

(36)

( ).

. ... . . . . .

2.

. KOOIIADifa'I'W !leii.Oe8
JI
, rnuep n
o a, .
. mr liii.It
. . . .. .
1 7. w
f 8. _MaoroJJew nr n&r<
.

39

-60

65

73

r .!1

111

1 n (124). 2. JJ
Jt neporu n (128).
. Kouec:IIe (132).

34

48

n IH. .h.u reoeorpa u.


t 9. J.
t tO. r 'I'
t 1111

t2
21
25

- li rna e 11 . . . . . . . . . . .
t. 1 w t r
(82). .2. w
if DOJ18pxocII (84). _.
4. V
(88) ..

('15).
5. u (89).

12

82

92
94
t04

115

t24

. (

r usra - atp111 u
r .r, :;
u
}('I' . tk.. r, '1'1'0

Jt
)t.
:

n. r
r:
; , i' n .
, yny'l'

n: !tn li
, u
, Iitu l(Jiacco,
q n
. Jnf
J.i u
t , n t. .,
, ..111811
.

J<,

r lr ri'l' :lr

:: 11r. w
. IQJIKUO
t 11J< r u :
J rR Jinca, r18
; u
. opii,ICa, '1'. .
, oporo IIOP.IW8
, r , cmo..Dt
. .. Ju.11111 .11r
R:t l
, nr ,n10 onIIIoe .
: rwJ< .
4


r .u
tiR III 11 r
f1(811
ICR octtotto
,
n . . 1'
t /II
1' . , Jf
g
t u.
: n
, iUf .
:
1 . n:,
, , t , ,
: t ,
& 11
1z, u, ue
, :t .
R ,
. .
11 ne rut, 1t .
. .
n .

:
(), }t,
I<R .
Ji ,
: r, u, '{
11 IJi.
'
)) Ji r
.
rr
. u BttaJte
Jrt
Rour ntn l(O:.c:nettc
JIIX .JI.
.r r.
, m ! xowneRc
oro s r
Ilt r

quce

n \R nr.'Ii

1
AitiOOt[JIC

,r

cos '

f sln <:'
5

, 11. y'Jc

JII, . . Ji :r wi
.
. r, r.
n,
1110. nDt s
.
"
r .
n n s,
.
.
110'1
!f t
. u .
u Jf
r II .
Jtre ;,
t, .
( )
.
,
-r
, J i 1faeJIJI.
r
. r
moe .

BBEEIDIE
011 m cne
. J
r
l(, t m
ru. r
: .
rpalfX r
, rpalf. .. . ../
R s
, . , '1'
. . : nr
u.718Ji .
,
upaua (. ). ,
.11 r.11 ,
uirr J , eJDt
-r . , ,
.,.
pyroi u ,
( , u)
. 17 , r JKUJIB
,
. -
..
. . u
. , n:-, :
'
'W .

.t<
.11, , 'l'I
- , CBJ18I88.eTCII ,
. - . n--
n. qt

r 1.7 : r, 'r H!i


J
, .
.
.,
.

_ - () : r
'J'Ji - m. - -<>
. : s. ii:
. r- 1 Jt .
is .rp .
<JI.!J rq .. tr
., n .. r
:((. _;. JIJUiy. .
i!_ - ..J oq. ,' oiuto,
'
u r .:rn r tn-
'
, :, . 'J r r ,
. i , l
: oirocCf' (( . .
r . u ,J ,
, J., e<:JIJI r
rtr; n :Ji ,_
:. OliY'J8RRO& '1
1 -
lf; r
1 :z. r: ,
W! 'IRJ( r w
. z wm
r. .z
m, )t,
rk Jii, '!' J r, .

II - ardy i
, opaaytrf .11it . ,
].>_ , 11 n

.
8/ ){
.
(1596-!650). i , m
ttn : aaoJiro

nero.

nd (i: -2 Ji. .) u
. Jio.JI8oanca . r.nur 8'1'1Q.
opee.JIJt .. I,I n
. i : , .r.:.
8

n .

r/

Jr.!t :

p:r

();

+ .... 2 (n);

- Lx2 (n)

( ) .

, , n
,
.JU(.
11, _ !t_: '
epiorRoorit,
; - rJ(
. . )I
:. -r :
' , , . Jn( p:r.
Ji -'l :
2 .
- u
:
()
yl n .
14 ,
,
;
: n();.
- i.
q , , s,

( Ji 11 )
: .
, I<
. , 11
ero &r,
. Jt , R

npeCT8BJIIie

.'18 1 n.Ji ,

. . R

eif, , m
if. , r I>'I
. fa Gcometrie, t<
.'l.
, nu 1637 r.

:, 'ITO . n -

J< (1601-1665),
JIR .
1679 . 1637 r. III
:D Ji , .
.
, s r
: .

- -.
. t
. . , .s
U &VI iii

. '! r
I Jt .
blll Ji ,
(i(), u; ,
,
w.,- 11
:, it ._ : q 81J:. r6 , ,
'l&x s. R .
IIUS: , um .u
r tn no . . . .
( _ . eptfiiRo.onno)
,
q w . nR 11
n'I. .
" : ,
- .tt JI . Jtm
. i '!' w
9--15 ., m. ypaeilil I 11 ,
uu Rt, ).
. fS .
i nJiiOO ( +) (-).
u .u copeellll'ble : ,
, . .: r
(1540-1603)
s :, , . .. . opaaov
-!8118I !' CBIOOJI118CJCo JIt.
. aamrrneca crpa.Jta
.r. -,
6- ., waeaiiRa-

s
a'I8Jla

. .

10

, - .
r. . To.II<o
Jt w1111 (
)
.

, wo
ro . , : J.
u, ,
1 . 16 .,
;>r , nUi
li Wi ,
, 'I n
, !! ,
u
'UIC.Jia. r m
riv aycctt (17771855), t8 19 r
r:'l
ucen
r , '10 JJr- n- n
. 8(! u u ii- .
m Jr
11 88'18, 11 q. t
)18.

1
rnae :rz
R, r
J<. li ::n .
1:18 WIOCKOC't.

f 1. pJUioyroJiwe' J. ,
' 'DOCKOC'I'B

.n:
. r r "' .}(
n(\ ,
., amero (. 1),
r, r .
(

1
npll}(a r
, - op
IJuam. 11
. IWopuam,
IJ
- ' .
J
r n r n. . -

11. 1.
J(: n

; .Ji
.; - -
it , , ., .- n
. (. . t). ,
il' - , .
"', Jr J: RR
12


pyr. .

z- u .
: ,
: ; : -
, "7" . z
zp '
zq .
, . : '
, . . .'.f{t . R ell'l'
_ . , :
, , . .
JI. I< '18:
, : = . . q
i
' , '
oq, . . . .:r
q )I\ , 11
'. . oq, : ,
. . 11. ECJi q
,
. :,
R s _ .
: : ,
: - 't z, iJ :
:
z = (:, ).
(1)
_

: l ll4. z.
1J: (0, 0),
. . = (0, 0). z '
Jt, .n, .
. s -= (:, ) = (:).

_, R 1 aoolicc

:i1i : : :

'ri 1 .
: z - .. ,
n10,. 11 11

J = (0,

11)

().

n , i .1
JI. 1/1 . r
n 'I 'I{ 1 na :.

U11

, opzq (){.-. 1)
rJI: ,
. qz, oq
:. w z l!
, : q:,
. _ _ 1
oq, . .
:, Ji .
. .iJ> 'ICJia z v,
. n: .'I s,
. _. z, ii
- . ;
ocyltll (. 2):
'l
z
z, . .
{)., JI
-"""
+---... TOI,)oro lzl ( z)!
_
, 8CJIII ZJI,
; 2.
.tt , . z u. ;
: ps, n .
lgl, JI)( '8 s . , .
, , .i
t. r .
s, z,
- , . otro (1). Ta-
JQDI , (1)
, ' z, .

: ocJJ .i
, . roop.II,
11 .
.-. rr,
Cpe.JU(y, OCTJ)elil
(. . 2). i
,
, : ,
. u, u
, i -- JJ..
r, _ .tt u
. , "'< .
u uu, _

S4

i roopJI'l', "10 .-
. .. otUI,
,
t. . R,
,
. .
, , .11
, IJi J
u, '10 , . .
ouiUOI, aaawtol 01001
J JI

. .

(2)

- o'IIOJ' IJ ,
JI. s1 s1, -
11 z1, s 1) ,- n 1)

l(sl, .>

=-

Jf (Z.- z1)1 + (Vs - J11)i.

(3)

. 10
R s1 r 101 (.
u
s. tr . :s: 'l r. Tpe
yronD s1 . .R)(r-
a1r, rz.. r
s1z..
, 'I m111 s1r
IJ
._ jz1 . z1J,a .11u _.
.

111, - 1l :
ra..
, (). sJRecs
. 3.,
1'8? r,
piDlO)';fPJIioy r11 s1rs 1
,
. r nm
r . .
- JJa JUi (. 4).
, , uI)(' -

J,

.;_

1)

AIJIBeime un.:. 8II8Jt

+ ar11

ero 110411.D
. . q. CJI)"'ae r u
, 11 s .d
_
f5

-, . .uDd

npa'&J'temn.ti, ,. ti R , 11110 .
4.4 , -:- ero
.,. ,
. cil d - R811&- 1
J< , ,
: < cd
cd: 1) .
Ji', ) , 3)
t..
.
u cd
li :.
:
w
r:u:. :
, RpQe
Puc. 4. '
' cd, r
bd.
Jr : acdb apaJIJieJJorpa.
, J[ ;r
fi , : .
'Ui :, <
oz . . :\I tu
_ JI , 'rt
r .
: :, ur.1emio oz , : z. , r ..;'
J (: J(,
t
'r , :, _ Q oz
.t, .i , R ;
ni , i
. n.e. r-.
u: ..-.II . :

. . - )1 it
.s, _z1 :1 ,
m J . (. 5). r
Ji %1 + z,, , '1

'
z 1z1, oz1 .
. z8, 'f, ui,
z1 :,:

--

. -,.

'

'',

anie11
.t6

z1 + z1 11

z1

s,

n. )t il i<,

z 1 + z2

z1 + z1

za
oz1 z1s, , oz1z.r1 J!r,.
r.,
oz1 z 1 z8 . ,
-
.
, z8
z1+ z1 ,

.r .
16J 11 - z1
s . ut z1z1 (.
. 5). u z4
,
lttt 8)1 , q
. 5.
u u ,
oz6 , , z4 _ z1z2
, n Cf)Ofl r )t

,
%1 + = z.
, z1- z1 _, -1J

(z8 - z1) + z1

(4)

z,.

, 11
Ji. n,
i Qu :zi - z1
'I88JI 'I& z1 I'! z1
. JIXee1'C
JIUI, J;I&II 111J8 .
. r i<
:
z

+=

s.

, , t
.... r

,
(.

. 4).

..

Jzl- l(o, z)

!z1 + Zz! fz1 l + jz,f.

(5)
17

: r l<
(. . 5). os1 jz 1j,
t: s1s, IJsl , , oz.
jz1 + s1j. u
, (5)
. ,
'
1
:
r ero .
. . BITamtR, . 6.

, elhlo,
.
,
1 - , n n:u
-s' == as
(6)
n L,. z
(. 6). - ,
L :',
cclsl . ,
os. :' r n az.
, J( n L
0.11 JII jaj jzj,
:. r s'
az. = s = ,. .
CB.)ly r n: z' == :
L. , ,
s ., L, tt .
(6), s + .
. .:t :' z .
L ,

o.J1z,

1 l_:j

z' z J L, .8t coJir


, 'IIICo . JIJi

Jz;'l

" = -JIT'

TaJL , (6) JIP + JJ

L, c:z
.
1t .
s . II J< R,
, z II
: .z.
, .
"""

(z, g),

s , z, - ero 1W, . .

iu .
n, .
r. s, aalime
rl :
1

- (zt, gJ,

1t =

(z,; gJ.

' - (z1 + z,, Yt + ,),


l1 - ' = (zl - z,, 1 - yJ,

.1 +

lzl

+Vzt + v .

(7)
(8)
(9)

(10)

(7)-(10). . 7

cymsy t< s1 + 1s (. . 5).

z1 rJi J111 ,
:8 . n
u u qepea r. rJi
op11t s1rs1 . ,
JI R s1r, : ,
'( z., Ji .
.)( s, Ja .u
(7). (8) Ji
(4) (7). (9) JI (3),
n = i ._, .
n1's (10) . 6 r
1 op's '. (10).
6101.
:()( q
9

z1

z,.

filClO,

t (3)

l(z1, zJ

lza - z1 f

(8)

v t. iJI S uJ<
oz1z,, J< z1, z1
(. (2)). uJ;J;
. 8. u r.

Puc. 7.

8.

: 1) opz,; S1
:&t!/1/2; 2) PsP1Z1z1; S8
3) . op1z1;
(:&1 - xJ(Y1 +
81 11/ 2. ,

y,J/2;

. . ,
s = s? - s! + s.

(xly - ylx).
.

St = 2 XlYt sl = 'l., s. ::;:: 2

(11)

(xl - Xz) (Yt + y.J.

(12)
i

sit -
. z1 z2

.. (1 1 ). - , ,
eJIJ{'I]Qibl sl, s,, s. t ( 1 2).
n S ,
- oz1z1 oz1 r Ji
oz1 n .
: ;!i
, , ( 1 1},

.
2D

f 2.

R()n'

.,. Jt .
l![ iIi, . . , u
s .
U!i .
1 - (:, ) ;....;. JiJI ,
z

. .
11 z
'UICJia

l,
,

eJUI(),
. ._
nJ oz, = l(o, s),
, . 'l
1r1
oz, yroJJ
I (. 9). 1\I .
. z

[, ).

(13)

:tn z,
..
I( s ,
z , .z .
: Ji. . , z
Ife /i_ , .
n. , - s,
.
+ 2k,

(14)

- JipO8BOJIHoe 6Jioe 'I, . JIBJI8TCJI


r i. '
. G , .n:
Ji
, t z,
_n u, <
r. ti s - z :
, . , ,
_
u f_
aaJUino
z 21'- , .
eJiee :z .
, _)( \JW.
21

: n11!

, ,

uuQ n
11 eii(B . o
JIIIpue ICOOPUU&TI : 1 = (, ) - [, J CBJIB&Hbl
. (. . 9):
: ==

fJ cos

(jl,}

11 == sio fP

(15)

.lI 1111
opz. :: r'l ,
J . .
OnycJUt 'I 1 ;ns .
1 r r,
, z g, - .r
'l,
.: =-

l(o,

),

11

l(p, 1), -= l(o. 1).

sJI ru opz 1 IIJJJIIOCJI


, z rJ. 1 1
r r . w. . (15)
, u s
rr r.:i:Q
r. ,
'I 1 2-, 3- 4-
, . (15)
. (15)
J 1.
JIBII8TCJI .'I, 8 ,
n 11 .
n r .

J1 rs .
, wu. i.
11 aaw itu,
n, R il.
(11'111 .
1111 , !!
(15) 1111 t
mu .11 .r s .
m
II 11 (3). f>
, 111 1'811 .

22

, 1,
Ji pz, AJJJI
R Jis 't z . ,
w (z, ), JI
, Ji Ji ",
,, . . 1 , 2, 4.
, . (3),
, s z1 z.)
.s" SJ, i Ji 16
m, s
1s J.
u :
11 0.11 . 4-
4
; 1s or.na
, 4- .- 4 .
. 16 :r
. () 16
.
cooomeJUUI (15).
2. Ji, 8
os. (. 1; . 8). Ji
O.IIBPDDI .Jr
-

."

(plt CJ>J J.

ls == (.. q>, ].

(16)

r . 8
aepIJDII .. ost .
11 n.
epJ. '
1 sin (,
. 1
TaIIX .
-

8 =- 2 P1Ps sin ( 1.- 1).

r.. , ..
Ji S s n .
, 1 .
u .: () st. z. ::r s !!l
(. (15)),
,

f p1p1 sin (1 - q>1)

==

2 1 (co s epl sin 8 -ain 1 .).


23

.zi :
sin

(CJ>i

cpJ

sin 1 cos <Pt - cos q>2 sin

-:==

(17)

11,
rn,

r.

r:

.
u, . .
. uu . i
r, .erJto

sio (-- )

= - f ,

tos (-

....

sio'

q>

, -

)= cos

(18)

li . r
(17) -:- 1.. 1 - ' ..

sin (-q>1)=
-sin , cos <1'1 + cos , sio 1,

i (, + q>1) - in 1 cos (-<l't) - cos

.,
sin (1 + ,)
-

(f9)

sin 1
cos 1 + cos q>1 sfn 1
.

., D . (17) ( 18)
(1 + epJ
.... s in

==

(;

(( ;

) 1

cos. (,.;... 1)

i n 1 -

cos

CJ>i s 1

- ,sin

sin_ 1. , , (20)

.11 ">t ....,.: q>1, ilo.'ly'lae


.
= eos cpi co'S 1 + sin < si n <1

(21}

. il w npouelle
s, z1 . ..

) 1]
cos ( - ( )

= cos ep.cos 1 - sfn q> lsin q>1 ,

.,

z1

q>1

cos ( CJ>1 + ) -

)I (. (16)). .t,
Z]. : =

Pt 2 cos (q>,

epJ

PlPI cosv,

(22)

r r ; s s1 z..
ue r PO-!JB (. :.t (18)).
, r , . .,
- . Ji (15) cJiil
, )l.bl
t (21)

S1 z. == Zt.., + lltlls

n u, i
.

3. r.-oe
. .
CBJIB . ,
, m r.
s .
1\.w , ,
,
r .
t, ..li' r
.11

t2

-,

+ 1 = ,

v- 1
:!: l,
". U!: s I
% = z + lg,
=

(23)

r z - u,
,
R:z, . ' eik11&8U1Aut.u.
J<
; J, . 'I'l JU[;
. l'

. i8 -1 , u,
> . Ili . 'IJCJIUI
Ji, R
..
. s . l 'n
11 r.
.

11

%1

+ tyl, Ja

- z.

iy,

- n nJi .
.irJJ

Zt + lt

...

110

8.1U1

Zt:. ==

(24)

(%,; + .+ i(y. + yJ.


-

Zt z. u-

(z" + 1f11) (z, + ty.) = z"z1 + iz1 + ty1z,+


+l'Yifa ,.. (z1Z1 - Y11ls) + i(Zal/s + Yaz.>

(25)
(23),

1\J s,

-- . g_ -r s
1. u (z, ) ,
, :1 (z, ), . .
s -= (z, ) . fLi ,
& 1, 11, n..tocJCOCmo
/).4 J, _

. i.

1.

a: = z + iO = z
etlcf114Ur.uu ii.
,
n lir 1 t etlc11UiumeAo . 1\.
1

= + ty = ty

B88i1B8IOCif . .1/CHIUCU, , .1/CHU.IIC.ICU,


. ll()
l(: tJi 1
. w -"i . . 1\:
Ji s = + tO :=::, . . .
is . +t -1 ..
9Jt _
. e.Ui:ia. +t __ t tr
li ' '
.- .. ' -- '
JI r .
11JU1 s oIUie_co.ro'.Jia
. 811 z. .
(15)

z == cos , . = in ,


t1

z,

z = p(cos

. (23),

+ t sin }.

.r :

.-.

(26)

Ji ,-
N.v.. s, yro.iJ - ero
.N.. 9 J
'I J s- .

i:l = = +? + 111

-f

. ,
r1' J
r ucJJa 1 ., , 1:1=-0
, 8 11 + r
r : s, 'l
r _

+ 2kn,

(27)

k - (. '
(14)).
.
)(n (24) (25) - , J( rw-
J( oepaJUUI Ji - .
ucen
_ 24) , r,
. opwyn (7) ':'(
s1 :1,
. Zx .;1 r . :1
:.. + ., :
,1 + lt lt: :. Tait ,nR
, , J, .R ouepaIUI
. (cw. (4)), owneitc:wx
. ,
s. il.
CJIOeBIIIJ ROJleKCJX UCeJI 8
:
.

==

' (28)
(r i (5)).
oi'Q r J<oWIUiecJix :1, Js,
$ w rw
Z1

'

. , . :

z1 = 1 (cos <1'1 + t sin %), .


z,
(cos <1 + t sin qJ,
%1_z2 = w = (cos + t sin-).
=

(29)

r!;

( : (19), (20)). (25,) (29), (19) (20) Ji


w = z1zl = 1, . [(cos q>1 <1 - sin q>1 sin q>1) +


+ i(sin t cos <1 + cos q>1 sin .q>1) } =
= 11 [cos ( 1Pz

+ q>J + i in (1Pz

q>J J,

, ,

a(cos

+-i sin ) =

12 [.s (1 + !f.t) + t sin (q>1 +IP) ].

(30)

,
f1

= -P1Pt . = . I1 . :f- -'Ps


.

(31)

, . ! r
ZJ z1 1 1 ,
r 1 1 .

(31) , i
r Rmr r!i il,
ecJI . , !.r
'{', w. z1 . s ,
Z:t 8' n-. w = z1Zt.
(tJ

t1

- ; Cl>a= -<Jit
(30) i
. " ,
:Q:
ZJ = PJ (cos IPJ

t sin

- n

<1) .

(J

1,

2,

... , n)

J!,

:oil .

= z1
w =
;:

z.

(c-os + t sin )

Pn [cos ((j)1+ . . . +(/) ) +i sin {(j)1 + . .

. +cpn)l.

}t . . Ji z1, z1,
, Zn
z,
:

zn = (cos

+ i sin 1\1) =

" (cos n(j) + i sin ).

(32)

n }i np
xon:IJ. 1 .

..
J = + iy ,

z=

iy.

J. z tt
(. (2G)), n

'i :

(33)

p [cos (-y:) + i ::;in (-<p)J.

R }f , z RJI
_> z u ,
.
, , Rn n

Z,

11
. : n z, .- .
= z.
, , :il z
r ,
n , . .

'

.
z = s.
Jt. lf

z il{

n n

1<, ;R'
. .
(24),
'ITO

(30) ii

(33) Ji,

. .
r,

&i' ..,;.,

i. ,
. - .,

(i')A ..,

ai" - ii(s)" - a (i)".


- , r ilr

/ ()

'
yn + 1"- + ;,, + "
- .

8
f-(z)

.... tJeS"-i- at.C"

'

+ , ; , + ,. "' ," + qlzn-i + . .

+ _; 40 (i)" + (f).it + ....


_

+ ,.

- 1 (i).

ii , . r .
ir.

/(.1) =t {i).
- (34)
.IIII R
. , 1 /(z)
. JUi. . .
/() = .

. .

(34) -
i<1> - l<v> = 1i - .
. (32}
opll& n-i + r
Ir . ID + ID ":" .
l18 Bmpeca, 81 81 n- 't HY.JJJI
: R:. 111111 -
i . ,
"ra - ID,
. (35)

/() - .

,.

/(z}J . -i!.

r 1 -- , w .:... KODJJ8RCIJ08 1[8.,


OJI'DI08 ByJIJI, .
ID c;oi 1. r Ji

(35)
"( n'ql + 1 sin ) == 2kn + 1 sin 21m,

(32)
80

(36)

k - : (. (27)).
8. (36) ,

p = f, -. 2Jen.

k - eJioe 'ICJio. ,
- :

!'
r.1

2
2kn
= cos + 1 sln -,
11
n

k .::.. . k -
- ,
t 8 .
ln. paan'IJIix
,., .u yceiiiiR RJi
JIO&x I!n:l, :
s

= cos
+ 1 sin
.
n
n

-
rs
2klf
cosn

2kn
i atn - = .

11

(37)

k aaeiiiiR k = ,
'18 ,.
. ,

k = q,

11 -
= 2ln'
"
n

l - n . r , n11 ,
&Ji ,
(37), 'I.i _ 8'ls k,
'I k u , 1 , . . , n.-f , . .
- Q 8 i
'I :
0 1,
,

, n- t.

(38)

(37) , 'IRc.a (38)


, . a'l&ne
. ur 81

r ;h"R n-s,
epiIIH 0 = 1 u 1<,
nu.
n
(. 10), n = 4 (. 11)
6 (. 12) .
n
n- n
n . w + . n-
,
. 2kn, r k
. ,
=

'

t'--1

t'-l

. 10.

Pnc. 1 1 .

w w I apry.
11:r 'i'o (35) rt l1bl
u . :
" (cos n!p + l sin n!p) =.

r k

- [s('

+ 2kn) +

sin('0 + 2ktt) ],

.'1 11.
n. -

p =V

r. _.,
,

r k

+ 2kn

n '

-
a0 = p (cos
+ i sin.!! ):

. .r

, npoaflonit npctr
;

nn:11

= .

11 - n
9

w.

- n

1, . ,., n - f , t-11
, u

r -r:,
nr ;u
, n . !J! u
.
u ._.
5.
n . ..

i'

.."

- i

(39)

- no

'Ei14

. f2.

i,
: nr. 11.
., ono 11, Q
.
r ;
Itir , , ;nll
m.
. . 13 ;,
n; na
. . ui oqtt
r j!
l.' . rs ut
. Cor&CJIO n
n
oro

rs

t[ r
. 13.
.
,
J<, WJo
as tJ s.
r n
r J. qepea q -i,
. 1' + 1 r t. .

33

. mtJ (39)
Ji . rs t, as
-1, + 1. , cornaco

l11=(- 1 ) ( + 1)=
.

= -.1.

, . r

. IJlo

1'oro,

-
.u .

JI

. I

.r
.tR
. , . .
Ji ua
, IJiu 1 Ji

i:

.
Oif83aTeJJCT0() pODUJITCR
, ntt,_
. , n

WIOCKOCTB

.
t. Roopsanr

. ,
n R
:t. Q,
JJ R.
R n Q TO'I
l(B R.
1 1 11r i(
.
QCSUB :
. s i
11, i , npnou
s QI
: Oc.Jt Jis . ,
,
:u B!lJIOM , 'l
. . u
, ()n r
. s u oct.ro,
.;_ ,
li . u
Si

u . : ,
fr I
s , 11 _-.
. .u
. , 11 , n
, u n 'l.:
, r1aaae1toi a'UJAO.AC 1W4.
Ji, rt,

(1, 2); upea 2 3 :11
DJiococ (2,- 3) , \Ji, 11 1 , 3
DJIOCKOCTf> (1, . 3).
,
Coe"l!nQiJe l z
;, z1, Za z; - rcoopu1:14.n,

()
11. :
u z 1,
z : : 1, ,
z - 1'! 1
Zt

.DOJJOIJT8JII>08 &D88 8 , 11 JIII
r _ , cd il ,
101

1,

Zs ooosaIUI AJIBBY r
JJ
, AJIBY r ,
BSSYJO u,
. ,
: z1 8

JJ.i u ! ,
, s ,
JJ
. , z
. '

1, .1111

';,

.,
z1, Za z. (. (40)). &1111, nnJ
'IIICa z1, .r1, z,,
'I z I i1, z1, z,. , -
m (40) alhoto u
I z
ucen (zi, :r1, :r,).
35

erRo st, u
=

(YJ, Yt. )

- ,
l (, ) .

l (, )

+ V( 1 - .r1 )1 + (8 - z.)1 + ( - J(

(41 )

2. 'l'w .
Ji, .n ,
poxoIDii s;J , t
t; . ., 1. , cc:l, t,
JI. u
, Ji
(. 1) . ,

o:r, . '(
. o:r, u, . .
, , J.: :r.

.... (1,

t,

za) .

n ero J&.
/ \ . (41)
lUi

/z/

+ V + zi + .

z ...... .
. ( ,
ua .) >
Q Ji . ,
Jl. q' , Ji u,
sr101 1 1, z + 11
.
:r c:t,
. . Jt . w
z r,
z 11 Ji. r
8I8, eCJJII

z
6

(zJ, z2, za),

11 =

(YJ, 2. ),

+ = (, + Yt! : + 112, +Ys),

. = .,, 2,

).

Ecml - ,
1(I&. n v

JI = 1f1\ + %21/t + aJia.

Jt,

l/
r,

eCJiil

. v-

= : ,

(.) 11 = ( ) .
, .

::,

(:: + Y ) s == S + Y J.

(42)

(4S}
il = / \ lvl cosy,
r - r 11
JIJi: 1/, .n
( 1, 2), . . 11 .
_
.
.

(421 m

. ( + ) 2 ...., .z2 + 2 + 2,

: .

. =:

' .

1
!( + 11}2 - 5

y 2J .

44)

, . Ji
, .
1 l \ 11 \ (. ( 22)) .
. , i1 ,
r ,

1 \ 1 / = {(.i' + )' - _ - y*J.

w
+ ,

(45)

, TOJIJ<O

r
37

z . : Jt % ,
,
: (),
Q, ,
, Qi Q,
& . Tu,
( ) ( 45) u
, ,
J _ ,
r, : z
(43) .
u (43)
n z 1/, ,
. r R ,r;
Z IJ

==

0.

- r ,
. !l r , ,
, R. z',
, , z',
' R,
.
_ 8
z' = .
(46)
s Jt 1 z'
R r : -
. z - &Is 'l w,
, .. ,
z' z R. J< z'
r npoeJCue z }>J R.
. (43). ,
z' == ( z) .(47)

.t It


r 1
, r,
i : i'Ji, ur, rr
. 1U1'l n m npJDia n, .
n 101
.. : n
: .
iJ, ) -;
ceimei ., IIJiee . u
, ru
'l. . . tl.
: 11, 8JIJJ Bca, r,
, 11
. r R
'l . n
. n t
R 'ln . :
'lR Jr.
r r nr,
Jr t - ,
, r ,
CJU(D 'r n-1 11 .
WI,

t 4. 101 )'IUIII J1101


. :

/(z)

=-

ezoz" + 1"-1 + . . .

+ ,..

(1)
9

n !'i

.t>JJ n i.
:z lJflm . 1,
, ,.,
. u. sa- "
u /(:z) ,
. !i
, . ,
, : r ao:z"+a1:z"-1+ . . .
. . . .+.., w : r<r:
'J f(:z) . , :
j(:z) =. , &, /(:z)
, (1) n. , I - .
Jir z ( 1)
'{ , t, : ; -=
/(0) ==,., :z = 1 uon'Y,ae / ( 1 ) .,..
= + ti1 + . . . + ,.. , ecJI
, 1,
, ,. .- ,
oilte . I)l'() uli / (:z) ,
8II1111 z i :z. .
z llCoe ,
, 1110 : .. ,
/(:z) Q ;
:z, , , f (:z)
nQ . :z. - z
1i9r :r J (:z) .
. /(:z) r, .r
r, ( 1 ) , wciry .
/(z}, . -
1r . . u n
. .11 J! n :z
1< : f(:z) , ,
, z. .
: r, /(:z)
JJI, r u ( 1 ) .
R ,

) . /' (:t
.

'

(2)

n J.J :z r
JI, i ."
n (2) n <i:<>, . N..
JJ
(. 1) yRet t\J.J
40

s = {.t, ) ,

(3)

: ;r, wJi
(2}. -
(3) su 1, w- _
. 2:= (%, fl), z -
u, & ,
1 Jt Z CJIY - (2). .U
Jui. " f(:e). 11 r11,
1J1 s. (2).
- JtJI .
, (2) opee.nse'l' 1
. -. 31- . .
{3)
_

s = (:, j(z) ) ,

(4)

,
WI .

:, - , ni>,
t. , r u
RJi . , n
.r 1 19(t) r r t

! ==

!p(t).

(5)

19 n
,
19(t), u. r,
iu 'n: nR , 'i'ane .
, nu. n ' <
.n n 19 ( t). (kr, I)
11 n n 'l
:t , t 19. JI
.: !!R tp (t ) ,
. . Jl r . r
r , tp(t), u 11
( 5), Wbl R U 88.1111
t, n . -,
- (5). n , t uo .
1 .

m "lf,
JJ lf. :. 13 caoif , r nu
u mu
aaaeBIJ!I 11 .
; ;r, r>
z 11
iJ m
, Jt.w , caiii.
1' .
, , (2)
' , . (4).
r g sr
CJie u. ,
u , r
Ji . w
.
r, .'l 11 ,
(2). . r . 2
, z : npeeJla:x
, . l( : t
CJJea ,
11 .... f(r) pz.
r - $ ,
r, K.PaccopiDI .o
.ro"'Jle&a /() (. (1)) ocpoiDl
:: .

f(z) ...., az2,

r < -
I}"I, u

{2)

. /

, :;:= ;-1.

r z


- (z, az2) ,

(6 )
,

- . u.
Q , 81
, u az t
. , ,
z -= 11 . r,
w .9 ,

42

(z, )' . . u (-z, r).


r w w
, aaw
r .11
J).
( 6) , JJ z
_11 1t ,
,
i.t . , I< ru
, . 14.
n I<i , nr:

w
11 """'

z3 + ,

(7 )

r - JJ. JJ Jin
.
:: 1) - ,_ 2) ji -
uCJJo.
w z .
. r, , n
z iJ ,

OJIO}KBTeJIBOII .....:. OJIO)J(

. , 'I
(, )
n . (-z, - ) .
,

:
.11_ n._ .
PIIC. 1._
, n::- n 'le
epru. z, . 9 , 11
t'l' xe,a:Jieao,
. , ,
,
, . . 15.
, I<ora - . .
. . , 1
(- : _
n il . :
- 'l , . .
u
. (7) .n. , miyiJw aa'leilnll
z, n .
3 + - = 0
_

v=;r.

r. z = z =
, n
.....
. nu puc. 16. .
, (6),
s n , s

(7),

ns

" .

Pitt. i&.

Pwt. \5.

v, r i(:e)
.11 r,.ll:

/(z) .ainz.

".11 u

11 = sin z.

(8 )

R sin (z + 2 kn ) -= sin : k, u
, - J!. (8),
1: 1 z, s
2n. ' u
{ s ' JI
.:u'f. 2kn, r k ....: JJ:
. (8), ' ii
ru rr . (z, )
R ncpoii , n n : :
: .fl 1 . ::."

4.4

'

2 n 11 1

, 1i . Tn '88JID.&. !/ 10
.
,

u : 2"' 2n 11
. - 1 . : ).f ,

ua . 17. : .
-1,

u
.

17,

1. :,

.
11 =

r - : :. r ,
(9) 1!1' :r t 11 :
1': : = , :: .:
:. , i<J1

(9)
.

/() =

(10)

: . z == . ,
onpeueiD!I r ;
m< n w. Moamo
lia ii , i (9)
: IOCKOC'l'R_ JJe OiJY, :: -
> ' - -z < . U. 4JI :,
t:k_ , . -
. (. 11) .JUi,
(-, -,.) 'I' t) .IIJiil.
, JJ - cJU()(epJii '
r
. iU r -

45

. l\

(.r._ )

Jinn r n
, r .r -r .
t 11 'l n ,
, npn .rn
. n n pJtc. 18,

l'IIC. 18.

', ' reo:ateTp1I"18CKB t '1118, 'ITO


Ju. : , 1
: u, (9) n
, t (10) .=-0 v

1 JI ".

J j ( ) , ==
i. r
: 8886t ()8 n
,' .
f(z) = sign z.

l):
sign z == + 1 npu z > ,
sign i = - 1 npn z < .

J:

:z,. = U)' , ign z


. , yJJIJI sign z - .
: . z > ,
r - < . . . CJI)"Ia n
: .
Ji r z .
Vpaa.eRJie
11 == sign

( )

'

w . u, pan
JUI'CIIIoro - _ )j: . z > ,
nR 11 1tJI
()J
+1 1-----1111 _ , .
z < .t, :

. , (. 19) . ,
-1
R ',
Pu. t9.
t pelUI :s
(f 1 ) : pa81IIAJible , _ -
, : J.I .-un
. ymnR sign , ,
s 'JJIW z l!' z . '1'
.l. R , JL'IJ1

t . iJI
.

.i
:r

__

siin ;,

nw ==
. u , rt R
, .Ji :
u 110 . D:: JJ[
, "' ., Na
pyme JJ. yJIJ1fJJ
R r.
.,: u
. . .. . R 1J'[1'
l . : w
DOJIOJI&TCII . .R, CBRB&JI ero
..
.

4?

1 5. li, ruepo:ta, oapaCIOu

4 u - yf(x), rne f(z).:_


, 11;
81' uii , , rpaiJK J<
/(). . rw.

u , u,
ruu. . , w
u . . rw
. . n
. .11 u nu
' , i . rilnepo
, <i u ;
u Gt ().
n II '
z. = (0, 1/0) r.
s_. 1 .zi
:r0, 0
JJ. orpyoemu ,
r 1 r.
'fO ntt <
,

l(s., z) == r.

" () 1 u' .
TO'Iltall, MOeil oocti,ti.ee ypau&uae
L&

+ (.

u)i +

(1/ - 1/) = r.

u
u UOC.IIocro , noy1telil
(z - z,J + (

l/o)1

r.

(12)

orcpJPICocmu . )', ecn:a


So. , n I!B'I8ow KOOJr
, n (12) u n

, :

{13)

n ypaselie r.
. ..
r !ll n n
. . .uu , u /1 /1
.u .

48

'

U: Ji: u J
! pHII.II eIIT 8JI.IIBCf1

l(s, fs) + . l(s. f.>

(t-4)

",

rAe - . nn uc.no (. 20). 11


r.11, : ;r n r
r, r. t)JIIa
ru ....
;9 !. ..
8JIJ111DC8
q 1
u /1 /8 : &JUIJUIC _
n
, .

:
: r II
hc. 20 .
r n8118J.
n, r

.;.,11,.f-....".=:...---...,:&-+:

1(:, (1)

l(s, f.J

2,
(15)

rp,e - . - .
.DOB'J'eJIR08

(. 21). TaIUI
, q :
.D r.D r J r., r
. 2t.
r
. .n11 (15) f
r IUir -, n., :
l{s, f.J -

l{s, IJ

2.

(t6)

w,
Cootnomeu (t5) (t6)
.'Iw .., . .lief"soe
n t11J!1r &.
IIJIIOCJI , .., rii
::
(17)

DPtJJ.a,

r 'I -.ltn :s.

.Dauca

-u

d a
(14) (f7)

yc.rr.aa

"

(18)

ll(s, /!) + el(, 1 = 2,


1.

.. n
88JI , 1 . . -t
/t /2 . /1 /2; :
g j,j,.
:, ::
. Ji ,
ri : :, NUI
- . - .
<> oft oft : J.
r :

_ _

ft = (/, 0) ,

11 = (-/, 0),

Pacco.JIJIJI 1("1, 1t) l ( s, 12) JIJm. . .


. Ji () rJiaa. I : ., :

l (s, /1)
l (1, /1)

==

==

+ VC:t + f'> + v.
+ V(z ...;... {)1 + '

(19)

(2)

r :.
Q, 1 :
.. ,
u = zl + v' + f', v zj.
(21)
n ( 19) (20)
:
l (z, ft) == + V + 2v,_

(22)

(23)

l (s, jj ... + V -2V.

paccoiUDie l(s, ) l(s,


. kl\ , . n -
.
: (18) ero
, r i

(. .w (22). (23) ) :

+ 2v + 2s V-4v' + - 2v

't

==

41,

_ Jt: 2 .
.1 ,
+ sv -4 .... 241 - .

oaOJI'f
'f

'factJ
2

;Ir s,

'-- 4v2 ==

44 - 4a2iJ + a:t.

n - r v2 = '

Jr
v (21),

zl(a2 - f) +. J"2

==

.11

- 42f.
.

, f r:#= , : nOOJJeee
1(2 - f). r n Jt-
:
r.
.
v
(24)
-; + 41_ 11 = t .
.'I MY'f&ll f<a

. 2 ... ' - r,

f>a.


s ==

r - a2,

- Ji ii:CJIQ. , 11
: n)"r.
r .11:

yl ..,. 1,
.+ ;;r
. ";'r

v
ar - ""' 1

(25)
(23)

V(25) u aunca,
(26)
..

t g 6.t..
.
r, I)
'Q = 1, aunc n - +1 u rn&P"
11: = ...;_ 1 , &Ji . Ui u
:u. J : I'iJepwto l
11 - , : 1 < - 8JI"
, MY'Ul f > - . noro ,
. :. :: :n 11 yCJJOBIIe ( 14.) , ,
cylta Q. z "' /1 ft
, u /1 /2.
51

, !I 2 > 2/.
rilepOJI l(::, /1} u l(::, bl
, w 2/, 2 < 2/.
Jt r (25) (26),
s, r
, . . <.
Jtn r, ,

(. . 20) ri
: (,) ( - , ) ,
: (0, ) (0, -). Ji .
== .
iiepoJta, (26},.
JJu (. ; 21) :
n : (, 0)
(-, ) . .
, r ,
. n
.
r n
.
_

..

n rw
napatioA
.
-JIJI

, . ()
s
/ D,
- u w . SJDO s r
r
, r
'Ii 1 D,
. . r 11',
. 22.
r 4 PIUIYJO D, .11J10 /
,
.
(, 22). .11 yppesli.ll
r , , <
n n, ns /
.li D;
1 D / 3 u
, :v ir /ut,
,
n , r / -

D u 11 /. r paceORJfe

1J

s=

(z, g)'
l (s, r) =

/f + z l.

PaccoJIJIJ!e 'Ii: :&

.n

l (z, /0) = +

D airrc

JJ

.Ji

l) /0 -

V(.,.z.. :.:._ -. ..-)'-+-/1-'.


.....

.
....
.

r , . S.tt

. trm., . . 11acnt
r . (
)
' (27)
2f;c == 2
'

'

'

/t.U I'Uipao.bl. ir2/-,


1J
z = 2,
: (6), o1JRee , non'yaes
r n .nw : z . TaJIW ,
. J[, w.i (27), '
-; ir.
.
;
. . w
.)(, . TaR
KJI,J( s - v
.).t, J: , k,
( 13) . Ji r
: , . ero

(28) '
'

'

'

n _

z2+y2 - rl.
(29)
r c.:S. . r.
r., .118 - F (, ), <,
cny,ae n ( i), 'l
F (z, )

==

53

. f.(z, )
'l r, cottero 'I&. ,
'l, .
(28)
F (z, ) == . .
(30)
, tt: n (29) z v
' uu,
. 1/ JUI paeiiiiJI
F(z, ). TaiOJ)( , F(x, )
1110 n n
.
F(x, ) , .
.. , , eeJIJI, 'l
u,
'l F(z, ). il
s -= F (x, y)'

BeJinHY % l\8K 8i 8:s, IIMIOIOCJI, SQ88CBMi:


, V ,
F(x, ) JJI
, ,
F (x, ) =
(3 0
.
lui: n 'l (z, ) , Q
u (31).

n F(x;y) G(x, y) - t. .
, , '
11 ,
(, ) =

,}

G (. y) - 0,

(n )J,JJX BeJtnP
-f
. . F(x,' y) = ,
G(x, ) -.

(2)

fl.

(33 )

(34)

Ji . ,
(, ) r :
(32), (z, 1/}
? u 1) (33) (31).

, . (32)
1111
J!. .q nu

() (34).

u (30), .
wr , g, ; .
l! 11 == /(z),
n , . blJla 110() (. (2) ). "in
( 30) IJ. r tt
., . a&ai(&Jie.
li1111 sa u (28) . . _..

.
pemeJJi ero g uG.lryae._

- Vr1- z.

(35)

r r u
CMICJl TWIIKO lzl ; r. 11 yaiJIJI,
11 Dpa1IOI t, IICeX
. u r
'IDG.IIa >t,. n
, t 't. (35)

paa'IJIU 'I':
V = + Vr - ',
v - - Vr' - x'.

(36)

.(37)

(36) Ji, Jle


. V ( 37) oopeeJJse <w..
, 10 . ,
, 11 (28),
- (36) (37)
ii:, u
J<, tD t (28).
_r , . n
r ypaJeiiJI (28) 6,
u. (36} (37).
m . , ecJJB F(z, V) u m 11n iiI v,
(39) r s
. t .t.. .
z + v2 + r.t = .
<S>
u: r ll,
.55

UceJI (z, g); y,oenopIODUIX .


, (38) W<
JIOCROCTB . r -= .
(0, ), : n (38) ,
.u n
. , r ,

+ v' -= O

t ,

r.
2.

r 8JI, r
4)r, (25) - (27), J{u
)l Jt KOOp.lll!
b8T Ji . .U r z :::::: (z, fl)
nl( s
-q 1 == (.:r1, Ilt),

.

11 -= a.s,

r ,
s s1 , . Mw 1111

(39)
r , r.tll
. (25) - (27), -. .w ,
YR8a&BII n, III
u (25)- (27) plalJ: z Jl
; n (39). TQt.Ua
:

sf

Jt.ll

11

2
Yt

21

z,

u IIOJIO 811
;1'2

112

-1- + -+ = 1 ,
56

"'

., 2

- .::!_
oi
f

'

lfl

2/l.CL,

r JU

R n

ir

r
, -= ., , -= ,
.

/ = /.

r , pnaJJ, Jit,

; , r, r
, Ji . t <:.
.

. . =
.
11
llt

(4)

r n, 'ITo sunca,
1 1, R,
1l : (40) .
1 .
n, .
v 3. u rn
n : , n ,
r , JIJI
. n
J /, :
D, /,
. , Ji
,:u k. . :
tt I 1(, f(
D, . . 11',
r D, lc,
. to'UUJ z /0 opvyJIW 11 :
kl(s,

r) = l(s, fo) ,

(41 )

n, niI "'J s
: , k - 1 - .
1r . . .R
, n k < t l(u t n, \1 .' k > 1
m. !
, , .
T&Jfnf v apaoJIW
.: Wio .
J n k + t ,
k < 1 , k 1 r
:.
/ 1r /ol npiiy D
11 Jt . KOOpi\BI\T D[IIIWy,

.
.w D.

57

JI epetJ 11 1 /. 9
> 1 n k < 1,
-:
.
ileJJo, k > 1 .()

u /, n k< 1 / 1. ,
,
r
s CJJea

JJ

k > 1 q

n,

1 'I /,
lt < 1 ao(iopo ( . 23).
+ 1, '
,

IJ

l (f,, ) - \ ak - + \

:. 23.

(42)

.u 11 / n
nJ> / ak.
r (42) 1 /

.
Q
' .

s n. .
11 D u u
. n -J ::: (z, ) u

l (J, r) = z - +
l (J, /)

- + v<z--a-k-:-:).+"Z"'

1 l(J, r) l( 1,
( 4 1) ero .1U1 1'1i
, n)"'
JJ :

k' z -

oCJJe 1

: -: (
'

- ak)' + '.

'ssn

r :

zl(t - k') + v -= ,1(1 - k2).

58

.;. +

2(1 - k2),
l

J'- k1J = 1

Hoaras
.

ak

==

f,

..!L + v =
7 11._ ,. 1

010 (24). .
k < t s, k > 1
rneptioa. : reoe'f"'
s r:
r, u, : D.
. . ,

&F.
.
, 7 iUIIK w k
(:. 2).
4. . o.li.mylo
11 n .
i. m, n). :i w,
.r., ; . paaemrr
yi'OJI l!l .u.
, . :!J JIOMOIUIX
r . . ; !, "= 2 t
: 3), : r..
)(.
.
, t amero "'
r
J, r t. : J;
' : ..
I t
' . Ji. / fS
v : , :
' n -t ccelolbl (. 24).
. eofo. cl
'l' . r '/ 1<u ', >t
r ., . 1t ofo ; Oycrir
:.: a.r . r 0'18JS, a.fo cv, . .
(43)
2l(a., r) =- l(a" /) .

k = 2, pJIJt
u / Jt D
'59

:. Tornt (43)
( . pJtc. 24).

, :

' r.!t , Ji r
eofo .. r
.:' k .... 2
r u ,
' t:J> u, JI

/' wta .

f 6. n. uu .l
ocaJJJQI .
JI OJI80B8JIIIC
, JQ .:i

i .n.
-r. .
!UI - R t.lle
r. r IIDcwaeu
,.

: = z {t) ,

. "=

v <t),

} .
.

(44)

z (t) fl (l) - : i
t. n'I' ,
J:JI r n - ru
JU. 1 s, r

, 'l'
.c(t)

(. , y ('t) )

==

Ji .
n , u, ec:re:fiBO,
nr, .c(t) r.
m li . n 1),
r :, ns . 11}'1! JICRIJ(.
.c (t) s t.

:.,. t . . , 1<
t JI n, Ji
, . .n 11i1, :J
u. , opn
'- r .
. u, 11 - CJ.JY
. . itp 'lf!CTO
u Jms n
'l' u. st a'l'o
np11vepe w ;n.
v n .R110 ,
11 :t. . ouoaaeBltllltu. lla mtocttocu
no . ,

JI
ii, -

JJ:: -.:
v Jrr (. 25),
G
nl
%== (.ro, flo). n,
' :. Ra

u so, .
z0
:, . -

1.

Puc. 25.

.. .
Jtabl , 11 :"
.. : -r

. .r
s G JJ n. l\,
!

==

zo + te.

z ,

(45 )

6t

z !>JD , r
f 'lll ,.
no. r.
,
,
n1 L, i:Iapannei.ay .. r
: L , s

(. (6) 1), . Ji

'!! = te,

11 q. ,
L . , Zo

te, (45), ua
L, , 'ITO,
l 1 L . te Jtn .
r . L, DOJIY
BCf3 TO'U(H . , - .
u tt . .
.
;. r L
.Jt. N,
.u . .,, z' z
u
. L . : oz'u, r,

J = .fo + z'.

(46)

1 - Ji !IJ ,
piiYJO N ' TO'IKY
t, 'I z' :::;: te,
(46) ,, u

(45). , , t i. r = t1,
.z'.
i N
. (46) , 't .1, . ,tJJn

(45), . .
napav8pecRoro
(45) I J_
. Rax tt ,
w.r

= ( , sin ),.

- r D .
11 tr , lu
. , ,
= (0, 0) ,
z = (, ).

&0

62

(45)

z== z0 + t cos a,
== + t ein cz.

d . t,
<> sin , ila eos
cz,

u ua &'fmt

prroro.
( - 1/ &. == (z - Zo) Sin &.

Bbl'ITR

p.RM&.II ,

.,.:,

. 6

(47)

cz ""' .
et, 11

_ r .n :
'l

11 ...;... .;.". (z - zo) tg cz.

f.g . tg (+n), >


l R8Dp&JU8JhUt
iiapan:.Jiitoro .

JI ,

'lato epenJicam

11 - 1/ : k(z - zo) .
(48)
) cz . r 4U4 puoi , k ..;
-= Lg 01 1108(/r .4. lo (Zo. Vo)

. Ji.R :r npaxol . .
(48) ,. 'I
r R t.t. pJtol . ,1i

=0, sin cz =- 1 (47) .R


. BIIJ18
'
(
z = .z.
49

iru:

.w .
.

z (t)
g =- (t) ,..; l! sia t.
r 'Ir 1-
.

.t .=

=='4 CO&I, }

(5)

ypaueDI

o-.r<t

: (. (25')),
t . . .11 r uf' u :8it (50) , , u,. wry
'leBRx ti 8 . 111 ' .
(25). , nl (50) .1<
.

i', ._, .
. cnen 'I. , r
t 2n, 1(t) .,... (z(t), y(t)}
n : 'l , cxoror
(, )
'
.
&Jtnnc

63

t = 2. Tatt z(t),
., r s t 't 2,
, ,- ll
, . . , ....
n ..
r _
J\ q z0
(z0, 0) r. BMCIQT

:r = . (l) :r, +rcost,


== 11 (t) = Jle + r sin t .

<51)

n
, JI lix n t.
ypaucJtu. (5 1 )
:r0, ,, qJt
: . n (12).
:(t) == (:r(t), g(t)) r , r
t 2, r n
, n s(O) = s(2). ,
s .
10 .s r = , .. .
, JI .
s(t) t .11 2n
, . ,
. l . &
, 2n) = s(O), . )(.

5. u ,
orepea s . u =
= :r1, ,
= (:r0, g,) s. = (:r1, V1) Ecu
,
(49). EcnJJ z. + . k, n t
(48) z 11 n i.:. AJIII k:
.

:r0

1 .-. 1/

h
. TaJCR

- k(Zt - :ro),

"' - ,
.

Zt - Zo

(2).

(52)

), 11 J
k

s0 z1,
.

1. :iUf)'
t :
, uapaepii'iecun it
_(44)
= x(t),
v

g (t),

r )l t it . 2n. um
,_
z ( t) ,_ (z( t), ( t) ) , t
2n, n: ,
. .

.c(2it)

-=

.z ( O).

(5)
ntr , JJII
tt + ts t s
1 (t2) ""'" z ( t1) . JIJie:e ctU&o-
n - RpJPo. n,
TOI(i z{t) u t, J. 2, r.
, : : CJIY'Iae :s
. , .
(53), n :i :
- npenoJioJD .
m., - .
88.RHYT9lt RI Jr
'fcno 1, ,..JrJ s.r. '
. u f t.&,
CROJIRO z(t} t,
2n; .
r Ji 1 opa.llblo
l ,
.r 'p(t) cp.(t) s(t) (.
(13) 1),
z(t) ::s [-p'(t), cp(.t) ].
.

( t),u i ( t) . z ( t) .
' .z ( t) : t no
, <1 p(t) ., . .
. . p(t) 'IR s(t) d
. JJ, CJiarlie
oro '2kn, k - u. ecmr
1, ' z(O') - :
() , m IP (t) 1 ,
85

Q , JJ
, l( cp(t) u.
2kn ]( tnu IJ'(t) . .J< Jt '
, - Jie
_ t, 1< R
cp(t) .
153) '
[p(2n), cp(2n)]

-=

{{), () ] .

r ., p(2n) =(),
aan:Ol'IIoro !l q>(t).
u :

<p{2n)

q1(0)

==

2jn,

(}

r 1 - _ . j
J.r .. R
. J
. - ,
'i . 7 ,
. ,. nR
:.
1 , ][ n 1
-,
:n ,
}( lt :.
r tr . un
pqoii ,
u. M:{>l &
ir, Ji , '!:
u, -uo - . Henpcp.ri:aR rrpoi }{
n . .
, -r _ . r
u, .s u.
nJ<
n r .
s n ' -i
, s . ,
1.1 ,.
1 u,
' 'lepea () . , () .
t lfo . eoii )?!u ()
uuo : 8t' t!, _& lia-)'t&_li

u. r: u1i s
i K(s) t>rt 1

z(t; )

[p(t, $) , cp(t, s)J,

t : 2n, :
s (2, ) = z(O, 8),
;r It () r,
r

1 - ni{ir
: Jr;. ttpuy:ro (8). ll
np11 -r.; wn - (s) riae
8 in u u ripu .
s nt, :
: n
u u s . Jt&n
.u Ji

cP(21t, .t) - {, ) == 2/(s)n.

(55)
R n, l<
cp (2n, 8) (, 8) : npn trn s
. j (s) n urr s ) 1tJi
. II /(s) rc
sro, , -,

Ta.ll}( , i!
n (s) . nocJ<ocTJJ u saJe
n.ep j{s) 'ln'i<1 , etJ -r
r :..

J<. rr
i:r_ > su 1\joii :
l , G}'MT u n
:. .
6. t rt3:
. nu ,&:&1s:
(51), r.tt..
r r : 1 -
, )l . ,
2 - :r.
.'
.
, w n
\Jrr: 1 2,
tzt 4t (. 26) . ,
"" wr. s<, iru
, JJOJJf'l&tc apaueiiJUI 1 :

- '

q , < n, I\ii-.!> :
1 u. 1 q>1 (t11 u_ t u.rup
nu{l. t 1 ) . . >t + = 12
r - 2 r q>(O) it(n z()-
, q>1 -=:;; q>(O ) q>2. _ 41 z(t)
t:
r 12, 'q>(t) .
,
I< <
r
-

n,

ri n ,

q>-(O) < .
q> (_ 2n)

;.._

- n 1, (54) ,

.
, I(Ora ,
l( (; 27}, r
_

. 26.

Pue. 27.

, r z ( t) t
, cp(t)
su q> () q> () + 2n. ,
i -== +1.

- , 7. ,
: s: l Jn!
, , :, ,n
: 1 2 (. 6).

K(s) 1 s:a :
11 ( 1 + s, ), .r -, - J .
s>O K (s)
oopIUiaT u Wi
88

: (. 28) . < ii
n () _R(?w.
1 (. 29). _J.i;i R s (O) =
(2+s, ) K(s)'

r.ue. 28.

. 29.

G, -(0) Q'
n ;1. .11 1ra n, _
() = , cp(t) '< s(t),
{), 'iYfY m
(s + ). , r n uu .
'(t) , r i wu
. n it
s, ' :W u
s.
.
_
. .I Ji s
1 , 'Uf K(s) (. puc. 28) .
1 : -./2, ;r az
+./2. . < r _n s.
Toita z(O) t
(). I-\ s ( t) u t, ()_r
, cp(t) , !)
i(t) r.r IX21 n 1
z(t) +./2,, ._ . u n/2.
.z(t) I< 2 1 cp(t)
: . +./2 -./2, -:
'l. z(t) 1ur at O'lite z(2n}
r
;J 1. ,
RJ( cp(t) :_:. Jrn s ' ,
1\ . 30.
,
.
n . r<n K(s) nc,.
it (0, ) (0, -),
-

6!)

- m 'IJIO. -, z-(t)
:r,r -LJ (s),
z(O), q>(t) (!
. , OOJie O'IRa z (t) ii

ruc. .

(0, + ) , tt
, : i(t) 111 mi
(0, --). n n.
Ilne (0, -) r <p(t) -
, lie : u.
, n IP{t) s u n
, .. 31.
s=O n {), . . ()
i li (. 32). 'r <p(t)

"
z
1f
r.

31.

. //& t

z(t) n n 1JP :t/2,


z { t) n R\J r nt lt
()1 J. - I' 1m

70

() -

t==n

z(t), . .

z(n),

n , r cp(t) . r
1<: z(t) , r cp (t)
() ..;.... n/2, n/!l..

. mJJ

cp(t) n - n

n u

Jim )'Jolll
: ,
. 33, .u t8.J(, . 34.

p(f)
Jd

------- ------
.
.

-------

11

'
1

11

llf

, .

, r R11 cp(t) 1
s - yJUO s
cp(t) ( ==0), : . 33,
J cp (t) 1 i: cj)es7t

rn u cp(t) (
= ) , ' pnc. (}4. .
.

n 1 () , n: (5$),

.. .

Pnc. 35.

' . 6.

'

. w (s) n
s ,1 8 m.
8. ,.,

Ji Jm
l\:

= (t) ::::8 1 + ' cos t,


' = r {t) - nt,
'

n. =F JI, < 1. - n
n:o, t JI.W 2n. R s <

r
72

(56)
tt--Rc

1,

....

( t) > , .. f Ji
&:. q> (t), (56},
it t; () = ,
p (2n) = 2nn . . tl nr, . (54)
, 1 = n. aewren
i n, n -
u:i:I . 1\vn
2 _ . 35. u u .
. 36;: Hpuu 2 TO'II\Y w,
- n. .
n, s > . '
, ..... u J(t) == [p(t), cp (t} } -
'. ( - 1)
Ji , cp (t)_ r
n JI, 11 t, n, r t
2n:, s{t) n r /.
.

f 8._ Muoroeuw r.:r r

11 f -4 '(. ( 1 ) ) , 11m
1

: (57)

, ,, . . . , 4 J1 Ji.
'l (57) 1 r

n IIJ18 Jti.U. OBoeJl'feJIJIO

J,

rcoii )R f{s), JCO'I'Opoe 8r, r puol 11 (57).
TaJ< : n t<- .
u , , u s r
(57) I< u
u, n JJII 1 ( : ) J)(J[
q. , /(s) JCOJ&1UtJtC4JI . unr;;..

UIJ ltOne1CC1I080 nepttHHOlO J,

l\oecJIIi ltOIIiecoro r s
n. norouuo . EcJi
- , ,
ii . /(1),
'l 'l J(OIIOJI&Rcoro ur il;
1 ( ) m R:r
r s. .: &J)'J- KOJllettcy

71

mr /(z)-xonJreRc:aoro n:r
111 - /(:) . .

z,

noJJ&.ra
(58 )

. aaucwcoe Q.V. nepennoe w, n


li&J.( : f( s) > .
.. zr t.
: : r n. n-r r z,
r, . . (57).
q :.r j (z)
ur r z li - n r
RI r' f (z)
ero rpaJU(a (cv. 4) . j Q:
r : n r
/(s) DJir r J .

, , )! reoeplf'iecoro
'\lr )(J[Ji f(z) nnr
wr 1. t r Z
r.r )lr s ..:&i I W
r r w .
'I s . . w : n
, v (58). }"l reo. - r . J, r
:, r. .
1r l'() Z : JiR
r vr W, . JIJI
q s /(i). J nu
l
ur. - .
r. f(l) ( .

(57))

ll
n, JJril u n- s , .
:. -
_ ,

)IOro'Vfe f(s)

.- f{l) - %" + a.s- + . . . + ..

(59)

- lt .JI
n r, llr 1 ( z)
(CJI. (59)) n ;;;... t
, . . R 'lneo

Yt, .

/(Yt) - .

11

,. r

s . "'.
r . .,
s - r [cos t + i sin t1.

s rr

(60)

_ r t .r u s, t - cro
r. r (60)
UiII 'WCJIOM 8 .; t
n 2n.
t (. w (60) ) poc
oc'l'll Z R r : a'IUe
, t '!DI (r) , 'l
8TBII, 1'.
r n :1 1 2n (r)
u , , t == t .. 2n
1 = r, . . a'IUo Ji n
.
, Jt n
w = f(s) , (58), Wi
W, r s n (r) .

w(t) = /(r(cos t + t ain t) ) . u w ( t) , : lf1


' r - .'IU . TOII t
2. , R!R ueno
t ::: t == 2n .RJiee u

r,

w(O) - u(2) - f(r).

. , .t, i< w( t) n
t 2n, RJIR ec uit.
L (r) , IDI ,
. r. ..u
L ( r) n - "' .

(. 7). , ;r.lt moro Jf r = ro aaeiJ.IIe
r .1 n., . . r /(:).
uR Ji L(r)
t;r oroJiena
/() , , ,

w == /{z)

-=

J",

(6 1)

75

amnev

w. w proovepll'tecxol ,

; (61)
n

w.

w - ( cos cp +

isin.cp).

II OJIII pHM 1\1\111188

r z
::::::: r", = nt.

t w 2n, q> - Znn,


, J< u L(r)
{61) n.
1 1tt4n I(J .JUJI
L (r) t R m (59)
woroue J(; s) , .ii
r ttapawepa ' 1 1,

Rora

= f(s, ) = z" + t(4t l"-1 + . . . + .).

"( 62}

='" +1 wr (62) r
(59), 1 = (61).
Rora 1 w J(:r Z
t; JDu . 2n (. (60) ) , w ==j (z, s)
.i t< L (r, s) R W.

)"J r, op
)IyJre (62) +. 3n
i g(s),
K(t:) := 4tl,._1 + . . . + ,..

11 g(z) .
m r,
JD, ' r > t. cyJO.t

.11l (. . (28) r. 1 ) .

ur

. r, .11r

opuyJI (28) r.11 I, . .


. .v

, . lt( ) 1
ecmr r

;;> 1, u

r-l ( ! a, J + \aJ \ + . . . + \ .. \ ) ,
(63)

- \ 111 \ + . . . + \ " 1.: ,


t v 11nn t() 1
: r ;;;.. 1,
71

(62) },

'110

/(z, ) + (-sg(z) ) - :.
, Wi 'IU
; , Q

lf(a, ) 1 + \ g ( z) 1 > r"..

coJI

. JiJi Jg(z) / .
nt (63), n

8'18

\J(z, ) \ + cr"-1 ;;:, r''.

Jf(z, ) 1 r" - cr"- 1

(64)
- vw
r, \ u1I,: 'ITO r, > f. '1'
u (64) ,
l f'( z, ) 1 >
1 z 1 == i'o. Tatta , , .
1, 1 w J (. (62)) r ., . .
.

u L(r, s) 1
. .u, (. t 7 ),
n :R u '
t. 11 s=O t(
. n. ,
f(z, 1) s =;: 1 , . . (59),
Wi L(1) n, s r - r0
. u'l , n:ero
, r"'I f(s) (. (59) ) n t, r
u u . 4,.
/(z) :11, rJJ.
"t1 =0. .
, r 4n #= 0;
.
)( nt I< L{r) s r, GJ
r . t< r n L (r)
u u 1==fJ t . T()'fi\y w=
=-4,.. ., w(t) npit. r ==O 911
o'II<I\. t W, O'I'JI'la I<.
' ., '< <p(t)
. Ji < (2) -<() , . .
WI, L () ,IUi .
'

71

t<aJt, t<, R

us u L(ro.) t: 11 n,
u u L(r) r,
01 ro , . Dpll !' aae!JIIJJ r
BA'IBJJO .-<OOp,IUIBAT, 0088'1 BB/t'IOBO 1' r1.
,, L(r.)
n. , J>- anacnuu t,
t1, w(tr) =-0. 1:u u,
-

.1188)(
,

w ==

j(r1 ( t1 + 1 sin tc}} = ,

.n:,
"1'1 = r1(costt + isint1)

R :r /{1.) . Tou Jl 1n
r li ru J( z) .
nero , r J(1}

(. (59) ) n :r n .
8Jre.aeTCR .rr , R
. . BoaxeJI 11
.n 11 n /(s) (. (59) )
1 - . . _ .:
yJJIO, t<, , . 11n
s ; : .,
,

(65)
u

/1 (i) n

n-

j,(i) = z"-1 + b,s"-1 + ; + .

IJI n (65) n
uoro tt V 1 Jloro"'JJea l(s),
= . , r f( z ) JI y
'IJICII z -Y r . eCJtu 1 rJi -f'(z) . '
uoroJieB f ( z) u.. n > .2 , MJ!Oro'IJJB /1 ( z)
Ji
n. n n - 1 1, 11 uo
. J{
.
p8aJIO>KB 8 :BO>ITCOID

j1(s) =. 12 ( s) { z- Yt},

Vs - .n /1(1), -, u
1 ( } . poOUWJ arot: , noy'IIUI J
71


. :\.
,, .

f( z)
f(z) = ( - Yr} (s - Vt)

waorotJJtea

(s - v.).

. (66)
(67)

:, s w w& /(z) . !i
itx wory t< wit .r .
Tai\IO.f , ., aoroueu n-ii -r
f(s) n , 11 , 1IOJ>6rJ
i , m , r j(:)
: r (66). Ecn1i
Tt 'l IfJI: (67) :
, , npocrw "
woroJJea /(z) : 11.
t , , k , 11 k > 1,
f l . H88B8CTCII ltparH 1tOpN 1tpar1tocru k

/(r.}.
3 .rr , oo'IJleR f(z)
RR t., .-. . w
nr, R R

14 "{ , n . zt
, 'ITO :'l -.
. . , i ,rJ>:
( ) . ' m . J..
np!IOM n , f( s) r

/(;)

-=

( s -:y) (s - y)/, ( s) = f(s)/,(s),

g(z) - (s .:_ ) (s -) -:- s' - (r+v)s + '"


t xoro'til:e. ' ., i
r /(z.) l( i:
:r:n g(z) , ; f), J..
,
t Ji r /2 ( s) .
Jlli:oroue /2 (:) Jt , R<r
. 'i. Ii n , )( ,
;ito "1 itir r f ( s)

1.

.
.
.
8 9. ll' nt r:d ru n

OJU18JCOBYIO R8.

J(s) - , .

n, & reo-
epntiOI .'I' f Z WIOCJtoc W,
onNJeJioe w = s". ll r ;.
. Z W ,/\, n,

= r ( cos t +t sin t) ,
w = (cos <p + tsinq>).
s

r. )l

. {68)
{69)

== r''. < = nt.

1 OC'JOJIBBOM t ri -
r 0'1' , Z J!
(t), &I(LI J(
yro.11 t (. 68) ) . i>ue 1
ro {. (69)) n u
() JJOCI:IOCTJ( w, 81U10 JIJI
() === nt. i! , n
t ooraett!Jef -11.Z
W 11 fij11 ny'la (t) .ny11 ( tp),

11

(70 ).
ll11. r n Jr iJ (j
n ( t) .n' {) , ntr 1
II (70) 1 RQ8 r OCI!

p = r".

r.

,
(. 37). , ()
{'.n ntt
u &1\ 8 DJIOCitOCT Z, 8
: () i . . . :
l< W. t
0'1' 2n/n. r (t).
()
(2jn) mt" 2n/n.

: (t)

()

I iri
2n r Ri' W. , .
ncna t 2/ . lur./n n: (t}
yron: n101 (2n/n) (4n/n) u 2:&/.
ut () 11u
uococn W. , r t &t or
80

2n, (t) Z,
( q>) 11 ...1: 11 n

- . W.
, f Z n .ll

..R W, raN
:#:0 I W il n TOelt OCROCTII
Z. r11 .< :u
J11 W,
Z. f
R Z
r r W r
Rtr
u.
II i.O. -
6 ( r)
Z Itr z r
I. 1 f(z)
(. (59) ) (1) . J(plt.
y L(r) t W. II01(8ano, 'I
r = r0 uJ1 .
J(n L (r0) il . < W n. ,
"JICB r (.59) an :F-o. 1
L(r) n r, v ro
, 11 Jiu L(ro)
1 n., .
, u
r . r0 piPJ8JI
L(r)
n ,
, BOl'OJICB (59) KeJI
n . I<, iilt
n
. JIJJ
()n
, Puc. 8.
, .

L (r)
uu r u ,
Jr I< W (. 38},
npirc
r
<u. r , r ,
I<!l

81

:n L(r) !J r m nJIUII
. r. raoro
(}J1JIJIJe , n t .
,

1\

11

: n, /I,. . n
r J< u v ,
L!l n mm r.
v R ve)J(y r m'
r urypau, r
& .
t. Q r
n. f(zt, z2) w.u
nopeu.elUtIX z1 :t2,
.

,... /(:tJ, Z2)'


. :t

%3

S,

Ji

Z = (:tJ, Z21 /(:tt, ZJ) )

S R r
/(:tt, z) ,
(
4). S
:. z1, :t2 - n .
= (zt, :t2) - t (t, 2)
I< Zt, z2. 1\JI&R (1, 2)
R . 1U( ,
u , R pz n
1 / (:tt , .2:2) 1 . , ttcno f(zt, Zz)
:rr, , u /(:tt, z2)
. S : r
, 1 :t2 i
t.
ECJJ r /{zt, :t2) :, . .

/(:tt, z2) = ,

S lr P{cJ.
nnocr<oc , ;
1 1 , n,
, 8J1 v .n. D () -

83

oatn(ae'f trpm.toyoa!l w
1<, n,
u Jt () nR
(1, 3), _
. JIJIOCROCT () U8 WI,) (2, ).
u n - m
f(J, Xz), , , JJ:s
enno

f (xl, !)

= cx(z - ,

r - n:L n. r'
r S, Ji:
n

(71)
i ..'l () . u
11 S _ ()
JJn ()
2
.t2 - 2

= -,
.

-=0 r1 ()

u (72)

,
,

(72)

. 39.._

n:r. - . zoopAJtam.a .
11 II
r,
CJrea , . - rII(,
)f
8

t:. . 01u n S.. r


1' .,. . . . , 1f:epea
S n, . (. 39).
,
.
,_

2 Q

. .

F(x1 , xi, .3) _ 11


:n. i:t, 2, , ypa'll.unuc
IIJI .

F(xt, 2,

) =

(73)

S,
u > = (1, 2, ) ,. _,
:. (73).
n :
, J(, .
Q - i< .L
JI i .
L R (p) :
n Q.
u u.Jr, i
: r.. :. L
-

. ..

, 1\ R(p) -
.u (. 40) . u Q JJll r
( 1, 2), JU L r -

(74 )

u, n n L 84

, ypalli!JeH

F(:x,, 2) = ,

11

'!\611 (75)

II

t'

(75) '

88J111

L, n :
(74 ) .
. .-

S __: .
. . , J.
s, .
., .r S
'l 1, ' S .
.. .
,
. 4t.
.

:r n : (. 4f).
: .. . ', .
!I F (:1, 2, ) ,- . .J:JI,
k, . . YQ}SIO

F (t:LZ1, t:LZ2, t:LXa) =. a.tF ,(:x,, Z21 ),

'i, ypaeJUie

F (t, .t2, .)

: . . . :
3. . L - u, .
: (1, 2) J

F(x1; z2) = Q

.- (11 2) J.
r t L r
s, , nero :.,
u:
.
F
V. .
"-\
.
, I j{ li L
r s. ll.ii,
: r ' 1\
., aoii ' IJJioCRocrir.
S
, u Jraiiu.

(.xl,

+ .) =

...

Pacc1o1opn.w

< .

Ilpie ii L ,
i (2, 3) n 11.
kx3 = .
r k>O. &n 11 n r ii
. "i i S >J
Jl)(eCT Bll

'kx =:: V + .

'RIIn , 11
2
2 + 3
k2 = Xt

..

S, ,
JIJi "./ "., n
cnce1ibl KOOfr
:
n L (?, 3)

2
z1 = 2
" JI. JJ
(2,. 3) .
r nii : S,
.

za = a (xf + .
(77)
t nu ..
o.reI; Q r
ni (. 42)
'" L ( 1, 2) ypaeJJtell
.
:z:2

't

(ii"

i"' -
.

Ji ( 1, 2) .
, . < ,
n - oclf,
. wr S r annnct
BOI'PYI'

ef

eJ

...- + r + -v - 1.

(78)

S r .
1.. >, JIJICOII
8JJ 88JI, CCJID ( < , JI
u. n1r
& n (puc. 43).

!'IIC.

. 42.

n ttrypy, n ,
. uu
(1, 2)

jil"

.
i

= t.

, n -r rnop

OJJ BOI(pyr , - 81,


s
:u Ss. . 81

cr

==
iii" - r - r

.
1

(79)

S2
1:2

1:2"

.
2

iii - r :t

(80)


S1 (. 44) S2 {. 45). J11111 r

uu S1

.u.JUeca ' iJfl/l&O.AOCf'.UC


87

,.. 4tU. T8J( ,


< ua . . n S,
u . .
i.i T8J( , n 0,/{I' RYC}Ka.
'Vn S1 .S2 r
;r:J '

. 44.

Pu.

45.

r , Q (79) Q
l(aa R u, Ji (80) .

OIU"I

>.

4. pa8Rellle
l

u
88

JUOeoer. .

n
. ' -

J t.
- R ,
.J JQ Q, q
iUJMO R Q. JI. oq
. !} /1, & ,R eittop r
.11 /l., oq, q
. , ecmt q 11
. . 1't ,, cz2,
, . . .

-= {t, 2, ) .
, u z== (Zt, z2, )
Q, r.. poeiIIJI
R u

q, . . r

.io::

(. r. I, . l! ,

(47) ) ,

JI,
(81)

.,JUU. . "
. ,, 2,
- .
,

. 2+ 2
t

2 + .,2 = 1.,

. .
, .11 :..
; : k 11
z, 11

cos + sin rp = ,

==

( , sin ),

..
(82) i

nt.

(82)

:.Ui -..

5. : r r L
F (,, ' z2, )
r im
.

1, 2, 8

F(x1, 2, z) == i>

J.
: n, .
89

lr F(xt, 2, ) n tti!p&yl() t1:enet., tt. n:t


r n, !-': F (Xt, 2, )
: n. 1< Ill
,:: l)
. <
, " . r 111 nx
. , ; :
. J< , . .
u ,
. r Rn ,L\
: .
. i) " JI . . 0 Q: !!
r.
J:
2 + 2 + -: = 1 .

(83)

1, 2, nn , -nn
.
r - .

.2)
uv:

- ..:: _ 2 {.
41f

aJ

(84)

1, . t , n
r..

. 3)

n .

(85)
1, 4i, as
, JUi
rJi.

4) ::
n
-

(86)

II'l' , nR .
1 2
.
-

110

5}

n .

G n t J(

n u

$2

_
--

_..!...
<!
,

:r'l

_.!,

(87)

, n 2.- : 1 n
:.
:m
1)1 2) 1 3) 1 4 ) 1 Jr JU
:, : mu (18)
(80) 1 (77) 1) 1 2) 1 3) , 4)
: : Jr
: n , uJrii
: t.
: 5),
cn:eA)'e1' S1 :s:
n (71), :
. .n , . iU
.

111

; rJI R
5 r: , )l
: m-. , F(, 11)
IUI}X un . 'J,

F (, lf) -
(1)

u DJIOCtcoe , eoeo.IIYJCI
-= (, ). ,li
!U ( 1) .
n: r .
J. J {1) _
, F(., ) 'In
n n :z - v.
. ru F(:z, 11) , :. . .r
s. ru: F (:z, V) ,
. : u r
; r - r .
, ,
.-JR , r ,
'l 8JUUinc, rJi , 1U18)
1.11 , ( 1) -
. ., . .
n u. liu . . 'f
u 10 r. .,
.u, rm.r r:
. 5 .,
R u -

92

. 1 , :
r, 1 ( 1)
.u., n,
J> J11,
, ( 1 ) .
aar'laecli , 'ITO I .
, JJ (1) , t
t< ,
ypaeJIJie ',
5.
ii , , au.u,
. Ji . :

: uii , :i.
JI . . m '
Q. 9 .
,' .
li Ji_ ,
r. , . piroro
Ji, . ero :,
Ji, apaonl!-i-
,
.
88I pW, OCHOB8B&,Jm ,,
a,at11a't'i. R

11. f i 1 . r
v,
8JIBWX 8:, m aaJtii JI:
:m, : peayJii.'tat.
, II 8 1 9 -r , : ,
v. n ero TOJIKo ero rn
,
i : J[

: ;
, i aanuG)(,
:, nf-
. R .
nJ4: 11. , 9 10
,, :
:, 'l,
: ' 1 1 r
jj v.
.

'

93

9. i: u
l JIOCKOCTB

1 . r onpe-.
Jr .r
. . r
.
t. nn
. :..:.. ..:...
nri . , 1;J1..
't r, )(1 t
ni , . ,
1 n
J. u n
nJi Yl'9.11 n/2
. , roo
pR, opuerupotaa
t:8 crpe'"u nri..

,
cnc
tcxa .. ; . Nn u unpanellll

:t.
R4-

,
11 wr

l!l
: ri njioa
pa)riO 11
-

(ptlc; 46).

}'!(),

j> u
n
'. n jt. 46.

n
- <: . 0'1, 1
nu 'lacooi
. n.iln t.. :, , nL ii -r
nn J!
, . . q n.
. r :

, el'I
.ll .n:n.
, ii: I<
,
_ . r; .90.i
!) r (
J1 n< , 46}, : , . .
. i ,
()'. 1 11: '
, '
,
n : . , ,
. , "
. 113 i n .. Iilt)< .
. R
.: . .'I .
r . v
i 11 r 11
,
'
. r : rp
aJUt:cc n

rq'

( . .puc. 46) . n ' J[


r, -_ . r
''. ' ,
s J! . '',
. ..- .v
o'q', q' u
t ,
'q', ', f[
.

:r ,
n/2, . "': ,
. q , -
lf: "I .
11 n.. OBOPIIM,
'lTO . t
" J . . . ertco
1 n
. r, , . R
wll

95

. ..

: . ..:. .:

, , i 1!-.i _n
"
. u.
'
. il, R', '!Ii
,' ('' . OJio
irre.irao. erRo , ()' iit)aa
r
. 1'<
:, '
t k!$. "!'!: -
, '-i :-'Ii<
.' :!
,. :
"i: op'gimrpoaa
n(): ll etre
t)}] 'itamy itJi:y
il:r TI!K, ' 'h"'
Jl.P, eii ' . '
{ ihi, . .
li cc1ievi.
()< '. Jt' ) 9 '
riop, noR , . ' icRe,
:
. qu
tti'' R&.'1', . iti '
t. 6.;... 11, . :,
-Re, . d-> -
' (>: !>i' : -
;:: JU>iJ).' roio;
i i-( . .

R ileRoopy R
, R . ,
, ll amero
1l R. -
1 :t ', Ji u
, 'l)( '. 1\ 1
R ooaifaif (z, )
, nJi

Ji

(z, ) 1

R TO'Il( . n
(, v} _ i f? ,
u
. , (, v)2.

: v , .
. R r, n z .
R !l, .1: RaR-o >
'I v; , u, - - .
.11 . .
96

, 11 t('I ( 1 )
, OJiy'lewt
<> -
F(z, ) z Jr
v. - iJ:
G(u, v) - ' uo
i
G (, v) = .

u. z r 11 ii
v
. r <> r
_

.

1. J;
ua

r
. . 47.
. :
, <> s
(:. . 47).
n:i :
z = or, w = o'r, = '.
,
z = c + w.
(2)
. <> z, w
. , ,
= (z, Y) I
'1'
u u
, ero
n )[ , :
, = (, b)t.
i< w 'J'
, :
w = (, v)2.
.

97

1rJ r<u w n
1, . .ir
or', o'r, .
r' u.
- r . IfMelo
, ; ,r

' n 11

n, -

'

o'r t1

o'r = or' =

15u

, \

( , v)

: :, (2) . JJ.
u :

= . + ;}

u = + v.

'

()

. 11n r
R .
,..
2. J lin
11 ll Jla
11 Ji oJ<pyt 'J ,
' (. 48). JI O
'
r ,
r' = (, v) .
: ,

r' , 1> ,,


1 r
.

: n


;J\
yrOJI n 'J
. . , or
J1<180: or' . iJy : noCJieero

Pc. 48.

yro .
, 1f pannoii
R l\
Rr r. n
1 = z + lg, w = + tu.
(4)

)t,

ttn ttcno z
r, Il w r'.

= cos + i sin tp
(5)

- 1,
r; . or ''{
or' ; tp, ,

- IICJIO,
l!, u

_.

z = we

(6)

(. (30} ; 1} .
:r (6) 1 (4), (5) 1t
. - w, , .11
: + iy .: ( + iv} (cos ! + isin ) =
= ( cos q> - v sin q>) + f(rain q> + v oos q>).
u,

.,

z =

cos tp - v sin ,

si cp

+ v cos >

'(7)

(7) R

- r
, R v
r .
(7) q>=n/2 ep=n.

< = n/2

UJo[CCM

:X = -V,}
_y = u.

.(8)

= - , }

(9)

- v.

, 1'
11 u
poecrJi ,. n,
npouecII r (. (3) ) ,
- (. (7) ) , nJ ;

, :t .
JJ 1. npJIMope 1 11
r;: 11u

\)9

r!t - lt0Jt01KTCJIBOO ::: J, 'iTO \6 ,


,

)'PJ,B11eBUCM

(10).

= .

J< n
, J<
9 n/4 (7)

= 2
..

- y'i'
v

+ / ' '
11 =- --:.
JI 2
2

1 .1U1 u ( tO) ,

nuo, .ll, ;u
(10), {. (26) . II).
2. , . . 1.

Jt
iUi tJ/// . ,
'. )(bl 83;1>
--+-----=*..J.!-- /1
,
r - .
' fJ (puc. 49) :
1

r =. (. n).
r, : :.
r, .. _
v -. t

.)r J ,
J) ';
r
(, v) n :
. 49.

r = (, v)2.

100

. 1\n: ,. if
&{i , . .
r=
:u;: (3)
:u:

(, Y) t.

(, ) (, v),

Y = h + v."'}

()


;
n

: yron <.
, J( (7) i: (, v)
: r R:
(6, '1) :

:=: - p1in ,
. ..
sin + 11 cos .
us.11 t v

( ) ,

w:
w r 'l! ti :

= + ; cos - 'l'} &in ,


11 = + ; sin + 1J COS .

:i.

(12)
(.r, )

. v R (;, J)
,,

,
u n 'l'tr
.

ii .

:w:
' ,

r; , - - .
(. 50) . oJepiry
Q r OJiyit B'l'opyiO
){ 'f; 1<. r J:
v. cJiy u: (7) w u:
:

z -= Qs - v sfnep,
v

sin

+ v eos .

(13)
101

n , n n
u i ; _
nJi R '. i ,
n ( 3),
J< ' ii I n.
J<](D n 11
' = ( , )2
!f (3) :
= + .
v
. -- + f\.
n v n
.
( 13},
z = q> .$in q> + s cosq>-1} sin ,
< 14)
= sin + + inep+ tt cos .

'

1t: ( i2) (), .


( . J} (, ) , Jtm_ ,
,
.

'

= cos

'
--.

sin ,

= sin <p + cos <.


JS, w
, n /1/ ni :ii
IJ ,
it l( n
. !/ mi (12) . (14).
n.
t -.
-__..;___....._ _,.,...
.. -/ :,
11
, . : 11
. 50.
: r. ,
noJI}"Iea: H/Uf .,
r
n :
:
R . n ..

t02

.11: , 1r t 11:
(. 51). < ' ( .r.i 'U\ r

r =

('. )')

ii:
t. JIJ1 . , 'litJ
8li, R.

Koop

ulia , : u. Qqu
, . lr" (i, 'l) r
It
JI (', )') . 11 .
-..
:t

'l; ==. -'' }


)'.

(15)

, C:JJY Jr ( 12) . ( 15) CJ8R8


1 (:, ) '( r (;', !')
r (Ji. s
. :u

: =

'11

+ ;' s + )' sin

'}

=:it . + ' 8in' -)' cos .

(i)

R , (:, g) r
; (;, )) ,

,
/
)( (12) ,
(:, )
(;', )1) ,
eCJI
. tJJ:,
oplij: (16) .
xoopJtaJoi :
JIJlJIIOTCJI )U[OO'IJIOB'
n . il
.. St.
lllt.. . , i.n
,
u 11Jl )(Ji : .
.
, 'ITO }"ln :,
( 1) , . )(

tOS

, :w n
, . . <,
z g : ( 12) (16).
, ss
, 'n
tr , u lill' .xr n .
. F (:, g) w'U n &
: Ji , , "'TO :
, (12) u (16),
' vr: G (;,-'I'J) . , , G' ( , '11') ,
woer n, R :t
i : '
. : G(; fJ)
, , G' (t', t}') .
,
.
. . . ,
F (:, ) ./I r:
, r(lopir, r.
.n F(:e, ) 11 ,
. ( 1). -8JJ1( re()-o
r B1'0poro
.

iO.

r <!r op.II,itoa

: ,


:(17 )
F(:e, ) == 0,

'-, : F(:e, ) w . 1 .
i . .u F(:e, v) wr
, J nep(:Jao nopsUJJCa.
F (:, 11) :ru . ,
. -tu.ue , rt
. ,
, r
, r u , , , r ( 17)
1f, . p.IDQ'IO, , u
.

' to.\

'' P(z, ) rJi , (17}


.
.

(18)
+
F(z, g) :::: a1z
+ . - .

'

ECJUt

JI .
l1t

+ ,

, n (18) tJs,
ero !

101

11 - i = kz,


(19)

. r

, 'I (19} R 11
, i (0, 0) r
f'IJI8 u , i k {. (48)
. Il) .,

1Zt = ,
u IZt . :
(18) 1, .:u
-

.. .
:

z =- Zo
r

,.

'

.
"
.

:
'

"'
.

<

Zo = -
8t .

i r, CJI)"Iae (18)
(. (49) r. .
.. : r
, 11
(. : (48) (49))
.
. . .
1t , rJi F(z, U) &
. m ero :
F(z, 1/)
auz' + 2a1,zfl + 41/1 + a1z + Q.tfl + .
=

. . yro11
, . . . . JI& (z, 11) wpea
iOS

(, v)

(7). rJt
.
IOIOO'Uieu G(. v).
r
4 u. 'I r'L!I G(u,

ir uv.

F(z, v>

v)

G(u, v)

uv[-2a11cos in +

1(tos8ep - in8ep) + 2cz.ttcos sin 1 + . .. '

8I8 u- ru G(u, v),


rl uv. r
!)R .
()JI : u; r
AJIII r yrxa r

uv,

yrJia, :

elu 2q? - 2 aiu ,

cos 2

sin1cp.

101,
uv r G(u, v) :

(tzu - au) sin 2 + 2411

cos

(20)

2.

r ,
uv s yJW,

11

, . .

.
IZlt

::/= 0,

ppaJIJias s:r (20)


wz :

ctg 2 .

, u

tt;;

crll.

11

' . yro.11
, i
G(u, v) =- u + , + 1 + , + 60
(21)

s, , 611 6"1
, u l(&K , 'lTO .r:-

t06

F(x, ) n (1} amoroJie:s: :s:, .


10.1 JJ:s: i
. r n/2 (. (8)), 11 n
OO'IJJ_e:s:e G(, v) (. (21)) . :s: . ll u
u r, .
.
..
s .
r
.r.:s: .r,. . . : J< v
. . J<-r '' . '1
{. (3})
..

(22)

.+ tJ
v
"+
:::i P
-

'}

(22) :s:r
r (;, tJ}, ,
r

(;, tJ) =_ llg + u1')1


cl
,

'

u + ,

(1

- .

'l'

cl; + Ca'l') + ,

211 + .l
.,. 2 + ,.

m ,

G(, v)

(23)

(24)

r
11

- - 211---

, .
1is '=;:: ,
, .

. -

(25)

. .
.
.
1 . 11 11 : .
r li: cz fi ,
: u 11

t07


.
. ..

'

(25). r
1

- 11 + bJ;t'f\ +

BOJIJIJIIIC (24)
(.

1\)

(26)

0 -=/= ,
n: : .

. - :u i' - .:11 1)1


.

= 1.

!.u

(27)


r, !I, 'iTO 11
. r
11 bn, , t, 3. r n
iJil

/.

= +

Jf

_ <'
11 ,

b= + N.. .
.

(27) -r

,
.!t
;; -

1.

(28)

v, ( ,1})
(26) r 11,
11 r .

(28)

& - .11

.
,
,
, , i
. r - , .ur
n bu 11, w\Ji,
. r II
-

-+

,j'
1.1
r _ ,

_ ',

..r

;
.!t
-;r + = 1,
10

'"'

'

'

Jv JJn (. -

(2'5} r. IJ).

.
.

ECJDI JJ - :- ::.. 1
.
;, _ ., .
,
. , :. . (i, 1\),
ypBJWa.. (27), '. . t v "!&
. .

( OAIIO ).
EcJIII' >r ( }
.

. =

'
}(bl neev III 'CJI}"Ia. .
JI'
tt i1 + bnf\1 = .

11- bn ,l.t
8t, . wroy II.III
((); ) .;.. ..i . l;cJi
11 n . JUte . ,
nnr, 11 , n ..
.

= 4i '
t.:>

- f'


,.

1'1'

-;r - r = o.

(29)

u
, ,
J

(+ -:- )(: :)= 0.


+

'
- - - '

_i
+ _.

(30)

JI.'Ioct<oc , 11 r
( . 1\)
(30), ROI'a ona
i<>S

np.IIix (30). Jtpna panaae'IOJI


: J, v . i.r .
'1 2. : , 't .
8 u, bll O'f'IJIO O'i' fS:
, 'ITO . 'ICJI() ,
. r 'I

, 'l

(. (23)),
.

, =
.
..
\
. r

G = .,.,.,

(, f)) = ,,f), + clu +

ucn:o

1 = ,

>.
'f
f)t

- .!!..
.,

.
(31}

'I 'l',

. f) ==

,
-

. . (31) ,
. 'lact (31}
.,
.
f)' - .

. . m
.

(3t)
, 'I, :
. (31).
EcJI

JI

- " + ;;

'l'ora ypaeiUte .ti

1
't + 1 +

'IIJICJIO

IZ

c1<Z

=-

ctt& + = ,

.. + ct =- .

(32)

u 11 1 JDrem R ;
r rc; r . . 8JiaJC (. (9)), , .11.11
'118l, 101 ; >t ucaa 11
ct IDI8IO : . r (32) il.ll

'1' =- !L ,
.. . .

tJ' - 2/i,

r / - , . 101 (.

(27) ra. IIJ.


, pDa.ll r .11 r i,
r ILII .,
.: CJI)"Iae.
. II. r
., .s

. = 1.
Z: _ ,
11

()

r .s J .tt

R&,
umi noeeJiiDI , ..s r
paap8JIIID( (33) . 1/ .11 z 11
n. Tora

v-

+ .r-;r-:
r - t.

z < .s Jir paerona JIKa.ll ,


, .nt, z
fif.

< r (. 52). =
o'IJCa (, ) - J n

.
nn( rn
: eJI'IJIa ..
ru
r.
u .
Q ,

== : z;

. 52.

(34)


: r . k = : . n rJ l
i> ii r, Q
r.
u g ii
:, n :

i- 11 = ...!. (: - z - 1 ).
4

w10[ paaeJUD( r
z+: . r u:
&

J - 11 -

Jrr

+ V-

, - .:r
pJI)[aa
,

yJIIO rU .
(34)' .11 & (33).

aaii v. IDfee
. ,

= .

.
u , &
(33). rtn! tr'l np::r
11 -

tt2

;J n 11 - 1f8eporel
(. . 52) .
. 4. n.
. (35)
F(z,v)
r- + 2a1aZY -1:- aa.JJ'.
=-

s z
u NJ . '. .r
. I<l
.
: , J<
.
. R F(z, 1/) ur
s = (z, 1/), . .

F(z; v).
F(z)
(36)
.
.
R'I : lD>
, J< z
JJ. F(z),
s . .1111
r F(z)
)'J- .11
n F(s)
.(36). 1 t
., r .
(35), ,

F(z) = G(u, v) =- u +
. (37)
=

{. JJ (21)). J
. F(z) n:ere,
ooplUIJiaall .
F(z) .
R Ji, .
J< 8J
, .J<: F(e)
, r, J4Jee!U6f/J,
r , . ir,
F(s)
. u, , .w.uu.;tC,g.tta.
I, .J<
:JJ F(:) D
(37). eJtrop ,:
3


:
8 = ( .

sin rx),

rx r
.
(, v) . t {37), uOJIYae

F(e)

1101 + 1.sin1 .

(38)

EcJI 11 n , . . 1 n == , rr II

F(e} = .

. . J : w
u r ; cJJyue

u Ji
JU( .
11 n paJIJ111bl,' . ,

,.

11 > .

r,

F()

F(z)

(38)

11- (11-u)sin'<&.

t ; , w 1 : .JI
. ;
==n, & 8 - - 1 , F(z)

r ww JIYX 1
n
t

81

1:2,

n,

= - 1
, 11.1111 l ii'l
! F(z) Jii
: : ,
s - ADJDD1 , JJ
n ,
JDi , - 1
w ')'' - _,
1 : . . r r.
114

1: f f . KOIIIae
I'Iee
.u

. i(a1UI OAJUI a)"leiDi


, I'IIIJEiP apaOJJw. WI 88J!
peJJaiD( rpetra attaZa l .. epw. w
onpe;um. JIJI][8II '18811 r
Q, u, . :rowee, pyrJroro ,
J, ilpoxoel eJ*I epiiDIJ. Jioa.
JiX :JJa 8&IIJ[8
JD. , "' .Ji
pyraoro r
m, l'J. IIJJJI uapaoJia 1 . Jrd ,
I puwx 1 S. .J t
u r11"18. i9- oOJJeu.
. r oJDell, '10
. r,.10 JIOfiCCI (. 53).
&
JS ,-. r
ut. .
N
.
occaJIII .
l r
ui ,
l. .
upouOJi
YJO
N pstlJIO, - '-r---+-+--1('
Js ':I
w. 11.w he. 58
'/ ..-, , u r n N.
lia :i s t .
Toua w . . 11
8J oJqca ero m
.ue
.j.gJ, ita
1 pyras - III& :.
Q ,
JI, COCT88JI.IUD'I' z IIOAOCm
, .IDI 1
, ero J,
COC1U.DIO'f u . , r 11

ifS

R '! ,. 101 , pyrmd


--- . 1 : )J
1 ,. JIDll Dpoa.s, pOXOII8JI
:f N,
i, . r
. u t!'oP:'
-'

Jtoyca.

, r, i S t!ll,
ICoayca , ,
i
L. '!. , S, iII
, Ji u - ero Ji 1,
r l ero 1

i , . '! m 1 ICoayca ,
)"DD( IJIIO u
B!mero I. .n 'l'oro
11 Ji
.n , m
JII ', Jt: nICOCD . r
u .
JI i. : ' .s
OJIICo - ero I ,
. 1 , .
'. .i . .
.n .n: .
8, W1'0 1. 9 BpeJI
:IDI . .
. , - n:III:I

8UJIC,
2. i. ' i
ero :,
11101 QJi. . .
i, vo : . JIII . r

.
a.l . . . '
onol ero :l, ao.t u
. 1111 , ' _
t , : CJ 1
: I J! 1 Jl IR 8.11

Jiena ero TO.IIICo


JI . .u Ji
, -. . .n: 1
tt8

s, Jf t2'9 JIJUl'R / na
.
1ti J yJiep

e!D!Ia.

1 t.
fJI , : JJ:
, q
JUi 1 r
(. 54). , JJ:IIJI .

. .

f.
.:-. '

uiap 81, nl JJQ 1 ,


s & .IIJ s . . 81
. u JtacaRJI ero nocRocl &'DI
/1 , , s1, n-

i 17
------------------------------
----- ---_
(

II 1 ,

.
S, U> 1 oOBRa'IIQ( 'lepea L,, 8
ero Ji ..,... 'lepea /1 t
, '! .
L1' L,. 'I s JIBIUI
'lepea . 'I
L1 L,
u 11 4t tJs. ., J
11 u s,
Ji r 11' 2. 101 ,

'

(39)

u . ft /1 .
'f z/1 za1 S1
/1 1, RI . Ta:nt
,

(40)

z/1 za, S1 'l


/1 tJs, vj JIBRI RI :, .
,

. l(z, ' /) l(z, ,).

.
.,

(41)

(39)-(41) ' , '!


l(z, f1) + l(a , f.> .... 2,

r, 'I. oIUI z JIRB .


, . (.
(14) r.. II), 'IR /1 /1
JI m 81 81, t .
.
2.
JJ 1 , ( . 55). iUIIO
1 : 1,
.,.;_ 1 ,
, , 1 1 .i: , , JIRJJ
r , 1 1- ;
Si :Ji noJJ:oo t;1 is . )l
. JJ acaliJi sl 1
L1, : .u SJ..
lf; /1 . q

' $,, ncamrl JIOJtQCTJ. , uvl


. JUOJ 81 1 ooa
aIIIf La, u rs $1
I) - ' r , '10 JIBUJI 1

m is Lt; r 1 JieJR
1'11 t_. UQ.11 J:> 1 mr
IIJIJI - 1 :u '188 t .
10111 l J Lt.

jf.

4t1 . L" -, 1
:, a1 <Zt -
oIUI .. . . 2.. .
1'<! 1 _ L1,
(42)
l(s, ,) - l(z, 1) = 2.

u . . 'f /1 8 /1
z/1 za1 81 /1 1,
.
r.
,

(43)

i< ,z{1 & S, /,


,, . . ,
l(s, /J = -l(z, ,).
(44)

(42)-(44)
,

.
.
l(z, /1) - l(s, /1) = 2,

"7 , . z,
. 1 ,
,,.
ff
i . z
.
.
l(z, ft) l(z, fs)
2 . .
=

Taln( ', s (. w (15), (16)


. II), , R
JIB.IIRIOCII I!/i /1 .
i$1 81, :i 2 .
. . Jf
', _.
J TOJIJCO cl (. 56,
57). , JII
: S0, 1
. 1
map!i 80 t; 'u: L0, .
ero /0 -!I.II,
.L0, .Q.v Q,
.w ' Q : '1&
u ' . , D' .
ll . ::. .? -<:
, 'IDI D. , '!.
ii Q
. D,'. )Jyci. 1 - Ji ll
- pll?.;' 116. m :

fo

R. Ooaa'IJOI ,
. R .11 Q.
u z Jt , R
nepeceaetcs , ,

' -

. 56.

. 57.

', u s.
atmQI, uo ' m s
Ji Q pallble r.11. s
111' Wi , Ji R
t' 'W "; 11
z 11 Jt . w , p.RJLWe
' '' . : r, -t2t

n ' " q
};[' " , }"UDI
r ta'" '
"
"
, 14' 14
. D' ,
', Ji , apa.JIJieJI
e s D ", , tJ
:n . # '
80 /0 ', n
. 'J.:&K '
"
14 , .

. l(s, fJ, == l(z; "),

s .JIR Jil o"IJOI s,.ne-'


. : , Jl. , '
n u /8
D (. 5 ; ) .
, . ..
5. , > _. 'l ., r J! ,
aJIJIcoa;
n (:.
(25) r.JI. Il). r
(. .Ji
(26) r. II). .Ji 11 f (. (27) r.. 11).
.
Ji , u )"I
, 't? r
, .1 J<
.JIJi: 1, J
' . . JQ( OJI&e
)'qeaa .
1 1. ,
1 _
, 11 RJi u
. :ss .
il (-. 2 ra. 11)
. s , . R
1 1 uepeceemut ll
n: 1 , iJ&m

1,

1 (, ) .

. ' l,
).

, , )"{u:
, q
1 n
1. , .
ii. , 'I
q 1<
/'1,
(. plh(ep 2 r. II).
, ., JIJI eJinca 11 r ,
TaR Kait DpB JI CRre Q i
Ji , i, o:o

memre

.!..
w

r.JII
.
.

coxpaRJieCa; -

. .
liJlae , . o:omemre .
. -;r .
n.
, J< iII. 1<
, '! . , t& {. 'I , 'I

.
.
_ m., , .

;,.

,. Ji: 6 m Dm
DpOi18BORlii
. , . . .
(q; r :r
.
.
.
,
n r.. ,
. .l! . .Ji. R
)f n ', II :u:i
s i , r
, ( . '. !?
. , r
r,JI.
, ;.r_ ero . .
' ?tff( J1111 r r IO.t :
.m , . '
, paila 2. ,
1, mr.

.. DJi

, tmr

r 'I

tg , .il , r-.
, . ::: Ji:
,__ 'I yro.11 . MeJUUI 2'
123

Q , : n: I!Ce
.
, n, ' : }JJ - ,
r n - : n
r:.

III

:: 1)
, . 2) 9li n
R, ) :, n
n
npocrpacre.
t. I
, n JJ
1, C'DIT8T n. n
:
. J
()', :: .u: .
, n nIt,
' n.J[ r anpae
RJIJUJ. R n r
r nI v.
.-, .u: :
, u, ;, ., ; . n
r {(.?i
i . . 1, 1, 1 r r
, - ';, ', ';, :.&
: .. :. sa
nme)( r JIO
r :
r

(. _, u8)1

r :
1, zt z8, : . .it:
r = (z1, z, z1)2

t, z,, z,
. r 1, 1, ,. PeDUnl
.
.
1 t. na-
. .1 n . JD(eio
t24

nf 'I n
JI&.
i; 2. _' n J< , . .
'l 'f m ,
. 1 , .-- ()'

(ct, , , Ce)l

, 1, cs, , l(
. Totto , 9
, DJ&.l -
Zt = Ct + Ut
. .1 = 1 + u1,

. z, = 8.+ ,.

R
:,

(l

= , + ,

...

t, 2, 3).

.I TO'IJ(JI r
I r .
2. r
: r '
i

-=

{Yt ,, va>t

' ""'" fv1

v,, v,),.

: iw, 811fl . .
'I 1 .
ielmij r 1 (:. (43) ..
. r. 1) : r:: ., .i
: , :, .

lrl lll cos ,

r r r.r r s. r
,
, . n
.il r ' r : 11

.11 f + !/8 = 1v1 + u,v1 + ,,.

&s . ' , .Ji


r. '

. i.. - .
t :_ .
.

wxnu ,
t2!!

,
1, ,, 1
.(45)
n n>r
1(1 = 1 , 2, 3)
. sr,
= r e1
,

(. Jt (46) rn. 1).


, "18.
r, tt i r 1,
u; , w. oJiyqae
, = "i + ".. + J.aUa

(46)

i 1, -2, . .11
.11 : r
. w CJIYae

2.

.11 (46) ,.1, r


t 1 woryr w II 1; 2, 3,
u i .
,
.11 r
'lepea .
- .IIJ .r -
. J' rz1 1 &,n
.
ml .w

(11t,l 11t,a 11t,a)


IIJ,I 2.2 2,

11,1

11,

(47)

11,

818 .unpreil.
yqae
t: r t
w '<, r . .11
(47) .SBJIRJOCII .
w. 1 '! u1, .. ,. T8.R &Ji
J iII s
, srepe . 1, Uj, u. cpoitB -
1 'l 1, 3, 8 81'0
. uu .k
128

t ( .

(7)), . t OJ1)"181l CJI8)(yi0.yi0

- sin cp

(eos'
in cp

cos cp

(4)

.
., ., (48)
vv , il11 . n

r . s v
(47) 88 llmJI
mC BeAIICJJXIDOI. 0 . 'lepea r, R1111
, 818 101
(47) . r
u
, &Jiete (47).
k Jero , .
, . 1, 1 1 J{:.& .
- V88'f miRY

n r Apyry. B1UU81il
8'1' ., li caupiiIUI v

2
tt
'1 '

....

8t

2 .

= 2 - =-

'

t' }

=- ' - .

(49)

i 8'J' u - .

JI

>l :

(50)

3Aeclt 61.. 'faR CIU&I0.4


'II.Io
I , p8JIIIo ., 1 = k, ,
r j + k. 7e>ro t.r 011: ,
JQ e:ell'l'bl .v:: , (47).
(49), . IIJIJI , (50), .n
II .u:
JI& ( (-45)). u 8'.1'0 .
f JI
unII a'I8JIO ov .11
. U.Jir o.cSIOI , poxoIIlnor
J< '. Roop&TI\I'O'DDI r l
.

r -

(1 " .)..

8t) ,na 'l't'!JI ds


2, llt ., , JI

r n t
z1

- + :1 + 0:1,24 + o:t.a'-

(t =- 1, 2, ). (Sf)
f27

JI tl r
.
w, '. :!i!'f
t 1, 1, 1 ru
. JJ 1i1, if, ' w '!1)1 --: n .
;1, . z1, :t1 ; z1 .*
.
r. . .
, i d
(!
(52)
F(, z1, za) = ,
.

'

r -F(z1, z8; z;) rJi n.


ce'i'tie
Ji ru _F(z1, .8, z1) z1, z1, 8
: R *Ji (). r
r G(1 , ;, , }),
. II J

G<t1. ,. ia) =
_, ,ro r G(E1, ,,, , .}
n n ( 9). 101 , ,ii n r

.n r n,
ri: (52). nopsiO-

n088u.
.
2. liI ul r
.JIR. 'I', &
'IW1f,

&I ; ri. &JI R


r. F(z1, z,, i.e8) - riepoi
. JJ z.. z,. z,. r

. (53)

n n i:

:: ) rJi F . n t.n
ti 1fi l1;

) r.n 101 , r
l . ,
Ji G r Wi,
, . ;
JI . , m 11
, . u
r 11 (. '
.
.
.
(83) -(87)).
.
.

128

- }. F .n

F(x1, ,., 8) = 11 + tJi + ,8 + tlo
uc.na 1, Jt, 8 . ,
:,l! u . amoro1JJ]:e

11 + b.z1 + .,8 +
. . = -. .

fif(x1, 1, Za)

, . .

> ,

n 1,

8,

+ + : = f.

(53)

11 +

+.,1 =

r u:
(} (. (81) . Il).
TllJUD( , ,
r 'l', '
.
"1 );
F{x1, z1, z1},
.
w tfpJIIO : 1, .
r = (z1 .r1 , ),

F(r)

F(.r1,

z.,

i8).

, r 8
i< v 1, .
JI F(e) .
'I'
,
, 89 1 .
n el.
JI , Jtlt
. J
u1, .. 8, r 't

r=

(1; ": ,),.


. F(.r1, z,, z8)
z1 z.,
. -z8 u1, .. u8 (. (46)), Ji
'

f2e

F(r) 11:
F(r)

G(u1,

8).

"-

'I , "' r .Ji


(t, 2) .

F (r) .,; l + 21aU1Ut + ""U.

(54)

F()
J1 -11 r r iDf,
r 8 - 1, Jl.r 8, .11 n
(t, 2) 'I' r ,
::r v n n = 1. r:,
JUDiepa 4 r 111, , u
(54) I r Jl, . .

F (r) .. 11 + 11,

To"'Do , .li F(r)


. : (i, )
. (),
. 1, n. 10 :,
:u.11 F(r) liJI r
r = (U., ., :r

1uj + J.ui + 2.11 + 81.

F (r) == 1

u , r,
(2, 3) , Ru
F(r) D

F (r) - 11 + 21818 + ,..


.

(55)

(. (37)), 'lfro 11 :"'


(55) u1 u8
IDi .(2, 3), "' u (., bl

. F (r) = c"'i + 11.

. _

nepyiD
(2, 3) . ,
m: R"' F(r) :
F (r)

11 + ,, + 88.

(56)

, t<u,
t

r r 11
, .
:!\ F(r)=F(z1, ; "z;) (56). J
; r - F(r) =
:::a F(z1, z,, z8) R
us ICIJ()urietW. su.y (56).
oeiie 8r, . _iiJI, r'I
1l; . KO'l'Opble . wr f 10, 1 .R,
. : r ir
14 .it . , nepet.Jiesx i> r (. (83)..:;;. (87)).
.
. -- l B!opor,o
uR, Jt. HOJQJ'Co, erto
:

.
r .. Ji

' F(zJ., z8) ... ,

(57)

r F( , z1) JoPoro:D:e . ceuen


epellel!lx (z1, :,),

F(z1; z,) = Q

.i (1; ) Ji8
. n ; ii (57)
iq. t ,
QJ .. .Jt (, 2), .
R ' ( . 1 10).

F(z1, z1 1 z.) - ,

F(z1, . z1) r .
Ji, J, ,
J (56).
II ''&, 1f'1'0 ROBYC r .R 88I81'

(58)
= , . Q.
C11:t +
r

n CJI/i 11, cu, /!81 .11'J


u, I . . () . 'u
. , U
J, III 'QOyqAelol JDII[p . ECJUt , 8 : JI
m.t n, DeJD l ug, . ,
JIII , 11 > , 11 < ,

tf

Cn <

. r (58)

zi

. ,

, = -:2 + -:r

w "
J ::8:::: , . > 0. .
TfUUiw , uoJioe
'
r
3. .u. , '!
m , ,
s : . r 1.
n: 11
(. 6), m .
.
, (t) l( u t,
'w : , Wl;
z(t)"'" (z1(t), z1(t), z,(t)),

"

:a:(t)

8
t s, z(t)

. li, r

nJUO. , ecJJB z(t1, t1) .
t1 ts, z(t1, t1)
. , ;
z(t1, t1) =;= (z1(t1, tJ, za(t1, ts), z11(t1, tJ),


. , t1 t
m t, .2:(t1, ft) n1
'I' . S..
, . u w t u 11,
. m u z(t1, tJ ua n
G S 1 'ICJJa t1 t, :: Ralt
z(t1, t1) ._ S. :J( u
,i : ,
"'u. Ji.

i2

- n , z8eJ<oopall J<il , -
JII , IU'.I Ba'IIUia R Da
.. npRVol . .
z = z0 + te

(59)

.iJ: u npJDIO
,. r t t
r.rr , roua z, (59),
. (59)
(45) . 11

'*'m r
'l' n Q - Ji n
J!, z, - mr
Q 1, 1 - . ,
.rr r ,
h Q.
z = zo + t1e1 + tsea
(60)

J< J Q. ,
r . t1 . tt ,
. z ns (60) , n.
Ji Q. r
n.; . n .
, , t1 t1 JIRIOCR u.rs
Jt , n (60)
. Q n J<
. r
. . .u z0 Ji Q
Ii 1 , pax.rre.riy 1,
Ji., n "
aenopa 1 u 0 n .

1 Q, n .,
u,
,. JI'f. .U 1 1
,
r . Q,
t1 ts nl iI t'I z Q
. '!' coopJiila. z0
R, n .
J .J< Q, z0

133

r 4 > , t8 mmy n
R . 1 1
(60) n
(61)
= t1e1 + t,e1 + 8

r r (61) nnoc
ock Q n Jur J1,108 , 1, 1, 8, n
. :.:
, = (Xt,t, at,2t e&t,s)
l
1
. 2, ).
(
-=

r r (61) u
u,
:

z, """' Xt,ttl + t%(,21, + 1%(,34

(l

t, 2, ).

(62)

F(x1, 1, - nepee'
r
.

HJill.

.-

F(x1, 1, 8)

..

(63)

' S.
n r 110, J L n
S Q, JI
F(x1, 1, 8) n 1, 1, 8 .Ji (2).
r : O.JIY'UDol G(t1, t1),
L Q :i

G(t1, ts)

i: F(z,, Zt .,) .t
u, : (63) oupee.JIII.JIO .i
g (. 3 ..Ji rn. Il). ,
.

zf + - k'xf - .
(64)

k + lrl'O ypa.Jieu n,n r.d ,


r .J& J&
. Q
n ., , nJJ
,1 - (1, , 0),
1 .... ((), - sin , cos ),
1 - (0, cos , -ln ),
> .
-

- i- 1u1 it Q

z1 = t1 ,

z1 =:- t;sin :+ ,
z8

11cos

+ stn . ,

(65)

lJ.i!l r ' Q JOJDi n

J!antero (64) 1t Q,
. ]J.JIII z1, ' z1 - (65) ,:
(64};

tf +

'(stni.y osl ) tf - 2 sin ycos {t + k') t1 +


+ (oos' ...- k' tin ) - . (66)
1.l ;.r .(64) unoc

wrm ._- ,Q, . r . .i


nJtoolU) Q. , 'r. ypaliese () oupeenll
e uQ Q . r u:1<4. Jn.
. u 01'. d

'

. r sa'l8d u:cen , k ..
)!JI, J8 CJI)"'aiiX Oll)"'aeTCII IIJI:_
.. n .
TaJCJUI , Jtoopar,
nonyu: . <:u,
11 q: Q reo
epneciOIX . t cuy oopIDiauoro .

"'

Dr:

fi /'pwt
JIEFAIWI BCFJIEIWI
C,uej;Jpy . pa:wepiiOC'nl

1&1111'11

r d Ql 11U811 - ya."Jea1Uialleee II)'I'C.UICC1I


c;ollpCIilloA :, .IO'IOp8ll IIIWII:IIII . CIJtJiJII 0f181U0 '101'0,
DIC. JI01P0C118 :u. :.n..t 101 11 1e0pllll IIIIJ' if,
10'11 Xuyil-ltJ!Cia . Jmlq)e!III, 1WP18I 111
, J.l Jq)blll )'.D1 - 101' .1111"0 111: IJQ/IIIId c:(IC'JCII
n. CII0&3YI! JC:Re 8IIOI'I,I airrop pe80JU CDOZIDie
0111111<! ii:III 11 ll8mi8'IIIJI . IIOIItlic - - lipelall
I :D 18III:D8 1 CJP>'II, '6 1111 11-.epJIYJO
, IIII010p0tuDplle'I'C:II II IIOCC!8JIUI,II8 A 8C8 JI
.
110D8 111\811ir . .

110

iiw

llll'.lqJeC u CDOIIAJU]OII
JDICJIII,III 1U DIJIPOIOOIU IPYra '11'11118.
r8

. .

ec.-iecito'-a)"'JJX

ikJ.
liOBLI
0 ....... 8 SUOIIU iiD

r !1380C'1110ro 11D _._ I'QIDI)8 -


11 po/leiOI IIID'UiJeDa : ro aaJJJDa .
AOC'JIIDIDII COIIpeeiiiDIX . lJo:so8o J1 u?
r nvr , 3 \IIPO"IdDIIIA QYr IUII1i:IDifJ:
I, 81D1111 Wr, 1110 cn.
IC
'll'l IOIIDIIII
J JIIIelfa1ro
e e
IecJul, '!UCIIDp'I8IIJD m:. , JriPO!IIIJI), po.;JUi
IP . C'J1IOCIIIIe .... r
IICCJICI,IJIOA 'ICpiUie .III
.' o!W)QOro IICGIO . 8IC8J1ID
y'lellld 01,11 aiaIIRo
iiiiD
yRJIIICpOI,IC1' Po.IDp IJcpoy.s - llloiIQidclr
paoraoudt (1113'11114 11 811:181'11D1, o&Qclt cnoc:rut0C'111
; unop :r 1WIC10pOII.
IO
JCIIIIJO
r ..
JICCOIOIICIIJII JDepCC DJt CJJCQIIUIC:O,
I
8J( JIPOJtOro n
'II'8'WieA.
- -- - .....lml . --=

OL--. JIL--. 1. fiL (8) -1Ui7)


...,.
......,.
....... ... ,_.. OL...._ ,.1111811 ._,, L U. 18> -..)
...... ........ .... ,..,..... .. .,... (88) za.J81)
....._. ._. CJL--.,.. L -. a U. (8) ,..... za.1144)
(815) 135+41, .... ..... .... (11. ....'- ....... .. ,.. (88) IJ4II)
... ,.... ..,, .. - - -(81) 134-U, ....- tllrll (11.1\
URSS4tURS5.11 (ILJ 1ilii0 1 IJIL ... I1n, -1. 1'IL - -"' ....... 1:'1) (11. 18w ,,.... ... .... .. 1'11. -) ".....
. ". .... ..,.... .. _(112) 111-814)

-=-

------ -----------------

mrrepayp,
, ,
, - .

! !


J J3!i
, 11 r
. nr
, .

r r
. . z:

n113 :

.!U1118.

Allull3 ecOIIe'IIIO MIJIX.


..
epeiIIU
i
WIIole 1111 npiL/IOJetlllll.
r r

. . z:

08 uril OIIOJIOIII.

1: ru1111 n1111 .
llll 'IIICeJI.
08 1111111, nt, 11.
., . . 11i111 .

. .,

Olua eoPIIJI.

. . 8IWI38.

z- . ., . . Bblii)'IUiil aLUI3 ero 11.1111111.


KJItll . . yNIUUIOIWiblil
l
aiiUII.
.. ru 18.
. . - .r.
. . 1111 a.orepaeciUIX iW.
tl . . 1111 11JYRB .
. ., . ., . . r1111. . l-3.
. HeeiiUI\4088 r118.
. reooteYPI.IJI
. eiWII 6 u 111 il IUIOII .
. . 1111 il : : n.
. . r1111 etDOpil a8JUQ.
. . U8Jil r.

. .,

. . u

r: n :.

. . . ac:Ieil (ll10811).

. . . :18 .

. 1-6.

. l-5.

.. . CopiiJUI )18 n 1111.

: :
./ (095) 135-44-Z, 135-4Z-4
I&IUI :ii norunoii URSS@URSS.ru
ll r ii
-ll3u: http://URSS.ru

Оценить